top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

* * *

Papieski zmierzch.
(wtorek, 08 luty 2022)

 

Ostatni papieże

Od 2022 roku pozostało nam 6 lat do końca Galerii. Jak to się skończy wkrótce się dowiemy. To szczególne wydarzenie zapisano w Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa do której piszę scenariusz. Taki rok z dwoma parnymi dwójkami w trzecim tysiącleciu powtórzy się za 1000 lat w 3022 roku. Rok XX w 1933 nie był pomyślny dla Europy i świata. W tamtym czasie Hitler doszedł do władzy. I wiemy jak to się skończyło. Zaczął od segregacji i skończył na obozach śmierci. O tym wspominał Węgierski żyd który przeżył II Wojnę Światową. Podobnie jest w 2022 roku. Wierni Bogu zostali zepchnięci na margines. Segregacja społeczeństwa zawsze kończyła się tragedią ludzką. Taki los spotkał wiernych Bogu którzy nie poddali się manipulacji medycznej. A napisano jasno w Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 27 stycznia 2021 r. { 2361 } cyt: " szczepienie NIE jest nakazane i że nikt nie jest politycznie społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli nie chce zrobić tego sam; 7.3.2. zapewnić, że nikt nie jest dyskryminowany z powodu braku szczepienia ze wzgledu na możliwe zagrożenie dla zdrowia lub niechęć do szczepień ". Jest wyraźnie zapisane że nikt nie jest dyskryminowany! Odmowa przemieszczania liniami lotniczymi to dyskryminacja i łamanie podstawowych praw człowieka. Jeżeli dzisiaj ktoś mówi pozytywnie o szczepieniu to jest zwykłym oszustem. Wracam do meritum. Hitler wraz z Rosją w 1939 roku podzielił Europę. Obecnie Niemcy oraz Rosja chcą powtórzyć podobne wydarzenie jakie miało miejsce 17 września 1939 roku. Niemcy niby pokojowo, Rosja wojną. Czy rok 2022 będzie podobny? Parne liczby 33 z 1933 roku odpowiadają dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku. Natomiast parne liczby 22 z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa odpowiadają obecnym wydarzeniom na 2022 rok na stolicy Piotrowej, który światowy dyktator wpisze się podobnie jak Hitler do historii III tysiąclecia w 2022 roku. W Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa po obu stronach równolegle do siebie budowniczy zostawił po 27 podłużnych otworów plus dwa zbliżone do siebie. Łącznie 28 które zamykają numerację na Ziemi. Wynika z tego że coś na Ziemi się kończy i otwiera nowy etap. W Komnatę Króla jako pierwsza od dołu wpisana jest 29 numeracja. Oto ona: { 29  0  57 }. O tym już pisałem to moje Królestwo Niebieskie na 57 numeracji. W każdym otworze jest zapisana inna historia naszej Ziemi. Oto dwie równoległe 22 numeracje przypisane na czasy ostateczne począwszy od 2019 do 2022 roku. Od tamtego czasu minęło 4 lata. Wartość liczby 6 z lewej strony informuje ile lat zostało do końca Galerii począwszy od 2022 roku.


1. Lewa strona: 6.   R.S.65,2243         22  0  43   - z prawej do lewej 112 - papież.
2. Prawa strona: 6.   R.S.65,7581      22  0  44   - Hawaje.


Parne liczby z podpunku pierwszego dodane z prawej do lewej dają mi liczbę 112 { 34 + 22 + 56 = 112 } która może dotyczyć ostatniego papieża Benedykta XVI. Ta sama liczba informuje o niebezpieczeństwie na 112 południku z zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Przecina ten południk 22 równoleżnik Meksyk, 43 równoleżnik Yellowstone, oraz 56 południk Kanada. Natomiast suma parnych liczb dodana z lewej do prawej z podpunku drugiego daje mi liczbę 221. Informuje o wydarzeniach w Warszawie oraz na Hawajach { 65 + 75 + 81 = 221 }. W poprzednich latach pod liczbą 221 była zapisana informiacja o trzesieniu ziemi w Polsce Polkowice 3,6 st. skali R. oraz eksplozja wulkanu na Hawajach. W tej numeracji bardzo ważną rolę odgrywają dwie parne liczby 43 oraz 44. Odpowiadają południkom na wschodzie Ukrainy wraz z wydarzeniami. Parna liczba 43 po dodaniu 3 + 4 = 7 wskazuje 7 kwiecień 2022 rok oraz 7 południk. Lokalizuje to nam niemiecki wulkan Lacher See w Nadreni Palatynacie niedaleko Koblencji. Zakładam teoretycznie że może się budzić wymieniony wulkan 7 kwietnia 2022 roku na 7 południku lub eksplodować za 6 lat na 2027 rok. Druga parna liczba 44 po dodaniu  4 + 4 = 8 wskazuje 8 kwiecień 2022 rok. Mamy tu przedstawione dwa południki na wschodzie Ukrainy. Obydwa przecinają góry Kaukaz gdzie znajduje się Gruzja. Wygląda na iż to 7 oraz 8 kwietnia 2022 roku może rozpocząć jakieś ważne wydarzenie w tej części świata - Gruzja. Pod patronatem Rosji. Ewentualnie Gruzja może wejść do NATO. To pierwsza część wydarzeń jakie mogą się wydarzyć 7 oraz 8 kwietnia 2022 roku. Druga dotyczy całkiem innych wydarzeń które mogą być teoretycznie połączone ze sobą. Dwie ciekawe liczby 7 oraz 8 z pierwszej dekady kwietnia 2022 roku. Na sam początek wspomnę że nasz ojciec św. Jan Paweł II pochowany został 8 wietnia 2005 roku. Cyt: " Powiew Ducha Świętego zamknął Ewangeliarz na trumnie św. Jana Pawła II 8 kwietnia 2005 roku " { 8 kwietnia } podczas huraganowego wiatru. Co chciał nam przekazać nasz ojciec św. Jan Paweł II w dniu swojego pogrzebu - 8 kwietnia. Spróbuję wyjasnić. Myślę że 8 kwietnia 2022 roku kończy się pewien etap naszego życia który budowaliśmy z Jezusem przez dwa tysiąclecia.


Od 2005 roku do 2022 roku mija dokładnie 17 lat. Liczba 17 po dodaniu przedstawia mi dwie już przedstawione daty. { 1 + 7 = 8 }. { 7 oraz 8 }. I to nam chciał przekazać nasz ojciec św. Jan Paweł II. Dwa wydarzenia 7 oraz 8 kwietnia z przesunięciem o dwa dni na 10 kwiecień 2022 rok. Mam tu dwie daty 7 oraz 8 kwiecień 2022 rok które to liczby odpowiadają numeracji z poczetu ostatnich dwóch papieży. Wartość liczby 7 odpowiada 7 papieżowi według kolejności Benedyktowi XVI. Natomiast wartość liczby 8 odpowiada 8 papieżowi według kolejności 8 papieżowi Franciszkowi. Więć według kalendarza 7 oraz 8 kwiecień 2022 rok odpowiada numeracji ostatnim papieżom według kolejności poczetu papieży. Nasz ojciec św. Jan Paweł II zamknął II tysiąclecie XXI wieku. Rozpoczął tym samym III tysiąclecie papież Benedykt XVI. Oto ostatni dwaj papieże na naszej Ziemi, według Tabeli Galerii oraz przepowiedni Malachiasza.
19 - Numeracja z prawej oraz lewej strony Tabeli Galerii przedstawia dwóch ostatnich papieży w parnych liczbach 56,56. Przedstawiam parne liczby pod punktem drugim.

Oto ona:
1. Lewa strona. R.S.56,1937      19  0  37      9. Zsumowane parne liczby z tej numeracji przedstawią ostatniego 112 papieża. { 56 + 19 + 37 = 112 }. Podobnie jak 22 numeracja z Tabeli Galerii. Przedstawiłem tu ostatniego 112 papieża Benedykta XVI, który w tym roku 16 kwietnia 2022 roku skończy 95 lat. Odpowiada to 59 numeracji w Komorze Króla - Królestwa Niebieskiego. Wartość liczby 59 odpowiada wiekowi papieża Benedykta XVI.


Oto 59 numeracja Królestwa Niebieskiego:
A. R.S. 89.3059    30  0  59. Wartość liczby 59 jest wpisana do Królestwa Niebieskiego i przypisana dla papieża Benedykta XVI, który kończy w tym roku 95 lat.
Druga równoległa numeracja przedstawia dwie postacie na Ziemi. Pierwszy to papież Franciszek. Drugi to autor tego tekstu Ryszard Suski. 
2. R.S.56,5691      38  0  19      9.


Suma parnych liczb z lewej do prawej daje mi liczbę 203 przypisana jest dla papieża Franciszka { 56 + 56 + 91 = 203 }. Odpowiada to warstwom kamieni w Piramidzie Cheopsa wraz ze stropem Królestwa Niebieskiego.


B. R.S.89.13941     60  0  30. Wartość parnych liczb z 60 numeracji { 60  0  30  } odpowiadaja współrzędnym geograficznym Buenos Aires w Ameryce Południowej skąd pochodzi papież Franciszek. Wartość liczby 203 informuje o przebitym boku Jezusa pomiędzy drugim a trzecim żebrem. Jeszcze jedno: 19 numeracja z tabeli Galeri pod punktem 2 przedstawia dwóch równoległych papieży na naszej Ziemi pod parnymi liczbami 56 x 56. Dla każdego papieża przypisano po jednej liczbie 56, która to liczba 56 reprezentuje Boga na Ziemi. Dwie parne liczby 56,56 pod punktem drugim dotyczą wydarzeń 7 oraz 8 kwietnia 2022 roku. Trzecią postacią w tej numeracji Tabeli Galerii jest Ryszard Suski. Przedstawione liczby 56,5691 przedstawiają moją datę urodzenia { 6  0  1  } 6 styczeń 1956*56* rok godzina 19:38. Godzina mojego urodzenia odpowiada ostaniej zmianie polaryzacji na Słońcu 22 sierpnia 2020 roku. Numerację Królestwa Niebieskiego zamykają takie oto liczby: { 31  0  61 }. Krótko mówiąc moja data urodzenia szósty zero pierwszy { 6  0  1 } jest wpisana w środkowe liczby czytaj z prawej do lewej stropu Komory Króla podobnie jak papież Franciszek.
Oto tabela poczet papieży.


1. Lp. 266/7. - papież Benedykt XVI. Pontyfikat 19 kwietnia 2005 rok - 28 luty 2013 rok.
2. Lp. 266/8. - papież Franciszek. Pontyfikat 13 marzec 2013 rok.


Do czego zmierzam. Numeracje z pontyfikatu 7 oraz 8 odpowiadają przedstawionej dacie 7 oraz 8 kwietnia na 2022 rok. Zamknięty Ewangeliarz na trumnie 8 kwietnia podczas pogrzebu św. Jana Pawła II jest przypisany do 8 numeracji z poczet papieży i dotyczy papieża Franciszka. I jeszcze jedno: aktywność słoneczna przesuwa wydarzenie z 8 kwietnia o dwa dni na 10 kwiecień 2022 rok. Więc mamy dwa wydarzenia, jedno 7 kwietnia oraz drugie z przesunięciem o dwa dni na 10 kwietnia 2022 roku. Jest to różnica niecałych trzech dni. Współrzędne geograficzne 43 oraz 44 wskazują Góry Kaukaz. Daty, numeracja, współrzędne Gór Kaukazu, zamknięty Ewangeliarz 8 kwietnia, poczet papieży, mogą informować o śmierci papieża lub papieży 7 oraz 10 kwietnia 2022 roku. W tej wyliczance przedstawiona jest góra Kaukaz. To może być symbol. Według przepowiedni ostatni papież na być zastrzelony na jakiejś górze pod krzyżem. To tylko wyliczanka liczby mogą informować o całkiem innym wydarzeniu, między innymi w zachodnej części Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec na 7 południku gdzie znajduje się bardzo groźny wulkan Lacher See, za 6 lat. Wartość liczby 34 lokalizuje zajęty przez Rosjan Krym. Nie mniej jednak liczby mogą być wpisane w życie papieży z równoległymi wydarzeniami na świecie. Aktywność słoneczna przedstawia bardzo ciekawe liczby na przełomie od 5 do 11 kwietnia 2022 rok.
 


Opracowali: Ryszard Suski oraz  córka Wioleta Suska.

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page