top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Planeta + 666 a sprawa Polska

(sobota, 13 lutego 2016)

 

Tego się nie spodziewałem abym w aktywności słonecznej odkrył zagadkową planetę z numerem: + 666  na 20 grudzień 2016 rok. Natomiast dzień później na 21 grudzień 2016 rok wyliczyłem planetę już o zwiększonej aktywności słonecznej o numerze + 681, 0,  + 17, 0. Powstała więc różnica w aktywności słonecznej o + 15 stopni, której mi brakowało w względem płaszczyzny orbity. Jaki wpływ będzie miała przedstawiona planeta na wydarzenia rozstrzygną przyszłe miesiące. { 681 - 666 = + 15 }. Dodam że w naszym Układzie Słonecznym krąży jeszcze wiele zagadkowych planet oraz ciał niebieskich których nie znamy. Biblia wspomina o bestii z numerem 666. Od zarania dziejów naukowcy szukali rozwiązania i powiązania z liczbą 666 lecz nikt nie przypuszczał że chodzi o planetę + 666 która ma przypisany numer i znajduje się w naszym Układzie Słonecznym. Skąd mogli wiedzieć przecież nie mieli narzędzi do rozwiązania tajemnej wiedzy z niebios. Wszyscy skupili uwagę na niedoskonałym dziele Pana Boga, człowieku. Ja miałem szczęście w trakcie prowadzonych badań nad aktywnością słoneczną znalazłem zagadkową planetę podczas wzrostu aktywności. Jeżeli liczba 666 jest niedoskonałą dla człowieka to liczba 18 jest jej odwrotnością. Dodane kolejno liczby 6 + 6 + 6 = 18 dają wynik w liczbie 18. Jeżeli człowiek nie jest doskonały to w liczbie 18 mamy doskonałe dzieło Pana Boga. Przypadek czy przemyślane dzieło Pana Boga 18 południk przecina moje osiedle Armii Krajowej w Opolu. Przykład Księżyca oraz jego masy do Ziemi 18 do 81. To dzięki Księżycowi możemy żyć na naszej Planecie i chwalić dzieło Pana Boga. Więc niedoskonały człowiek chwali dzieło doskonałości Pana Boga. Rys 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia wartość liczby 18 do 81 w Korytarzu Wstępującym oraz Korytarzu Zstępującym informuje o opisanym zdarzeniu. Rok 2016 aktywność słoneczna chwilowo zastopowała początkiem roku. Lecz od połowy 2016 roku aktywność słoneczna systematycznie zacznie wzrastać. I znów trzeba wrócić do: Wikipedia wolna encyklopedia piramida Cheopsa. Źródło: " W ścianach przy poziomie ramp znajduje się 56 otworów po 27 z każdej strony + po jednym w wysokim stopniu u góry Galerii ". Przedstawiony cytat odnosi się do dwóch ostatnich układów planetarnych zbliżonych do siebie. Dwa układy planetarne w numeracji przedstawiają szczytującą aktywność słoneczną dotyczącą przyszłych wydarzeń. Myślę że cytowany tekst informuje wyraźnie o dwóch planetach w bliskiej odległości w przenośni z maksymalną aktywnością słoneczną. Zbliżenie planet może mieć nieodwracalne skutki. To samo dotyczy maksymalnej aktywności słonecznej naszej Gwiazdy w stosunku do naszej Planety Ziemi. Cały nasz Układ Słoneczny oraz Galaktyka posiada kolejno numerowane układy planetarne oraz planety. Numerację planet oraz układów planetarnych przedstawiłem w mojej książce wydanej w grudniu 2012 roku. Na pewno trzy szóstki na Ziemi ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Takie stawiam założenie że każda planeta wyliczona z aktywności słonecznej informuje o niebezpieczeństwie na Ziemi. Trzy szóstki mogą informować przed zbliżającym się końcem naszych czasów. Przeczytałem wiele komentarzy opinii na temat liczby + 666. Jednak nikt nie  wspominał o planecie z numerem + 666 nie mówiąc o konkretnej dacie w kalendarzu. Współrzędne geograficzne tej liczby 66 x 66 wskazują terytorium w Rosji w okolicy Workuty na północnym Uralu. Czyżby w zaznaczonym miejscu z aktywności słonecznej wyłoni się nowy " twór " - dyktator, tego nie można wykluczyć. Może chodzi o inne wydarzenie ziemskie, ba przykład rozłam kontynentu. Wartość liczby + 666 może mieć wiele scenariuszy i zapisanych wydarzeń. Między innymi ten: druga wartość liczby + 15, 0 wskazuje współrzędne geograficzne na 15 południku oraz 51 równoleżniku. Miejsce lokalizacji okolice Bogatyni oraz Zgorzelec Niemcy, teoretycznie granica trzech państw. Dzieląc wartość liczby + 666 : + 15 = + 44.4. Wiadomo że wartość liczby 44 informowała o organizacji przestępczej. Do tego trzeba dodać trzęsienia ziemi które często występują w zachodniej Polsce - Polkowice. Na dzień dzisiejszy wiem że trzy czwórki informują o intensywnych opadach deszczu po pierwszej dekadzie sierpnia w 2016 roku. Pytanie czy trzy szóstki mówią o nowym demonie w Europie. Wskazuje na to wynik dzielenia z trzech szóstek który dał mi liczbę 44,4. Dodam że wartość liczby + 666, 0,  + 15, 0 jednoznacznie może informować o bardzo silnym trzęsieniu ziemi w Polsce jakiego nie odnotowaliśmy. Czy do obecnej aktywności słonecznej z trzech szóstek można wpisać słowo " apokalipsa ". Każdy może przeczytać w Biblii oraz internecie znaczenie słowa apokalipsa i mieć odmienne zdanie na ten temat. Wszystkie wydarzenia które mają nastąpić podaję z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku aktywności słonecznej na 16/17 grudzień 2017 rok wyprzedzam wydarzenia z naszej Gwiazdy aż o dwa lata. Jednego jestem pewny Planeta o numerze + 666 na pewno ma wielki wpływ na zmiany zachodzące na Ziemi. Do aktywności słonecznej będę często wracał ostatecznie wykres przedstawi położenie opisanej planety w naszym Układzie Słonecznym. Z punkty widzenia Boga światowe systemy gospodarcze na są wadliwe i nie zapewniają trwałego pokoju i bezpieczeństwa. Zmian dokonać może jedynie Królestwo Boże. Znamy już obecnie nachylenie równika względem płaszczyzny orbity 23 stopnie 44'. Czas pokaże czy planeta o wartość liczby + 666 będzie miała wpływ na nachylenie równika względem płaszczyzny orbity. Na marginesie, wydarzenia które dotykają ludzkość na tej Ziemi odbywają się szablonowo, za każdym razem dotyczy innego wydarzenia oraz innego miejsca. Wszystkiego się można wykluczyć lecz umiejętność patrzenia w przyszłość z dwuletnim wyprzedzeniem, to dar który otrzymuje się od Boga.

 

Już 16 grudnia 2015 roku informowałem że wartość liczby 44 informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce czyli 48 dni przed mającymi nastąpić wydarzeniami. Dokładnie rok temu od 3 do 5 lutego 2015 roku doszło do koniunkcji planet. Ten temat był poruszany kilkakrotnie na blogu. Wartość liczby 44 z przełomu roku wpisała się w wymienioną datę 4 luty 2016 rok. We wtorek 26 stycznia 2016 roku, czyli 8 dni przed 4 lutym, informowałem ponownie o niebezpieczeństwie w Polsce i wymieniłem między innymi trzęsienie ziemi w Polsce. Czy takie wydarzenie w dniu 4 lutego odnotowałem? Po kilku cieplejszych dniach nastąpiły raptowne spadki temperatur. Miejscami w całej Polsce zaczął padać śnieg. Wartość liczby 44 wyliczona na przełomie roku 2015 a 2016 informowała o krótkotrwałym ochłodzeniu, co ciągnie za sobą kolejne niebezpieczeństwie. Dokładnie 4 lutego 2016 roku mieliśmy trzy trzęsienia ziemi. Jedno na Górnym Śląsku dwa na Ziemi Lubuskiej. Wspomnę że 26 stycznia czyli osiem dni przed 4 lutym 2016 roku wymieniłem dziewiątą strefę czasową. Znajdują się tam aktywne wulkany w Japonii oraz Nowej-Gwinei. W pierwszej kolejności pod uwagę biorę trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. Jeżeli ich nie ma to aktywność słoneczna pisze inny niebezpieczny scenariusz w danym miejscu. Minął 4 luty i nic się nie stało jednak 5 lutego 2016 roku o godz: 11:00 czasu polskiego doszło do eksplozji wulkanu w Japonii.

{ godzina jedenasta } Oto fragment tekstu który opublikowałem. Nawiązuje on do wydarzeń na Dalekim Wschodzie w dziewiątej strefie czasowej czyli w Japonii.

 

Punkt 2. 4/5 luty 2016 rok: + 585 st.  C     0,    - 9,   0 niebezpieczeństwo Polska. Dodam że liczba 9 może wskazywać dziewiąta strefę czasową na wschód od Greenwich. Oto wydarzenia które miały miejsce.

 

Tak oto podaje źródło:

Wyborcza.pl / ŚWIAT 05.02.2016   11:50. Cyt: " W Japonii wybuchł wulkan Sakurajama. 50 km dalej znajduje się elektrownia jądrowa ". Była to największa erupcja wulkanu od lat. Wspominałem o trzęsieniu ziemi bo takie stawiam założenia w tym przypadku jednak pominąłem możliwość eksplozji wulkanów. Gdyby doszło tylko do trzęsienia ziemi w tamtym rejonie miałoby ono siłę do około 9 stopni w Skali R. Eksplozja wulkanu rozłożyła na mniejsze trzęsienia ziemi.

 

Oto trzęsienia ziemi w Polsce na przełomie od 3 do 5 lutego 2016 roku:

 

1. M 2.6 - POLSKA - 03.02.2016  05:37:29  UTC lokalizacja 7 km na północ od Lubina.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=486293

 

2. M 2.6 - POLSKA - 04.02.2016  15:06:36  UTC lokalizacja 4 km na południe od Świętochłowic.

źródło: http://www.emsc-csem.orgEarthguake/earthguake.php?id=486589

 

3. M 3.2 - POLSKA - 04.02.2016  16:53:16  UTC  lokalizacja 4 km na południe od Polkowic.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/eartguake.php?id=486608

 

4. M 6,4 - Tajwan - 05.02.2016  19:57:27  UTC 23 km obok Tajwanu.

Lokalizacja: 22,93 N;  120,54 E    Głębokość  17 km.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=486828

 

Dokładnie rok temu w koniunkcji planet brały udział cztery planety. Minął rok od koniunkcji planet, wydarzenia z kosmosu przeniosły się na naszą Ziemię. Widać wyraźnie jak planety z koniunkcji wpływają na wydarzenia ziemskie. Koniunkcji planet w ciągu roku jest wiele, tylko niektóre mają wpływ na wydarzenia ziemskie. Zależy to od ułożenia planet na linii Słońca lini Galaktycznej. Koniunkcje planet trzeba wyliczyć ze wzoru aby przybliżyć obraz wiedzy kosmicznej.

 

W punkcie 6. ostatniego wydania wymieniłem trzy daty. Wartość liczby " 44 " jest wpisana w poniższe daty. Ostrzega przed niebezpieczeństwem.

 

a. 4 luty 2016 rok.  założenia zrealizowano.

b. 4 kwiecień 2016 rok.

c. 8 sierpień od 10-tego do 16 sierpnia 2016 roku - intensywne opady deszczu w Polsce.

 

Program wyborczy w Polsce

 

Gdy notowania opozycji lecą w dół, zmienia się myślenie aby utrzymać się na czołowej pozycji lecz wilk zawsze zostanie w owczej skórze. Przez 25 lat nie zrobiono nic aby polskim dzieciom zagwarantować minimum socjalne. Kaczyński nie jest moim idolem i nie muszę go lubić, ale jeżeli w jego perspektywie jest lepsza Polska ta która ma służyć polskim rodzinom, to niech realizuje swój program nawet kosztem państwa. Moja córka wcale nie otrzymywała rodzinnego - przeżyłem zarówno ja jak i moja córka.

 

" Sukces " 25 lat demokracji poprzednich rządów

 

Prezydent Lech Wałęsa w swojej kampanii wyborczej obiecał po 100 milionów dla każdego obywatela. Kpina Narodowa. Podział gruntów rolnych po PGR - okrągły stół. Zmniejszenie emerytur rencistom - Unia Wolności. Wydłużony wiek emerytalny oraz odebrane składki emerytalne z OFE - Platforma Obywatelska. Największy " sukces " to opodatkowanie oszczędności w bankach. Zabrane becikowe polskim matkom to również Platforma. Milionowe nagrody dla urzędników Platformy. Referendum Prezydenta Komorowskiego w sprawie JOW-ów w wyborach do sejmu. Największą Hańbą w Polsce to wspieranie rodzin zastępczych które otrzymywały po 1600 złoty na dziecko. Interesy własne ponad wszystko. Hańba z obroną Konstytucji to nie robili Polacy.


 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page