top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Za sprawą Jezusa 12 planeta Nibiru dokonała wielkiego dzieła dla ludzkości.  
(poniedziałek, 12 czerwca 2023)

 

 

Rotacja księżyców 


To zapisano w Kryształowej Głowie.

Właściwości:
1. Waga 5200 g to 5 kg.
Szerokość i wysokość 12,7.
Długość 17,8.
Stała temperatura 21 stopni C.


Obliczenia które przedstawiam opieram na wykresie nr 12 z książki " Bitwa z Gwiazdami", liczbach z aktywności słonecznej, Kryształowa Czaszka.

Pomocne są tutaj dane z Piramidy Cheopsa. Do tych liczb napisałem scenariusz. Najważniejsze wydarzenia opisuję pod natchnieniem Boga. Dzieje się to podczas wielkich uroczystości kościelnych. Duch Święty przypomina mi bym czegoś nie ominął w dziele Jezusa. W liczbach Kryształowa Czaszka twórca tego wspaniałego dzieła przedstawił 12 planetę Nibiru oraz zmiany jakie zaszły 12,7 tys lat temu na Ziemi dzięki Jezusowi. Był to początek. By było jasne nie homo sapiens tylko  12 planeta Nibiru ustala zasady gry na naszej planecie Ziemi. W szerokości oraz wysokości twórca czaszki zamieścił następującą liczbę z przecinkiem pomiędzy 12 a 7 { 12,7 }. Odnosi się do narodzin Jezusa zapisanej w 12 numeracji Tabeli Galerii oraz Królestwa Niebieskiego na 12 planecie Nibiru. Temat rozpocznę od ostatniego zlodowacenia jakie nawiedziło północne tereny Polski aż po Warszawę około 125 tys lat temu. I ten proces zlodowacenia trwał około 100 tys lat aż do 12,5 tys lat. Około 12,5 tys lat temu lodowiec który zatrzymał się pod Warszawą na 52 równoleżniku zaczął powoli ustępować na północ. Wykres 12 w mojej książce przedstawia księżyce krążące wokół 12 planety Nibiru. Zmiany które stopniowo zachodziły na naszej planecie Ziemi miała wpływ 12 planeta Nibiru około 12,7 tys lat temu. Właśnie tą liczbę 12,7 zamieścił twórca Kryształowej Czaszki w szerokości oraz wysokości. Wedle oficjalnych źródeł przy naszej planecie Ziemi krążą zmiennie dwa księżyce. Ja je znalazłem w Korytarzu Wstępującym. Mogły one mieć wpływ na zlodowacenie naszej planety. Nie ma w tym nic dziwnego że w układach planetarnych przy niektórych planetach krąży kilka księżyców. I tak jest przy naszej planecie Ziemi. Wykres 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia cięciwę długości 39 cm biegnącą w górę. Przecina 17 lipiec 2009 rok w minusowej liczbie 12. W tej minusowej liczbie 12 zapisano zlodowacenie na Ziemi oraz odległość Ziemi do 12 planety Nibiru w dniu 11 listopada 2010 rok. Pod liczbą 17 budowniczy ukrył tajne pomieszczenie pod piramidą. Zazanaczyła to nasza Gwiazda w liczbie 17 Korytarzu Wstępującym. pokazuje także że przy naszej Ziemi dokonano 17 razy podmiany księżyca. To zaznaczył twórca Kryształowej Czaszki w długości 17,8. W tych dwóch liczbach { - 12 oraz 17 } zakodowano rotacje księżyców przy naszej Ziemi. Wpływ na tą rotację księżyców ma 12 planeta Nibiru. Na czas zlodowacenia księżyc spełnił swoją rolę i powrócił do macierzystej 12 planety Nibiru. Moje badania opieram na danych z obiegu 12 planety Nibiru co 3600 lat, które odczytałem z aktywności słonecznej na 11 listopada 2010 roku. Do tych liczb z 11 listopada 2010 roku napisałem scenariusz. Obecnie mamy 2023 rok, więc 12 planeta Nibiru jest w drodze powrotnej od 13 lat. Ponownie ludzkość ją zobaczy za 3587 lat.  Wykres 13 z 11 maja 2010 roku pokazuje cięciwę długości 39 cm która rozpoczyna bieg w górę 28 lipca gdy na lini Słońca 12,7 tys lat stała Konstelacja Oriona w dniu 26 lipca. Cięciwa biegnąca w górę w dniu 17 lipca przecina minusową liczbę - 12. Identyczne dwie liczby { 12 oraz 17 } zakodował twórca w Kryształowej Czaszce w szerokości wysokości oraz długości. Przedstawiłem to pod punktem pierwszym. Twórca czaszki zaznaczył dwa księżyce przy naszej planecie. Wymieniony 17 lipiec w 2023 roku wpisuje się w zmianę pogody. W okresie letnim taka zmiana pogody ciągnie za sobą niebezpieczeństwo. W dniu 17 lipca na wykresie 13 z 11 maja 2010 roku 12 planeta planeta Nibiru przecięła cięciwę biegnącą w górę Korytarza Wstępującego o minusowej liczbie 12 około 12,7 tys lat temu. Podobnie było 13 lat temu. W liczbie 12 zapisano narodzenie Jezusa w 12 miesiącu grudnia. To zaznaczył  twórca Kryształowej Czaszki, w liczbie 12 oraz 7 wyróżnił Jezusa który jest Panem na 12 planecie Nibiru. Cięciwa biegnie w górę na szczyt Korytarza Wstępującego zatrzymuje się pomiędzy ciemnością a światłością na wyskości + 18. W tamtym czasie nasz satelita znajował się poza zasięgiem przyciągania ziemskiego. Aktywność słoneczna obecnie przedstawia nasz Księżyc pod liczbą 11. I każdorazowo aktywność słoneczna w liczbie 11 wskazuje kurs naszego Księżyca wokół Ziemi na wykresie. Nasz Księżyc nie jest przywiązany do stałej odległości do naszej planety. Rys. 13 z 11 maja 2010 roku porównuje dawną odległość księżyca do dzisiejszej odległości. W tamtym czasie nasz satelita był oddalony od naszej Ziemi o 18 mln km. Rys 13 pokazuje nasz Księżyc + 18 pomiędzy dwoma układami planetarnymi na granicy światła i ciemności. Ten sam rysunek porównuje dawną odległość  Ziemi do Księżyca do dzisiejszej odległości + 11. Obecnie Korytarz Wstępujący oraz Zstępujący pokazuje nasz Księżyc w stosunku masy Ziemi do Księżyca 18 x 81. Wykres pokazuje nam księżyce przy 12 planecie Nibiru. Jak się znalazł przy naszej Ziemi? Za sprawą 12 planety Nibiru. Kursował wraz z 12 planetą Nibiru. Cięciwa długości 39 cm na wykresie pokazuje kurs naszego satelity w kierunku naszej planety. Zatrzymuje się w dniu 28 lipca gdy Konstelacja Oriona stała na lini Słońca około 12,5 tys lat temu. W prawą stronę wykres pokazuje kurs Księżyca w stronę naszej Ziemi. Wartość liczby + 11 w dniu 31 lipca pokazuje Księżyc przy Ziemi na wyskości + 11. Wraz z numerem naszej Ziemi 27 wskazują 38 numerację { 11 + 27 = 38 }. Następnie 31 lipca prostopadła biegnie w dół. Przecina 1 sierpień minus 4 i dociera do lini Słońca w dniu 4 sierpnia. W tym czasie stało się bardzo ważne wydarzenie. Pomiędzy 28 lipca a 1 sierpnia stało się coś co człowiekowi nie przyszło by do głowy. Nasza planeta Ziemia ma bardzo mocne przyciąganie ziemskie 9,81 m/s do potęgi 2. Za sprawą 12 planety Nibiru dokonano po raz wtóry wymiany księżyca. Rys. 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia kurs przyciągania ziemskiego do naszej planety Ziemi pomiędzy 30 lipca a 1 sierpnia. Proces zakotwiczenia Księżyca trwał około trzech dni. To wydarzenie zapisano około 12,7 tys lat temu. Cięciwa zaczyna swój bieg w stronę Korytarza Wstępującego w dniu 28 lipca. Tego dnia w Ziemię prawdopodobnie uderza nasz Księżyc. Co się stało wcześniej pomiędzy 28 lipca a 1 sierpnia? Tu pomogą mi dane z Piramidy Cheopsa. Źródło: cyt.: " Ilość warstw bloków w Wielkiej Piramidzie - 203 = 7 * 29 { 203 + 7 + 29 = 239 }." Prawdopodobnie nasz satelita zderzył się z naszą planetą. Droga hamowania wyniosła jak pisałem około 2000 tys km. Miejsce hamowania obecna Indonezja { 114 x 119 }. Cyt: "  Wejście do piramidy znajduje się w północnej ścianie, około 7 metrów na wschód od środka, na wyskości 17 metrów." Za sprawą 12 planety doszło do rotacji zakodowano to w dwóch liczbach 7 oraz 17 . Od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 x 119 cm, opadający w dół pod kątem 26 stopni 31'. Na tych trzech liczbach się zatrzymam.  Wskazują Indonezję na 114 oraz 119 południku. Po pierwsze wysokość 17 m odnosi się do 17 lipca oraz odległości 12 planety Nibiru do naszej planety Ziemi w dniu 17 lipca 2010 roku. W dniu 17 lipca 12,7 planeta Nibiru była bardzo blisko naszej planety. Natomiast 26 stopni 31' odności się wydarzeń pomiędzy 26 a 31 lipca. Wartość liczby 26  0  13 wpisana jest do 13 numeracji Tabeli Galerii. Wymieniona numeracja wskazuje 3 układ planetarny Jezusa. 13 numerację odczytałem i zapisałem następującymi liczbami (książka str. 22).


2. R.S. 38,2721     26  0  13     6.
Stopnie w Korytarzu Zstępującym 26 oraz 31 wpisane są 13 numeracji Tabeli Galerii { 26  0  13 }. Wymienione liczby 26  0  13 przedstawiają 3 układ planetarny oraz 13 postać Jezusa wśród 12 apostołów. Dlatego 12 planeta Nibiru ma wpisaną liczbę 12,7. Zaznaczono tu wydarzenia w drugiej połowie lipca. Podane współrzędne 114 oraz 119 lokalizują okolice Morza Flores na Indonezji gdzie doszło do wyhamowania Księżyca. Miało to tragiczne skutki na Ziemi. Jezus zanim przyszedł na ziemski świat utorował sobie drogę 12,7 tys lat temu na Ziemi. Zapisano to w liczbie 203 = 7 * 29. Pod liczbą 7 ukryta jest postać Jezusa w 12 numeracji wskazując tym samym 7 lipiec oraz 7 równoleżnik poniżej równika Indonezja. Pod liczbą 203 ukryte są trzy układy planetarne dwa duże oraz trzeci mniejszy. Podobnie jak układ piramid w Gizie. Odpowiadają gwiazdom w pasie Oriona sprzed 12,7 tys lat. Pod liczbą 29 ukryte są dwa Królestwa Niebieskie { 29  0  57 oraz { 58  0  29 }. Parter oraz pierwsze piętro. Liczby pokazują dom Pański w Królestwie Niebiskim. Wartość liczby 29 wskazuje 29 lipiec. Wymiary które podałem zaznaczono w trakcie budowy piramidy. Obecnie aktywność słoneczna wskazuje naszego satelitę w dniu 30 lipca 2010 rok na wyskości + 11. To numer naszego Księżyca + 11. Pomiędzy 29 lipca a 1 sierpnia stało się to co miało się stać. Ziemskie pole magnetyczne przyciągło do siebie nasz obecny Księżyc. To za sprawą 12 planety Nibiru. W trakcie tego przyciagania ziemskiego doszło to trzech dni ciemnosci na naszej planecie. Wpływ na to wydarzenie miał nasz satelita oraz 12 planeta Nibiru. Widać to na wykresie pomiędzy 28 lipca a 1 sierpnia. Stało się to za sprawą Jezusa. On torował sobie drogę na Ziemi zanim miał się narodzić 24 grudnia ponad 2 tys lat temu. Zakodowano to szczególne zdarzenie w dwóch liczbach 26 oraz 31. Rotacja księżyców ma miejsce na przestrzeni mialardów lat. Ja piszę scenariusz do tego co widzę na wykresie który odczytałem z aktywności słonecznej na 11 listopad 2010 rok. Wykres nr 12 przedstawia 12 planetę Nibiru w najwyższym punkcie 11 listopada 2010 roku o wartości { - 127 }. Pod punkt " d " wykres 12 przedstawia dwa księżyce o wartości 18. Wszystko jasne służą one do rotacji księżyów przy naszej planecie. Dzieje się to gdy 12 planeta Nibiru jest bardzo blisko Ziemi około 29 lipca. Rotacja księżyców ma miejsce wtedy gdy jeden z księżyców spełni swoją rolę i oddali się na bardzo dużą odległość od Ziemi. Wraz z 12 planetą Nibiru kursuje drugi księżyc 18 x 81, który uzupełnia wolne miejsce. Obecnie nasz satelita oddala się od naszej planety około 3,8 cm na rok. Z biegiem tysiąca lub nawet milionów lat nasz satelita ponownie powróci do 12 planety Nibiru. Zastąpi go identyczny satelita z 12 planety Nibiru. Zamiany księżyców mogą mieć miejsce podczas precesji. Średnia odległość pomiędzy niebieską planetą a naszym naturalnym satelitą wynosi około 384 400 kilometrów. Gdy odległość się zwiększy zmienią się miejsca trzesienia ziemi. Już nie w Turcji tylko przykładowo w Iraku. Muszą minać kolejne tysiąćlecia. W tej liczbie 384 400 było zapisane bardzo silne trzęsieniem ziemi w Turcji. Aktywność słoneczna to ostrzeżenie wykreśliła na 6 luty 2022 roku. Na ten dzień aktywność słoneczna przedstawiła taki oto wynik na 6/7 luty 2022 rok + 384 st. C. Drugą część uzupełniła długość wystrzelinej flary z naszej gwiazdy 400 tys km w dniu 18 luty 2022 rok. Takie silne trzesienie ziemi powtórzy się jeszcze raz na jesieni tego roku.

 

Niekoniecznie w Turcji.
3. 6/7 luty 2022 rok: + 384 st. C    - 14 st. C    { + 8    + 1 }.
4. 18 luty 2022 rok: + 400 st. C      - 11 st. C    { + 45  - 1 }.


Aktywność słoneczna na 6/7 luty 2022 rok przedstawia pierwszą część odległości Ziemi do Księżyca + 384 km. Drugą część w odległości Ziemi do Księżyca liczbie 400 uzupełnia długość wystrzelonej flary z naszej Gwiazdy. Suma odległości Ziemi do Księżyca wskazuje Turcję wraz z bardzo silnym trzęśieniem ziemi.

 

Aktywność słoneczna zawsze ostrzega przed takimi wydarzeniami.
5. 6 luty 2022 rok + 384.
6. Długość wystrzelonej flary w dniu 18 luty 2022 rok + 400. Suma obu liczb dała mi odległość Ziemi do Księżyca 384 400. 18 luty minus 11 = 7 luty 2022 rok.

Wyliczona liczba + 384 oraz 400 informowała o trzęsieniu ziemi w Turcji. Więc trzęsienie ziemi w Turcji 6/7 luty 2022 roku było wpisane w odległość Ziemi do Księżyca oraz długość flary wystrzelonej z naszej Gwiazdy + 384 400 tys km. Mogę powiedzieć że była to zaplanowana operacja kosmiczna. Podobne wydarzenie zapisano w Komnacie Królowej. { 114 + 79 = 193 = 1930 dni }. Wracam do 12 planety Nibiru gdy straciła swój księżyc na konto naszej planety. Miało to miejsce gdy Konstelacja Oriona stała na lini Słońca około 12,5 tys lat temu. Rotacje księżyców wpływają na wymieranie gatunków zwierząt na Ziemi. Dochodzi wtedy do zmiany klimatu. Co kilkaset milionów lat. To szczególne wydarzenie zamieścił twórca Kryształowej Czaszki w liczbach (patrz podpunkt 1). Potwierdza to wykresu nr 12. Źródło: Książka : Bitwa z Gwiazdami " który powstał z liczb aktywności słonecznej na dzień 11 listopad 2010 rok." Pod punktem "d" zamieściłem takie zdanie cyt:'' 18 razy mniejsza to planeta w układzie słonecznym " Nibiru " posiada dwa księżyce o wartości 18. Wartość liczby 18 nawiązuje do masy Ziemi i Księżyca w stosunku { 18 x 81 }. Mowa tu o dwóch identycznych księżycach, które służą do rotacji księżyców przy naszej planecie Ziemi. Ma to wpływ na raptowne zmiany klimatu na Ziemi. Skutki zawsze tragiczne nie tylko dla zwierząt ale także dla ludzi. Układ Gwiazd w pasie Oriona na rys 13 z 11 maja 2009 roku przedstawia wydarzenie na lini Słońca około 12,5 tys lat temu. W tamtym czasie wszystko się zaczęło. Budowniczy tak rozpoczoł budowę piramid w Gizie by były odbiciem lustrzanym do trzech gwiazd w pasie Oriona około 12,5 tys lat temu. 1. Cheopsa. 2. Chefrena. 3. Mykerinosa. Był to początek stworzenia świata przez Boga. Więc wnętrza obu piramid powinny być odbiciem lustrzanym. Czy tak jest? Wiemy że tylko jedna piramida ujawnia szczegóły które zaszły przy naszej planecie. Drugi układ planetarny Pan Bóg przeznaczył do życia po drugiej stronie. Więć dane są tam niepotrzebne. Budowniczy na wieczną pamiątkę zapisał to szczególne wydarzenia w kamieniu. Można wyciągnąć wniosek Kłodzko dawniej mogło być zalane powyżej 27 metrów. W trakcie trzech dni. Pietrząca woda po opuszczaniu lodowca mogła zalać Kłodzko powyżej 27 metrów. Mogło to mieć miejsce około 12,7 tys lat temu. Ja do trzech dziewiątek napisałem podobny scenariusz. Czy się sprawdzi zobaczymy? W tamtym czasie zaczęła się budowa piramid upamiętniając to szczególne wydarzenia. Zabraną wiedzę zapisali od razu w kamieniu. A nie po 8 tys lat. Taki obraz pokazują liczby. Rotacje księżyców przygotowuje 12 planeta. Wspomina o tym autor tekstu: źródło:  Piramida Cheopsa, Wikipedia Wolna Encyklopedia cyt: "Prawdopodobnie porzucenie planu wykorzystania komory jako grobowej nastąpiło, gdy zaczęto wznosić część naziemną piramidy. Wiemy że komora grobowa znajduje się poniżej poziomu zero. Spowodowało to zmianę planu budowy całej piramidy. Wezbrane wody po topniejących lodowcach spowodowały zmianę całej budowy piramidy poniżej poziomu zero. Wykorzystano 18-metrową część Korytarza Zstępującego i zaczęto drążyć w jego suficie długi na 39 metrów Korytarz Wstępujący." Autor pokazuje naszego satelitę oddalonego o 18 mln km na szczycie Korytarza Wstępującego. Cięciwa długości 39 metrów pokazuje kurs Księżyca w stronę Ziemi. Ma on taki sam przekrój jak Korytarz Zstępujacy i wznosi się pod kątem 26 stopni 31'. Stopnie i minuty odnoszą się do wydarzeń w przedziale pomiędzy 26 a 31 lipca. Nawiązują do 12 planety oraz 3 układu planetarnego, który zmienił wszystko przy naszej Ziemi. Mamy tutaj dowód że nasz księżyc dostaliśmy podczas rotacji planet. A poprzedni oddalił się na taką odległość że już nie spałniał swojej roli przy Ziemi i wrócił do macieżystej 12 planety Nibiru. Korytarz Wstępujący oraz Zstępujący odnosi się w obecnym czasie do masy Ziemi i Księżyca 18 do 81. Potwierdza to wykres 12 z 11 listopada 2010 roku w którym zamieszczono liczbę 127. Podobne zadarzenie zapisano w ciągu liczbowym: 203 = 7 * 29. Cięciwa długości 39 cm biegnąca w dół przedstawia kurs Księżyca w stronę naszej Ziemi w dniu 28 lipca. Około 12,7 tys lat temu. Moje obliczenia poparłem na danych Kryształowej Czaszki szerokości i wysokości 12,7 oraz długości 17,8. W tych liczbach zapisano obieg 12 planety Nibiru w koło 3 gwiazd co 3600 lat. Twórca czaszki wiedział że zakodowana tajemnica zostanie odkryta w 25 cyklu słonecznym. Na 21 południku w Polsce. Długość 17,8 = 17 + 7 = 25. Od tej daty 12,7 tys lat temu wszystko się zmienia na Ziemi. Lodowce zaczynają topnieć a na Ziemię powróci życie.

To całe wydarzenie zapisano w aktywności słonecznej na 11 listopad 2010 rok.
7. 10/11 listopad 2010 rok: - 588 st. C   + 85 st. C    {  - 127     + 27 }.


Liczba - 127 z nawiasu przedstawia czas. W tym przypadku bez przecinka. Pytanie dlaczego aktywność słoneczna wykreśliła dwa wydarzenia w lipcu oraz jedno 11 listopada 2010 roku. Nawiązują do budowy piramidy oraz 12,7 planety Nibiru oraz rotacji księżyca z nr 11. Budowniczy by nie wkładał tyle trudu by poukładać kupy kamieni w jednym miejscu. Po to by uświadomić społeczeństwu co zaszło 12,7 tys lat temu przy naszej planecie za sprawą Jezusa oraz 12 planety Nibiru. Każdy myśli że Jezus się narodził tylko po to by opowiadać o zbawieniu. Między innymi dokonał wielkiego czynu dla ludzkości. A dzisiaj kobieca Targowica z w polskim sejmie depcze dobrę imię Jezusa na schodach. Tym samym wypowiedziały wojnę Bogu oraz Jezusowi. To co dzisiaj mamy to dzięki Jezusowi. Nikt o tym nie mówi. Być może społeczeństwo jest w niewiedzy. Z tej kompozycji liczb Kryształowej Czaszki uzbierałem wydarzenia powiązane z końcem tamtego świata. Od tamtego czasu minęło 12,7 tys lat. To połowa z wymienionej daty 26 tys lat. Liczba 7 wpisuje się za każdym razem w dzieło stworzenia świata przez Boga { 6 + 1 = 7 }. Twórcy piramid zapisali wiedzę która miała miejsce około 12,7 tys lat temu oraz na przestrzeni miliardów lat. Ja odniosłem się do wydarzeń jakie odczytałem z liczb aktywności słonecznej na 11 listopada 2010 roku na czas około 12,7 tys lat temu. Podobnie to zakodował twórca w liczbach Kryształowej Czaszki. Wymienione liczby odnoszą się do całej wiedzy jaką posiadał Jezusa. Mnie poproszono bym przekazał tą wiedzę społeczeństwu. Do mediów nie mam dostępu. Więć przekazuje na mojej stronie. Plusowa liczba 27 z 10 listopada 2010 roku z pod punktu 2 przenosi nas do 2027 roku oraz 2039 roku. Pod liczbą 27 kryja się trzy dziewiątki które informują o powodzi { 3 x 9 = 27 }. Mogą dotyczyć między innymi Dolnego  Śląska.  W  1997 roku wilk umoczył pysk w wodzie.  A miało to miejsce kiedy spotkał się trzy siódemki 1997,7,7 }. Budowniczy kamienic w rynku Kłodzkim zamieścił sylwetkę lwa. Obecnie przychodzi czas na trzy dziewiątki. Czy tym razem lew umoczy pysk w wodzie { 3 x 9 = 27 }? Ja owe wydarzenie odczytałem z przepowiedni od 13 do 24 grudnia 2008 roku. Taka historia mogła mieć miejsce w czasach wielkiego potopu przed narodzeniem Jezusa. Czy się powtórzy w przyszłości zobaczymy? Od ostatnej powodzi z 1997 roku minęło 26 lat. A liczba 27 jest zwiastunem wydarzeń po 27 latach od tamtego wydarzenia oraz na 2027 rok. Obecnie 12 planeta Nibiru po 26 latach wskazuje 13 wrzesień 2023 rok. 3 dni później na 16 wrzesnia 2023 rok aktywność słoneczna zapisała trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R. lub wydarzenie w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. O wydarzeniach wrześniowych uprzedza 7 oraz 9 czerwiec 2023 rok.


8. 7 czerwiec 2023 rok: - 346 st. C    + 35 st. C    { - 1   - 2 }. Plusowa liczba 53 wskazuje Iran oraz Turcję. A minusowe liczby z nawiasu wskazują Francję.
    a) 7 czerwiec 2023 rok godzina 15:10 temperatura w słońcu spada o 20 st. C do godziny 15: 50. A to zły objaw na 17 wrzesień 2023 rok.
    b) 7 czerwiec 2023 rok godzina 15:30 temperatura w cieniu spada o 6 st. C do 16:08. W tym czasie zaczął padać intensywny deszcz. Może to mieć związek ze zmianą pogody, trąbami powietrznymi, oraz podtopieniami w Polsce. Przypadnie to na 16/17 wrzesien 2023 rok. 9 czerwiec 2023 rok jest szczególny.
    c) 9 czerwiec 2023 rok: - 346 st. C    + 47 st. C   { + 2    0 }. Tego dnia rozpoczyna się 60 KFPP w Opolu. Wartość liczby 60 wpisana jest pochodzenie papieża Franciszka { 60  0  30 } Buenos Aires, Argentyna, oraz wiek papieża 86 lat. Tego dnia papież przeszedł operację. Wymieniona liczba 60 jest wpisana kosmiczną zagadkę Ziemi. W tym dniu przez Opole przechodziły bardzo silne opady deszczu z burzami. Podobna sytacja powtórzy się 19 września 2023 roku w drugiej strefie czasowej na wschód od Greenwich Polska. Na dzień 16 wrzesień 2023 rok zapisano bardzo silne trzesienie ziemi. Ewentualnie po kolejnych 100 dniach. Przypadnie to na 25 oraz 26 grudzień 2023 rok.

 

Na te trzy dni wyliczyłem ciekawe liczby z aktywności słonecznej.
9. 25 grudzień 2023 rok: - 114 st. C      + 239 st. C   { - 2     - 5 }.
10. 26 grudzień 2023 rok: - 112 st. C    + 234 st. C   { - 4     - 4 }.
11. 27 grudzień 2023 rok: - 108 st. C    + 230 st. C   { - 1     + 5 }.


W tych liczbach zapisano - pod punktem 9 występuje minusowa liczba 114. Po raz pierwszy została wyliczona na 20 czerwca 2017 roku. Wyliczona liczba 114 mówi o spisku szczepień przeciwko ludzkości. Wpisana jest w północny szyb Komory Królowej { 114 + 79 = 193 } i dotyczy wydarzeń na północ od równika począwszy od 25 grudnia 2023 roku w Europie. Wartość liczby 114 informuje o zderzeniu Księżyca z Ziemią na Indonezji. Pod liczbą 114 zapisano wydarzenie we Włoszech na 14 południku przecinanym przez 41 równoleżnik. Lokalizacja centralne Włochy. Ostrzega nas przed tym wydarzeniem we Włoszech już nie żyjący papież Benedykt XVI. Pod liczbą 239 kryje się katastrofa. Podobna do tej jaka miała miejsce w Karwinie 20 grudnia 2018 roku. Zginęło wówczas 13 polskich górników. Pod punktem 10 na 26 grudzień została wyliczona liczba 112. Nawiązuje do duetu ostatnich papieży oraz urodzin ostatniego papieża Franciszka z drugiej strony naszej planety: 60  0  30    89.13941. Czy tylko? Pod punktem 13 zapisano trzęsienie ziemi do 5,1 stopnia w skali R. Wartość liczby 0 wskazuje terytorium Polski 27 grudnia 2023 rok. Pod liczbą 108 na 27 grudzień ukryte są trzy lata oraz bok podstawy Piramidy Cheopsa. Taka tragedia jak II Wojna Światowa może się powtórzyć po 100 latach tylko w innej formie. Przypadnie to na 2039 rok. We wrześniu 2039 roku roku spotkają  się trzy dziewiątki. Porównuje wydarzenie które miało miejsce 7 lipca 1997 roku do 9 września 2039 roku. Przedstawiam układ liczb z 7 lipca 1997,7,7 rok do trzech dziewiątek  z 9 września { 2039,9,9 }.

 

Inny układ liczb z samych trójek wyliczyłem na 29 maj 2023 rok.
12. 29 maj 2023 rok: - 333 st. C   + 31 st. C   { + 4    + 3 } { 333333 }.


Tego dnia prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę ws. komisji ds. rosyjskich wpływów. Wartość liczby 31 czytana z prawej do lewej przedstawia 13 numeracje i pokazuje 3 układu planetarnego. Liczby z nawiasu przesuwają bardzo waże wydarzenie za 7 dni na 6/7 czerwiec 2023 rok.

 

Podobny układ trójek wyliczyłem na 7 lipiec 2023 rok.
13. 7 lipiec 2023 rok: - 333 st. C    + 63 st. C    { - 3     - 4 }.


Oraz na 4 kwiecień 2024 rok z trzech czwórek 2024,4,4. Ciąg liczb w takim samym ustawieniu informują o bardzo ważnym wydarzeniu. Podobnym jak 29 maja 2023 roku. W liczbie 203  z 7 lipca zakodowana jest Wyspa Kiribati wysunięta najdalej na wschód za międzynarodową linię zmiany daty. Podobnie jest w Kosmosie. 3 układ planetarny zapisany na 13 pozycji w Tabeli Galerii jest najdalej wysuniętym układem planetarnych w Kosmosie. Przedstawiłem umiejscowienie w kosmosie 3 układu planetarnego do wyspy Kiribati. Nawet zachacza granice innego układu planetarnego. Ma to jakieś znaczenie. Wyspa Kiribati swym wyglądem przypomina młot Thora - zniszczenie. Co ma wspólnego Kiribati z obecnymi wydarzeniami końca świata? Bardzo dużo. Jezus przygotował dla nas ponad 12,7 tys lat temu ziemię obiecaną w dobrobycie. A mamy Targowicę. 12 planeta Nibiru co 3600 lat przynosi wielkie zmiany na Ziemi. Przez 12,7 tys lat na Ziemi jeden toczy wojnę przeciwko drugiemu. Widać te ataki naocznie z Brukseli na Polskę oraz Targowicę. Czego możemy się spodziewać w czasach ostatecznych. Tego że młot Thora może być zwiastunem ogólnego zniszczenia. W tej dacie na  2039 rok jest zakodowana liczba 203 oraz  trzy { 9,9,9 }, które informowały o wielkim wydarzeniu. Plusowa liczba 27 z 11 listopada 2010 rok lokalizuje 27 południk na wschód od Greenwich Mińsk stolicę Białorusi. Z obliczeń wynika że Putin z pomocą Łukaszenki za zgodą Merkel oraz Tuska ostrzy sobie zęby na Polskę z pomocą Targowicy. Cyt: " Tusk: My wraz Putinem przypilnujemy żeby nikt piachu w tryby nie sypał. " A co ma wspólnego z tymi wydarzeniami Skrzydlay Ptak o którym wspominali Annunaki? Przypomina o obiekcie latającym w obecnym czasie. Kosmiczny Skrzydlaty Ptak jest odbiciem lustrzanym do wyspy na naszej Ziemi - Isla de Pascua. Ten obiekt kosmiczny przypisany jest do południowej Gwiazdy oraz 12 planety Nibiru. O współrzędnych geograficznych 27 x 109. 27 równoleżnik przecinany przez 109 południk. Leży na zachód od Ameryki południowej. Jezus w 33 letnej ziemskiej podruży był otoczony 12 apostołami. On zaś został wyróżniony w 13 numeracji Tabeli Galerii. Wpisany liczbami do trzeciego układu planetarnego. Na stronie 22 w mojej książce przedstawiłem Tabelę Galerii, podzieliłem na trzy części. { 3 x 9 = 27 }. Podobnie to uczynił budowniczy Piramidy Cheopsa. Zamieścił po 27 otworów z każdej strony Galerii. Pierwsze dwie części z Tabeli Galerii od dołu były poświęcone Jezusowi. Wyraźnie to oddzieliłem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami ". Natomiast trzecia i ostatnia część dotyczy Polski oraz mojej osoby z nią związanej. Całą Galerię zakodowano w trzech liczbach 369. { 3 x 9 = 27 }. Jezus był 13 postacią wśród 12 apostołów. Taki obraz wydarzeń zapisano w 12 oraz 13 numeracji Tabeli Galerii. Miał przyjść na Ziemię i przezwyciężyć szatana który opanował cały ziemski świat. Bóg do robienia porządku na Ziemi ma swoich ludzi, którzy nic o tym nie wiedzą i wykonują pracę po myśli Boskiej. Liczby z 3 układu planetarnego odnoszą się do brązowego karła. Tak ją nazwali obecni naukowcy którzy nie wierzą w Jezusa. Zło które było zasiane na naszej planecie Ziemi raz na 3600 lat musi zostać przeplewione. I do tego służy 12 planeta Nibiru. Nie ma stałego miejsca. Jest jak kombajn który przemierza beskresny kosmos i odziela ziarno od plew. Dlatego Jezus ponad 12,7 tys lat przygotował grunt pod nasze życie. Byśmy jedli, żyli oraz czcili Boga zgodnie z wolą Jezusa. A niestety jest inaczej. Większośc społeczeństwa już nie wierzy w Boga oraz Jezusa. Wierzy w mamone. Sumując, każda Gwiazda ma w swym układzie planetrnym szczególny obiekt kosmiczny. Północna Gwiazda ma wpisana planetroidę R.S. + 1   - 79 Polska 1I' Oumuamua. Gwiazda Południowa ma przypisana planetoidę przypominającą Skrzydlatego Ptaka. Natomiast wokół trzeciej Gwiazdy z 203 krąży obiekt kosmiczny przypominający swym wyglądem młot Tora - zniszczenie. Wymienione obiekty kosmiczne mogą krążyć samodzielnie lub być przypisane do 12 planety Nibiru. Wymienione liczby z 19 numeracji: R.S.56,5691     38  0  19      9 odnoszą się jak wpominałem do 4 światów. Na których istnieje lub istniało takie samo życie jak na naszej Ziemi pod liczbą 27. Być może pod liczbą 127 x 27 kryją się jakieś nie zbadane ziemskie tajemnice. 12 Planeta Nibiru ma swój cel. Zrobić porządek na Ziemi. Oczyścić zło które narastało przez tysiąclecia po śmieci Jezusa. To zapisano pod liczbą: 203 = 7 * 29. Począwszy o 7 lipca 2023 roku zaczynam budować piramidę powyżej poziomu " 0 " 203 + 7 + 29 = + 239. Na jesieni tego roku poukładam obok siebie + 239 bloków skalnych jeden obok drugiego. 30 lipiec podobnie jak 29 maj oraz 7 lipiec ma w liczbach aktywności słonecznej 6 trójek.

 

Tym razem 30 lipiec 2023 rok rozstawił trzecią drogę po kątach. Zaznaczyłem to pod punktem 14.
14. 3*0 lipiec 2023* rok: - 3*63* st. C   + 3*0 st. C    { + 8    + 3* }.


Ten dzień podnosi temperaturę o 11 stopni C przez 11 dni do 11 sierpnia 2023 roku. Podnobnie jak 20 maj 2023 rok będzie utrzymywał pogodę przez 37 dni do 28 czerca 2023 roku.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page