top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Rosnąca aktywność słoneczna i jej konsekwencje.

(wtorek, 20 stycznia 2015)

 

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, więc środek lata zawsze kojarzył się nam z piękną pogodą podczas urlopu. Tak było w minionych latach. Obecny proces przebiegunowania, który rozpoczął się w 2009 roku jak zarejestrowała nasza Gwiazda, drastycznie zmienia klimat na Ziemi. Ze wzoru wyliczyłem eksplozję na Słońcu 1 września 2010 roku godz: 11:00 czasu polskiego w prawej dolnej części tarczy słonecznej, która potwierdza początek przebiegunowania. To samo potwierdzenie można odczytać w: Piramida Cheopsa - Wikipedia, wolna encyklopedia, Cyt: '' od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 cm x 119 cm, opadając w dół pod kątem 26 stopni 31' ". W tej liczbie 119 zapisana jest eksplozja na Słońcu 1 września 2010 roku o godz: 11 czasu polskiego. Zgodność obliczeń pokrywa się z danymi piramidy Cheopsa. Na 16-ty dzień lipca 2015 rok z aktywności słonecznej wyliczyłem kolejną jak dotychczas największą planetę o numerze + 655. Jest to numer planety oddalonej od znanego nam Układu Słonecznego o 655 jednostek astronomicznych. Dla porównania na dzień 17-ty grudnia 2014 roku wyliczyłem wartość liczbową z aktywności słonecznej, planetę o numerze + 496. Z tej wartości liczbowej odczytałem katastrofę na Dalekim Wschodzie. Jak na kończący się 2014 rok wartość liczby + 496 z aktywności słonecznej była bardzo duża. Przez pół roku aktywność słoneczna wzrosła o 159 jednostek. Dla porównania widać zdecydowany wzrost aktywności słonecznej od 17 grudnia do 16 lipca 2015 roku. Rosnąca aktywność słoneczna ma coraz większy wpływ na katastrofy ziemskie oraz eksplozje wulkanów powyżej 6000 metrów n.p.m. Rok 2015 po raz pierwszy w historii zapisał aktywność słoneczną na plusie od 20 marca 2015 roku, przy braku minusowej aktywności. To nie koniec świata, minusowe wartości liczbowe można wyliczyć z plusowej aktywności słonecznej. Wpływ zaokrąglonych planet o pełnej liczbie wyliczonych z aktywności słonecznej realizują swój scenariusz w naszym ziemskim życiu. " Piramida Cheopsa - Wikipedia wolna encyklopedia, cyt: " Sufit Komory Króla stanowi dziewięć płyt z granitu o łącznej wadze około 400 ton ". Wyliczone planety o okrągłej numeracji + 400 mogą nawiązywać do stropu Komory Króla. Wiemy że strop Komory Króla nawiązuje do ciał niebieskich czyli planet w naszej Galaktyce oraz naszym Układzie Słonecznym. Każda zaokrąglona wartość liczby + 300, + 400 oraz + 500 realizuje swój scenariusz na naszej Planecie natychmiast lub za kolejne 100 dni przy wyliczonym dniu miesiąca. Przedstawiam planety o pełnej numeracji od 22 października 2014 roku. Krótka charakterystyka przedstawionych obliczeń wraz z opisem.

 

1. 22 październik 2014 rok: + 300 - 31 = + 269. { + 6, 0 }

 

Na linii Słońca ustawione są trzy planety od 22 do 24 października. Trzy zera obok siebie wyliczone z temperatur słonecznych informują mnie o tym wydarzeniu: { 0, 0, 0 }. W tych dniach jak informowałem temperatura w Polsce spadła poniżej - 4 stopni C. Do 22 października dodam 100 dni i odczytam ważną datę: 2 luty 2015 rok. W tych dniach na linii Słońca linii Galaktycznej od 3 do 5 lutego 2015 roku ustawią się aż cztery planety z naszego Układu Słonecznego. Informują mnie o tym wydarzeniu cztery zera ustawione obok siebie w obliczeniach: 0, 0, 0, 0. Jeżeli przy trzech planetach obok siebie temperatura spadała kilka stopni poniżej zera jesienią, to przy czterech planetach temperatura powinna spaść nawet do - 31 stopni poniżej zera. Z doświadczenia wiem że trzy planety obok siebie schładzają klimat w Polsce oraz Europie. Jak będzie sami ocenimy po raz pierwszy takie zjawisko będzie miało miejsce w naszym Układzie Słonecznym oraz na Ziemi. Największy wpływ na to zjawisko będzie miał Jowisz który może zmienić bieg historii. Jowisz jest piątą planetą od Słońca, wyliczyłem ją z aktywności słonecznej o numerze: + 414. Mamy tu porównanie, największa planeta oraz ważna osobistość kościoła katolickiego papieża na stolicy Piotrowej w Rzymie. Czy w tym przypadku Jowisz może być informatorem o przygotowywanym zamachu na papieża? Z aktywności słonecznej na dzień 18 październik, 20 październik oraz 22 październik 2014 roku wyliczyłem trzy wartości liczbowe. W dwóch końcowych liczbach: { 69 oraz 96 } zapisana jest tragedia ludzka lub niebezpieczeństwo. Do wartości liczbowych z aktywności słonecznej dodam 100 dni to odczytam 28 styczeń, 30 styczeń oraz 2 luty 2015 roku - to ważna data. W wyliczonych dniach można się spodziewać katastrofy lub ataku terrorystycznego na wschód od Greenwich lub na zachód od Greenwich. To fenomen że z temperatur słonecznych można odczytać tragedie ludzką. Możliwe że terrorystom chodzi o państwa zachodnie oraz Polskę. Minusowe temperatury czytane z prawej do lewej mogą wskazywać południk na wschód od Polski. Oto szczegółowy wykaz wartości liczbowych wyliczonych z aktywności słonecznej w październiku 2014 rok.

 

 

a. 18 październik 2014 rok: + 369 st. C - 22 st. C = + 347 { - 32, 0 }

b. 20 październik 2014 rok: + 296 st. C - 25 st. C = + 271 { - 2, + 5 }

c. 22  październik 2014 rok: + 300 st. C - 31 st. C = + 269 {  + 6, 0 }

 

2. 27 grudzień 2014 rok: + 425 - 25 = + 400. { - 26, + 2 }

 

Na 27 grudzień brak zerowych wartości liczbowych przy wyliczeniu ze wzoru. Dodając + 100 dni otrzymam pierwszą dekadę kwietnia. 8 kwietnia, po krótkiej przerwie pojawia się w aktywności słonecznej biegun minusowy. Można przyjąć że po 8  kwietnia spodziewać się można różnych niewyjaśnionych zjawisk na Ziemi również w Polsce włącznie z trzęsieniem ziemi. Wracając do 27 grudnia 2014 roku, pełna wartość liczby + 400 miała wpływ na ochłodzenie klimatu od północnej Rosji po wschodnią Europę oraz północną i środkową Afrykę włącznie z silnymi opadami śniegu.

 

 

3. 19 styczeń 2015 rok: + 415 - 15 = + 400.

{ 0, - 31,   + 2,  + 41,  - 3,  + 6,  + 2, 0 }  - { + 51 -34 }

 

Wartości liczbowe w nawiasie po dodaniu lokalizują okolice Zatoki Perskiej, to ważne   wydarzenie. Dodając + 100 dni do 19 stycznia = 29 kwiecień 2015 rok. Z wartości liczbowych na przełomie 30 kwiecień lub 1 maj można się spodziewać zmian w pogodzie. Zmiany mają wpływ na trzęsienia ziemi na 19 południku oraz 50 równoleżniku w Polsce. Z tych wartości liczbowych można odczytać wydarzenia okolic Zatoki Perskiej oraz środkowych Włoch.

 

4. 1 luty 2015 rok: + 400 - 17 = + 383.

 

Wyliczone liczby z temperatur słonecznych poniżej w nawiasie od 1 lutego do 5 lutego przedstawiają.

 

{ 0, - 42, - 3,  + 56,  - 1, 0, 0, 0, 0 }

 

Cztery planety na linii Słońca nawiązują do zerowej aktywności słonecznej od: od 3 do 5 lutego 2015 roku. Być może temperatury na równiku w Afryce spadną do zera przez cztery dni.

 

Wyliczona wartość liczb - 45 oraz + 56, - 1 z czterema dodatkowymi zerami uprzedza o wielkim niebezpieczeństwie nawet w Polsce.

 

 

a. 1 luty   + 100 dni = 11 maj 2015 rok.

 

b. 3/4/5 luty to dni z ustawionymi czterema planetami na linii Słońca.

W kilku liczbach zapisano również 17-ty południk w Polsce. Kolejne dni informują o włoskim Wezuwiuszu. Współrzędne geograficzne dla 42 równoleżnika oraz 13 południka ponownie wskazują stolicę Apostolską w Rzymie.

 

Wydarzenie które będzie miało miejsce od 3 do 5 lutego pokrywają się z wydarzeniami za 100 dni. Wybuchy słoneczne ciągiem 718 dni temu od 13 do 15 maja 2013 roku informowały o spadających asteroidach na Ziemię lub innym nieznanym zjawisku. Potrójna wartość liczb zerowych została ponownie wyliczona, tym razem na 6/7 maj 2015 rok podobnie jak w 2014 roku 5/6 maj. Zatrzymam się przy tej dacie. Rok temu po raz pierwszy wyliczyłem wartość liczby + 234. Określiłem tą wartość liczby z prawa Pitagorasa, jest to także numer planety oddalonej o + 234 jednostki astronomiczne od znanego nam Układu Słonecznego. Wartość tej liczby jest wpisana w 45-ty układ planetarny naszej Galaktyki i zapisałem ją następującymi liczbami:

R.S.68.2345    23  0  45     5. Ostatnie dwie liczby 45 oraz jej zmienna 54 informuje o niebezpieczeństwie. Aktywność słoneczna na 5-ty maj 2015 roku poniżej przedstawia podobne liczby wyliczone z aktywności słonecznej. Pierwsze dwie liczby 23 z lewej strony mogą wskazywać 23 południk we wschodniej Polsce. Powtarzająca się kilkakrotnie wartość liczby + 234 z aktywności słonecznej informowała o niebezpieczeństwie od 23 do 43 południka przez kilka miesięcy na wschód  od Greenwich. Zlokalizowane miejsce to wschodnia Ukraina. Ta wartość liczby informowała mnie o rozpoczęciu wojny na wschodzie Ukrainy z Rosją od 5/6 maja 2014 roku. Obecnie sytuacja jest podobnie zbieżna. Przedstawione wartości liczbowe poniżej mogą informować, choć nie muszą, o rozpoczęciu wojny pomiędzy Rosją a Polską - NATO. Wyliczone wartości liczbowe  z aktywności słonecznej poniżej na 6/7 maj mogą przedstawiać następujący obraz wydarzeń.

 

 

a. 5 maj 2015 rok: + 545 0.

b. 6 maj 2015 rok: + 551 0.

c. 7 maj 2015 rok: + 551 0 { - 21, 0 }.

 

Wartość liczby minus 21 może lokalizować 21-szy południk w Polsce przechodzący centralnie przez Warszawę, jak również 12-ty południk przechodzący przez Niemcy. Z wyliczonych wartości liczbowych można wykreślić współrzędne geograficzne. Pozycja a - przedstawia czytając  z prawej do lewej i odwrotnie współrzędne geograficzne okolic Moskwy. Tą wartość liczby + 545 zapisano w podstawie piramidy Cheopsa musi więc odgrywać ważną rolę. Natomiast z podpunktu b i c można określić państwo Polskie włącznie z Niemcami. Centralnie na 51 równoleżniku oraz 12 i 21 południku. W jednej liczbie 21 zawarty jest sojusz między Niemcami a Polską. Trzeba było tysiącletniej nienawiści aby doszło do zgody. Takie wydarzenia mogą zapisane być w jednej liczbie. Wartość liczby 5 może informować o trzęsieniu ziemi. Trzykrotna wartość liczby zerowej prawdopodobnie informuje o ważnym wydarzeniu na ziemiach niemieckiej oraz polskiej. Trzy planety obok siebie mają duży wpływ na trzęsienia ziemi oraz spadek temperatury poniżej zera. Prezydent Władimir od dawna ostrzy swoje zęby na Polskę za Ukrainę oraz Gruzję. Rok temu mieliśmy rozpoczęcie wojny na Ukrainie oby te wartości liczbowe na 6/7 maj 2015 rok dotyczyły innych wydarzeń np. przełomowych z Rosją. 718 dni temu informowałem również o lecących asteroidach od 13 do 15 maja w kierunku naszej Planety. Oby te informacje nie dotyczyły lecącej śmiercionośnej broni. Wiem że odczytane informacje z naszej Gwiazdy mogą przedstawiać różne informacje np o zamachu terrorystycznym. Nikogo nie chcę straszyć lecz takie wydarzenie może mieć miejsce. Jest to moja teoria z którą nie wszyscy muszą się zgadzać. Plusowe wartości liczbowe od 5 do 7 maja nawiązują również do wydarzeń poniżej równika na wschód od Greenwich.

 

5. 9 luty 2015 rok: + 400 - 14 = + 386.

 

W tej informacji zapisane jest trzęsienie ziemi na 113  południku oraz 18-tym równoleżniku na północ od równika lokalizacja Morze Południowochińskie. Spadek aktywności słonecznej z pełnej wartości liczbowej + 400  na + 386 wpłynie na wydarzenie z 17/18 luty 2015 roku oraz za 100 dni na 19 maj 2015 roku. Po raz kolejny trzy planety ustawiają się obok siebie na linii Słońca linii Galaktycznej na 19/20/21 maj 2015 rok: 0, 0, 0. Ponownie taki obraz trzech zerowych planet wyliczyłem na 24/25/26 maj 2014 rok. To nie koniec. Wartość trzech planet obok siebie: 0, 0, 0 wyliczyłem na 30 maj oraz 1 czerwca 2015 roku. Wyliczone dni w tym tekście z trzema zerami mogą informować jak w poprzednim roku o spadającej temperaturze poniżej zera lub do zera w Polsce. Dodam jeszcze że plusowa wartość liczb ma bardzo duży wpływ na opady deszczu. Na dzień 16-ty maj 2014 roku odczytałem potrójną wartość liczby + 345. Informowała ona o powodzi w Polsce. Obyśmy nie doświadczyli kolejnej powodzi (o tym już wspominałem).

 

6. 17 luty 2015 rok: + 500 - 9 = + 491. { - 33, 0 }.

 

17 luty + 100 dni =  27 maj 2015 rok. Kilkudniowa zmiana pogody.  

 

Szczególną uwagę zwracam na dni od 7 do 11 marca 2015 roku. W te dni wpisana jest wartość liczby 96 oraz jej zmienna 69 która informuje o katastrofie lub ludzkiej tragedii. Oto krótka charakterystyka wyliczonych wartości liczbowych z aktywności słonecznej od 8 do 11 marca 2015 roku. Na dzień 8/9 oraz 11 marzec wyliczyłem wartość liczby + 496, 9 marzec 469, oraz 11 marzec 469. Zbieżność liczb 69 oraz 96 ma związek z ofiarami ludzkimi. Na trop naprowadziły mnie ofiary z katastrofy polskiego samolotu w liczbie 96. Oto wyliczone wartości liczbowe z aktywności słonecznej na dzień od 8 do 11 marca 2015 roku.

 

 

a. 6/7 marzec 2015 rok: + 487 st. C - 4 st. C   =  + 483   oraz   + 9 st. C       0  st. C

7 marzec zamyka wydarzenia na Słońcu oraz na Ziemi i rozpoczyna nowy porządek od 8 marca 2015 roku.

 

b. 7/8 marca 2015 rok: + 496 st. C - 4 st. C   = + 494    oraz   - 27 st. C    + 1  st. C

 

c. 8/9 marca 2015 rok: + 469 st. C - 5 st. C    = + 464   oraz   - 6 st.   C      0 st.  C

 

d. 11/12 marca 2015 rok: + 469  st. C - 3 st. c    = + 466   oraz   + 16 st. C   - 1 st. C  + 9 st. C 0.

 

Dla przypomnienia wyliczona wartość liczb z aktywności słonecznej wpływa również na wydarzenia po 100 dniach. Wyliczone wartości zerowe ze wzoru informują o wydarzeniach w Polsce oraz Europie. Tym razem wziąłem pod uwagę wszystkie liczby z aktywności słonecznej, czyli 3-ci, 4-ty oraz 5-ty - mogą to być południki na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Można przyjąć że w wyliczonych dniach dojdzie do kolejnych zamachów terrorystycznych. Na wymienionych południkach leży Francja, Hiszpania Wyspy Brytyjskie, Irlandia oraz USA. Wysoka aktywność słoneczna wpłynie również na wydarzenia na Dalekim Wschodzie od 7 do 11 marca 2015 roku. W tych liczbach zapisane są również wydarzenia w Polsce.

 

7. 19 marzec 2015 rok: + 502 - 2, = + 500.  { - 26, 0 }

 

19 marzec + 100 dni =  29 czerwiec 2015 rok.

 

W tej dacie może być informacja o zmianie pogody. Od 30 czerwca do 8 lipca pozostało 7 przełomowych dni. Już od 8 do 10 lipca 2015 rok ponownie występują trzy planety obok siebie: 0, 0, 0. To nie wszystko ponownie od 12 do 14 lipca taki sam obraz trzech planet występuje obok siebie: 0, 0, 0  na linii Słońca. Spotkania trzech planet wyliczonych w miejscu badań Opole informują o spadku temperatur do zera nawet w lipcu.

 

8. 10 kwiecień 2015 rok: + 502 - 2, = + 500.

 

Trzeci raz z rzędu w aktywności słonecznej występuje biegun minusowy oraz pełna wartość liczby + 500. Po 10-tym kwietnia kończą się minusowe wartości liczbowe wyliczone z aktywności słonecznej.

 

 

Jeszcze dobrze tusz nie zastygł w moim poprzednim artykule o budowie "twierdz" w Europie a tu grupa terrorystów morduje 12 osób we Francji. Zagrożona jest wiara katolicka, informują o tym dwie wartości liczbowe 56,56 przedstawione w budowie naszej Galaktyki oraz naszym Układzie Słonecznym. Nie przypadkowo zaznaczono to wydarzenie w 37 oraz 38 układzie  planetarnym a w nim dwie zbieżne wartości liczbowe 56,56. To nie przypadek że Pan Bóg powołał drugiego papieża na stolicę Piotrową w Rzymie. Stolica Apostolska musi zrobić wszystko aby zapewnić bezpieczeństwo papieżowi. Papież Franciszek znalazł się w trudnej sytuacji, musi łagodzić narastające napięcia oraz stawić czoło terroryzmowi. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Kompromis jest potrzebny lecz do kompromisu potrzebne są dwie strony. Wyliczona wartość liczby z 17 grudnia + 496 informowała o wydarzeniach na  Dalekim Wschodzie. Tym razem moja informacja podana w poprzednim wydaniu o wydarzeniach w Sudanie może być mylna. Wpływ plusowych planet jest wciąż aktualny na Dalekim Wschodzie.

 

Wiosna i lato w Polsce?

 

Czy będzie wiosna i lato w Polsce? Wyliczone wartości liczbowe z aktywności słonecznej informują o wydarzeniach ziemskich. 2014 rok na przełomie 5/6 maj 2014 roku informował o spadku temperatur w Polsce oraz wojnie na Ukrainie. Rok 2015 może być podobny. Zerowe wartości liczbowe informują nie tylko o niskich temperaturach ale również o katastrofie w Polsce. Innymi słowy ani wiosny ani lata prawdopodobnie w Polsce nie będzie, co najmniej do 16 lipca. Jest to moja teoria wyliczona z aktywności słonecznej. Przedstawione zerowe wartości liczbowe w nawiasie to spotkania trzech planet na linii Słońca linii Galaktycznej wyliczone na 18-tym południku w Opolu. Takie spotkania planet to wyjątkowe wydarzenie w naszym Układzie Słonecznym. Pozwoli nam lepiej poznać nasz Układ Słoneczny oraz Galaktykę oraz zachodzące w nim zachodzące zmiany. Oto wykaz spotkań trzech planet od 22 lutego do 15 lipca 2015 roku.

 

 

a . 22/ 24 luty 2015 rok + 452 st. C   - 4 st.C 0. { - 2, 0, 0, 0 }.

 

b. 6/7 maj 2015 rok + 551,  + 551 st. C 0, - 21, 0. 0. { + 6, 0, 0, 0 }.

 

c. 20/21 maj 2015 rok + 541,  + 514 st. C 0. { - 27, 0, 0, 0 }.

 

d. 24/25 maj 2015 rok + 507  st. C 0. { - 1, 0, 0, 0  }.

 

e. 30 maj 1 czerwiec 2015 rok + 510 st. C 0. { - 4, 0, 0, 0 }.

 

f. 7/8/9 lipiec 2015 rok: + 575  st. C 0. { - 7, 0, 0, 0 }.

 

g. 12/13/14 lipiec 2015 rok: + 613 st. C 0. { + 20, 0, 0, 0 }.

 

Po drodze ponownie 10-tego lipca pojawi się za naszym Układem Słonecznym planeta o numerze: + 45  0, ostrzega ona o niebezpieczeństwie. Sześć dni później na 16-ty lipiec odczytałem najwyższą aktywność słoneczną w liczbie 655. Wysoka aktywność słoneczna z planetą 45 może informować o katastrofie jak miało miejsce w 2014 roku. Spotkania trzech planet od 8 do 14 lipca mogą nawiązywać do tego wydarzenia w Polsce.

 

Na dzień 6/7 maj 2015 roku wyliczyłem pełną wartość liczby + 545, 0 oraz 21 południk w Polsce przy 51 równoleżniku. 21 południk 7-mego maja może informować o niebezpieczeństwie np w Warszawie. Spadek aktywności słonecznej o 12 stopni wskazuje również 7-my południk w zachodnich Niemczech. Wartość liczby + 444  z 16 listopada 2014 roku może być powiązana z Polską oraz Rosją. Dwa dni wcześniej braliśmy udział w tamtym wydarzeniu na boisku piłkarskim w Gruzji.

 

Do bardzo ważnego wydarzenia doszło na Dalekim Wschodzie w dniu 18 grudnia 2014 roku. O tym wydarzeniu informowałem 30 września 2014 roku. W tekście zaznaczyłem trzęsienie ziemi w tamtym rejonie lokalizacja Wyspy Marsala oraz Kiribati. Doszło tam do trzęsienia ziemi o sile M 5,1 stopnia w skali R. o godz: 07: 47. lokalizacja wyspy Tonga. Moje obliczenia przedstawiały wydarzenia w tamtej okolicy. 25 dni później 13 stycznia 2015 roku eksplodował wulkan w tamtym właśnie rejonie.

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page