top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

 

 

Bamako - Afryka. Zbieżność liczb - ciąg dalszy.

(wtorek, 24 listopada 2015)

 

Do ważnych obliczeń warto wracać oraz rozszerzyć temat.

 

Gdzie kończy się granica światła i ciemności w przestrzeni kosmicznej. Czym jest światłość a czym ciemność i gdzie kończy się granica jednego a zaczyna drugiego. Światłość jak wspomniałem to Jezus, lecz w tych słowach zawarte jest jeszcze inne przesłanie. Dla człowieka Ziemi ciemność oznacza śmierć, natomiast światłość to życie po śmierci z Jezusem. Więc można rozdzielić dwie ważne kwestie życia i śmierci, granicy światła i ciemności. Wykres - planety ustawione na granicy światła i ciemności informują o ważnych wydarzeniach ziemskich.

 

Minął 19/20 lipiec 2015 rok z aktywności słonecznej zostały wyliczone następujące liczby które na wykresie stoją na granicy światła i ciemności: + 631,  0,  - 10,  0. 96 dni później 25 października 2015 roku Jemielnica, woj. Opolskie do społeczności Bractwa należy 631 osób o czym już wspominałem. W jednym zdaniu zostały ujawnione dwie wartości liczbowe: " + 631 oraz 96 ". Przyjrzyjmy się bliżej już wymienionym liczbom. 10 kwietnia 2010 roku Polscy parlamentarzyści z prezydentem Kaczyńskim giną w katastrofie lotniczej na obcej ziemi w Smoleńsku w liczbie 96 osób. " Obca ziemia - liczba 56 mówi o naszej Ziemi w przyszłości ". To wydarzenie zostało dawno zaprogramowane w naszej Galaktyce i zapisane w liczbach Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa odczytane przez autora: 38  0   19   R.S.56.5691    9. Wartość liczby 96 pojawia się dwukrotnie odsłaniając dalsze losy.

 

1. 96 - tragiczna śmierć.

2. 96 dni później światłość, zbawienie, Jezus.

 

Dodatkowo dwie środkowe liczby 96 występują w mojej dacie urodzenia 5691 czytane z prawej do lewej. Wiemy już że w tej liczbie 96 zapisana jest tragedia ludzka, ze zbawieniem która służy do wyciągania wniosków i obliczeń na przyszłość. 96 dni później po 19/20 lipca odczytałem trzęsienie ziemi Chile 25/26 październik 2015 rok 8.3 stopnia w Skali R która potwierdza powyższe obliczenia. Wartość liczby 96 ma moc Bożą na Ziemi. 16 stycznia 2013 roku umiera na raka moja kochana małżonka w wieku 56 lat. Wymieniam celowo datę 2013 rok. 38 układ planetarny w swej numeracji ma zapisane następujące liczby: 38  0  19   R.S.56.5691    9. W tych liczbach zapisano początek zmian na Ziemi. Dowodem na to był upadek ciała niebieskiego 15 lutego 2013 roku w okolicy Jekaterynburga - Czelabińsk. To wydarzenie opisałem w mojej książce wydanej w 2012 roku. Potwierdzają to wydarzenie liczby odczytane z 38 układu planetarnego o współrzędnych geograficznych 56,56. Są to współrzędne dla wymienionych miast w Rosji - obecnie. Eksplozje słoneczne które odczytałem z aktywności słonecznej od 11 do 17 lutego 2011 roku z wpisałem na blog  pozwoliły mi odczytać to wydarzenie o " przybyszu " z kosmosu po 718 dniach który eksplodował w okolicy Czelabińsk- Jekaterynburg - Rosja. Więc od tej daty 2013 roku zacząłem odliczać kolejnych 9 lat. Dalsze tajemnice to rok urodzenia autora 1956 rok, następnie liczby czytane z prawej do lewej potwierdzają datę 6 styczeń 1956 rok. Lewa strona tabeli ujawnia godziny oraz minuty mego urodzenia 19:37, 6 stycznia 1956 roku. W dalszej kolejności liczba 96 czytana z prawej do lewej ujawnia tragedię ludzką, na 19 czerwiec 2021 roku. Całość czytana z prawej do lewej przedstawia datę: 19 czerwiec godzina 19:06. Zwróćmy uwagę na liczbę " 9 ", która ujawnia dalsze losy od 2013 roku do 19 czerwca 2021 roku. W tym czasie będę miał 65 lat. W tych dniach na przełomie 19/20 czerwca mają miejsce największe eksplozje słoneczne, dlaczego ważne jest aby wszyscy zapamiętali i kojarzyli tę datę z wydarzeniem. 19/20 czerwiec 2021 rok to prawie początek lata w Europie natomiast na drugiej półkuli idzie jesień z ochłodzeniem, eksplozje słoneczne pociągną za sobą kolejne trzęsienia ziemi. W tym czasie aktywność słoneczna jest bardzo wzmożona. W dalszej kolejności dwie liczby 56,56 informują o stwórcy Panu Bogu w Niebiosach. Natomiast dwie wartości liczbowe 56,56 na Ziemi przypisane są dla dwóch papieży na Ziemi w obecnych czasach od 2013 roku.

 

1. Papież Benedykt XVI.

2. Papież Franciszek urodzony w 1936 roku.

 

Celowo przedzieliłem datę urodzenia. Pontyfikat objął on 13 marca 2013 roku. Dlaczego 13 marca 2013 roku przecież rok ma 360 dni, mógł być wybrany w każdy inny dzień roku, co kryje ta data. Po pierwsze papież Franciszek w chwili pontyfikatu potwierdza śmierć Jezusa następnie podtrzymuje wiarygodność Kościoła Katolickiego przez następne stulecia. Taki obraz przedstawiają liczby odczytane z 38 układu planetarnego naszej Galaktyki. Co kryje wartość liczby z aktywności słonecznej + 631? Częściowo już to opisałem. Wartość liczby 31 potwierdza istnienie Pana Boga oraz życia Jezusa na Ziemi. Potwierdzają to liczby zapisane w 12 układzie planetarny którego odczytałem oraz zapisałem następującymi liczbami:

24  0  12  R.S.35.2331    7. Wartość liczby 13 czytana z prawej do lewej ujawnia śmierć Jezusa na krzyżu 13 marca, prawdopodobna godzina odejścia Jezusa do Swego Ojca o godzinie: 13:32 w południe. Ktoś powie że liczba 13 jest pechowa, ale nie dla Jezusa. To szczęśliwy dzień spotkania z Ojcem w Niebiosach. Liczbę 13 zapisano w kanałach Komory Króla: północny pod kątem 31 stopni, czytaj 13 z prawej do lewej. Zacytuję kilka zdań które zapisano w Piramidzie Cheopsa odnośnie liczby 13. Źródło: Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, piramida Chufu. Komora Króla odnosi się do Stwórcy Boga oraz wszystkiego co znajduje się w Kosmosie oraz we Wszechświecie. Oto kilka zdań z opisu Komory Króla Cyt: " W ścianach północnej i południowej, na wysokości około 1 metra od posadzki, znajdują się wyloty prostokątnych kanałów. Kanały te - odmienne od tych w Komorze Królowej - mają wyloty na zewnątrz piramidy. Kanał północny wznosi się pod katem 31 stopni, a południowy pod kątem 45 stopni. W Komorze znajduje się granitowy sarkofag ". Granitowy sarkofag jest przenośnią w piramidzie i dotyczy wyspy Sokotra na Morzu Arabskim. Wymienione współrzędne geograficzne czytane z prawej do lewej ujawniają w przybliżeniu współrzędne geograficzne podanej wyspy 54 x 13. 54 południk przecina 13 równoleżnik miejsce lokalizacji wyspy, oraz początek życia ludzkiego za sprawą Bożą. Miało to miejsce około 2 milionów lat temu. Wyspa symbolizuje przynależność do kontynentów, jednocześnie nie należy do nas. Myślę o układzie słonecznym : " Nibiru" 13 układzie planetarnym który niby przynależy do naszego Układu Słonecznego i jednocześnie nie należy. W naszym Układzie Słonecznym znajduje się trzynasta planeta która co kilka tysięcy lat przybliża się do naszej Gwiazdy. Dotyczy to także Jezusa na Ziemi. Był on 13 postacią który miał w swym otoczeniu 12 apostołów tak zostało zapisane: 24  0  12 - gdzie 12 to miesiąc grudzień. Przedstawione wartości liczbowe odczytane z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa naświetlają obraz Królestwa Niebieskiego z Jezusem. Co mają wspólnego dwa układy planetarne 13 oraz 19. Różnica liczb wynosi 6 odwrócona przedstawi dziewiątkę " 9 ", tę którą wcześniej zaznaczyłem. Podobną wartość liczb przedstawia liczba + 631. Dwie liczby z + 631 czytane z prawej do lewej obrazują 13 układ planetarny " Nibiru". Który w dwóch pierwszych liczbach z lewej strony wskazuje liczbę 38.  Kierując na 38 układ planetarny, którego odczytałem z otworów Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691   38  0  19     9. Szersze spojrzenie na te liczby wskazują 56 układ planetarny ostatni którego odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa: R.S.83.12171     56  0  28 wyszczególniono w nim terytorium Polski 8 mln 312 tys 171 km kwadratowych. Polskę w Europie oraz na świecie wymieniono dla przykładu i potomnych. 33 dni później 22/23 sierpień 2015 rok podobnie jak 19/20 lipiec na granicy światła i ciemności stoi planeta o wyliczonej liczbie z aktywności słonecznej: + 588,  0,  - 10,  0. Dodając 96 dni = 28 listopad 2015 rok. Otóż na ten dzień zostało wyliczone ciało niebieskie które może nieść dobre oraz złe nowiny. Dzień 28 listopad na ukośnej czerwonej linii stoi ciało niebieskie o wyliczonych wartościach liczbowych: + 611 dzielone przez 4 = 153 południk Daleki Wschód. Dzień wcześniej z 26/27 listopad na prostopadłej czerwonej linii wyliczyłem wartość liczby: + 615 dzielone przez 8 = 76/77 południk Daleki Wschód. Może dotyczyć trzęsienia ziemi w tym rejonie lub na zachód od Greenwich. Nie omieszkam zwrócić uwagi na 15 południk oraz 51 równoleżnik w Polsce, są to miejsca gdzie występują trzęsienia ziemi np. Polkowice, Górny Śląsk. Następnie dodając do 22/23 sierpnia 100 dni to otrzymam 2/3 grudzień 2015 rok. Ponownie jak poprzednio powtarza się wartość liczby + 623 dzielona przez - 8 = 76/77 południk Daleki Wschód. Miejsca trzęsień ziemi są zmienne raz Daleki Wschód raz na zachód od Greenwich i na przemian. Siła trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R. 27 sierpień na przekątnej czarnej linii stoi ciało niebieskie o wyliczonej wartości + 536 poniżej linii Słońca o oznaczeniu - 6. Dodając 100 dni = 6/7 grudzień 2015 rok. Już na początku widać wartość liczby 36 która ostrzega o kolejnym niebezpieczeństwie. Połowa z tej liczby 18 ma się jak masa Ziemi do Księżyca, a to ciągnie za sobą kolejne niebezpieczeństwo. Sumując ciała niebieskie które stoją na granicy światła i ciemności informują o sprawach Bożych jednocześnie ostrzegają ludzi o zagrożeniach jakie czyha na człowieka. Z wyliczonych liczb odczytuję się załamania pogody, które to wpływają na trzęsienia ziemi, między innymi w Polsce. Dodając 100 dni do 27 lipca otrzymam 6/7 listopad 2015 rok. Dokładnie w tym dniu na ukośnej czerwonej linii stoi ciało niebieskie które ostrzega o niebezpieczeństwie. Z aktywności słonecznej wyliczyłem wartość liczby + 610 dzielone przez 7 = 87 równoleżnik. Lokalizacja na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. W dniu z 6/7 listopada miało miejsce trzęsienie ziemi: M 6.9 - COUIMBO, CHILE - 07.11.2015  07:31:41  UTC.

 

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=468618

 

26/27 sierpień 2015 rok + 100 dni = 6/7 grudzień 2015 rok. Na te dwa dni wyliczyłem następujące liczby:

 

a. 26 sierpień + 554,   0,   - 18,  0.

b. 27 sierpień + 537,   0,   - 6,   0.

 

Po 100 dniach będzie to dzień 6/7 grudzień 2015 rok. Na te dni wyliczyłem następujące liczby:

 

a. 6 grudzień + 623,   0,   - 9,   0.

b. 7 grudzień + 614,   0,   - 5,   0.

 

Wartość liczby 9 odgrywa tu zdecydowaną rolę oraz losy w Europie. Dzieląc liczbę + 623 : 9 = 69 południk zmienne liczby 6 na 9 i odwrotnie. W tych liczbach zapisana jest tragedia ludzka na Ziemi. W liczbie 9 jest zapisane dosyć silne trzęsienie ziemi w 9 stopni Skali R. Wyliczona wartość liczby - 18, z 26 czerwiec może potwierdzać to wydarzenia w pierwszej dekadzie grudnia 2015 roku. Dodatkowy wpływ no to wydarzenie ma wartość liczby + 554 powiązana z Księżycem. Może to być równie 63 południk oraz 32 równoleżnik. Wymieniona wartość liczby 69 lub 96 informuje o niebezpieczeństwie. Być może trzeba odjąć lub dodać wartość liczby 9 do 6/7 grudnia aby odczytać miejsce tragedii lub nieszczęście ludzkie. 6 + 9 = 15 Polska. Na 63  południku oraz 32 równoleżniku przecinają się trzy płyty tektoniczne: Arabska, Irańska, Indoaustralijska. A może chodzi o inne niebezpieczeństwo związane z wojną w tym rejonie, lub terroryzmem. Wiem że wartości liczby 96 informuje o tragedii ludzkiej lub dobrej nowinie. Czy Francuzi musieli zginąć z rąk terrorystów 13 listopada? Dzień wcześniej na czerwonej ukośnej linii z 12 na 13 listopada stoi ciało niebieskie. Informuje ono o tragedii. Pan Bóg jest miłosierny dusze niewinnych zabrał do nieba. Lecz Europa po zamachach musi otworzyć szeroko oczy, bo słoneczne lato oślepiło rządzących w Brukseli. Zamachy terrorystyczne dają dużo do myślenia na przyszłość. 5 lat pięć miesięcy 19 dni począwszy od 1 stycznia 2016 roku dużo to czy mało. Myślę że Europa może być pogrążona przez długie lata. Końcowa data może dotyczyć całkiem innych wydarzeń np. eksplozje słoneczne które wszyscy zapamiętają. A może chodzi o całkiem inny eksperyment np. z bombą atomową. Czas pokaże.

 

Zacytuję fragment tekstu który opublikowałem w niedzielę 8 listopada 2015 roku. Tytuł tekstu " Zbieżność liczb czy przemyślane dzieło Pana Boga ". Ciała niebieskie które wyliczyłem z aktywności słonecznej, a są wykreślone na czerwonej ukośnej linii podstawy piramidy, informują o przelocie ciała niebieskiego obok naszej planety lub informują o niebezpieczeństwie, miedzy innymi o trzęsieniu ziemi, czy eksplozji na Słońcu. Cyt: " Ciała niebieskie które zostały wyliczone w poprzednim artykule na miesiąc listopad informują o przelocie w bliskiej odległości od naszej Planety Ziemi ".

 

Punkt trzeci na tej samej stronie informuje iż: " 4 sierpień 2015 rok na ukośnej czerwonej linii stoi ciało niebieskie może ono w tym przypadku informować o wydarzeniach na Ziemi  po 100 dniach czyli 14 listopad 2015 rok ". Więc przedstawione wyliczenia w tym przypadku informowały o trzęsieniu ziemi jak również o przelocie ciała niebieskiego obok naszej planety Ziemi w dniu 14 listopada 2015 roku. Dodam że dzień wcześniej w Paryżu zginęły z rąk terrorystów 132 osoby. Ciała niebieskie nie tyko niosą śmierć ale również ostrzegają o niebezpieczeństwie. O ciałach niebieskich które zagrażają naszej planecie Ziemi pisałem 24 marca 2010 roku. Między innymi przedstawiłem to na rysunku wykreślonym 24 marca 2010 roku. Wymieniłem wówczas datę 14 listopad i ostatnie ciała niebieskie z układu słonecznego " Nibiru ". Po przeliczeniu wartości liczbowych 127 : 7 = 18. Wiadomo że wartość liczby 18 ma się tak samo jak masa Ziemi do Księżyca. Ma ona wielki wpływ na wydarzenia ziemskie. 14 listopad + 100 dni = 24 luty 2016 rok - kolejna data.

 

1. Dzień wcześniej 13 listopad o godz: 21:51:35.2 miało miejsce trzęsienie ziemi na Dalekim Wschodzie 6,7 stopnia w Skali R Kiusiu, Japonia. M 6.7-Kiusiu, Japonia-13.11.2015    20:51:35 UTC.

 

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=469813

 

Obliczenia przedstawiły 125 południk na dalekim wschodzie natomiast trzęsienie ziemi miało miejsce na 129 południku. Pomyłka 4 południków do zlokalizowanego miejsca trzęsienia ziemi. Liczba 7-dem w tych obliczeniach przedstawia siłę trzęsienia ziemi. Wspomniałem również o trzęsieniach ziemi na zachód od Greenwich.

 

2. Tego samego dnia miało miejsce trzęsienie ziemi: M 5.5- Cordoba, Argentyna-13.11.2015  06:04:14  UTC.

 

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthgake.php?id=469712

 

Wydarzenia z 4 sierpnia 2015 roku informowały o trzęsieniach ziemi oraz przelocie w bliskiej odległości ciała niebieskiego obok naszej planety 14 listopada 2015 roku. Potwierdzenie znalazłem u źródła: http://tylkoastronomia.pl/wiadomosc/niewielka-asteroida-2015-vy105-po-kilku-godzinach-odkrycia-przeleciala-ekstremalnie-blisko

 

Powtórka przed Bożym Narodzeniem - 20 grudzień 2015 rok - Mali - Bamako

 

W sobotę 26 września 2015 roku informowałem, czyli prawie dwa miesiące temu, o wartości wyliczonej liczby z aktywności słonecznej: + 616. Informuje ona o niebezpieczeństwie w Europie oraz na świecie. Czytaną wartość liczby + 616 można czytać z prawej do lewej, wskazuje zagrożone miejsca na Ziemi na wschód od Greenwich jak i na zachód od Greenwich lub na północ od równika. Z liczby 68 można odczytać 8 południk na zachód od Greenwich. Suma dwóch liczb da 14 równoleżnik. Lokalizacja Bamako w Mali - Afryka. 22/23 listopad po raz pierwszy została wyliczona wartość liczby + 616 z aktywności słonecznej. Słońce daje, Słońce odbiera, Słońce informuje, Słońce przekazuje, Słońce eksploduje itd.

 

Oto wyliczona wartość liczby + 616 w poszczególnych dniach końca roku.

 

1. 22/23 listopad 2015 rok: + 616 ,  0,   - 9,   0.

2. 1/2 grudzień 2015 rok: + 616,   0,   + 7,   0.

3. 17/18 grudzień 2015 rok: + 636,   0,   - 6,   0.

4. 18/19 grudzień 2015 rok: + 630,   0,   - 8,   0.

5. 20/21 grudzień 2015 rok: + 616,   0,   - 9,   0.

 

Wartość liczby + 616 powyżej dzielona przez liczby z prawej strony dają w pewnym sensie rozwiązanie.

 

1. 22/23 listopad 2015 rok: + 616 : - 9 = 68. 44 44 44 44. Z aktywności słonecznej można odczytać dodatkowo wydarzenia pomiędzy 6 a 8 południkiem w Europie. Teoretyczna lokalizacja państwa Beneluksu od strony zachodnich Niemiec zagłębie Ruhry. Czterokrotne wartości liczbowe " 44 " informują o grupie terrorystycznej która ma na celu zniszczyć dobra narodowe oraz zabić jak najwięcej " niewiernych ", darują tym co potrafią recytować Koran tak było w Bamako. Dawno odczytałem myśli terrorystów, gdy oni przyjdą musisz się opowiedzieć czy jesteś katolikiem czy recytujesz Koran. Recytujesz żyjesz, nie recytujesz nie żyjesz. W Bamako terroryści uwolnili 20 zakładników którzy potrafili recytować Koran, tak podało TVN-24.

 

Wartość liczby 9 informuje o sile trzęsienia ziemi 9 stopni w Skali R.

 

2. 1/2 grudzień 2015 rok: + 616 : + 7 = 88. Z wyliczonej wartości liczbowej 88 można odczytać zagrożenie na wschód od Greenwich jak również na zachód od Greenwich Ameryka Środkowa lub 16 południk w Polsce. Wydarzenia początkiem grudnia odbiegają od pozostałych dwóch dni z 22 listopada oraz 20 grudnia 2015 roku, informuje o tym wartość liczby + 7.

 

3. 17/18 grudzień 2015 rok: + 636 : 6 = 106 południk na wschód od Greenwich. Zlokalizowane miejsca to Indonezja, Malezja. Wartość liczby - 6 może informować o sile trzęsienia ziemi do 6 stopni w Skali R. Wartość liczby 36 powiązana jest z naszym Księżycem oraz liczbą 18. Która informuje o niebezpieczeństwie.

 

4. 18/19 grudzień 2015 rok: + 630 : - 8 = 78 południk na wschód od Greenwich, lub na zachód od Greenwich. Zlokalizowane miejsca to Malediwy oraz Ekwador w Ameryce Północnej. Wartość liczby - 8 może informować o sile trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R.

 

5. 20/21 grudzień 2015 rok + 616 : - 9 = 68. 44 44 44 44. Dwa podobne przypadki jeden w listopadzie drugi 20 grudnia 2015 roku. Wartość liczby 9 informuje o sile trzęsienia ziemi do 9 stopni w Skali R. Dodatkowo w tej liczbie + 616 zapisane są eksplozje słoneczne. Natomiast liczby 44 powiązane są z organizacją terrorystyczną która ma celu zniszczyć dobro narodowe oraz zabić jak najwięcej ludzi Afryka - Mali - Bamako.

 

źródło: TVN 24 " Wojna w Mali " - Afryka.

 

20 listopada 2015 rok, czyli dwa dni wcześniej przed 22/23 listopada w Mali stolicy Bamako terroryści zaatakowali. Do niewoli dostało się 137 osób w tym obsługa hotelu. Czy powtórzy się ta sama sytuacja 20 grudnia w Mali stolicy Bamako. Współrzędne geograficzne informują o tym samym wydarzeniu przed świętami Bożego Narodzenia. Terroryści prawdopodobnie chcą zasiać niepokój przed katolickim Bożym Narodzeniem na świecie oraz w Europie. Watykan byłby również dobrym miejscem. Wartość liczby 68 przedstawia południk na Dalekim Wschodzie jak również na zachód od Greenwich. Liczba 68 przedstawia również lokalizację między 6 a 8 południkiem w Europie. Dodatkowo pomnożone liczby 6 x 8 = 48 wskazują 48 równoleżnik przecinany przez 6 oraz 8 południk - Niemcy, znajduje się tam szczyt w górach Wogezy wysokość 1247 metrów. Czy chodzi o góry, a może inne wydarzenie związane z tragedią ludzką? Informuje o tym wartość liczby 44 powiązana z siatką terrorystyczną.

 

 


 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page