top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Rosnąca aktywność słoneczna.

(piątek, 28 listopada 2014)

 

Wyobraźmy sobie iż nadmuchujemy balon tak długo aż pęknie. To samo dzieje się na Słońcu, gromadzona aktywność słoneczna rośnie do pewnego momentu i eksploduje we współrzędnych słonecznych. Jeżeli plazma słoneczna po eksplozji na Słońcu trafi prosto w naszą Planetę to skutki zawsze są katastrofalne. Moje badania wybiegają w przyszłość, wyliczam miejsca eksplozji na Słońcu we współrzędnych słonecznych które odpowiadają współrzędnym geograficznym naszej Ziemi. Myślę że wszystkich czytelników ciekawią liczby z aktywności słonecznej które przestawiam na blogu. Pod liczbami kryją się planety, które mają wpływ na nasze ziemskie życie. Nasza Gwiazda jest najlepszym informatorem przesyła dane w temperaturach powietrza. Pod temperaturami powietrza kryje się aktywność słoneczna z której można odczytać bieżące wydarzenia oraz zagrożenia na naszej ziemi po 100 dniach. Obecnie Rosja straszy świat użyciem bomby atomowej. Najwyższa aktywność słoneczna i jej raptowny spadek   z przebiegunowaniem może być powiązana z eksplozją bomby atomowej. Plusowa aktywność słoneczna może mieć wpływ na wydarzenia nad poziomem morza, poniżej równika, mogą to  być np. trzęsienia ziemi połączone z eksplozją wulkanów. Rosnąca aktywność słoneczna w 2010 roku z czerwcowym minusowym przebiegunowaniem i zmianą biegunów informowała o trzęsieniu ziemi w Japonii 11 marca 2011 roku. Wpłynęła na trzęsienie ziemi poniżej poziomu morza nad równikiem. Na to wydarzenie miała wpływ bardzo wysoka aktywność słoneczna w liczbie minusowej ' -909 '. W tej liczbie zapisana jest dotychczas największa planeta wyliczona z aktywności słonecznej z minusowym oznaczeniem R.S.{ 909090 }. W trzęsieniu ziemi w Japonii naruszona została konstrukcja elektrowni atomowej. Obecnie rosnąca plusowa aktywność słoneczna może mieć podobne skutki. Jest to moja teoria z której wyciągam wnioski na przyszłość. Słońce jest źródłem życia i nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Promienie słoneczne wysłane z naszej Gwiazdy podgrzewają termometry informując o temperaturze powietrza na Ziemi w słońcu oraz cieniu. Nikt nie lubi zimy, letnią porą roku cieszymy się najbardziej. Niestety nie wszyscy wiedzą o tym że w odczytanych temperaturach plusowych oraz minusowych zawarta jest aktywność słoneczna z której odczytuję katastrofy ziemskie. W liczbach z aktywności słonecznej zapisanych jest wiele scenariuszy jednorazowo dla naszej Ziemi w różnych częściach świata. Zwiększona aktywność słoneczna w listopadzie jak informowałem wpłynęła na aktywność sejsmiczną na dalekim wschodzie. Scenariusz wydarzeń trzęsień ziemi w dalszej części. 6 września 2014 roku przedstawiłem taki scenariusz wydarzeń cyt: " Bardzo możliwe że w wyznaczonym miejscu na Zakaukaziu dojdzie do trzęsienia ziemi lub nawet wojny Rosja - Gruzja ". Taki obraz myśli z naszej Gwiazdy przedstawiłem na tamten czas. Mamy 14 listopad 2014 rok dwa dni przed najwyższą aktywnością słoneczną w liczbie ' + 444 ' , godziny wieczorne, w Gruzji dochodzi do sportowej "wojny" z Polską. Zwycięzcami są Polscy gromiąc Gruzję aż 4 do 0. Czy w wartości liczb z aktywności słonecznej ' + 444 ' zapisano sukces polskich piłkarzy. Gwiazdy w swym scenariuszu mogą informować o różnych zjawiskach na Ziemi, między innymi o sukcesie Polskich piłkarzy np. w przyszłych mistrzostwach Europy. Taką myśl podpowiadają Gwiazdy czy tak będzie zobaczymy. Jest to moja teoria. Mamy 24 listopada 2014 roku ' osiem dni później ' w wyznaczonym miejscu dochodzi do trzęsienia ziemi:

 

 

M 4.3 - Kaukaz REGION, Rosja 24.11.2014, 19:05:01 UTC

Lokalizacja 43.29  N;   46.01 E.  25 km na wschód od Droznego

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=410294

 

Wartość liczby ' + 444 ' informuje nie tylko o wydarzeniach na północ od równika również na południe od równika. Oto informacja o trzęsieniu ziemi na południe od równika w dniu 16/17 listopada 2014 roku.

 

 

16/17 listopada 2014 rok: ' + 444 ' st. C   - 18 st. C   = + 426 st. C. { + 23 st. C     0 }.

W tej liczbie zapisano wydarzenie o trzęsieniu ziemi na południe od równika:

Współrzędne geograficzne 44 x 44 informowały o trzęsieniu ziemi w tamtym rejonie.

 

M 6.2 - Wyspy Księcia Edwarda REGION - 17.11.2014, 16:52:47 UTC

Lokalizacja 2279 km na południe od Mazambiku na Oceanie Indyjskim

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=409102

 

 

Wartość liczby + ' 444 ' powiązana jest z Polską.

 

Co kryją trzy liczby z aktywności słonecznej w liczbie + ' 444 '? Patrząc z drugiej strony można odnieść wrażenie że wartość liczby + ' 444 ' ostrzega nas przed kolejnym niebezpieczeństwem. Sukces polskich piłkarzy to prawdopodobnie przykrywka, która ma przybliżyć obraz zagrożeń jakie czekają Polskę. Z wyliczonej liczby w aktywności słonecznej + ' 444 ' można odczytać różne zjawiska oraz przekaz informacji.

 

 

1. w liczbie 4 mogło być zapisane zwycięstwo Polskich piłkarzy w Gruzji 4 do 0.

 

2. mnożąc 4 x 4 = 16 w tej liczbie zapisano 16-ty południk w Polsce przy granicy z Niemcami.

 

3. można odczytać siłę trzęsienia ziemi 4 razy po 4,4 stopnia w skali R.

 

4. aktywność słoneczna wpisana w 16-ty dzień listopada informuje o wydarzeniach za 100 dni 26 lutego 2015 rok.

 

Prawdopodobnie zaćmienie Słońca nad Australią 29 kwietnia morze informować o niebezpieczeństwie na wschód od Greenwich. Ze wzoru można wyliczyć potwierdzenie daty 26/27 luty 2015 rok.

 

 

a. 29 kwiecień + 180 dni = 29 październik 2014 rok.

b. 29 październik + 18 dni = 17 listopad dotychczas zarejestrowana najwyższa aktywność słoneczna na Słońcu w liczbie 467.

c. 17 listopad + 100 dni = 26/27 luty 2015 rok. Z tej liczby można odczytać zagrożone miejsce na Oceanie Indyjskim okolice Wysp Kerguelena.

 

5. przemnożone liczby 4 x 4 x 4 dają wartość 64. Można z niej odczytać 46 południk na wschód od Greenwich nad równikiem oraz pod równikiem. Lokalizacja współrzędnych geograficznych na + 46 równoleżniku oraz + 76 południku może informować o niebezpieczeństwie na południowych wyspach Oceanu Indyjskiego. Wyliczone wartości liczbowe 16 grudnia lokalizują nie tylko Gruzję oraz państwo Rosyjskie. Wydarzenia w Gruzji powiązane z meczem mogą informować o następnych wydarzeniach w tamtym rejonie. Taki obraz myśli z naszej Gwiazdy odczytałem, lecz scenariuszy jest wiele. Oto zestawienie wyliczonych temperatur od 14 do 19 grudnia 2014 roku przeliczonych przez wzór. W poniższych liczbach minusowych oraz plusowych kryją się informacje dotyczące Europy, naszej Ziemi oraz Polski. W tych liczbach są informacje o trzęsieniu ziemi. Wykaz przedstawia wyliczoną najwyższą aktywność słoneczną 16/17 grudzień 2014 roku w porównaniu do minionych miesięcy.

 

 

1. 14/15 grudzień: + 450 st. C - 16 st. C =  + 434 st. C. { + 10 st. C 0 }

2. 15/16 grudzień: + 460 st. C - 16 st. C =  + 444 st. C. { + 36 st. C 0 }

3. 16/17 grudzień: + 496 st. C - 16 st. C = + 480 st. C. { - 2 st. C 0 }

4. 17/18 grudzień: + 494 st. C - 16 st. C = + 478 st. C. { - 35 st. C + 2 }

5. 18/19 grudzień: + 459 st. C - 18 st. C = + 441 st. C. { - 38 st. C 0 }

 

Od 14 do 18 grudnia 2014 roku w aktywności słonecznej zapisany jest 16-ty południk w okolicach Legnicy, Dolnośląskie. Można się spodziewać różnego rodzaju zagrożeń. Od 18 tego grudnia 2014 roku aktywność słoneczna spada a to ciągnie za sobą kolejne zniszczenia. Wartość liczby - 16 od 14 grudnia odpowiada - 61 południkowi na zachód od Greenwich przy wyliczonym równoleżnikach na północ od równika: - 2, - 35, - 38, oraz na południe od równika przy równoleżnikach plusowych: + 10, + 36.

 

Spadek aktywności słonecznej podnosi temperaturę powietrza w górę.

 

1. W aktywności słonecznej od 12 do 14 grudnia występuje wartość liczby + ' 434 '. Z tej liczby można odczytać współrzędne geograficzne na wschód od Greenwich, okolice wschodniej Ukrainy oraz Rosji. W tej samej liczbie + ' 434 ' można odczytać zagrożenie na południe od równika okolice Wysp Księcia Edwarda. Dodając 100 dni można odczytać zagrożenie po 21 marca 2015 rok. Z tej samej liczby + ' 434 ' można odczytać wydarzenia na zachód od Greenwich. Znajduje się tam Grzbiet Północnoatlantycki w wymienionych miejscach dojdzie do trzęsień ziemi.

 

 

2. W aktywności słonecznej 16 grudnia 2014 roku występuje ponownie wartość liczby + ' 444 ' + 100 dni = 26 marzec 2015 rok. Oto prawdopodobny scenariusz wydarzeń odczytany na grudzień oraz za 100 dni w 2015 roku.

 

 

a. + 460 st. C - 16 st. C =  + 444.

b. 15/16 grudzień = 15 grudzień + 36 st. C. 16 grudzień 0.

 

W rozwinięciu wartość liczby + 444 przedstawia 16 południk =  - 16 st. C. Zerowa wartość 16 grudnia może informować o miejscu badań oraz  trzęsieniu ziemi przy zachodniej granicy z Niemcami okolice Polkowic. Z tej liczby można odczytać jak informowałem wyżej siłę trzęsienia ziemi 4,4 stopnia w skali R. W dniu 16/17 grudnia 2014 roku występuje na Słońcu najwyższa aktywność słoneczna w liczbie + 496 jednostek. W przedstawionej liczbie + 496 Słońce zapisało planetę oddaloną od znanego nam Układu Słonecznego o + 496 jednostek astronomicznych. Oto oznaczenie oficjalne tej planety: R.S.{ 496960 }. Z najwyższej liczby aktywności słonecznej można odczytać zagrożenia na wschód od Greenwich poniżej równika. Współrzędne geograficzne informują o Wyspach Kerguelena na Oceanie Indyjskim. Spadająca aktywności słoneczna wyzwala nagromadzoną energię na Słońcu, która ma wpływ na trzęsienia ziemi oraz zmiany pogody. Wartość liczby + 36 jest ostrzeżeniem i powiązana z liczbą  18 do 81 masą Ziemi do Księżyca. Przy tych liczbach odczytałem największe trzęsienia ziemi na świecie. Wydarzenie w Polsce mogą być powiązane z wydarzeniem na Zakaukaziu. Jeżeli w tym spektaklu chodzi o Polskę to  trzeba liczyć się z trzęsieniem ziemi. Obecnie mała aktywność sejsmicznych w Polsce może dać sporo do myślenia. Gromadzona energia przy uskokach Sudeckich w Polsce może być uwolniona, a skutki sami ocenimy. Wyliczony 16-ty południk może tu być informatorem. Nie można ignorować informacji przekazanej z naszej Gwiazdy gdyż w niej zakodowano ważne informacje. Kilkakrotnie lekceważyłem niby mało znaczący przekaz z naszej Gwiazdy a okazało się że ominąłem ważne wydarzenie zapisane w liczbach. Minusowe wartość liczb 17/18 grudnia 2014 roku { - 53 oraz - 83  + 2 } w okolicy równika lokalizują miejsce na Ziemi takie jak okolice Peru lub Ekwadoru oraz północnej Brazylii. Dojdzie tam do trzęsienia ziemi, eksplozji wulkanu lub też innego nieznanego zjawiska. Przedstawiona wartość plusowych liczb powyżej informuje o planetach oddalonych od naszego Układu Słonecznego. W tych liczbach nasze Słońce zapisało szczyty gór oraz aktywne wulkany z miejscami sejsmicznymi. 18/19 grudnia 2014 roku wyliczyłem wartość liczby + ' 441 '. W tej liczbie mogą być zapisane współrzędne geograficzne północnych Włoch. Nie lekceważąc włoskiego Wezuwiusza oraz aktywnego wulkanu na Sycylii. Wartości liczby - 38 może lokalizować znany nam wulkan na Sycylii Etna oraz wulkan Koreański. Do aktywności słonecznej z 18/19 grudnia dodam 100 dni to 26 marzec lub okolice 1 kwietnia 2015 roku byłaby najprawdopodobniej realna data. Niektóre wydarzenia grudniowe realizowane są w wyliczonych dniach niektóre za 100 oraz 360 dni. Taki scenariusz wydarzeń miał już miejsce. Mamy listopad 2014 rok drugi rok z rzędu potężne burze śnieżne dotknęły Amerykę Północną. Czytelnicy książki wydanej w 2012 roku mogą się przekonać obecnie o zmianach jakie będą zachodziły w Ameryce Północnej. Kilkakrotnie o tym zjawisku pisałem w minionych latach. Ważny szczegół jaki wymieniłem w książce to spadające temperatury do minus 25 stopni C od 2013 roku w Ameryce Północnej. Przy aktywności słonecznej 18 grudnia 2014 roku występuje wartość liczby - 18 informuje o plusowej temperaturze powietrza w słońcu. W tej aktywności słonecznej zapisana jest numer planeta: R.S.{ 441410 }.

 

Wtorek 30 września 2014 roku informowałem o zagrożeniu trzęsieniem ziemi na Dalekim Wschodzie. Zacytuję tekst który przedstawiłem 30 września: " Plazma słoneczna po eksplozji na Słońcu trafi prosto w wyliczone miejsce, okolice Japonii. Przy aktywności słonecznej występuje liczba - 18 która powiązana jest z 36 układem planetarnym. W tym przypadku mamy dwa zagrożone miejsca, okolice Japonii oraz okolice Filipin przy 139 południku. Wymienione miejsca informują o trzęsieniu ziemi w tamtym rejonie lub eksplozji wulkanów. Takie wyliczenia przedstawiłem końcem września 2014 roku. Na 17 listopad wyliczyłem +139 południk oraz minusowy 40-ty równoleżnik na wschód od Greenwich. Doszło w tym rejonie do silnych trzęsień ziemi przed zmianą aktywności słonecznej. Jedne trzęsienia ziemi ciągną za sobą inne trzęsienia ziemi.

 

 

Oto częściowy wykaz trzęsień ziemi w tamtym rejonie.

 

1. M 7.1 - Morze Moluckie - 15.11.2014   02:31:43  UTC

Lokalizacja 158 km na wschód od Bitung Indonezja.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=408681

 

2. M 5.8 - MOLUCCA SEA  - 2014-11-15   03:08:05   UTC

Lokalizacja 137 km SE of Gorontalo Indonezja.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=408696

 

 

Trzęsień ziemi powyżej M 5 stopni w skali R było dużo więcej:

 

3. M 4.0 - IZU WYSPY, JAPONIA REGION - 17.11.2014, 18:27:59 UTC

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=409128

 

4. M 5.5 - OBOK wschodnim wybrzeżu Honsiu, Japonia - 20.11.2014, 01:51:43 UTC

Lokalizacja: 37,38 N; 141,58 E  głębokość 40 km. Skala porównawcza w obliczeniach do miejsca trzęsienia ziemi jest bardzo mała.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=409581

 

5. M 6.2 - WASTERN Honsiu, Japonia - 22.11.2014, 13:08:17 UTC

Lokalizacja: 36,70 N; 137,85 E - głębokośc 2 km, okolice Japonii.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=409967

 

Coraz częściej słychać o trzęsieniach ziemi na wyspie Jan Mayen zgodnie z obliczeniami

M 4.5 - Jan Mayen Island Region - 19.11.2014   20:45:13  UTC

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=409661

 

We wtorek 29 lipca 2014 roku informowałem o trzęsieniu ziemi w Polsce. Zaznaczyłem to w aktywności słonecznej pod punktem 7-mym. 7. 17/18 listopad 15 + 414, 16 + 444, 17 + 467, 18 + 386, 2014 rok. Przecięcie linii Słońca, liczby ' 0 ' przy zmianie pogody 17-tego dnia miesiąca informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce. Wartość liczby ' 0 ' to miejsce badań, równik, linia słońca, linia Galaktyczna informuje o wydarzeniach w miejscu badań. I tak było tym razem 17 listopada miało miejsce trzęsienie ziemi w Polsce. Wartość liczby '0' jest zaznaczona w " Jesiennych Niespodziankach ".

 

 

M 3.4 - POLAND - 2014-11-17, 14:01:50 UTC

Lokalizacja okolice Mysłowic

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=409076

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page