top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

 

Czy potwierdzi się trzęsienie ziemi w Polsce?

(piątek, 26 czerwca 2015)

 

Wartość liczby wyliczonej z aktywności słonecznej na dzień 22 czerwiec 2015 rok wynosi: + 541 st. C   0.  oraz - 3, 0. Rankiem tego dnia odczytałem trzykrotną informację o trzęsieniu ziemi. Nie przypuszczałem że krzywe z wykresu będą informowały o trzęsieniu ziemi w Polsce. Informacje z wykresu informują o kolejnym niebezpieczeństwie za 100 dni na 2 październik 2015 rok. Wartość liczb  z aktywności słonecznej z 30 września na 1 październik wynosi: 518 st. C   0.  oraz  + 11, 0, 0, 0 dalej + 529 st. C + 2, 0, 0, 0. W dniu 3 oraz 4 październik wartość liczby z aktywności słonecznej wynosi dwukrotnie + 531. Mogą one, ale nie muszą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce. Współrzędne z liczby + 518 ukierunkowane są na Opolszczyznę. Trzykrotna wartość liczb zerowych z przerwą 2 października i powtórką z 3/4 październik może być ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem wraz ze zmianą pogody. Być może krzywe z 22 czerwca potwierdzają to wydarzenie. 25 czerwiec potężna eksplozja na Słońcu może informować o niebezpieczeństwie na dzień 27/28 czerwca 2015 roku. Na 22 czerwca jak i 27/28 czerwca 2015 roku wyliczyłem dwie identyczne wartości liczbowe: + 541, dwa identyczne przypadki w krótkim odstępie czasu, jeden informował o trzęsieniu ziemi w Polsce. Czy potwierdzi się trzęsienie ziemi 27/28 czerwca 2015 roku w Polsce? Wysokie liczby z aktywności słonecznej informują o wydarzeniach na Dalekim Wschodzie. Jednak czytane liczby z aktywności słonecznej z prawej do lewej dają niską wartość liczb, oraz współrzędne geograficzne w Polsce. Ostatnio pojawiło się  światełko w tunelu, trzęsienie ziemi które miało miejsce 22 czerwca ma prawie zbieżne liczby z 27 czerwca, a dodatkowo dwa dni wcześniej 25 czerwca 2015 r eksplozja na Słońcu może być sygnałem ostrzegawczym o niebezpieczeństwie wraz z trzęsieniem ziemi. Liczby mogą informować dodatkowo o innym mi nieznanym zjawisku w Polsce. Jednak w pierwszej kolejności informuję o trzęsieniach ziemi. 

Oto zbieżne podobne liczby z aktywności słonecznej.

 

 

1. 22/23 czerwiec 2015 rok:  + 541 st. C - 3,  0.

2. 27/28 czerwiec 2015 rok:  + 541 st. C - 4,  0.

 

 

22 czerwca 2014 roku miało miejsce trzęsienie ziemi w Polsce o sile 4 stopnie w skali R.

M 4.0 - Polska - 22.06.2015  04:17:01  UTC

Lokalizacja 51,46 N; 16.21 E - okolice Lubina.

 

Na koniec dodam że liczby z aktywności słonecznej informują nie tylko o terytorium Polski. Wartość liczb + 54 x + 45 przedstawiają współrzędne geograficzne okolic Moskwy oraz tam podjęte decyzje. Ta sama wartość liczb przedstawia 14-ty południk w Polsce przecinany przez 54 równoleżnik zatoka Pomorska w Woj. Zachodniopomorskie. Gazoport - czy tu ma skierowane swoje myśli wschodni sąsiad. Słoneczny grzyb z eksplozji na Słońcu z dnia 25 czerwca 2015 roku może informować o eksplozji bomby atomowej, lub potężnej fali tsunami na 5-ty październik 2015 rok lub za 718 dni. Wykres w dniu 25 czerwca przedstawia planetę Jowisz + 10 powyżej linii Słońca i jej wpływ na wydarzenia. Taki scenariusz może mieć miejsce, ale nie musi, taką zakładam teorię.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page