top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Co przygotowała aktywność słoneczna na koniec lata oraz początek jesieni 2022 rok.
(poniedziałek, 1 sierpnia 2022)

 

Najważniejsze wydarzenia na koniec lata oraz początek jesieni zarejestrowałem z naszej Gwiazdy w dniu 16 oraz 20 czerwca 2022 roku. Na 15 oraz 16 czerwiec 2022 rok aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:


14/15 czerwiec 2022 rok: + 370 st. C      - 6     { + 4      0 }.
15/16 czerwiec 2022 rok: + 371 st. C      - 6     { + 1      0 }.


W dniu 15 czerwca 2022 rok aktywność słoneczna kreśli na taśmie różne konfiguracje. Odnoszą się one do różnych kierunków wiatrów w naszym kraju informując o początku zmiany pogody. Wartość liczby 37 z aktywności słonecznej + 370 wskazuje nam 37 południk na wschodzie Ukrainy. Na zachód od Greenwich wartość liczby 37 i jej odwrotna wskazuje nam 73 południk przecinany przez 37 równoleżnik. Lokalizuje mi to wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Tego dnia zarejestrowano rekordową powódź w Parku Narodowym Yellowstone - USA. To wydarzenie powtórzyć się może po 95 oraz 100 dniach w różnych częściach świata, miądzy innymi na 37 południku wschodzie Ukrainy. Natomiast w dniu 16 czerwca 2022 roku przez Śląsk Opolski i Opole przetoczyła się nawałnica. To wydarzenie z 16 czerwca 2022 roku powtórzy się po 95 oraz 100 dniach. Przypadnie to na 21 oraz 25/26 wrzesień 2022 rok. 


1. Na 16 czerwiec 2022 rok nasza Gwiazda kreśli na taśmie w cieniu skok temp do góry o 2,5 st. C. Od 13:45 do godziny 14:30. To jest w ciągu 45 minut. Następnie od godziny 14:30 do 15:30 temperatura raptownie spada o 9 stopni C. Tym samym wskazując 9 strefę czasową oraz wydarzenie w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Wartość liczby 9 wskazuje w Europie 9 południk. Przecina on zachodnie Niemcy na 9 południku informując o kolejnym ataku Niemiec na Polskę na przełomie od 21 lub 26 wrzesnia 2022 roku. Ewentualnie będzie to odpowiedź Niemiec na roszczenia Polski wobec Niemiec za II Wojnę Światową. W dniu 16 czerwca 2022 roku zegar rejestruje dwa odrębne wydarzenia jedno w słońcu drugie w cieniu. Wartość liczby 9 lokalizuje mi na dalekim wschodzie - Nowa Gwinea oraz Japonię, a na zachód od Greenwich Los Angeles oraz Yellowstone. W liczbie 9 może być zapisane trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R lub wydarzenie w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Spadek temperatury zapowiada nawałnice lub trąby powietrzne w podanych powyżej dniach.


2. W tym samym dniu 16 czerwiec 2022 rok nasza Gwiazda kreśli na taśmie w słońcu od godziny 14:00 do godziny 14:50 raptowny spadek temperatury o 23 stopnie C w ciągu 50 minut. Tego dnia przetoczyła się nawałnica przez Śląsk Opolski. Wartość liczby 23 ze spadku temperatury może wskazywać następną nawałnicę na 23 południku w Polsce w dniu 23 września 2022 rok lub trzęsienie zmiemi z jakim spotkaliśmy się 23 kwietnia 2022 roku w kopalni Jastrzębie Zdrój. Wartość liczby 23 nawiązuje do 23 września 2022 roku. Tego samego dnia tylko trzy godziny później od godziny 17:00 do godziny 18:20 temperatura raptownie spada o 19 stopni C. Potwierdza to wydarzenie na 19 południku w dniu 23 września 2022 roku. Wartość liczby 19 ze spadku temperatury wskazuje 19 południk w Polsce oraz godzinę 19:00. Na 19 południku znajduje się ponownie miasto Jastrzębie Zdrój. Miejsce ostatniej katastrofy w kopalni Pniówek oraz Zofiówka. Taki spadek temperatury może informować o podobnym wydarzeniu jakie mieliśmy z kopalni w Jastrzębiu Zdroju 20 oraz 23 kwietnia 2022 roku. W tamtym czasie eksplodował metan w kopalni Jastrzębie Zdrój. Czy tym razem będzie podobnie 23 września 2022 roku? Dodam do tego że 23 wrzesień przesuwa wydarzenia o jeden dzień na 24 wrzesień 2022 rok. Na 23 wrzesień 2022 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe: + 233 st. C     - 26     { + 1     0 }. Wartość liczby + 1 informuje o wydarzeniu w zachodniej Polsce. W miejscu trzęsień ziemi okolice Polkowic. Tego samego dnia o godzinie 21:15 temperatura spada do 21:30 o 2,5 st. C. Sumujac 16 czerwca 2022 roku od godziny 14:00 do godziny 21:30 zarejestrowałem trzykrotne spadki temperatur, które będą miały wpływ na wydarzenia około 23 września 2022 roku. Te wydarzenia zapisano w 6 stopniowej skali licząc od 1 do 10 w Polsce.


3. Na 20 czerwiec 2022 rok rejestrator rejestruje spadek temperatury o 7 stopni w cieniu od godziny 12:44 do godziny 14:00. Natomiast na taśmie w słońcu rejestrator rejestruje spadek temperatury od gdziny 11:05 do godziny 13:15 o 23 stopnie C. Obydwa wydarzenia powtórzą się po 95 oraz 100 dniach i nawiązują po raz wtóry do wydarzeń na 23 oraz 30 wsrzesień 2022 rok. Spadek temperatury o 23 stopnie przypomina o wydarzeniu na 23 wrzesień 2022 rok. Wartość liczby 23 wpisuje się drugi rok nowego Piątego Świata oraz wydarzeń na 23 oraz 30 wrzesień 2022 rok. Spadki temperatur zawsze ciągną za sobą zniszczenia. Wymieniona liczba 23 informuje o Końcu Świata jaki miał miejsce na przełomie trzech dni począwszy od 6 do 3 czerwca 2021 roku. Tabela Galerii przedstawia to wydarzenie w następujących liczbach odczytanych z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa.


A. Lewa strona: R.S. 5.23      2  0  3     8.
B. Prawa strona: R.S. 5.81     4  0  2    8.


4. 28 czerwiec 2022 rok: W słoneczny poranek temperatury szybują prosto w górę do godziny 9:05. Od tej godziny temperatura bardzo szybko spada o 11,75 stopnia C do godziny 11:00. Taki stan utrzymuje się do godziny 13:00 i informuje o mocnym zachmurzeniu. W tym dniu Polskę nawiedza trąba powietrzna która niszczy domy, zrywa dachy oraz linie energetyczne. Sytuacja może się powtórzyć w innym wydaniu za 100 oraz 95 dni. Przypadnie to na 8 październik. Dwa dni później na 10 październik 2022 rok liczby z aktywności słonecznej informują o trzęsieniu ziemi do 9 stopni w skali R lub wydarzenie w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10.


5. 23 lipiec 2022 rok: Aktywność słoneczna przedstawia następujace wartości liczbowe:
5a. + 321 st. C    - 13 st. C     { + 1     0 }.
Tego dnia nastąpiła zmiana pogody. Ma to duży wpływ na wydarzenia jesienne. Wartość liczby + 321 oraz jej zmienna + 123 nawiązuje do rozbioru Polski przez 123 lata i obecnych wydarzeń w Polsce. Widocznie 23 lipiec 2022 rok przypomina o ataku Niemców na Polskę jesienią rękoma Polskich zdrajców. Platformy Obywatelskiej oraz Lewicy. Godzina 12:35 zegar rejestruje spadek temperatury na taśmie w słońcu do godziny 14:30 o 18:75 stopnia C.  To jest w ciągu 1 godziny 25 minut. W tym czasie mamy mocne opady deszczu, porywisty wiatr. Wartość liczby 18:75 ze spadku temperatury wskazuje 18:75 południk w Polsce. Lokalizuje to mi dokładnie miasto Jastrzębie Zdrój. Więc nasza Gwiazda po raz wtóry wskazuje zagrożone miejsce na Górnym Śląsku, Jastrzębie Zdrój. Następnie 30 minut po północy temperatura spada o 2 stopnie do godziny 1:00. Po 100 dniach będziemy mieli 3 listopad 2022 rok dzień wyborów w Stanach Zjednoczonych. Aktywność słoneczna przypomina o dwóch wydarzeniach. Jedno które miało miejsce w styach Zjednoczonych po 100 dniach od 23 lipca. Drugie to atak komunistów oraz Berlina na Niepodległość naszej Ojczyzny. Spadek temperatury 30 minut po północy o 2 stopnie C może  być zapowiedzią kolejnej katastrofy. W tym czasie na ziemi Polskiej mamy kolejne nawałnice, wichury, połamane drzewa, pozrywane dachy, grad itp.Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page