top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Drugie słońce które niebawem pojawi na nieboskłonie znakiem rozpoznawczym ponownego przyjścia Jezusa w Paruzji.
(piątek, 11 listopada 2022)

 

 

Klucz do zagadki Wszechświata zapisano w szybach Komory Królowej oraz wyborze na prezydenta Polski Andrzeja Dudy 12 lipca 2020 r. Poprzednia gwiazda Bertlejemska która zwiastowała narodzenie Jezusa była mniejsza od naszego Słońca o 31%. Czytajac tą liczbę z prawej do lewej znajdziesz nr 13 w Tabela Galerii. 13 pozycjia przedstawia z którego układu planetarnego przybył Jezus na Ziemię. Przedstawia także 13 postać wśród 12 apostołów. Zaznaczyłem to w nawiasie pod liczbą 13.


1. R.S. 38.2721     26  0  {13}    6.
Poniżej pod punktem drugim przedstawiam 12 numerację, którą odczytałem z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa, która przedstawia życie i śmierc Jezusa.


2. R.S. 35.2331    24  0  12      7.
W tych liczbach zapisano narodzenie Jezusa w Betlejem. 35 x 32 to współrzędne obecnego miasta Betlejem. W dalszych liczbach zapisano ukrzyżowanie i śmierć o godzinie 20:32, czyli 28 minut przed godziną 9:00. O pierwszym narodzeniu Jezusa zwiastowała gwiazda czytaj z prawej do lewej, mniejsza od naszego Słońca o 31%. Pod punktem pierwszym zaznaczono z którego Królestwa Niebieskiego Jezus przybył na Ziemię. cyt: " Korytarz Zstępujący opadający w dół pod kątem 26 stopni 31' " Czyli z 13 układu planetarnego Królestwa Niebieskiego. Ta liczba występuje pod punktem pierwszym oraz drugim. Natomiast druga parna liczba 23 Zwiastuje ponowne przyjście Jezusa. Zaznaczono to pod liczbą 23% która jest wpisana pod Gwiazdę mniejszą od naszego Słońca. Wszystkie cztery liczby razem przedstawiły narodzenie Jezusa o godzinie 23:31 24 grudnia. Czyli 29 minut przed północą 25 dnia grudnia. Ta liczbę 29 oraz 57 warto zapamiętać. W tej numeracji 29  0  57 zaznaczono z którego Królestwa Niebieskiego został wysłany Jezus przez swojego Ojca Niebieskiego na Ziemię. Zapisałem to w następujących liczbach: R.S.86.2957    29  0  57. Kilkakrotnie przedstawiałem na blogu że jest to moje Królestwo Niebieskie, którym kieruje nasz Bóg oraz Jezus. Wartość liczby 31 była wpisana w zagadkę Wszechświata 369. 100% naszej Gwiazdy minus 31% Gwiazdy Betlejemskiej to odczytam 69%. Z tego wynika że pierwsza Gwiazda Betlejemska była mniejsza od naszego Słońca i wynosiła 69% masy naszego Słońca. Dlatego była kluczem do zagadki Wszechświata. Obecna Gwiazda jest większa od poprzedniej o 8% i jest mniejsza tylko o 23% od naszego Słońca { 100% - 23% = 77% }. Pierwsze przyjście Jezusa 24 grudnia w dniu narodzenia było wielką zagadką którą zapisano to w liczbie 369. Ponowne przyjście Jezusa nie jest już zagadką gdyż świat już wie że Jezus ponownie przyjdzie w czasach ostatecznych. Liczby pokazują ponowne przyjście 24 grudnia 2024 roku o godzinie 23:32, czyli 28 minut przed 2025 rokiem. Wartość  liczby 77 daje nam porównanie wielkości dwóch gwiazd, gdzie nasze Słońce to 100%, a to które ujrzymy wyniesie 77% masy naszego Słońca. To jest tylko o 23% mniejsza Gwiazda od naszego Słońca i większa od Gwiazdy Betlejemskiej o 8%. Czyli będzie to bardzo duża gwiazda aby wszyscy mieszkańcy Ziemi ją ujrzeli w ponownym przyjściu Jezusa. Na 22 grudzień 2022 rok aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:


3. 22 grudzień 2022 rok: + 155 st. C    - 77 st. C    { + 2     0 }.
Widzimy tutaj wielkość gwiazdy którą ujrzymy zapisaną w aktywności słonecznej w parnej liczbie 77. Liczby w nawiasie mają szczególne znaczenie bo przesuwają wydarzenia z 22 grudnia na 24 grudnia 2022 rok. Jednocześnie ta sama plusowa liczba 2 z nawiasu przesuwa wydarzenia z 24 grudnia 2022 roku na 24 grudzień 2024 rok. Więc to co tutaj opisuję ma się wydarzyć 24 grudnia 2024 roku. O wydarzeniach ziemskich oraz kosmicznych informują gwiazdy z innych układów planetarnych. Między innymi o ponownym przyjsciu Jezusa ma zwiastować Gwiazda o 23% mniejsza od naszego Słońca z naszego Układu Planetarnego początkiem grudnia 2022 roku. Przesunięciem o dwa lata na 2024 rok. Pierwsze narodzenie Jezusa zapisano na godzinę 23:31 według Tabeli Galerii. Dla przypomnienia numerację Tabeli Galerii wyliczyłem z otworów Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa. Godzina 23:31 odpowiada gwiazdom z innego układu planetarnego, które powyżej opisałem. To zaznaczyłem pod 12 numeracją pod punktem 2.
Gwiazdę którą ujrzymy w grudniu jest o 23% masy mniejsza od naszej Gwiazdy i zwiastuje ponowne przyjście Jezusa na godzinę 23:32 24 grudnia 2024 roku. Różnica jednej minuty sygnalizuje drugie przyjście w czasach ostatecznych. Przy pierwszym narodzeniu Jezusa Gwiazda Betlejemska była o 31% masy mniejsza od naszej Gwiazdy. A obecna o 23% mniejsza od naszej Gwiazdy. Czyli jest o 8% większa. Taki obraz pokazują liczby z aktywności słonecznej i taki obraz przekazuję czytelnikowi. Temat zacznę od nietypowego spostrzeżenia szybów Komory Królowej, w których to szybach zakodowano klucz do zagadki Wszechświata. O tym także wspominał Nikola Tesla. Mówił także jeżeli poznasz liczbę 369 poznasz klucz do zagadki Wszechświata. Więc opisuję to co mówił Nikola. A był człowiekiem wierzącym w przeciwieństwie do Einsteina czy  J.P. Morgana. Podobny los czeka mnie. Będę ignorowany przez naukowców tej Ziemi. Gdyż jestem człowiekiem wierzącym. Dlatego że świat opiera się tylko na kłamstwie i żyje kłamstwem w przeciwieństwie do tego co opisuję. Ja się tym nie martwię gdyż wiem jaka czeka na mnie nagroda w Królestrwie Niebieskim. O tym jednak w innym artykule. Północny oraz południowy szyb z Komory Królowej składa się z minusowych oraz plusowych liczb. Informują one o wydarzeniach na północ oraz na południe od równika. Wiemy że północny biegun jest oznaczony znakiem minusowym. Odwrotnie do południowego. Podobnie to zaznaczono w szybach Komory Królowej.  Potwierdza to wydarzenie aktywność słoneczna na 20 czerwiec 2017 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe z aktywności słonecznej, które mówią o wydarzeniach na północ od równika.


4. 20 czerwiec 2017 rok: + 265 st. C    - 51 st. C     { - 114     + 4 }.
Aby przedstawić całkowitą długość północnego szybu z Komory Królowej potrzebne są dwa wymiary, które uzyskałem z aktywności słonecznej: 114 oraz 79. Po dodaniu dają całkowitą długość północnego szybu z Komory Królowej 193 cm { 114 + 79 = 193 cm }. Pierwszy minusowy wymiar 114 pojawił się 20 czerwca 2017 roku. Zaznaczyłem tą minusową liczbę 114 w nawiasie. Plusowa liczba 265 odnosi się do papieża Benedyka XVI. Natomiast minusowa liczba 51 odnosi się do naszej Gwiazdy oddalonej od Ziemi około 150 000 000 kilometrów. Mamy tu porównanie obu gwiazd, gdzie nasza Gwiazda to 100%. Oba wymiary dały mi liczbę 193 z północnego szybu Komory Królowej. Natomiast drugi minusowy wymiar 79 pojawił się 19 października 2017 roku i przypisany jest do tego samego układu planetarnego. Drugi wymiar 79 informuje o dwóch identycznych planetach w naszym Układzie Planetarnym oraz po drugiej stronie - Uran oraz Pluton. Suma obu wymiarów dała mi liczbę { 114 + 79 = 193 }. Wygląda na to że Gwiazda w północna jest o 93% większa od naszej Gwiazdy z naszego Układu planetarnego. Sumując - Planetoida R.S. + 1   - 79 Polska 1 przybyła do naszego Układu Planetarnego z kierunku gwiazdy Vega, kostelacji Liry, gdzie Gwiazda w tym układzie Planetarnym jest większa od masy naszego Słońca o 93%. Dwa wymiary które 114 oraz 79 które wyliczyłem odpowiadają wysokości oraz współrzędnym włoskiego Wezuwiusza. Podobnie jak na równoległej planecie. Pierwszy minusowy wymiar 114 informuje o wejsciu do piramidy czyli planety Ziemi w Europie na { Wezuwiuszu }. Wejście informuje o aktywności wulkanu jak również o zbliżeniu się równoległego układu planetarnego do naszego gdzie gwiazda jest większa o 93% masy do naszego Słońca. Natomiast drugi wymiar 79 wpisany został w planetoidę oraz równoległe planety, do planet z naszego Układu Planetarnego. W mojej książce pisałem o rotacji planet 14 lat temu. I taka rotacja układów planetarnych ma miejsce co kilka tysięcy lat. Pierwsze wejście oraz wyjscie z Wezuwiusza miało miejsce 24 sierpnia 79 roku naszej ery. W tamtym czasie eksplodował Wezuwiusz. 2024 plus 79 lat = 2103 rok. Ewentualnie 9 lat wcześniej. Na 19 październik 2017 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe:


5. 19 październik 2017 rok: - 64 st. C    + 221 st. C    { + 1      - 79 }.
Plusowa liczba 221 wskazuje Hawaje i odkrywców planetoidy 13 października 2017 roku. Gdzie ja tą sama planetoidę wyliczyłem matematycznie i ogłosiłem w lipcu 2017 roku. Natomiast na Hawajach potwierdzono to odkrycie teleskopem 13 października 2017 roku, czyli około 100 dni po moim odkryciu. Minusowe liczby pod punktem trzecim oraz czwartym z nawiasu dały mi następującą liczbę która jest wpisana w północny szyb Komory Królowej. { - 114 + - 79 = 193 }. Między innymi owa Planetoida 79. Czyli budowniczy bardzo dobrze znał przelot owej Planetoidy. Bardzo ważną rolę odgrywają tu dwie liczby z wejscia do piramidy: 114 oraz 119. Odnoszą się do ponownego przyjścia Jezusa. Źródło: Piramida Cheopsa, cyt: " Wejście do piramidy znajduje się w północnej ścianie, około 7 metrów na wschód od środka, na wysokości 17 m. Od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 cm x 119 cm, opadający w dół pod kątem 26 stopni 31'." W tych liczbach opadających w dół pod kątem 26 stopni oraz 31' zaznaczono z którego układu planetarnego Jesus przyszedł na Ziemię. Zapisano to w 13 numeracji Tabeli Galerii.

Oto ona:
6. R.S. 38.2721      26   0   13     6.
Dodam do tego jeszcze że w ponownym przyjściu Jezusa na Ziemię zaznaczono w 38 numeracji. A ja jestem informatorem tego wydarzenia.

Oto ona:
7. R.S. 56.5691   38  0  19     9.
Wartość minusowej liczby 114 z podpunktu 4 którą wyliczyłem na 20 czerwiec 2017 wpisana jest w północne wejście do piramidy. Natomiast wartość liczby 31 stopni odpowiada kolejnemu słońcu 31% masy Gwiazdy i narodzeniu Jezusa. Pierwsze wejscie do piramidy w Europie znajduje się na Wezuwiuszu o wysokości 1279 m.n.p.m. Wartość liczby 114 wskazuje współrzędne geograficzne Włoskiego Wezuwiusza o wymiarach 14 x 41. Czyli 14 południk przecinany przez 41 równoleżnik. Przedstawiłem pierwszy wymiar z szybu Komory Królowej długości 193 cm oraz Gwiazdę Północną o 93% większą od naszego Słońca. Mnie interesuje obecnie drugie wejście do naszej planety Ziemi. Odnosi się to do naszych czasów. Źródło Piramida Cheopsa cyt: " Wejście do piramidy znajduje się w północnej ścianie, około 7 metrów na wschód od środka, na wysokości 17 m. Od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 x 119 cm, opadający w dół pod kątem 26 stopni 31'. " Gwiazda o 23% masy mniejsza od naszego Słońca została wyliczona na 4 listopad 2022 rok. Oto liczby z aktywności słonecznej na ten dzień:

 

8. + 214 st.  - 77 st.  C     { + 3    + 3 }.
Plusowa liczba 214 występuje tu po raz drugi, czyli informuje o drugim przyjściu Jezusa na Ziemię. Oraz drugiej eksplozji Wezuwiusza. Informują o tym po raz drugi dane ze współrzędnych Wezuwiusza oraz parna liczba 77% masy naszej Gwiazdy. Aktywność słoneczna wyprzedza wydarzenia o dwa lata i podaje wstępnie wydarzenia na 22 grudzień plus dwa dni na 24 grudzień 2022 rok. Teoretycznie zakładam że mogą się zacząć ruchy w  meksykańskim wulkanie Popocatepetl oraz Wezewiuszu w 2023 roku 5 lutego. { 2 + 3 = 5 luty  23 rok }. Sygnalizuje o tym wydarzeniu gwiazda o 23% masy mniejsza od naszego Słońca 51. Jednoczeście wartość liczby 119 wskazuje wejście do meksykańskiego wulkanu wysokość 5452 m.n.p.m. Pierwsze wejscie to włoski Wezuwiusz wysokość 1279 m.n.p.m. Drugi meksykański wulkan Popocatepetl wyskośc 5452 m.n.p.m. Obie wartości liczbowe podała już aktywność słoneczna. Pierwszy wymiar padł 20 czerwca oraz 19 października 2017 roku w liczbie: 114 oraz 79. Drugi wymiar padł w 25 cyklu słonecznym 20 lipca 2021 roku. Wartość liczby 54 z wysokości wulkanu odnosi się do Jezusa. I zapowiadane ponowne przyjście Jezusa na Ziemię. Tą liczbę 54 wyliczyłem przez 71 dni począwszy od 20 czerwca do 1 września 2009 roku w aktywności słonecznej.
Część druga odnosi się do południowego szybu z Komory Królowej. Południowy szyb z Komory Królowej długości 203 cm składa się z dwóch wymiarów podobnie jak pierwszy szyb 193 cm gdzie gwiazda południowa jest większa od Słońca z naszego Układu Planetarnego o 103%. Zaznaczono to w liczbie 119 + 84 = 203. Wygląda na to że mamy dwie gwiazdy niezależne od innych układów planetarnych. Gwiazdę północną 93 % większą od naszego Słońca oraz gwiazdę południową 103% większą od naszego Słońca, a szyby od tych gwiazd prowadzą do planet krążących przy tych gwiazdach.
W liczbie 119 zaznaczono wejścia do piramidy o współrzędnych 19 x 119 lokalizuje to mi meksykański wulkan Popocatepetl. W liczbie 203 drugiego szybu są wpisane dwie planety oraz księżyc zero. Identycznie jak w naszym Układzie Planetarnym. To daje nam do zrozumienia że przy gwieździe większej od naszego Słońca o 103% są takie same planety jak w naszym Układzie Planetarnym. Wenus oraz Ziemia. Zdatne do życia. Tylko po drugiej stronie. Mamy tu zaznaczone drugie wejście do piramidy w liczbie 119. Informuje ono o drugim zbliżeniu się kolejnej gwiazdy z planetami do naszego Układu Planetarnego. Więc nie mamy się czym martwić Pan Bóg pokazuje nam cudowne miejsce po drugiej stronie. Z takimi samymi pięknymi lądami. W liczbę 203 są wpisane dwa nazwiska. Pod tą liczbą 203 są wyszczególnione współrzędne geograficzne: 60  0  30. Wskazują one pochodzenie papieża Franciszka. To 60 południk przecinany przez 30 równoleżnik. Lokalizuje to mi teoretycznie Buones Aires miejsce pochodzenia papieża Franciszka Argentyna po drugiej stronie naszej planety oraz moje nazwisko Ryszard Suski z datą urodzenia: R.S. 56,5691   38  0  19       9. Dodane parne liczby z lewej do prawej dają liczbę 203, w której to liczbie zaznaczono południowy szyb z Komory Królowej. W wymienionej numeracji są wyszczególnione dwie równoległe liczby 56 x 56. Odnoszą się one do Boga który kieruje całym Królestwem Niebiskim. W tej numeracji zostałem szczególnie wyróżniony dwoma parnymi liczbami przy mojej dacie urodzenia: 56.5691. 6 styczeń 1956.56 oraz godzina 19:38. Zatem mamy już obraz obu szybów, gdzie suma daję łączny wymiar: 193 + 203 = 396. To tajemnicza liczba Nikola Tesli, którą rozwiązał Ryszard Suski. Odnosi się do ponownego przyjścia Jezusa. W tej liczbie wszystko się zaczęło na terytorium Państwa Polskiego. Św. Jan Paweł II jak żył powtarzał że tu wszystko się zaczęło. Nie dokończył swojej myśli, gdyż społeczeństwo nie było przygotowane na to co chciał nam przekazać nasz ojciec św. Jan Paweł II. Nawiązął tylko do początku jego studiowania. I tą liczbę 396 wyliczyłem z wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta Polski 12 lipiec 2020 rok 52,1 %. Inny wynik był opłaconym oszustwem komunistów, abyśmy się nidy nie dowiedzieli prawdy o Państwie Polskim i początku Boga na tej Ziemi. Wartość liczby 52,1 odnosi się do czasów z przedpotopowych. Około 521 tys lat temu oraz 1 250 000 lat temu gdzie wszystko się zaczęło na Polskiej ziemi. Przez 100 tys lat zalegał lodowiec na Polskiej ziemi aż pod Warszawą na 52 równoleżniku oraz 21 południku. Około 12,5 tys lat temu lodowiec stopniowo ustępował z Polski. Wygląda na to że przez 396 tys lat kwitło życie na całej Polskiej ziemi do 125 tys lat. Od 12 południka do 52 południka w Europie. Czyli cały obszar w Europie od Poczdanu w Niemczech do 52 południk w okolicy Morza Kaspijskiego to dawne terytorium Państwa Polskiego. Zmieści się w tych południkach cała Nizina Wschodniosyberyjska. Przez 396 tys lat było to terytorium państwa Polskiego. Gdzie obecnie Putin rości sobie prawa do Ukrainy. Myślę że jasno przedstawiłem obraz państwa Polskiego. Kluczem do zagadki Wszechświata była liczba 369 którą przedstawiłem czytelnikowi. Podobne dane zapisano w obu szybach Komory Królowej: { 193 + 203 = 396 }. To także zaznaczył budowniczy Piramidy Cheopsa w obu szybach Komory Królowej. Wiec mamy już dwa potwierdzenia o istnieniu państwa Polskiego. Przez 100 tys lat zalegał lodowiec na Polskiej ziemi. Około 12,5 tys lat lodowiec zaczął opuszczać Polską ziemię na północ. W tych liczbach z obu szybów zaznaczono dwa równoległe układy planetarne po drugiej stronie oraz nasz Układ Planetarny. To w sumie dwa równoległe układy planetarne. Pierwszy na którym żyjemy oraz drugi po drugiej stronie. W liczbie 396 wszystko się zaczęło tu na Polskiej ziemi. Podobnie jak po drugiej stronie. Komora Króla składa się z czterech pustych pomieszczeń przestrzeni. Było by to ładne i piękne. Jak opowiadają komuniści że każdy idzie do Nieba. Dlatego robią co chcą na tej naszej ziemi. A rzeczywistość jest całkiem inna. Tak, każdy idzie do Nieba. Tylko że każdy pójdzie ze swoim bagażem jak sobie nazbierał za tego życia. Dlatego Pan Bóg podzielił Królestwo Niebieskie na 4 puste pomieszczenia przestrzeni. Ze stropem namiotowym. Dlaczego by niewierzący mieli czas do przemyśleń po drugiej stronie w pustych pomieszczeniach. A ich dusza miała czas na poprawę przez 27 pokoleń. Wydarzenia które się rozegrają zaczną się w kosmosie od 4 listopada 2022 roku. Na ten dzień i kolejne dwa dni grudnia wyliczyłem następujące wartości liczbowe:


9. 4 listopad 2022 rok: + 214 st. C     - 77 st. C       { + 3     + 6 } suma 6.
10. 2 grudzień 2022 rok: + 134 st. C     - 77 st. C    { + 1     + 1 } suma 2.
11. 22 grudzień 2022 rok: + 155 st. C   - 77 st. C    { + 2        0 } suma 2.


Pod liczbę 77 wpisana jest Gwiazda o 23 % mniejsza od naszego Słońca. W poprzednim artykule informowałem że oczy Królestwa Niebieskiego skierowane są na 24 grudzień 2022 rok. Wartość minusowej liczby 77 informuje o masie gwiazdy w stosunku do naszego Słońca. Czyli jest 23 % mniejsza od naszej Gwiazdy. Gwiazda Betlejemska była inspiracją dla trzech Króli i zwiastowała Boże Narodzenie. Tym razem będzie podobnie 24 grudnia 2024 roku. Wybuch supernowej 9 października 2022 roku odległy o 2,4 miliarda lat wskazuje na kolejne wydarzenie 24 grudnia 2022 roku z przesunięciem o dwa lata. Od 9 października 2022 roku do 24 grudnia upłynie dokładnie 75 dni. Odwrotna wartość liczby 75 wpisuje się 57 moje Królestwo Niebieskie {R.S.  29  0 57     86.2957 }, które zaczyna się od następującej numeracji: 57, 58, 59, 60. Druga liczba 58 odności się do życia i śmierci naszego Ojca św. Jana Pawła II, który był wybrany na papieża w wieku 58 lat a odszedł od nas w wieku 85 lat. Wartość liczby 85 odności się do pierwszego piętra i okna Arcybiskópów Krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Tą datę 24 grudnia 2022 wskazała supernowa która eksplodowała 2,4 miliarda lat temu

(źródło:  (https://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=19&month=10&year=2022)

a którą odkryły satelity 9 października 2022 roku. I było to wydarzenie jak pisałem w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. To bardzo duże wydarzenie ziemskie oraz kosmiczne. By w dzisiejszych czasach wskazać ponowne narodzenie Jezusa 24 grudnia 2024 roku. Pierwsze pojawienie gwiazdy o 23% masy mniejszej od naszej Gwiazdy powinniśmy ujrzeć przez teleskopy 2 grudnia 2022 roku. Bardziej widoczna będzie w grudniu 2024 roku. Z danych historycznych trzej Królowie wybrali się powitać Jezusa 21 dni przed narodzeniem. Co czekało małe dziecię w tamtym czasie gdzie Herod w imię obrony swego królestwa zaplanował wybić wszystkie dzieci do 7 roku życia. Obecnie mamy identyczną sytuację gdzie służba zdrowia w imię chorych ambicji Niemiec i Berlina będzie mordować małe dzieci od 7 roku życia szczepionkami Pfizera. Wśród których także może się znajdować mały Jezus. To moja teoria. Jeszcze nie wiem w jakim wieku pojawi się Jezus. Sumując na koniec w wejściu do piramidy jest wyszczególniona planeta identyczna jak w naszym Układzie Planetarnym,

Jowisz 119 - 114 = 5 o następujacych numeracjach:


12. R.S.14.441       10  0  5       5.
Co ma wspólnego Jowisz z wejściem do piramidy? To największa planeta w naszym Układzie Planetarnym. Zwiastuje wielkiego wodza Jezusa z Królestwa Niebieskiego. Tabela Galerii podaje początek końca naszego świata przez 9 lat począwszy od 2019 do 2027 roku. Jednak aktywność słoneczna to zweryfikowała i podała kolejną datę z przesunięciem o dwa lata. Począwszy od 3 do 6 czerwca 2021 roku do 2028 roku. W tym czasie nastąpi zbliżenie biegunów ziemskich. Z jakim skutkiem to ocenimy sami po 2027 roku. Ten proces będzie trwał przez 26 lat począwszy od 2027 roku do 2054 roku. Zbliżenie biegunów może by katastroficzne dla naszej planety Ziemi. Musimy się liczyć przez 27 lat z różnym klimatem ziemskim w Polsce a nawet na świecie.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page