top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Rewolucja w myśleniu. Jak dobrze znasz Wszechświat?

(środa, 16 lipca 2014)

 

Ostatnio w Polsce bardzo modne są podsłuchy, a jeszcze modniejsze plagiaty. Media polskiej pogody moje odkrycia naukowe publikują w krzywym zwierciadle. Jednak każdy publikowany dokument jest kopiowany i posłuży w przyszłości jako dowód rzeczowy.

 

5-ty lipca 2014 rok

 

W piątek 4 kwietnia 2014 roku podałem na blogu informację o trzęsieniu ziemi które przypadło na 5 lipca 2014 roku przy zachodniej granicy Polski. Odczytałem wówczas dziwne ruchy na Słońcu. Obliczenia przedstawione później na blogu odczytałem z naszej Gwiazdy 25 marca 2014 roku czyli 100 dni przed wydarzeniem na Ziemi. Jest to jedyne trzęsienie ziemi wyliczone z aktywności słonecznej.

 

Jego siła to: M 4,6 - Poland - 2014-07-05, 12:04:56 UTC okolice Polkowic - Polska

źródło:  http://www.emsc-csem.org/Earthguake.earthguake.php?id=389289

 

Kolejna rozwiązana zagadka. Wartość liczby 51 oraz 0 informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce. Dodatkowo z aktywności słonecznej wyliczyłem wartości liczb: - 151 oraz + 51 które odpowiadają współrzędnym geograficznym oraz trzęsieniu ziemi w Polsce.

 

 

a. 23/24 marzec 2014 rok: - 1, + 18

b. 24/25 marzec 2014 rok: - 2, + 7

c. 25/26 marzec 2014 rok: 0, + 8

 

Wartość liczby zero z 25 marca zamyka pewien proces na Słońcu. Informuje równocześnie o trzęsieniu ziemi na 15 południku oraz 51 równoleżniku - Polska. O każdym zjawisku na Ziemi nasza Gwiazda informuje od 100 do 200 dni wcześniej. Tak było też 25 marca 2014 roku.

 

Nauka w obecnych czasach przedstawia nasz Układ Słoneczny z 9 planetami w bardzo okrojonym kształcie. Dziewiątą planetę dają pod wątpliwość, czy aby rzeczywiście powinna być zaliczana do grupy planet naszego Układu Słonecznego. Moje obliczenia i spostrzeżenia opieram na danych z piramidy Cheopsa. Tabela wyraźnie zaznacza 9 planet plus Gwiazda w pierwszej części od dołu naszego Układu Słonecznego.

 

Wszystkie obliczenia które prowadziłem dotychczas przedstawiałem w świetle numeracji naszej Galaktyki, oraz wpływu układów planetarnych z naszej Galaktyki na nasz Układ Słoneczny i nasze ziemskie życie. Dotychczas mój pogląd na temat budowy naszego Układu Słonecznego był nieco sceptyczny. Potwierdzenie kolizji Księżyca z Ziemią zmieniło mój sposób myślenia. Dzięki temu spojrzałem na wszystko jeszcze raz z zupełnie innej perspektywy.

 

To wartość liczby 28' doprowadziła mnie do szerszego spojrzenia na cały układ planetarny. Liczba 28 jest proporcjonalnie ukierunkowana do trzech wartości z kolizji naszego Księżyca z Ziemią: 2800 x 280 x 28. Proporcja liczb 3,2,1 lub odwrotnie 1 2 3 . Ten obraz liczb zrewolucjonizował moje myślenie o całym Wszechświecie, Galaktyce oraz naszym Układzie Słonecznym. Wiemy że we Wszechświecie są niezliczone ilości galaktyk. Jedną ułożono w kolejności od początku do końca, wzorując na niej cały Wszechświat, Galaktyki oraz nasz Układ Słoneczny. Ten zapis budowy przedstawiono w podłużnych otworach po obu stronach w Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa od: 2 x 27 + 2 zbliżone do siebie = 56. Komora Króla wyszczególnia dwie planety 37-mą oraz 38-mą, w których zapisano ważne wydarzenia dotyczące naszych czasów. Początek budowy to 10 560 rok p.n.e. + 2012 rok naszej ery = 12 572 + 9 lat = 12 581 lat temu odczytane zostało ważne wydarzenie jakie miało miejsce w minionych czasach. Zapisano w nich bardzo istotne informacje począwszy od 2013 roku dotyczące czasów dzisiejszych oraz przyszłych. Wyliczone układy planetarne z Galaktyki odpowiadają budowie naszemu Układowi Słonecznemu oraz budowie naszej Planety Ziemi ze współrzędnymi geograficznymi. Tabela Galerii służy jako wzór do prowadzonych badań oraz spojrzenia pod innym kątem na cały Wszechświat.

 

 

1. { Galaktykę } dzielimy na dwie strony: prawą, lewą oraz trzy poziomy: 3, 2, 1.

 

2. Podobną budowę przedstawia nasz Układ Słoneczny: 3, 2, 1. Naszą Planetę Ziemię dzielimy na dwie strony prawą oraz lewą: na wschód od Greenwich oraz zachód od Greenwich.

 

3. Proporcja liczb kolizji Księżyca z Ziemią przedstawia podobny zapis: 3, 2, 1.

 

Po przyjrzeniu się bliżej wartościom liczb można wyciągnąć wniosek iż mamy do czynienia z czymś nowym. Po przeanalizowaniu wszystkich badań oraz kolizji Księżyca z Ziemią doszedłem do wniosku że na tak wielkie wydarzenie miała wpływ postać z Niebios. Ostatnia Gwiazda 56 należy do Stwórcy Pana, kreatora całości, który zbudował coś na kształt piramidy. Dodana numeracja układów planetarnych z naszej Galaktyki od dołu do góry przedstawi nam obraz całości Wszechświata. Można na nim wzorować, obliczać, budować wszystkie Galaktyki oraz układy planetarne. Wiemy że ostatnią planetą w naszym układzie słonecznym jest Pluton, tak mnie uczono, ale czy na pewno tak jest?

 

 

1. Według kolejności nasza Gwiazda rozpoczyna pierwszy poziom, jest pierwszą Gwiazdą od dołu na pierwszym poziomie z prawej strony zaznaczyłem dziewięć planet.

2. W drugim poziomie od dołu znajduje się kolejne dziewięć planet w sumie mamy już 18 planet z prawej strony.

3. W trzecim poziomie od góry mamy kolejne dziewięć planet w sumie 27 + 1 = 28. Powstała układanka liczb: 1, 2, 3 lub 3, 2, 1, proporcjonalna do przedstawionej wartości liczb z kolizji Księżyca z Ziemią.

 

Na pewno w drugiej dziewiątce od dołu znajduje się kolejna Gwiazda. Na 13-tym miejscu w kolejności od dołu do góry istnieje gwiazda Nibiru ". Prawdopodobnie to ona jest tą tajemniczą Gwiazdą X. Pomimo że planety okrążają " Nibiru " to ona sama również okrąża naszą Gwiazdę raz na 3600 lat. To za przyzwoleniem Niebios nasz Księżyc przywędrował z 13 układu planetarnego " Nibiru ". Jezus miał 12 apostołów a on sam był 13 postacią, która zmieniła los człowieka na Ziemi. Zbieg okoliczności czy sprawnie przemyślana operacja? Księżyc dał życie na Ziemi, Jezus dał życie wieczne w niebiosach. W 2010 roku " Nibiru " była oddalona o 127 jednostek astronomicznych od najdalej wysuniętego układu słonecznego za Plutonem. Oto kilka przykładów numeracji planet z naszego układu słonecznego.

 

 

1. Neptun 8-ma planeta w kolejności tabeli:

R.S.23.1071     16  0  8       2

Oficjalny numer dla planety Neptun 107071

W numeracji dla Planety Neptun mamy przyspieszenie 10,71 oraz prędkość ucieczki23,71 km/s (źródło: Wikipedia). Numeracja planety Neptun odpowiada prędkości oraz przyspieszeniu.

 

 

2. Pluton 9-ta planeta w kolejności tabeli:

R.S.26.1341       18  0  9       1

Oficjalny numer planety Pluton 134341

 

 

3. Nibiru kolejność w tabeli:

R.S.38.2721       26  0  13      6

Oficjalny numer  Gwiazdy " Nibiru " 272721

 

" Nibiru " towarzyszyła nam przez trzy lata. Wystarczy aby poinformować o zachodzących zmianach. To samo dotyczy innych planet z trzeciej części naszego Układu Słonecznego. Rok 2014 jest rokiem planet których jest bardzo dużo tuż za znanymi nam granicami naszego Układu Słonecznego.

 

Np. 27-ma planeta o numeracji 11 331 jest wpisana z prawej strony tuż za naszym Układem Słonecznym. Pozostałe planety zostały wyliczone i opisane na blogu. Trzecią dziewiątkę od samej góry rozpoczyna 38 planeta, którą zapisałem kolejnością liczbR.S.5691. Zapisano w niej losy Ziemi począwszy od 2013 do 2021 roku. Oficjalny numer dla tej planety to: R.S.569691. Dwie największe Gwiazdy 55 oraz 56 zbliżone są do siebie i zamykają nasz cały układ planetarny. W dobie obecnej techniki obserwujemy przez teleskopy bezkresne obszary Galaktyki. Niestety nie wszystkie planety dotychczas zostały odkryte i opisane. Nasz Układ Słoneczny jest dwukrotnie większy niż dotychczas sądzono. Obliczenia które prowadzę informują mnie o każdym ruchu planet za naszym Układem. Tabela Galerii zamyka pewną epokę na Ziemi w liczbie 56 w 2021 roku. Numeracja w liczbie 56 umiejscowiona na samej górze zamyka pewien etap na Ziemi. Informowała nas o tym wydarzeniu eksplozja asteroidy w okolicach Jekaterynburg - Czelabińsk - Rosja w 2013 roku, która dała początek zmianom. W datę 27 grudzień 2014 rok wpisała się planeta w aktywności słonecznej 400. Obecność planety 400 w aktywności to początek informacji o niebezpieczeństwie, od informacji do realizacji trzeba poczekać. W tej samej liczbie 400 zapisano ułożone 9 płyt nad Komorą Króla w piramidzie Cheopsa z których każda waży po 400 ton, 4 x 9 = 360. Można przyjąć że wartość liczby 400 informuje o 400-stu litrach wody podczas opadów na metr kwadratowy. Jej 9 krotność to 3600 litrów wody na metr kwadratowy może pobić wszelkie rekordy, czy tak będzie zobaczymy. Teoria nie musi być prawdziwa, wartość liczby 400 odnosi się również do asteroidy lub planetoidy. Od aktywności do realizacji trzeba przeczekać 718 dni czyli aż do 2016 roku. Więcej informacji na ten temat ujawnią przyszłe lata. Współrzędne geograficzne wskazują Polskę na 17-tym południku, liczba 0 lokalizuje miejsce w Polsce. Współrzędne dla samej liczby 400 pokazują dodatkowo szczyt góry 3711 na terytorium północnej Turcji. Tej informacji nie można zbagatelizować.

 

Kolizja Księżyca z Ziemią zmienia wszystko. To w liczbie 28 doszukałem się największej Gwiazdy. Planety które okrążają nasz Układ Słoneczny, mają wielki wpływ na ziemskie wydarzenie. Zmiana biegunów wpłynie na wielkie zmiany, o tych wydarzeniach będę pisał przed zdarzeniem na naszej Ziemi. Wszechświat, Galaktyka oraz nasz Układ Słoneczny odpowiada proporcjonalnie do przedstawionej poniżej liczby 28 z kolizji Księżyca z Ziemią 28 x 2 = 56, zderzenie hamowanie, z dziurą w Ziemi, 3, 2, 1.

 

 

1. Księżyc - zderzenie oraz droga hamowania 2800 km.

2. Księżyc traci ze swej średnicy 280 km.

3. Wartość liczby 28' wskazuje nam centrum Gwiazdy Bożej.

 

 

Proporcje:

1. Wszechświat 3

2. Galaktyka 2

3. Układ słoneczny 1

 

Dodatkowo wokół planet w naszym Układzie Słonecznym krąży wiele księżyców. Pomiędzy poziomami-orbitami w naszym Układzie Słonecznym jest określona odległość. Każda planeta z trzech przestawionych części naszego Układu Planetarnego ma swoją orbitę. Niektóre mogą zbliżyć się na określoną odległość raz na 12 572 lat. Eliptyczny kurs planet pozwoli oddalać się na wiele tysiącleci od naszej Gwiazdy. W obecnych czasach jesteśmy świadkami zachodzącego procesu na Ziemi oraz Słońcu oraz wpływu planet na te zmiany. Na dzień dzisiejszy mój pogląd na temat naszego Układu Słonecznego jest całkiem inny. W Tabeli Galerii zapisany jest cały nasz układ planetarny. Przemnożenie układów planetarnych  przedstawi nam obraz Wszechświata. Warto zwrócić uwagę na kształt piramidy, tą samą budowę może mieć zamknięty Wszechświat.

 

9 kwietnia 2014 roku był ostatnim dniem który zamknął proces zmian + 100 dni = 19/20  lipiec 2014 rok.

 

Kod

 

Wielu próbowało rozszyfrować zapisany w Biblii Kod Tory. Tylko jednemu uczonemu udało się ułożyć numerację 304 - 805 z Kodu Tory.

 

Zagadkę Kodu Tory kryje Planeta Wenus. Szczegółowo ten proces opisałem w mojej książce pt: " Bitwa z Gwiazdami ".

10 października 2009 roku planeta Wenus zajaśniała najwyżej na nieboskłonie. Cały proces spotkania planet nad Kanadą zamyka Wenus 18 października. Planeta Wenus kryje największą zagadkę wpisaną w ciąg liczbowy Kodu Tory. Wartości liczbowe 100 oraz 200 kryją zakodowaną zagadkę.

 

Od ujawnienia się planety Wenus 10 października na nieboskłonie dodajemy przedstawione powyżej liczby: 100 oraz 200 = 30 kwiecień. Od 18 października dodaję następne 100 oraz 200 dni to wyliczenie ujawni mi datę 8 maj. W zakodowanych datach od 10 do 18 października zapisany jest ciąg liczbowy Kodu Tory, który po 200 dniach odczytałem datę 30 kwiecień / 8 maj = 304 - 805. Data 30 kwiecień / 8 maj nie była przypadkowa, na naszym Słońcu nastąpił ciąg wybuchów słonecznych który pociągnął za sobą wielkie zmiany. Na następstwa zawsze trzeba poczekać; od informacji do realizacji. Wykres nr 8 przedstawia 10 października + 19, oraz - 10 co daje nam 18 październik. Wartość liczb 18 oraz 19 odpowiada imieniu i nazwisku w kolejności alfabetycznej R.S. W planecie Wenus zaszyfrowanych jest wiele zagadek. Jedną z nich odczytałem i opisałem w książce która dotyczy katastrofy na Ziemi. Nieliczni na Ziemi dostają glejt z Niebios na rozkodowanie tajemnicy zapisanej w ciągu liczbowym Kodu Tory. W tym przypadku przypadło to dla mnie.

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page