top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Informator Galaktyczny. Powrót Zielonej Komety - 20 wrzesień 2017 rok.​

(niedziela, 26 marca 2017​)

 

 

W naszym Układzie Słonecznym krąży nieskończona ilość ciał niebieskich. Wykres długości 7 metrów 18 cm przedstawia cały nasz układ planetarny oraz wszystkie ciała niebieskie które przelecą obok naszej planety w poszczególnych miesiącach od stycznia do grudnia 2017 roku. Część ciał niebieskich w ciągu roku, które odczytałem z wykresu, znajduje się za granicą światła i ciemności oraz przed granicą światła i ciemności. Ciała niebieskie za granicą światła i ciemności przelatują w bezpiecznej odległości od naszej planety, mogą to być asteroidy oraz Komety. Niewykluczone że powrócą w innych latach. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej informują w jakiej odległości znajduje się ciało niebieskie od naszej planety. Można równie wyliczyć z którego układu planetarnego pochodzi wyliczone ciało niebieskie. Przykład pierwszy - Zielona Kometa z 10/11 lutego 2017 roku która przeleciała za granicą światła i ciemności pochodzi z 19 układu planetarnego oddalonego o 57 lat świetlnych od nas. { 38  + 19 = 57 }. Suma numeracji tabeli z 19 układu planetarnego dała mi identyczny wynik w liczbie 57 na 10/11 luty 2017 rok. Wniosek Zielona Kometa pochodzi z 19 układu planetarnego oddalonego o 57 lat świetlnych od nas. Przykład drugi w dniu 5/6 styczeń 2017 rok aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:

 

a. 5/6 styczeń 2017 rok: + 639 st. C      - 39 st. C      0,    + 1.

 

Z tych liczb odczytałem 13-ty układ planetarny oddalony od nas o 39 lat świetlnych. Pomimo że jest daleko to ma wielki wpływ na wydarzenia ziemskie. W tym układzie planetarnym znajduje się sześć planet. Potwierdzają to wyliczone liczby.

 

b. 6/7 styczeń 2017 rok: + 639 st. C     - 40 st. C      - 6,     0.

 

Ten układ planetarny odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.38.2721       26  0  13       6. { 26 + 13 = 39 } lub { 31 + 62 = 93 }. Suma numeracji przedstawia odległość układu planetarnego " Nibiru " w latach świetlnych od naszej planety Ziemi. Nasza Gwiazda na obecny czas jest najlepszym informatorem Galaktycznym. Z życia wzięte: porównam dwa zbieżne wydarzenia, moją datę urodzenia oraz datę śmierci mojej  ukochanej żony Alicji do liczb z 19 układu planetarnego. Skrót { 2013 - 57 = 56,5691       38  0  19    9 }. Dlaczego wyszczególniłem tu rok 2013 oraz liczbę 57? Ponieważ od tej daty wszystko się zaczęło. 2013 rok + 9 lat = 2021. Rok 2013 był początkiem zaczął się od śmierci 16-tego stycznia 2013 roku o godzinie 1:50 równej liczbie 150. Liczba 150 to odległość od Ziemi do Słońca w zaokrągleniu około 150 milionów kilometrów. Zaznaczam tu ważne wydarzenie na linii Słońca. Może dotyczyć spowolnienia naszej Gwiazdy mam na myśli zmianę klimatu począwszy od 2020 do 2070 roku. W liczbie 57 zapisano określony odcinek czasu od 2013 do 2070 roku. Upadek ciała niebieskiego 15 lutego 2013 roku w okolicy Jekaterynburga - Czelabińsk - Rosja. potwierdza zapoczątkowane przemiany na Ziemi. To ciało niebieskie pochodziło z 19 układu planetarnego oddalonego o 57 lat świetlnych od nas. Ciała niebieskie na wykresie sprzed granicy światła i ciemności znajdują się na kursie kolizyjnym z naszą planetą. Mają one wpływ na różnego rodzaju wydarzenia ziemskie. Niektóre przelecą tuż obok Ziemi, część z nich na pewno spadnie na Ziemię. Poniżej wymienię ciała niebieskie które krążą w naszym Układzie Słonecznym od stycznia do końca grudnia 2017 roku. Ciała niebieskie jak wspomniałem podzieliłem na dwie grupy. Ciała niebieskie sprzed granicy światła i ciemności oraz ciała niebieskie za granicą światła i ciemności. Wyszczególnione wartości liczbowe w nawiasie zaznaczają odległość od naszej planety. Po każdych kolejnych 100 dniach ciało niebieskie wyliczone z aktywności słonecznej informuje  z jakiego układu planetarnego pochodzi. Tak się składa że ciała niebieskie po 100 oraz 200 dniach będą miały wpływ na wydarzenia ziemskie.

 

Katastrofa w Polsce

 

Szczególne dni to ciała niebieskie które przecinają linię Słońca zaznaczają jednocześnie swoje miejsce przed granicą światła i ciemności.

 

1. Ciało niebieskie z 20/21 grudnia 2016 roku, o którym tak często pisałem stoi na linii Słońca zaznacza jednocześnie miejsce przed granicą światła i ciemności. Aktywność słoneczna  przedstawia następujące wartości liczbowe z ubiegłego roku: 20/21 grudzień 2016 rok: + 666 st. C     0 st. C  + 15,  { 0 }. Zerowa wartość informuje o wydarzeniach w Polsce na 15-tym południku oraz 51 równoleżniku po 100 oraz 200 dniach. Wartość liczby + 15 lokalizuje woj. Dolnośląskie potwierdza to zerowa wartość { 0 }. Ostrzeżenie z 20/21 grudnia 2016 roku jeszcze się nie zakończyło, gra się dopiero rozpoczęła. Zapisany scenariusz wydarzeń musi się zrealizować po 100 oraz 200 dniach. Do tej daty trzeba dodać kolejne 150 dni począwszy od 20/21 grudnia 2016 roku. Po 100 dniach odczytam 30 marzec 2017 rok. Po 150 dniach 20 maj natomiast po 200 dniach 9 lipiec 2017 rok. Ponownie ciało niebieskie w dniu 30 marca 2017 roku stoi na linii Słońca, przed linią światła i ciemności. Aktywność słoneczna na 30 marzec przedstawia następujące wartości liczbowe:

 

29/30 marzec 2017 rok: + 454 st. C    - 20 st. C     - 14,    {  0 }.

 

W tym przypadku liczby wskazują na wydarzenia po obu stronach od Greenwich na wschód jak również na zachód. Ciało niebieskie z linii światła i ciemności 30 marca zakończy swój bieg 3 kwietnia 2017 roku na linii Słońca czyli naszej planety Ziemi. Jaki wpływ ciało niebieskie z 20/21 grudnia będzie miało na wydarzenia w Polsce. Wartość liczby + 454 informuje o wydarzeniach na wschód od Greenwich lokalizuje współrzędne geograficzne okolic Moskwy. Czy nasz wschodni brat z Moskwy realizuje kolejny plan na 2017 rok którego jeszcze nie znamy? To tak na marginesie. Wymienione południki 14-ty oraz 20-ty mogą informować  o wydarzeniach Polsce. Dodatkowo 14-ty południk informuje o wydarzeniach we Włoszech. 30 marzec + kolejne 100 dni = 10 lipiec 2017 rok. Dzień wcześniej 9 lipca 2017 roku ponownie ciało niebieskie stoi tuż przy linii Słońca 9 lipca oddalone o wartość liczby + 1. To już bardzo blisko naszej Planety w naszej strefie czasowej. Aktywność słoneczna przedstawia na pierwszą dekadę lipca następujące wartości liczbowe.

 

2. 8/9 lipiec 2017 rok: + 169 st. C    - 65 st. C,    - 7,   { + 1 }.

 

Czyżby niemożliwe stało się możliwe po 200 dniach od 20 grudnia mamy ponownie 9 lipiec tylko 2017 rok. Dokładnie 20 lat temu 9 lipca w 1997 roku przez Opole oraz Wrocław przepłynęła fala kulminacyjna na Odrze. Po 20 latach ponownie wraca widmo klęski w Polsce na 9 lipiec 2017 rok. Nie da się ukryć że przedstawiona wartość liczby - 7,  + 1 informuje o trzęsieniu ziemi do 7 stopni w skali R. Czyżby trzy szóstki + 666  były przestrogą dla Polski. Każde ciało niebieskie ostrzega przed katastrofą. Wartość liczby + 15 wskazuje wydarzenia na 51 równoleżniku 15 południku. Lokalizacja woj. Dolnośląskie. Najbardziej zagrożone terytorium Polski kopalnie, Polkowice oraz Górny-Śląsk. Czyżby tu był finał obliczeń po 200 dniach? Dodam że 15 południk przecina Włochy w okolicy Wezuwiusza największego wulkanu Europy. Być może chodzi o wydarzenie we Włoszech.

 

3. Zbieżne zdarzenia z 19/20 grudzień 1996 rok to intensywne opady deszczu w Opolu. Po 200 dniach przyniosły powodzie w Polsce zachodniej na 9 lipiec 1997 rok. Od tamtej pory minęło 20 lat, czyli tyle ile prowadzę moje badania.

 

4. 20/21 grudzień 2016 rok po 20 latach aktywność słoneczna realizuje kolejny scenariusz tym razem w liczbie trzech plusowych szóstek. { + 666 st. C    0 st. C    + 15    0 }.

 

W podsumowaniu po 200 dniach od 20 grudnia 2016 roku może się zrealizować kolejny scenariusz z niebios na 9 lipiec 2017 rok. Porównanie. Co się stało przed 20 grudnia 2016 roku. Opozycja próbowała siłą odsunąć demokratycznie wybrany Rząd Polski. Pomóc w tym marnym planie miała ulica oraz zagranica. Wprawdzie przyjechał do Wrocławia przedstawiciel Unii Europejskiej stojąc jednoznacznie po stronie Opozycji. Przedstawiłem dwa niepokojące zbieżne zdarzenia w woj. Dolnośląskim. Tym razem na 9 lipiec 2017 rok wyliczyłem liczby które często w moich obliczeniach informują o trzęsieniu ziemi do 7 stopni w skali R. Czy takie zdarzenie  może mieć miejsce w Polsce tego nie można wykluczyć. Wszystko zależy od woli ludzi. Wydarzenia kosmiczne zawsze podporządkują się woli czy myśli człowieka. Na dzień dzisiejszy nikt takiej woli nie ma. Dwadzieścia lat temu chodziłem, mówiłem, pukałem i stukałem że 9/10 lipca lipcu 1996 roku dojdzie do katastrofy w Polsce. Nikt na tamten czas na moje pukanie nie zwracał uwagi wręcz odwrotnie. Aktywność słoneczna począwszy od 6 do 7 lipca przedstawia następujące liczby:

 

a. 6/7 lipiec 2017 rok: + 186 st. C     - 63 st. C       - 1,        0. zaczyna się coś od zera.

b. 7/8 lipiec 2017 rok: + 185 st. C      - 63 st. C      - 16,    + 2.

c. 8/9 lipiec 2017 rok: + 169 st. C      - 65 st. C      - 7,    { + 1 }. trzęsienie ziemi.

d. 9/10 lipiec 2017 rok: + 162 st. C    - 66 st. C      - 11,     0. coś się kończy na zerze

 

Z krótkiego zestawienia liczb można wyciągnąć wniosek. Dwukrotnie wymieniona wartość liczby 0 informuje o wydarzeniach na 16 południku w Polsce. Wartość liczby + 1 wskazuje naszą strefę czasową oraz ciało niebieskie w bardzo bliskiej odległości od nas. Wartość liczby minus 7 oraz plus + 1 informuje o trzęsieniu ziemi do 7 stopni w skali R. Czyżby widmo klęski ponownie dotknęło ziemię Dolnośląską. Pod uwagę trzeba brać wszystkie możliwe ostrzeżenia nawet z niebios. Jednym słowem historia zatoczyło koło po 20 latach. Dodam że wartość liczby + 169 przedstawia 169 południk na wschód od Greenwich przecina go 56 równoleżnik, lokalizuje półwysep Kamczatka. Być może liczby wskazują na półwysep Kamczatka tego nie można wykluczyć. Wymieniona wartość liczby 11 może dodatkowo informować o wpływie Księżyca na to wydarzenie. Co mówią niebiosa o tym niezwykłym wydarzeniu z sennej wizji z moją ukochaną żoną? 21 grudnia 2016 roku wspólnie z żoną podjęliśmy próbę ucieczki z miejsca w którym coś się miało wydarzyć Kożuchów - woj. Lubuskie. Ten przekaz może dotyczyć wszystkich ludzi zwłaszcza pracujących górników w kopalni. Wiadomo że trzęsienie ziemi w kopalni to nieszczęście każdy na własną rękę szuka drogi ucieczki. Na pewno na te wydarzenia będzie miało ciało niebieskie pochodzące z 19 układu planetarnego oddalonego o 57 lat świetlnych od nas. Taki obraz przedstawiają liczby. Być może chodzi o inne wydarzenie w Polsce. To nie koniec po kolejnych 100 dniach od 9 lipca 2017 roku w kalendarzu odczytam 19 październik 2017 rok. To jednak w późniejszym terminie.

 

1. Święto Trzech Króli w Polsce. na 5/6 styczeń 2017 rok aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:

 

5/6 styczeń 2017 rok: + 639 st. C      - 39 st. C      0,    + 1.

 

W tej liczbie + 639 zapisane jest ciało niebieskie " Nibiru " oddalone o 39 lat świetlnych od nas oraz bardzo niskie temperatury  w tym dniu do - 39 stopni C. Po 100 dniach w kalendarzu odczytam 15/16 kwiecień 2017 rok. Dokładnie 16 kwietnia 2017 roku ciało niebieskie znajduje się przed granicą światła i ciemności. Dzień później 17 kwietnia wyraźnie widać upadek ciała niebieskiego na Ziemię. Literka V na linii Słońca może informować o upadku ciała niebieskiego do wody.

 

Następnym wydarzeniem jest 7 styczeń 2017 roku. Ciało niebieskie ponownie jak poprzednie stoi na linii Słońca 7 stycznia 2017 roku przecina prostopadle linię światła i ciemności: Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:

 

7/8 styczeń 2017 rok: + 633 st. C     - 40,    { - 11 },    + 1.

 

Temperatura w tych dniach spadła do - 39 stopni C poniżej zera. W Opolu do - 18 stopni C. Jednym słowem byliśmy świadkami tego niezwykłego wydarzenia w Polsce.  Liczbę - 39 wyliczyłem z przełomu roku 2016/2017. Po 93 dniach od 1 stycznia 2017 roku wyliczyłem 3 kwiecień 2017 rok. Z 2 na 3 kwiecień aktywność słoneczna wylicza jednodniowy lub chwilowy spadek temperatury. Ciągnie to za sobą trzęsienia ziemi. Po 39 dniach od 1 stycznia 2017 roku będziemy mieli 9 kwiecień 2017 rok. Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe wyliczone z aktywności słonecznej  od 9 do 18 kwietnia 2017 roku.

 

a. 9/10 kwiecień 2017 rok: + 457 st. C     - 46 st. C     - 18       0.

b. 10/11 kwiecień 2017 rok: + 439 st. C   - 46 st. C     - 43    + 7.

c. 11/12 kwiecień 2017 rok: + 396 st. C   - 53 st. C     + 15    - 1.

d. 12/13 kwiecień 2017 rok: + 411 st. C   - 52 st. C     + 9,       0.

e. 13/14 kwiecień 2017 rok: + 420 st. C   - 52 st. C     + 7,     - 1.

f. 14/15 kwiecień 2017 rok: + 427 st. C    - 51 st. C     + 48    - 4.

g. 15/16 kwiecień 2017 rok: + 475 st. C   - 47 st. C     + 15    - 6.

h. 16/17 kwiecień 2017 rok: + 490 st. C   - 41 st. C     + 6,    + 1.

k. 17/18 kwiecień 2017 rok: + 496 st. C    - 42 st. C       0      + 1.

 

Kwiecień miesiącem trzęsień ziemi od 7 do 9 stopni w skali R.

 

12 kwiecień:  - 1,     + 9.

12/13 kwiecień: + 7     - 1.

17 kwiecień: + 15,    - 6,    + 6,     + 1,    0.

 

Wymienione liczby informują o wydarzeniu w Polsce na 15-tym południku oraz 51 równoleżniku 12 kwietnia. Aktywność słoneczna wymienia najczęściej 42 równoleżnik oraz 14 południk we Włoszech. Z liczb wynika że po pierwszej dekadzie kwietnia dojdzie do silnych trzęsień ziemi od 7 do 9 stopni w skali R. Trzęsienie ziemi 9 stopni skali R w Europie to już katastrofa ekologiczna. Być może liczby informują o trzęsieniu ziemi w 9-tej strefie czasowej do 9-ciu stopni w skali R. Trzeba brać pod uwagę każdą ewentualność nawet trzęsienie ziemi w Polsce. W Polsce tak silnych trzęsień nie ma, nawet małe potrafią narobić niezłego bigosu. Wyliczona wartość liczby 93 wpisana jest do wzoru która informuje o przyszłych wydarzeniach na Ziemi oraz kosmosie.

Wenus:  93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

 

a. 1 styczeń 2017 rok: + 180 = 30 czerwiec.

b. 30 czerwiec + 18 dni = 18 lipiec 2017 rok.

c. 30 czerwiec + 81 dni =  21 wrzesień 2017 rok:

 

Na 30 czerwiec 2017 rok wyliczyłem z aktywności słonecznej ciało niebieskie o liczbie - 57 oraz raptowny spadek temperatury.

 

Na 18 lipiec wyliczyłem zmianę biegunów na naszym Słońcu. Oraz eksplozja na Słońcu w okolicy 19/20/21 lipca 2017 rok.

 

Natomiast na 21 wrzesień wyliczyłem ponownie wartość liczby - 57 która sugeruje powrót Zielonej Komety.

 

2. Po 100 dniach od 7 stycznia odczytam 17 kwiecień 2017 rok. Wykres przedstawia nieciekawe zjawisko. Już z 15 na 16 kwietnia aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:

 

a. 15/16 kwiecień 2017 rok:  + 475 st. C   - 47 st. C,   + 15,     0.

b. 16/17 kwiecień 2017 rok: + 490 st. C    - 41 st. C,    + 6,   + 1.

c. 17/18 kwiecień 2017 rok: + 496 st. C    - 42 st. C,       0,    + 1.

 

Wartość liczby { 0 } zero informuje o upadku ciała niebieskiego na Ziemię. Dodatkowo w liczbie 41 oraz 42 są zapisane informacje na temat wydarzeń we Włoszech. Silne trzęsienia ziemi potrafią uaktywnić europejskie wulkany. Wartość liczby + 1 informuje o wydarzeniach w pierwszej strefie czasowej na wschód od Greenwich. Taki obraz pokazują liczby - 14 oraz 41 jak również 42 i jej zmienną 24 wskazują na wydarzenia włoskie. Wartość liczby 96 może informować o niewinnych ofiarach ludzkich. Liczba + 15 informuje o wydarzeniach w Polsce. Po 96 dniach będziemy mieli 23 lipiec 2017 rok Trzy dni po eksplozji na słońcu można się spodziewać trzęsień ziemi oraz zmiany pogody.

 

3. Po kolejnych 100 dniach mamy w kalendarzy 25 lipiec 2017 rok. Tego dnia ciało niebieskie przeleci tuż obok naszej planety. Począwszy od 22 lipca do 28 lipca ciało niebieskie będzie kręciło niesamowite piruety tuż obok naszej planety Ziemi poniżej linii Słońca. Zakończy swój bieg 28 lipca 2017 roku. Piruety dodatkowo mogą informować o wydarzeniach na drodze, taki przypadek miał miejsce na opolskim odcinku Autostrady A-4, 4 marca 2016 roku. Prezydencka limuzyna z prezydentem Dudą wylądowała na poboczu autostrady 4 marca. 27 oraz 28 lipiec 2017 rok zaznacza na wykresie dwa ciała niebieskie  na czarnej przekątnej podstawie piramidy mogą one informować o wydarzeniach w nocy lub po drugiej stronie naszej planety.

 

15/16 styczeń 2017 rok: ciało niebieskie przecina linię Słońca pomiędzy linią światła i ciemności. Dziwne zachowanie naszej Gwiazdy informuje o trzęsieniu ziemi. Po 100 dniach odczytałem na wykresie identyczny przypadek tylko na 24/25 kwiecień 2017 rok. Ciało niebieskie po północy z 24 na 25 kwiecień przecina pierwszą granicę światła i ciemności od linii Słońca. Wyliczyłem na ten dzień następujące wartości liczbowe z aktywności słonecznej:

 

a. 24/25 kwiecień 2017 rok: + 346 st. C     - 61 st. C     + 14,  - 1.

b. 25/26 kwiecień 2017 rok: + 360 st. C     - 60 st. C     + 5,   - 1.

c. 26/27 kwiecień 2017 rok: + 365 st. C     - 59 st. C      + 4,    0.

 

Z każdej aktywności słonecznej można odczytać wydarzenia ziemskie. Głównie podaję na blog wydarzenia z trzęsieniami ziemi połączone z eksplozją wulkanu. Na 25 kwiecień 2017 rok wyliczyłem trzęsienie ziemi do 5 stopni w skali R. Wartość liczby 4 może informować o trzęsieniu ziemi w 4 strefie czasowej na wschód od Greenwich, Polsce oraz na 140 południku na wschód od Greenwich.

 

1. 23/24 styczeń 2017 rok: Aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:

 

a. 23/24 styczeń 2017 rok: + 614 st. C   - 36 st. C    + 5,  { - 1 }. Wartość liczby - 1 informuje o przelocie ciała niebieskiego pomiędzy naszym Księżycem a Ziemią. Wartość liczby + 5, - 1 informuje o trzęsieniu ziemi do 5-ciu stopni w skali R.

 

b. 24/25 styczeń 2017 rok: + 619 st. C   - 35 st. C   + 31, { + 1 }. To ciało niebieskie pochodzi z 13 układu planetarnego " Nibiru ". Oddalonego od nas o 39 lat świetlnych.

 

2. Po 100 kolejnych dniach od 23/24 stycznia 2017 roku będziemy mieli 4 maj 2017 rok.

 

Dzień prędzej, bo już trzeciego maja 2017 roku, ciało niebieskie zaznacza swoje miejsce przed granicą światła i ciemności. Wyliczyłem na ten dzień  dwa ciała niebieskie na ukośnej czerwonej linii + 7  oraz + 5 czyli w liczbie 57. Trzeciego maja ciało niebieskie sprzed granicy światła i ciemności okrąży dwa razy naszą Gwiazdę i trafi w ziemię 6 maja 2017 roku po drugiej stronie naszej planety. Jednocześnie zakończy swój kurs w koło naszej Gwiazdy. Na dzień 6/7 maj wyliczyłem następujące wartości liczbowe:

 

a. 5/6 maj 2017 rok: + 398 st. C    - 93 st. C     - 4,         0.

coś uderza w Ziemię po drugiej stronie naszej planety.

b. 6/7 maj 2017 rok: + 394 st. C    - 93 st. C     - 2,      + 1.

c. 7/8 maj 2017 rok: + 392 st. C    - 94 st. C     - 18,     + 4.

d. 8/9 maj 2017 rok: + 374 st. C    - 98 st. C     - 13,       0.

 

Dodatkowo w tych liczba wymieniony jest układ planetarny " Nibiru " w liczbie 39 i jednym księżycu z " Nibiru " w liczbie 18. Przypomną że ciało niebieskie z trzeciego maja w liczbie 57 pochodzi z 19 układu planetarnego oddalonego o 57 lat świetlnych od nas. Na pewno tego dnia będziemy mieli zmianę pogody która wpłynie na wydarzenia łącznie z trzęsieniem ziemi. W ciągu roku wartość liczby 57 będzie się przewijała kilkakrotnie przypominając ile czasu pozostało. 2013 - 57 = 56.5691       38  0  19    9.

 

Początek przemian zaczął się od 2013 roku + 57 lat = 2070 rok. { 2013 rok  + 57 lat = 2070 rok }. W tej dacie 2020 roku, zapisane jest ważne wydarzenie w Polsce. Skończą się Unijne pieniądze dla Polski. Pytanie czy dobrze wykorzystamy ten przywilej dla Polski. Od 2020 do 2070 roku jest zapisany pewien okres czasu. Czyżby chodziło o powolne schładzanie naszej Planety. 50 lat to bardzo długi okres czasu, może nawiązywać do ochłodzenia naszej planety. To tylko teoria której nie można wykluczyć. Nasza Gwiazda wykreśliła wykres który opublikowałem na blogu, był on początkiem jak wymieniłem przebiegunowania od 2009 roku. Rys 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia wszystkie wydarzenia które miały miejsce oraz te które nastąpią. Gdybym szukał współrzędnych geograficznych do daty 2070 rok to liczba 70 może wskazywać 70 południk natomiast 20 równoleżnik. Lokalizacja zachodnie Indie. Być może w wymienionym miejscu dojdzie do niecodziennych wydarzeń powiązanych z datą od 2020 do 2070 rok.

 

1. 10/11 luty 2017 rok: + 577 st. C    - 33 st. C     - 57,    + 3.

Po raz pierwszy 10/11 lutego ciało niebieskie przeleciało za granicą światła i ciemności. Wartość liczby - 57 jest wpisana w aktywność słoneczną w liczbie: + 577. 90 dni po 10 lutym 2017 roku wykres przecina linię Słońca w strefie " 0 " przed granicą światła i ciemności w dniu 10 maj 2017 rok. Wyliczyłem na ten dzień zróżnicowane liczby, informują o zmiennej pogodzie z silnym wiatrem opadami.

 

a. 10/11 maj 2017 rok: + 344 st. C     - 98 st. C     + 29,    - 31.

 

b. 11/12 maj 2017 rok: + 373 st. C     - 67 st. C     + 28,    - 6.

Dokładnie 11 maja 2017 roku w południe ciało niebieskie przetnie linię Słońca. Może on mieć wpływ na zmianę pogody z trzęsieniem ziemi do sześciu stopni w skali R. 100 dni po 10 lutym w kalendarzu odczytam 20 maj 2017 rok. O jeden dzień wcześniej ciało niebieskie przeleci za granicą światła i ciemności.

 

Wyliczyłem na 20 maj następujące wartości liczbowe:

 

a. 20/21 maj 2017 rok: + 371 st. C    - 58 st. C     - 81,   { + 7 }.

b. 21/22 maj 2017 rok: + 290 st. C    - 65 st. C     + 2,    { + 5 }.

 

Wymienione dwa ciała niebieskie w nawiasie,  5 oraz 7, informują o trzęsieniu ziemi. Ustawione są na czerwonej ukośnej linii do linii Słońca. Prawdopodobnie wymienione liczby nawiązują do dwóch planet w kolejności od Słońca, 5 oraz 7. Mam tu porównanie dwóch największych planet z 19 układu planetarnego do planet z naszego Układu Słonecznego, Jowisz oraz Uran. Jowisz w naszym Układzie Słonecznym zajmuje 5-tą pozycję od Słońca, natomiast Uran siódmą. Na dzień dzisiejszy wiem że mamy dwa równoległe układy planetarne oraz dwie równoległe planty Jowisz oraz Uran. Różnica czasu to 57 lat świetlnych. Tego samego dnia 20 maja 2017 roku aktywność słoneczna spadnie o 81 jednostek. Takie wydarzenie ma miejsce raz na kilka lub kilkanaście lat. Wpłynie to na wydarzenia w Opolu na 18-tym południku około 20 maja 2017 roku. W tej liczbie może być zapisane również trzęsienie ziemi. Ciało niebieskie w liczbie 81 które przyleci 20 maja 2017 roku oddalone od nas o  81 lat świetlnych. Można je wyliczyć z tabeli książka strona 22: R.S.80,11331     54  0  27      1.

 

Suma liczb 54 + 27 = 81 W tej liczbie zapisano odległość ciała niebieskiego od nas. Czy to ciało niebieskie oddalone o 81 lat świetlnych wpłynie pozytywne czy negatywne na 18 południk  w Opolu zobaczymy. Wartość liczby jeden informuje tylko o jednym wydarzeniu ziemskim.

 

1. 22 luty 2017 rok szczególny dzień. Nasza Gwiazda pisze niesamowite zjawisko na Słońcu. Po 100 dniach będziemy mieli 2 czerwiec 2017 rok. Drastyczny spadek temperatury 2 czerwca 2017 roku przyniesie raptowne ochłodzenie, a co za tym idzie, trzęsienie ziemi oraz eksplozje wulkanów. Raptowne ochłodzenie początkiem czerwca może przynieść gradobicie oraz trąby powietrzne. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe z aktywności słoneczne:

 

2 czerwiec 2017 rok: + 269 st. C     - 70 st. C     + 9,   - 1.

 

W liczbie 9 może być zapisane trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R przykładowo w 9 strefie czasowej. Patrząc z drugiej strony wartość liczby - 1 informuje o wydarzeniach na zachód od Greenwich np: Islandia.

 

2. Począwszy od 20 lutego wyliczyłem następujące wartości liczbowe które informują dodatkowo o wydarzeniach na początek czerwca 2017 roku.

 

a. 20/21 luty 2017 rok: + 515 st. C     - 32 st. C     + 27,     - 5.

b. 21/22 luty 2017 rok: + 542 st. C     - 27 st. C     + 9,       - 3. trzęsienie ziemi.

c. 22/23 luty 2017 rok: + 551 st. C     - 24 st. C     + 9,         0.

d. 23/24 luty 2017 rok: + 560 st. C     - 24 st. C     + 5,       - 1. trzęsienie ziemi.

e. 24/25 luty 2017 rok: + 565 st. C     - 23 st. C     + 16,       0. zmiana pogody.

f. 25/26 luty 2017 rok: + 581 st. C      - 23 st. C     + 3,       - 3. zmiana pogody.

g. 26/27 luty 2017 rok: + 584 st. C     - 20 st. C      + 3,        0.

 

Aktywność słoneczna począwszy od 20 lutego 2017 roku informuje o niebezpieczeństwie na Ziemi. Dodatkowe liczby minus 27 oraz plus 27 uprzedzają o tym niebezpieczeństwie. Spadek ciśnienia 22 lutego 2017 roku może mieć jakiś związek z wydarzeniami po 100 dniach na 2 czerwiec 2017 rok. Na 5 czerwca 2017 roku aktywność słoneczna przedstawia podobne liczby + 6,   - 1. Z tych liczb odczytuję trzęsienia ziemi do 6 stopni w skali R. Jak wspomniałem wartość liczby - 1 informuje dodatkowo o wydarzeniach na zachód od Greenwich np Islandia.

 

3. 26/27 luty 2017 rok. Aktywność słoneczna przedstawia następujące liczby wyliczone z aktywności słonecznej: + 584 st. C   - 20 st. C     + 3,  { 0 }. Dokładnie tego dnia nasza Gwiazda pisze nowy scenariusz, zmianę pogody. Ciąg dalszy po kolejnych 100 dniach od 26/27 lutego odczytam 6/7 czerwiec 2017 rok. Zbieżne dwa wydarzenia 5/6 maj oraz 5/6 czerwiec 2017 rok. Ciało niebieskie stoi na granicy światła i ciemności zaznaczając literkę V odwróconą o 180 stopni czyżby ciało niebieskie trafiło w lustro wody po drugiej stronie naszej planety. Aktywność słoneczna 2 marca 2017 rok przedstawia kolejność liczb z aktywności słonecznej oto ona: + 567 st. C   - 31 st. C    - 6,   0. Kolejność liczb z aktywności słonecznej informuje o niebezpieczeństwie po kolejnych 100 dniach na 11/12 czerwiec 2017 rok. Kolejne ciała niebieskie sprzed i za granicą światła i ciemności w kolejnym wydaniu.

 

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page