top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Koniec wojny na Ukrainie 7 września 2022 roku z przedłużeniem o 5 lub 56 dni.
(poniedziałek, 1 sierpnia 2022)

 

Nasza Galaktyka rozszerza się o 37 milionów lat świetlnych. Powstało nowe Królestwo Niebieskie w którym patronuje nasz Ojciec Św. Jan Paweł II. Za zasługi dla Pana Boga oraz Jezusa przez 27 lat na stolicy Apostolskiej Pan Bóg dał naszemu Ojcu św. Wielką Nagrodę w Niebie. Podobnie jak na Ziemi. Dlatego obecnie Polska jest wyróżniona wśród innch narodów. To zapisano w ostatniej numeracji Tabeli Galerii.


W mitologii greckiej " Neptun" bóg wód, chmur i deszczu - może zmienić losy wojny.


Uzupełnienie do danych z 6 lipca 2022 roku przedstawiam poniżej. Wykres nr 13 z 11 maja 2010 roku który wykreśliłem z temperatur słonecznych przedstawiłem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami " nawiązuje do północnego szybu z Komory Królowej długości 193 cm. Kąt załamania 37 stopni w szybie Komory Królowej odnosi się do dnia 13 lipca na tym wykresie i dotyczy życia papieża Benedykta XVI. Zapisano to w następującej numeracji:                 19  0  37 oraz 37 południka na wschodzie Ukrainy. Punktem kulminacyjnym na tym wykresie jest 20 lipiec - na równi z 13 września 2022 rok. W szybie za 193 cm mamy kąt załamania o 37 stopni i szybuje prosto w górę. Powiększając obszar naszej Galaktyki o 37 milionów lat świetlnych. Wartość liczby 37 odnosi się do 37 południka oraz ostatniego 112 papieża Benedykta XVI. { R.S. 56,1937    19  0  37     9 } - suma parnych liczb z tej numeracji przedstawia życie ostatniego papieża w liczbie 112. { 56 + 19 + 37 = 112 }. Ostatni papież z Europy Benedykt XVI żyje w tym samym czasie kiedy toczy się wojna na Ukrainie. Dwa różne  przypadki mają wpólną liczbę 37 - papież Benedykt XVI oraz Mariupol na wschodzie Ukrainy. Załamany kąt 37 stopni w szybie Komory Królowej umieszczono za 193 dniem wojny na Ukrainie. Jednocześnie kieruje mnie prosto w górę na 56 równoleżnik który przecina stolicę Rosji Moskwę. Wartość liczby 56 odnosi się do Boskiej liczby i nowego Królestwa Niebieskiego. W lipcu 2022 roku na blogu opublikowałem datę zakończenia wojny na Ukrainie 7 września 2022 roku. Ten dzień zamyka pewien okres wojny po 193 dniach na Ukrainie który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku. Szyb z Komory Królowej dzieli się na dwa odcinki 114 cm oraz 79 cm. Pierwsza część 114 cm dotyczy 18 czerwca 2022 roku. I zjazdu zdrajców do Kijowa z Francji, Niemiec oraz Włoch. Druga dotyczy 79 dni i kończy 7 września. Jak pisałem wartość liczby 79 z drugiej części szybu dotyczy obiektów latających. Mogą to być przykladowo dwie planety krążące w naszym Układzie Planetarnym o nazwie Uran oraz Pluton. Będą one miały wpływ na wydarzenia wojenne. Uran jest 7 planetą od Słońca natomiast pluton 9 planetą od Słońca. Dzieli je tylko 8 września czyli 8 planeta od Słońca o nazwie " Neptun". Do zbudowania bomby atomowej potrzebne są dwa pierwiastki Uran oraz Pluton. 7 oraz 9 wrzesień 2022 rok wpisują się budowę bomby atmowej. Przedziela je tylko 8 planeta z naszego Układu Planetarnego Neptun. W mitologi greckiej Neptun to bóg mórz i oceanów. Może on przeszkodzić budowie bomby atomowej. Z liczby 79 wynika że dojdzie do potężnego wybuchu na Słońcu na przełomie od 7 do 13 wrzesnia 2022 roku, który przyniesie potężne powodzie na wschodzie Ukrainy. A to za sprawą Nieptuna. Trzeba się spodziewać apokaliptycznej wizji na wschodzie Ukrainy. Tym samym może dojść do zakończenia wojny. Do obiektów latających można zaliczyć system artylerii Himars, którą to artlerią Ukraińska Armia została wyposażona przez Stany Zjednoczone oraz niewidzialne dla radarów samoloty. Zdarzenie to zostało opisane w drugiej części szybu Komory Królowej. Pozostał jeszcze odcinek od 7 do 13 września 2022 roku. Na ten odcinek składają się następujące wartości liczbowe przedstawione poniżej w punktach od 1 do 5. Podobnie jak na wykresie 13 z 11 maja 2010 roku od 13 do 20 lipca. W tym przypadku temperatury zamieniłem na dni. Kluczową rolę odgrywają tu minusowe oraz plusowe wartości liczbowe z nawiasu, które po dodaniu muszą dać mi liczbę 56. Wskazuje ona 56 równoleżnik który przecina Moskwę w Rosji. Oto dodane temperatury począwszy od 7 do 13 września 2022 roku które dały mi liczbę 56.
Oto one:
1. 7/8 wrzesień 2022 rok:      + 263 st. C    - 19 st. C   { - 2,     - 1 }.
2. 8/9 wrzesień 2022 rok:      + 262 st. C    - 20 st. C    { - 1,     + 1 }.
3. 9/10 wrzesień 2022 rok:    + 259 st. C    - 20 st. C    { - 3,        0 }.
4. 10/11 wrzesień 2022 rok:  + 230 st. C    - 28 st. C    { - 29    + 8 }.
5. 11/12 wrzesień 2022 rok:  + 234 st. C    - 21 st. C    { + 4      - 7 }. 
Zsumowanie: 2 + 1 + 1 + 1 + 3 + 29 + 8 + 4 + 7 =  56.


Na bazie danych z szybu Komory Królowej oraz danych z aktywności słonecznej rozwiązałem zagadkę. Szyb z Komory Królowej długość 56 metrów zaczyna się od 7 i kończy 12  września 2022 roku tuż przed północą. W tym wyliczeniu chodzi o konkretną datę oraz liczbę " 13". Odegra ona decydującą rolę. Rzeczywista długość szybu wynosi 65 metrów. Czytaj z prawej do lewej 56 metrów. Szyb na wykresie 13 z 11 maja 2009 roku kończy się w dniu 20 lipca. Z wybuchem na Słońcu o długości wystrzelonej flary + 358 tys km. Tego dnia doszło do potężnych opadów deszczu na Opolszczyźnie oraz Dolnym Ślasku. Tym razem może być podobnie na wschodzie Ukrainy. Teoretycznie zakładam że na Ziemi w dniu 13 września 2022 roku dojdzie do wybuchu bomby atomowej, wybuchu wulkanu, wybuchu na Słońcu. Wykres 13 z 11 mają 2010 roku przedstawia dwie nierównoległe linie poniżej linii Słońca, linii Galaktycznej długości 47 cm. Wynika z tego że nasza Galaktyka rozszeżyła się z 46,63 cm. na 47 cm. To jest z 4 miliardów 663 milionów lat świetlnych do 4 miliardów 700 milionów lat świetlnych. To jest o 37 milionów lat świetlnych. Dwie nierównoległe linie na wykresie 13 z 11 maja 2010 roku oddzieliły Antarktydę od lądolodu. Tym samym Antarktyda znalazła się na plusowym biegunie południowym. Pierwsza długość 47 cm od dołu zaczyna się 6 sierpnia i kończy w dniu 13 lipca. Druga długość 47 cm zaczyna się 9 sierpnia i kończy w dniu 16 lipca. Pierwsze dwie daty z prawej strony 6 oraz 9 sierpnia zostały zrealizowane i dotyczą zrzucenia dwóch bomb atomowych na Hiroszimę oraz Nagasaki. Pozostały jeszcze dwie daty 13 oraz 16 lipiec 2022 rok. Przedstawione dwa dni 13 oraz 16 dotyczą jednakowo dwóch kolejnych dat - 13 oraz 16 wrzesnia 2022 roku i dotyczą lewej strony eksplozji dwóch bomb atomowych. Wystrzelonych z terytorium Roski w Kierunku Kijowa na 31 południk. Wartość liczby 13 którą wyszczególniłem powyżej dotyczy 31 południka który przecina stolicę Ukrainy Kijów. Czyżby Władimir Putin nie dał za wygraną Stanom Zjednoczonym, Angli oraz Polsce. Wymienione daty dotyczyć mogą potężnego wybuchu na Słońcu, który może mieć wpływ na zmianę biegunów magnetycznych Ziemi oraz losy wojny. Do czego zmierzam. Wybuch na Słońcu 20 lipca 2009 roku miał długość flary około 358 tys km. W tamtym czasie doszło do potężnych burz magnetycznych. Ja w tamtym czasie szeroko przedstawiłem moje wystąpienie w Harmoni Kosmosu we Wracławiu u Pana Zagórskiego na dwa tygodnie przed mającym nastąpić  wybuchami na Słońcu 20 lipca 2009 roku. NASA potwierdziła owe wybuchy na Słońcu 4 dni później 24 lipca 2009 roku. W tamtym czasie potężne ulewy zalały wielkie połacie dwóch województw. Obecnie punktem kulminacyjnym ma być 13 wrzesień 2022 rok. Obliczenia które podstawiłem na blogu w tym artykule były niepełne. Odnośnie zakończenia wojny na Ukrainie. Wojna na Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku i powinna się zakończyć po 193 dniach 7 września 2022 roku. Być może z przedłużeniem do 13 września 2022 roku. Ewentualnie po 56 dniach od 13 wrzesnia 2022 roku do 3 listopad 2022 rok. Identyczna data jaka miała miejsce w dniu wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2021 roku. W tamtym czasie dokonano wielkiego oszustwa w wyborach prezydenckich. Komuna odsunęła od władzy prezydenta Donalda Trumpa. Podobnie jak to zrobili z papieżem Benedyktem XVI. Być może owa data przypomina Prawu i Sprawiedliwości by trzymali rękę na pulsie by w przyszłorocznych wyborach do Sejmu, oszuści z Lewicy oraz Platformy Obywatelskiej nie zmienili wyniku wyborców na korzyść Berlina. Bardzo podobały mi się metody z jednego z moich ulubionych filmów " Corleone ". W tamtym czasie sądy miały ułatwione zadanie, drajców eliminowano z życia publicznego. Podobnie powinno być w Polsce. Jesteśmy w stanie wojny i trzeba patrzeć na pazury komunistów. W moich obliczeniach po dodaniu 56 stopni { dni } do 7 wrzesnia otrzymam 3 listopad 2022 rok. To samo przedstawił budowniczy w danych Piramidy Cheopsa. Pokrywa się to z apokaliptyczną barwą koloru Nieba nad Dolnym Śląskiem w dniu 28 lipca 2022 rok. Po 95 dniach będziemy mieli 3 listopad 2022 rok. Gdy dodam do 13 lipca z rys 13 z 11 maja { 56 temperatur słonecznych} to otrzymam 20 lipiec i zakończenie pewnego etapu w naszym życiu. Wpływ na 20 lipiec z 2009 roku oraz 13 wrzesień 2022 rok ma planeta Nibiru. Pytanie " co " nasza Gwiazda zaszyfrowała na 13 wrzesień 2022 rok. Teoretycznie przedstawiłem rozwiązania, które czasami mogą być błędne lecz pokrywają się z datą. Wiemy że liczba 13 nawiązuje do planety Nibiru oraz narodzin Jezusa który przybył do nas w dniu 24 grudnia o godz. 23:31. W tej dacie jest wszystko zapisane. Wartość liczby 31 czytana z prawej do lewej przedstawia liczbę 13 oraz 13 układ planetarny " Nibiru  ". Wygląda na to że nad naszą planetą czuwają nasi bracia z planety Nibiru. Decydujące pytanie czy Władimir Putin w rozpaczy użyje bobmy atomowej na Ukrainie zmieniając obraz wojny. Obawiam się że 13 września wydarzy się coś co zmieni nasze życie. Wykres z liczbą 13 oraz 16 to symboliczna data załamanych kątów 37 oraz 38 stopni. Nawiązują do dwóch numeracji 37 oraz 38, w których to numeracjach zapisano życie dwóch papieży oraz mnie autora Ryszarda Suskiego budowniczego symbolicznej piramidy z liczb aktywności słonecznej. Wartość liczby 16 z lewej strony nawiązuje do długości odcinka 47 cm na wykresie. Obie numeracje 13 oraz 16 są wpisane poniżej linii Słońca a po dodaniu dają liczbę 29 oraz moje Królestwo Niebieskie. Z obliczeń wynika że biegun minusowy dawniej był poniżej linii Słońca - równika. Natomiast plusowy powyżej linii Słońca. Wynika z tego że bieguny ziemskie zmienią się miejscami. Czyżby nadszedł obecnie czas na zmianę biegunów magnetycznych Ziemi za czasu rządów 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych w okresie od 2025 do 2028 roku. Przedstawione wartości liczbowe mogą dotyczyć, zmiany pola magnetycznego Ziemi, życia papieża Benedykta XVI, końca wojny, wybuchu bomby atomowej na stolicę Kijów 13 września, powodzi, wybuchu na Słońcu itp. Oto wartości liczbowe z nawiasu które po dodaniu dały mi liczbę 56. Ciekawostką jest 10/11 wrzesień 2022 rok. W których to dniach występują dwie liczby - 29 oraz plus 8. Po dodaniu dają liczbę 37. Liczby te wskazały dwa państwa. Na 8 południku Niemcy. W bardzo bliskiej odległości od tego południka znajduje się bardzo groźny wulkan Lacherr See. W tej samej liczbie 8 mamy zapisany atak Niemców na Polskę, podobnie jak 1 września 1939 roku. Niemcy w obecnym czasie chcą za wszelką cenę wstawic swojego dyktatora, człowieka z zaciśniętymi pięściami z Berlina - Tuska. Oni za wszelką cenę chcą wywrócić Polskę do góry nogami i puścić pod but Niemieckiego dyktatora. Z histori pamiętamy rozbiór Polski. Suma parnych liczb 29 oraz 8 daje mi liczbę 37. Dlaczego ciągle wymieniam opozycję bo ich celem jest oddanie naszej suwerenności Niemcom. A nasi dziadowie oraz pradziadowie w Polsce nie po to walczyli przez 123 lata by obecna opozycja oddała naszą suwerenność Niemcom. Te dwa słowa każdy prawdziwy Słowianin powinien mieć wypisane na czole: " Suwerenna Ojczyzna ". Podobnie jak to zrobli w filmie " Bękarty wojny " gdzie gestapowcowi wyryli na czole sfastyke Niemiecką. By pamiętał do końca życia że był esesmanem.

Ostatnio przez przypadek rozmawiałem z niewidomym człowiekiem. Nie będę mówił gdzie do takiej rozmowy doszło. Po krótkiej wymianie zdań spytałem co sądzi o Platformie Obywatelskiej oraz lewicy i ataku Niemiec na Polskę. Odpowiedział by Polska trzymała się jak najdalej od Niemców. Nawet tych z Polski którzy sprzyjają Niemcom. To zdrajcy jakich Polska nie miała od 123 lat. Ja spytałem - przecież pan nie czyta prasy ani nie ogląda telewizji. Odpowiedział - ja to czuję w moim sercu. Komentarz zbędny.

Plusowa wartość liczby 8 wskazuje 8 równoleżnik. Lokalizuje to Peru, Ekwador. W Europie wartość liczby 8 oraz 12 wskazuje zachodnie Niemcy. To bardzo blisko Koblencji. I groźnego wulkanu Lacher See. Przedstawione dwie liczby 29 oraz 8 zmieniają obraz gry na Ukrainie. 29 - 8 = 21. Prawdopodobnie już po 21 sierpnia 2022 rok na korzyść Ukrainy. W minusowej liczbie 29 mamy zagrożone miejsce na 29 południku Ukraina oraz równoleżniku powyżej równika. Lokalizuje to mi zatokę Kalifornijską północny Meksyk oraz Florydę w USA. Wartość liczby 56 odnosi się do nowego odcina szybu za 37 stopnien po 13 wrzesnia 2022 rok.  

A. { - 2,  - 1,  - 1,  - 3,  - 29,  - 7 } = 43.
B. { + 1,  + 8,  + 4 } = 13.            { 13 + 43 = 56 }.


Spadek temperatury 1 czerwca 2022 roku 55 minut po północy będzie miał wpływ na wydarzenia po drugiej stronie naszej planety 10/11 września 2022 roku.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page