top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Komety, asteroidy, ciała niebieskie.

(środa, 12 listopada 2014)

 

Komety, asteroidy oraz inne ciała niebieskie wraz z aktywnością słoneczną są zwiastunem zmian na Ziemi. W piątek 8 sierpnia 2014 roku informowałem o ważnym wydarzeniu na Słońcu oraz na Ziemi. Pomiędzy 7 a 9 września 2014 roku przy linii Słońca odczytałem coś niezwykłego, a co mnie bardzo zaciekawiło. Oto przeliczenia wyliczone z temperatur słonecznych na dzień 8 września 2014 roku.

 

 

8 września { + 279 st. C. - 40 st. C =+ 239 st. C. }

8 września { + 272 st. C. - 44 st. C =+ 228 st. C. }

8 września { - 13 st. C. 0 }

Suma środkowych liczb minusowych wynosi: - 40 + -44 = -84.

 

 

1. Zsumowane środkowe liczby minusowe ujawniły - 84 południk na zachód od Greenwich.

 

2. Wartość liczby minusowej - 13 z dnia 8 września informuje o równoleżniku na północ od równika liczby zero.

 

3. Wartość liczby " 0 " to linia Słońca, linia Galaktyczna, nasza Planeta, miejsce badań, równik.

 

4. - 84 południk na zachód od Greenwich przecinany przez -13 równoleżnik na północ od równika lokalizuje państwo Nikaragua.

 

5. Wartość liczby zero " 0 " na linii Słońca określa upadek ciała niebieskiego na Ziemię w dniu 8 września 2014 roku. To wydarzenie z 8 września 2014 roku na Słońcu zarejestrowałem i odczytałem 21 grudnia 2013 roku o godzinie 6:00 rano. Przetworzone temperatury przez wzór zlokalizowały miejsce w takim zapisie: -84  x  -13  x  0.

 

To nie przypadek. Upadek ciała niebieskiego na Ziemię informuje o następnych ważnych wydarzeniach na Ziemi. Przeliczenie poniżej:

 

 

1. 8 wrzesień 2014 rok + 100 dni = 18 grudzień 2014 rok

2. 8 wrzesień 2014 rok + 200 dni = 28 marzec 2015 rok

3. 8 wrzesień 2014 rok + 243 dni = 11 maj 2015 rok

4. 8 wrzesień 2014 rok + 718 dni = 6 wrzesień 2016 rok

 

Wzór: Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

 

5. 8 wrzesień + 180 dni = 8 marzec 2015 rok

6. 8 marzec 2015 rok + 18 dni = 26 marzec 2015 rok

7. 8 marzec 2015 rok + 81 dni = 29 maj 2015 rok

8. 8 marzec 2015 rok + 54 dni = 6 maj 2015 rok

9. 8 marzec 2015 rok + 45 dni = 23 kwiecień 2015 rok

 

Każdy wyliczony dzień powyżej w tym i następnym roku informuje o ważnym wydarzeniu na Słońcu oraz na Ziemi. Wydarzenia ze Słońca zostaną przeniesione na Ziemię po czasie. Przeprowadzone obliczenia początkiem Nowego 2015 roku dają przybliżone rozwiązanie. Kolejnym zwiastunem jest 25 październik 2014 rok. O tym wydarzeniu wspominałem na blogu w piątek 8 sierpnia 2014 roku. Zapisałem wówczas coś przecina dwie przekątne podstawy piramidy na wykresie. Na tamten czas informowałem o zderzeniu dwóch ciał niebieskich. Przecięte dwie podstawy piramidy 25 października 2014 roku znajdą prawdopodobnie potwierdzenie za dwa lata w 2016 roku. Okaże się wówczas czy nieznane nam ciało niebieskie zderzy się z Ziemią, czy jest to informacja o innym wydarzeniu na Ziemi.  O eksplozjach słonecznych w 25-tym dniu miesiąca  wspominałem 6 września w sobotę 2014 roku. Potwierdzam cytatem: " Obecnie każdego 25 dnia miesiąca począwszy od 2014 roku można odczytać ważne informacje z naszej Gwiazdy tak było 25 marca " koniec cyt. Obecnie 25 październik 2014 roku potwierdza moje obliczenia. Eksplozje słoneczne nie pozostaną bez echa, zapisały już nowy scenariusz dla naszej Ziemi. Niespełna 6 dni wcześniej przed 25 października 2014 roku obok Marsa przeleciała Kometa. W tym przypadku sam przelot Komety 19 października obok Marsa jest informatorem o kolejnym niebezpieczeństwie. Rosnąca systematycznie aktywność słoneczna w 2014 roku musi w końcu eksplodować. Wraz   ze wzrostem aktywności słonecznej rośnie zagrożenie wulkaniczne najwyższych wulkanów świata. Taki proces może trwać do 20 września 2015 roku. Prawdopodobnie zbiegnie się z przedstawionymi obliczeniami w 2015 roku. Ciąg wybuchów słonecznych począwszy od 22 do 28 października 2014 roku może informować o upadku ciała niebieskiego na Ziemię za 718 dni. Spadek temperatury poniżej zera od 22 października może być informatorem, tak było w lutym 2011 roku. Wyliczone wartości liczb z temperatur słonecznych od 25 do 29 października 2014 roku wskazują współrzędne geograficzne na Morzu Jońskim pomiędzy Grecją a Włoską Sycylią. Przeliczenia z wzoru ujawniły współrzędne geograficzne które mogą informować o trzęsieniu ziemi, upadku asteroidy lub eksplozji wulkanu. Przykładów można mnożyć. Takie samo wydarzenie miało już miejsce na naszym Słońcu o współrzędnych słonecznych: + 20, - 37, które odczytałem 22 grudnia 2013 roku o godz: od 16:00 do 20:00. Upadek asteroidy, trzęsienie ziemi w okolicach Grecji oraz Włoszech byłyby katastrofą. Oby przedstawione obliczenia dotyczyły innych ziemskich wydarzeń. Przedstawione obliczenia dotyczą okolic Grecji oraz południowych Włoch na Morzu Jońskim.

 

Przeliczenie temperatur przez wzór dało mi + 20 południk oraz - 37 równoleżnik.

 

Przedstawiam przeliczenie wartości liczbowych.

 

 

a. 24/25 październik: + 306 stop.C. - 31 stop.C. = + 275 stop. C. { - 4, 0 }

b. 25/26 październik: + 302 stop.C. - 31 stop.C. = + 271 stop.C. { + 10, + 1 }

c. 26/27 październik: + 312 stop.C. - 32 stop.C. = + 280 stop.C. { + 6, + 1 }

d. 27/28 październik: + 318 stop.C. - 33 stop.C. = + 285 stop.C. { - 22, +2  }

e. 28/29 październik: + 296 stop.C. - 35 stop.C. = + 261 stop.C. { - 15, 0  }

 

Suma plusowych liczb od 25 do 29 października wynosi: + 10 + 1 + 6 + 1 + 2 = + 20.

 

Suma wyliczonych wartości minusowych: - 22 + - 15 = - 37. Zsumowane wartości plusowe oraz minusowe dały następujący wynik: + 20 oraz - 37.

 

 

1. Pierwsza wersja: Przyjmując że wartość liczby zero na mapie świata wskazuje południk Greenwich, natomiast pierwsza wartość liczby + 10 wskazuje 10-ty południk na wschód od Greenwich to teoretyczne można zlokalizować  miejsce na terytorium Niemiec. W tym przypadku ważnym obiektem może być niemiecki wulkan.

 

2. Druga wersja: suma dodanych wartości plusowych wskazuje 20-ty południk przecinany przez - 37 równoleżnik. Zlokalizowane miejsce w Europie to Morze Jońskie. W tym przypadku zagrożone są wulkany włoskie oraz greckie.

 

3. W trzeciej wersji można wykreślić współrzędne geograficzne na Oceanie Atlantyckim: - 37 południk przecinany przez 20 równoleżnik. W tym rejonie stykają się dwie płyty tektoniczne afrykańska oraz południowoamerykańska. Bardzo możliwe w tym rejonie dojdzie do trzęsienia ziemi około 4/5 luty 2015 rok lub innego mi nieznanego zjawiska. Nie zdziwiłbym się jakby w tym rejonie powstał nowy wulkan. Warto zwrócić uwagę na ciało niebieskie które odczytałem na dzień 25 październik 2014 rok. Bardzo możliwe że obiekt niebieski może a nie musi uderzyć w wyliczone miejsce na Morzu Jońskim za 718 dni. Dodając kolejno wyliczone liczby od 25 do 29 października można wykreślić wszystkie zagrożenia ziemskie. Wydarzenia od 19 do 25 października 2014 roku przeliczone przez wzór zróżnicowane będą kilkoma dniami. Zaznaczam jeszcze że przedstawione współrzędne geograficzne + 20, - 37 czytane z prawej przedstawi + 20-ty południk oraz - 73-trzeci równoleżnik informują o ważnym wydarzeniu na północnych rejonach Norwegii.

 

 

1. 25 październik 2014 rok + 100 dni =  5 luty 2015 rok

2. 25 październik + 200 dni = 15 maj 2015 rok

3. 25 październik + 243 dni = 25 czerwiec 2015 rok

4. 25 październik + 718 dni = 23 październik 2016 rok. 

 

Noworoczne obliczenia potwierdzą przedstawioną myśl z naszej Gwiazdy oraz naszej Galaktyki. Oto obliczenia dotyczące 19-tego października 2014 roku.

 

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

 

 

1. 19 październik 2014 rok eksplozja na Słońcu powiązana z przelotem Komety może być informatorem o następnym wydarzeniu na Słońcu oraz na Ziemi po czasie.

2. 19 październik + 180 = 19 kwiecień 2015 rok

3. 19 kwiecień 2015 rok + 18 dni = 7 maj 2015 rok

4. 19 kwiecień + 81 dni = 10 lipiec 2015 rok

5. 19 październik + 54 dni = 13 grudzień 2014 rok

6. 19 październik + 45 dni  = 4 grudzień 2014 rok

 

Na dzień 3/4 grudzień 2014 rok zostały wyliczone współrzędne geograficzne Islandzkiego wulkanu o współrzędnych geograficznych: + 64 x -17. To wydarzenie opisane na blogu może dotyczyć eksplozji następnego wulkanu na Islandii początkiem grudnia 2014 roku. Bardzo możliwe że współrzędne geograficzne piszą jeszcze inny scenariusz na tej wyspie. Data 14 lipca 2014 roku była przedstawiana na blogu 8 sierpnia tego samego roku. Można było z niej odczytać ważne wydarzenia między innymi 8 wrzesień, 24 październik oraz w nowym roku 4/5 luty 2015.

 

 

1. 14 lipiec + 54 dni = 8 wrzesień 2014 rok

2. 14 lipiec 2014 rok + 100 dni = 24 październik 2014 rok

3. 14 lipiec  2014 rok + 200 dni = 4/5 luty 2015 rok

 

24 październik 2014 rok wyliczone spadki temperatur potwierdziły moje obliczenia. O tym zjawisku informowałem na blogu. Raptowny spadek temperatur ma wpływ na trzęsienia ziemi. 24 październik 2014 rok po 100 dniach nasza Gwiazda informuje o ważnym wydarzeniu na 4/5 luty 2015 rok. Na ten dzień zarejestrowałem piramidę słoneczną z zapisem na trzęsienie ziemi.

 

Uśpiony niemiecki wulkan

 

22 grudzień 2013 rok godz: 18:30 na naszym Słońcu doszło do nieprzewidzianej eksplozji o współrzędnych słonecznych: 0, + 10. Tak było w grudniu 2013 roku.

 

23 październik 2014 rok w Niemczech eksploduje gazociąg w Ludwigshafen. Wartość liczb zerowych informują o ważnym wydarzeniu w miejscu badań. Takim miejscem mogą być również Niemcy. Zbieg okoliczności przelot Komety eksplozja gazociągu spadające temperatury są zwiastunem nowego zagrożenia. Eksplozja gazociągu w Jankowie Przygodzkim z 14 listopada 2013 roku po 243 dniach wystawiła nowy scenariusz na 17 lipiec 2014 rok. W tym dniu zestrzelono samolot malezyjskich linii lotniczych Boeing 777 nad Ukrainą. Idąc tym samym tropem spróbuję rozwiązać zagadkę z 23 października 2014 roku. Do tej daty dodam 243 dni = 26 czerwiec 2015 rok. Czyżby na ten dzień zapisano nowy scenariusz wydarzeń w Europie lub na świecie. Zaznaczam każdy scenariusz wydarzeń jest inny od drugiego, może dotyczyć całkiem innego wydarzenia w innym dniu. W tym przypadku pod uwagę wziąłem wydarzenia które mogą mieć miejsce w Niemczech. Z przedstawionego wzoru można teoretycznie odczytać ziemskie katastrofy.

 

 

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81

Wzór przedstawia cztery katastrofy ziemskie w różnych okresach czasu na ziemi: 26 luty, 26 czerwiec 26 sierpień, 26 grudzień.

 

1. 23 październik 2014 rok + 180 dni  = 23 kwiecień 2015 rok

2. 23 październik + 8 miesięcy = 23 czerwiec 2015 rok

 

43 układ planetarny zapisałem następującymi liczbami z naszej GalaktykiR.S.65.2243    22  0  43    6. Wartość trzech liczb 243 z prawej strony może posłużyć do rozwiązania zagadki. Każda katastrofa ziemska informuje o następnej katastrofie. Dodane 8 miesięcy do 23 października przedstawi datę 23 czerwiec 2015 rok. 23 październik + 180 dni + 81 dni = 24 czerwiec 2015 rok. Przybliżona data 26 czerwca. Wartość niskich liczb od 25 do 29 października mogą informować o wydarzeniach w samym środku Europy. Czyżby zebrane informacje opisały Niemiecki wulkan. Jest to moja teoria. Katastrofa gazociągu w samy środku Niemiec przy zerowych wartościach liczbowych może informować nawet o trzęsieniu ziemi w rejonie Niemiec.

 

3. 23 październik + 54 dni = 17 grudzień 2014 rok

 

Zbieg okoliczności na 17 grudnia 2014 roku zapisałem na Słońcu najwyższą aktywność słoneczną z raptownym spadkiem z 496 na 459 jednostek. W tym przypadku może chodzić o wysokość wulkanu 4496 m. n. p m. lub 4459 m.n.p.m. Przedstawione wartości liczb informują o planetach oddalonych od znanego nam układu słonecznego w jednostkach astronomicznych w naszym układzie słonecznym oraz naszej Galaktyce. Budowa naszej Galaktyki oraz nasz cały Układ Słoneczny odpowiada budowie naszej planety. Taką wiadomość odczytałem z naszej Gwiazdy w aktywności słonecznej. Spadek aktywności informuje o eksplozjach na Słońcu które ciągną za sobą trzęsienia ziemi połączone z eksplozją wulkanów.

 

4. 23 październik + 45 dni = 8 grudzień 2014 rok 7 grudnia mamy zmianę pogody.

 

 

W dalszym ciągu wydarzenia październikowe.

 

1. 25 październik + 180 dni = 25 kwiecień 2015 rok

2. 25 kwiecień 2015 rok + 18 dni = 13 maj 2015 rok

3. 25 kwiecień 2015 rok + 81 dni = 16 lipiec 2015 rok

 

Pierwszy podpunkt 25 kwiecień może informować o kolejnych eksplozjach np. na Słońcu. Z drugiego podpunktu wyliczyłem datę 13 maj 2015 rok, jest to bardzo niebezpieczna data. Owo wydarzenie na Słońcu zarejestrowałem 17 grudnia 2013 roku o godz: 10:00 rano.12 maja 2008 roku wskutek trzęsienia ziemi w Chinach ginie 69-tys. ludzi, 18-tys zaginionych. Jeżeli aktywność słoneczna będzie systematycznie rosła takie wydarzenia mogą się powtórzyć. Na przełom drugiej dekady maja odczytałem "coś" lecącego z kosmosu. Tak może być teoretycznie. O tym wydarzeniu informowała nasza Gwiazda od 13 do 15 maja 2013 roku. To wydarzenie odczytałem i opublikowałem pod wykresem " 23 " w czwartek 11 lipca 2013 roku. W eksplozjach słonecznych zawarta jest informacja o asteroidach, zmianach pogody, wydarzeniach na świecie łącznie z trzęsieniami ziemi oraz eksplozją wulkanów. Przy trzecim podpunkcie zaznaczyłem datę 16 lipiec, informuje o drugim księżycu z układu słonecznego " Nibiru " zaznaczyłem to wydarzenie na rys. 13 z 11 maja 2010 roku. Informacje o " Nibiru " odczytałem 19 oraz 20 kwietnia 2013 roku przy spadku temperatur do 12,7 stopnia C. Jeżeli przyjmiemy że kwiecień był informacją to do tej daty dodam 1080 dni = 20 kwiecień 2016 rok. Wiemy że odczytane wartości liczb przedstawiają dwa państwa na Półwyspie Koreańskim. Myślę że tu nie chodzi o podział dwóch państw w pierwszej kolejności chodzi o śpiący wulkan w północnej części państwa Koreańskiego. Jego dni mogą być policzone. Wartość liczb - 127 oraz + 127 przy 38 równoleżniku może nawiązywać do wulkanu w państwie Północno - Koreańskim.

 

" Nibiru "

 

Opublikowany na blogu rysunek powstał początkiem stycznia 2010 roku. Artykuł opisujący to wydarzenie opublikowałem w środę 24 marca 2010 roku. Reasumując: pierwsze informacje o " Nibiru " odczytałem z naszej Gwiazdy już 200 dni wcześniej czyli około 20 czerwca 2009 roku. W rys 13 z 11 maja 2010 roku układ słoneczny " Nibiru " ma swój wkład. Jeżeli przyjmiemy baza na rys. była informacją to za 7 lat Koreański wulkan powinien dać o sobie znać. Czy taki będzie scenariusz zobaczymy. Obecna aktywność słoneczna wpisana jest w wulkany świata. Przyjąłem że data 2015/2016 rok byłaby najbardziej realna. Jest to na razie teoria nad którą trzeba popracować.

 

Na rys. 13 z 11 maja 2010 roku bazuje cała piramida Cheopsa oraz wydarzenia ziemskie. 24 październik 2014 rok spadek temperatur poniżej zera informuje o następnych wydarzeniach za 100 dni na 4/5 luty 2015 rok. 24 październik godz. 15:00 rejestruje piramidę słoneczną która informuje o trzęsieniu ziemi, od godz: 13:30 do 14:00. Takie daty jak 8 luty oraz 18 maj mogą być informatorami o zmianie pogody w 2015 roku oraz zmianach na Słońcu.

 

Informacja o trzęsieniach ziemi

 

 

Zsumowana wartość liczb na dzień 22/23 październik wyniosła + 21 oraz - 43. Lokalizacja okolice Grecji. Miało tam miejsce trzęsienie ziemi 24 października 5,3 stopnia w skali R.

M 5.3 - GREECE - 2014-10-24  23:43:15  UTC lokalizacja Krikellos.

 

Location: 38.92 N ; 21.13 E.

Wyliczona wartość w liczbie powyżej + 21 E odpowiada lokalizacji trzęsienia ziemi, test obliczeń wypadł pomyślnie.

Natomiast wartość liczby - 43 N. jest o 5 jednostek zawyżona w stosunku do  współrzędnych geograficznych trzęsienia ziemi. Nie mniej jednak obliczenia idą w dobrym kierunku.

 

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=405605

 

Nie wszystkie trzęsienia przedstawiam na blogu, a tutaj podałem tylko jeden przykład. Wyliczone wartości liczbowe z wzoru informowały na dzień 22/23/24 październik o ochłodzeniu już po 22 października 2014 roku. Ta sama sytuacja może powtórzyć się po 22 listopada 2014 roku. Już po 26/27 listopada sytuacja może się zmienić. Na ten dzień wyliczyłem sumę wartości plusowych w liczbie { + 23 }. Jest to terytorium wschodniej Polski. Plusowe wartości liczb w przedziale od + 14 do + 21 informują o wydarzeniach od granicy zachodniej Polski do 21 południka w Polsce. Zawyżona wartość liczby plusowej + 23, prawdopodobnie informuje o wydarzeniach przy granicy wschodniej Polski. Tak mówią liczby.

 

 

a. Na dzień 27 październik 2014 rok aktywność słoneczna wynosi w liczbie plusowej + 318 jednostek.

 

b. Na dzień 27 listopada 2014 rok aktywność słoneczna wynosi w liczbie plusowej + 321. Podane plusowe wartości liczbowe nawiązują do planet oddalonych od nam znanego układu słonecznego o 318 oraz 321 jednostek astronomicznych. Nie tylko w tych liczbach zapisano wysokość aktywnych wulkanów na Ziemi.

 

Przykład: 3318 oraz 3321 metrów nad poziomem morza.

 

Już 27/28 listopada 2014 roku temperatura może spaść o - 26 stopni C w porównaniu do poprzednich dni. Nie mniej jednak minusowe wartości liczb w okresie letnim informowały o wysokiej temperaturze. Jednak tym razem minusowy znak przy liczbie - 26 może informować o spadku temperatur. Spadki temperatur informują o trzęsieniu ziemi, bardzo możliwe że w Polsce. Taki przekaz pokazują liczby, czy tak się stanie, porównam do przedstawionych liczb. Ten proces zmiany pogody będzie trwał do 2 grudnia. Od 2 grudnia do 4 grudnia 2014 roku sytuacja ponownie się zmieni. Eksplozje na Słońcu od 10/11 grudnia 2014 roku znów zmienią sytuacje na Ziemi. Przy najwyższej aktywności słonecznej około 27 grudnia może być nawet około 27 stopni C. w słońcu w samo południe. Tak pokazują liczby. Jednak pogoda ponownie się zmieni początkiem 2 stycznia 2015 roku. Na 28 styczeń odczytałem ze słońca piramidę słoneczną, która informuje o zmianie pogody. I tak już 4/5 lutego 2015 roku nastąpi ponowna zmiana pogody. W tym przypadku możliwe eksplozje słoneczne połączone z trzęsieniami ziemi wraz z eksplozją wulkanów.

 

Wulkany - Chile

 

Wraz ze wzrostem aktywności słonecznej rośnie zagrożenie wulkaniczne. Im wyższa aktywność słoneczna tym groźniejsze wulkany które znajdują się powyżej 6 do 7 tys metrów nad poziom morza. Zwrócił bym uwagę na Niemcy zachodnie oraz uśpiony wulkan który może dać o sobie znać już początkiem lutego 2015 roku. Wartość liczby+ 444 odpowiada wysokości wulkanu 4444 m.n.p.m. w Chile, prawdopodobnie po 16/17 listopada ten wulkan może dać o sobie znać. Ostatnie nasilone trzęsienia ziemi w Chile były zwiastunem aktywności sejsmicznej w tamtym rejonie. W obliczeniach przedstawiam wiele teorii dotyczącej liczby + 444 jednak najbardziej prawdopodobna jest eksplozja wulkany w Chile po 16 listopada 2014 roku. Wydarzenia które przedstawiłem na Zakaukaziu w Rosji mogą dotyczyć bieżących wydarzeń w tamtym rejonie, lub trzęsienia ziemi które od czasu do czasu dają znać o sobie. Po raz ostatni wartość liczby + 234 wpisana jest w datę 20/21 grudzień 2014 rok. Jeżeli nie w listopadzie to na pewno w grudniu na wschodzie Ukrainy dojdzie do kolejnej wojny. Nie mniej jednak trzeba pamiętać  że to Rosja szykuje się do wojny.

 

 

1 listopad 2014 rok

 

18 południk wpisany w Opole informuje o bardzo ciepłym dniu tak może być 1 listopada z temperaturą + 18 stopni C. Taką informację podałem na blogu 30 września 2014 roku. I tak też się stało w dniu 1 listopada w Opolu było + 18.5 stopnia C w cieniu o godz: 14:30 natomiast w słońcu + 27 stopni o godz: 14:05. Podana informacja 30 września 2014 roku sprawdziła się w 100 %. Czyli było cieplej od prognozowanej pogody w cieniu o 0.5 stopnia C. W tym dniu odwiedzający groby naszych bliskich byli zaskoczeni tak wysoką temperaturą w południe.

 

 

2 listopad 2014 rok 

 

Na 3/4-ty listopad wyliczyłem następujące wartości liczbowe: + 45 oraz - 25. Wartość zsumowanych liczb na 3/4 dzień listopada przedstawiłem na blogu we wtorek 30 września 2014 roku w " Jesiennych niespodziankach ". Z tych współrzędnych geograficznych wykreśliłem tylko jedno zagrożone miejsce Irak. Fakt faktem z wyliczonych współrzędnych geograficznych można odczytać kilka trzęsień ziemi w różnych rejonach świata. Dla mnie nie ma znaczenia, czy zagrożone miejsca wykreśliłem na mapie o przedstawionych współrzędnych geograficznych. Po 20-tym października zaznaczyłem niebezpieczne miejsca na ziemi: Półwysep Bałkański łącznie z Grecją.

 

Z wyliczonych liczb: { + 45 oraz - 25 } można odczytać trzęsienia ziemi w Europie.

 

 

1. M 4.5 - Rumunia - 03.11.2014  13:09:59  UTC

Lokalizacja: 45.57  N; 26.40  E. Okolice 119 km na północ od Bukaresztu.

 

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=406872

 

 

Wyliczona wartość dwóch liczb jest bardzo dokładna z małym procentem pomyłki do podanej lokalizacji trzęsienia ziemi. Oto przykłady z lokalizacji:

 

a. 45.57  N; z temperatur wyliczyłem wartość plusową w liczbie + 45 - pomyłka prawie żadna.

 

b. 26.40  E;  z temperatur wyliczyłem wartość minusową w liczbie - 25 - różnica jednego południka przesunięta z 25 na 26.

 

 

2. Do bardzo ważnego wydarzenia doszło 2 listopada 2014 roku na Oceanie Atlantyckim. Doszło tam do dosyć silnego trzęsienia ziemi

M 5.3 - PÓŁNOCNA Mid-Atlantic RIDE - 02.11.2014  09:03:03 UTC.

Lokalizacja: 44.83 N; 24.87 W; głębokość 5 km

 

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=406726

 

Wyliczona wartość dwóch liczb + 45 oraz - 25 bardzo dokładnie pasuje do lokalizacji trzęsienia ziemi na Oceanie Atlantyckim z 2 listopada 2014 roku. Do trzęsienia ziemi doszło na złączeniu dwóch płyt tektonicznych: euroazjatycka oraz północno - amerykańska. Oto przykłady:

 

 

a. 44,83 N; z temperatur wyliczyłem: + 45 równoleżnik, więc pomyłka obliczeń do współrzędnych geograficznych trzęsienia ziemi wyniosła o 0,17 setnych stopnia.

 

b. 24,87 W; z temperatur wyliczyłem: - 25 południk, więc pomyłka obliczeń do współrzędnych geograficznych trzęsienia ziemi wyniosła o 0,13 setnych stopnia.

 

c. Na 1 listopad 2014 rok w Opolu wyliczyłem + 18 stopni C w cieniu. Temperaturę odczytałem i zapisałem o godz: 14:30 na plusie + 18:5 stopnia C. Wniosek w przedstawionych obliczeniach istnieje bardzo mała pomyłka procentowo do rzeczywistych wydarzeń. Głównie chodzi mi o to jak mały procent pomyłki zawarty jest w obliczeniach. Opisane trzęsienie ziemi które miały miejsce nie zostało opublikowane na blogu. Natomiast wyliczone wartości liczb były opublikowane z których każdy może wykreślić trzęsienie ziemi.

 

Wulkan Beerenberg - Jan Mayen

 

O wydarzeniach które będą miały miejsce na wyspie Jan Mayen w połowie listopada publikowałem 6 września 2014 roku. Cyt: "wartość liczby + 227 z aktywności słonecznej 3/4 sierpnia 2014 roku może informować o wzmożonej aktywności wulkanicznej na Islandii oraz na wyspie Jan Mayen. Wpisana aktywność słoneczna w dni kalendarza informuje o realizacji za 100 dni ". Trzeba zwrócić uwagę na wulkan Beerenberg. Wartość liczby + 234 którą wyliczyłem na 3 sierpień informowała nie tylko o wydarzeniach na Ukrainie również na wyspie Jan Mayen. Ze wstępnych wyliczeń odczytałem że do konfliktu na wschodzie Ukrainy może dojść około 13 listopada 2014 roku. W dzień 3 sierpnia 2014 rok wyliczyłem aktywność słoneczną oraz planetę oddaloną od nam znanego układu słonecznego + 227 jednostek astronomicznych. W tej liczbie zapisano szczyt wulkanu na wyspie Jan Mayem + 2277 m.n.p.m. Prawdziwe wydarzenia będą miały miejsce za 100 dni czyli po 13 listopada 2014 roku. Jednak już 4 listopada pojawiły się pierwsze oznaki trzęsień ziemi w tamtym rejonie. Zapisałem w tym dniu dosyć silne trzęsienie ziemi:

 

 

M 4.9 - JAN MAYEN  ISLAND  REGION-2014-11-04  12:33:49  UTC.

 

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=406974

 

Z wyliczonych wartości liczb + 62  - 43 z ciągu liczbowego Kodu - Tory można wykreślić dodatkowe zagrożenia o współrzędnych geograficznych nie tylko na wschód od Greenwich również na zachód od Greenwich - Ocean Atlantycki.

 

 

1. - 43 + 62 - Południowa Grenlandia - okolice Islandii.

2. - 34 + 26 - Basen Kanaryjski.

3. - 43 + 26 - Łączenie płyt tektonicznych: afrykańska, północnoamerykańska, południowoamerykańska. Na łączeniach płyt będzie dochodziło do silnych trzęsień ziemi w przyszłości.

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page