top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Rok 2017 - nadchodzące wydarzenia

(niedziela, 22 stycznia 2017)

 

20/21 grudnia 2016 roku to dzień który zapisał się w historii astronomii. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej tego dnia piszą nowe wydarzenia na przyszłe lata. Wyliczona wartość trzech plusowych szóstek { + 666 } z 20/21 grudnia, nawiązuje do jednego z trzech księżyców który przestrzega przed niebezpieczeństwem. Ciało kosmiczne z trzech plusowych szóstek { + 666 } to planeta która wskazała zło, jakie mieliśmy końcem drugiej oraz trzeciej dekady grudnia 2016 roku w Polsce. W sobotę 13 lutego 2016 roku pisałem tak, cyt: " Wiadomo że wartość liczby dwóch czwórek { 44 } informowała o organizacji przestępczej. Pytanie czy trzy szóstki mówią o nowym demonie w Europie. Wskazuje na to wynik dzielenia z trzech szóstek który dał mi liczbę + 44,4 ". Już w styczniu 2016 roku wiedziałem o organizacji przestępczej w Polsce. To właśnie ciało kosmiczne z trzech plusowych szóstek ostrzegało przed zamachem stanu na Polski rząd końcem 2016 roku. Zacytuję fragment tekstu jaki opublikowałem 31 grudnia 2016 roku, cyt: " Wartość liczby + 666 dzielona przez + 15 = 44,4. Wiemy, że trzy czwórki informują o zamachu stanu lub przewrocie państwa Polskiego do góry nogami ". Tak to widziałem końcem grudnia. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej z 20/21 grudnia które ostrzegały przed mającym nastąpić zamachem. 20/21 grudzień 2016 rok: + 666 st. C    0,    + 15,   0. Liczba zero w tym zestawieniu potwierdza wydarzenia w Polsce około 20 grudnia 2016 roku. Do tej daty dodałem wyliczone + 15 dni z 20/21 grudnia to odczytałem 6 styczeń 2017 rok, wielkie święto kościelne Trzech Króli w Polsce. To właśnie tu Pan Bóg zaznaczył swoją obecność nad Polską. Dowodem jest plusowa piramida słoneczna nad linią Słońca w liczbie " 56 ", która należy do Stwórcy Pana Boga. Wartość trzech szóstek { + 666 : + 15 = + 44,4 } podzieliłem przez 15 to otrzymałem trzy czwórki z " przecinkiem ". Przecinek jest tu ważnym elementem układanki. Widzę w tych liczbach spisek lub przejęcie przez opozycję władzy siłą. Podobnie było w Turcji. Wyliczone trzy czwórki zaznaczyły organizacje przestępczą w której brały udział trzy osoby. Składając wszystko do jednego garnka oceniłem że około 20/21 grudnia 2016 roku doszło do spisku lub próby przewrotu państwa Polskiego. W tym spisku brały udział trzy główne postacie polskiej opozycji. Przecinek oznacza wyłamanie się jednej postaci z tego spisku. Wiele się nie pomyliłem, gdyż ludowcy oraz Kukiz-15 odstąpili od tego spisku. Pan Bóg { 56 } ostatecznie przetrącił skrzydła demonom. Nie zrobił tego sam, miał do tego swoich aniołów. Jak pokazują liczby ziemskim Królestwem Pana Boga jest obecnie Polska. Potwierdzenie można znaleźć w artykule na blogu pt: " Zbieżność liczb czy przemyślane dzieło Pana Boga ", opublikowane w niedzielę 8 listopada 2015 roku. Taki obraz przedstawiły liczby wyliczone z aktywności słonecznej. Drugą postacią w tej układance może być prezydent Polski oraz królowa Wielkiej Brytanii, dla nich także przysługuje wartość liczby 56. Królowa jest w podeszłym wieku i zdrowie już nie takie. Brak królowej na scenie politycznej daje dużo do myślenia. Być może królowa jest poważnie chora. Wszyscy czekamy na jej powrót do pałacu Buckingham. Co przedstawia aktywność słoneczna wyliczona z trzech plusowych szóstek dzielona przez 15. Wyliczone trzy czwórki z przecinkiem { + 44,4 } zawsze informują o zamachu. Być może wyliczone liczby przedstawiają inne wydarzenie ziemskie. Zagadka jest dla mnie trudna do rozwiązania podobnie jak skrywana w Buckingham tajemnica. Istnieje podejrzenie jak mówią liczby o organizacji lub spisku w którym mogły brać udział trzy osoby. Być może jedna się wyłamała. Udał się spisek, czy nie udał, w każdym bądź razie chodzi o tron. Taki obraz przedstawiają liczby. W tej chwili jedyną osobą która nie pokazuje się publicznie jest Królowa Wielkiej Brytanii. Być może nasza Gwiazda ma swój scenariusz dla królowej. Wyliczone liczby przedstawiają dwa podobne przypadki w jednym czasie. Po 100 dniach dowiemy się więcej na ten temat. Zsumowane trzy szóstki { + 666 } z 20/21 grudnia dają liczbę 18, równej masie księżyca. Plus 150 dni = 20/21 maj 2017 rok. Na ten dzień wyliczyłem spadającą aktywność słoneczną o 81 jednostek. Można się domyśleć wielkie spadki aktywności słonecznej informują o trzęsieniu ziemi. Znak minusowy przy liczbie - 18 informuje o wydarzeniu na zachód od Opola np woj. Lubuskie. Z wykresu z dnia 10 lutego 2017 roku odczytałem niebezpieczne zjawisko w naszym Układzie Planetarnym. Daleko poza granicami światła i ciemności stoi ciało niebieskie o minusowej liczbie { - 57 }. Minusowa liczba ma wielkie znaczenie, informuje o spadku aktywności lub brakujących 57 osobach. 96 dni po 10 lutym odczytałem 16 maj 2017 rok. 100 dni po 10 lutym w kalendarzu odczytam 20/21 maj 2017 rok. Obydwie daty 16 jak również 20/21 maj informują o trzęsieniu ziemi lub zaginionych 57 osobach. Dokładnie 21 maja stoją dwa ciała niebieskie 5 oraz 7 mają one coś wspólnego z liczbą 57 z dnia 10 lutego 2017 roku. W tej szczególnej liczbie może być zapisana siła trzęsienia ziemi do 5,7 stopnia w skali R. Taki obraz można odczytać z wyliczonych liczb aktywności słonecznej. Być może chodzi o inne wydarzenie ziemskie. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej na 20/21 maj 2017 rok.

 

20/21 maj 2017 rok: + 371 st. C   - 58,   - 81,  + 7. Dodatkowo w tej liczbie odczytałem 173 południk na wschód od Greenwich łącznie z Ameryką Środkową na 81 południku. + 7 to może być siła trzęsienia ziemi. Podstawiając  pod opracowany wzór wartość trzech szóstek { + 666 } można teoretycznie wyliczyć dni w kalendarzu nieprzyjazne człowiekowi oto on:

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26.

Wyliczone powyżej ciało niebieskie w liczbie 18 wpisane jest w powyższy wzór. Ciało niebieskie " Nibiru " wraz ze swoim układem planetarnym opisałem po raz pierwszy 24 marca 2010 roku. Trzy dni wcześniej 20/21 marca 2010 rok z aktywności słonecznej wyliczyłem niebywałe zjawisko dwa układy planetarne o przeciwnych znakach plus + 127 oraz minus - 127   - 18,  + 14. W tym zestawieniu liczb odczytałem ciało  kosmiczne w liczbie - 18. Temperatura tego dnia w samo południe spadła do 12,7 stopnia C w słońcu oraz cieniu, potwierdzając wyliczoną liczbę w samo południe 12,7 stopnia C. Wymieniona wartość liczby - 18 potwierdza spadek temperatury na 18 południku w Polsce. Wpływ na to wydarzenie mają wymienione powyżej ciała niebieskie. Zmienne znaki plus oraz minus przy liczbie 127 przedstawiają dwie strony świata na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Podobnie jest w naszej Galaktyce po przeciwnych stronach mieszczą się dwa układy planetarne + 127 oraz - 127 o zmiennych znakach. Wymieniona liczba + 127 wpisana jest w 13 numerację Tabeli Galerii, książka strona 22. Do tej numeracji przypisałem ciało niebieskie " Nibiru ". Odczytałem te wartości liczbowe z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.38.2721     26  0  13     6. Każdy wymieniony układ planetarny ma wpisany kąt nachylenia równika względem płaszczyzny orbity. Nasza planeta Ziemia ma nachylenie równika względem płaszczyzny orbity 23 stopnie 5 minut. Układ planetarny " Nibiru " może mieć zakładam teoretycznie 38 stopni 27 minut. Na pewno nie obraca się po tej samej orbicie co znane nam planety naszego Układu Słonecznego. Różnica nachylenia równika do naszej planety wynosi 15 stopni. Wymienione 15 stopni zaznaczono w piramidzie Cheopsa: nachylenie ściany bocznej do płaszczyzny Ziemi wynosi 51 stopni 51' 14,31". Ostatnia wartość 31 przedstawia 13 numeracje. Wymienione powyżej wartości liczbowe ujawniły inne nachylenie równika względem płaszczyzny orbity. Czy zawsze tak było? Być może co kilka tysięcy lat, lub co kilkanaście tysięcy lat, planety zmieniają nachylenie równika względem płaszczyzny orbity. Wykres nr 12, Planeta " Nibiru " i jej księżyce. Od tego wykresu trzeba zacząć. Wykres przedstawia w najwyższym punkcie w dniu 10 listopada 2010 roku ciało niebieskie o wartości liczby - 127. Stoi w polu, czyli jest ciałem ruchomym krążącym w naszym Układzie Słonecznym. To samo dotyczy ciała niebieskiego z 11 listopada w najniższym punkcie + 27. Na tamten czas wyliczoną liczbę 127 przypisałem dla planety X. Poniżej na ukośnej czerwonej linii 11 listopada o minusowej wartości liczby - 11 stoi planeta która obraca się w koło Gwiazdy po własnej osi. Następnie na samym dole ponownie 11 listopada + 27 stoi drugie ciało niebieskie w polu. Czyli zmienia swoją pozycję przy planecie. Wszystko wskazuje na to że to Księżyc. Raz przybliża się do planety raz oddala. Takie zjawisko zapisano w podstawie piramidy Cheopsa 5,4 ha i odwrotnie w liczbie 45. Raz księżyc większy raz księżyc mniejszy. Księżyc Ziemi obiega naszą planetę w 27 dni. Wszystko wskazuje na to że wykres nr 12 przedstawia dwa identyczne układy planetarne z dwoma identycznymi planetami oraz księżycami. Można powiedzieć że w naszym Układzie Planetarnym znajdują się dwie równoległe planety Ziemie. Znamy już dwa księżyce. Trzeci księżyc wyliczyłem z trzech plusowych szóstek. Trzy księżyce zapisano w podstawie piramidy Cheopsa 5,4 ha. Wykres nr 12 " Planeta " Nibiru " i jej Księżyce ułatwiają rozwiązanie tej układanki. Po głębszej analizie z opublikowanego wykresu doszedłem do wniosku że liczbę 11 przypisano dla planety Ziemi, oraz równoległej ziemi '' Nibiru ". A nie jak pierwotnie pisałem dla księżyca.  W tym przypadku obie planety 11 oraz 27 dają mi liczbę 38. Ma to jakiś sens. Liczba 38 wpisana w 13 układ planetarny informuje o nachyleniu równika względem płaszczyzny orbity. Przedstawiony 13 układ planetarny wyliczony z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa potwierdza te same obliczenia. Pierwszy układ planetarny w kolejności od dołu do góry z lewej strony naszej Galaktyki przypisano dla naszego Układu Słonecznego. Odczytałem i zapisałem następującymi liczbami:

 

R.S.1.11      1  0  1      9. Tabela Galerii strona 22 książka przedstawia cały nasz Układ Słoneczny. W pierwszym układzie planetarnym z lewej strony od samego dołu znalazłem potwierdzenie oraz liczbą 11. Dlaczego dla naszej planety Ziemi pierwotnie przypisywałem liczbę nr 27? Ze względu na jej wielkość. Księżyc jest mniejszy dlatego przypisałem mniejszą liczbę 11. Z numeracji na rys 12 Planeta " Nibiru " i jej księżyce oceniłem że coś większego należy przypisać większemu obiektowi, czyli Ziemi. Jednak wszystko jest inaczej i nie jest ostateczna decyzja w prowadzonych badaniach. Przy bardzo wysokiej aktywności słonecznej ponowie odczytałem gwiazdę która stoi gdzieś daleko za progiem znanego nam Układu Słonecznego w liczbie 127. Zapisałem  ją następującymi liczbami w dniu: 10/11 listopad 2010 rok: - 715 st. C   + 58,  - 127,  + 27, z dodatnią temperaturą w słońcu tego dnia. Analizując poszczególne liczby zapisane w 13 układzie planetarnym 2721 doszedłem do wniosku że występują dwie równoległe planety z dwoma równoległymi księżycami. Pytanie czy nasza planeta zmieni w przyszłości nachylenie równika względem płaszczyzny orbity. 54 planety naszego Układu Słonecznego oraz 54 Gwiazdy naszej Galaktyki dumnie ustawiły się przez 71 dni na linii Słońca oraz linii Galaktycznej od 20 czerwca do 1 września 2010 roku. Było to niecodzienne zjawisko w dziejach astronomii. Przed czym ostrzega taka parada Planet oraz Gwiazd na linii Słońca. Jeżeli co kilkanaście tys lat następują zmiany to prawdopodobnie nasza Ziemia musi się podporządkować przyszłym wydarzeniom. Nic nie dzieje się od razu, myślę że czas pokaże. Jak mówi Biblia, kiedy aniołowie zaczną grać na trąbach wszystko się zmieni. Już grają. Przytoczę przykład z Biblii, cyt: " Szczególną rolę aniołowie odgrywają po otwarciu siódmej pieczęci { Ap  8, 1nn }. Wówczas zapanowała w niebie " cisza " jakby na pół godziny { Ap 8, 1 }. Cisza ta jest zapowiedzią niepokojących i groźnych wydarzeń, które mają za chwilę nastąpić { " cisza przed burzą " }. Po niej na scenie pojawią się aniołowie, którym przekazano siedem trąb, by obwieszczali to co nastąpi. 38 układ planetarny odczytałem i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56,5691       38  0  19     9. Wymieniono w nim coś szczególnego czas: 65 godzin 56 minut, czyli niecałe trzy dni. Wygląda na to że koniec czegoś czego się domyślam potrwa niecałe trzy dni, czyli 65 godzin 56 minut. Jezus gdy chodził po naszej Ziemi obiecał że zburzy stary porządek w ciągu trzech dni. Na gruzach starego zbuduje Nowy Świat. I miał w tej wypowiedzi wiele racji. W 38 układzie planetarnym odczytałem potwierdzenie słów Jezusa oraz wymieniony czas  65 godzin 56 minut. Mamy tu niecałe trzy dni. To samo wydarzenie zapisano w jednym z szybów komory Królowej, załamuje się pod kątem 38 stopni. Zaznaczono liczbę 38 odnosi się wydarzeń zapisanych w 38 układzie planetarnym. Przyszłe wydarzenia potwierdzają liczby. Składając wszystko po kolei uznałem że klimat na równoległej planecie ziemi jest podobny jaki występuje na wyspie Sokotra nieopodal Afryki. W takim ciepłym klimacie musi istnieć życie. Plusowe znaki przy liczbie 27 mogą informować o panującej temperaturze na równoległej planecie ziemi. Po kilku latach przerwy w 2010 roku ponownie odkryłem Gwiazdę " Nibiru " w naszym Układzie Słonecznym przy bardzo wysokiej aktywności słonecznej 14 listopada 2016 roku. Zapisałem następującymi liczbami: + 721 st. C   + 36,   0. Miała ona wpływ na bardzo silne trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii. Po raz drugi wyliczyłem tą samą wartość 27 grudnia 2016 rok: + 721 st. C   - 11,   0. Zatrzęsło wtedy w kilku miejscach na naszej planecie najwięcej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Iran, Rumunia. Z obliczeń wynika że równoległa planeta Ziemia z układu planetarnego " Nibiru " jest równie aktywna jak nasza planeta Ziemia. Oto kilka trzęsień ziemi które miały miejsce 27 grudnia 2016 roku przy bardzo wysokiej aktywności słonecznej + 721.

 

1. M 5.6 Rumunia - 2016-12-27    23:20:56

Lokalizacja: 45.72  N;     26.61   E

źródło:  http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555597

 

2. M 5.6 - Nevada - 28.12.2016   08:18:00

Lokalizacja: 38,37   N;   118,90   Biała

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555646

 

3. M 5.5 - Nevada - 2016-12-28    08:22:12

Lokalizacja: 38.39   N;   118.90   W

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555649

 

4. M 5.6 - Nevada - 28.12.2016   09:13:47

Lokalizacja: 38,38  N;   118,90  Biała

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555667

 

Trzęsienie ziemi które miało miejsce na przełomie 27/28 grudnia na 118 południku nie było przypadkowe. Zapisany jest tu jeden z wymienionych Księżyców w liczbie 18 oraz planetę w liczbie 11. Na 20/21 maja 2017 roku po raz trzeci wyliczyłem to samo ciało niebieskie - 127. Śledząc wyliczone liczby stwierdziłem że gwiazda " Nibiru " próbowała się ukryć. Znalazłem ją w zsumowanych liczbach 20/21 maja 2017 roku. Spotkanie w Kożuchowie z moją żoną w sennej wizji 21 grudnia 2016 roku nie było przypadkowe. To miasteczko leży w bliskiej odległości od Polkowic miejsca częstych trzęsień ziemi. Dokładnie 20/21 grudnia 2016 roku wyliczyłem ciało kosmiczne z trzech plusowych szóstek. Które ostrzega przed przyszłym niebezpieczeństwem. Od 21 grudnia 2016 roku do 20/21 maja 2017 roku mija dokładnie 150 dni. Dla przypomnienia ten dzień 20/21 maj 2017 rok jest szczególnie opisany w tym wypracowaniu. Dla Pana Boga każdy dobry człowiek z Jego Królestwa jest bliski sercu. Dlatego niebiosa czuwają nad każdym człowiekiem który stąpa po naszej Ziemi. Gdybym coś zapomniał, dusza bliskiej osoby w Niebiosach jest pośrednikiem między Niebem a Ziemią i przypomina mi bym nie ominął ważnych wydarzeń w roku. Czuwaj, nie daj się zaskoczyć. Głównie chciałbym zwrócić uwagę na 21 oraz 22 maj na czarnej ukośnej linii powyżej linii Słońca o oznaczeniu plusowym stoją dwa ciała kosmiczne które ostrzegają przed trzęsieniem ziemi może to być w Polsce lub po drugie stronie naszej Ziemi. Są to ciała kosmiczne oddalone od 5 do 7 milionów km od naszej planety.Wymienione wartości liczby 5 oraz 7 mogą informować o sile trzęsienia ziemi. Być może wydarzenia majowe ostrzegają przed następnym trzęsieniem ziemi za kolejne 100 dni w Polsce na 1 wrzesień 2017 roku. Podobne wyliczenie przedstawiłem na 7 oraz 8 czerwca 2015 roku po 100 dniach doszło do silnego trzęsienia ziemi 17 września 2015 roku. Liczba 150 została wyliczona z godziny śmierci mojej ukochanej żony, 01:50.

 

20/21 grudzień + 150 dni = 20/21 maj 2017 rok.

 

Po raz kolejny ukryta Gwiazda "Nibiru" wykryta została z następujących liczb aktywności słonecznej:

 

1. 18/19 maj 2017 rok: + 448 st. C     -54,     - 31,   { 0 }.

2. 19/20 maj 2017 rok: + 417 st. C     -54,     - 46,   + 4.

3. 20/21 maj 2017 rok: + 371 st. C     - 58,    - 81,   + 7.

4. 21/22 maj 2017 rok: + 290 st. C     - 65,    + 2,    + 5.

5. 22/23 maj 2017 rok: + 292 st. C     - 70,    - 3,     - 2.

6. 23/24 maj 2017 rok: + 289 st. C     - 68,      0.

 

18/19 maja 2017 roku zakończyłem wyliczenia zerem w nawiasie na linii Słońca. Suma minusowych liczb z pozycji drugie oraz trzeciej w dniu 20 maja { 46 + 81 } daje liczbę - 127. W tym zsumowaniu jedna planeta stoi daleko za granicą światła i ciemności - 46 podobnie jak ta z 10 lutego. W tej liczbie 46 może być zapisane trzęsienie ziemi do 4,6 stopnia w skali R. Z tego wynika że planeta lub gwiazda " Nibiru " w tym czasie zostanie zasłonięta przez inne ciało kosmiczne. Plusowe liczby + 4 oraz + 7 wskazują strefy czasowe na zachód od Greenwich jak również na wschód od Greenwich. Oraz siłę trzęsienia ziemi od 4 do 7 stopni w skali R. Nie pomijając trzęsienia ziemi w Polsce. Wartość liczby 18 przypomina o wydarzeniu w Polsce. Wymieniony jest tu 18 południk. Drastyczny spadek aktywności słonecznej w liczbie 81 pociągnie za sobą kolejne zniszczenia. Podobny przypadek odnotowałem przy wzroście aktywności słonecznej 20 października 2010 roku. Aktywność skoczyła o + 78 st. C   - 1. Odnotowano wtedy bardzo silną burzę na Saturnie. Podejrzewam że w tych dniach na przełomie 15/16 maj 2017 roku przy tak wielkim spadku aktywności słonecznej i zmianie pogody może się wytworzyć trąba powietrzna. Wymieniona minusowa wartość liczby - 54 nawiązuje do podstawy piramidy Cheopsa 5,4 ha. Wymieniona wartość liczby - 81 zaznacza 81 południk na zachód od Greenwich. Zlokalizowane miejsce na północ od równika to teoretycznie okolice Kuby, Jamajki. Na południe od równika z tej liczby można zlokalizować południowe Peru lub północne Chile. Być może zatrzęsie ziemią w wymienionym rejonie. W wymienionych miejscach często dochodzi do bardzo silnych trzęsień ziemi. Wymieniona wartość liczby 45 wskazuje wielkie Jeziora w Stanach Zjednoczonych Ameryki na 45 równoleżniku oraz 45 prezydenta. Już kilkakrotnie bywało że nasza Gwiazda przedstawia  swój scenariusz inny od mojego. Z liczby 81 można odczytać wydarzenia na wschód od Greenwich w okolicy zatoki Bengalskiej. Często tworzą się tam cyklony oraz huragany. Tak wielki spadek aktywności słonecznej może mieć wpływ na wymienione wydarzenie. Wpływ na te wydarzenia ma Gwiazda Nibiru. Po 20 maja 2017 roku znajdziemy się na zakręcie naszej wędrówki. O tym w innym artykule.

 

Na koniec chciałbym przypomnieć o innym wydarzeniu historycznym. Tuż po północy 2017 roku zjawił się niespodziewanie biegun minusowy. Tak też się stało jak obliczyłem już początkiem stycznia temperatury zaczęły drastycznie spadać. 6 stycznia 2017 roku temperatury w Polsce spadły blisko - 39 stopni C. Podobne zdarzenie miało miejsce w noc sylwestrową w Stambule, Turcja. Tuż po północy zamachowiec zamordował 39 osób i ranił 69. Zjawił się tuż po północy jak biegun minusowy raptownie. To wydarzenie szczególnie zaznaczyłem na blogu. Poprzednio pisałem że są to porachunki między Turcją a Rosją. Wiele w tym miałem racji gdyż zamachowiec pochodził z dawnego bloku Związku Radzieckiego. Zgodność temperatur z ofiarami ludzkiej głupoty. Dwa równoległe zdarzenia ze stycznia mogą znaleźć potwierdzenie około 11 kwietnia 2017 roku. Plusowa aktywność słoneczna rosła na naszym Słońcu systematycznie ponad cztery lata. Najwyższą aktywność słoneczną odczytałem w dniu 16 grudnia 2016 roku w liczbie + 776 jednostek. W tym samym dniu opozycja próbowała siłą przejąć władzę w Polsce lub Polskę sprzedać. W historii Polski wiele dziwnych rzeczy robili posłowie. Pan Bóg przygotował swój plan, zaznaczył to w piramidzie słonecznej 10 stycznia 2017 roku w liczbie 56. Ostatecznie przetrącił skrzydła demonom. Od 16 grudnia 2016 roku systematycznie aktywność słoneczna spada.

 

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page