top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Trzęsienie ziemi 9 listopada 2023 Bliski Wschód Alchudaja - Asab, Morze Czerwone lub Włochy.
(poniedziałek, 23 październik 2023)

 

Pod liczbą 41 kryje się zamach na Prezydenta Polski Andrzeja Dudę
Włochy leżą pomiędzy płytą Afrykańska a Euro-Azjatycką. Natomiast Alchudaja - Asab leży pomiędzy Płytą Afrykańską a Arabską. Płyty tektoniczne przesuwają się z południa na północ. I miały wpływ na wypiętrzenie gór Himalaje oraz Alpy. W tym przypadku stawiam na trzęsienie ziemi które będzie miało miejsce na południu Morza Czerwonego. W dalszej kolejności na wydarzenia społeczno-polityczne. Morze Czerwone Leży pomiędzy płytą Afrykańska a Arabską. Nasza Gwiazda ostrzega przed wszystkimi trzęsieniami ziemi. Mniejszymi oraz większymi.
Obecnie plusowa aktywność słoneczna przesuwa się z południa na północ, podobnie jak polaryzacja na Słońcu, i ostrzega przed trzęsieniem ziemi na Bliskim Wschodzie oraz basenie Morza Śródziemnego na 9 listopada 2023 rok. Pierwsze trzęsieniem ziemi końcem tego lata miało miejsce w Maroku 9 wrzesnia 2023 rok. Wyliczyłem na ten dzień następujące wartości liczbowe z aktywności słonecznej. Wpisują się one we współrzędne geograficzne Maroko, Północno zachodnia Afryka. Seria trzęsień ziemi rozpoczęła się 9 września 2023 roku. A liczby z tego wydarzenia stały się bazą do kolejnych obliczeń trzęsień ziemi.

Na 9 oraz 10 wrzesień 2023 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
1. 9 wrzesień 2023 rok:   - 310 st. C    + 25 st. C     { 0             0 }.
2.10 wrzesień 2023 rok:  - 310 st. C    + 25 st. C     { - 41   + 13 }.


W tym przypadku kluczową rolę odgrywa plusowa liczba 25, wpisana w 25 cykl słoneczny. Przedstawia wydarzenia na pograniczu Polski oraz Białorusi. I tak 10 wrzesień 2023 rok przesuwa wydarzenia o 25 dni. Przypadnie to na 5 październik. Z kolei 5 październik 2023 rok przesuwa wydarzenia o 4 dni. Przypadnie to na 9 październik 2023 rok. Na 5 październik 2023 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 260 st. C     + 44 st. C    { + 4     0 }. Plusowa liczba 4 w nawiasie przesuwa wydarzenia o 4 dni z 5 października na 9 październik 2023 rok. Tego dnia zatrzęsło ziemią w Słowacji. M 5.0 st. w Skali R. Głębokość 4 km. Odczuwalne nawet w Polsce. O trzęsieniu ziemi w Słowacji sygnalizował 9 wrzesień 2023 rok. Pod punktem pierwszym oraz drugim liczby z aktywności słonecznej przedstawiają obszar trzęsienia ziemi w Maroku. Szczególną rolę odgrywa tu liczba 13 z nawiasu. Podobnie jak minusowa liczba 310. Z tej liczby odczytałem współrzędne geograficzne. Wartość liczby 13 z nawiasu wskazuje 13 południk oraz 31 równoleżnik. Lokalizuje centralnie Maroko na 13 południku oraz 31 równoleżniku. 9 września 2023 roku zatrzęsło ziemią w Maroku M 6,8 st. w Skali R. Plusowa liczba 13 z nawiasu sygnalizuje o następnym wydarzeniu za 13 dni. Przypadnie to na 22 wrzesień 2023 rok. Czy ono dotyczyło trzęsienia ziemi? Nie koniecznie.

Oto trzęsienie ziemi 9 września 2023 roku w Maroku:
M 6.8. 2023-09-08     godz: 22:11:02.2   UTC.
Region: Maroko
Lokalizacja: 79 km od Marakeszu.
Głębokość: 26 km.


Głębokość z trzęsienia ziemi 26 km z 9 września 2023 roku po 26 dniach wskazuje 5 październik 2023 rok. Plus 4 dni to odczytam 9 październik 2023 rok. Tego dnia zatrzęsło ziemią na Słowacji. Sygnalizowały o tym liczby z aktywności słonecznej na 9 września 2023 roku. Wskazując datę 9 październik 2023 rok. Z kolei liczby z aktywności słonecznej na 9/10 październik 2023 rok zlokalizował obszar pogranicza Białorusi oraz Ukrainy. Wyliczyłem na ten dzień następujące wartości liczbowe:

3. 9 październik 2023 rok: - 262 st.  C      + 44 st.  C      { + 5         + 1 }
4. 10 październik 2023 rok: - 267 st.  C    + 45 st.  C      { - 49       + 52 }.

Do punktu 3.
26 - 5 = 21 południk.
44 + 5 = 49 równoleżnik.

49 równoleżnik przecinany przez 21 południk lokalizuje teoretycznie Koszyce na Słowacji. 9 październik 2023 rok przesuwa wydarzenia o 44 dni. Przypadnie to na 23 listopad 2023 rok. W tych dniach następuje zmiana polaryzacji na Słońcu oraz koniunkcja planet. Wpłynie na wydarzenia w Polsce. 10 październik 2023 rok przesunął wydarzenia o 52 dni. Przypadnie to na 2 grudzień 2023 rok. Tego dnia szykuje się zmienna pogoda { + 2    +  4    - 4    + 6   - 1 }. A ma ona wpływ na trzęsienie ziemi 3 grudnia w Polsce do 4,1 stop. w Skali R. Z przedstawionych liczb pod punktem 3 oraz 4 wyliczyłem miejsce trzęsienia ziemi na Słowacji. Kluczową rolę odgrywa tu plusowa liczba 52 z nawiasu. Wartość liczby 52 zamieniłem na 52 równoleżnik oraz 25 południk. Te współrzędne lokalizują jedno miejsce w Europie tuż za Polską granicą, Białoruś oraz północną Ukrainę. W tym miejscu nie występują trzęsienia ziemi. I takowego trzęsienia ziemi w tym miejscu nie było. Oczywiście zatrzęsło ziemią w najbliższym sejsmicznym miejscu, Koszyce na Słowacji. Bazą do obliczeń były liczby z 9 września 2023 roku. Sumując 5 październik 2023 rok w głębokość trzęsienia ziemi 4 km wskazał następny dzień 9 październik, Słowacja. 

Oto dane do trzęsienia ziemi na Słowacji:
M 5.0 2023-10-09     18:23:09,4   UTC.
Region: Słowacja.
Lokalizacja: 58 km na północny zachód od Koszyc.
Głębokość: 4 km. 


Wymienione miejsca trzęsień ziemi są bazą do następnych badań w trzęsieniach ziemi na 9 listopad 2023 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
5. 9 listopad 2023 r.   - 220 st. C            + 91 st. C         { - 1         + 6 }
6.10 listopad 2023 r.  - 219 st. C            + 97 st. C         { - 42     + 41 }.


22 - 6 = 16 - Polska zachodnia.
Plusowa liczba 91 czytana z prawej do lewej pokazuje liczbę 19. To 19 południk w Polsce. Wartość liczby 91 odpowiada 19 południkowi w Polsce Górny Śląsk. Miejsce częstych trzęsień ziemi. Lakalizuje także 19 południk w basenie Morza Śródziemnego, Albanię. Wartość liczby 220 lokalizuje dwa miejsca Polska zachodnia { 22 - 6 = 16 } oraz Hawaje na 220 południku. To miejsca gdzie najczęściej występują trzęsienia ziemi. Przed takimi trzęsieniami ziemi ostrzega 9 listopad 2023 rok. Patrząc na liczby w nawiasie można wywnioskować że chodzi o trzęsienie ziemi do 6,1 stopnia w skali R. Wartość liczby zero z liczby 220 lokalizuje Polskę. Miejsce badań oraz trzęsień ziemi. 10 listopad z 2010 roku na wykresie nr. 12 w mojej książce pokazuje 12 planetę Nibiru. Ostrzega ona przed katastrofą w Polsce, Europie oraz na Bliskim Wschodzie w 2023 roku. Minusowa liczba 42 pokazuje Bułgarię. Odwrotna liczba 42 pokazuje 24 południk w Grecji. Wymienione miejsca leżą w strefie sejsmicznej na 9 listopad 2023 rok. Bazując na danych z podpunku 1 doszedłem do wniosku że plusowa liczba 41 z nawiasu pod punktem 6 wskazuje w pierwszej kolejności 41 południk, przecinany przez 14 równioleżnik. Lokalizuje miejsce bardzo dużego trzęsienia ziemi w południowej części Morza Czerwonego, na łączeniu dwóch płyt tektonicznych Afrykańskiej oraz Arabskiej. Lokalizacja granica Erytrei, Jemenu oraz Somali. Ze wzoru wynika że ziemią zatrzęsie do 8,1 st, w Skali R 9 listopada 2023 roku. Ta sama plusowa liczba 41 lokalizuje drugie miejsce w basenie Morza Śródziemnego, centralne Włochy. 41 równoleżnik przecinany przez 14 południk lokalizuje Neapol nieopodal Wezuwiusza. Wymienione oba miejsca są zagrożone bardzo silnym trzęsieniem ziemi. Zaznaczam że w centralnej części Włoch znajdują się groźne wulkany. Wymienione miejsca są zagrożone bardzo silnym trzęsieniem ziemi od Bliskiego Wschodu po całe Morze Śródziemne. Od Turcji po Hiszpanię. Na wydarzenie 9 listopada 2023 roku może mieć wpływ 12 planeta Nibiru. Wpływ na opisane wydarzenia może mieć eksplozja na Słońcu. Dokładnie centralne Włochy leżą na styku płyt tektonicznych. Miejsce sejsmiczne. Przedstawiłem dwa miejsca które są zagrożone bardzo silnym trzęsieniem ziemi. Do 8,1 stopnia w Skali R. Ta sama plusowa liczba 41 z nawiasu pod punktem 6 lokalizuje basen Zielonego Przylądka oraz pogranicze Polski oraz Niemiec. Miejsce częstych trzęsień ziemi Ocean Atlantycki. Gdyby doszło w tym miejscu do silnego trzęsienia ziemi to zagrożona jest Afryka Zachodnia oraz Ameryka Środkowa. W dalszej kolejności to 20 listopad oraz 10 grudzień 2023 rok.

7. 20 listopad 2023 rok: - 180 st. C       + 138 st. C      { - 28       + 22 } 138 + 22 = 160.
8. 10 grudzień 2023 rok. - 145 st. C      + 168 st. C      { - 7        + 55 }.
9. 11 grudzień 2023 rok. - 138 st. C      + 223 st. C      { - 3          + 2 }. 


Podpunkt 2. Wartość liczby 13 z nawiasu pokazuje 13 południk przecinany przez 31 równoleżnik Maroko. Miejsce trzęsienia ziemi 9 września 2023 roku. M 6,8 st. w Skali R.
Podpunkt 4. Wartość liczby 52 z nawiasu pokazuje terytorium dwóch państw: Białorusi oraz Ukrainy. W liczbie 52 zakodowany jest 25 południk. Zminusowany o liczbe 5 wskazuje 20 południk. Na terytorium Słowacji. Miejsce trzesienia ziemi Koszyce.
Podpunkt 6. Wartość  liczby + 41 z nawiasu lokalizuje 14 południk przecinany przez 41 równoleżnik  centralne Włochy. Leżą one centralnie na styku płyt tektonicznych od Turcji przez Włochy po Hiszpanię. 9 listopad 2023 rok jest powiązany z 12 planetą Nibiru.
Podpunkt 7. Wartość liczby + 22 lokalizuje 22 równoleżnik przecinany przez 22 południk. Lokalizacja Mekka. Nie przez przypadek aktywność słoneczna ujawnia zagrożone miejsca na Ziemi. Trzeba się liczyć z różnymi zagrożeniami ziemskimi.
Bardzo ciekawą liczbę przedstawia podpunkt 8. Lokalizuje terytorium Rosji w okolicy miasta Ufa. Nieopodal tego miejsca 15 lutego 2013 roku eksplodowała asteroida w okolicy Czelabińska - Jekaterynburg 56 x 56. Tym razem może być podobnie. Plusowa liczba 55 lokalizuje teoretycznie to samo miejsce nieopodal Czelabińska. 55 x 55 = Ufa - Rosja. Od poprzedniej eksplozji asteroidy 15 lutego do 2 lutego 2023 roku minie 11 lat. 10 grudzień 2023 rok wskazuje miejsce trzęsienia ziemi - Rosja. Dodam do tego jeszcze iż ta plusowa liczba 55 x 55 wskazuje wschodnią Kanadę, Nowa Funlandia, może dotyczyć tego samago wydarzenia. Ewentualnie śnieżnej i mroźnej zimy. Przez 55 dni od 10 grudnia 2023 rok do 5 lutego 2024 roku. Każdy przypadek jest inny. Można zasugerować że w tym miejscu coś się wydarzy ziemskiego oraz kosmicznego 5 luty 2024 rok. Tą datę 5 luty 2024 rok już kilkakrotnie przedstawiałem na blogu.

 
Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page