top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Numeracja Wielkiej Galerii - Komora Króla i Królowej

(poniedziałek, 11 kwietnia 2016)

 

Historia Polski - zmiana orbity

 

Wyliczone wartości liczbowe z numeracji piramidy Cheopsa przedstawiają daleko idące zmiany na Ziemi w obecnych czasach. Numeracja załamanych szybów w Komorze Królowej pod kątem 37 oraz 38 stopni przedstawia wizerunek Polski od targowicy z 1792 do powstania Solidarności 1981 rok. Z historii: wrogo nastawieni do reform polscy magnaci udali się z prośbą o pomoc do carycy Rosji Katarzyny II. Pomoc zdrajcy polscy od macochy otrzymali w prezencie, a sama caryca ostatecznie przyczyniła się do rozbioru Polski. W późniejszych czasach Stalin magnatów zdrajców narodu polskiego, jak ich nazywał, wysiedlił z Polski na Sybir. Twierdził że są to ludzie dwulicowi i nigdy nie będą służyli ojczyźnie. Za przykład postawił swojego syna porucznika Jakowa Dzugaszwili, gdy dostał się do niemieckiej niewoli. Hitler skierował do Stalina ofertę wymiany Jakowa za von Paulusa, oferta nie została jednak przyjęta. Jakow zmarł w obozie koncentracyjnym w 1943 roku. Po 224 latach od ostatniego rozbioru Polski historia zatoczyła ponownie to samo koło. Czwarty układ planetarny R.S.65.2243 z lewej strony tabeli w swej numeracji ma wpisane powyższe liczby 224. W dzisiejsze czasach roku 2015 przegrani w wyborach do sejmu magnaci polscy, proszą o pomoc Unię Europejską. Cofnę się  w czasie aby potwierdzić wydarzenia zapisane w piramidzie Cheopsa, które miały miejsce w Polsce od 1792 roku. Co ma wspólnego piramida Cheopsa zbudowana w Egipcie z Polską? Dzieli nas odległość, wyznanie, kultura, klimat. Łączy jedynie wiara w jednego Boga. Co tak ważnego przedstawiają wyszczególnione układy planetarne z szybów Komory Królowej oraz dalsza numeracja. Zacznę od 38 numeracji w której wyszczególniłem informacje od rozbioru naszej Ojczyzny do teraźniejszości. To właśnie ten kraj, Polska, pierwszy w Europie został szczególnie zaznaczony w numeracji piramidy Cheopsa. Polska na scenie politycznej w dzisiejszych czasach odgrywa ważną rolę. W trzeciej części zaczynając od 38 numeracji szczególnie zaznaczono wydarzenia w Polsce po to byśmy ponownie nie wchodzili do tego samego bagna jakie sami sobie stworzyliśmy w przeszłości począwszy od 1792 roku. Z liczb wynika że wykopaliśmy sami sobie własny grób. Za grzechy niewiernych królowi zapłaciliśmy najwyższą cenę, niepodległość, oraz śmierć milionów niewinnych Polaków. Czy tak musiało i musi być? Aby ponownie odrodziło się państwo polskie trzeba było walczyć z agresorem którego sami stworzyliśmy. W demokratycznym państwie wyborcy przyznają buławę głowie państwa i on jest przedstawicielem narodu. Ojczyznę wolną nie dostaje się w prezencie trzeba o nią walczyć. Zrywy narodowe po utracie niepodległości były tłumione przez agresora. W końcu pierwsza wojna światowa dała nam chwilową niepodległość. Nie trwało to jednak długo w drugiej wojnie światowej zbudowano nam obozy koncentracyjne oraz komory gazowe. Koniec wojny nie był łaskawy dla Polski wpadliśmy ponownie w te same łajno co za Katarzyny II carycy Rosji. Podczas 188 letniej niewoli na własne życzenie dzięki targowicy stworzyliśmy sobie: obozy koncentracyjne, tłumione powstania, komory gazowe, zsyłki na Sybir. Obecna sytuacja Polski w obonie Konstytucji jest podobna do tej z przeszłości. Los Polski podczas 188-letniej niewoli nie był łaskawy, więc nie mieszajmy ponownie tego samego łajna, bo kosztem może być nasza niepodległość. Sumując, w zrywach narodowych to chłopi oraz robotnicy nadstawiali pierś za niepodległą ojczyznę i należy się im za to szacunek. Przykładem są strajki w 1980 roku. Gdzie w takim razie był Pan Bóg i jak mógł patrzeć na ludzkie cierpienie milionów polaków? Pan Bóg był cały czas przy nas i patrzył. Jak za złamanego rubla magnaci sprzedali własną ojczyzną, którzy wierzyli w słuszność sprawy. Była to nauczka za zdradę ojczyzny. Obyśmy ponownie nie stracili ojczyzny na 180 lat. Czy powinniśmy wierzyć zachodnim krajom? Jak historia Polski długa i szeroka zawsze nas sprzedali. Przedstawiam poniżej obliczenia ponieważ prowadzą mnie do końca naszych czasów. Taki obraz przedstawiają liczby z numeracji 37 oraz 38 układu planetarnego, począwszy od trzeciej części numeracji.

 

a. 37.  R.S.56.1937    19  0  37     9.

b. 38.  R.S.56.5691    83  0  19     9.

 

Numeracja szybów z Komory Królowej przedstawia wizerunek Polski. Od osadnictwa pierwszych plemion w kraju nad Wisłą (około 7391 lat temu) do dzisiejszych czasów. W tej numeracji zapisano największą sensację naszych czasów XX wieku, począwszy od rozbioru z 1792 roku. Z lewej strony numeracja przedstawia przygotowania do drugiej wojny światowej przez Adolfa Hitlera począwszy od 9 wrzesień 1937 rok do marca 3819 { 1938 } roku. Z liczb można odczytać, Hitlera stworzyła historia zaplanowana przez naród Polski podczas targowicy w 1792 roku. Numeracja w dalszej kolejności przedstawia czasy korony podczas wojny Polsko - Rosyjskiej. Z prawej do lewej strony numeracja przedstawia rok 1792. { 8391 rok - 7391 } rok = 1792. Ważnym wydarzeniem w 1792 roku była wojna Polsko - Rosyjska w obronie Konstytucji 3 maja. Ostatecznie przegrana przyczyniła się do drugiego rozbioru Polski.

Dalsza numeracja przedstawia zrywy narodowy do powstania Solidarności w Polsce 1981 rok. Wartość liczby 9 przedstawia wydarzenia oraz liczone lata od 2013 do 2021.

 

1. Numeracja 38 przedstawia rok pierwszy 2013.

 

19  0  37           38  0  19     { 9183 - 7391 }  =  1792 rok początek rozbioru Polski.

 

Od lewej do prawej

 

19  0  37          38  0  19       1937 - 3819 = - 1882. 100 lat później powstaje polska partia robotnicza zwana Wielkim Proletariatem.

 

1937 - 7391 =  - 5454 - Z numeracji wyliczyłem - 5454 r.p.n.e. W tych liczbach zapisano dwie podstawy piramidy Cheopsa 5,4 ha x 5,4 ha. współrzędne geograficzne 54 x 54 wskazują okolice miasta UFA Rosja. 2021 + 5454 = 7475 rok. W 1574 roku na polecenie Iwana Groźnego wzniesiono fortyfikacje. Suma numeracji przedstawia rok 5756. { 5756 - 5454 = 302 }. Odwrotność tej cyfry przedstawia warstwy kamieni w piramidzie Cheopsa 203.

 

2. Numeracja 40 przedstawia rok drugi 2014.

 

40  0  20         20  0  39      { 4020 - 2039 = + 1981 } rok. { 1981 - 1793 = - 188 lat }

 

20  0  39         40  0  20        2039 - 4020 = - 1981 rok ubiegłego wieku.

 

Współrzędne numeracji przedstawiają południki od 20 do 40. Wyznaczają terytorium Polski oraz Ukrainy. W 2014 roku toczy się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą.

 

3. Numeracja 42 przedstawia rok trzeci 2015.

 

42  0  21        21  0  41     { 4221 - 2141 = + 2080 } rok. { 1224 - 1412 = - 188 lat }.

 

Lata zniewolonej Ojczyzny pod panowaniem Rosyjskim.

Współrzędne numeracji przedstawiają południki od 21 w Polsce do 42 w Rosji.

 

4. Numeracja 44 przedstawia rok czwarty 2016.

 

Niebezpieczna liczba " 44 " została wyliczona z temperatur przełomu roku 2015/2016.

 

W tej liczbie zapisano organizacje przestępcze w Europie.

 

44  0  22          22  0  43       { 4422 - 2243 = + 2179 }  rok.

 

Współrzędne numeracji przedstawiają południki od 22 w Polsce do 44 w Rosji. Bardzo możliwe informują one o targowicy między Polską a Rosją na 2016 rok. Aktywność słoneczna ostrzega przed liczbą " 44 ", wyliczona z temperatur słonecznych. Złowieszcza liczba " 44 " może być ostrzeżeniem dla Ojca Świętego oraz włoskiego Wezuwiusza.

 

5. Numeracja 46 przedstawia rok piąty 2017.

 

46  0  23          23  0  45        { 4623 - 2345 = + 2278 }

 

Współrzędne numeracji przedstawiają południki od 23 do 46. Widać wyraźnie że zagrożenie od Polski granic przesunęło się na wschód od 23 do 46 południka. { 2364 - 4623 = - 1359 } Z tej liczby można odczytać 13 maj godz 9:00 lub 95 południk 13 lub 31 równoleżnik lokalizacja szczyt góry Namcza Barwa południowe Chiny wysokość 7756, lub południowa Tajlandia. 11 listopad 1359 rok przedstawia Traktak Graniczny między Polską a Rosją.

 

6. Numeracja 48 przedstawia  rok szósty 2018;  + 718 dni.

 

48  0  24         24  0  47        { 4824 - 4284 = + 540 }

 

Współrzędne tej numeracji przedstawiają południki od 24 do 48. 

 

Tym razem żaden południk nie przecina państwa Polskiego. { 4284 - 7442 = - 3158 }. Wartość wyliczonej liczby może przedstawiać dzień 31 maj oraz 85 południk przecinany przez 13 lub 31 równoleżnik. Lokalizacja Nepal. W tej dacie 5 kwietnia może być zapisana eksplozja na Słońcu. Ta liczba + 540 przedstawia liczone lata od początku z nowym kalendarzem.

 

7. Numeracja 50 przedstawia rok siódmy 2019.

 

50  0  25         25  0  49        { 5025 - 5205 = - 180 }

 

Współrzędne wyliczonej liczby wskazują 18 równoleżnik oraz 81 południk. Wartość tej liczby wskazuje masę Ziemi do Księżyca oraz terytorium Polski na 18 południku. Jeżeli masa Ziemi do Księżyca to koniecznie zastosowanie wzoru: Wenus 93 stała 180 oraz 18 do 81 = 26. Wartość liczby zero potwierdza wydarzenie w Polsce. Wartość liczby - 180 może wskazywać zwrot naszej planety w przeciwnym kierunku. Lub zwrot myśli politycznej o - 180 stopni. Wyraźnie zaznaczona jest nasza planeta oraz Księżyc 18 do 81. Wartość liczby - 180 po zmianie orbity może wskazywać w przyszłości klimat w Polsce jak na Kiribati. To tylko hipoteza której nie można wykluczyć. Ten południk wskazuje międzynarodową linię zmiany daty.

 

8. Numeracja 52 przedstawia rok ósmy 2020.

 

52  0  26          26  0  51       { 5226 - 2651 = 2575 }

 

Współrzędne tej liczby wskazują wydarzenia od 26 do 52 południka. Lokalizują wydarzenia na wschód od Polski oraz rok 2575.

 

9. Numeracja 54 przedstawia rok dziewiąty ostatni 2021.

 

54  0  27         27  0  53       { 5427 - 2753 = 2674 }

 

W 2021 zapisano tylko jedno historyczne wydarzenie oraz liczone lata według nowego kalendarza.

 

Przedstawiłem fakty które miały miejsce w Polsce od rozbioru do odzyskania pełnej niepodległości, oraz te które będą miały miejsce na przestrzeni kilku lat. W dalszej kolejności liczby z szóstej oraz siódmej numeracji przedstawiają coś niepokojącego: wysoka wartość plusowa + 540 następnie obrót w przeciwną stronę o minus 180 stopni. Pełny obrót Ziemi wynosi 360 stopni, natomiast połowa to wyliczone minus 180 stopni. Trzy obroty Ziemi wynoszą wymienioną liczbę 540 stopni, czyli około 65 godzin 56 minut. Trzykrotna wartość liczby 180 daje powyżej wyliczoną liczbę + 540. Te same obliczenia przedstawiono w Komorze Króla o wymiarach: oś wsch. - zach. x 5,23 m x 5,81 m. Tabela w książce strona 22, przedstawia podobne ustawienie liczb co w Komorze Króla. Wyliczone wartości liczbowe przedstawiają nie tylko zmiany na naszej Ziemi równie zmiany polityczne. Zwrot o 180 stopni może dotyczyć zmiany myśli polskich wyborców w wyborach 2019 roku. Zwrot o - 180 stopni może dotyczyć różnych wydarzeń w Polsce między innymi, zmiany rządu po wyborach w 2019 roku. Historię Polski zapisano w liczbach, numeracji piramidy Cheopsa wiele tysiące lat temu.

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page