top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Realne zagrożenie kosmiczne.

(niedziela, 24 kwietnia 2016)

 

Kilka ważnych szczegółów dotyczących ostatnich trzęsień ziemi w drugiej dekadzie kwietnia 2016 roku. Idąc tropem sprawdzonych wydarzeń skupiłem uwagę na dwa rysunki z kwietnia 2015 roku oraz kwietnia 2016 roku. Meteoryty, bolidy, asteroidy to ciała kosmiczne wyliczone z temperatur słonecznych przeniesione na wykres, służą do odczytania zagrożeń ziemskich w ciągu całego roku. Mają one wpływ na trzęsienia ziemi oraz nasze ziemskie życie. Przynajmniej taki obraz wydarzeń można odczytać z liczb które naniosłem na wykres. Można z niego odczytać w jakiej odległości od naszej planety znajdują się ciała kosmiczne w każdym dniu miesiąca bieżącego roku. Ciała kosmiczne wpisane w czerwone przekątne podstawy piramidy informują o zagrożeniach w danym dniu oraz po kolejnych 100 oraz 200 dniach. Przykład 7/8 czerwca 2015 roku na ukośnych czerwonych liniach stały dwa ciała kosmiczne, które po 100 kolejnych dniach informowały o trzęsieniach ziemi. Przykład Chile M 8.3 stopnia w Skali R, 16.09.2015, 22:54:31 UTC. Szczegółowy obraz wydarzeń opisałem na blogu. Koniunkcja planet od 9 do 10 kwietnia informowała o spadku temperatur, a to ciągnie za sobą kolejne trzęsienia ziemi. Dodatkowo eksplozje słoneczne każdego 10-tego dnia miesiąca przyspieszone lub opóźnione o jeden dzień mają wpływ na trzęsienia ziemi po kilku dniach. Kilka dni po 10 kwietnia 2016 roku jak podają źródła miały miejsce bardzo silne trzęsienia ziemi na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Wydarzenia kwietniowe zeszłego roku służyły do porównania skali wydarzeń jakie miały nastąpić po 10 kwietnia 2016 roku. I tak też się stało kilka dni po 10 kwietnia na świecie dochodzi do niecodziennych wydarzeń. Zatrzęsło ziemią na kilku kontynentach na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Takiej serii silnych trzęsień ziemi nie notowaliśmy od dawna. W obu przypadkach pięć dni po eksplozji na Słońcu doszło do bardzo silnych trzęsień ziemi. Zmienne trzęsienia ziemi występują systematycznie raz na wschód od Greenwich raz na zachód od Greenwich. Tym razem było inaczej zatrzęsło w różnych częściach świata prawie jednocześnie. Systematycznie rosnąca aktywność słoneczna nie jest tak groźna jak raptowny spadek a następnie skok w górę. Już zeszłego roku informowałem nasza Gwiazda gromadzi energie słoneczną która po pewnym czasie eksploduje. Skutki są już widoczne. To nie koniec, to dopiero początek gromadzonej aktywności słonecznej, najważniejsze dopiero przed nami. Oto najważniejsze trzęsienia ziemia w różnych częściach świata. Pierwsze silne trzęsienia ziemi odnotowano:

 

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=500458

 

1. M 6.9 - BIRMA - 13.04.2016 13:55:17 UTC - na wschód od Greenwich Daleki Wschód.

2. M 5.5 - REGION METROPOLITANA CHILE - 2016-04-14  09:38:44 UTC na zachód od Greenwich CHILE.

3. M 6.1 - Kiusiu, Japonia - 14.04.2016  12:26:36 UTC na wschód od Greenwich.

4. M 6.2  OFESHORE Gwatemala - 15.04.2016   14:11:30  UTC na zachód od Greenwich

5. M 7.0 - Kiusiu, Japonia - 15-04-2016   16:25:07 UTC na wschód od Greenwich.

6. M 4.8- Hindukuszu REGION Afganistan 16-04-2016   02:10:46  UTC na wschód od Greenwich - Bliski Wschód.

7. M 7.8 - wybrzeże Ekwadoru 16.04.2016   23:58:37 UTC  na zachód od Greenwich.

 

Wydarzenia majowe odbiegają od kwietniowych i rozpoczynają się na wykresie już od 5 maja tuż przy linii Słońca. Prostopadła oraz ukośne czarne linie przecinają tym razem czarną podstawę piramidy na linii Słońca w jednym punkcie. Czarna podstawa piramidy na wykresie to nasza planeta Ziemia. Inaczej było w kwietniu prostopadła czerwona oraz ukośne czerwone linie skupione były w jednym czerwonym punkcie podstawy piramidy na linii Słońca 8 kwietnia 2016 roku. Przedstawiłem dwa różne wydarzenia które wpłynęły oraz wpłyną na wydarzenia ziemskie. Między innymi eksplozja na Słońcu wpłynęła na trzęsienia ziemi w drugiej dekadzie kwietnia. Już 6 maja ciało kosmiczne przecina ukośną czarną podstawę piramidy poniżej linii Słońca z oznaczeniem { - 2 }. Trzykrotne zerowe wartości liczbowe na linii Słońca od 7 do 9 maja informują o koniunkcji planet oraz ochłodzeniu z opadami tak było w kwietniu. Po kilku kolejnych dniach 11 maj przecina ponownie ukośną czerwoną linię podstawy piramidy oraz czerwoną prostopadłą do linii Słońca. 15/16 maj 2016 rok zaznacza dwukrotnie minusową wartość - 2, - 2, poniżej linii Słońca może dotyczyć dwudniowego ochłodzenia do minus dwóch stopni poniżej zera. Można się spodziewać ponownych trzęsień ziemi na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich do 9 stopni w Skali R. Wykres na 11 maj zaznacza wartość liczby + 1 łącznikiem z + 23 z pierwszą strefą czasową na wschód od Greenwich. Obydwa ciała niebieskie z 11 maja są ze sobą powiązane. Obliczenia na 11 maj poniżej. Prawdopodobnie asteroida z 11 maja o średnicy około + 450 metrów posiada własny księżyc o średnicy do 23 metrów. Taki obraz przedstawia wykres. Dodatkowo wartość liczby 45 z aktywności słonecznej oraz jej zmienna 54 nawiązuje do naszego Księżyca, który posiada własny księżyc o średnicy od 23 do 32 metrów. Być może przedstawione wyliczenie dotyczy tylko naszego Księżyca oraz jego satelity. Przedstawiam poniżej kolejność wyliczonych liczb z aktywności słonecznej począwszy od 1 maja 2016 roku. Zapisane są tu ciała kosmiczne w różnej odległości od naszej planety powiązane z wydarzeniami na Słońcu oraz na Ziemi. Jednocześnie informują o wydarzeniach po kolejnych 100 dniach przypadnie na 20/21 sierpień 2016 rok. W tym dniu na ukośnych czerwonych liniach stoją dwa ciała kosmiczne tuż przy linii Słońca, które przecinają centralnie środek czerwonej podstawy piramidy { niebezpieczeństwo }. Dwukrotna wartość liczby + 1, + 1 wskazuje pierwszą strefę czasową na wschód od Greenwich. Wyliczona wartość liczby: - 61, + 1, + 1, - 19 informuje o dwóch ciałach kosmicznych w różnej odległości od naszej planety. Wartość liczby - 61 informuje o planetoidzie oddalonej od naszej planety o 61 milionów kilometrów. Natomiast wyliczona wartość liczby - 19 to średnica drugiego ciała kosmicznego, który prawdopodobnie przeleci nad Polską w dzień około 21 sierpnia 2016 roku. To ciało kosmiczne w zbliżeniu ze stratosferą podzieli losy ciała niebieskiego podobnie do tego z 17 marca nad Londynem na dwie równe części. Dzieląc je na dwa mniejsze po około 9,5 metra w średnicy. Wyliczona wartość liczby z aktywności słonecznej wskazuje 53 równoleżnik przecinany przez 19 południk - Polska. Wartość liczby - 19 może informować o wydarzeniach poniżej równika na oceanie pomiędzy Afryką a Antarktydą. Wykres obrazuje porównanie, dwa identycznie przypadki, jeden z 17 marca 2016 roku drugi z 21 sierpnia 2016 roku. Uwagę trzeba zwrócić na trzęsienia ziemi po 21 sierpnia. Z 24 na 25 sierpień 2016 roku na Słońcu dojdzie do kolejnej eksplozji. Suma wyliczonej liczby z aktywności słonecznej wyniesie w liczbie: 69 lub tylko 9. { - 30 + 39 = 69 }. Wartość liczby 69 informuje o niebezpieczeństwie zniszczeniach oraz ofiarach ludzkich po 25 sierpnia 2016 roku. Rok temu na granicy światła i ciemności stała planeta z oznaczeniem minusowym 10 dotyczyła planety Jowisz: R.S.14.441      10  0  5       5. Miał on wpływ na wydarzenia ziemskie. Meteor który eksplodował w okolicy Jekaterynburga 15 lutego 2013 roku miał średnicę około 17 metrów. Z liczb wynika że to ciało kosmiczne jest o dwa metry w średnicy większe. Co by się stało gdyby asteroida eksplodowała nad Polską dzieląc się na dwa mniejsze, skutki byłyby katastrofalne. Odgłos wybuchu byłby tak wielki że zarejestrowałyby go wszystkie stacje naziemne świata. Inaczej było 17 marca 2016 roku dwukrotna wartość liczby - 1, - 1, + 4. informowała o wydarzeniu w pierwszej strefie czasowej powyżej równika na zachód od Greenwich - Londyn. Świadczy o tym wartość liczby + 4. Średnica ciała niebieskiego z 17 marca miała około 4 mety. Tylko niektóre ciała niebieskie  przelatujące w bliskiej odległości od naszej planety wpadną w przyciąganie ziemskie i spłoną w stratosferze. Większość na wykresie ostrzega przed kolejnym niebezpieczeństwem. Historia pisze różne scenariusze, oby tym razem scenariusz dla Polski był inny od tego 100 lat temu z 1916 roku. Wyliczona wartość liczby + 453 z 21 sierpnia lokalizuje terytorium Rosji oraz 53 równoleżnik w Polsce przecinany przez 19 południk. Jedna liczba wskazuje jednocześnie zagrożone cztery miejsca na Ziemi: Polska, Rosja, ocean pomiędzy Antarktydą a Afryką oraz okolice Islandii na Oceanie Atlantyckim. Gdyby podzielone ciała kosmiczne wpadły do oceanu to skutki byłyby katastrofalne. Wyliczona wartość liczby z aktywności słonecznej może informować np o dwóch wystrzelonych rakietach z okolic Rosji w kierunku Polski. Nasz wschodni sąsiad robi wszystko aby nam się nie powiodło i zaciera ręce kiedy Polakom powinie się noga. Przedstawione wydarzenie z 17 marca 2016 roku porównałem do niecodziennego wydarzenia które dopiero będą miały miejsce w sierpniu 2016 roku. Z liczb można odczytać różne scenariusze jednak tej hipotezy nie można wykluczyć.

 

Oto wyliczone wartości liczbowe od początku maja 2016 roku.

 

1. 1/2 maj 2016 + 454 st. C   - 4,    + 6,   0. Aktywność słoneczna na 1 maj w liczbie + 454 wskazuje zagrożenie z terytorium Rosji oraz powiązania z naszym księżycem.

 

2. 2/3 maj 2016 + 460 st. C   - 4,    + 2,   0.

 

3. 3/4 maj 2016 + 462 st. C   - 4,    + 8,   0.

 

4. 4/5 maj 2016 + 470 st. C   - 4,    - 8,    0.

 

5. 5/6 maj 2016 + 462 st. C   - 4,    + 8, - 2. - 4/5/6 maj 2016 r. możliwe trzęsienia ziemi.

 

6. 6/7 maj 2016 + 470 st. C   - 2,   - 12,   0,  + 1,   0. Ciało niebieskie na ukośnej czarnej linii.

 

Ostrzegają one o wydarzeniach w tych samych dniach lub za kolejne 100 dni 16 sierpień 2016 rok. Na tej samej ukośnej czarnej linii w odstępie kilku dni na wykresie stoją dwa ciała niebieskie: 8 oraz 15 sierpień. Dzień wcześniej 14 sierpień zaznacza spadek temperatury. Zapisane ciała niebieskie z 8 oraz 15 informują o wydarzeniach za kolejne 100 dni od 18 do 25 listopada 2016 roku.

 

Spadek temperatury może nawiązywać do trąb powietrznych w okresie letnim.

Z dnia  5 na 6 maj zmienna bieguna z - 4 na - 2 zmienna liczby jest informatorem n.p. o trzęsieniu ziemi. Dodatkową informacją jest plusowa wartość liczby + 8 ze zmienną - 2. Może informować o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w Skali R. Tym razem może to być 8 strefa czasowa na wschód od Greenwich lub 4 strefa czasowa na zachód od Greenwich.

 

7. 7/8 maj 2016 + 458 st. C   - 2,   >  0  +  1    0 <   pierwsza piramida na linii Słońca.

 

8. 8/9 maj 2016 + 459 st. C   - 2,  0   0   0.

 

Koniunkcja trzech planet na wykresie ostrzega o ochłodzeniu lub opadach oraz kolejnymi niebezpiecznymi wydarzeniami po 15 maja 2016 roku.

 

9. 9/10 maj 2016 + 459 st. C   - 2,  - 1,  + 1.

 

Przedstawię porównanie liczb z 21 kwietnia 2015 roku do 6 maja 2016 roku. Dwa podobne  przypadki z 21 kwietnia przedstawia wyliczoną wartość liczby + 16,  0,  - 1,  0. Natomiast z 6 maja zmienną - 12,  0,  + 1,  0. Dwa przypadki ze zmiennymi liczbami + 16 oraz - 12 oraz zmiennymi piramidami na linii Słońca: - 1 oraz + 1. Taki zapis liczb informuje o trzęsieniu ziemi.

 

10. 10/11 maj 2016 + 458 st. C   - 3,    - 8,   + 1. w tej liczbie minus 8 może być zapisana informacja o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w Skali R.

 

11. 11/12 maj 2016 + 450 st. C   - 4,   + 23,   0. Dzień szczególny gdyż tego dnia na ukośnej czerwonej linii podstawy piramidy oraz na prostopadłej do linii Słońca wykres zaznacza dwa ciała niebieskie w jednym dniu.

 

12. 12/13 maj 2016 + 473 st. C   - 4,    + 5,  0.

 

13. 13/14 maj 2016 + 478 st. C   - 4,    + 25,  0.

 

14. 14/15 maj 2016 + 503 st. C   - 4,    - 9,    0. Bardzo możliwe trzęsienie ziemi do 9 stopni w Skali R.

 

15. 15/16 maj 2016 + 494 st. C   - 4,    - 2,  - 2. - ochłodzenie.

 

16. 16/17 maj 2016 + 492 st. C   - 2,    + 6,   0.

 

17. 17/18 maj 2016 + 498 st. C   - 2,    - 6,    0. - zmiana pogody.

 

Ciała kosmiczne zaznaczone na wykresie 11 maja + 1, + 23 ostrzegają o wydarzeniach na przełomie od 15 do 16 maja 2016 roku. Ciąg minusowych wartości liczbowych od 13/14 maja może mieć wpływ na wydarzenia po 15/16 maja 2016 roku. Odwrotnie do wydarzeń sierpniowych 8 sierpień - 11, + 3, 15 sierpnia. Dwa szczególne dni jedno z nich może informować o trąbie powietrznej. Być może obydwa. Czas pokaże.

 

18. 18/19 maj + 492 st. C  - 2,    - 12,  0.

 

19. 19/20 maj + 480 st. C   - 2,   - 18,  0.

 

20. 20/21 maj + 462 st. C   - 2,   - 28,  0.

 

21. 20/21 maj + 434 st. C   - 2,   + 8,   0. Wartość liczby + 434 informuje o zaćmieniu słońca za 100 dni przypadnie na 1 wrzesień 2016 rok. 21 maj + 100 dni = 1 wrzesień 2016 rok. Współrzędne geograficzne 44 x 44 lokalizują terytorium Kaukazu. Być może chodzi o konflikt zbrojny na Zakaukaziu.

 

22. 22/23 maj + 442 st. C     - 2,   - 7,   0.  - trzęsienie ziemi.

 

23. 23/24 maj + 435 st. C     - 2,   + 9,   0.

 

24. 24/25 maj + 444 st. C     - 2,   + 1,   0.

 

25. 25/26 maj + 445 st. C     - 2,   - 8,    0. - trzęsienie ziemi.

 

Pierwszy czerwiec 2016 rok podobnie jak pierwszy maj przedstawia tą samą wyliczoną wartość liczby z aktywności słonecznej ze zmienną liczbą z 6 na 9 co nam przyniosą te dni zobaczymy.

 

1 maj 2016 rok: + 454 st. C   - 4,   + 6,   0.

1 czerwiec 2016 rok: + 454 st. C   - 4,   + 9,   0.

 

 


 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page