top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

" Nibiru " - rozwiązana zagadka trzech księżyców​

(sobota, 10 grudnia 2016​)

 

 

Na równowagę biegunów działają dwie równe siły względem siebie, ich wypadkowa jest równa zeru, W = 0. To samo dzieje się naszej planecie. Ziemia ma dwa bieguny, minusowy na północ od równika oraz plusowy na południe od równika. Brak jednego bieguna otwiera drogę silniejszemu czyli plusowemu. Ten proces rozpoczął się jak wyliczyłem od 20/21 października 2016 roku. Nasza Gwiazda to wydarzenie zarejestrowała o trzy dni wcześniej 17 października 2016 roku, czyli o trzy dni prędzej od moich wyliczeń. Jest to bardzo mała rozbieżność. To wyliczenie odczytałem z liczb aktywności słonecznych. W tym przypadku biegun plusowy od południa będzie napierał na płyty tektoniczne od południa w kierunku północnym. Proces ruchu płyt jest niewidoczny. Można to wydarzenie ocenić po trzęsieniach ziemi oraz zmianie ukształtowania terenu. Płyta Euroazjatycka jest tak wielka że prawdopodobnie nie można jej w żaden sposób przepchać. O tym wiedzieli już nasi praprzodkowie budowniczowie Wielkiej Piramidy Cheopsa. Zaznaczając to w podstawie piramidy 5,4 ha { 54 }.

 

W sobotę 13 sierpnia 2016 roku przedstawiłem na blogu aktywność słoneczną od 13 do 16 listopada 2016 roku, informowała o trzęsieniu ziemi. Oto ona:

 

1. 13/14 listopad 2016 rok: + 703 st. C    0,     + 18,     0.

2. 14/15 listopad 2016 rok: + 721 st. C    0,     + 36,     0.

 

Wartość liczby + 721 wyliczonej z aktywności słonecznej czytając z prawej do lewej da mi liczbę + 127. Suma obu liczb + 36 oraz + 127 wykreśli mi na mapie + 163 południk na Dalekim Wschodzie przecinany przez + 36 równoleżnik na południe od równika. Wyliczone liczby zlokalizują współrzędne geograficzne okolicy Nowej Zelandii.  W tym rejonie doszło do bardzo silnego trzęsienia ziemi 13 listopada 2016 roku. Wartość liczby + 127 odczytałem z bardzo wysokich liczb aktywności słonecznej + 721. W 2009 roku tą samą wartość liczby odczytałem z lewej do prawej przy minusowej niskiej aktywności słonecznej { - 127 }. Zaznaczyłem to wydarzenie na wykresie nr 12 Planeta Nibiru i jej księżyce opublikowany w środę 24 marca 2010 rok. Z mojego punktu widzenia planeta " Nibiru " przy obecnej aktywności słonecznej odkrywa kolejno tajemnice, które będą miały negatywny wpływ na nasze ziemskie życie w tym roku oraz następnych latach. Ponadto w liczbie 127 zapisana jest wielkość samej planety Nibiru. Dodane kolejno liczby  1 + 2 + 7 = 10. W liczbie 10 odczytałem planetę Jowisz z naszego Układu Słonecznego którą odczytałem i zapisałem następującymi liczbami z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa: R.S 14.441    10  0  5    5. Jest już jasne że planeta Nibiru lub Gwiazda Nibiru ma identyczną  wielkość jak planeta Jowisz.

 

3. 15/16 listopad 2016 rok: + 757 st. C        0,     - 2,     0.

 

Minusowa wartość liczby - 2 wyliczona na przełomie 15/16 listopad informuje o spadku temperatury oraz trzęsieniu Ziemi na przełomie 13/14 listopad 2016 rok, włącznie ze zmianą pogody. Suma liczb + 18 oraz + 36, 14 listopada daje wynik: + 18 + 36 = + 54. Wartość liczby 54 i jej zmienna nawiązują do podstawy piramidy Cheopsa oraz naszego Księżyca. Podstawą w tym przypadku jest największa płyta Euroazjatycka w której zapisana jest wartość liczby 54. Nawiązuje ona również do naszego największego Księżyca w dniu 14 listopada 2016 roku. W tym dniu mogliśmy oglądać Super Księżyc przy dobrej widoczności. 14 listopad + 54 dni w kalendarzu = 8 styczeń 2017 rok. W tych dniach od 6 do 8 stycznia 2017 roku przedstawiłem i opisałem wstępne wydarzenia. Nie będę do nich wracał. Wydarzenia styczniowe potwierdza ciało niebieskie wyliczone z aktywności słonecznej + 666. Szczególna liczba składająca się z trzech szóstek zwróciła moją uwagę. Suma trzech szóstek daje liczbę 18. Zbieg okoliczności? Wartość liczby 18 ma identyczny stosunek liczbowy co nasz Księżyc w stosunku do naszej planety Ziemi 18 x 81. Suma wszystkich plusowych liczb od 10 do 13 listopada daje mi wynik w liczbie: + 153. Przedstawia 153 południk na Dalekim Wschodzie oraz liczbę 18 { 15 + 3 = 18 }. Dodając 153 dni do 10 listopada 2016 roku to odczytam 17 kwiecień 2017 rok. Czy powtórzy się podobna sytuacja w drugiej dekadzie kwietnia 2017 roku? Trzy dni wcześniej 13 kwietnia 2010 roku eksplodował wulkan na Islandii. Historia lubi się powtarzać niekoniecznie w tym samym miejscu. Od tego czasu minie 7 lat. Wielokrotnie wspominałem że ciała niebieskie mają wpływ na wydarzenia ziemskie, dotyczy to także naszego Księżyca. Dokładnie 14 listopada 2016 roku mieliśmy pełnię Księżyca. Wykres nr 12 Planeta Nibiru i jej księżyce, opublikowany w środę 24 marca 2010 roku przedstawia następujące wyliczenie: W lewym górnym rogu przedstawiłem pięć ciał niebieskich planety " Nibiru ". Wyliczone liczby tuż przy linii Słońca zapisałem na wykresie  od 11 do 14 listopada 2010 roku. W najwyższej wartości liczby - 127 odczytałem planetę " Nibiru '', nasz Księżyc + 11 oraz naszą planetę Ziemię + 27 suma liczb = 38. 14 listopada 2016 roku wyliczyłem identyczną wartość liczby z aktywności słonecznej ze zmiennym znakiem plusowym {+ 127 }. Z legendy rysunku tylko jedna wartość liczby 18 utkwiła mi w pamięci z datą  14 listopad + 7. Wartość liczby " Nibiru " 127 podzieliłem przez 7 = 18.  W tej samej liczbie 18 wynosi stosunek naszego Księżyca do naszej planety Ziemi 18 do 81. Zbieżne dwie wyliczone liczby 18 x 18, jedna z układu planetarnego " Nibiru " druga nawiązuje do naszego Księżyca. Dodatkowo suma trzech plusowych szóstek { + 666 } przedstawia trzecią dodatkową wartość liczby 18. Zbieżność ciał niebieskich przypadek czy rzeczywiście mamy trzy identyczne Księżyce w naszym układzie planetarnym. Super wielkich " krwawych " Księżyców w ciągu roku obserwowaliśmy wiele razy ale tylko jeden zbiegł się z datą 14 listopad 2016 rok. W tej zbieżności widzę wielkie odkrycie oraz coś niepokojącego w nadchodzącym w Nowym 2017 roku. Gdyby nie zbieżność ciał niebieskich można by to wydarzenie zignorować. Lecz nie tym razem. Super Księżyc Ziemi + Super Księżyc " Nibiru " oraz suma liczb z ciała niebieskiego trzech szóstek  { + 666 } daje liczbę 18. Trzy identyczne ciała niebieskie 3 x 18 dają liczbę 54. W tej liczbie 54 tkwi zagadka trzech księżyców. Zaznaczono to wydarzenie w Podstawie piramidy Cheopsa 5,4 ha. Wyliczone daty w przyszłym Nowym Roku w drugiej  dekadzie miesiąca kwietnia 2017 roku mogą informować o przyszłym niebezpieczeństwie teoretycznie na 45 równoleżniku  oraz 54 południku. Obliczenia Noworoczne mogą wszystko zmienić. Jedno jest pewne wartość liczby 54 i jej zmienna lokalizują terytorium na płycie Euroazjatyckiej.  W przyszłości można teoretycznie rozważyć następujące daty np. katastrof.

 

1. 14 listopad 2016 rok: + 36 dni = 20/21 grudzień 2016 rok - ciało kosmiczne + 666.

2. 14 listopad 2016 rok: + 24 dni = 8 grudzień 2016 rok.

3. 14 listopad 2016 rok: + 42 dni = 26 grudzień 2016 rok - wpływ " Nibiru " na trzęsienie ziemi.

4. 14 listopad 2016 rok: + 150 dni = 14 kwiecień 2017 rok.

5. 14 listopad 2016 rok: + 180 dni = 14 maj 2017 rok.

6. 14 listopad 2016 rok: + 45 dni + 29 grudzień 2016 rok.

7. 14 listopad 2016 rok: + 54 dni = 8 styczeń 2017 rok.

8. 14 maj + 18 dni = 2 czerwiec 2017 rok.

9. 14 maj + 81 dni = 5 sierpień 2017 rok.

 

Zagadka / Kilka krótkich zdań z wykresu nr 12. Ostatnia planeta 18 razy mniejsza tj: 14 listopad { + 7 } znajduje się w przedsionku komnaty, posiada dwa własne księżyce + 1, 10- listopad oraz + 1, 17 listopad. Księżyc z układu planetarnego " Nibiru ", równy naszemu Księżycowi posiada dwa własne księżyce. Dodatkowo wyliczone daty wskazują dwie liczby 10 oraz 17. Coś niebywałego. Być może chodzi o nasz Księżyc który posiada dwa własne księżyce. Dopiero po 7 latach rozwiązałem zagadkę księżyców. Przedsionek Komnaty to nasz Układ Słoneczny w którym znalazły się ciała niebieskie odpowiadające księżycom oraz planecie " Nibiru ". Na dzień dzisiejszy wiem że na wydarzenia ziemskie 14 listopada miał wpływ nie tylko nasz satelita Księżyc lecz również inne ciała niebieskie. Zbieg wydarzeń. Proces zmian w naszym Układzie Słonecznym jak również w naszej Galaktyce odczytałem od 20 czerwca do 1 września 2010 roku przez 71 dni, zmienna 17. W tym czasie 54 gwiazdy naszej Galaktyki jak również 54 planety naszego Układu Słonecznego systematycznie ustawiały się przez 71 dni na linię Słońca jak również na linię Galaktyczną. Zaznaczam wyliczone 54 Gwiazdy na linii Słońca oraz linii Galaktycznej. Jej odwrotna wartość to liczba 45. Szczegółowo opisałem w artykule pt: " Wrzesień pełen odpowiedzi, jak i nowych pytań ". Wartość liczby 45 może nawiązywać do 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Trzy księżyce oraz 54 planety naszego Układu Słonecznego są  ściśle powiązane. Patrząc na liczby 54 x 45 można odczytać zbieżność zbliżenie USA do Rosji.

 

5 września 2016 roku wspominałem że 25/26 listopada zatrzęsie ziemią do 8 stopni w skali R. Ciało niebieskie które stało na czerwonej ukośnej linii do linii Słońca informowało o trzęsieniu ziemi na 26 listopad. Szczegółowe wyliczenie przedstawiłem na blogu które miało miejsce na 25 listopada. O tym wydarzeniu informowałem w poniedziałek 5 września 2016 roku. Oto cyt: Nie na próżno ciała kosmiczne ostrzegają przed niebezpieczeństwem, jak nie tego dnia to za kolejne 100 dni przypadnie to na 25 listopad 2016 rok. W tej informacji może być zapisane trzęsienie ziemi, które przypadnie na przełom 25/26 listopada 2016 roku. Ciało niebieskie od 27 do 29 listopada informowały o trzęsieniu ziemi w wyliczonych dniach oraz na 2017 rok.

 

Merkury

 

Merkury pierwsza planeta od Słońca + 1. Nie zawsze mamy okazję oglądać kurs Merkurego przed tarczą Słońca. Takie wydarzenie mogliśmy podziwiać 9 mają 2016 roku. Wiadomo że ciała niebieskie oraz planety zawsze ostrzegały przed niebezpieczeństwem między innymi trzęsieniami ziemi. Po 100, 180 oraz 200 dniach. Oto kilka przykładów trzęsienia ziemi na które miał wpływ Merkury.

 

1. 9 maj 2016 rok + 100 dni = 19 sierpień 2016 rok.

2. 9 maj + 180 dni = 9 listopad 2016 rok.

3. 9 maj + 200 dni = 29 listopad 2016 rok.

 

W tym dniu 29 listopada 2016 roku zatrzęsło ziemią pierwsze we Włoszech drugie w Polsce.

 

1. M 4.5 - CENTRAL ITALY - 2016 - 11 - 29      16:14:02   UTC

Lokalizacja: 42.53   N:   13.29   E

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=549145

 

2. M 4.4 - POLSKA - 29.11.2016    20:09:39  UTC

Lokalizacja: 51,49  E;   16.17   E   Głębokość: 1 km.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=549185

 

Niestety nie ominął nas zły los. Jak pisałem w sobotę 13 sierpnia 2016 roku. Można domniemywać że pierwsza planeta od Słońca + 1 miała jakiś związek z trzęsieniem ziemi na głębokości + 1 km w kopalni Rudna Polkowice.

 

Co zapisano później zrealizowano 25 listopada 2016 roku silne trzęsienie ziemi nawiedziło południowe Chiny. Oto ono:

 

M 6,5 - POŁUDNIOWA Xinjiang, Chiny - 25.11.2016   14:24:29   UTC.

Lokalizacja: 39,17  N;   74,04  E

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=548113

 

W poniedziałek 31 października 2016 roku ponownie przypomniałem o trzęsieniu ziemi na 26 listopada 2016 roku. Oto cyt: " 26 listopad 2016 rok na ukośnej czerwonej linii stoi ciało niebieskie informujące o trzęsieniu ziemi ".

 

Ciała niebieskie na czerwonych liniach informują o niebezpieczeństwie na Ziemi. Jednym z nich jest ciało niebieskie zapisane na przekątnej prostopadłej do linii Słońca w dniu 29 listopada 2016 roku.

29/30 listopada 2016 roku: + 684 st.  C    0,     - 24,   0.

 

Dodając 24 dni do tej daty to w kalendarzu odczytam 23/24 grudzień 2016 rok. Dodając 42 dni to odczytam 12 styczeń 2017 rok. Współrzędne wyliczone wskażą lokalizację 24 równoleżnika oraz 42 południka. Na wschód od Greenwich okoliczne góry Rodopy w Bułgarii. Natomiast na zachód od Greenwich Basen Zielonego Przylądka na Oceanie Atlantyckim. Wiadomo że w zlokalizowanym miejscu łączą się płyty tektoniczne: Północnoamerykańskiej oraz Płyty Afrykańskiej, w zlokalizowanym miejscu może dojść do trzęsienia ziemi. Wpływ na wydarzenia może mieć obecny biegun plusowy. Początek drugiej dekady grudnia 2016 roku nie jest obiecujący. Aż cztery ciała niebieskie wpisały się w ukośne czerwone linie. Pierwszą z nich jest ciało niebieskie minus - 20 na czarnej przekątnej prostopadłej do linii Słońca w dniu 9/10 grudnia 2016 rok. Wartość liczby 20 może ujawniać 20 południk w Polsce. Przecina on miasto Kraków. Podobny przypadek prostopadłej czerwonej do linii Słońca zapisałem i odczytałem w dniu 29 listopada 2016 rok. Dwa jednakowe przypadki a jednak różnią się kolorem prostopadłych do linii Słońca. Obydwie prostopadłe przecinają centralnie podstawę piramidy, jedna w dzień druga w nocy. Pierwsza informowała o trzęsieniu ziemi 29 listopada 2016 roku w Polsce. Natomiast druga pozostaje na razie bez odpowiedzi na przełomie od 10/11 do 13 grudnia 2016 rok. Można domniemywać że lewica w Polsce szykuje niespodziankę w Krakowie przed lub na 13 grudnia 2016 roku.

 

1. 9/10 grudzień 2016 rok: + 637 st.  C 0,     - 20,     0.

2. 10/11 grudzień 2016 rok: + 617 st. C 0,     + 48,    0.

3. 11/12 grudzień 2016 rok: + 665 st. C 0,     + 38,    0.

4. 12/13  grudzień 2016 rok: + 703 st. C 0,     + 7,       0.

5. 13/14 grudzień 2016 rok: + 710 st. C 0,     + 17,     0.

6. 14/15 grudzień 2016 rok: + 727 st. C 0,     + 37,     0.

7. 15/16 grudzień 2016 rok: + 764 st. C 0,     + 12,     0.

8. 16/17 grudzień 2016 rok: + 776 st. C 0,     - 3,        0.

9. 17/18 grudzień 2016 rok: + 773 st. C 0,     - 16,     0.

10. 18/19 grudzień 2016 rok: 757 st. C 0,     - 29,     0.

 

Z liczb wynika pierwszą zmianę pogody będziemy mieli już na przełomie 9/10 grudnia. W tym dniu 9 grudnia na pionowej prostopadłej do linii Słońca - 20 stoi ciało niebieskie informujące o trzęsieniu ziemi. Można to odczytać ze zmiennych liczb aktywności słonecznej { - 20, + 48 }. W tym przypadku trzęsienia ziemi mogą być przyśpieszone lub opóźnione. Na przełomie 12/13 grudnia 2016 roku na ukośnej czerwonej linii stoi drugie ciało niebieskie informujące o niebezpieczeństwie w Polsce oraz trzęsieniach ziemi na świecie. Wartość liczby 7 może informować o sile trzęsienia ziemi do 7 stopni w Skali R. np w 7 strefie czasowej na wschód od Greenwich. Następne ciało niebieskie stoi na czarnej ukośnej linii 15/16 grudzień 2016  rok  + 12. Tu mogą być zapisane wydarzenia po drugiej stronie naszej planety Ziemi lub w nocy. Nagromadzone wartości liczb plusowych od 10 do 16 grudnia będą miały wpływ na trzęsienia ziemi. Ważnym wydarzeniem jest wyliczona wartość liczby + 727 dzielona przez liczbę + 37 = 19. Może ona wskazywać 91 południk oraz 19 równoleżnik na Dalekim Wschodzie, zatokę Bengalska. Na zachód od Greenwich Amerykę Środkową. W zaznaczonych miejscach może dojść do trzęsienia ziemi lub innych mi nie znanych wydarzeń . Wartość liczby 19 wskazuje wydarzenia w Polsce na 19 południku, Górny Śląsk. Aktywność słoneczna prawdopodobnie wskazuje drugie miejsce gdzie lewica szykuje niby marsze protestu na 13 grudnia 2016 rok - Górny Śląsk. Suma plusowych liczb od 10 do 15 grudnia jak podałem wyżej wynosi + 159. Na 159 południku może dojść do trzęsień ziemi pod koniec 15 grudnia 2016 roku. Od morza Ochockiego po Indonezję z Nową Zelandią. 18/19 grudzień 757 dzielone przez 29 = 26. Wartość liczby 26 wskazuje 26 równoleżnik oraz 62 południk. Lokalizacja: Południowy Iran oraz Afganistan. Mieści się tam płyta Irańska naciskana przez Płytę Indoaustralijską oraz Płytę Arabską. Skutki nacisku płyt to silne trzęsienia ziemi. W zapisanych południkach oraz równoleżnikach może dojść do trzęsień ziemi po drugiej stronie naszej planety np Chile Argentyna lub Ameryka Środkowa.

 

26 grudnia 2016 rok

 

Ponownie wracam do najwyższej wartości liczbowej wyliczonej z aktywności słonecznej na dzień 27/28 grudnia 2016 rok. W tej aktywności słonecznej wyliczyłem wartość liczby:  + 721 st. C  0,  - 11,   0. Czytając aktywność słoneczną z prawej do lewej odczytam liczbę + 127. Nawiązuje ona jak wspominałem wyżej do ciała niebieskiego " Nibiru ". Przedstawione wartości liczbowe lokalizują + 127 południk na Dalekim Wschodzie przecinany przez - 11 równoleżnik na północ od równika. Zlokalizowane miejsce to Filipiny. Z wykresu wynika że symetryczna piramida zaznacza centralny środek podstawy piramidy na linii słońca w dniu 26 grudnia 2016 roku. Takie wydarzenia zapisane w przekątnej podstawie piramidy informują o wielkim niebezpieczeństwie w dniu 26 grudnia 2016 roku. Dwukrotna wartość liczby 8 może informować o sile trzęsienia ziemi do 8 st. w Skali R w 8 strefie czasowej. Symetryczna piramida kilkakrotnie informowała o przelocie asteroidy na bardzo bliskiej odległości od naszej planety Ziemi. Dodam że 26 grudnia 2016 roku może, ale nie musi uderzyć w Ziemię asteroida w okolicy Filipin. Czarna przekątna prostopadła do linii Słońca informuje o wydarzeniach w nocy po drugie stronie naszej planety Ziemi, czyli nad ranem. Po trzęsieniu ziemi 26 grudnia 2016 roku mogą powstać fale tsunami na oceanie nawet do 8 metrów. Z tej samej wartości liczbowej + 127 odczytałem trzęsienie ziemi na Nowej Zelandii 14 listopada 2016 roku. W tym rejonie także postały fale tsunami po trzęsieniu ziemi. Wartość liczby - 11 ma w tym przypadku wielkie znaczenie, nawiązuje do naszego Księżyca. Wskazuje  dodatkowo wydarzenia w 11 strefie czasowej na wschód od Greenwich. W liczbie 11 może być zapisana głębokość trzęsienia ziemi. Jaki scenariusz zapisze nasza Gwiazda ocenimy sami.

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page