top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

 

Zaprogramowana Gwiazda. Ukryta tajemnica

(sobota, 17 października 2015)

 

Czy warto wracać do wydarzeń z 20 lipca 2012 roku? Nasza Gwiazda reaguje na wszystkie zjawiska kosmiczne oraz ziemskie. Warto więc podsumować wydarzenia lipcowe z 2012 roku. Rys 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia eksplozję słoneczną z 20 na 21 lipca 2009 roku. Dlaczego przełom 20/21 lipca jest ważnym wydarzeniem? Otóż nasza Gwiazda jest zaprogramowana na eksplozje słoneczne każdego 10-tego, 20-tego oraz  30-tego dnia miesiąca. Więc eksplozje słoneczne muszą odgrywać ważną rolę w przedstawionych dniach. Układ planetarny w których są wymienione dwie daty 20-ty oraz 13-ty dzień lipca zapisany został w następującej numeracji naszej Galaktyki:

R.S.20.713   7  0  13    3. W tych dniach na naszym Słońcu mają miejsce największe eksplozje słoneczne, które mają wpływ na   katastrofy ziemskie. Rysunek 13-ty z 11 maja 2010 roku przedstawia wpływ Księżyca nr. 1 na wydarzenia ziemskie 13 lipca. Pozostałe trzy Księżyce informują o niebezpiecznych wydarzeniach na świecie: 16 dnia miesiąca w roku { lipca }, 6-tego oraz 9-tego miesiąca roku { sierpnia }. Wartość liczby zero informuje w tym przypadku o niebezpieczeństwie w Polsce. Przełom od 20 lipca do 23 sierpnia zaznacza największe wydarzenia światowe. 23 sierpień zaznaczono w  tej  numeracji następującymi liczbami:

R.S.23.815  8  0 15   2. Wyszczególniono między innymi 15-ty dzień miesiąca sierpnia oraz wydarzenia po eksplozji na Słońcu 23 sierpnia. Przykład niebezpiecznych wydarzeń w Polsce na przełomie od 20 lipca do 23 sierpnia to zarejestrowane między innymi tornado w dniu 15 sierpnia 2008 roku przy opolskiej autostradzie którego komentować nie trzeba. To wydarzenie odczytałem z naszej Gwiazdy z 200 dniowym wyprzedzeniem 25 stycznia 2008 roku i które przedstawiłem na wykresie 18a oraz 18b. Aby pojąć myśli naszej Gwiazdy trzeba wrócić do wydarzeń z 20 czerwca 2010 roku. W tym okresie 54 gwiazdy naszej Galaktyki ustawiły się w specyficzny sposób na linii Słońca oraz linii Galaktycznej. Ciekawe i nietypowe zjawisko kosmiczne 54 układy planetarne z naszej Galaktyki odpowiadają budowie naszej planety Ziemi. Ma się to tak samo do 54 planet z naszego Układu Słonecznego. Przecież planety naszego Układu Słonecznego okrążają naszą Gwiazdę w różnym okresie czasu, niektóre nawet co kilka tysięcy lat, a jednak to wydarzenie miało miejsce. Trzeba przyznać że wydarzenia na Słońcu od 20 czerwca do 1 września 2010 roku były szczególnie ważne. Planety jakby ktoś zatrzymał na linii Słońca przez 71 dni. W tych dniach nasza Gwiazda oraz inne Gwiazdy Galaktyki przybrały minusowe oprogramowanie. W naszym Układzie Słonecznym nic się nie dzieje z przypadku. Ponad 718 dni później w 2012 roku dochodzi do potężnej eksplozji na Słońcu, 23 lipca 2012 roku. Wszystkie wydarzenia które mają miejsce w naszej Galaktyce oraz naszym Układzie Słonecznym są zapowiadane z dwuletnim wyprzedzeniem. W czwartek 7 czerwca 2012 roku informowałem o tym na blogu, więc 46 dni przed zarejestrowaną eksplozją na Słońcu przez satelity. Wyszczególniłem wówczas wydarzenia na Słońcu od 12 lipca do 20 lipca a następnie od 23 lipca do 26 lipca 2012 roku z pominięciem 21 lipca. W tym dniu nastąpiła zamiana biegunów plusowych. Oczywiście obliczenia wyprzedzają wydarzenia na Słońcu. 23 lipca mieliśmy trochę szczęścia, eksplozja na Słońcu w tym przypadku nie była skierowana w naszą planetę. Nasza Gwiazda jest najlepszym informatorem, odbiera i przesyła wiadomości do całego naszego Układu Słonecznego, a następnie do innych gwiazd Galaktycznych. Czerwcowa eksplozja o wyliczonych wartościach z aktywności słonecznej - 909 st. C + 1 informowała o jednym wydarzeniu w 9-tej strefie czasowej. W tych liczbach zapisano trzęsienie ziemi w Japonii w późniejszym terminie 11 marca 2011 roku. Nasza Gwiazda ostrzegała o tym wydarzeniu po 241 dniach od zaćmienia Słońca 10 lipca 2010 roku. Od 20 czerwca 2010 roku Gwiazdy naszej Galaktyki oraz planety naszego Układu Słonecznego zaczęły się ustawiać w jednej linii Słonecznej oraz Galaktycznej. Od tego czasu rozpoczął się proces przemian zapisany w Gwiazdach. Po 20-tym czerwca 2010 roku powstała reakcja łańcuchowa która uruchomiła wulkany naszej Ziemi. Pierwszą eksplozję na Słońcu zarejestrowano 16 kwietnia 2012 roku o godz: 18:36, był to początek ziemskich wydarzeń. W książce pt. " Bitwa z Gwiazdami " na ostatniej stronie przedstawiłem ciekawe zdjęcie z eksplozji na Słońcu 16 kwietnia zarejestrowane przez sondę. Ciekawa kompozycja z eksplozji na Słońcu przypominająca pióropusz z eksplozji wulkanu. Po dwóch latach przerwy 21 lipca 2012 roku, bieguny plusowe na Słońcu zmieniają miejsce swojego położenia, z prawej na lewą i odwrotnie. W trakcie przemian nagromadzone energie plusowe zderzają się. W trakcie zderzenia na Słońcu powstaje potężna eksplozja skierowana w przestrzeń kosmiczną 23 lipca 2012 roku. Zderzenie biegunów plusowych wygenerowało w przestrzeń kosmiczną bardzo dużą energię. Jednym słowem mieliśmy dużo szczęścia. Wyliczone poniżej liczby nawiązują do numeracji planet w naszym Układzie Słonecznym oraz naszej Galaktyki. Gdyby nagromadzona energia trafiła prosto w naszą planetę to nasza cywilizacja przestała by normalnie funkcjonować na kilka ładnych lat. Obliczenia służą do ostrzegania naszej cywilizacji przed katastrofą na Ziemi. Gdyby w przedstawionych obliczeniach poniżej została wyliczona zerowa wartość, nie byłoby nam do śmiechu.

 

Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej które przedstawiają zmiany biegunów z 20 na 21, a następnie 22 lipca 2012 roku.

 

1. 19/20 lipiec 2012 rok: - 10 st. C + 351 st. C.

2. 20/21 lipiec 2012 rok: - 12 st. C + 315 st. C.

3. 21/22 lipiec 2012 rok: + 343 st. C - 3 st. C.

 

Suma skumulowanych temperatur z aktywności słonecznej wynosi: { + 315 + 343 = + 658 } w dniu 21 lipca 2012 rok. Czy można sobie wyobrazić jaką energią dysponowało Słońce podczas eksplozji w dniu 23 lipca 2012 roku? W jednej chwili w przestrzeń kosmiczną trafia bardzo duża ilość energii. Obecnie w 2015 roku przy plusowej aktywności słonecznej wartość liczby zero pojawiła się po raz pierwszy 11 kwietnia 2015 roku. Co nam przypominają wyliczone liczby z aktywności słonecznej na dzień 11 kwietnia 2015 roku. Sprytne oko zwróci uwagę na wejście do piramidy 114  x  119 (źródło: Wikipedia piramida Cheopsa wolna encyklopedia), cyt: " Od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 cm x 119 cm, opadając w dół pod kątem 26 stopni 31' ". Wejście do piramidy to nic innego jak potężna energia po eksplozji na Słońcu która trafia w naszą planetę przenikając do jądra Ziemi. Na skutki długo nie będziemy czekać, pozostaje kwestia czasu. Współrzędne  26 stopni 31' to zlokalizowane miejsce to Morze Arabskie o współrzędnych geograficznych 62 x 13. Podobne współrzędne geograficzne przedstawia Komora Króla 45 x 31 czytane z prawej do lewej 54 x 13 - wyspa Sokotra. Komora Króla w piramidzie Cheopsa została umieszczona w centrum piramidy. Odnosi się to także do Boga - Bóg - Król Władca Wszechświata zasiada w centralnym miejscu niczym komputer sterującymi układami planetarnymi oraz naszym ziemskim życiem. Komora Króla, a w niej tam umieszczony sarkofag, może symbolizować na Ziemi centrum naszej planety, czyli jądro Ziemi, którego nie można przenieść w żadne inne miejsce. Podobnie jak konstelacji Oriona. Otwarty sarkofag przemawia o aktywnej planecie z aktywnym jądrem ziemi. Gdyby był zamknięty informowałby o stopniowym umieraniu naszej planety. Liczby o współrzędnych geograficznych 62 x 13 przedstawiają Morze Arabskie. Mamy tu przesunięcie południka na wschód z 54-tego na 62 od wyspy Sokorta. Jakie tajemnice kryją się pod tymi współrzędnymi 62 x 13, na głębokości 5875 metrów od poziomu morza na Morzu Arabskim. Wygląda na to że zapisano ziemską tajemnicę. Czytając wartości liczbowe z głębokości morza z prawej do lewej 5785 można odczytać współrzędne bieguna północnego Morza Arktycznego. Czyżby zlokalizowane miejsce wskazywało dawny biegun Ziemi? Nie można wykluczyć że tak kiedyś było. Z opisanej informacji można wyciągnąć wniosek, obojętnie kiedy i kto zbudował piramidę wiedział wszystko na temat budowy Ziemi oraz całego naszego Układu Słonecznego, włącznie z budową całej Galaktyki. Widać wyraźnie przepaść jaka dzieliła naszą cywilizację z cywilizacją naszych przodków. Budowę Ziemi oraz Wszechświata zaczęliśmy dopiero poznawać w drugim tysiącleciu. Wyjątkowi ludzie jak Arystoteles przedstawił naukowe dowody na temat kulistości ziemi ponad 2000 tys lat temu. Obecnie są tacy którzy ciągle twierdzą że ziemia jest płaska. Pytam więc komu zależało na tym aby nauka szła torem zacofania. Ciemnota znaczyła posłuszeństwo w średniowieczu. Trzecie cyfry z 114 oraz 119  z wejścia do piramidy 4 oraz 9 nawiązują do dwóch miejsc na Ziemi w 9-tej strefie czasowej na wschód od Greenwich oraz 4-tej strefie czasowej na zachód od Greenwich. Występują tam największe trzęsienia ziemi - Japonia, Indonezja, Chile. Liczby wyraźnie zaznaczają proces przemian na Ziemi który rozpoczął się definitywnie w dniu 1 września 2010 roku do 11 kwietnia 2015 roku. W tych latach na Ziemi eksplodowało bardzo dużo wulkanów. Eksplozję na Słońcu 1 września 2010 roku { 119 } o godz: 11.00 czasu polskiego uwieczniłem na blogu z wejściem do piramidy. Opublikowałem to w piątek 5 kwietnia 2013 roku pod tyt: " Wybuchy na Słońcu z przełomu sierpnia/września 2010 r ". Natomiast ponowne wejście do piramidy z 11 kwietnia { 114 } 2015 roku przedstawiłem na blogu w środę 8 kwietnia 2015 roku pt: " Niewyjaśnione historie - Dubler. Ominąć przeznaczenie". W tym dniu 11 kwietnia 2015 roku po raz ostatni wystąpiła minusowa wartość liczby z  aktywności słonecznej. Od tego dnia mamy brak minusowej przeciwwagi na Słońcu wyliczonej z aktywności słonecznej. Równowaga biegunów na Słońcu normalizuje wydarzenia na Ziemi, jej brak doprowadzi do różnych niebezpiecznych wydarzeń ziemskich. Dlatego tak ważne wydarzenie zaznaczono w wejściu do piramidy. Przykład obliczeń na 14 grudnia 2015 roku był kilkakrotnie przedstawiany na blogu: + 690 st. C   0.   - 32 st.   0. Wartość liczby 32 czytana z prawej do lewej przedstawia 23 południk w Polsce w dniu 14 grudnia oraz 32 południk na Bliskim Wschodzie. Ponownie, wschodnia Polska w niebezpieczeństwie. Od 2012 roku do 2015 roku minęło trzy lata. Matematycznym sposobem od największej wartości liczb z aktywności słonecznej z 14 grudnia 2015 roku + 690 odejmę wartość zsumowanych biegunów z aktywności słonecznej z 2012 roku + 658. Wynik przedstawi mi ponownie liczbę 32. Jej wartość jest identyczna do tej wyliczonej na 14 grudzień 2015 rok. Dodając każdą liczbę kolejno + 658 { 6 + 5 + 8 } to otrzymam 17 południk w Polsce, oraz 71 Pakistan. W promieniu 71 równoleżnika znajduje się biegun północny z Morzem Arktycznym. Zderzenie dwóch wysokich wartości liczbowych z aktywności słonecznej 2012 roku + 315 oraz + 343 informuje o zderzenie dwóch ciał niebieskich w naszej Galaktyce. Oczywiście takie wydarzenie mogło już mieć miejsce, zapisano w 32 układzie planetarnym naszej Galaktyki. Wynika to z obliczeń, do takiego zdarzenia może dojść ponownie w każdej chwili na Ziemi. W 2009 roku nasza Gwiazda wykreśliła niespotykany wykres z budową piramidy opublikowany we wtorek 11 maja 2010 roku. Zbudowana została na podstawie przedstawionych obliczeń.

 

Księżyc nasz satelita

 

Jaki wpływ na nasze ziemskie życie ma nasz Księżyc. Wszystkie zjawiska zachodzące w naszym Układzie Słonecznym informują o pewnych zmianach na Ziemi po czasie. Wliczam do tego zaćmienie Księżyca. Np. czy zaćmienie księżyca w kolorze czerwonym może zwiastować na Ziemi jakieś niebezpieczeństwo. W podstawie piramidy zapisano jeden wymiar 5,4 ha. Ta wartość liczby odnosi się także do zmiennej podstawy czyli liczby 45 oraz księżyców. W dniu 27 na 28 września 2015 roku miało miejsce zaćmienie Księżyca. Nic się po nim nie wydarzyło na naszej planecie Ziemi. A plotek było wiele, mówiono nawet o końcu świata. Na proces zmian trzeba trochę poczekać, do tego służą przedstawione liczby 45 oraz jej zmienna 54. Do daty zaćmienia księżyca 28 września 2015 rok dodam 45 dni to otrzymam dzień 13 listopad 2015 roku. Czy coś nam grozi 13 listopada? Z aktywności słonecznej wyliczyłem zmienne wartości liczbowe z opadami od 10 listopada do 16 listopada z ochłodzeniem. Nie każdy miesiąc po 10-tym dniu przynosi ochłodzenie z opadami. Znacznie inny był sierpień 2015 roku. Ponownie do daty zaćmienia Księżyca dodam 54 dni to otrzymam dzień 22 listopada, zmiana pogody z ochłodzeniem. A co za tym idzie jest tu zapisana informacja o trzęsieniu ziemi lub rychłej zmianie pogody. W Polsce 22/23 listopada wyliczyłem 23 południk na granicy wschodniej. Największe zagrożenie możemy odczytać na 8 stycznia 2016 roku. Zmiany pogody ciągną za sobą niebezpieczeństwo. W Polsce niejednokrotnie w pierwszej dekadzie stycznia dochodziło do większych trzęsień ziemi. Oby ominęły nas nieprzewidywane zjawiska. " Krwawy Księżyc " jest tylko informatorem do którego trzeba zastosować wzór aby odczytać jego myśli z mniejszym lub większym zagrożeniem.


 

 


 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page