top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Koniunkcja planet.

(poniedziałek, 20 lipca 2015)

 

Większość ludzi na Ziemi uważa spotkania planet za fenomen astronomiczny. I tak jest. Spotkania planet na niebie to niecodzienne wydarzenie. W koniunkcji planet 30 czerwca 2015 roku spotkały się dwie planety z naszego Układu Słonecznego - Wenus oraz Jowisz. Krótko po zmierzchu 30 czerwca 2015 roku obie planety zbliżyły się na bardzo bliską odległość. Wenus to nasza bliźniacza planeta, Jowisz natomiast to największa nam znana planeta w Układzie Słonecznym. Ten fenomen astronomiczny trwał bardzo krótko bo około jedną godzinę po zachodzie słońca. I tak wywarł na mnie duże wrażenie. Już w zamierzchłych czasach planetę Wenus uważano za siostrzaną planetę Ziemi. Zwiastowała ostrzeżenie przed katastrofami na naszej planecie. To z niej nasi praprzodkowie odczytywali różne zagrożenia na Ziemi. Jest ona bardzo blisko powiązana z naszą planetą. Między innymi planetę Wenus wpisano w Korytarz Wstępujący oraz Zstępujący w Wielkiej Piramidzie Cheopsa. Długość Korytarza wynosi 39 metrów. Wiemy że masa atmosfery na Wenus jest 93 razy większa od ziemskiej. Natomiast średnica Wenus jest zaledwie 650 km mniejsza od ziemskiej, a jej  masa jest równa 81,5 % masy Ziemi. Na blogu na rysunku 13 z 11 maja 2010 roku przedstawiłem prostopadłą z Korytarza Wstępującego oraz Korytarza Zstępującego oraz równą ilość mas Księżyca do Ziemi w liczbie 18 x 81. W obu przypadkach mamy zbieżność liczby 81. Porównanie daje do myślenia. Wniosek nasz satelita Księżyc oraz planeta Wenus mają podobne wspólne masy. Prawdopodobnie jak pisałem oba ciała niebieskie mogły powstać po kolizji z Ziemią 4,5 miliarda lat temu. Jak podaje biblia na początku był chaos zarówno w naszej Galaktyce jak i naszym Układzie Słonecznym. Tworzone układy planetarne musiały przejść długą drogę aż do ostatecznego uformowania planet w układach słonecznych. Zbłąkane planety znalazły w końcu swoje miejsca w układach słonecznym. Między innymi planeta podobnej wielkości do Marsa znalazła swoje miejsce w naszym Układzie Słonecznym w bliskiej odległości od naszej planety Ziemi. Jak podają liczby około 4,5 miliarda lat temu obie planety Ziemia oraz zabłąkana planeta wielkości Marsa zderzyły się. Zacytuję fragment tekstu opublikowany w niedzielę 29 czerwca 2014 roku. Cyt: " Południowy szyb w liczbie 203 zaznacza drugą oraz trzecią planetę, czyli Wenus oraz planetę Ziemię. Prawdopodobnie obydwie planety mają ze sobą coś wspólnego ze zderzeniem. Na wskutek kolizji innej planety z Ziemią powstały dwie dodatkowe planety Wenus oraz Księżyc. Nasza planeta Ziemia mając większe Jądro przygarnęła Księżyc na stałą orbitę. Natomiast planeta Wenus oddaliła się na bezpieczną odległość od ziemi, pozostając w naszym Układzie Słonecznym. Miejsce zderzenia planety Ziemią miało miejsce na obecnym terytorium Filipin. Miejsce zderzenia północne Filipiny na 17-tym równoleżniku a droga hamowania wyniosła 2800 km.

 

 

Zaćmienia Słońca

 

Rok 2010

 

Czy zaćmienia Słońca ostrzegają przed niebezpieczeństwem? Przejście Księżyca po tarczy Słońca oraz kurs planety Wenus po tarczy Słońca zawsze ostrzegały przed niebezpieczeństwem. Zaćmienie Słońca nad Oceanią 10/11 lipiec 2010 roku ostrzegało przed  bardzo silnym trzęsieniem ziemi w Japonii. Skutki tamtego trzęsienia ziemi Japonia odczuwa do dziś. Od zaćmienia Słońca 10/11 lipca do 11 marca minęło dokładnie 241 dni. Nagromadzona aktywność słoneczna na dzień 20 czerwca 2010 rok wyniosła w liczbach: - 909 st. C + 1 st. C. Wyliczona wartość liczby ostrzegała przed bardzo silnym trzęsieniem ziemi na Dalekim Wschodzie. Gromadzona aktywność na naszym Słońcu w tym przypadku zebrała swoje żniwo w Japonii. Wartość liczby - 909, +1 rozłożone na czynniki wskazują 9-tą strefę czasową oraz siłę trzęsienia ziemi 9 stopni w Skali R w Japonii 11 marca 2011 roku. Obecnie gromadzona jest plusowa aktywność słoneczna, odwrotna do tej z 20 czerwca 2010 roku.

 

Rok 2014

 

Każdego roku na naszym Słońcu gromadzona jest energia słoneczna plusowa oraz minusowa. Można ją wyliczyć z temperatur słonecznych na przełomie starego oraz nowego roku. Część nagromadzonej energii na Słońcu musi zostać zredukowana lub wyzerowana w okresie od stycznia do grudnia. Pozostała energia słoneczna w dalszym ciągu rośnie. Zredukowana energia na Słońcu przenoszona jest na naszą planetę. I tak różnica temperatur z redukcji na przełomie starego 2013 a nowego 2014 roku wyniosła: - 4 st. C oraz + 10 st. C. Minusowa wartość liczby - 4 wskazuje kierunek zachodni od Greenwich. Plusowa wartość liczby + 10 wskazuje zagrożenie na południe od równika. Więc liczba - 4 lokalizuje 4-tą strefę czasową. Zsumowane liczby przedstawiają 14 równoleżnik. Więc zlokalizowanym miejscem będzie państwo Chile. Przedstawiona wartość liczby - 4 przedstawia datę 4 kwiecień 2014 rok. W tym dniu 4 kwietnia 2014 roku powinno mieć miejsce silne trzęsienie ziemi. Jednak to dwa dni wcześniej bo 2 kwietnia 2014 roku nad ranem miało miejscu bardzo silne trzęsienie ziemi 8.2 stopnia w Skali R. Źródło: TVN 24. 2 kwiecień 2014, 6:27  Potężne trzęsienie ziemi u wybrzeży Chile, uderzyło tsunami. Są ofiary śmiertelne. Wtórne trzęsienia ziemi miały miejsce do 4 kwietnia 2014 roku.

 

Rok 2015

 

Od ostatniego zaćmienia Słońca minęło prawie pięć lat. Mamy 20 marzec 2015 rok. Ponowne zaćmienie Słońca tym razem nad Europą, można więc przypuszczać że mamy kolejną informację o niebezpieczeństwie. Wartości liczbowe na przełomie starego 2014 a nowego 2015 roku wyniosły - 22 st. C oraz - 3 st. C. Więc liczby z różnicy temperatur przedstawiają 22 dzień trzeciego miesiąca marca. Dwa dni wcześniej mieliśmy zaćmienie Słońca, powstała więc różnica dwóch dni. Minusowe wartości liczbowe lokalizują wydarzenia na zachód od Greenwich. Mniejsza wartość liczby - 3 przedstawia trzeci południk lub trzecią strefę czasową na zachód od Greenwich. Natomiast wartość liczby - 22 powinna przedstawiać 22 równoleżnik na północ od równika, nie ignorując równoleżnika na południe od równika. Zsumowane obie liczby dają mi 25 równoleżnik. Współrzędne geograficzne wskażą teoretycznie miejsce Oceanu Atlantyckiego na środkowym równiku lub powyżej równika. Wyspy Kanaryjskie mogą być w zasięgu tych współrzędnych. Na nich znajdują się niebezpieczne wulkany, które mogą eksplodować. Dodam jeszcze że na środkowym Atlantyku mieszczą się trzy płyty tektoniczne: Północnoamerykańska, Południowoamerykańska oraz Płyta Afrykańska. Trzęsienie ziemi w tym rejonie z przesunięciem płyt może mieć tragiczne skutki. Trzeba brać również pod uwagę huragany które co roku tworzą się na Atlantyku. Obecnie popularne są spadające asteroidy lub planetoidy. Jeżeli w zaznaczonym miejscu spadnie choćby najmniejszy kawałek ciała niebieskiego do oceanu we wskazane miejsce to skutki mogą być tragiczne. Od zaćmienia Słońca 20 marca 2015 roku do 21 listopada mija dokładnie 241 dni. Od zaćmienia Słońca 10/11 lipca 2010 roku do 11 marca 2011 roku minęło dokładnie tyle samo czyli 241 dni, podobna zbieżność.

 

Ostatecznie scenariusz z zaćmienia Słońca jeszcze nie został zrealizowany. W pierwszej dekadzie czerwca na ukośnych czerwonych liniach zapisane mam dwa ciała niebieskie. Po 100-tu dniach mamy 17/18 wrzesień 2015 rok. Wpisane ciała niebieskie informują również o silnym trzęsieniu ziemi. Ten temat był już szeroko opisany na blogu.

 

 

Zastosowany wzór do zaćmienia Słońca z 20 marca teoretycznie powinien dać odpowiedź.

 

1. 20 marzec 2015 rok: + 180 dni równe 6 miesięcy = 20 wrzesień 2015 rok.

 

2. 20 wrzesień 2015 rok: + 18 dni = 8 październik 2015 rok.

 

3. 20 wrzesień 2015 rok: + 81 dni = 11 grudzień 2015 rok.

 

Minusowe wartości liczbowe informują po 15 lipca 2015 roku o pogodnym niebie z silnymi opadami. W dniu 7/8 października o minusowej wartości liczby { - 1, 0. } wpisane jest ciało niebieskie które powinno spać na Ziemię, teoretycznie w sam środek Atlantyku lub spłonąć  w stratosferze. Tak przedstawia się sytuacja po 198 dniach od zaćmienia Słońca. Bardzo niska wartość liczby - 1 może równie informować o silnym trzęsieniu ziemi. Podobne zjawisko rozrysowałem na wykresie 21 kwietnia 2015 roku. Cztery dni później doszło do bardzo silnego trzęsienia ziemi w Nepalu. Minusowa wartość liczby - 1, teoretycznie może informuje o ciałach niebieskich. Spadające ciała niebieskie w stratosferze na wykresie powinny być zaznaczone w znacznej odległości od linii Słońca na wykresie. Np. ciało niebieskie które spłonęło nad Polską 13 stycznia 2015 roku było oddalone od linii Słońca. Szczegółowy opis: Już 7 i 8 stycznia 2015 roku ciało niebieskie krążyło w bliskiej odległości od naszej Ziemi. 12 stycznia to właśnie ciało niebieskie zaznaczone jest na czerwonej ukośnej podstawie piramidy: -2, +13, 0. Tego samego dnia ciało niebieskie oddaliło się na znaczną odległość od Słońca na + 13 cm na wykresie powyżej linii Słońca. 13 stycznia 2015 roku trafia prosto w środek linii Słońca. Linia Słońca to miejsce badań, linia Słońca, linia Galaktyczna. 13-ty centymetr informuje o przelocie ciała niebieskiego nad Polską 13-tego stycznia 2015 roku. Tego dnia bolid eksplodował nad Polską.

 

 

10/11 lipiec 2015 rok. Z aktywności słonecznej wyliczyłem następujące wartości liczbowe:

 

a. + 568 st. C oraz  + 45     0.

b. + 613 st. C oraz  + 20     0.

 

Minusowa wartość liczby - 7 informowała o nawałnicach w Polsce od 8 lipca. Po 10/11 lipca plusowa wartość liczb informuje o opadach deszczu z zachmurzeniem. Wartość liczby 45 zmienia sytuację na Ziemi. W tej liczbie 45 zapisana jest planeta która wpływa na zmienne warunki atmosferyczne. Minusowe wartości liczbowe po 15 lipca informują o o opadach z rozpogodzeniem. Przynajmniej tak było na Opolszczyźnie.

 

Katastrofy

 

Co przedstawia wartość liczby 150? Lokalizuje miejsce w Polsce na 15 południku oraz 51 równoleżniku, miejsce woj. Lubuskie. Francja 24 marca 2015 rok w katastrofie samolotu ginie 150 osób. Do tej daty 24 marca dodam 100 kolejnych dni i kalendarz przedstawi datę 4 lipca 2015 rok. W tym czasie w Polsce od 30 czerwca do 4 lipca mieliśmy tropikalne lato, z koniunkcją planet. Już 5 lipca 2015 roku nasza Gwiazda rejestruje na wykresie spadki temperatur. W tym czasie na Słońcu dochodzi do kilku eksplozji. Do tej daty dodam kolejne 100 dni to na czarnej ukośnej linii 15 października znajduje się kolejne ciało niebieskie, oznaczyłem na wykresie wartością liczby z aktywności słonecznej: +556 st. C  + 3. To ciało niebieskie powinno być widoczne po drugiej stronie naszej planety, teoretycznie. Wydarzenia na czarnej przekątnej mogą informować o nocnych wydarzeniach np. w Europie. To samo ciało niebieskie mija linię Słońca i 17/18 października powinno spaść na Ziemię lub spłonąć w stratosferze 18 października 2015 roku. Być może niska wartość liczby - 1, informuje o silnym trzęsieniu ziemi ze zmianą pogody od 18 października. Dodam jeszcze że przed każdym 20-tym dniem miesiąca ma miejsce silna eksplozja na Słońcu która ma wpływ na przeróżne wydarzenia ziemskie. Spadek temperatury po 20-tym października 2015 roku zwiastować może np. ochłodzenie na Ziemi. 5 lipca był bardzo gorącym dniem do godziny 15:05. W tym czasie notuję najwyższą temperaturę w słońcu + 48 stopni C. O tej godzinie notuję na wykresie dziwne zachowanie naszej Gwiazdy. Mogą to być informacje np. o początkach zmiany pogody po 15 października 2015 roku. Radykalna zmiana pogody ciągnie za sobą trzęsienia ziemi, eksplozje wulkanów, nawałnice. W ciągu pięciu godzin temperatura spada w słońcu o 17 stopni C od 15:05 do 20:00 w lipcu. Taki spadek temperatury możliwy jest po 15 października.

 

22 marzec + 180 dni = 22 wrzesień + 18 dni = 10 październik eksplozja na Słońcu. Wykres długości 7 metrów 18 cm przedstawia. 7 październik 2015 rok przecina centralnie linię Słońca. Natomiast 7/8 październik ma wpisane dwa ciała niebieskie w czerwoną przekątną podstawę piramidy, powyżej linii Słońca oraz poniżej linii Słońca. 7/8 październik ma wpisane ciało niebieskie o oznaczeniu - 1. Natomiast 8/9 październik ma wpisane ciało niebieskie o wartości liczbowej + 3. W tym przypadku prawdopodobnie to ciało niebieskie przeleci obok naszej planety. Wartość liczby - 1 może informować o silnym trzęsieniu ziemi lub innym niebezpieczeństwie. Scenariuszy wydarzeń oraz hipotez można przedstawiać wiele, od trzęsień ziemi spadających asteroid, eksplozji wulkanów do eksplozji na Słońcu.

 

20 listopad 2015 rok stoi centralnie na skrzyżowaniu czarnej podstawy piramidy. W tym przypadku 20 listopad zaznacza jądro naszej Planety. Być może eksplozja ze Słońca wpłynie na wydarzenie ziemskie po 20/21 listopada. Wiadomo że eksplozje słoneczne wpływają na zmiany pogody itd. Różnica między starym a nowym rokiem wynosi w liczbach: - 22 st. C oraz - 3 st. C. Wyliczone wartości liczbowe wskazują dodatkowo zachodnie wybrzeże Afryki na granicy: Algieria, Mali. Na dzień dzisiejszy różnica temperatur z przełomu roku wskazuje  w zaznaczonym miejscu niebezpieczeństwo. W dalszym ciągu trwa nierówna walka człowieka z Gwiazdami. Wydarzeń w Polsce od 8 lipca 2015 roku komentować nie muszę. Wszyscy słyszeli i widzieli jakie żniwo zebrały burze z nawałnicami, ze spadkami temperatur od 8 lipca 2015 roku. Temperatura w górach spadła jak informowałem poniżej zera. 30 września 2015 roku z aktywności słonecznej została wyliczona wartość liczby + 518 st. C oraz + 11 st. C   0. Wskazuje ona współrzędne geograficzne Opolszczyzny. Końcem września początkiem października może powtórzyć się podobna historia. Więc możemy się spodziewać różnych zjawisk astronomicznych. Jedynie odmienne są wyliczone plusowe wartości liczbowe. Obecnie informują o opadach deszczu z burzami. Czytaj punkt 4-ty opublikowany w poniedziałek 8 czerwca 2015 roku. 6/7 sierpnia oraz 23/24 sierpnia mogą mieć miejsce podobne wydarzenia co 8 lipca w Polsce. Niewykluczone ze trąby powietrze będą szalały przy zerowych wartościach liczbowych, końcem lata początkiem jesieni.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page