top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Imperium Polskie​

(sobota, 13 sierpnia 2016​)

 

Fragment tekstu ze strony Wiara.pl cyt: " Dla chrześcijan i muzułmanów Mahomet jest jednym z największych przywódców religijnych ludzkości i wyjątkową postacią historyczną o szczególnym charyzmacie i partykularnych cechach osobowościowych. Czy był prorokiem i posłańcem Bożym dla całej ludzkości? To pytanie pozostanie sporną kwestią wiary obu tradycji ". Przeanalizowałem Tabelę Galerii ze strony 22 w książce " Bitwa z Gwiazdami " odczytałem taki oto zapis liczbowy pierwszej części od dołu 4 układu planetarnego po prawej stronie: R.S.17.621   12  0  6     4. Piramida Cheopsa i zapisane tam liczby są bezstronnym dziełem natury. W tej numeracji liczbowej widnieje zapisana taka oto data: 17 wrzesień 621 rok. Wielkie wydarzenia historyczne zapisano w numeracji Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Więc to wydarzenie ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 17 września 621 roku można podpiąć pod tę datę. Taki obraz wydarzeń przedstawiają liczby. Stara Europa siała sprawdzone ziarno na swoim polu przez setki lat. I tak powinien robić każdy gospodarz Unii Europejskiej. Niestety Bruksela w zjednoczonej Europie XXI wieku sprowadziła niesprawdzone ziarno z Bliskiego Wschodu. Tym samym zasiała wrogość między chrześcijanami a muzułmanami w Europie. Podobne złe ziarno próbowali zasiać muzułmanie w początkach XVII wieku w Europie. Słaba Europa tamtego czasu nie dawała sobie rady podobnie jest obecnie. Ostatecznie armia pod dowództwem Polskiego Króla Jana Trzeciego Sobieskiego rozgromiła armię Osmańska 12 września 1683 r na wiele stuleci. Tym samym zakończyła ekspansję Osmańską na Europę. Widocznie zapomniano co działo się w tamtych czasach. Obecnie sprowadzony Islam do Europy wprowadza swój ład i porządek, przyklaskuje temu wydarzeniu Bruksela oraz nasz zachodni sąsiad. Czy obydwie wiary w dobie XXI wieku mogą żyć pod jednym dachem trudno powiedzieć. Polska po okrągłym stole podzieliła się na dwa obozy lewicowy oraz prawicowy. Wszyscy wierzymy w jednego Boga oraz Jezusa Chrystusa i nie potrafimy się ze sobą dogadać. Czy dogadamy się z obcymi ludźmi z innej wiary w Europie?  Jeżeli ktoś twierdzi że dwie odrębne religie będą żyły pod jednym dachem to się myli, choć są wyjątki. Być może to się zmieni po spotkaniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie z Papieżem Franciszkiem. My chrześcijanie oraz obecny Polski rząd Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy otwarci na wszystkich nawet tych z Bliskiego Wschodu. Niestety w Polsce trzeba pracować, oni tego nie akceptują. Czy Europa dojrzeje do nowej rzeczywistości? Obecnie na tle politycznym w Polsce pod jednym dachem żyjemy jak pies z kotem. Są jednak przypadki kiedy oba zwierzaki bardzo dobrze się dogadują we własnym środowisku.

 

Cuda natury - śląskie czworaczki

 

Piątek 22 lipca 2016 roku w państwie komunistycznym ten dzień był wielkim świętem narodowym. Oby nigdy nie wrócił. Obecnie dzień jak każdy inny, od rana słonecznie do godzin południowych. Nasza Gwiazda jest nie tylko informatorem. Ważne wydarzenia w postaci temperatur są przesyłane na Ziemię. Urządzenie pomiarowe odczytaną temperaturę słoneczną przelewa na papier w formie wykresu, z którego odczytuję myśli naszej Gwiazdy. W tym dniu powstał charakterystyczny i niespotykany zapis, jakby ktoś wykreślił go za pomocą specjalistycznych przyrządów. Tak precyzyjny rysunek urządzenie pomiarowe kreśliło na papierze myśli z naszej Gwiazdy przez 35 minut począwszy od 15:50 do 16:25. Czteroramienny wykres informuje o ważnym wydarzeniu w tym dniu przez 35 minut oraz po 100 dniach przypadnie na 2 listopad 2016 rok. Na tym nietuzinkowym wykresie tylko jedno ramię odróżnia się od trzech pozostałych małym haczykiem lub brzuszkiem. Przedstawiać może taki oto zapis liczbowy czytając od godziny 15:50  " 1 + 3 = 4 " do 16:25. Temperatura w tym czasie spadła o 4.5 stopnia C w słońcu w ciągu 5 minut. Przedstawiam dwa podobne zbieżne zdarzenia tego dnia, jedno w Opolu drugie na Górnym Śląsku, Polska.

 

1. 22 lipiec 2016 rok: Czteroramienny wykres z zapisem: 1 + 3 = 4.   

 

2. 22 lipiec 2016 rok: w godzinach rannych na Śląsku urodziły się czworaczki pierwszy chłopiec oraz trzy dziewczynki 1 + 3 = 4. Prawdopodobnie " wypukły brzuszek " może nawiązywać do urodzonego pierwszego chłopca. Charakterystyczny wykres wykreślony na papierze może ostrzegać przed niebezpieczeństwem na Śląsku na 2 listopad 2016 rok.

 

Poniżej przedstawiam wyliczone liczby z aktywności słonecznej na 22 lipiec 2016 rok.

 

1. 22 lipiec: + 463 st. C      - 4,    - 8,    0.

 

2. W przedziale pomiędzy godziną 8:25 a godziną 9:00 urodziły się czworaczki na Śląsku. Z liczb aktywności słonecznej można wyczytać takie oraz inne zjawiska.

 

3. 16:25 minus 8 godzin = 08:25 przed południem + 35 minut = 09:00 rano 22 lipca 2016 roku. Wartość liczby - 4 potwierdza to niecodzienne wydarzenie 22 lipca 2016 roku.

 

Natomiast po 100 kolejnych dniach od 22 lipca aktywność słoneczna przedstawia następujące liczby wyliczone końcem października oraz  początkiem listopada.

 

1. 30 październik 2016 rok: + 605 st. C 0.     + 20,     0.

2. 1 listopad 2016 rok: + 625 st. C 0.         0.      0.

3. 2 listopad 2016 rok: + 625 st. C 0.       - 1,      0.

4. 3 listopad 2016 rok: + 624 st. C 0.      + 3,      0.

 

Podsumowując: podstawione liczby pod wzór z 2015 roku przedstawiają podobne ułożenie liczb tylko z innym znakiem na początek listopada 2016 rok: - 1  + 3 = 4. Znak minusowy z plusowym ma zawartą informację o trzęsieniu ziemi. Tworzą one małą piramidę na linii Słońca. O podobnym ułożeniu liczb już informowałem na blogu. Ostrzegały one o trzęsieniu ziemi. Ogólnie mówiąc mamy tu dwa zbieżne podobne zdarzenia z sobą powiązane. Wartości liczbowe wyliczone z aktywności słonecznej ze spadkiem temperatury 2 listopada 2016 roku mogą ostrzegać przed trzęsieniem ziemi. Ostatnio trzęsienia ziemi w Polsce występują rzadko jednak trzeba brać pod uwagę każdą ewentualność. Rejon Górnego Śląska jest narażony na trzęsienia ziemi oraz rejon zachodniej Polski - Polkowice.  Dla lepszej orientacji w obliczeniach każdy miesiąc ma równą wartość 30-tu dni. Więc 30 październik 2016 rok przedstawia temperaturę dodatnią + 20 stopni C na plusie w cieniu w godzinach południowych. Więc w słońcu powinno być około 30 stopni C. Trzykrotne zerowe wartości liczbowe przed 2 listopada mogą informować o zmianie pogody. Natomiast minusowa wartość liczby - 1 informuje o spadku temperatury poniżej zera w godzinach rannych z 2/3 listopada 2016 roku. Spadek temperatury ma duży wpływ na trzęsienia ziemi. Ostatecznie dwa zbieżne wydarzenia różnią się od siebie. Czworaczki ze Śląska to szczęśliwe dzieciaki zapisane w Kosmosie. W przyszłości odegrają ważną rolę w życiu społecznym. Myśli z naszej Gwiazdy przedstawię na rys 41 pod wykresami.

 

Wydarzenia które miały miejsce w pierwszej dekadzie marca począwszy od 5 do 9 są ostatecznie nierozwiązane. 4/5/6 marzec 2016 rok + 180 dni = 4/5/6 wrzesień + 18 dni = kalendarz przedstawia datę 22/23/24 wrzesień 2016 rok. Liczby informują o spadku temperatur na ten dzień. 4/5 wrzesień 2016 rok na linii Słońca spotykają się trzy planety naszego Układu Słonecznego. Nie tylko może być tu zapisany spadek temperatury nad ranem. Takie wydarzenia już miały miejsce w przeszłości. Trzy planety informują o ważnym wydarzeniu w tym dniu oraz po 100 kolejnych dniach na 15 grudzień 2016 rok. Na ten dzień  wyliczyłem z wzoru najwyższą aktywność słoneczną w 2016 roku: + 776 st. C    0,    - 3,    0. Zaledwie pięć dni później 20/21 grudnia 2016 roku aktywność słoneczna spadnie o 110 jednostek i wyniesie + 666 st. C    + 15  0. Wartość liczby + 15 lokalizuje Dolny Śląsk oraz obiekt w kosmosie + 666 oddalony o 15 milionów kilometrów, czyli 10 kronie bliżej do naszej Gwiazdy. Ciało kosmiczne z 20/21 grudnia 2016 roku ma przybliżoną średnicę do + 666 metrów. Ostrzega o niebezpieczeństwie po 200 kolejnych dniach na 10 lipiec 2017 tok. 20/21 grudzień odpowiada wydarzeniom sierpniowo-wrześniowym na 2017 rok. Ciało kosmiczne z trzech plusowych szóstek + 666 przygotowuje nam niespodziankę na lato 2017 rok. Od ostatniej klęski żywiołowej w Polsce z 1997 roku minie dokładnie 20 lat. 9/10 lipca 1997 przez Opole przepłynęła największa fala powodziowa. Zróżnicowane liczby od 9 do 12 września przybliżą nam obraz wydarzeń na lato 2017 rok.

 

1.   9/10 wrzesień 2016 rok: + 431 st.  C    - 2,    - 13,      0.

2. 10/11 wrzesień 2016 rok: + 418 st.  C    - 2,    + 55,     0.

3. 11/12 wrzesień 2016 rok: + 473 st.  C    - 2,     - 37,     0.

 

9/10-ty wrzesień + 55 dni = 5/6 listopad 2016 rok. Zapisałem na ten dzień aktywność słoneczną w liczbie: + 631 st. C    + 1,    0. Podobną wartość liczby z aktywności słonecznej wyliczyłem w dniu 19/20 lipca 2015 rok. Ciało kosmiczne stało rok temu na granicy światła i ciemności. 96 później 25 października 2015 roku Biskup Opolski Andrzej Czaja ogłosił w Jemielnicy że do Bractwa Świętego Józefa przystąpiło 631 osób z Opolszczyzny. Światłością w tamtym czasie jak informowałem był Jezus Chrystus w Bractwie Świętego Józefa. Obecnie sytuacja się zmieniła na ukośnej czarnej linii z 4/5 listopada stoi ciało kosmiczne. Wyliczyłem na ten dzień wartość liczby z aktywności słonecznej: + 627 st. C    + 4,    0. Wartość liczby + 4 informuje o obiekcie Kosmicznym oddalonym o 4 miliony kilometrów od naszej Planety. Czarna ukośna linia informuje o wydarzeniach w nocy lub po drugiej stronie naszej planety Ziemi Ameryka Środkowa. Ciała kosmiczne wpisane w ukośne linie podstawy piramidy ostrzegają przed trzęsieniami ziemi lub eksplozją wulkanu na ten dzień lub za kolejne 100 dni. Być może wymienione ciało kosmiczne spłonie w stratosferze tego dnia lub częściowo spadnie na Ziemię, taka jest moja teoria. W liczbie + 55 kryje się zagadka na lato 2017 rok. Plusowa wartość liczby zawsze informowała o intensywnych opadach deszczu. Człowiekowi do utrzymania równowagi potrzebne są dwie nogi. Dotyczy to także naszej Gwiazdy tam też musi być równowaga biegunów. Od 20/21 października 2016 roku zaniknie całkowicie biegun minusowy, przejmie jego rolę biegun plusowy. Jaki scenariusz pisze nam nasza Gwiazda ocenimy sami.

 

Październik - listopad

 

Według obliczeń każdego 10, 20, 30 dnia miesiąca mamy największe eksplozje słoneczne, są one opóźnione lub przyspieszone nawet o kilka dni. Mają one wpływ nie tylko na trzęsienia ziemi, eksplozje wulkanów, zmiany pogody, nawałnice. Koniec pierwszej oraz początek drugiej dekady października przedstawia następujące liczby z aktywności słonecznej w których zapisane są ciekawe wydarzenia:

 

1. 9/10 październik 2016 rok: + 510 st. C - 2,     - 9,    0. Zmiana pogody plusowe wartości liczbowe zawsze informowały o opadach deszczu.

2. 10/11 październik 2016 rok: + 501 st. C - 2,    + 53,   0.

3. 11/12 październik 2016 rok: + 554 st. C - 2,    + 33,   0. Zmiana pogody, uwaga na huragany.

4. 12/13 październik 2016 rok: + 587 st. C - 2,     - 5,     0. 12/13 październik ciało kosmiczne, raptowna zmiana pogody.

5. 13/14 październik 2016 rok: + 582 st. C - 2,    + 13,   0.

6. 14/15 październik 2016 rok: + 595 st. C - 2,    + 44,   0.

7. 15/16 październik 2016 rok: + 639 st. C - 2,     - 20,   0. Zmiana pogody.

8. 16/17 październik 2016 rok: + 619 st. C - 2,    - 4,      0.

9. 17/18 październik 2016 rok: + 615 st. C - 2,    - 11,    0. Słonecznie.

10. 18/19 październik 2016 rok: + 604 st. C - 2,    - 15,    0.

11. 19/20 październik 2016 rok: + 589 st. C - 2,    - 34,    0. Ponownie zmiana pogody.

12. 20/21 październik 2016 rok: + 555 st. C - 2,   + 47,   - 2. Nawałnice.

13. 21/22 październik 2016 rok: + 602 st. C 0,     + 26,    0. Brak bieguna minusowego w obliczeniach stwarza potencjalne zagrożenie na Ziemi. Wartość liczby - 2 zakończyła swój żywot. Dotyczy to naszej Gwiazdy jak również naszej planety Ziemi.

14. 22/23 październik 2016 rok: + 628 st. C 0,      - 4,      0. Możliwe trzęsienie ziemi.

15. 23/24 październik 2016 rok: + 624 st. C 0,      + 2,     0.

16. 24/25 październik 2016 rok: + 626 st. C 0,      + 23,    0.

17. 25/26 październik 2016 rok: + 649 st. C 0,      - 7,       0. Ciało kosmiczne 26 październik może informować o trzęsieniu ziemi w tym dniu lub po trzech dniach jak również po 100 kolejnych dniach na Ziemi.

18. 26/27 październik 2016 rok: + 642 st. C 0,      + 4,      0. 26 październik ciało kosmiczne, oddalone o 4 miliony kilometrów od naszej planety.

19. 27/28 październik 2016 rok: + 646 st. C 0,      - 14,     0.

20. 28/29 październik 2016 rok: + 623 st. C 0,      - 4,       0. Ciało kosmiczne 28 październik  oddalone o 4 miliony kilometrów od naszej planety, może informować o trzęsieniu ziemi w tym dniu lub po trzech dniach jak również po 100 kolejnych dniach na Ziemi.

21. 29/30 październik 2016 rok: + 628 st. C 0,      - 23,     0.

22. 30 październik/1 listopad 2016 rok: +605 st. C + 20,   0. Zmiana pogody na 1 listopad 2016 rok.

 

Obydwa ciała kosmiczne z 26 oraz 28 października będą miały wpływ na trzęsienie ziemi na przełomie października początkiem listopada 2016 roku. Plusowe wartości liczbowe początkiem pierwszej dekady października oraz początkiem drugiej dekady 20 października informują o opadach.

 

Na 14 październik 2016 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe: + 595 st. C.    - 2,    + 44,    0. Dodane kolejno liczby z aktywności słonecznej dają liczbę 19. { 5 + 9 + 5 = + 19 }. Jak wiemy z geografii nasza kula ziemska dzieli się na południki, na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Między innymi wyliczona wartość liczby 19 zaznacza 19 południk w Polsce przecinając Górny Śląsk. Wartość liczby + 44 może informować o trzęsieniu ziemi do 4.4 stopnia w Skali R na Górnym Śląsku. Lub organizacji przestępczej której celem jest zamordowanie niewinnej osoby. Dodam że miejsce skrzyżowania 19 południka oraz + 44 równoleżnika lokalizuje również okolice Sarajewa w Bośni Hercegowinie. W zlokalizowanych miejscach może dojść do niecodziennych wydarzeń np trzęsienia ziemi, lub innych nieznanych mi zjawisk. Każda wartość liczby wyliczonej z aktywności słonecznej pisze inny scenariusz wydarzeń dla mieszkańców naszej planety. Dodając do 14 października + 44 dni w kalendarzu odczytam już wyliczony dzień 27/28 listopad 2016 rok. Dzień wcześniej 26 listopada 2016 roku na ukośnej czerwonej linii stoi ciało kosmiczne o minusowych wartościach. Ono ostrzega przed trzęsieniem ziemi w tym dniu lub po 100 kolejnych dniach na Ziemi. 100 dni wcześniej 15 sierpnia na ukośnej czerwonej linii stoi ciało kosmiczne oddalone o trzy miliony kilometrów od naszej planety Ziemi, ono także ostrzega przed trzęsieniem ziemi w tym dniu jak również po 100 kolejnych dniach na 25/26 listopad 2016 rok. Minął 10 sierpień 2016 rok. Informowałem o intensywnych opadach w Polsce. Tak też się stało, precyzyjne wyliczenie przedstawiłem kilka miesięcy temu na blogu. 10 sierpień powiązany jest z 25 września 2016 roku. W liczbie + 45 zapisana jest eksplozja na Słońcu przewidziana na 25 wrzesień. Być może są tu dwa podobne zbieżne wydarzenie z 10 sierpnia oraz 25 września 2016 roku na Dalekim Wschodzie.

 

Przedstawiam poniżej wyliczone liczby z aktywności słonecznej od 26 listopada do 29 listopada 2016 roku.

 

1. 26/27 listopad 2016 rok: + 718 st. C - 6,     0. Ciało kosmiczne.

2. 27/28 listopad 2016 rok: + 712 st. C - 14,   0.

3. 28/29 listopad 2016 rok: + 698 st. C - 14,   0.

 

Ciała kosmiczne informują o eksplozji na Słońcu przenosi się to naszą planetę Ziemię. Niektóre ciała kosmiczne wpisane w ukośne czerwone linie podstawy piramidy na wykresie ostrzegają przed trzęsieniem ziemi lub przelotem w bliskiej odległości od naszej planety. Tylko niektóre spalają w stratosferze. Wpisane ciało kosmiczne 26 listopada 2016 roku na ukośnej czerwonej linii stoi tuż przy granicy światła i ciemności. Dodam 96 dni = 1 marzec 2017 rok. Oddalone od naszej planety o 6 milionów kilometrów. Następnie liczby: - 14, 0, - 14, 0 lokalizują współrzędne geograficzne włoskiego Wezuwiusza 14 x 41. Dodatkowym ostrzeżeniem jest wyliczona wartość liczby  69 i jej odwrotność 96. W powtarzających się liczbach: - 14, 0, - 14, 0, mamy ostrzeżenie z największej znanej nam planety naszego Układu Słonecznego Jowisz. Odczytałem ją z Piramidy Cheopsa Wielkiej Galerii i zapisałem następującymi liczbami: R.S.14.441   10  0  5    5. Będzie ona miała prawdopodobnie wpływ na wydarzenia ziemskie o współrzędnych geograficznych 14 x 41. Oby w tych i przyszłych dniach ominął nas zły los. Minusowa wartość liczby - 2 lokalizuje również współrzędne geograficzne  na terytorium Francji na 44 równoleżniku drugim południku - miejsce Tuluza. Zaznaczone miejsca mogą informować o trzęsieniu ziemi na pograniczu Francji czy Hiszpanii, za + 44 dni przypadnie to na 28 listopada 2016 roku. W pierwszej dekadzie marca 2016 roku zbiegło się kilka wydarzeń w jednym czasie na Ziemi oraz w Kosmosie między innymi to z 8/9 marca 2016 roku. Zaćmienie słońca z 8/9 marca po 241 dniach może mieć wpływ na zmienną pogodę oraz trzęsienia ziemi w Polsce. Po 8 miesiącach, jak wyliczyłem, kalendarz ujawni nam 9/10 listopad 2016 rok. Tranzyt Merkurego przed tarczą Słońca z 9 maja po 6 miesiącach również zaznacza wydarzenia na 9/10 listopad 2016 rok. Ciała kosmiczne jak planety naszego Układu Słonecznego ostrzegały mieszkańców Ziemi przed niebezpieczeństwem od powstania naszego Układu Słonecznego. Plusowe liczby na te dni informują o systematycznych opadach, końcem pierwszej oraz drugiej dekady listopada 2016 roku. Zróżnicowane liczby na przełomie 9 oraz 10 listopada 2016 roku mogą informować ponownie o trzęsieniu ziemi.

 

Oto zróżnicowane liczby wyliczone z aktywności słonecznej począwszy od:

 

1. 9/10 listopada 2016 rok: + 625 st. C 0.   - 21,    0.

 

2. 10/11 listopada 2016 rok: + 604 st. C 0.   + 48,    0. Zróżnicowane liczby informują o rychłej zmianie pogody. 10/11 listopad 2016 rok + 48 dni = 28 grudzień 2016 rok. Wyliczyłem na ten dzień niepowtarzającą liczbę z aktywności słonecznej + 696. Być może wskazuje biegun północny z zachodzącymi tam zmianami.

 

a. 28/29 grudzień + 710 st. C 0,    - 14,   0.

b. 29/30 grudzień + 696 st. C 0,    - 16,   0.

 

696 : 16 = 43,5. współrzędne 43 x 53. z wyliczonych liczb można odczytać  również terytorium za Moskwą oraz zatokę Lwią na Morzu Śródziemnym. Co przygotowała nam nasza Gwiazda w tej lokalizacji? Być może niespodziewane trzęsienie ziemi.

 

Oto dalsza kolejność wyliczonych liczb z aktywności słonecznej.

 

3. 11/12 listopada 2016 roku: + 652 st. C 0,    + 38,    0. Wartość liczby 38 wskazuje Polskę.

 

Wielkie Imperium Polski

 

38 układ planetarny odczytałem i zapisałem następującymi liczbami z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa: R.S.56.5691    38  0  19   9. Zawarta w tym układzie planetarnym magiczna liczba 38 informuje o ciągłości wielkiego państwa Polskiego. Jedyne państwo na świecie które może się poszczycić ciągłością przez 3 800 lat. Ponownie tak wielkie państwo polskie znajdzie się na mapach Europy jak było od początku swego istnienia. 56 układ układ planetarny odczytałem z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.83.12171    56  0  28. To w tej liczbie zapisany jest obszar Państwa Polskiego 8 milionów 312 tys. 171 km kwadratowych. Kiedy się to stanie w czasach ostatecznych wystarczy policzyć. Jeżeli liczba 38 kryje tajemnicę to ponownie wielkie imperium Polski powstanie od 15 do 94 południka. Podobny obraz wyliczeń przedstawia numeracja 38 układu planetarnego który zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691. W tej magicznej liczbie jest zapisana moja data urodzenia. Dodane kolejno liczby parami z prawej do lewej: 19 + 65 + 95 = 149 przedstawią podobny obraz przyszłej Polski od 14 do 94 południka. Zmienny jest tylko jeden niby mało znaczący południk między 14 a 15. Na dzień dzisiejszy są dla nas odległe czasy. Taki obraz wydarzeń przedstawiają liczby. Imperium Polski jak przedstawiają liczby będzie trwało prawie 23 000 lat. Nad bezpieczeństwem kraju będzie czuwał Sam Stwórca Niebios zapisany w liczbie 56 Pan - Bóg. Obecnie jak nigdy Polska idzie w dobrym kierunku, oby nigdy nie zboczyła z obranego kursu.

 

Obecnie najważniejsze jest bezpieczeństwo kraju zagwarantowane na 180 lat, tak przedstawiają liczby.

 

4. 12/13 listopad 2016 rok: + 690 st. C 0,     + 13,   0.

5. 13/14 listopad 2016 rok: + 703 st. C 0,     + 18,   0.

6. 14/15 listopad 2016 rok: + 721 st. C 0,     + 36,   0.

7. 15/16 listopad 2016 rok: + 757 st. C 0,      - 2,     0.

8. 16/17 listopad 2016 rok: + 755 st. C 0,     + 8,     0.

 

13 oraz 14 listopad przedstawiają następujące wartości liczbowe.

 

1. 13/14  listopad  2016 rok:  + 703 st. C + 18,    0.

 

2. 14/15 listopad 2016 rok: + 721 st. C + 36,    0. Minusowa wartość liczby - 2 informuje ponownie o trzęsieniu ziemi 15/16 listopada 2016 roku, łącznie ze zmianą pogody. Suma liczb daje wynik:  + 18,  + 36   = 54. Wartość liczby 54 i jej zmienna nawiązuje do podstawy piramidy Cheopsa oraz naszego Księżyca. Nie tylko lokalizuje terytorium Rosji za Moskwą z miejscowością Penza. Co kryją zlokalizowane miejsca za Moskwą?

 

3. Liczby o wysokich wartościach plusowych informują w Polsce o intensywnych opadach początkiem drugiej dekady listopada 2016 roku.

4. W bardzo krótkim czasie począwszy od 4 października do 15 listopada aktywność słoneczna wzrośnie w bardzo szybkim tempie.

 

Porównanie:

 

1. 4 październik 2016 rok: + 500 st. C.

 

2. 15/16 listopad 2016 rok: + 757 st. C. Różnica jest bardzo widoczna i wynosi + 157 jednostek. Jednostkami określam różnicę wyliczonych liczb z aktywności słonecznej.

Każdy kolejny dzień miesiąca przynosi nowe wiadomości które wprowadzam na blog. Prowadzone badania są testowane, kalkulacja błędu jest wliczona.

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page