top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Tajemnice Komory Króla.

(czwartek, 23 kwietnia 2015)

 

Starożytnym Egiptem, a zwłaszcza piramidami, byłem zafascynowany od dzieciństwa. Przeczytałem wiele książek i uznałem że świat nauki jest podzielony i nie do końca rozwiązany. Gdzie tkwi prawda i kto ma rację? Odpowiedź kryją dane z piramidy Cheopsa. Nie jestem bajkopisarzem więc przejdę do rzeczy. Każdy naukowiec przedstawia swoją wersję na temat budowy piramidy Cheopsa. Ja także mam swoją wersję odczytaną z danych z piramidy Cheopsa. Nie jest ona wymyślona, gdyż dowody zakodowano w liczbach danych piramidy. Szczegółowe dane podano w: źródło " Konstrukcja piramidy - Wikipedia wolna encyklopedia ".

Większość naukowców swoje badania opiera na datowaniu. Czytając opinie można dojść do wniosku że każdy ma po części rację. Ja w stosunku do innych nie jestem skorumpowany i nie muszę trzymać się sztywno naukowych zasad. Nie muszę na siłę udowadniać że piramidy zbudowano około 2 500 lat przed Chrystusem. Dzieląc opinie naukowców każdemu można przyznać racje. Ale jest jeszcze jedno " ale ". I tu jest kwestia nierozwiązana. Załamania, kąty, szyby, łuki, wnęki, schody, rzędy, sarkofag, wysokość, przedstawiają inną wersję budowy. Zacznę od końca tekstu Komory Króla, ponieważ była początkiem początku. Tu Bóg zaznacza swoją potęgę w Niebiosach. Komora Króla to wszystko co znajduje się w niebiosach od początku i nie mam co tego żadnej wątpliwości. Wymiary Komory Króla z sarkofagiem w środku łącznie z kanałami, budowniczy zaznaczył ważnym wydarzeniem w Niebiosach, oraz na Ziemi. Nawiązują one do planet naszego Układu Słonecznego.

Komora Króla o wymiarach: 10.56 m { oś wsch. - zach. } x 5.23 m x 5.81 m zbudowana jest w całości z granitu. Celowo wstawił sarkofag szerszy od prześwitu o 2 cm aby nikt go nie ukradł. Wymiary Komory Króla 10.56 + zero = 10.560 zaznacza lata od początku do czasów Narodzin Jezusa na Ziemi. Także w tej dacie Pan Bóg oznajmił że narodzi się Syn Boży 10 560 lat później. Nie może być tak aby wymiary Komory Króla w piramidzie budowniczy podał w całkowitym wymiarze 10 560 m gdyż byłby to absurd. Na przykład sarkofag wstawiono podczas budowy w górnych partiach ukończenia piramidy czyli około 10 560 r.p.n.e. Czy to jest poprawna data? Jak odgrodzić stare czasy od nowych i to co w Niebiosach a na Ziemi.

Źródło: " Wikipedia piramida Cheopsa, wolna encyklopedia. " Cyt: " W poprzek przedsionka wpuszczono pary bruzd nadal tkwią dwie płyty granitowych zasuw". Wpuszczone płyty oddzielają to co było przed nami około 10 560 r.p.n.e. oraz nowe czasy na ziemi. Można przyjąć że tylko takim sposobem budowniczy znaczy lata budowy oraz czas przeszły 10 560 r.p.n.e. Sarkofag w Komorze Króla symbolizuje miejsce Oriona na niebie. Szyby w Komorze Króla: źródło: " Piramida Cheopsa - Wikipedia, wolna encyklopedia. " Cyt: " W ścianach północnej i południowej, na wysokości około jednego metra od posadzki, znajdują się wyloty prostokątnych kanałów. Kanały te - odmienne od tych w Komorze Królowej - mają wyloty na zewnątrz piramidy. Wskazują kierunki do wytyczonych planet w naszym Układzie Słonecznym oraz naszej Galaktyce. Kanał północny wznosi się pod kątem 31 stopni a południowy pod kątem 45 stopni " koniec cyt.

Wiadomo że sarkofag jest odbiciem konstelacji Oriona. Rys 13 z 11 maja 2010 roku ma wpisaną Konstelację Oriona w dacie 26 lipiec + 2 st. Boczne krawędzie Konstelacji Oriona na rysunku przecina Korytarz Wstępujący 39 m nad linią Słońca oraz Korytarz Zstępujący pod linią Słońca. Budowniczy zaznaczył dwa szyby z wylotem na zewnątrz piramidy, w północnej oraz południowej ścianie, po to aby nam uzmysłowić wyobrażenie odnośnie dwóch układów planetarnych oraz dwóch planet naszego Układu Słonecznego. Podany kąt wznoszenia 31 stopni oraz 45 stopni odzwierciedlają układy planetarne z naszej Galaktyki oraz dwie planety. Czy poznamy myśli budowniczego? Wartość liczby 31 czytana z prawej do lewej da nam liczbę 13 oraz 13-ty układ planetarny z 13-tą Gwiazdą " Nibiru " lub planetą. To samo odnosi się do liczby 45 czytana z prawej do lewej da nam liczbę 54, oraz 54-ty układ planetarny z 54 planetą naszego Układu Słonecznego. Tabela Galerii przedstawia planety po prawej stronie, na wschód od Greenwich. Trzeba przyjąć że ta liczba nawiązuje do podstawy z piramidy Cheopsa 5,4 ha. Podstawa piramidy to ważny element budowy związany ze stałym gruntem, czyli kontynentem na Ziemi. Wskazane miejsce 5,4 ha x 45 na naszym kontynencie to płyta euroazjatycka - okolice Moskwy. Podstawa piramidy 5,4 ha wskaże drogę do ważnej informacji oraz myśli budowniczego. Ostatecznie mam dwa wymiary do współrzędnych geograficznych 13 st. x 54 st. Z wymienionych liczb odczytałem współrzędne geograficzne dla wyspy Sokotra. Długość tej wyspy wynosi 120 km a szerokość 40 km. Można przyjąć że wyspa ma kształt elipsy. Podobny kształt budowy mogą mieć dwie planety - to oczywiście teoria. Jednak trzeba przyjąć że wymienione planety pojawiają się w naszym Układzie Słonecznym raz na 5 400 lat oraz 3 100 lat. Oddalają się od naszej Gwiazdy kursem eliptycznym. Sarkofag symbolizuje Konstelacje Oriona natomiast kąty w kanałach wyspę na naszej Ziemi - Sokotra, oraz wymienione planety. Sarkofag z kanałami w Komorze Króla niesie ważne przesłanie. Jak podają liczby z kanałów na wyspie Sokotra pojawił się pierwszy homo sapiens jakiego znamy. To tu w tym miejscu powstały pierwsze istoty myślące na ziemi za sprawą Pana Boga. Mogą o tym świadczyć, źródło: " W Jemenie odkryto miasto z 2 wieku"! Zespół rosyjskich archeologów odkrył na wyspie Sokotra pozostałości starożytnego miasta z II wieku n.e. - Informuje serwis internetowy Yemen News Agency, cyt: " Odsłonięto m.in. ruiny domów i pozostałości ulic. " W 2008 roku na stanowisku w okolicach miasta Hadibu rosyjscy naukowcy odkryli kamienne narzędzia z okresu kultury olduwajskiej - najstarszej kultury paleolitu - kiedy praludzie sprzed około 2 milionów lat wytwarzali pierwsze narzędzia z otoczaków.

Wpisane planety układów słonecznych przedstawiają porządek w numeracji planetarnej. Układ słoneczny " Nibiru " chociaż nie należy do naszego Układu Słonecznego także ma swoją liczbę w numeracji. Tak jak wyspa Sokotra nigdy nie należała do Pangei będąc zawsze wolną wyspą. Kiedy zatem zbudowano piramidę Cheopsa. Według danych wpuszczone płyty w pary bruzd zaznaczają rozwój cywilizacji oraz upadek to co było sprzed około 10 560 r.p.n.e. Pierwsze zdjęcia wykonane w Egipcie ujawniają zasypanego sfinksa piachem oraz widoczną piramidę. Czy tak mogło być z Piramidą Cheopsa. Obliczenia wskazują ważną datę około 12 572 r.p.n.e. To właśnie w tym okresie czasu musiało dojść do wielkiej katastrofy na Ziemi. Tylko tak ważne wydarzenia zapisali nasi praprzodkowie w kamieniu aby mogło przetrwać wiele dziesięcioleci.

Bardzo możliwe że wydarzenie które miało miejsce jest ostrzeżeniem dla potomnych w naszych czasach. Budowniczy nie chwali się odkryciem wyspy jedynie dzieli się ważną informacją o dwóch planetach z naszego Układu Słonecznego, które mają kurs eliptyczny wokół Słońca, w przeciwieństwie do naszej Ziemi. Czy trud budowniczego poszedł na marne? Myślę że nie. Z przekazu odczytałem że na wymienionych planetach panuje podobny klimat jaki znamy na wyspie Sokotra. Podobny klimat - podobne życie, czy oto chodzi w przekazie? Pogłębiając swoją wiedzę na temat budowy piramidy Cheopsa po wielu latach doszedłem do ważnej informacji. Uwagę moją skupiłem na czymś czego nikt dotąd nie próbował rozwiązać. Nasza Gwiazda kryje wiele tajemnic, Boskiego Prawa, które ukryto w piramidzie Cheopsa. Niebawem minie 20 lat moich badań, i dziś jestem pewien że nasz Układ Słoneczny dzieli się na trzy części. Każdy zawiera dziewiątą część naszego Układu Słonecznego. Jego całość zapisano w otworach po obu stronach Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. W tych samych otworach zapisano numerację naszej planety oraz układów słonecznych naszej Galaktyki. Na drugim miejscu po prawej stronie zapisano życie i śmierć Cheopsa. Na 12-tym miejscu po prawej stronie zapisano życie i śmierć Jezusa z Nazaretu. Na 13-tym miejscu zapisano układ słoneczny " Nibiru " z sześcioma planetami. Na 38 miejscu po prawej stronie zapisałem układ słoneczny, oraz planety. Wymieniony jest na 19-tym miejscu w kolejności:

R.S.56,5691     38  0  19     9.

Przedstawiona numeracja 19-tego układu słonecznego była już kilkakrotnie opisana i publikowana na blogu. Dla przypomnienia powtórzę jeszcze raz, znaczenie liczb. Jedna wartość liczby 56 nawiązuje do Stwórcy Pana Boga. Jedna wartość liczby 56 nawiązuje do daty urodzenia autora. Jedna wartość liczby 56 wymienia przeżyte lata mojej ukochanej żony na Ziemi. Dwie wartości liczbowe 56,56 nawiązują do dwóch papieży na stolicy Apostolskiej we Włoszech w obecnych czasach 2015 roku. Cztery liczby 5691 czytane z prawej do lewej informują o dacie urodzenia autora 6-ty styczeń 1956 rok. Podwójna wartość liczby 96 informuje o życiu i śmierci. W tej liczbie zapisano śmierć polskich parlamentarzystów. Dwie wartości liczbowe 56 x 56 wskazały upadek asteroidy w okolicy Jekaterynburga w Rosji 15 lutego 2013 roku. Źródło Książka " Bitwa z Gwiazdami " autor Ryszard Suski. W liczbie 9 zapisano czasy od 2013 do 2021 roku w Polsce oraz Europie. Wrócę jednak do moich badań. Wartości liczbowe z 38 układu planetarnego zawierają szczegółowe dane oraz konstrukcję piramidy Cheopsa.

56,5691 = 56 + 56 + 91 = 203, wspak 19 + 65 + 65 = 149.

W wartościach liczbowych 203 zawarto warstwy oraz rzędy bloków w piramidzie. Wartość liczby 149 nawiązuje do wysokości piramidy Cheopsa. Czytając opinie naukowców doszedłem do wniosku, że każdy na prawo twierdzić iż jest właśnie tak a nie inaczej. Nikt na siłę nie będzie przekonywał do swoich racji. Aby poznać myśli budowniczego trzeba mieć argumenty oraz materiały pomocnicze. Pomieszczenia, kąty, łuki, szyby, komnaty i galeria przedstawiają wydarzenia na naszej planecie od początku do końca. Czyli od momentu kiedy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Szczególnie zaznacza rok około 10 560 p.n.e. Poszczególne wymiary zawierają bardzo ważną informację naszych czasów oraz pradawnych ludów. O tym że piramida ujrzy światło dzienne na początku XXI wieku przepowiadali wybitni tego świata, XX wieku.

 

Wyspa Sokotra jest pierwszym miejscem na Ziemi gdzie rozwijało się życie za sprawą Boga. Tak zaznaczono w Komorze Króla. Bóg ustalił nowe zasady które zapisano a powinny obowiązywać w naszych czasach. Załamania szybów z Komory Króla ujawniają ważną datę: 4 500 + 3 100 = 7 600. Do tej daty dodam nasze czasy czyli 2012 rok to otrzymam 9612 rok. Wartość liczby 96 informuje o katastrofie jaka prawdopodobnie miała miejsce na Ziemi w tamtym okresie. To jest tylko teoria. Ostatecznie ustaliłem że szyby z Komory Króla informują o klimacie na wymienionych planetach. Natomiast wpuszczone płyty w pary bruzd zamykają stare czasy  z rozpoczęciem budowy piramidy w 10 560 r. p.n.e. Podsumowując skąd nasi praprzodkowie znali wymienione planety, a może byli naocznymi świadkami tego czego my nigdy nie poznamy. Układ słoneczny " Nibiru " jest wpisany w numerację naszego Układu Słonecznego jak również naszej Galaktyki na 13-tej pozycji. Natomiast sama planeta zwana "Nibiru" co jakiś czas zbliża się do naszej Gwiazdy zmieniając bieg historii.

 

 

Prowokacja czy pokojowa manifestacja?

 

Zbliża się 8 maj, 70-ta rocznica zakończenia wojny, miejmy oczy i uszy szeroko otwarte. Nocne wilki mogą być przykrywką do realizacji programu wschodniego sąsiada.

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page