top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Kosmiczne zagrożenia - 2015 rok

(czwartek, 19 lutego 2015)

 

Jowisz, największa planeta w znanym nam Układzie Słonecznym, miał bardzo duży wpływ na zmiany zachodzące na Ziemi końcem stycznia oraz początkiem lutego 2015 roku. Przypomnę że aż cztery planety spotkały się na jednej linii słonecznej od 3 do 5 lutego 2015 roku. Siedem dni wcześniej, 26 stycznia 2015 roku obok naszej Planety Ziemi przeleciała planetoida z własnym księżycem. To ona była tym czwartym obiektem widocznym na rocznym wykresie od 3 do 5 lutego 2015 roku, który w końcu został przeze mnie ukończony. Wyliczenia rozrysowane na wykresie przedstawiają zagrożenie z kosmosu. Wartość liczb zerowych na linii Słońca to planety które w 2015 roku informują o niebezpieczeństwie w Polsce oraz na świecie. Wszystkie zmiany w układach słonecznych naszej Galaktyki oraz w naszym Układzie Słonecznym zaplanowane są z zegarmistrzowską precyzją. Wpływ na wydarzenia mają wszystkie planety ze znanego oraz nieznanego układu słonecznego. Przykład mieliśmy początkiem lutego 2015 roku. Strona 22 w książce pt: " Bitwa z Gwiazdami" w jednej tabeli zapisano trzy światy które odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa: Wszechświat jeden, Galaktyk nieskończona ilość oraz nasz Układ Słoneczny w całości, trzy w jednym. Powtarzające się trzykrotnie wyliczone wartości liczbowe z aktywności słonecznej + 414 informują o trzech różnych wydarzeniach w zaznaczonym rejonie w ciągu trzech lat: środkowe Włochy. Trzy w jednym. Pierwszym wydarzeniem we Włoszech była eksplozja Etny na Sycylii 31 stycznia która mnie zaskoczyła. Liczne trzęsienia ziemi na północy Włoch końcem stycznia 2015 roku mogły być sygnałem dla Wezuwiusza, jednak stało się inaczej. Ponadto wyliczone wartości liczbowe z aktywności słonecznej + 414 będą miały wpływ na wydarzenia za 100 oraz 200 dni. Wartość liczby + 234 z 5/6 maj 2014 rok zapisała trzykrotne wydarzenie w tym dniu w ciągu trzech lat. Pierwszą informacją było rozpoczęcie wojny na Ukrainie 6 maja 2014 roku. Trzykrotna wartość liczb zerowych od 5 do 6 maja 2015 roku dubluje wydarzenia w ciągu trzech lat. Ostatecznie 6 maj informuje o różnych wydarzeniach na Ziemi oraz w kosmosie. Teoretycznie można przyjąć że w tych dniach dojdzie do trzęsienia ziemi na przełomie 5/6 maja 2015 roku w Polsce.

 

W ostatnim artykule opublikowanym we wtorek 20 stycznia pisałem: " ani wiosny ani lata w Polsce nie będzie taka hipoteza może mieć miejsce choć nie musi ". Tak było z 16/17 maja 2014 roku - powódź na wschodzie Polski, mieszkańcy tej części kraju przeżyli koszmar. Takie zdarzenia mogą mieć miejsce w każdej części kraju w 2015 roku.

 

Niecodzienne zjawisko opisane na moim blogu na dzień, od 3 do 5 lutego 2015 r. w naszym Układzie Słonecznym potwierdza:

 

źródło: SpacewWeather.com - cyt: " EDGE-NA SPOTKANIE Z JUPITER:

 

Jupiter jest o >bliskie spotkanie< z Ziemi - o kant na bliskie spotkanie. W rzadkim przypadkiem, >Opozycja Jowisza< w dniu 06 lutego pokrywa się niemal idealnie z równonocy na 05 lutego, gdy Słońce przecina płaszczyznę równikową Jowisza. To ustawia scenę dla niezwykłej serii wydarzeń. Teraz i przez następne kilka miesięcy, podwórku niebo obserwatorów widzi księżyce Jowisza realizujących kompleksową serię wzajemnych zaćmień i tranzycie " tłumaczenie - Google translator.

 

> bliskie spotkanie < - cyt: " tegoroczna opozycja Jowisza występuje na 06 luty - To nie jest zwykłe bliskie spotkanie z Ziemi około { około 640 000 000 km}, ale w lutym 2015, Jowisz jest na brzegu do Słońca. W rzadkim przypadkiem Opozycja Jowisza w dniu 06 lutego pokrywa  się niemal idealnie z równonocy na 05 luty gdy Słońce przecina płaszczyznę równikową Jowisza " tłumaczenie - Google translator.

 

> Opozycja Jowisza < - cyt: " Jupiter at Opposition " - The Jupiter-Earth-Sun alignment makes Jupiter appear opposite the Sun it the skies of Earth ".

 

Muszę przyznać że tak dokładnych obliczeń nie dokonała żadna grupa światowych naukowców. Podobne obliczenia przedstawili na 3/4/5 styczeń 2015 rok.

 

Od początku stycznia 2015 roku do 30 grudnia na linii Słońca ustawi się aż 331 planet. Przedstawione trzy liczby wpisane są w 12 oraz 27 układ planetarny. Wartość liczby331 wpisana jest w 12 oraz 27 planetę z naszego Układu Słonecznego. Częściowo w tych liczbach zapisano życie i śmierć Jezusa. Współrzędne tych liczb określają Bliski Wschód, okolice Izraela. Czyżby w tych liczbach zapisano nowy konflikt zbrojny. Wykres długości 7 m 18 cm przedstawia bardzo dużo interesujących zjawisk na Ziemi oraz w kosmosie.

 

 

Dwie podstawy piramidy 230 x 230 rozrysowane na wykresie, jedna czerwona druga czarna, przesunąłem względem siebie o 3,5 cm w prawo. Czerwona przedstawia wydarzenia w naszym Układzie Słonecznym natomiast czarna obrazuje wydarzenia na Ziemi po niewidocznej stronie na naszej Planecie. Przesunięty obraz względem siebie o 3,5 cm to komora o wymiarach 14 m x 8,25 m x 3,5 m. Te wartości liczbowe przedstawia także konstrukcja piramidy: źródło: "Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, piramida CHufu" cyt: '' Ma on długość 105 m i prowadzi poprzez masyw piramidy oraz skałę podłoża do dalszej, poziomej części korytarza, wiodąc około 8,8 m do komory położonej głęboko w skale macierzystej, około 27,5 m poniżej poziomu gruntu. Komora ta, o wymiarach 14 m { wsch,-zach.} x 8,25 m x 3,5 m, jest pomieszczeniem niedokończonym, o nierównych ścianach i podłodze ". Piramida to nasza Planeta, natomiast komora to jądro naszej Planety. Nierówne ściany i podłoga to przenośnia dotyczy piętrzących się fal tsunami na Oceanach. Wejście do piramidy znajduje się w północnej ścianie na wschód od Greenwich na wysokości 17 m ponad poziom gruntu. Miejsce zderzenia Księżyca z Ziemią. 17-ty równoleżnik - północne Filipiny. W południowej ścianie piramidy, naprzeciwko wejścia, znajduje się otwór drzwiowy, prowadzący do ślepo zakończonego korytarza. Na rys. 13 z 11 maja 2010 rok zaznaczyłem ten otwór 1 sierpień wschodnie wybrzeże Australii. Eksplozja na Słońcu 1 września 2010 roku godz: 11:00 czasu polskiego określa to miejsce na słońcu oraz na ziemi. Porzucenie planu wykorzystania komory jako grobowej nastąpiło w chwili, gdy część nadziemna piramidy zaczynała być właśnie wznoszona. " Przenośnia " tworzone góry na Ziemi zmieniły budowę planu piramidy. Tak może być w obecnych czasach. Eksplozje wulkanów obecnie tworzą nowy krajobraz Ziemi. Po zderzeniu Księżyca z Ziemią nasz satelita Księżyc na zawsze został przy naszej Ziemi. Powstała spójność 69 x 96.  Dalej autor pisze iż wykorzystano 18-sto metrową część Korytarza Zstępującego i zaczęto drążyć - w masywie piramidy, suficie Korytarza Zstępującego. Wykorzystano Księżyc do obliczeń katastrof na Ziemi. Wartość liczby 18 ma się tak samo jak masa Ziemi do Księżyca czyli 18 x 81. Korytarz Wstępujący długości 39 metrów odpowiada danym z planety Wenus. Rys 13 z 11 maja 2010 roku obrazuje szczegółowy kąt wznoszenia 26 stopni. W tym miejscu na rysunku wpisana jest Konstelacja Oriona. Niegdyś w tej dacie mogły być zapisane ziemskie katastrofy lub pierwsze zmiany na naszej planecie Ziemi. Jak pisze autor, zamaskowano tę datę kamienna płytą. Wartość liczby 26 została zmieniona i wyliczona ze wzoru, przedstawia inne daty katastrof na Ziemi:

 

Wenus - 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26. Liczba 26 przedstawia dni miesiąca 26 luty, 26 czerwiec 26 sierpień 26 grudzień. Z kursu Wenus po tarczy Słońca można odczytać zagrożenia oraz katastrofy na Ziemi, szczegółowo opisałem w książce pt: '' Bitwa z Gwiazdami ". W skrócie przedstawiłem znaczenie podstaw piramidy na wykresie i jaką zawierają informację o naszej Planecie. Wniosek: zakładam że budowniczy piramid najprawdopodobniej miał roczny wykres podobny do mojego długości 7 m 18 cm.

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page