top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Cyrk na niebie, trzęsienia na Ziemi​

(czwartek, 23 lutego 2017​​​)

 

 

Planeta Jowisz z naszego Układu Słonecznego w połowie znajduje się na granicy światła i ciemności. Przykładem może być kometa z 10/11 lutego 2017 roku. Jak informowałem znajdowała się ona za granicą światła i ciemności. Ciała niebieskie za Jowiszem również znajdują się za granicą światła i ciemności. Nie są one na kursie kolizyjnym z naszą planetą Ziemią. Pozostałe ciała niebieskie zaznaczone na wykresie, krążące przed Jowiszem tz. linią światła i ciemności zagrażają naszej planecie. Są one na kursie kolizyjnym z Ziemią. Po raz pierwszy ciało niebieskie w dniu 27 luty 2017 roku znalazło się na kursie kolizyjnym z naszą Ziemią. Wartość liczby zero w dniu 27 lutego na linii Słońca zaznacza zderzenie ciała niebieskiego z naszą planetą. Czy na pewno?

 

Z liczb aktywności słonecznej na 27 luty 2017 rok wyliczyłem następujące liczby:

 

1. 26/27 luty 2017 rok: + 584 st. C     - 20,    + 3,    0.

2. 27/28 luty 2017 rok: + 587 st. C     - 20,    - 24,   0.

3. 28/29 luty 2017 rok: + 563 st. C     - 20,    - 8,     0.

 

Jest to pierwszy przypadek kiedy ciało niebieskie trafia w Ziemię na wykresie 27 lutego 2017 roku na 42 równoleżnik. Trafienie nie oznacza zderzenie. Najprawdopodobniej chodzi o trzęsienie ziemi we Włoszech na 42 równoleżniku. Tylko niektóre ciała niebieskie spadają na Ziemię gdyż większość ciał niebieskich spala się w atmosferze. Na zasadzie prób i błędów będę oceniał jaki wpływ ciała niebieskie krążące przed linią światła i ciemności będą miały na wydarzenia ziemskie. Wartość liczby - 8 może nawiązywać do trzęsienia ziemi 8 stopni w skali R. Wartość liczby 0 potwierdza opisane wydarzenia. Takich przypadków w 2017 roku będzie bardzo wiele. Co ma wspólnego ciało niebieskie 27 lutego 2017 roku z papieżem Benedyktem XVI? Opisane zdarzenie nie musi być prawdziwe ja przedstawiłem mój punkt widzenia z odczytanych liczb.

 

Z historii.

Dokładnie 26 na 27 luty 2013 roku Benedykt XVI podjął decyzję o rezygnacji z posługi Biskupa Rzymu. Ogłosił ją 28 lutego 2013 roku na Kolegium Kardynalskim. 28 lutego 2017 roku minie dokładnie 4 lata od tej decyzji. Co się zmieniło przez te 4 lata? Unia Europejska podjęła decyzję o przyjmowaniu uchodźców z Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Ten pomysł poparł nowy Biskup Rzymu Franciszek. Od trzech stuleci w Europie mieliśmy jedną wiarę katolicką. Dwie wiary w jednej Europie nie będą miały miejsca. Ponieważ uchodźcy z Bliskiego Wschodu myślą innymi kategoriami niż chrześcijańskie. Podam przykład bitwy pod Wiedniem z Turkami za panowania Jana III Sobieskiego Króla Polski. Spotkały się tam dwie armie o innych poglądach religijnych, wierzących w jednego Boga 56. Kto zna historię to wie jak to się skończyło dla Turków. Już wielokrotnie informowałem że jedna wartość liczby 56 należy do Stwórcy Pana Boga w niebiosach. Dwie parne liczby 56 x 56 należą do dwóch papieży w Europie oraz dwóch bogów na jednym terenie Europy. A to się źle skończy w Europie. To szczególne wydarzenie zapisano w Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa 10,500 lat temu p.n.e. Dlaczego szczególną uwagę zwrócono na dwie bliźniacze liczby 56 x 56 zapisane w 19numeracji tabeli Galerii: R.S.56,5691       38  0  19      9. Jest to szczególny przypadek który mógł mieć miejsce w przeszłości. Mam wrażenie że obecni biskupi Rzymu mają różne poglądy na współczesne czasy. Z liczb aktywności słonecznej 26/27 luty 2013 rok odczytałem pierwszą katastrofę. Przedstawiam dwa zbieżne przypadki tego samego dnia w innym czasie.

 

1. Rezygnacja Benedykta XVI z posługi Biskupa Rzymu 27 lutego 2013 roku.

2. Ciało niebieskie + 3, 27 luty 2017 rok lokalizuje współrzędne geograficzne na 42 równoleżniku.

 

Czy historia z przeszłości miałaby się powtórzyć ponownie 27 lutego 2017 roku. Raptowne spadki temperatur mają wpływ na trzęsienia ziemi oraz eksplozje kolejnych wulkanów. Takim dniem jest 18 marzec 2017 roku. Dokładnie tego dnia ciało niebieskie wpisało się w przekątną podstawę piramidy na wykresie na plus + 18 cm. Trzeba pamiętać że 100 dni po 18 marca 2017 roku odczytam 28 czerwiec. Tego dnia rysuje się raptowna zmiana pogody. Można się spodziewać w tym dniu trąb powietrznych. Począwszy od 18 do 27 marca wyliczyłem następujące liczby z temperatur słonecznych:

 

1. 17/18 marzec 2017 rok: + 516 st. C      - 31,     - 25,       0.

2. 18/19 marzec 2017 rok: + 491 st. C      - 31,     - 17,       0.

3. 19/20 marzec 2017 rok: + 474 st. C      - 31,     - 33,       0.

4. 20/21 marzec 2017 rok: + 441 st. C      - 31,     + 14,    - 6.

5. 21/22 marzec 2017 rok: + 455 st. C      - 25,     + 4,      - 3.

6. 22/23 marzec 2017 rok: + 459 st. C      - 22,     + 4,         0.

7. 23/24 marzec 2017 rok: + 463 st. C      - 22,     + 1,       - 1.

8. 24/25 marzec 2017 rok: + 464 st. C      - 21,     + 14,       0.

9. 25/26 marzec 2017 rok: + 478 st. C      - 21,     + 2,       - 3.

10. 26/27 marzec 2017 rok: + 480 st. C   - 18,        0,        + 2.

 

18 marzec 2017 rok zapowiada zmianę pogody. Przez sześć dni począwszy od 20 do 25 marca gromadzona jest plusowa aktywność słoneczna. Zsumowane plusowe liczby dały mi wynik w liczbie + 39 - 13 = + 26. W tej liczbie + 26 może być podana temperatura w Polsce przed 25 marca. Z liczby 39 można odczytać 93 południk oraz 39 równoleżnik. Zlokalizowane miejsce na mapie to Kotlina Cajdamska północne Chiny. W zaznaczony miejscu dojdzie do niecodziennych wydarzeń około 25 marca 2017 roku. Sinusoida na wykresie zaznacza centralnie środek czerwonej przekątnej podstawy piramidy w dniu 25 marca 2017 roku informując o trzęsieniu ziemi. Wyliczone zero przed 26 marca jest zapowiedzią zmiany pogody także w Polsce. Być może chodzi o wydarzenia w północnych Chinach.  Koniec lutego początek marca kreśli piramidę słoneczną z 43 stopni. Odpowiada ona 43 równoleżnikowi we Włoszech. Można się spodziewać kolejnych zniszczeń. W powyższej tabeli z aktywności słonecznej odczytałem wartość liczby - 31 odpowiada ona 13 pozycji w Tabeli Galerii. 13 numeracja przypomina o wpływie " Nibiru " na nasze ziemskie życie na 13 południku. W dalszej kolejności dwie plusowe czternastki nawiązują do współrzędnych geograficznych Islandii oraz Włoszech. Z jednej liczby można odczytać 14 południk oraz 41 równoleżnik. Zaznacza on centralnie środkowe Włochy. W przeszłości plusowe liczby informowały o intensywnych opadach deszczu oraz śniegu. Po 20 marca 2017 roku w zlokalizowanych miejscach można się spodziewać różnych wydarzeń nie tylko na Ziemi ale również na Słońcu. Każdego 20 dnia miesiąca mają miejsce eksplozje na Słońcu. Mają one wpływ na trzęsienia ziemi tego dnia lub trzy dni później. 23 marzec 2017 rok zapowiada dalsze zmiany pogody na przyszłość.

 

Dokładnie 30 marca 2017 roku przed linią światła i ciemności na wykresie stoi drugie ciało niebieskie. To wydarzenie będzie miało miejsce w niebiosach. Jest to drugie wydarzenie w ciągu 33 dni. Z liczb aktywności słonecznej na ten dzień wyliczyłem następujące liczby:

 

1. 28/29 marzec 2017 rok: + 462 st. C    - 20,        - 8,       0.

2. 29/30 marzec 2017 rok: + 454 st. C    - 20,      - 14,       0.

3. 30 marzec 1 kwiecień: + 440 st.  C     - 20,      + 16,   + 15.

 

Zróżnicowanie liczb: - 14 oraz + 16 mogą mieć wpływ na wydarzenia ziemskie. 30 marzec 1 kwiecień 2017 rok kreśli na wykresie drugą piramidę słoneczną z następujących liczb: + 15, + 16, + 17, + 1 = 49. Liczba + 49 zaznacza 49 równoleżnik oraz 94 południk. Plusowe liczby zaznaczają wydarzenia na wschód od Greenwich na 94 południku, tym razem nie Chiny lecz zachodnią Mongolię na granicy z Rosją. Wymienione współrzędne geograficzne odpowiadają również po drugiej stronie naszej planety na zachód od Greenwich. W zlokalizowanych miejscach dojdzie do trzęsień ziemi. Wyliczone plusowe liczby informują o wydarzeniach w Polsce na 15, 16, oraz 17 południku. Zlokalizowane miejsce to Polska zachodnia, przypomina o tym wydarzeniu zerowa liczba. Wpływ na wydarzenia w Polsce ma ciało niebieskie z 30 marca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page