top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

W głowie z kryształu " 12,7 " zapisano całą wiedzę świata.  
(czwartek, 1 czerwca 2023)

 

Liczby z aktywności słonecznej na 13 lipiec 2023 rok kreślą niebezpieczeństwo w Polsce. 3 stycznia 2023 roku na blogu pisałem o powodzi w Polsce na wrzesień. Wyróżniony jest w tym przypadku 16 wrzesień 2023 rok w 9 stopniowej skali od 1 do 10. Planetoida z numerem 79 jest  zwiastunem katastrofy maj 2024 rok. Nowe światło na rozwiązanie zagadki kosmicznej rzuca kryształowa czaszka 12,7. Bazą do rozwiazania były liczby z aktywności słonecznej na 10/11 listopada 2010 rok w liczbie -127 + 27. Wymiary z Kryształowej Czaszki są odbiciem lustrzanym do liczb z aktywności słonecznej na 11 listopad 2010 rok. Z jedną uwagą Kryształowa Czaszka ma wstawiony przecinek pomiędzy liczbę 12 a 7. Oddziela 3 układ planetarny od 12 planety Nibiru. Układając klocki znalazłem końcowe rozwiązanie z ostatniej części Tabeli Galerii na 2026 rok. Pod liczbą 26 jest rozwiązanie. Podobne rozwiązanie zakodował budowniczy w Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa, która kończy się na 46,63 metrze. Aktywność słoneczna przedstawiła skrót końca świata w trzech liczbach 463 na 20 marzec 2021 rok. Najważniejszą rolę odgrywa tu minusowa liczba 74 z nawiasu oraz zero. Wyznaczają  czas oraz strefy czasowe. W liczbie zero zapisano zerowy południk Greenwich. Oraz dwie dodatkowe strefy czasowe czwarta oraz siódma. Po obu stronach na wschód oraz na zachód od Greenwich. W trzech plusowych liczbach 463 zapisano skrut końca świata na 20 marzec 2021 rok. W tej liczbie ujawniono długość życia naszej planety Ziemi 4 miliardy 663 miliony lat. Podsumowanie w następnym artykule.

Na 20 marzec 2021 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
1. 20 marzec 2021 rok: + 463 st. C   0 st. C     { - 74     0 }.
Liczba 74 z nawiasu odgrywa tu najważniejszą rolę. Wyznacza czas. W tej liczbie 74 czytanej z prawej do lewej 47 mieszczą się trzy pełne lata oraz 11 miesięcy. Więc do tej daty 20 marzec 2021 rok dodam trzy lata to odczytam 20 marzec 2024 rok. Pozostało mi jeszcze do dyspozycji 11 miesięcy. Więc do 20 marca 2024 rok dodam 11 miesięcy to odczytam 20 luty 2025 rok. Mam już pierwszą datę : >  "20 luty 2025 rok" <. W tej dacie zakodowano ważne wydarzenie związane z 47 prezydentem Stanów Zjednoczonych. W liczbie 74 mieszczą się pełne 72 miesiące to jest 6 lat oraz 2 dodatkowe miesiące. Do 20 marca 2021 roku dodam 6 lat to odczytam 20 marzec 2026 rok. Pozostało mi jeszcze dodatkowe dwa miesiące. Przypadnie to na > " 20 maj 2026 rok " <. Wartość liczby 72 zamieniłem na południk. Lokalizacja Malediwy, Kolumbia, Peru. W plusowej liczbe 463 mieści się 38 lat. Więc do 2021 roku dodam 38 lat to wyliczę 2059 rok. W wymienionych strefach czasowych mieszczą się Malediwy oraz Ekwador, Peru. Drugą datę końca świata przedstawiła aktywność słoneczna na cztery dni począwszy od 6 do 3 czerwca 2021 roku. Różnica pomiędzy 20 marca 2021 a 4 czerwca 2021 roku wynosi dokładnie 74 dni. Ten przedział czasu w liczbie 74 zakodowano na 2024 rok pomiędzy 20 marca a 4 czerwca 2024 rok. W liczbie 74 mieszczą się trzy pełne doby oraz dwie godziny. Tabela Galerii podaje wydarzenia na okres dwóch dni w przełomie od 11 do 12 kwietnia 2024 rok. 13 kwietnia 2010 roku eksplodował wulkan na Islandi. Czy podobny wulkan eksploduje w Europie na przełomie trzech dni? Wartość liczby 74 nawiązuje do wysokości niemieckiego wulkanu po dodaniu liczby 7 { 747 } to odczytam wysokość Lacheer See 474 m.n.p.m. W liczbie 12,7 lokalizuje centralnie włoski Wezuwiusz. Podałem najważniejsze wydarzenia związane z liczbą 74 z 20 marca 2021 rok. Pozostał mi jeszcze do dyspozycji 2 oraz 3 kwiecień 2023 rok. To co ma się wydarzyć zapisanio w dwóch liczbach { - 12,7   + 27 }. Wpisane są 12 planety Nibiru z 10/11 listopada 2010 roku.

Od tej daty ponownie rozpocznę moje badania z aktywności słonecznej.
2. 11 listopad 2010 rok: - 588 st. C    + 85 st. C    { - 127    + 27 }    { 2059 rok }.
Pierwsza minusowa liczba 588 przedstawia wydarzenia za 49 lat. Przypadnie do na 2059 rok. Identyczną datę 2059 rok przedstawiła aktywność słoneczna z 20 marca 2021 roku. Może dotyczyć obiektu kosmicznego Nibiru o niespotykanych rozmiarach. Minusowa liczba z nawiasu 127 oraz plusowa 27 wskazuje kontynent Australia na 127 południku. Jest to jeden z księżyców podobnie jak planetoida: R.S. + 1    - 79 POLSKA 1 1I/'Oumuamua o niewyobrażalnych rozmiarach. Dodatkowo suma obu liczb z nawiasu 127 + 27 = 154 przesuwa wydarzenia w czasie o 12 lat oraz 10 miesięcy. Po dodaniu 12 lat do 11 listopada 2010 roku to odczytam 11 listopad 2022 rok. Pozostało mi jeszcze do dyspozycji 10 miesięcy. Więc do 11 listopada 2022 roku dodam 10 miesięcy to odczytam w kalendarzu " 11 wrzesień 2023 rok ". Pieć dni później atywność słoneczna zapisała to wydarzenie w  9 stopniowej skali od 1 do 10.

To pierwsza data która informuje o powodzi na wrzesień 2023 rok. Na 10 oraz 11 wrzesień 2023 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
3. 10 wrzesień 2023 rok: - 310 st. C    + 25 st. C   { - 41     + 13 }.
4. 11 wrzesień 2023 rok: - 269 st. C    + 38 st. C   { - 11    + 14 }.

Dodatkowo 11 wrzesień 2023 rok cofa czas o 11 dni. Przypadnie to na 30 sierpień 2023 rok. Plus 14 dni z nawiasu. To odczytam 14 sierpień 2023 rok.
Z kolei 10 wrzesień 2023 roku cofa czas o 41 dni. Przypadnie to na 29 lipiec 2023 rok. Z kolei 29 lipiec zapowiada zmianę pogody oraz przyspiesza czas o 11 dni { + 8   + 3 }. Przypadnie to na 10 sierpień 2023 rok.

Z kolei na 10/11 sierpień wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
5. 10 sierpień 2023* rok: - 3*3*3* st. C    + 3*2 st. C   { - 42    + 16 }
6. 11 sierpień 2023 rok: - 291 st. C    + 48 st. C   { - 12    + 18 }.

Na ten dzień z liczb aktywności słonecznej wyliczyłem 5 szczególnych trójek { 33333 }. Zaznaczam je gwiazdami dla orientacji. Aktywność słoneczna nie przypadkowo wyróżniła 10 sierpień 5 trójkami. Po 100 dniach będę miał 11 listopad 2023 rok. Dzień Niepodległości naszej Ojczyzny. I tu komuniści z Moskwy stacjonujący w Polsce będą robiły zadymę. W tym przypadku 10 sierpień 2023 rok cofa czas o 42 dni przypadnie to na 28 czerwiec 2023 rok. Do tej daty dodam + 16 dni to odczytam 14 lipiec 2023 rok.
Z kolei 11 sierpień cofa czas o 12 dni to przypadnie na dzień 29 lipiec 2023 rok. 29 lipiec przyspiesza czas o 18 dni. Przypadnie to na 17 sierpień 2023 rok w dzień zmiany pogody. Uwaga na nawałnice, trząby powietrzne, huragany. 20 lipiec 2023 rok przyspiesza czas o 32 dni. Przypadnie to na 22 sierpień 2023 rok. Z kolei 22 sierpień cofa czas o 28 dni. Przypadnie to na 26 lipiec 2023 rok. W wymienionych dniach możemy się spodziewać zmiany pogody. A co za tym idzie nawałnice, trąby powietrzne, huragany, trzęsienia ziemi, rozbłyski słoneczne  itp. Przedstawioną  powódź wyliczyłem z liczb aktywności słonecznej w dniu 21 grudnia 2022 roku oraz liczb aktywności słonecznej na 11 listopada 2010 roku. Więc jest to dwukrotne ostrzeżenie o powodzi w Polsce. W tych obliczeniach ciągle przewijają się trzy miesiące: lipiec, sierpień oraz wrzesień. Ostrzegają o niebywałych wydarzeniach w Polsce oraz Europie. Następnym krokiem jest koniec wiosny przed początkiem lata to 20/21 czerwiec 2017 roku.

Wyliczyłem na ten dzień następujące liczby.
7. 20/21 czerwiec 2017 rok: + 265 st. C    - 51 st. C     { - 114     + 4 }.
Minusowa liczba 114 z nawiasu naświetla pierwszą częśc z szybu Komory Królowej. Plusowa liczba  4 z nawiasu przesuwa wydarzenia o 4 lata na 2021 rok. W tym roku na przełomie trzech dni pomiędzy 6 a 3 czerwca 2021 rok zapisano początek końca świata. Przypomina o tym plusowa liczba 265 z 20 czerwca 2017 roku. Pod liczbą + 265 z aktywności słonecznej kryje się poczet papieża Benedykta XVI { 265 /7 }. To on pod liczbą 265 ostrzega przed niebezpieczeństwem. Z kolei minusowa liczba - 51 nawiązuje do eksplozji na Słońcu która może zniszczyć nasze życie. W minusowej liczbie 114 zapisano czas: 9 lat oraz 6 miesięcy. Do 20 czerwca 2017 roku dodam 9 lat to odczytam 20 czerwiec 2026 rok. Pozostało mi jeszcze 6 miesięcy. Więc do 20 czerwca dodam 6 miesięcy to odczytam 20 grudzień 2026 rok. Plus 4 dni z nawiasu to odczytam 24 grudzień 2026 rok. Tą datę 24 grudzień 2026 rok naświetliła eksplozja supernowej 2,4 miliarda lat świetlnych od nas. Minusowa liczba 114 odności się do północnego szybu z Komory Królowej { 114 + 79 = 193 }, który lokalizuje Włochy na 14 południku oraz 41 równoleżniku. Tą samą datę 24 grudzień 2026 rok naświetla już nie żyjący papież Benedykt XVI w poczet papieża 265/7. Następnym wydarzeniem jest 19 październik 2017 rok. Przerwa pomiędzy 20 czerwca a 19 października 2017 roku wynosi 119 dni. W te liczby o wymiarach  114 x 119 wpisany jest otwór w wejściu do Piramidy Cheopsa. Wejscie do piramidy może oznaczać tunel lub korytarz którym być może się poruszać obiekt kosmiczny, który uderzył w naszą planetę Ziemię. Taka historia może się powtórzyć.

Źródło: " Piramida Cheopsa, Wikipedia Wolna Encyklopedia " cyt: " Od wejścia prowadzi Korytarz  Zstępujący o wymiarach 114 x 119 cm, opadający w dół pod kątem 26 st.  31'. { 26 lipiec + 105 dni = 1 listopad 2023 rok }. Ma on długość 105 metrów i prowadzi poprzez masyw piramidy oraz skałę podłoża do poziomego korytarza o długości 8,84 m, wiodącego do komory wydrążonej w skale macierzystej, 27,5 m poniżej poziomu gruntu." Trzy dni później na 29 październik 2023 rok wyliczyłem z aktywności słonecznej aż 6 dwujek.

Zaznaczyłem wymienione dwójki gwiazdkami.
8. 2*9 październik 2*02*3 rok: - 2*2*2* st. C    + 90 st. C   { - 11   + 6 }.
Oczywiście 29 październik cofa czas o 11 dni. Przypadnie to na 18 październik 2023 rok. Z kolei 18 październik 2023 rok przyśpiesza czas o 6 dni. Przypadnie to na 24 październik 2023 rok. Pod 6 dwójkami kryło się bardzo silne trzęsienie ziemi w Turcji oraz wojna na Ukrainie. Więc wymienione dwójki ponownie informują o nadzwyczajnym wydarzeniu. W to nadzwyczajne wydarzenie jest wpisane trzęsienie ziemi do 8,1 stopnia w skali R. 29 pażdziernik plus 100 dni = 9 luty 2024 rok. Wartość liczby - 11 z pod punktu 11 zaznacza Niemcy. Cyt: " Komora ta, o wymiarach 14 m { wsch. - zach }  x  8,25 m  3,5 m, jest niedokończona - ma nierówne ściany i podłogi. Porzucenie planu komory grobowej nastąpiło, gdy zaczęto wznosić część nadziemną piramidy." Na 24 października 2023 roku w moich obliczeniach na poziomie zero ułożono w jednym rzędzie od 236 do 239 bloków skalnych pod Piramidę Cheopsa. Tak to wyglądało. Zaczynając od 7 lipca. Taki obraz podają liczby: 203 x 7 * 29. { 203 + 7 + 29 = 239 }. 

Cyt. drugi " W południowej ścianie piramidy, naprzeciwko wejścia, znajduje się otwór drzwiowy, prowadzący do ślepo zakończonego korytarza, również pozostawionego przez budowniczych w stanie nieukończonym ". Otwór oznacza dziurę w ziemi po uderzeniu obiektu kosmicznego w naszą planetę w czasie budowy piramidy. To budowniczy zaznaczył podczas budowy piramidy. Na pamiatkę budowniczy zostawił otwór dzwiowy w ślepym pomieszczeniu. Planetoida z 19 października 2017 roku przyleciała w konkretnym celu. Wyznaczając datę 20 maj 2024 rok. Podobne zdarzenie może nastąpić w czasie gdy obiekt kosmiczny znajdzie się na kursie w kierunku Ziemi 114 x 119. Wymienione liczby lokalizują Daleki Wschód - Indonezja na 114 oraz 119 południku. W tym miejscu zderzyły się dwie planety. Rozbijająć Pangeę na tysiące wysp. Takie zdarzenie miało miejsce. Wartość liczby 114 x 119 wskazuje dodatkowo południki w zachodniej części Stanów Zjednoczonych wraz z Rzym oraz Niemcami. Następnym krokiem jest 19 październik 2017 rok. W tych liczbach 114 x 119 wyznaczony czas niepełne 4 miesiące. Ten czas wyznaczono pomiędzy 20 czerwca a 19 października na  2026 rok.

Na 19 październik 2017 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
9. 19 październik 2017 rok: - 64 st. C    + 221 st. C   { + 1     - 79 }.
W tym zestawieniu liczb zakodowano 4 wydarzenia. Pod liczbą 64 zapisano naszą świątynię w Polsce oraz wydarzenie w 10 stopniowej skali od 1 do 10. Pod liczbą 221 zakodowano obiekt kosmiczny o średnicy 221 metrów oraz wydarzenie za 221 dni. Zapisano w tej liczbie bardzo silne trzęsienie ziemi w Polsce do 8,1 stopnia w skali R na 17 październik 2023 rok. Dodatkowo w tych liczbach zapisano współrzędne dla miasta Warszawy oraz Hawaje na + 221 południku na wschód od Greenwich. Pod liczbą + 1 zapisano odkrywcę planetoidy z Polski z nr 79, która jest odbiciem lustrzanym do Wyspy Danger Islana. Prostopadły rzut z góry na tą wyspę przypomina kształt ludzkiej stopy. Jest odbiciem lustrzanym do planetoidy R.S. + 1    - 79 POLSKA 1. 1I/'Oumuamua. W tym zestawieniu chodzi przede wszystkim o nr 79. Wpisuje się we współrzędne dla Wyspy Danger Islana. Więc planetoida z nr 79 jest odbiciem lustrzanym do wymienionej wyspy. Wartość liczby 79 wskazuje konkretną datę na 20 maj 2024 rok. Tego samego dnia 20 maja 2023 roku eksplodował wulkan na Sycylii. Więc 20 maj 2024 rok może ostrzegać przed kolejną eksplozją wulkanu. Jest jeszcze jeden ciakawy obiekt kosmiczny który regularnie odwiedza nasz Układ Planetarny. To " Skrzydlaty ptak "o którym wspominali Sumerowie. On także odwiedza systematycznie nasz Układ Planetarny.  Kolejnym wydarzeniem jest 2 oraz 3 kwietnia 2023 roku. W pierwszej kolejności rozpatrzę 2 kwiecień 2023 rok. Tą datę 2 kwiecień wyznaczył św. pamięci papież Benedykt XVI 92 dni po swej śmierci. Tego dnia 2 kwietnia 2023 roku uczciliśmy 18 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.

Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
10. 2 kwiecień 2023 rok: - 235 st. C    + 67 st. C    { - 4    + 8 }.
11. 3 kwiecień 2023 rok: - 231 st. C    + 75 st. C    { 0      + 3 }.

Przypomnę że od śmierci papieża Benedykta XVI 31 grudnia 2022 roku do 2 kwietnia 2023 roku mija 92 dni. A liczba 92 czytana z prawej do lewej przedstawia nr 29. Tego dnia 2 kwietnia 2022 roku poinformowano o silnej erupcji na krwiowulkanicznej komecie 29P. Pod liczbą 29 jest wpisane Królestwo Niebieskie św. Jana Pawła II 29/58. Źródło: środa 5 kwietnia 2023 rok Spaceweather.com " Brtyjskie Towarzystwo Astronomiczne BBA donosi o silnej erupcji na " krwiowulkanicznej " komecie 29P/Schwassman-Wachmann." Nowy rozbłysk z 2 kwietnia 2023 roku w 18 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II był tak intensywny, że teraz odbija ponad 10 razy więcej światła odbitego od samego jądra. Przypadek czy Boskie dzieło w celu uczczenia 18 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. Z tego wynika iż papież Benedykt XVI oraz św. Jan Paweł II ostrzega przed kolejnym niebezpieczeństwem. Takie zadanie wyznaczyli też dla mnie. Po 100 dniach od 2 kwietnia odczytam 12 lipiec 2023 rok. Uwaga po 74 dniach od 6 sierpnia po krzywej na wykresie z 13 maja 2010 roku odczytałem 13 lipiec. Informuje o eksplozji bomby atomowej. Minusowa liczba 4 z nawiasu z pod punktu 13, 2 kwietnia 2023 roku cofa czas o 4 miesiące oraz przyspiesza czas o 4 miesiące. W pierwszej kolejności cofnę czas o 4 miesiące. To odczytam 2 grudzień 2022 rok.

Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
12. 2 grudzień 2022 rok: + 133 st. C   - 76 st. C    { + 27    - 18 }.
Po raz kolejny plusowa liczba 27 z nawiasu przesuwa czas do przodu. Więc do 2 grudnia dodam 27 dni to odczytam 29 grudzień. Z kolei od 29 grudzień cofa czas o 18 dni to odczytam 10/11 grudzień 2022 rok.

Na 10/11 grudzień 2022 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
13. 10 grudzień 2022 rok: + 159 st. C    - 76 st. C    { + 21     - 4 }.
Ostatecznie 10 grudzień 2022 rok przyspiesza czas o 21 dni. Przypadnie to na 31 grudzień 2022 rok. Tym samym 31 grudzien 2022 rok zamyka stary Czwarty Świat. Potwierdził to w swoją śmiercią papież Benedykt XVI, ostatni papież z Europy. Tym samym zamknął Czwarty Świat w Europie oraz Watykanie. Tego dnia 31 grudnia odszedł od nas ostatni 112 papież z Europy Benedykt XVI w wieku 95 lat, zamykając wszystkie wydarzenia Czwartego Świata 31 grudnia 2022 roku. Wpisuje się do trzeciego Królestewa Niebieskiego pod następujące liczby { 30  0  59 }. Pod dniem 2 kwietnia 2023 rok kryją się jeszcze dwie tajemnice. Minusowa liczba 4 z nawiasu przesuwa czas o 4 miesiące. Przypadnie to na 2 lipiec  2023 rok. Pozostała mi jeszcze plusowa liczba 8. Więc do 2 lipca dodam 8 dni to odczytam 10 lipiec  2023 rok.

Na 10 lipiec 2023 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
14. 10 lipiec 2023 rok: - 336 st. C    + 54 st. C   { - 15    + 17 }.
Ponownie minusowa liczba z nawiasu cofa czas o 15 dni. Przypadnie to na 25 czerwiec 2023 rok. Do tej daty 25 czerwca 2023 roku dodam 17 dni z nawiasu to odczytam 7 lipiec 2023 rok. To dzień w którym zacząłem budować moją piramidę. Na kolejne dni aktywność słoneczna kreśli aż 14 wydarzeń w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Pod tą datą kryją się wielkie niebezpieczeństwa. 26 lat temu, w 1997 roku, Wrocław zalała woda. Pod dniem 13 lipca kryje się nieskończone wydarzenie związane z 6 sierpnia 1945 roku. Wykres 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia dwie nierównoległe linie. Każda ma długość 74 cm. Czy powtórzy się podobne wydarzenie 13 lipca tego roku tylko w innej oprawie, jakie miało miejsce 6 sierpnia 1945 roku. Od tamtego czasu minęło 78 lat. Pozostał mi jeszcze 3 kwiecień 2023 rok. Pisak kreśli na taśmie niecodzienne wydarzenie. Sinusoidę przez 4 godziny. Począwszy od godziny 13:00 do 17:00. Po pierwsze 3 kwiecień 2023 rok zmiena pogodę za 100 dni. Przypadnie to na 13 lipiec  2023 rok. Więc 3 kwiecień może ostrzegać przed tragedią ludzką na 13 lipiec 2023 rok. Podobnie jak eksplozja na krwiowulkanicznej komecie. Przed tymi wydarzeniami na 13 lipiec 2023 rok ostrzegają dwaj świętej pamięci papieże: Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. Zmiana pogody w okresie letnim może być tragiczna. Do wymienionych liczb napisałem kolejny raz scenariusz. Czy się sprawdzi ocenimy sami. Pod wymienionymi datami kryją się niebezpieczne wydarzenia.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page