top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Zmarł ostatni 112 papież z Europy Benedykt XVI w wieku 95 lat. 
(wtorek, 03 stycznia 2023)

 

Zamyka on panowanie papieży z Europy. Klucz do zagadki Wszechświata zapisano w dwóch liczbach 60 oraz 30 pomiędzy zmarłym papieżem Benedyktem XVI a obecnie panującym papieżem Franciszkiem. Wymienione dwie liczby po zsumowaniu dały liczbę 90 { 30 x 60 = 90 }. Papież Benedykt XVI urodził się w pierwszej strefie czasowej na wschód od Greenwich Niemcy. Zmarł 31 grudnia 2022 roku w wieku 95 lat o godzinie 9:34. Zgodnie z 59 numeracją zapisaną nad Komorą Króla w Piramidzie Cheopsa. Oczywiście tą numerację Królestwa Niebieskiego rozwiązałem. Oto 59 numeracja którą zakodował budowniczy w pustych pomieszczeniach przestrzeni nad Komorą Króla. Dając dowód katolikom że Królestwo Niebieskie istnieje.


1. R.S.89.3059      30  0  59.


Wiek papieża Benedykta XVI jest zapisany w liczbie 59 pod punktem pierwszym. Czytaj z prawej do lewej to odczytasz wiek papieża 95 lat Benedykta XVI w dniu jego śmierci 30 grudnia 2022 roku. Lecz Pan Bóg powołał papieża Benedykta XVI  dzień później 31 grudnia 2022 roku. Zamykając okres panowanie papieży z Europy w ostatnim dniu 2022 roku. Pan Bóg powołał papieża Benedyka XVI do Królestewa Niebieskiego tak jak zapisano nad Komorą Króla w pustych pomieszczeniach przestrzeni. To wyróżnienie spadło na mnie by opisać całe zdarzenie które zaznaczono w Piramidzie Cheopsa. Pod punktem drugim w dwóch parnych liczbach 60 oraz 30 zapisano bardzo ważną informację. Liczby te są wpisane do zagadki Wszechświata. Oto ostatnia 60 numeracja z Tabeli Galerii.


2. R.S.89.13941    60*  0  30*.


W tej numeracji zaznaczo przedział czasu 90 dni. Ma to związek z kluczem do zagadki wszechświata. Mam tu dwie liczby z lokalizacji urodzenia papieża Franciszka 60 oraz 30. Obie liczby są zakodowane do zagadki Wszechświata 6 oraz 3, które po zsumowaniu dają mi liczbę { 3 + 6 = 9 }. Co się wydarzy za 60 oraz 90 dni poznamy teoretycznie końcem lutego oraz 2 kwietnia 2023 roku. Przedział czasu pomiędzy śmiercią papieża Benedykta XVI a obecie panującym papieżem Franciszkiem to 90 lub 91 dni jak zapisani w 19 numeracji Tabeli Galerii. Ten przedział czasu 91 dni zaznaczono również w dniu wyboru Benedykta XVI na papieża 19 kwietnia 2005 roku. Z prawej do lewej to da mi liczbę 91 dni. Pomiędzy śmiercią papieża Benedykta XVI  następnym wydarzeniem związanym z papieżem Franciszkiem to przedział czasu 90 lub 91 dni. Ten przedział czasu zaznaczono również w mojej dacie urodzenia.

Oto ona:
3. R.S.56.5691     38  0  19*    9.


Zaznaczyłem to gwiazdką pod liczbą 19. Wartość liczby 19:38 to moja godzina urodzenia. Ten przedział czasu zaznaczono w miejscu urodzeniu papieża Franciszka. 60 południk przecinany przez 30 równoleżnik lokalizuje miejsce urodzenia Buones Aires, Argentyna. Lokalizacja daje mi liczbę 90 oraz przedział czasu pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem. Czyli pomiędzy śmiercią papieża Benedykta XVI a życiem i śmiercią papieża Franciszka. Przypadnie to na 1/2 kwiecień 2023 rok. Dokładnie 6 dni przed Zmartwychwstaniem Pańskim w naszym Kościele Katolickim. Dlatego święta Zmartwychwstania Pańskiego wyróżniono w Tabeli Galerii jak nidy dotąd z prawej oraz lewej stron świata. W kwietniu coś się zaczyna i coś się kończy. Oto dwie parne numeracje zakodowane w liczbie 45 oraz 46, które po dodaniu wskazują dwa dni ze Zmartwychwstania Pańskiego 9 oraz 10 kwietnia 2023 roku.


4.    Lewa.R.S.68.2345   23  0  45    5.            Prawa.R.S.68.8271     46  0  23    5.


Pod parną liczbą 45 oraz 46 zaznaczono dwa dni 9 oraz 10 kwiecień 2023 rok { 4 + 5 = 9 kwiecień oraz { 4 + 6 = 10 kwiecień 2023 rok }. Dlatego te święta będą szczególne. Dla nas katolików. Dlatego tak ważną informację zaznaczono w w dwóch liczbach z urodzenia papieża Franciszka 30 oraz 60. Suma obu liczb daje 90 dni { 30 + 60 = 90 }. W liczbie 30 zaznaczono śmierć papieża Benedykta XVI na 30 grudzień 2022 rok. Po 90 dniach mamy teoretycznie 1 kwiecień 2023 rok. Co nam przyniosą wymienienione dwa dni? 1 kwiecień 2023 rok? Czy abdykację papieża Franciszka po 60 dniach od śmierci papieża Benedykta XVI końcem lutego czy 1 kwietnia 2023 roku. A może Pan Bóg powoła papieża Franciszka do Królestwa Niebieskiego 1/2 kwietnia 2023 roku. O tym się przekonamy już 2 kwietnia 2023 roku. Szczególnie wyróżniona jest liczba 60. Może ona przyspieszyć abdykację papieża Franciszka. Stało by to się początkiem marca 2023 roku. Pozioma kreska którą zapisała aktywność słoneczna w cieniu na taśmie 2 marca 2022 roku informowała o śmierci papieża. Podobnie jak jego brata. 2 marca 2022 rok przesunął to szczególne wydarzenie o 9 dni na 11 marzec. I tu w liczbie 9 jest zapisana godzina śmierci papieża Benedykta XVI { 9:34 }. Wartość liczby 34 po dodaniu daje mi liczbę { 3 + 4 = 7 } wpisuje się w poczet papieża Benedykta XVI 265/7 pod liczbę 7. Pan Bóg wyróżnił papieża Benedykta XVI 5 lat temu 20/21 czerwca 2017 roku w numeracji poczet papieży pod liczbę 265 a obecnie liczbie 7, w tym czasie jesienią gdy do naszego układu planetarnego zbliżyła się Planetoida: R.S. + 1    - 79 POLSKA 1. Więc w tej liczbie 79, a drugiej części szybu Komory Królowej, jest zapisana śmierć papieża Benedykta XVI. Zmarł o godzienie 9:00 Natmiast liczba 7 z liczby 79 z planetoidy wpisana jest w poczet papieża Benedykta XVI. To wyróżnienie aktywność słoneczna przedstawiła w dniu 20/21 czrwca 2017 roku. Drugi szyb z Komory Królowej mówi o życiu i śmierci papieża Franciszka. Budowniczy wiedział że w czasach ostatecznych zmierzymy się z dwoma tragicznymi zdarzeniami na przestrzeni kilku miesięcy. Zapisano to w Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa.


5. 20/21 czerwiec 2017 rok. 265/7      51 st. C        { 114      + 4 }.


Papież Benedykt XVI zamieszka w Domu Pańskim Królestwa Niebieskiego na drugim pietrze. Dokładnie obok naszego Ojca św. Jana Pawła II. Wiec mamy już dwóch papieży powołanych do Królestwa Niebieskiego. Pierwszym jest nasz Ojciec św. Jan Paweł II. Drugim jest papież Benedykt XVI. Pozostały jeszcze dwa wolne mieszkania. Trzecie piętro oraz parter. 19 numeracja z Tabeli Galerii przedstawia następujace  liczby:


6. R.S.56.1937     19  0  37     9.


Parne liczby po dodaniu z wymienionej numeracji { 56 + 19 + 37 = 112 } przedstawiają ostatniego 112 papieża z Europy. Wymienieni papieże są ostatnimi papieżami w Watykanie. W tej numeracj zapisano katastrofę samolotu w Afryce 10 marca 2019 roku ze 157 pasażerami na pokładzie. Mamy tu ostrzenie przed następną katastrofą lotniczą po śmierci papieża Benedykta XVI. Może to być sierpień tego roku. W obiektach kosmicznych zapisano ziemskie wydarzenia. 21 luty 2023 rok. średnica obiektu kosmicznego 495 metrów. Z tej średnicy można odczytać czterch jeźdźców apokalisy, 4 kondygnacyjny Dom Pański w Królestwie Niebieskim oraz śmierć papieża Benedykta XVI w wieku 95 lat. W liczbie 4 zaznaczono cztery puste pomieszczenia przestrzeni nad Komorą Króla. Wniosek: Królestwo Niebieskie nie jest fikcją, jak to przedstawiają komuniści z PO. Udowodniłem matematycznie że Królestwo Niebieskie istnieje tylko w innym wymiarze, niepojętym ludzim rozumem.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page