top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Kim są czterej jeźdźcy apokalipsy w czasach ostatecznych. 
(wtorek, 10 maja 2022)

 

To nie jeźdźcy na koniach jak przedstawiają to artyści na obrazach. Czterej jeźdźcy apokalipsy odgrywają inną rolę w życiu społecznym. Budowniczy Piramidy Cheopsa zapisał ich w czterech pustych pomieszczeniach przestrzeni w Królestwie Niebieskim. W tym tekscie wymieniłem cztery szczególne postacie. Nie ja ich nie wybrałem wyszczególniła ich nasza gwiazda oraz budowniczy w Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa. Jeżeli tak to są wybrańcami Boga. Wymienione postacie reprezentują Boga na Ziemi i wpisane są w Komorę Króla w Piramidzie Cheopsa. Budowniczy w piramidzie zakodował tajemnicę Boską, którą ja Ryszard Suski miałem rozwiąząć i ogłosić w czasach ostetecznych. Dlaczego przypadło dla mnie bym przedstawił rzeczywisty obraz wydarzeń? Jeżeli posiadam wiedzę od Boga to ją głoszę. Nie zamiatam pod dywan jak by to chcieli możni tego świata. Piszą i mówią to co ma usłyszeć społeczeństwo. W Wielką Galerię Piramidy Cheopsa wpisał najważniejsze postacie na Ziemi oraz wydarzenia historyczne, którzy w aktywności słonecznej ostrzegają świat przed katastrofami ziemskimi. To hatrik ostatnich trzech papieży:


a. św. Jan Paweł II 264/6
b. papież Benedykt XVI 265/7
c. papież Franciszek 266/8  
 


Wiemy już że nie ma wśród nas św. Jana Pawła II. Odszedł 2 kwiewtnia 2005 roku aby przygotować dla nas mieszkanie w Królestwie Niebieskim. Pozostał jeszcze duet papieski: Benedykt XVI oraz Franciszek. Jestem autorem tych tekstów i jednocześnie czwartą postacią wyszczególniony w " 19 " numeracji razem z papieżem Franciszkiem oraz Benedyktem XVI. Wymienione postacie w aktywności słonecznej informują o końcu tego świata. Dlaczego oni? Zostali wyróżnieni przez Boga i wpisani w puste pomieszczenia w strop nad Komorą Króla w Piramidzie Cheopsa. W cztery puste pomieszczenia przestrzeni zapisano cztery najważniejsze postacie na naszej planecie Ziemi na czasy ostateczne. To także zaznaczył budowniczy Piramidy Cheopsa nad Komorą Króla, źródło: Piramida Cheopsa Wikipedia wolna encyklopedia. Cyt: " Niezwykłym rozwiązaniem architektonicznym jest konstrukcja stropu Komory Króla. Sufit komory stanowi dziewięć płyt granitu o łącznej wadze około 400 ton. Nad nimi znajduje się pięć pustych zamkniętych pomieszczeń. Cztery z nich o sufitach płaskich a piąta, najwyższa, o stropie namiotowym". Zaznaczono tu cztery pomieszczenia o sufitach płaskich. Odnosi się to do czterech układów planetarnych lub Galaktyk krążących we Wszechświecie z piątym Królestwem Niebieskim Stwórcą Wszechświata. Wymienione postacie odnoszą się do czterech jeżdzców Apokalipsy, którzy ostrzegają świat i są powiązani z obecnymi wydarzeniami w czasach ostatecznych. Wymienione postacie zapisano w następującej kolejności jaką wymienię. Dom Pański w Królestwie Niebieskim porównałem do trzy piętrowego domu. Na parterze zamieszka Ryszard Suski. Zgodnie z urodzeniem w parterowym domu nr 1 w Błażejowicach. Data urodzenia 6 stycznia 1956 roku godzina 19:38. Na pierwszym piętrze w radzie Bogów zasiada św. Jan Paweł II. Dlaczego na pierwszym piętrze? Zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa. Wierni zawsze wpatrywali się w okono na pierwszym piętrze Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 gdy odwiedzał swoją Ojczyznę. " Franciszkańska 3 ". I tak to zostało przyjęte w Królestwie Niebieskim. Przedstawiam tutaj fakty których nikt nie może podważyć.

Oto oni:
1. parter - Ryszard Suski data urodzenia 6 styczeń 1956 rok.
2. pierwsze piętro - św. Jan Paweł II data urodzenia 18 maj 1920 rok.
3. drugie piętro - papież Benedykt XVI data urodzenia 16 kwiecień 1927 rok.
4. trzecie piętro - papież Franciszek data urodzenia 17 grudzień 1936 rok.


Wystarczy spojrzeć na hatrik ostatnich trzech papieży oraz daty urodzeń. Tym się wyróżniam że nie jestem papieżem. Wybrany zostałem by reprezentować ziemskie społeczeństwo. Zaznaczono to w 19 numeracji Tabeli Galerii. A wartość liczby 6 z mojej daty urodzenia wpisana jest w obchodzone święto Bożego Narodzenia kościoła prawosławnego 6 stycznia. Suma dat urodzeń wymienionych czterech postaci ziemskich musi dać liczbę 57 { 18 + 17 + 16 + 6 = 57 }. To nie przypadek tylko Plan Stwórcy Pana Boga bym reprezentował ziemski lud. Trzy postacie zostały wybrane na papieży przez kardynałów w kapicy Seksyńskiej.


1. św. Jan Paweł II 18  - 16 październik 1978 rok.
2. papież Franciszek 17 - 13 marzec  2013 rok.
3. papież Benedykt XVI 16 - 19 kwiecień 2005 rok.
4. Ryszard Suski 19 - 6.


Wartość liczby 57 z dat urodzenia papieży oraz mojej dała liczbę 57 i odnosi się do mojej Waszej świątyni w Królestwie Niebieskim na 57 numeracji.
Oto ona: R.S. 86.2957     29  0  57.
Wymieniona wartość 400 nad Komorą Króla w Piramidzie Cheopsa odnosi się do rozbłysku słonecznego z 16 lutego 2022 roku długości 400 tys km. Przedstawiam tu dwa równoległe zdarzenia z dwóch polskich kopalni. Nasza Gwiazda dwukrotnie informowała na trzy dni przed tragedią na 19 południku w Polsce. Zaznaczono to w plusowej liczbie z aktywności słonecznej + 397 z 20 kwietnia 2022 roku { 3 + 9 + 7 = 19 }. Gdzie trzy dni później 23 kwietnia 2022 roku doszło do katastrofy w kopalni " Zofiówka ". Zginęło wielu górników. Wartość liczby + 397 to Boska liczba. Pan Bóg zabrał dusze zmarłych górników prosto do Królestwa Niebieskiego. 20 kwiecień + 397 dni = 22 maj 2023 rok. Minus 6 dni z nawiasu = 16 maj 2023 rok. Wartość liczby + 397 informowała o rozbłysku słonecznym gdzie po trzech dniach doszło do katastrofy na 19 południku Polska, Jastrzębie Zdrój. Zakładam że po około trzech dniach od 16 maja dojdzie do kolejnej tragedi przypadnie to na 19 lub 20 maj 2023 rok. Na 19 południku. Lokalizacja Jastrzębie Zdrój. Być może w liczbie + 397 jest zapisana inna katastrofa ziemska w Polsce na 19 południku  - 19 maj 2023 rok.


Pierwsze ostrzeżenie o katastrofie ziemskiej mieliśmy 16 lutego 2022 roku. Z tej informacji odczytałem wojnę na Ukrainie o czym pisałem dużo wcześniej. Drugie ostrzężenie z naszej gwiazdy mieliśmy 17 kwietnia 2022 roku i dotyczyło wydarzeń w Polsce. Serię 9 rozbłysków słonecznych budowniczy wpisał w strop nad Komorą Króla. O łącznej wadze około 400 ton. Wartość liczby 400 odnosi się do rozbłysku słonecznego i długości flary wyemitowanej z naszej Gwiazdy. Takich wybuchów było już pięć. Pozostało jeszcze cztery. Trzy dni później po drugiej eksplozji na Słońcu 17 kwietnia 2022 roku dochodzi do pierwszej tragedi w kopalni 20 kwietnia 2022 roku. Tego samego dnia 20 kwietnia 2022 roku po raz drugi dochodzi do potężnej eksplozji na Słońcu. Trzy dni później 23 kwietnia 2023 roku, jak pisałem, doszło do kolejnej tragedii w polskiej kopalni. Tą katastrofę zaznaczono w godzinie narodzeniu Jezusa 23:31 na { 23 kwiecień 2022 rok } w czasach ostatecznych.


1. 20 kwietnia 2022 roku Katastrofa w kopalni " Pniówek ".
2. 23 kwietnia katastrofa w kopalni " Zofiówka ".


Rozbłyski słoneczne z naszej Gwiazdy  ostrzegały 3 dni przed każdą katastrofą. O pierwszym rozbłysku na Słońcu 17 kwietnia 2022 roku pisałem w artykule wydanym 14 marca 2022 roku. Powtórny rozbłysk słoneczny 20 kwietnia 2022 roku o identycznej sile ostrzegał przed następną katastrofą w kopalni " Zofiłówka ". W sumie obydwa rozbłyski słoneczne ostrzegały przed katastrofą w Polskich kopalniach. W godzinie narodzeniu Jezusa 23:31 było zapisane ostrzeżenie na 23 kwiecień 2022 rok. Co mają wspólnego te dwie tragedie w Polskich kopalniach z bombardowaniem Kijowa na 31 południku? Bardzo dużo. W narodzeniu Jezusa są wyodrębnione dwie parne liczby  23 oraz 31, które wskazują terytorium od 13 do 31 południka w Europie. Lokalizuje to terytorium Polski od 13 południka zachodniej Polski po 31 południka na Ukrainie. Wartość liczby 23 to teoretycznie granica pomiędzy Polską a Ukrainą. W narodzeniu Jezusa jest zapisane pojednanie obu narodów, Polski oraz Ukrainy. W liczbie 31 z narodzenia Jezusa są zawarte wydarzenia powiązane historycznie. Z narodzeniem Jezusa oraz jego śmiercią. Z zamordowaniem carskiej rodziny Romanowów w Rosji. Lokalizacja Kijowa na 31 południku. Z wykresem nr 13 z 11 maja 2010 roku który kończy dwie nierównoległe długości 47 cm z 13 oraz 16 lipca. Wspomnę iż w 31 numeracji { 16  0  31 } zawarta jest tragedia ludzka, która może się powtórzyć w lipcu 2022 roku. W 1613 roku z woli Pana Boga został wybrany car Rosji Michał Romanow. Od tamtego czasu minęło 410 lat. Komuniści 103 lata temu 16 lipca 1918 roku wymordowali całą rodzinę Romanowów. W XXI wieku po 103 latach powtarza się podobna sytacja. Wykres który opracowałem w woli naszej Gwiazdy przedstawia dwie końcowe daty 13 oraz 16 lipiec. Wpisane są w wybór i śmierć cara Rosji Romanowa i jego rodziny. Dziedziczy tą hańbę Władimir Putin oraz { Patriarcha Rosji } Cyryl I. Piramidę Cheopsa budowano wiele tysiącleci przed koronowaniem Michała Romanowa na cara Rosji. A jak prawdziwą historię ujawnia nam Tabela Galerii. W 1613 roku zawarte są dwie daty 13 oraz 16 lipiec. Wpisane są w wykres 13 z 11 maja 2010 roku który przedstawia dwie nierównoległe linie długości 47 cm. Jedna napewno dotyczy 74 letniego Józefa Stalina który zmarł 5 marca 1953 roku. W liczbie 53 jest zapisana śmierć Władimira Putina. Czytaj wiek Stalina z prawej do lewej 47. Druga może dotyczyć 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dwie nierównoległe linie na wykresie 13 z 11 maja 2010 roku zakończone są datami oraz przesunięcem względem siebie o 10 stopni. Z prawej strony 6 oraz 9 sierpień 1945 rok. Informują o zrzuceniu bomby atomowej na Hiroszimę oraz Nagasaki. Lewa strona zakończona jest datą 13 oraz 16 lipiec. I może dotyczyć tych samych zdarzeń w obecnym czasie. Teorii jest wiele jedno jest pewne nasza Gwiazda pisze nową historię dla Rosji w 25 cyklu słonecznym, który jest obecnie bardzo aktywny. Wszedł w życie po 20 lipca 2021 roku. Liczby z 31 numeracji Tabeli Galerii wpisane są w Wielką Galerię Piramidy Cheopsa i przedstawiają równoległe wydarzenie z czasów objęcia tronu cara Romanowa Rosji. Oto numeracja z Wielkiej Galerii.


R.S. 47.1613   16  0  13     3.


Przedstawione daty powiązane są z 25 cyklem słonecznym. Nawiązują do wydarzeniach w Rosji po 20 lipca 2021 roku. Zapisano tu 300 letnie panowanie Romanowów w Rosji. Historia lub się powtarzać. Wydarzenia z 20 oraz 23 kwietnia są ściśle powiązne z 13 lipca 2022 rok. Godziny oraz minuty narodzenia Jezusa { 23:31 } przedstawiają obecne wydarzenia w Polsce oraz na Ukrainie. Minuty z narodzenia Jezusa przedstawiają dwa południki. Jeden w Polsce drugi na Ukrainie. Lokalizuje zachodnią granicę Polski od 13 południka. Drugi na 31 południku stolicę Kijów na Ukrainie. W narodzeniu Jezusa jest zapisany nowy rozdział historii pomiędzy Polską a Ukrainą po 400 letniej waśni pomiędzy narodami. Koniec tego świata nie musi być tragiczny dla Polski oraz Ukrainy a wręcz wspaniały. Jezus daje nam nadzieję na lepsze jutro pomiędzy tymi narodami. Zapisano to w 31 minucie narodzenia Jezusa ponad 2 tys lat temu. O tym pojednaniu pisałem w poprzednich latach. Dzisiaj potwierdza to historia która jest realizowana na naszych oczach. Od 20 kwietnia do 20 czerwca 2022 roku minie dokładnie 60 dni. Liczba 60 przedstawia 60 południk Ameryka Południowa. Lokalizuje stolicę Argentyny Buenos Aires miejsce urodzenia papieża Franciszka. 20 czerwiec 2017 rok wyszczególnił papieża Benedykta XVI w aktywności słonecznej + 265. Musimy być przygotowani na różne scenariusze w stolicy Apostolskiej. Przypadnie to na okres od 11 do 21 czerwca 2022 rok. Od 20 czerwca do 13 lipca mamy dokładnie 23 dni. Tym razem w narodzeniu Jezusa zawarto przedział czasu 23 dni. Wartość liczby 23 nawiązje do dwóch planet: Wenus oraz naszej planety Ziemi. Od 20 kwietnia do 20 czerwca a następnie do 13 lipca 2022 roku minie dokładnie 83 dni. Czytając z prawej do lewej to odczytam liczbę 38. Wpisana jest w 38 numerację oraz kąt załamania 38 stopni. Wartość liczby 38 nawiązuje do temperatur w Polsce 38 stopni C w cieniu. Oto 19 numeracja z tabeli Galerii: R.S. 38  0  19     56.5691     9. Wymienia dwie postacie ziemskie: papieża Franciszka oraz Ryszarda Suskiego. Szczególną rolę odgrywa tu długość szybu 193 cm z tej numeracji Komory Królowej, który dzieli się na dwa wymiary: 114 oraz 79 cm. Pierwszy wymiar 114 lokalizuje Stolicę Chin Pekin oraz zachodnie Stany Zjednoczone. Drugi wymiar 79 przedstawia odkrywcę planetoidy Ryszarda Suskiego z Polski w pierwszej strefie czasowej na wschód od Greenwich { R.S. + 1     - 79 Polska 1 }. Tabela Galerii przedstawia obraz wydarzeń przeniesiony z czasów nowożytnych do teraźniejszych na rys. 13 z 11 maja 2010 roku. Od narodzenia Jezusa po dzisiejsze czasy. Coś niebywałego. Jestem pod wrażeniem nasza Gwiazda pod temperaturami słonecznymi przerzuciła obraz wydarzeń z przeszłości na wykres 13 w dzisiejsze czasy. Jest to fenomen. Pokrywa się z opisem historycznych wydarzeń zakodowanym w Piramidzie Cheopsa i początkiem nowego ładu w Europie. W tych liczach jest zapisana kolejna informacja która zadziwi świat. Na koniec dodam iż wiem że niektórym grupom społecznym nie jest na rekę moja wiedza kosmiczna którą przekazuję światu a którą otrzymałem od Jezusa. Jak by mieli takie prawo to by mnie już dawno uciszyli. Podobnie uczynili z Jezusem. Mówią jawnie i głośno że są fałszywi prorocy. Trzeba się za nich modlić by nie oceniali pobieżnie innych ludzi.


Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page