top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Nasz los zapisany w liczbach. Jaką wiedzę przekazuje nam piramida?

(sobota, 17 maja 2014)

 

Piramida to budowla o kształcie ostrosłupa o podstawie czworokątnej. W podstawie piramidy zapisano cztery wymiary oraz informują o czterech stronach świata. W liczbach z boku podstawy piramidy 230 metrów zapisano drugą oraz trzecią planetę w naszym Układzie Słonecznym, oraz układach planetarnych podobnych do naszego. Liczba zero dotyczy linii słońca linii Galaktycznej i odgrywa najważniejszą rolę - wpływa na trzęsienia ziemi oraz zmiany pogody. Czwarty bok z podstawy piramidy dotyczy czwartego wymiaru oraz wędrówki " duszy " człowieka po śmierci. Piramida ma za zadanie przechować ważne informacje zapisane w kamiennych pomieszczeniach od początku do dzisiejszych czasów. Objętość pomieszczenia Komory Króla o wymiarach 10,56 m mówi o latach budowy 10,560 r.p.n.e. { 10,560 + 2012 = 12,572 lata temu }. Przedstawiona objętość z pomieszczenia Komory Króla mówi o budowie w zamierzchłych czasach. W objętości uwzględniono wszystko co znajduje się w niebiosach. Tylko w takiej formie ważne informacje mogły przetrwać wiele tysiącleci. Każde pomieszczenie w piramidzie Cheopsa informuje o losach Ziemi. W Gizie obok siebie stoją dwie wielkie piramidy oraz mała  "pomocnicza ". Obrazują pas Oriona ale czy tylko taki mają przekaz? Po obu stronach w Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa wkomponowano po 27 podłużnych otworów z każdej strony plus dwa zbliżone do siebie. W 38 otworze z prawej strony od dołu do góry zapisano czasy ostateczne jakie przypadną od 2012 do 2021 rok. Przedstawiam 38 układ planetarny z naszej Galaktyki który to zapisałem następującymi liczbami: R.S.O.P.56.5691    38  0  19    9. Zapisana układanka liczb dotyczy dzisiejszych czasów na Ziemi, odczytane liczby z prawej do lewej i odwrotnie informują o tych wydarzeniach. Z liczb można odczytać najważniejsze informacje dotyczące naszej planety Ziemi. Przedstawiam odczytane wydarzenia zapisane w liczbach z 38 układu planetarnego dotyczące dzisiejszych czasów zaczynając od Polski.

 

38 układ planetarny: R.S.O.P.56,5691    38  0  19     9.

 

Wyjaśnienie: Pod każdy układ planetarny z naszej Galaktyki podstawiam inicjały mojego imienia oraz nazwiska Ryszard Suski skrót liter " R. S. " w dalszej kolejności litera " 0 " oznacza miasto Opole, następna litera " P " oznacza Kraj Polska. Dwa szyby w Komnacie Królowej odzwierciedlają trzy układy planetarne 37-my, 38-my oraz 49-ty.

wzór -38-my-R.S.O.P.56,5691   38  0  19      9

 

Na pierwszym miejscu uwzględniłem moją datę urodzenia.

 

 

1. 6 styczeń 1956 rok, czytana z prawej do lewej i odwrotnie.

2. Przy mojej dacie urodzenia z lewej strony zapisano dodatkowo liczbę 56. Dotyczy mojej zmarłej żony która przeżyła 56 lat, przecinek oddziela dwie osoby na Ziemi.

3. Jedna parna liczba 56 należy do Stwórcy Pana Boga w niebie.

4. Jedną parną liczbę 56 przypisano dla papieża na naszej Ziemi.

5.Dwie parne liczby 56,56 przypisano dla dwóch papieży na naszej Ziemi 2013 rok.

6. Dwie parne liczby 56,56 przypisano dla dwóch wyświęconych papieży na Ziemi.

7. Dwie parne liczby 56,56 to współrzędne geograficzne, wskazały miejsce upadku asteroidy w okolicach Jekaterynburga - Czelabińsk - Rosja 15 lutego 2013 roku. To wydarzenie opisałem w książce w 2012 roku.

8. Dodane parne liczby z prawej do lewej: 19 + 65 + 65 = 149 przedstawiają wysokość piramidy + 149 metrów.

9. W dalszej kolejności z prawej do lewej to dzień 19 czerwiec.

10. Liczbę 56 odczytana z prawej do lewej przedstawia życiorys 65.

 

11. W numeracji odczytałem dwa południki od 19-tego do 38-mego.

12. Zapisano w nich dawne terytorium Polski od 19-tego do 38-mego południka po Morze Czarne.

13. Następnie parne liczby 96 to liczba ofiar z katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku - Rosja.

14. W 38-my układ planetarny wpisano trzy planety które znajdują się za naszym Układem Słonecznym: 19, 65, 65 suma tych planet daje wynik w liczbie + 149.

15. Wyszczególniona liczba 9 informuje o 9-ciu latach do 2021 roku, 2012 + 9 = 2021 rok. Tak przedstawiają teoretycznie liczby dotyczące naszych czasów. Patrząc i innego punktu na tabelę Galerii to ona przestawia koniec pewnej epoki na lata 2032/2033 rok. Na ten rok zapisano 2000 lat od śmierci Jezusa.

16. Trzy wyszczególnione planety: 19, 65, 65 informują o wysokości fali tsunami do 149 metrów wysokości po uskoku płyt tektonicznych w okolicach Nowa Gwinea na + 149 południku, lub Wyspy Kurylskie - Rosja. Ta sama informacja dotyczy Włoskiego Wezuwiusza, który jest powiązany ze współrzędnymi geograficznymi w liczbie + 149, { 14 południk oraz 41 równoleżnik }. Z jednej liczby + 149 metrów można odczytać dwa różne miejsca zagrożone na Ziemi: Włoski Wezuwiusz oraz Daleki Wschód na + 149 południku. W obu przypadkach siła trzęsienia ziemi może przekroczyć 9,4 st w Skali Richtera. Przedstawione liczby czytane z prawej do lewej i odwrotnie w 38-mym układzie planetarnym przedstawiają ważne wydarzenia w dzisiejszych czasach oraz czasach ostatecznych.

17. Trzy parne liczby 56 + 56 + 91 = 203 cm dodane z lewej do prawej przedstawiają długość szybu w Komnacie Królowej przed załamaniem. Źródło - Piramida Cheopsa -Wikipedia, wolna encyklopedia cyt: " W południowej i północnej ścianie komory znajdują się prostokątne otwory prowadzące do kanałów, które nie mają ujść na zewnątrz piramidy. Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości - 193 cm, po czym załamuje się w górę pod kątem 37 stopni 28 ', południowy wiedzie poziomo na długości + 203 cm, po czym załamuje się pod kątem 38 stopni 28' ". Zdecydowanie zaznaczono dwa układy planetarne 37 oraz 38 przed załamaniem. Po załamaniu wpisano dwa 28 układy planetarne z naszej Galaktyki po obu jej stronach. Opis przedstawia po dwa układy planetarne które będą wpływać na wydarzenia przez 9 lat od 2013 do 2021 roku. Tabela Galerii przedstawia układy planetarne na zachód od Greenwich oraz na wschód od Greenwich. W 38-mym układzie planetarnym znajduje się identyczna ilość planet krążąca wokół słońca co w naszym Układzie Słonecznym. W liczbie 203 zaznaczono 20-ty południk centralnie w Polsce.

 

 

a. liczba dwa { 2 } informuje o drugiej planecie od słońca, takiej jak u nas Wenus.

b. liczba trzy { 3 } informuje o trzeciej planecie od słońca, takiej jak nasza Ziemia.

c. liczba zero { 0 } informuje o linii słońca, Słońcu, linii Galaktycznej.

 

Przedstawione obliczenia potwierdzają istnienie życia na 38 oraz 19-tym układzie planetarnym z prawej strony naszej Galaktyki. Są to dwa równoległe układy planetarne. Przedstawione układy planetarne są równoległe także do naszego Układu Słonecznego z taką samą ilością planet. W każdym z wyliczonych układów planetarnych jest po 9 planet plus słońce. Jeżeli my znamy budowę naszej Galaktyki, to nasi bracia z równoległych układów słonecznych także znają budowę Galaktyki. Zmiany które zachodzą u nas zachodzą również u nich. Wydarzenia które mają miejsce na naszej Ziemi występują również w wymienionych układach planetarnych. Jest to równoległa forma przekazu wiadomości.

 

 

49 układ planetarny

R.S.O.P.74,2549    25  0  49     3

 

49-ty układ planetarny powiązany jest z 37 układem planetarnym. Zapisałem go następującymi liczbami z naszej Galaktyki: R.S.O.P.74,2549     25  0  49    3. W Tabeli Galaktyki zaznaczyłem 14 lipiec 2011 rok. Być może ta data wiąże się z przekazem wiadomości, której na tamten czas nie rozwiązałem. Podane stopnie, kąty, minuty skrywają bardzo ważną zagadkę.

 

Liczby z 49-tego układu planetarnego spełniają podobną formę przekazu co 38-my układ planetarny, informuje o długości szybu w piramidzie Cheopsa. Dodane liczby z 49-ego układu planetarnego od prawej do lewej dają długość szybu w liczbie -193 cm, przed załamaniem w górę, pod kątem 37 stopni 28'. 49-ty układ planetarny w długości szybu przed załamaniem wskazuje 37-my układ planetarny.

 

37 układ układ planetarny z lewej strony naszej Galaktyki zapisałem następującymi liczbami: R.S.O.P.56.1937   19  0  37   9. Dodane parne liczby z lewej do prawej dają liczbę w sumie -112. Jest to -112 południk na zachód od Greenwich - USA. Liczba minus 193 została wyliczona z lewej strony Tabeli Galerii, więc przedstawiona liczba musi być zapisana ujemnie, informuje ona o jednym ważnych wydarzeniu. 14 kwiecień 2010 + 1440 dni = 14 lipiec 2014 rok. Od 14 kwietnia do 17 lipca mija dokładnie 93 dni. Prawdopodobnie liczba 193 informuje o jednym ważnym wydarzeniu raz na 1440 lat. 14 kwiecień + 93 dni = 17 lipiec 2014 rok. Korytarz Wstępujący długości 93 metrów na rys 13 z 11 maja zaznacza datę 17 lipiec.

 

Dodane liczby z lewej do prawej dają minusowy { - 148 } południk na zachód od Greenwich.

-74 + -25 + -49 =  -148

 

Ostatecznie początek szybu przed załamaniem długości 193 cm wyliczyłem z 49 układu planetarnego naszej Galaktyki. Liczba 37 po załamaniu informuje o 37 układzie planetarnym na  112 południku na zachód od Greenwich.

 

- 148 południk przecina 48 równoleżnik. Liczba 48 to wyliczony z temperatur słonecznych księżyc, który musi się skrzyżować z 48 równoleżnikiem. Zlokalizuje miejsce trzęsienia ziemi na łączeniu płyt tektonicznych: Płyta Pacyficzna, Płyta Północnoamerykańska oraz Euroazjatycka. Występują tam silne trzęsienia ziemi od Kamczatki po Alaskę oraz zachodniej strony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Najsilniejszym trzęsieniem ziemi jakie może mieć miejsce w tamtym rejonie zależne jest od 48 oraz 49 równoleżnika. Siła trzęsienia ziemi powiązana jest z równoleżnikiem od 8,4 do 9,4 stopnia w skali R. Odczytanie trzęsienia ziemi uzależnione jest dodatkowo od księżyców które znajdują się za naszym układem słonecznym. Dwa szyby w Komnacie Królowej spełniają ważną rolę. Informują o silnych trzęsieniach ziemi w dwóch stronach świata na naszej Ziemi. Trzęsienie ziemi na południkach określa dodatkowo wyliczona różnica temperatur z przełomu roku. Takie wyliczenie liczby z przełomu roku przedstawiłem na blogu { + 10,  - 4  }.

 

 

Układy planetarne zapisano w szybach Komnaty Królowej

 

Rozwiązanie 37 układu planetarnego

 

Zagadek w piramidzie Cheopsa jest wiele. Następną którą rozwiązałem to 37 układ planetarny, 45 oraz 49 z naszej Galaktyki, " szyb załamany pod kątem 37 stopni ".

 

37 układ planetarny zapisałem następującymi liczbami:

R.S.O.P.56,1937     19  0  37     9. W wymienionym 37-mym układzie planetarnym zaznaczono dwa równoleżniki: 19-ty oraz 37-my. Dodane liczby z lewej do prawej z 37 układu planetarnego wskazują 112 południk na zachód od Greenwich w liczbie minusowej. 56 + 19 + 37 = -112 południk. Jest to zachodnia część Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 112 południk przecinany jest przez dwa równoleżniki 19-ty oraz 37.

 

19-ty równoleżnik zaznacza łączenie trzech płyt tektonicznych: Kokosowa, Pacyficzna, Północnoamerykańska. Skutki po przesunięciu jakiejkolwiek płyty wpływają na potężne trzęsienia ziemi. Równoleżniki w tym przypadku informują o sile trzęsienia ziemi od 7,3 oraz 9,1 stopnia w skali R. Jak w każdej katastrofie bierze udział liczba 18. { 37 - 19 = 18 }. Współczynnik masy Ziemi do Księżyca 18 oraz 81. Do zlokalizowanych miejsc trzęsień ziemi zawsze trzeba dopasować księżyce występujące za naszym układem słonecznym, który zostanie wyliczony ze wzoru i przeniesiony do kalendarza. Księżyce występujące za naszym Układem Słonecznym mają dwa oznaczenia, plusowe oraz minusowe. Plusowe dotyczą wydarzeń na północ od równika " Meksyk ", oraz na wschód od Greenwich. Natomiast minusowe na południe od równika  " Chile ", oraz na zachód od Greenwich. 19-ty południk dotyczy dodatkowo wydarzeń w Polsce. Aby odczytać zagrożenie na - 112 południku, trzeba dopasować wartość Księżyca występującą w naszym Układzie Słonecznym. - 112 południk przecinany przez 45 równoleżnik zawsze zlokalizuje Park Narodowy Yellowstone w USA. Znajduje się tam największy wulkan świata. Liczba 45 wpisana jest w podstawę piramidy Cheopsa 5,4 ha. Wartość drugiego księżyca w liczbie 45 oraz 5,4 była kilkakrotnie przedstawiana i opisywana na blogu.

 

Po 18-tu latach badań doszedłem do rozwiązania zagadki z szybów w Komnacie Królowej.

 

 

-112 x 45 = Yellowstone 17/18 lipiec 2014 rok

 

Aktywność słoneczna rośnie z miesiąca na miesiąc.

17/18 lipiec 2014 rok przekroczy 357 jednostek.

 

20 lipiec 2014 rok wartość liczb przedstawia się następująco:

 

 

1. + 249, - 37, + 212

2. { + 45, + 3 }

 

a. w liczbie - 37 przedstawiony jest południk -112.

b. w liczbie + 45 przedstawiony jest księżyc oraz równoleżnik.

 

Aktywność słoneczna z 17/18 lipca wynosi + 357 jednostek. Księżyc w liczbie 45 jest oddalony od naszego układu słonecznego o 45 jednostek astronomicznych. Księżyce tej wielkości szacuje od 400  do 540 km średnicy. Wartość księżyca w liczbie 400 km wyszczególniłem na dzień 27 grudzień 2014 rok. Księżyc w dniu 20 lipca znajduje się centralnie w prześwicie dwóch podstaw piramid: czerwonej oraz czarnej. Na czarnym i czerwonym polu krzyżuje się 21 lipiec 2014 roku. Wtórują jej dwa inne księżyce w liczbie: - 42 oraz - 55, po przeciwnej stronie linii Słońca linii Galaktycznej. Księżyc w liczbie 42 może dotyczyć wydarzeń na półwyspie Bałkańskim. Przedstawione księżyce będą miały wpływ na wydarzenia w Ameryce Północnej na - 97 południku, pod lub nad równikiem. Jednym słowem od 19 czerwca 2014 roku nastąpi chaos w kosmosie oraz na naszym Słońcu, jak również na Ziemi. Wpływ na to wydarzenie mają dodatkowe planety które wynikły z potrójnych liczb + 2 3 4. Potrójne liczby + 2 3 4 wpisano w 45 układ planetarny, wyszczególniono liczbę 45. Wartość liczby + 2 3 4 informuje o odległości astronomicznej. Jest to planeta wielkości 2340 km średnicy. Ma ona bardzo wielki wpływ na wydarzenia ziemskie.

 

Od 19 czerwca planeta o średnicy + 2340 km przesunie się w lewą stronę na zachód od Greenwich. Dotyczy to wydarzeń prawdopodobnie na wschodzie Ukrainy. W tym przypadku aktywność słoneczna z 16/17 czerwca wpłynie na wydarzenia po obu stronach naszej planety. Zapisane wydarzenia na świecie powiązane są z planetą o średnicy + 2340 km średnicy. Wyraźnie widać iż po 20 czerwca 2014 roku powstała układanka wydarzeń na świecie z liczbą + 2 3 4, w której zapisana jest wielkość planety. Wpłynie to na różne wydarzenia światowe, od eksplozji na Słońcu, trzęsień ziemi, eksplozji wulkanów oraz wojny na Ukrainie. Układankę z liczbą + 2 3 4 od 5/6 maja do 10/11 września 2014 roku przedstawiłem na blogu w piątek 4 kwietnia 2014 roku. Można sobie samemu analizować wydarzenia na świecie. Przebiegunowanie w dniu 20/21 czerwca 2014 prawdopodobnie uaktywni wulkan Yellowstone który jest uśpiony od wielu lat. Pierwsze oznaki wulkanu powinny dać znać około 20 czerwca a nawet wcześniej. Na te wydarzenie wpłynie aktywność słoneczna w liczbie { + 331 } która przekroczy linię Słońca w dniu 16/17 czerwca 2014 roku. W podanej aktywności słonecznej występuje planeta 3310 km średnicy. W każdej najwyższej aktywności słonecznej występuje planeta. Największa będzie 16/17 grudnia 2014 roku o masie 4960 km średnicy. Wpłynie na trzęsienie ziemi w Polsce. Eksplozja wulkanu na Islandii 14 kwietnia 2010 dała początek zmianom. Od 14 kwietnia 2010 roku do 14 kwietnia 2014 roku minie dokładnie 1440 dni. Dodatkowo Wenus wpływa na wydarzenia ziemskie. Do 14 kwietnia dodam 93 dni z Korytarza Wstępującego to rys 13 z 11 maja 2010 roku - odczytałem datę 17 lipiec 2014 rok. Najbardziej prawdopodobna data eksplozji wulkanu Yellowstone w USA. 17/18 lipiec 2014 rok aktywność słoneczna w liczbie + 357 przekroczy linię Słońca, linię Galaktyczną. Występuje tu planeta o masie 3570 km średnicy, w której zapisano niepokojące wiadomości. Rys. 13 z 11 maja 2010 rok obrazuje ważne wydarzenia ziemskie. Powstał on na bazie temperatur słonecznych. Największe dzieło jakie stworzyła nasza Gwiazda.

 

Przedstawione obliczenia są teoretyczne, jak będzie się to miało do rzeczywistości oczywiście czas pokaże. Wulkan w Parku Narodowym Yellowstone chwilowo śpi, do czasu. Przedstawione obliczenia dotyczą niepokojących wydarzeń także na Ukrainie oraz Rosji. Po raz pierwszy po 20 czerwca planeta + 2340 km średnicy wystąpi z lewej strony naszej Galaktyki. Ma ona bardzo wielki wpływ na przedstawione wydarzenia na zachód od Greenwich. Każde przebiegunowanie Słońca informuje o innym niebezpieczeństwie. Do zmiany biegunów które przedstawiłem powinien być zastosowany stały wzór, aby odczytać następne wydarzenia na Ziemi powiązane z niebezpieczeństwem.

 

 

1. Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26.

2. Wenus 93 stała 193 zmienna 45 oraz 54.

 

Rola planet z naszej Galaktyki

 

1 maja 2014 roku. W tym dniu nasza Gwiazda oraz chmury piszą nowy scenariusz wydarzeń dla naszej Ziemi. Od godz: 09:30 do godz: 10:05 spada temperatura w słońcu o 10,5 stopnia C. informując tym samym o ważnym wydarzeniu za 100 dni. Po godz. 10:05 wszystko wraca do normy jakby nic się nie stało. Jednak informacja została już wysłana na Ziemię. W poprzednich latach od 30 kwietnia do 8 maja odczytałem ciąg liczbowy Kodu-Tory, 304-805, który ostrzega o przeróżnych wydarzeniach jakie będą miały miejsce na naszej Ziemi. Pierwszomajowe wydarzenie jest informacją o tym co ma się wydarzyć w przyszłości. Przypadnie to na 11 sierpień 2014 roku. Każdego 11-tego dnia miesiąca na naszym Słońcu dochodzi do doładowania naszej Gwiazdy po czym wyemitowaniu nagromadzonej energii w przestrzeń kosmiczną lub w kierunku naszej Ziemi. Na skutki nie trzeba długo czekać.

 

 

9 maj 2014 roku, dzień zwycięstwa w Rosji. W tym dniu nasza Gwiazda pisze nowy scenariusz dla naszej Ziemi. Wydarzenia z 9 maja pokryją się z 19/20 sierpnia 2014 roku. Ze wzoru wyliczone liczby informujące o trzęsieniu ziemi w Polsce na 51 równoleżniku oraz 15 południku.

 

 

{ - 34, + 1, - 51, 0 }

51 - 34 = 17 + 1 = 18

 

Ostatnia liczba zero lokalizuje miejsce trzęsienia ziemi w Polsce na 19/20 sierpień 2014 roku. Aktywność słoneczna po 10-tym oraz po 16-tym sierpnia nie będzie pomyślna dla Polski. Rok 2014 jest szczególny gdyż wszystko na Słońcu się pozmieniało. W aktywności słonecznej zapisałem potężna planetę o masie 3390 km średnicy. Wpłynie ona na wydarzenia ziemskie pomiędzy 16/17 sierpnia 2014 roku. Aktywność słoneczna która w innymi latach wpływała na wydarzenia ziemskie około 20 każdego dnia miesiąca zmieniła bieg wydarzeń na 15/16 dzień miesiąca. Tym razem aktywność słoneczna przyspieszyła dokładnie o cztery dni na 16/17-ty dzień. Wydarzenia które miały miejsce na Słońcu około 10, 20 oraz 30 dnia miesiąca przyspieszyły teoretycznie o cztery dni. Jednak wpływ wydarzeń początkiem każdej dekady pozostanie niezmienny na Słońcu. Zmiana na Słońcu oraz na Ziemi nastąpiła pomiędzy 5/6 dniem miesiąca, następnie podczas aktywności słonecznej 15/16 dniem miesiąca oraz 25 dniem miesiąca. Zmiany te wpływają na trzęsienia ziemi, oraz eksplozje na Słońcu. W 2014 roku wydarzenia ziemskie zbiegły się z aktywnością słoneczną po 15/16 dniu miesiąca oraz księżycami zza naszego układu słonecznego. Największy wpływ na wydarzenia ziemskie ma nasza Gwiazda. Informuje ona o wydarzeniach dużych oraz małych.

 

Wykres nr 12 opublikowany w środę 24 marca 2010 roku przedstawia księżyce. Określenie odległości w jednostkach astronomicznych oraz wielkość " Nibiru " przedstawiłem wtedy na blogu. W prawym górnym rogu pod pozycją C opisałem Księżyc 25 razy mniejszy od " Nibiru". Wpisany jest w bliźniaczy układ planetarny obok 49. Ma on w 2014 roku szczególne znaczenie.

 

" Nibiru "

 

 

Na wykresie z 24 marca 2010 roku w prześwicie podstaw piramid zapisałem liczbę - 127. Jest to Gwiazda oddalona od naszego Układu Słonecznego o 127 jednostek astronomicznych. Całej Gwiazdy nie sposób zapisać. Tylko skrót z temperatur ziemskich można odczytać jako część układu słonecznego którego zapisałem na 13-tym miejscu w naszej Galaktyce. Cały 13-ty układ planetarny zapisałem następującymi liczbami:

R.S.O.P.38.2721      26  0  13      6. Całkowitą odległość w jednostkach astronomicznych czytamy z prawej do lewej: 1272,83 set. Liczba 6 z prawej strony to ilość księżyców w tym jedna planeta. Ilość wszystkich planet zapisano w liczbie 6. { Sześć - 6 }. W liczbie 1272.83 zapisałem wielkość gwiazdy oddalonej w jednostkach astronomicznych od naszego Układu Słonecznego. Nasza Gwiazda jest większa od naszej Ziemi 109 razy. Więc gwiazda " Nibiru " jest większa od Ziemi o 1272,83 razy. Teoretycznie Gwiazda " Nibiru " jest większa od naszej Gwiazdy 11 razy. Dlatego pierwszy układ planetarny ma wpisaną liczbę R.S.O.P.1.11     1  0  1     9. Informuje ona o proporcjach dwóch gwiazd, jeden do jedenastu. 38 układ planetarny zapisałem następującymi liczbami:

R.S.O.P.56,5691    38  0  19     9. Liczba 9 z prawej strony to ilość planet w tym układzie słonecznym { dziewięć - 9 }. Dwie wymienione liczby: 6 oraz 9 informują  o bardzo ważnym wydarzeniu ziemskim, 69 lub 96. 6 x 9 = 54. 54 układ planetarny zapisałem następującymi liczbami:

R.S.O.P.80,11331    54  0  27    1. W liczbie jeden zapisano tylko jedno ziemskie wydarzenie od 11 marca do 13 marca 2021 roku, prawdopodobnie dotyczy końca czegoś czego nie znamy. Wymienione dwa układy planetarne 37 oraz 38 zapoczątkowały wydarzenia na Ziemi. Przypisane 28 ' do dwóch układów planetarnych kończy pewien etap naszej cywilizacji w 2021 roku, po dwóch stronach: na wschód od Greenwich jak również na zachód od Greenwich. Dwa zbliżone układy planetarne 55 oraz 56 mogą informować o przesunięciu płyt tektonicznych. Mogą one informować o zbliżeniu biegunów na naszej Ziemi? Skutki przesunięcia płyt tektonicznych będą katastrofalne, wysokość piramidy + 149 metrów mówi prawdopodobnie o wysokości fali tsunami na oceanach. To jest tylko teoria i być może nigdy to się nie wydarzy. W numeracji 13-tego układu planetarnego zaznaczyłem księżyc w liczbie 25, czytany z prawej do lewej przedstawia księżyc w liczbie 52. Aktywność słoneczna w liczbie 3 { 38 } odpowiada 13-temu układowi planetarnemu. Wydarzenia które miały miejsce w pierwszych dniach maja pokryją się z wydarzeniami sierpniowymi. 5/6 maja po raz pierwszy wystąpiła plusowa planeta o wielkości 2340 km średnicy. Informowała o przyspieszeniu ochłodzenia od 2 maja 2014 roku. Scenariusz wydarzeń przedstawiający konflikt zbrojny na Ukrainie oraz Rosji się sprawdził. Sprawdziła się także prognoza mówiąca o ochłodzeniu na początku pierwszej dekady maja. Ostatni dzień z potrójnej liczby + 2 3 4, 4 maj 2014 roku pisze nowy scenariusz dla naszej Ziemi. Od godz: 10:40 do godz: 16:00 przez 5 godzin 40 minut. Ten zapis informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce oraz na świecie. Na 13/14 sierpień odczytałem następujące liczby które informują o trzęsieniu ziemi, może to być teoretycznie 19-ty południk { + 4, - 1, + 19 }. W tym przypadku bez zera, jednak należy wziąć pod uwagę liczby z aktywności słonecznej 3 38, liczbę 38 przypisano trzykrotnie dla Polski. To wydarzenie będzie miało miejsce przed aktywnością słoneczną 16/17 sierpnia 2014 roku. Tu zapisano bardzo ważne wydarzenie ziemskie przy zmianie aktywności słonecznej. Wracając do 11 sierpnia zapisałem księżyc w minusie 25 oraz plusie 25. Znaki przy planecie 25 informują o 25 oraz 49 układzie planetarnym oraz księżycu 520 km średnicy jak również o długości szybu przed załamaniem 193 cm. Długość szybu powiązana jest z 37 układem planetarnym jak również z 112 południkiem na zachód od Greenwich. Znaki przy księżycach informują o wydarzeniach na zachód od Greenwich oraz na wschód od Greenwich. 25 układ planetarny przypisany jest również do 50 tego układu planetarnego który informuje o katastrofach na Ziemi. 50 południk przecinany przez 25 równoleżnik wskazuje Zatokę Perską, okolice Iraku. 50 równoleżnik zaznacza również terytorium Polski na południu.

 

Na 20-ty maj 2014 rok wyliczyłem liczbę 50 która może dotyczyć wulkanu Tambora. Do tego wulkanu po raz pierwszy podstawiłem liczbę 50 z wysokości wulkanu. 10 lutego wyliczyłem następujące liczby: + 16 oraz - 41. Lokalizują one miejsce w Europie na 41 równoleżniku oraz 16 południku, miejsce to Włoski Wezuwiusz. Informację z 10-tego lutego przenoszę na 20 maj 2014 rok po 100 dniach. Teoretycznie można przyjąć że Włoski wulkan Wezuwiusz może się obudzić. Wpływ na to wydarzenie ma planeta o średnicy 3450 km oraz planeta z aktywności słonecznej z 17/18 maja 3260 km średnicy. Być może w wymienionym miejscu dojdzie do trzęsienia ziemi lub eksplozji wulkanu. Nieprzewidzianych zjawisk na Ziemi jest bardzo wiele, część z nich próbuję rozwiązać posługując się danymi z piramidy Cheopsa.

 

Do przedstawionej daty 20 maj można zastosować stałe wzory, aby odczytać nowe zjawiska na Ziemi.

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page