top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Polska, Europa oraz Świat - najbliższe wydarzenia.

(środa, 20 sierpnia 2014)

 

Czy można zmienić bieg historii? 

Takie pytanie postawiłem na blogu 24 października 2014 roku.

 

Wypowiedź Żyrinowskiego cyt: " Polska zostanie zmieciona z powierzchni ziemi, taki obraz myśli z Kremla przedstawił oficjalnie Władimir Żyrinowski ".

Nadgorliwość nieodpowiedzialnych posłów przybliżyła widmo wojny w Europie, narażając całą Ojczyznę. Czy jest dla nich usprawiedliwienie? Angażując się w sprawy obcego państwa, narazili własne państwo na niebezpieczeństwo. Komu zależy na konflikcie w Europie. Solidarnym trzeba otworzyć oczy, zemsta za Smoleńsk nikomu nie służy. Przed podobnym wyborem znalazło się niemieckie społeczeństwo ufając Hitlerowi. Ponieważ temat jest gorący więc zacznę od treści zawartej w tekście opublikowanym 24 października 2013 roku. " Zaznaczono obszar Polski oraz Rosji ". Cytat z tekstu opublikowanego 24 października 2013 roku. " Apel: XXI wiek - przywódcy świata, biskupi Rzymu, politycy, naukowcy, wierzący niewierzący. To do Was kieruję ten apel, chcemy spokoju na naszej Ziemi. Wystarczy przelanej krwi w pierwszej oraz drugiej wojnie światowej. Nie chcemy nowej wojny w Europie. Decyzja o losach świata jest już podjęta, tak zdecydowano i zapisano ". Czy możemy jeszcze coś zmienić? Od 24 października 2013 roku do 24 sierpnia 2014 roku minie 10 miesięcy. Ile się zmieniło od tamtego czasu? Z numeracji Tabeli odczytałem zagrożenie wojenne. Widocznie mój Apel nikogo nie przekonał. Pan Bóg po raz kolejny porządkuje zepsuty świat. O tym wydarzeniu informowała Gwiazda " Nibiru " R.S.272721 która przez trzy lata krążyła za znanym nam Układem Słonecznym. Jej odległość mierzona w jednostkach astronomicznych wynosiła " - 127 ". Wykres nr 12 przedstawia zaznaczoną Gwiazdę " Nibiru " w liczbie " - 127 ". Wydarzenia które rozpoczęły się w dniu 5/6 maja 2014 roku na wschodzie Ukrainy zaznaczono do 10/11 września 2014 roku. Jednak konflikt zbrojny wpisany w aktywność słoneczną przeniesiony został o 100 dni później. Od 15 sierpnia do 20 grudnia 2014 roku. O tym wydarzeniu zdecydowała aktywność słoneczna a my jesteśmy realizatorami, niczym ziemskie roboty. Aktywność słoneczna w wartości liczbowej " + 345 " zapisana na 15/16 maja 2014 roku także została przesunięta o 100 dni na 25/26  sierpień 2014 rok. Wartość trzech liczb prawdopodobnie informuje o zaangażowaniu w konflikt na wschodzie Ukrainy od trzech do pięciu państw. Z aktywności słonecznej można wykreślić współrzędne geograficzne na wschodzie Europy od 34 do 45 południka oraz od 34 do 54 równoleżnika. Wykreślone współrzędne geograficzne określają miejsce we wschodniej Ukrainie oraz na terytorium Rosji. Na wykreślonym miejscu może dojść do konfliktu zbrojnego lub innego niebezpieczeństwa. Wiemy że aktywność słoneczna zapisana w liczbie " + 345 " w dniu 15 maja 2014 roku w Polsce informowała o powodzi. Czy tym razem powtórzy się historia o wielkiej wodzie na wschodzie Ukrainy oraz Rosji zobaczymy. Wartość liczby + 345 informuje o asteroidach lub innych ciałach niebieskich które mogą uderzyć w wyliczone miejsce. Wszystko zależy od aktywności słonecznej która informuje o przybyszach z kosmosu w nadchodzącym czasie. Wydarzenia w okolicy 25/26 sierpnia 2014 roku mogą dotyczyć całkiem innych wydarzeń na wschodzie Ukrainy. Wartość liczby + 45 oraz jej zmienna 54 z aktywności słonecznej + 345 informuje o niebezpieczeństwie w tym rejonie nie tylko za 100 dni również za 718 dni.

 

 

Wzór służy do wykreślania zagrożeń ziemskich.

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

 

Wszystkie katastrofy na Ziemi zapisano w jednej liczbie " 26 " , zaznaczyłem to w mojej książce. 26 grudzień, 26 luty, 26 czerwiec, 26 sierpień. Jakie zagrożenie zapisano na 25/26 sierpnia 2014 roku. Skutki ocenimy sami.

 

O trzęsieniu ziemi na 9 sierpień 2014 roku w Polsce informowałem na blogu 29 lipca tego roku. Na dzień 7/8/9 sierpień zapisałem wartości liczbowe z których odczytałem trzęsienie ziemi w Polsce: - 7, + 2, - 10, 0. Dodane wartości liczb informują o 19-tym południku: 7 + 2 + 10 = 19.

 

 

M 3.0 - POLSKA - 09/08/2014, 12:11:30 UTC - lokalizacja: okolice Tarnowskich Gór

http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=394388

 

Wartość liczby z aktywności słonecznej z 16/17 sierpnia wynosi + 339 jednostek. Wpłynie na zmianę pogody za 100 dni od 25 listopad 2014 rok. Procesy zachodzące na Słońcu oraz na Ziemi rozpoczną się w tym samym czasie. Wartość liczby 0 została wyliczona na dzień 25 listopada 2014 roku na linii Słońca, linii Galaktycznej w miejscu badań Opole.

 

29 lipca 2014 roku informowałem na blogu o trzęsieniu ziemi na dzień 20 sierpnia 2014 w Polsce zachodniej z następujących liczb: - 34, + 1, - 51, 0, liczba zero - terytorium, miejsce badań Polska zachodnia na 15 południku oraz 51 równoleżniku w pierwszej strefie czasowej na wschód od Greenwich.

 

 

M 3,7 - POLAND - 2014-08-20, 04:12:08 UTC - lokalizacja: okolice Polkowic

http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=395962

 

14/15 listopad 2014 rok

 

Nagromadzona i uwolniona energia ze Słońca każdego 10/11 dnia miesiąca informuje o niebezpieczeństwie na Ziemi. Tym razem od wartości liczby 0 nasza Gwiazda rozpoczyna proces zmian informując o niebezpieczeństwie w okolicy północnej Japonii na 40 równoleżniku oraz 140 południku okolice miasta Akita. Ze wzoru wyliczyłem następujące liczby:

 

 

a. 9/10 listopad 2014 rok: - 22, - 2

b. 10/11 listopad 2014 rok: + 89, -13

c. 11/12 listopad 2014 rok: + 8, - 1

d. 12/13 listopad 2014 rok: + 2, - 1

e. 13/14 listopad 2014 rok: + 5, - 1

f. 14/15 listopad 2014 rok: + 35, 0

 

 

Zsumowane wartości liczb plusowych to: + 139 południk.

Zsumowane wartości liczb minusowych to: - 40 równoleżnik.

 

Cały proces kończy się 14/15 listopada na wartości liczby 0 który lokalizuje trzęsienie ziemi w wyznaczonym miejscu na 139 południku oraz 40 równoleżniku. Ostatnia wartość liczby 35 wpisana jest do 35 układu planetarnego naszej Galaktyki. Równoległa do niej jest liczba 18, to pierwsza informacja o niebezpieczeństwie. Bardzo możliwe że dojdzie w tym rejonie do trzęsienia ziemi.

43 stopni na 18 stopni C). Do tej informacji dodam 100 dni = 18 październik 2014 rok, tuż przy zmianie aktywności słonecznej 16 października 2014 roku, kolejne trzęsienie ziemi w Polsce.

 

 

a. 15/16 październik wyluzowane słońce zaczyna gromadzić wartości liczbowe od 0

b. 16/17 październik wartości liczbowe na słońcu wzrastają do - 9, + 1

c. 17/18 październik - 44, + 2

d. 18/19 październik - 32, 0

 

Liczba zero zamyka pewien proces na Słońcu. Zsumowane liczby minusowe dają  liczbę - 85. Zsumowane liczby plusowe dają liczbę + 3, { - 85, + 3 }.

 

Dodatkowo liczba zero 18/19 październik informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce. 18 październik 2014 rok z aktywności słonecznej wyliczyłem następujące liczby: + 369, - 22, + 347. Ostatnia wartość należy do naszego Księżyca 3474. Wartość Księżyca ma się tak samo jak masa Ziemi do Księżyca w liczbie 18 do 81. 100 dni wcześnie przed 18 października temperatura w słońcu spadała do + 18 stopni C. Ta wartość liczb informuje o trzęsieniu ziemi, lub innym niebezpieczeństwie na Ziemi. Eksplozje na Słońcu od 20 października do 25 października 2014 roku zwiastują ochłodzenie i spadek temperatury do zera, w nocy poniżej zera. Zerowe wartości informują o kilkudniowym ochłodzeniu po 20 października 2014 roku.

 

 

a. 22/23 październik: + 6, 0

b. 23/24 październik: 0, 0

c. 24/25 październik: - 4, 0

 

Bardzo ważne przesłanie: rok 2016 zapisze się na karcie historii jako jeden z najbardziej niebezpiecznych na Ziemi. Asteroidy, planetoidy będą zagrażać życiu na Ziemi. Planeta + 234 z naszego Układu Słonecznego która jest oddalona o 234 jednostki astronomiczne miała wpływ na schładzanie ciepłego południowe powietrze. To za jej sprawą + 234 było bardzo zimno w okresie wiosennym od początku maja 2014 roku. Przy wyliczonych liczbach + 234 wiały zimne północne wiatry nad Polskę. Za 718 dni od maja do września 2016 roku możemy się spodziewać różnych anomalii "pogodowych" zwłaszcza na wschodzie Ukrainy. Wartość liczby + 234 wpisana w aktywność słoneczną może nam sprawić niespodziankę od sierpnia do 20 grudnia 2014 roku oraz w 2016 roku. Nieznana nam cywilizacja która prawdopodobnie zamieszkuje inne planety mogła przemieszczać się po naszym Układzie Słonecznym wykorzystując planety jako transport międzyplanetarny. Powyżej przedstawiłem planety o temperaturze do + 40 stopni C.

 

Planety już nie są nam tak odległe jakby się nam zdawało. Co kilka dziesięcioleci lub stuleci odległe planety zbliżają się na obrzeża znanego nam Układu. Ich orbita jest eliptyczna, okrążają naszą Gwiazdę i wracają w drogę powrotną. Tylko na takich planetach można bezpiecznie podróżować w naszym układzie słonecznym. Lecz drogi powrotnej z innych planet nie ma, jest to podróż w jedna stronę. Właśnie żyjemy  w ciekawych czasach, gdzie podróż byłaby możliwa. Czy proces przebiegunowania który się rozpoczął od 2009 roku mógł być informacją o podróżach międzyplanetarnych po innych planetach. Od tego czasu minęło pięć lat, czy można się przygotować na podróże w czasie. Do 2021 roku pozostało jeszcze sporo czasu.

 

10 czerwiec 2012 rok/ 10 czerwiec 2014 rok/ 10 czerwiec 2016 rok

 

Eksplozje słoneczne które miały miejsce od 10 czerwca 2014 roku wyrzuciły duże strumienie plazmy w przestrzeń kosmiczną oraz w kierunku naszej Ziemi. Są to informacje z naszej Gwiazdy o zagrożeniu z kosmosu. Aby rozwiązać zagadkę trzeba wrócić do 2012 roku 10 czerwca. Ze wzoru na ten dzień wyliczyłem następujące liczby:+ 345, minus 6, oraz dodatkowe liczby: - 4 oraz + 3. Na dzień dzisiejszy wartość liczby+ 345 informowała o silnych opadach. W tej liczbie zapisana jest 45 planeta w naszym układzie słonecznym. Wartość liczby + 345 była informatorem o silnych opadach deszczy w połowie maja 2014 roku. 10 czerwiec 2012 rok + 720 dni = 10 czerwiec 2014 rok. Minęło około 720 dni i mamy ponownie 10 czerwiec 2014 rok. Na naszym Słońcu doszło do potężnych wybuchów które trwały kilka dni. Skumulowana plazma po eksplozji trafiła w Ziemię 16 czerwca 2014 roku. W dniu najwyższej aktywności słonecznej + 331. Miejsce Bliski Wschód. Kilkudniowe eksplozje informują o zbliżającej się asteroidzie lub planetoidzie w kierunku Ziemi za około 720 dni. Przypadnie to na dzień od 10 czerwca do 16 czerwiec 2016 rok. Informacje z naszej Gwiazdy ostrzegają o zagrożeniu z kosmosu które już lecą w kierunku naszej Ziemi. Zagrożone miejsce Bliski Wschód lub znów okolice Jekaterynburga - Rosja. Do ważnej informacji trzeba zastosować stały wzór aby odczytać inne zagrożenie ziemskie: Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 lub wartość liczby 54 z ostatniej Gwiazdy naszego Układu Słonecznego lub jej odwrotnej 45.

 

 

1. 10 czerwiec 2014 rok + 180 = 10 grudzień 2014 rok

2. 10 czerwiec  2014 rok + 54 = 4 sierpień 2014 rok. { + 234 } kolejne niebezpieczeństwo.

3. 10 czerwiec 2014 rok + 45 dni = 25 lipiec 2014 rok katastrofa na Ziemi

4. 10 grudzień 2014 rok + 18 = 27/28 grudzień 2014 rok. { + 400 }

5. 10 grudzień 2014 rok + 81 dni = 1 marzec 2015 rok

6. 10 czerwiec 2014 rok + 720 dni = 10 czerwiec 2016 rok

 

Z jednej eksplozji na Słońcu można odczytać zagrożone dni.

 

Podpunkt 4, 10 grudzień + 18 dni = 27/28 grudzień 2014 rok. Na ten dzień wyliczyłem asteroidę w aktywności słonecznej która prawdopodobnie już zbliża się do Układu Słonecznego za około 720 dni. O tym wydarzeniu informowała nasza Gwiazda 10 czerwca 2014 roku. Uprzednio w 2012 roku 10 czerwca nasza Gwiazda w swej aktywności słonecznej + 345 informowała o podobnym zagrożeniu. Wiemy co się stało 15 maja 2014 roku w Polsce - powódź we wschodniej Polsce.

 

Podpunkt 2. 4 sierpień 2014 rok licząc od liczby " 0, +8, -1, +17, 0. Ostatnią liczbę 0 wyliczyłem na dzień 3/4 sierpień 2014 rok. Wartość liczby zero informuje o trzęsieniu ziemi, jednak każdy dzień z roku może informować o innym wydarzeniu.

 

Podpunkt 3. 10 czerwiec + 45 dni = 25 lipiec 2014 rok. W tych dniach ponownie doszło do ważnych wydarzeń ziemskich. Wartość liczby 45 informuje o katastrofie ziemskiej.

 

Podpunkt 4. 10 grudzień 2014 rok nagromadzone wartości liczbowe kończą się 9/10 grudnia 2014 roku w liczbie 0. Może to być informacja o trzęsieniu ziemi w Polsce. od 10 do 11 grudnia wartość w liczbie + 97 przedstawia 50-ty układ planetarny oraz 50-tą planetę która uprzedza o katastrofie. 74 x 79 = Morze Kaspijskie - Rosja.

 

I tak oto z aktywności słonecznej można odczytać kilka niebezpiecznych dni na Ziemi. Planeta + 345 posiada oficjalny numer { 2345 - R.S.234345 }

 

Jedno jest pewne wartość liczby + 345 informuje o powodzi w Polsce oraz Europie, jak również zagrożeniu z kosmosu. Wartość liczby + 345 która wystąpiła w aktywności słonecznej 15/16 maja 2014 nie była przypadkowa. Liczba zero lokalizuje miejsce w Polsce za 720 dni. Przypadnie to na 15/16 maj 2016 rok, można obawiać się kolejnego niebezpieczeństwa. Nasza planeta Ziemia jest w ciągłym niebezpieczeństwie. Najlepszym informatorem jest nasza Gwiazda.

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page