top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Nasza Gwiazda oraz północny szyb z Komory Królowej ostrzegał przed trzęsieniem ziemi w Turcji na 6 lutego 2023 roku. 
(środa, 22 luty 2023)

 

 

Piramida Cheopsa. To w niej zapisano dzieje Ziemi oraz ostrzeżenia przed katastrofami ziemskimi. Obecnie mamy dół w północnej części kontynentu. Minusowy biegun który wkradł się do górnej części tarczy słonecznej sieje spustoszenie na Ziemi na północ od równika. Podobne zmiany zachodzą na Słońcu w górnej części naszej Gwiazdy. Odnosi się to także do życia społeczno - politycznego. Przykład spustoszenia odczuliśmy w Turcji oraz Syrii, gdzie ziemią zatrzęsło 6 lutego 2023 roku do 7,8 stopnia w skali R. Podana liczba 79 z pod punktu pierwszego informują o pierwszym trzęsieniu ziemi w Turcji - Syrii do 7,9 st. w Skali R na północ od równika. Podpunkt drugi informuje o drugim trzęsieniu ziemi na wschód od Greenwich Indonezja lub Chile Fidzi do  8,4 stopnia w skali R. na południe od równika. O tych trzęsieniach ziemi informują dwa szyby z Komory Królowej północny długości: 193 cm oraz południowy długości 203 cm.


1. 114 + 79 = 193 { 114 - 79 = 35 }. Lokalizacja trzęsienia ziemi Turcja Syria 7,9 st. w skali R.
2. 119 + 84 = 203 { 119 - 84 = 35 }. Lokalizacja trzęsienia ziemi Turcja Syria 8,4 st. w skali R.


Aktywność słoneczna ostrzega przed kolejnym trzęsieniem ziemi w europejskiej części kontynentu, oraz na południe od równika Indonezja - Chile. Dodam do tego jeszcze że 35 południk przecinany przez 35 równoleżnik lokalizuje dwa miejsca na mapie świata: Południowy Grzbiet Atlantyku na 35 połudnkiu przecinanym przez 35 równoleżnik oraz Turcja - Syria. Wartość liczby + 203 z południowego szybu Komory Królowej wskazuje również wyspę na Oceanie Spokojnym Kiribati. Wynika z tego że tysiące lat temu mieszkańcy tej wyspy przeżyli identyczny koszmar podobny jak w Turcji 6 lutego 2023 roku. Przez wymienioną wyspę może się przetoczyć się fala tsunami. Dlatego tak ważne wydarzenie zaznaczono w liczbie 203 lokalizując Wyspę Kiribati. Analizując dane doszedłem do wniosku że możemy mieć potop (może to za mocne słowo - raczej powódź).
Niedziela 16 października 2022 rok.
Przedstawiam kilka cytatów z bloga gdzie nawiązuje do tragedi w dniu 6 lutego 2023 roku w TRurcji oraz Syrii. Pod punkt 11 z 16 października 2022 roku: " Wartość liczby " 97 " informuje o nadzwyczajnym kosmicznym wydarzeniu między innymi zaćmieniu Słońca w trzeciej dekadzie października 2022 rok. Główną uwagę zwracam na trzecią dekadę października i wymieniony numer " 79 " który jest wpisany do planetoidy z numerem 79. Służy on do rozwiązywania zagadek kosmicznych { R.S. + 1     - 79 POLSKA 1 }. Zaćmienie słońca w trzeciej dekadzie z 24 października 2022 rok wpisuje się trzesienia ziemi na Dalekim Wschodzie.
W pięciu regionach świata zatrzęsło ziemią jednocześnie. I tylko raz 26 października 2022 roku w Turcji do 4,2 st. w skali R. Było to preludium do wydarzeń na 5/6 luty 2023 rok, gdzie wartość liczby 79  z planetoidy { R.S. + 1   - 79 POLSKA 1 } dała rozwiązanie. Następnie odnośnie artykułu z 17 stycznia 2023 roku. Tego dnia pisałem: Już 26 październik informował o nadzwyczajnym wydarzeniu po 100 dniach na 6 luty 2023 rok. I ostatnie zdanie: Uwaga na 5 luty oraz 22 luty nasza Gwiazda zapisała zmianę pogodę. Ma ona wpływ na trzesienia ziemi, traby powietrzne, nawałnice, zmiane cisnienia wyże niże itp. Mamy 5/6 luty 2023 rok cisnienie wzrosło do 1040 tp. Tego dnia po północy trzęsie ziemią w Turcji oraz Syrii do 7,8 stopnia w skali R.
Poniedziałek 21 listopada 2022 rok. 
W poniedziałek 21 listopada 2022 roku pisałem: Pod punktem 3 przedstawiam ciąg liczb 2345. Wyglada na to że w wojnę na Ukrainie będzie zaangażowanych 14 państw { 2 + 3 + 4 + 5 = 14 }. Mamy 11 styczeń 2023 rok. Polska pod przywództwem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy buduje Międzynarodową koalicję wspierającą Ukrainę w walce z Putinem. Oraganizując Brygadę Pancerną. Do liczb 2345 z Tabeli Galerii ułożyłem scenariusz,który zaczął być realizowany 11 stycznia  2023 roku.
Środa 30 listopad 2022 r. blog.
Wpływ aktywności słonecznej na trzęsienie ziemi.
26 październik 2022 rok ostrzegał przed trzesieniem ziemi w Turcji. 
Aktywność słoneczna na 26 październik przedstawia następujące wartości liczbowe. W środę 30 listopada 2022 roku napisałem: Podpunkt 4. 26 październik 2022 rok: + 222 st. C    - 11 st. C    { + 1     0 }. Na 26 październik wyliczyłem 7 dwójek. Mają one jakieś przesłanie co do wydarzeń ziemskich po 100 dniach. Między innymi trzęsień ziemi. Po 100 dniach od 26 października mam 6 luty 2023 rok. Na 5 luty 2023 rok Tabela Galerii przedstawia ciąg liczb z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa od od 2 do 5 { 2345 }.


3. R.S. 68.2345     23*  0   45     5.
Bardzo ważną informację zapisano w parnej liczbie 23* oraz 34* z galerii ciągu liczbowego 2345. Zaznaczyłem je gwiazdkami. Po dodaniu dwóch liczb z ciągu liczbowego 23 { 2 + 3 = 5 } odczytam 5 luty 2023 rok a z prawej do lewej liczbę 45. To liczba Jezusa która czuwa nad Ukrainą. W liczbie 54 mamy zapisaną datę 9 kwiecień 2023 rok i pierwszy dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dodatkowo w środkowej liczbie 34 z ciągu liczbowego 2345 zapisano dzień 7 marzec 2023 rok oraz wydarzenia od 34 do 43 południka w 2023 roku Ukraina. Liczba 34 x 34 lokalizuje terytorium obecnego trzęsienia ziemi w Turcji oraz Syrii. Dwa dni wcześniej na 5 marzec 2023 rok wyliczyłem obiekt kosmiczny  o średnicy - 224 m. Informuje ona także o wydarzeniu społeczno - politycznym jak również 3 marca 2023 roku. Przełom dwóch dni od 3 do 5 marca po 100 dniach informuje o wydarzeniu na 13/15 czerwiec 2023 rok. Wartość liczby 224 informuje o dwóch wydarzeniach. Na granicy Polski Białorusi oraz Ukrainy oraz na Morzu Śródziemnym. Na 1 marzec 2023 rok wyliczyłem kolejny raz trzy minusowe dwójki w aktywności słonecznej:

Oto one:
4. 1 marzec 2023 rok: - 222 st. C  + 51     { - 2   + 4    0 }.
Wartość minusowych liczb może wskazywać drugą strefę czasową na wschód od Greenwich Turcję lub rejon Morza Śródziemnego. W plusowej liczbie 51 może być zapisane ponowne wydarzenie za 51 lat oraz wybuch na Słońcu. Minusowa wartość 222 z 1 marca 2023 rok może wskazywać Hawaje gdzie mieści się groźny wulkan po drugiej stronie półkuli który może eksplodować. Po 100 dniach od 1 marca 2023 rok mam 11 czerwiec 2023 rok. Wartość liczby 222 może wskazuje pas płyt tektonicznych od Iranu po Morze Śródziemne. Gdzie obecnie płyty nacierają na siebie. Mają one wpływ na trzęsienia ziemi na Morzu Śródziemnym od Włoch do Turcji. Na 26 październik 2022 roku wyliczyłem 7 dwójek z aktywności słonecznej. Informują one o wydarzeniach po 100 dniach na 6 luty 2023 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe. W tym dniu aktywność słoneczna podaje długość północnego szybu z Komory Królowej 193 cm.


5. 6 luty 2023 rok: + 103 st. C     - 193 st. C    { 0     - 1 }.
Aktywność słoneczna przedstawia północny szyb z Komory Królowej długość 193 cm. Wiemy że minusowa liczba 193 z Komory Królowej lokalizuje wydarzenia na północ od równika Bliski Wschód. I dzieli się na dwie nierówne części: 114 oraz 79 cm. Obie liczby wyliczyłem w 2017 roku. Pierwszą minusową liczbę 114 wyliczyłem z aktywności słonecznej na 20 - czerwiec 2017 rok. Minusowa liczba 114 mówi także o wejściu do piramidy { 114 x 119 }. źródło: Wikipedia Wolna Encyklopedia - Piramida Cheopsa. Drugą minusową liczbę 79 wyliczyłem z aktywności słonecznej na 19 październik 2017 rok. Informują one o końcu tego świata po 4 latach na 2021 rok. Suma obu liczb 114 z 20 czerwca oraz 79 z 19 października dała mi całkowitą długość północnego szybu z Komory Królowej 193 cm. Taką samą długość  z szybu Komory Królowej wyliczyłem na 6 luty 2023 rok. Pierwsza liczba 114 wpisana jest w wejście do piramidy oraz dłuższy odcinek w północnym szybie. Lokalizuje mi współrzędne Wezuwiusza na 14 południku oraz 41 równoleżniku. W sumie oba wymiary 114 oraz 79 wpisane są we Włoski Wezuwiusz. Gdzie siła ekspolozji  Wezuwiusza sięgnie od 7,9 do 9,7 stopnia w skali R. Druga liczba mniejsza 79 z planetoidy 79 wpisana jest w krótszy odcinek z szybu Komory Królowej. Dwa nierówne wymiary informowały o dwóch silnych trzęsieniach ziemi w odstępie 10 godzin. Do liczb z 6 lutego 2023 roku zastosuję prostą matematykę z drugiej klasy szkoły podstawowej. Od dłuższego odcinka szybu Komory Królowej 114 cm odjąłem krótszy odcinek 79 cm z numeru planetoidy 79 to uzyskałem wynik 35. Tą liczbę 35 z temperatur słonecznych zamieniłem na południk oraz równoleżnik na Ziemi. { 114 - 79 = 35 }. Ścierają się tam płyty tektoniczne Turcji oraz Syrii. Wartość liczby 79 z szybu Komory Królowej oraz numeru planetoidy 79 mówi o trzęsieniu ziemi do 7,9 stopnia w skali R. Czy takie trzęsienie ziemi miało miejsce w dniu 6 lutego 2023 roku. Mamy 6 luty tuż po północy o 01:17:36.1 trzęsie ziemią do 7,8 stopnia w skali R na 35 południku przecinanym przez 35 równoleżnik. Drugie mniejsze trzęsienie ziemi do 7,6 stopnia w skali R miało miejsce 10 godzin później o 10:24:48.6. Musiały być dwa trzęsienia ziemi jedno większe drugie mniejsze, gdzie różnica pomiędzy jednym szybem a drugim wynosi 10 cm { 203 - 193 = 10 }.
W liczbie 23* z ciągu liczbowego 2345 było zapisane wielkie wydarzenie w Polsce. Między innymi na 20 kwiecień 2022 rok, gdzie trzy dni po 20 kwietnia doszło do katastrofy w kopalni  Jastrzębie Zdrój. Zginęło wówczas 23 górników. Wartość liczby 23 nawiazuje do katastrofy w Polsce na 2023 rok. Liczby z aktywności słonecznej na 26 październik 2022 rok jak również z Tabeli Galerii informowały o totalnej zmianie pogody na 5/6 luty 2023 rok, która będzie miała wpływ na trzęsienia ziemi. Następnie mam 12 grudzień 2022 rok. To początek drugiej dekady grudnia dzień przed porzekadłem ludowym od Łucji do Wigili. Drugie wydarzenie informuje o trzęsieniu ziemi do 8,4 stopnia w skali R. Po 100 dniach od 12 grudnia 2022 roku mam 22 marzec 2023 rok. W tym zestawieniu liczb mam dwie szczególne liczby. Wartość 203 to suma parnych liczb z 19 numeracji Tabeli Galerii. Odnosi się do południowego szybu z Komory Królowej { 56 + 56 + 91 = 203 }. Wpisana jest w życie papieża Franciszka oraz współrzędne geograficzne Buones Aires. Na południe od równika.
Obie liczby 203 oraz 79 sa wpisane w dwa szyby Komory Królowej. Czyżby doszło do dwóch katastrof ziemskich jednocześnie, Turcja oraz Daleki Wschód na południe od równika. Liczba 79 wpisana jest w numer planetoidy oraz trzęsienie ziemi do 7,9 stopnia w skali R.

Wyliczyłem na 22 marzec 2023 rok następujące wartości liczbowe:
6. 22 marzec 2023 rok: - 203 st. C    + 97 st. C    { + 1      - 7 }.
Wymienione liczby 203 oraz 79 są wpisane dwa szyby z Komory Królowej. Czyżby chodziło o zderzenie dwóch płyt tektonicznych w różnych miejscach na Ziemi. Wartość liczby 203 wpisana jest w południowy szyb z Komory Królowej. Odnosi się do życia papieża Franciszka. I wydarzeń na południe od równika: Argentyna, Chlie Fidzi, Indonezja. Niepokój na Słońcu w górnej części tarczy słonecznej przełoży się na wydarzenie ziemskie od 22 do 26 marca 2023 roku. Informują o tym dwie długości z obu szybów Komory Królowej: minusowa - 203 oraz plusowa + 97 z 22 marca 2023 roku.
Natomiast wartość liczby + 97 może informować o trzęsieniu ziemi do 7,9 stopnia wskali R licząc od 1 do 10. Zastosuje tu dwa warianty obliczeń: 203 - 97 = 106. Pierwszy wariant wskazuje 106 południk Daleki Wschód. Drugi wariant odnosi się do wydarzenia na południe od równika { 119 - 84 = 35 }.  W tym przypadku wartość liczby 35 ponownie zamieniłem na południk oraz równoleżnik. Lokalizuje mi ponownie trzęsienie ziemi Turcja - Syria jak 6 lutego 2023 rok tylko 22 marzec.
Być może drugi wartiant obliczeń ostrzega o katastrofie na Oceanie Atlantyckim na 35 południku oraz 35 równoleżniku. Okolice Południowego Grzbietu na Atlantyku oraz w pasie Morza Śródziemnego od Grecji do Turcji. W pierwszym wariancie wartość liczby 106 lokalizuje mi dwa południki. Na wchód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Na zachód od Greenwich 97 południk przecina wulkan w Meksyku Popocatepel na 20,3 równoleżniku. Następnie 106 południk na zachód od Greenwich lokalizuje mi Półwysep Kalifornijski. Więc mam już dwa miejsca zagrożone trzęsieniem ziemi na zachód od Greenwich - Ameryka 22 marzec 2023 rok oraz na wschód od Greenmwich na 97 południk lokalizuje mi Sumatrę. A na 106 południku wulkan Kratakau Indonezja. Przedstawiłem cztery miejsca bardzo silnego trzęsieniem ziemi na 22 marzec 2023 rok do 8,4 stopnia w skali R. Z tsunami na Oceanie Spokojnym. Dodam że na lini Słońca 15 marca 2023 rok stoi obiekt kosmiczny informujący o tym wydarzeniu. Na wymienionych miejscach może dojść do całkiem innych wydarzeń. Ja układam swój scenariusz a aktywność słoneczna kreśli swój scenariusz. 6 luty jak i 6 kwiecień 2023 rok informują o podobnym wydarzeniu. W tym że 6 kwiecień 2023 rok po drugiej stronie naszej planety. Z drugiego szybu Komory Królowej wyczytałem dwa bardzo silne trzęsienia Ziemi do 8,4 stopnia w skali R. Podobnie jak w Turcji oraz Syrii. Do liczb z aktywności słonecznej oraz szybu Komory Królowej ułożyłem scenariusz. Nie zawsze się on jednak zgadza z rzeczywistością. Przykład asteroidy z 11/12 lutego 2023 rok. Miała eksplodować nad Oceanem Atlanyckim a eksplodowała nad Francją. Miejsce eksplozji jest bardzo ważne. Wartość liczby 203 informuje o stanie zdrowia papieża Franciszka na 22 marzec 2023 rok. Musimy brać pod uwagę wiek papieża Franciszka 84 lata, który Jest wpisany w zagadkę Wszechświata Królestwa Niebieskiego. Wtorek 3 stycznia 2023 rok: Pisałem: Oto wykaz zawrotnych temperatur na przełomie 22 dni. Począwszy od 9 lutego do 1 marca 2023 rok. Przełom roku 2022 a 2023 przedstawia następujące wartości liczbowe: - 2   + 22. W liczbie minus dwa mamy niedobór, natomiast w liczbie + 22 mamy nadwyżkę. Czyli informuje nas o dodatniej temperaturze w słońcu lub cieniu 22 lutego 2023 roku do około plus 22 stopni C. lub bardzo ważnym wydarzeniu na 22 luty 2023 rok. W tych dniach  spotyka się grupa Bukresztańska z prezydentem Joe Bidenem w Warszawie. Ale największym zaskoczeniem była wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie 20 lutego 2023 roku. I o tym wydarzeniu informowała nas plusowa liczba 22 na 22 luty 2023 rok.  Z tego wynika że plusowa wartość liczby + 22 informowała o szczycie państ grupy Bukareszteńskiej 21 luty 2023 rok w Warszawie. To zaskoczyło nawet mnie. Obejmując stawisko prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden skończył 79 lat. Bardzo ciekawa liczba sprzyjająca Polsce oraz obecnemu rządowi. Wiek prezydenta Stanów Zjednoczonych gdy obejmował stanowisko prezydenta wpisuje się w liczbę 79. To zapisano w ciągu liczb na 19 październik 2017 rok R.S. + 1    - 79 POLSKA 1 które realizują wydarzenia w Polsce po 4 latach począwszy od 2021 roku.Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page