top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Wpływ aktywności słonecznej na 2015 rok.

(niedziela, 28 grudnia 2014)

 

22 marzec 2015 rok - czy to początek przebiegunowania?

414 - 3/4 luty czy 22 marzec 2015 roku eksplozja - Wezuwiusza

 

Wzrost aktywności słonecznej pisze nową historię dla Ziemi. Jej skutki mogą być podobne do trzęsień ziemi w Japonii czy na Indonezji a nawet większe. Trzeba pamiętać że nasza Gwiazda intensywnie gromadzi energię która wkrótce zostanie uwolniona, a to niekorzystnie wpłynie na przyszłe wydarzenia. Zwykły zjadacz chleba na Ziemi podlicza przychody i wydatki w ciągu całego roku. Tyle zarobiłem, byłem rozrzutny i wszystko wydałem, został mi jeszcze dług do oddania 22 złote i 3 grosze. To samo dzieje się na Słońcu gdzie gromadzona energia słoneczna na przełomie 30 grudnia 2014/2015 roku wyniosła:

 

 

a. 2014 rok w plusie: + 368 stopni C.

b. 2014 rok w minusie: - 27 stopni C.

 

Gromadzona energia początkiem 2015 roku na Słońcu wyniosła:

 

a. 2015 roku w plusie: + 346 stopni C.

b. 2015 rok w minusie: - 24 stopnie C.

 

Powstała więc różnica w aktywności słonecznej na przełomie roku i wyniosła ona - 22 st. C oraz - 3 st. C. Z matematycznego punktu widzenia powinno mi zostać + 714 złotych minus 51 groszy, tylko nie tym razem i nie ta matematyka. Wstępne informacje wyliczone ze wzoru pozwoliły mi wyznaczyć współrzędne geograficzne na naszej planecie Ziemi. Idąc tropem poprzednich obliczeń wartość liczb minusowych odczytuję na zachód od Greenwich. Więc wartość liczby - 22 przedstawia 22 południk na zachód od Greenwich, przy trzecim równoleżniku na północ od równika. Ta sama wartość liczby może przedstawiać godz: 22:03 lub 03:22 nad ranem, lub siłę trzęsienia ziemi: 22: 3 = 7,3 stopnia w skali R. Wyliczone wartości liczbowe mogą przedstawiać np głębokość trzęsienia ziemi 3 km pod poziomem morza. W tym miejscu łączą się dwie płyty na Oceanie Atlantyckim: płyta afrykańska z płytą południowoamerykańską. W zlokalizowanym miejscu znajdują się złoża fosforytowe oraz żelazo-manganowe na wzniesieniach. Myślę że nasza Gwiazda w różnicy temperatur nie informuje o złożach fosforytowych. Według moich obliczeń w tym miejscu może dojść do silnego trzęsienia ziemi. Wyliczone wartości liczbowe określają datę 22 marzec 2015 rok. Na Ziemi oraz w niebiosach wszystko jest ze sobą powiązane. Dochodzi do tego jeszcze eksplozja na Słońcu na przełomie 20/21 marca 2015 roku która także może mieć w tym wydarzeniu swój udział. Z tych samych wartości liczbowych można wykreślić na mapie największą pustynię świata Saharę. Można przyjąć że na największej pustyni w Afryce mogą zachodzić wielkie zmiany.

 

Zjawiska zachodzące na Słońcu zachodzą również na Ziemi.

 

Z wyliczonych wartości liczbowych można dodatkowo wyliczyć współrzędne geograficzne na zachód od Greenwich na minus 51 południku oraz 15-tym równoleżniku na północ od równika lokalizacja - Basen Gujański, Ameryka-Południowa. Wysoka wartość liczb + 714 może informować o silnych opadach deszczu połączonych z huraganem lub innym nieznanym mi zjawiskiem na przełomie 22 marca 2015 roku. Z wyliczonych wartości - 22 oraz - 3 można odczytać wydarzenia w trzeciej strefie czasowej na 22-im południku na północ od równika jak również na południe od równika. Warto zwrócić uwagę że wartość liczby - 51 po 100-u oraz 200-u dniach lokalizuje miejsce w Polsce na 15-tym południku oraz 51 równoleżniku. W tym miejscu na przełomie 21/22 marca 2015 roku oraz 2/3 lipca 2015 roku może dojść do trzęsienia ziemi. Wartość liczby + 714 z aktywności słonecznej po 200 dniach może informować o opadach deszczu na 2 lipiec 2015 rok w Polsce. To jest moja teoria wyliczona z temperatur słonecznych.

 

Na 22 marca 2015 roku wyliczyłem dodatkowo ciekawe zjawisko na Słońcu oraz na Ziemi. Plusowy biegun na naszym Słońcu ogarnął całą naszą Gwiazdę. Brak bieguna minusowego na Słońcu wpłynie na wydarzenie ziemskie więc szala wagi została całkowicie przesunięta na biegun dodatni. Zanik bieguna minusowego może przyczynić się do zmiany biegunów magnetycznych Ziemi. W tym przypadku nasze ziemskie pole magnetyczne może być w trakcie przebiegunowania. Prawie w 20 letnich badaniach nigdy jeszcze w obliczeniach nie wystąpiły cztery zera w kolejności. Informują one o zmianach na Słońcu oraz na Ziemi zwłaszcza w Europie - Polsce. Trzy zera w jednej kolejności informowały o spadku temperatur. Takie fakty przedstawiłem na dzień 5 maj oraz 22 październik 2014 rok. Jednak cztery zera mogą informować o bardziej drastycznych wydarzeniach na przykład na włoskim Wezuwiuszu, oraz wydarzeniach w Polsce. Jeżeli trzy zera informowały o spadku temperatur to przy czterech zerach trzeba wziąć pod uwagę większe niebezpieczeństwo jak np trzęsienie ziemi w Polsce oraz na świecie. Oto krótka charakterystyka wyliczonych liczb z temperatur słonecznych które mogą dotyczyć włoskiego Wezuwiusza, od 1-go do 5-go lutego 2015 roku. Potrójna wartość liczby 414 w tym przypadku informuje oraz lokalizuje miejsce na 14-tym południku oraz 41-szym równoleżniku w środkowych Włoszech.

 

 

a. 1 luty: + 400 st. C - 17 st. C

b. 2 luty: + 358 st. C - 14 st. C - 42 st. C - 3 st. C

c. 3 luty: + 414 st. C - 13 st. C + 56 st. C - 1 st. C

d. 4 luty: + 414 st. C - 13 st. C

e. 5 luty: + 414 st. C - 13 st. C

 

Na przełomie od 1 do 3 lutego powstały zróżnicowane liczby minusowe oraz plusowe: - 46, + 56. Przedstawione wartości minusowe oraz plusowe informują o niebezpieczeństwie. Wyliczona wartość liczb - 46 oraz + 56 dodatkowo informuje o wydarzeniach na zachód od Greenwich w okolicy Grenlandii. Oraz na wschód od Greenwich w okolicy Jeziora Aralskiego jak również na południe od równika. Różnica temperatur na przełomie od 3 do 4 lutego wynosi: 0 do 0. Ta sama wartość liczb na przełomie od 4 do 5 tego lutego wynosi: 0 do 0. Czterokrotne zerowe wartości ułożone na linii Słońca oraz na linii Galaktycznej jak również w miejscu badań w jednym rzędzie informują o wielkim niebezpieczeństwie: 0, 0, 0, 0. Polska oraz Włochy leżą na tym samym południku. Dodatkowo aż trzykrotnie występuje wartość liczby 414 która jednoznacznie wskazuje na włoski Wezuwiusz. Wiemy że przy eksplozji Wezuwiusza siła trzęsienia ziemi może być podobna do siły trzęsienia ziemi w Japonii z 11 marca 2011 roku a nawet większa. Więc można spodziewać się tsunami na Morzu Śródziemnym. O tym już niejednokrotnie wspominałem na blogu. Z wyliczonej wartości liczbowej - 22 oraz - 3 można odczytać godzinę eksplozji wulkanu: 22:03 oraz 03:22 nad ranem. Od 5-tego do 8 lutego 2015 rok w wzoru wyliczyłem grecką stolicę Ateny na 25-tym południku oraz 38-mym równoleżniku. Tu także jest zawarte niebezpieczeństwo. Początek lutego nie wygląda optymistycznie, już 14 stycznia 2015 roku powinna być pierwsza informacja o włoskim Wezuwiuszu. Już kilkakrotnie informowałem iż eksplozja włoskiego Wezuwiusza pociągnie za sobą ofiary.

 

Wpływ planet na nasze życie

 

22 październik 2014 rok z aktywności słonecznej wyliczyłem planetę + 300. Oznaczam je tymczasowo jednostkami + 300. Jednak każda planeta posiada swój numer w Numeracji Galaktycznej. Wraz ze wzrostem aktywności słonecznej ujawniają się kolejne planety o zaokrąglonej wartości z aktywności słonecznej od + 400 do + 500. Na dzień 27 grudnia 2014 rok oraz 19 styczeń, 1 luty, 9 luty, 17 luty, 19 marzec  2015 rok wyliczyłem planety z aktywności słonecznej o numerze od + 400 do + 500. Oto krótkie zestawienie liczb z aktywności słonecznej od + 400 do + 500 w okresie zimowym:

 

 

1. 22 październik 2014: + 300 - 31 =  + 269

 

2. 27 grudzień 2014: + 425 - 25 =  + 400

 

3. 19 styczeń 2015: + 415 - 15 =  + 400

 

4. 1 luty 2015: + 400 - 17 =  + 383

Z wartości + 383 odczytujemy 38 układ planetarny oraz kąt załamania w szybie Komory Królowej. Zapisano w nim dwie ważne wartości liczbowe o numerze 56,56. Dwa dni przed ustawieniem planet na linii Słońca.

 

 

5. 9 luty 2015: + 400 - 14 =  + 386

 

6. 17 luty 2015: + 500 - 9 =  + 491

 

7. 19 marzec 2015: + 502 - 2 =  + 500

 

Na dzień dzisiejszy można wyciągnąć wniosek iż zaokrąglone wartości liczbowe z aktywności słonecznej mają wpływ na ochłodzenie. Czy wartość liczby + 400 1-szego lutego także będzie miała swój udział w ustawionych planetach w jednym rzędzie od 3 do 4 lutego 2015 roku? Największy wkład w ten eksperyment będzie miała planeta Jowisz. Zapisałem ją następującymi liczbami z naszej Galaktyki:

R.S.14,441    10  0  5    5. Takie ustawienie planet to fenomen w naszym Układzie Słonecznym. Skutki takiego ułożenia planet zawsze są negatywne i mogą potrwać 3 minuty 22 sekundy. Roczne obliczenia przeniesione na wykres zajmują na papierze milimetrowym 718 cm plus dwa dni z różnicy temperatur na przełomie roku czyli 720 dni. Więc jeden dzień składa się z dwóch dni a na wykresie zajmuje dwa centymetry. Czyli cztery zera powinny zajmować 8 cm na wykresie a zajmują 4 cm. Wniosek brak nam dwóch dni na wykresie, co się z mini stało trudno powiedzieć. Wiem że owe zjawisko z ustawienia planet na linii Słońca w jednym rzędzie na pewno poruszy Wezuwiusza.

 

Dziewięć płyt nad Komorą Króla waży 400 ton. Pierwszą wartość liczby + 400 z aktywności słonecznej wyliczyłem na dzień 27 grudnia 2014 roku. Drugą wartość liczby + 400 odczytałem na dzień 19-ty styczeń 2015 rok. Trzecią wartość liczby + 400 odczytałem na dzień 1-szy luty 2015 rok i tak dalej. W tych liczbach zakodowane są asteroidy pędzące w kierunku naszej Ziemi. Te same wartości liczbowe przedstawiają wielkość planet w naszym Układzie Słonecznym jak również w naszej Galaktyce. Już 7 marca po raz kolejny w aktywności słonecznej występuje wartość liczby 496 i informuje ona o ofiarach ludzkich na Ziemi. Tym razem wartość liczby + 496występuje na zachód od Opola lub na zachód od Greenwich. Wiemy jednak że plusowa aktywność słoneczna informuje o wydarzeniach na wschód od Greenwich. Przedstawioną wartość liczby + 496 oraz + 469 odczytałem 8 oraz 11 marca 2015 roku. Wartość liczby z aktywności słonecznej + 496 wpływa na "niepoczytalność" ludzką. Na dzień 17-ty grudzień 2014 rok przedstawiłem najwyższą aktywność słoneczną w liczbie + 496. W tym dniu na dalekim wschodzie w Pakistanie doszło do zamachu w którym zginęło tam 141 osób. Tym razem wartość liczby + 496 może dotyczyć Sudanu w Afryce. Teoretycznie wykreśliłem to miejsce z wartości liczbowych. Wartość liczb plusowych jak i minusowych z aktywności słonecznej nie tylko informuje o wydarzeniach na naszej Ziemi. W aktywność słoneczną wpisana jest numeracja planet z naszej Galaktyki oraz naszego Układu Słonecznego. Z liczb aktywności słonecznej można zbudować ukształtowanie powierzchni naszej planety Ziemi. I tak mogły powstać pierwsze mapy naszej planety za czasów praprzodków.

 

 

Jakie przesłanie niosą parne liczby 56,56?

R.S.56,5691     38  0  19     9

 

W skrócie przedstawię obraz myśli zapisanej w Piramidzie Cheopsa. Do tego tematu ciągle będę wracał ponieważ obraz myśli z naszej Galaktyki jest nie do końca rozszyfrowany. W tych liczbach jest jeszcze wiele niewyjaśnionych zagadek dotyczących naszej planety Ziemi. Wymienię w kilku podpunktach informacje dotyczące naszych czasów odczytane z naszej Galaktyki. Między innymi w 2013 roku informowałem, że nie chcemy wojny w Europie. Taki zapis powstał z numeracji naszej Galaktyki. Dzisiaj w środkach masowego przekazu słyszymy podobne apele. Naszą Galaktykę oraz Wszechświat w całości zapisano w Piramidzie Cheopsa między innymi: Komorze Króla, Komorze Królowej oraz Wielkiej Galerii. Tajemną wiedzę nie zapisano na dyskietce. Zapisano ją w kątach, otworach, załamaniach, metrach, szybach. Całą układankę trzeba składać punkt po punkcie aż do ostatecznego rozwiązania.

 

Jeden Król, Bóg Stwórca " 56 "

 

Komora Króla to wszystko co dotyczy Niebios oraz Władcy Wszechświata, w kilku liczbach Komory Króla zawarto jedną całość. Wymiary: Komora Króla 10,56 m { oś wsch. - zach. } x 5,23 m x 5,81 m. Wymieniona wartość liczby 56 informuje o Stwórcy Panu Bogu. W objętości pomieszczenia Komory Króla budowniczy pod nadzorem Boga zaznaczył uporządkowany świat 10 560 lat temu przed naszą erą. Wydarzenie o śmierci Jezusa w 2013 roku miało być poprzedzone wyborem drugiego papieża na stolicę Piotrową w Rzymie. Zapisano to w parnych liczbach 56,56. Eksplozja asteroidy w okolicach Jekaterynburga - Czelabińsk - Rosja 15 lutego 2013 roku potwierdza tam zachodzące zmiany. Tabela Galerii kończy się na współrzędnych geograficznych56,56. Od upadku asteroidy do wyboru Papieża Franciszka na stolicę Piotrową 13 marca 2013 roku mija dokładnie 28 dni { 15 + 13 = 28 }. To tyle ile jest układów planetarnych po obu stronach Wielkiej Galerii, dwa razy po 27 plus dwa zbliżone do siebie suma = 28. Wyszczególniona liczba 28 nawiązuje do ważnego wydarzenia, między innymi o dwóch dodatkowych układach planetarnych zbliżonych do siebie: Stwórcy Panu Bogu oraz Synu Bożym. Dwukrotną wartość liczby budowniczy zaznaczył w szybach Komory Królowej. Wydarzenia z przeszłości nawiązują do dzisiejszych czasów. W dwóch podstawowych liczbach 56,56 zapisano jednocześnie dwa bardzo ważne wydarzenia w Rosji na północ od równika jak również na południe od równika oraz na stolicy Piotrowej w Rzymie. Dlaczego Pan Bóg powołał dwie ważne osobistości na stolicę Piotrową w Rzymie. Podupadająca moralność kościoła to podupadająca również wiara ludzi w Kościół. Dlatego Pan Bóg powołał drugiego Papieża Franciszka na stolicę Piotrową aby on te sprawy wyprostował. Myślę że uda się to Franciszkowi. W Komorze Królowej w równoległych układach planetarnych na 37 oraz 38 miejscu także zaznaczono przedstawione parne liczby 56,56 nawiązujące do dwóch osobistości na stolicy Piotrowej w Rzymie. Dodatkowo jeszcze ten Wezuwiusz 3/4 luty może przybliżyć wiarę w ludzi oraz w Kościół. Proszę młodzież, nie stawiajmy kościoła na straconej pozycji, gdyż upadek kościoła rzymsko - katolickiego daje szansę Islamowi, który wybuduje swoje twierdze w Europie.

 

Komora Królowej

 

Komora Królowej to wszystko co znajduje się na naszej planecie Ziemi.

 

1. W prostokątnych otworach Komory Królowej wyodrębniono dwa szczegóły szyby:

 

a. cyt " północny kanał ma 193 cm załamuje się pod kątem w górę 37 stopni 28'. Minuty ze wskazaniem na 55 układ planetarny oznaczony w tabeli nr 55 wpisany na zachód od Greenwich.

 

b. cyt '' południowy kanał ma 203 cm załamuje się pod kątem 38 stopni 28'. Minuty ze wskazaniem na 56 układ planetarny z nr 56 wpisany na wschód od Greenwich. W wyodrębnionych szybach zaznaczono trzy podstawowe liczby: 37, 38 oraz dwukrotnie liczbę 28. Załamania w małych prostokątnych szybach zaznaczono dwa metry od początku szybu, by nikt nie mógł zmienić myśli Stwórcy. Dwie liczby 56,56 przypisano w dzisiejszych czasach dla dwóch Papieży w stolicy Piotrowej. Dodane liczby z dwóch układów planetarnych zbliżonych do siebie przedstawiają dwa odrębne układy planetarne pierwszy oraz wymieniony dziesiąty.

 

 

a. 56, 5 + 6 = 11.

b. 55, 5 + 5 = 10.

 

Wartość liczby 11 przedstawia pierwszy nasz najmniejszy układ planetarny zapisałem go następującymi liczbami:

R.S.1.11     1  0  1    9. Natomiast wartość liczby 10 przedstawia piąty układ planetarny lub ogólnie dziesiąty i zapisałem go następującymi liczbami:

R.S.14.441     10  0  5     5. Przedstawione liczby oraz układy planetarne są ściśle ze sobą powiązane. Wartości liczbowe R.S.14.441 w dziesiątym układzie planetarnym przedstawia współrzędne geograficzne włoskiego Wezuwiusza.

 

Wielka Galeria

 

Szyb Komory Królowej posiada dwa załamania pod kątem 37 oraz 38 stopni. Wielka Galeria to nie tylko wejście do Komór, przy posadzce znajdują się podłużne otwory plus dwa zbliżone do siebie w sumie 28. Budowniczy zapisał w tych otworach układy planetarne, wyszczególniając dwa 37-my oraz 38-my które dotyczą dzisiejszych czasów w XXI wieku. Co takiego skrywają załamania po kątem 37 oraz 38 stopni? W 37 układzie planetarnym zapisano niewyjaśnioną sytuację o zaginionej planecie w zamierzchłych czasach oraz zaginionym samolocie Malezyjskich linii lotniczych w dzisiejszych czasach. Z tego przesłania można wyciągnąć wniosek iż ani planeta nie zginęła ani samolot nie rozpłynął się w powietrzu, a była to dobrze zaplanowana operacja. Szczegółowo to wydarzenie o zaginionym samolocie opisałem w poprzednim artykule. Co do załamania pod kątem 38 stopni w drugim otworze z prawej strony naszej Galaktyki informacja dotyczy osoby opisującej to wydarzenie z datą urodzenia autora 6 styczeń 1956 rok. R.S.56,5691. Wniosek: Wymienione trzy pomieszczenia informują o wydarzeniach na Ziemi oraz jednym Królestwie Niebieskim.

 

Warto zwrócić uwagę na ostatnie trzęsienie ziemi w Polsce. Było publikowane na blogu 6 września 2014 roku. Wymieniłem datę 29 listopad - 15, 30 listopad - 4 zaznaczając możliwe trzęsienie ziemi w Polsce. Z przedstawionych wartości liczbowych wyliczyłem trzęsienie  ziemi na przełomie 29 listopada, taki obraz mojej myśli przedstawiłem na tamten czas. I tak 30 listopada 2014 roku miało miejsce trzęsienie ziemi w Polsce oto one:

 

 

M 4.2 - POLSKA 30.11.2014   16:28:14  UTC.

Lokalizacja: 51,26 N; 19.07  E. Głębokość 10 km okolice 23 km od Bełchatowa.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=411110

 

Spadek aktywności słonecznej 16/17 grudnia 2014 rok, wpłynie na wydarzenia ziemskie. Zwiększona aktywność słoneczna miała wpływ na dalekowschodnie wydarzenia. I tak 18 grudnia miało miejsce trzęsienie na Dalekim Wschodzie, okolice Tonga.

 

 

M 5.1 - Tonga - 18.12.2014   07:47:50  UTC.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=413583

 

Zbliża się koniec 2014 roku więc pora podsumować wydarzenia ziemskie wyliczone z temperatur słonecznych. Prawie całoroczny obraz myśli z naszej Gwiazdy oraz naszej Galaktyki był szczegółowo przedstawiony na blogu. Zdarzają się również pomyłki, przykład z dnia 27 grudnia 2014 roku. Zaokrąglona planeta z aktywności słonecznej + 400 miała bezpośredni wpływ na ochłodzenie w Polsce. Wracając do zakodowanych danych z piramidy Cheopsa, całą układankę trzeba składać każdego roku punkt po punkcie aż do 2021 roku, do ostatecznego rozwiązania.

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page