top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Apogeum naszej Gwiazdy. Życzenia z zaświatów

(niedziela, 28 lutego 2016)

 

Sprawdziły się prognozy które przedstawiłem na blogu 26 stycznia na przełomie pierwszej oraz drugiej dekady lutego 2016 roku. Pisałem wówczas, że wartość liczby + 567 i jej odwrotność może informować o trzęsieniu ziemi w Polsce oraz innym niebezpieczeństwie. Wartość liczby + 43 może informować o intensywnych opadach śniegu lub deszczu. Spotkania planet od 6 do 9 lutego to nic innego jak ostrzeżenie przed kolejnym niebezpieczeństwem. Ostrzeżenia publikowane na blogu, przed niebezpieczeństwami jakie miały miejsce w Polsce.

 

Trzęsienia ziemi:

 

1. M 3,1 - POLSKA - 09.02.2016    02:44:19 UTC  7 km od Lubina

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=487495

 

2. M 3,1 - POLSKA - 09/02/2016   16:49:36,5  9 km od Polkowic

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=487598

 

Najważniejsze wydarzenia w koniunkcji planet od 6 do 9 lutego 2016 roku to huraganowe wiatry w górach oraz obfite opady śniegu, natomiast w całej Polsce na przemian z opadami deszczu. Te wydarzenia zostały odczytane z aktywności słonecznej w wartości liczbowej + 567.

 

26 stycznia 2016 roku informowałem o zagrożeniu na 20 luty 2016 rok. Oto trzęsienie ziemi które miało miejsce.

 

M 3.4 - POLSKA - 20.02.2016  09:15:29 UTC  Lokalizacja 11 km na północ od Polkowic

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthgake/earthguake.php?id=489622

 

Było jeszcze jedno lecz tego dnia nie brałem go pod uwagę. Bardzo możliwe ze trzęsienie ziemi mogło się opóźnić z niewiadomych mi przyczyn.

 

Przedostatni 54 układ planetarny zapisałem następującymi liczbami w kolejności od dołu do góry: R.S.80.11331    54  0  27   1. Przedstawione wartości liczbowe w tej numeracji dotyczą teraźniejszych czasów od 2013 do 2021 roku. Przypomnę że ostatnia wartość liczby 54 oraz jej odwrotność informuje ze wskazaniem na terytorium okolic Moskwy. Ta sama wartość liczby 54 wpisana jest w podstawę piramidy Cheopsa 5,4 ha. Wyszczególniona wartość liczby jeden w tej numeracji informuje tylko o jednym niebezpiecznym historycznym wydarzeniu na ziemi które będzie miało miejsce. Ostatnie trzy końcowe liczby 133 wpisane w tę numerację z 27 układu planetarnego ma identyczny zapis co 12-ty układ planetarny który zapisałem następującymi liczbami: R.S.35.2331    24  0  12    7. Czytaj z prawej do lewej. W tej numeracji zapisano życie Jezusa na Ziemi. Urodził się 24 grudnia o godzinie 23:31, ukrzyżowany 13 marca jak podają liczby około 13:32 w południe. Wykres długości 7 m 18 cm na 2015 rok przedstawia identyczną ilość planet ustawionych na linii Słońca w ciągu roku w liczbie 331. Trzy wyszczególnione liczby 331 zapisane w różnych odstępach czasu mają do zrealizowania wspólny scenariusz w obecnych czasach.

 

Z historii dwa wydarzenia miały już miejsce, trzecie pozostaje pod znakiem zapytania.

 

1. wykres - linii Słońca.

2. życie Jezusa.

3. aktywność słoneczna.  

 

1a. 331 planet na linii Słońca.

2b. 12-ta planeta 35.2331

3c. 27 planeta 80.11331

 

Czyżby trzy podobne liczby mówiły o tym samym wydarzeniu co za czasów Jezusa na Ziemi ponad 2000 lat temu na Bliskim Wschodzie oraz Polsce. Prześladowanie i ostatecznie ukrzyżowanie. Krótkie wyjaśnienie Tabela Galerii przedstawia: Wszechświat, Galaktyki oraz cały nasz Układ Słoneczny z 56 planetami, innymi słowy całość zapisano w jednej Tabeli, czyli trzy w jednym. Podobnie przedstawiamy Święta trójcę: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Można wyciągnąć wniosek podobnie jak ponad 2000 lat temu zamordowano Jezusa tak i obecnych czasach zdrajcy dopuszczą się podobnego czynu. Wartość liczby 2 z numeracji 1332 informuje o dwóch podobnych przypadkach z tamtych czasów oraz w teraźniejszych czasach. Mowa jest o Polsce. Numerację przedostatniego układu planetarnego zapisałem następującymi liczbami:R.S.80.11331. Pierwsze trzy liczby z lewej strony przedstawiają  wartość liczby 801 lub 8 mil 011 tys 331. Obecną aktywność słoneczna na 16/17 grudzień wyliczyłem w liczbie + 776. { 801 - 776 = 25 }. Do apogeum już wiele nie brakuje tylko 25 jednostek. Z tej liczby 25 lub jej odwrotności można odczytać dwa miejsca na Ziemi - Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Białoruś na Polesiu. Przedstawione dwa miejsca informują o nieznanym niebezpiecznym miejscu lub zdarzeniu na Ziemi.

 

Ostatni 56 układ planetarny w naszej Galaktyce jak również ostatnia planeta wpisana w ten układ słonecznego jest zapisana następującymi liczbami którą odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. R.S.8 312 171 km. W tej liczbie 831 zapisano ostatnią i najwyższą aktywność słoneczną. Obecna aktywność słoneczna na 16/17 grudzień 2016 rok wynosi w liczbie + 776 więc do apogeum brakuje 55 jednostek. { 831 - 776 = 55 } Kulminacja aktywności słonecznej na Słońcu powinna zakończyć się przy liczbie + 831. Więc jeszcze w przyszłym roku aktywność słoneczna wzrośnie o brakującą liczbę + 55. Co się stanie gdy dojdzie do eksplozji na Słońcu przy tak zamagazynowanej aktywności słonecznej? Plazma to materia przypominająca gaz naładowanych cząsteczek elektrycznie. Gdy dojdzie do eksplozji na Słońcu, uwolniona energia trafi prosto w wymienione terytorium Polski 312 tys km. Tak podają liczby. Przykład mieliśmy z Japonii 11 marca 2011 roku. W tamtym czasie aktywność słoneczna naładowana była ujemnie - 909 st. C  + 1, czyli odwrotnie do obecnej. Zerowe wartości liczbowe występujące na linii Słońca w 2015 oraz 2016 roku świadczą o tym że plazma może trafić prosto w Polskę. Przedstawiona wartość liczby 8 312 171km wskazuje nie tylko terytorium Polski ale również Europy. Dodatkowo wartość liczby+ 666, + 15 potwierdza to wydarzenie na 15 południku oraz 51 równoleżniku. Opisane wydarzenia mogą mieć miejsce w Polsce i zostały one wyliczone z obecnej aktywności słonecznej. Obliczenia wskazują że nagromadzona aktywność słoneczna uderzy z siłą podobną do bomby atomowej.

 

Nachylenie równika względem płaszczyzny orbity wynosi 23 stopnie około 44'. Gdyby doszło do zmiany orbity to taki proces będzie trwał jak jest napisane 65 godzin 56 minut. Powinien rozpocząć się 19 czerwca o godzinie 19:06, i zakończyć 22 czerwca po godzinie 13:00. Nie wykluczone że do przedstawionej daty trzeba zastosować wzór:

Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26.

 

Dwa zbliżone do siebie układy planetarne zapisałem następującymi liczbami:

 

a. ostatni z prawej strony tabeli: R.S.83,12171 56  0  28.

b. ostatni z lewej strony tabeli: R.S.83,2855 28  0  55 < brakującym ogniwem do apogeum naszej Gwiazdy jest wartość liczby + 55 .

 

Ciała niebieskie

 

Wykres: na ukośnej czerwonej linii w dniu 5 marca 2016 roku znajduje się kolejne ciało niebieskie poniżej linii Słońca o oznaczeniu -1. W tym samym dniu to samo ciało niebieskie zahacza o przekątną podstawę piramidy na wykresie. Następnego dnia przecina trzykrotnie linię Słońca aby ostatecznie zaznaczyć na ukośnej czerwonej linii w dzień 7 marca powyżej linii Słońca na + 4. Od 7 marca to ciało niebieskie zbliżać się będzie do linii Słońca w dniu 9 marca 2016 roku. Trajektoria tego ciała niebieskiego jest bardzo dziwna i różni się od innych ciał niebieskich zapisanych w innych latach na wykresie. Aktywność słoneczna wyliczona na dzień 5-ty marzec wynosi w liczbie: + 515  - 5,  - 2,  - 2  + 1. Początkowa wartość tej liczby 515 wskazuje współrzędne geograficzne woj. Lubuskiego. 

 

Ciało niebieskie z kosmosu może mieć wpływ na trzęsienie ziemi na przełomie od 5 do 9 marca oraz po 100 dniach. Wykres przedstawia ponownie to ciało niebieskie 16 czerwca 2016 roku na ukośnej czerwonej linii. Ostrzegają one o trzęsieniu ziemi po 100 dniach. Tak było 7/8 czerwca 2015 roku. Po 100 dniach mieliśmy 17 wrzesień 2015 rok bardzo silne trzęsienie ziemi w Chile 8,3 stopnia w Skali R. Opisane wydarzenia zostały wyliczone z aktywności słonecznej. Ciała niebieskie wpisane w ukośne czerwone linie podstawy piramidy informują o trzęsieniach ziemi. Wyliczony drugi trzeci oraz czwarty południk przecina lub zaznacza terytorium stolicy Francji Paryż w dniach od 15 do 19 czerwca 2016 roku. Wiadomo że w czerwcu odbywają się piłkarskie mistrzostwa Europy we Francji. Być może terroryści mogą coś szykować na ten czas.

 

Życzenia urodzinowe z zaświatów 24 styczeń 2016 rok

 

Z dnia 24 stycznia można odczytać wartość liczby 241 oraz 7 lipiec 2016 rok. Na dzień 7 lipca aktywność słoneczna zaznacza 5 południk przecinający miasto Marsylię we Francji. Czyżby terroryści szykowali na 7 lipca w Marsylii zamach terrorystyczny podczas finałów mistrzostw Europy. Taki obraz wydarzeń można odczytać z liczb. Po drugie sumując liczby z dnia 24 stycznia { 24.1 } otrzymam wartość liczby 241. Taką liczbę wyliczam z wzoru: Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81. Więc 180 dni + 81 = 241. Z tej liczby 241 można odczytać kolejną liczbę czytając z prawej do lewej: 241 oraz 142. Dodając do daty 24 stycznia 142 dni to w kalendarz przedstawi już wyliczony dzień 16 czerwiec 2016 rok. Ciało niebieskie z 5 marca 2016 roku po 100 dniach także przedstawia identyczną datę, czyli 16 czerwiec. No i proszę, kalendarz jeszcze nie był gotowy a życzliwe życzenia z niebios ujawniły dzień 16 czerwiec 2016 rok wraz ze zmianą pogody. Na ten dzień wyliczyłem aktywność słoneczną: + 517, - 4, + 5, - 2, + 4, 0.  Zróżnicowane liczby ostrzegają o niebezpieczeństwie. Dodam że liczby mogą informować o czarnym koniu mistrzostw. Taka historia też może się zdarzyć. Wartość liczby 517 przedstawia 20-ty południk 51 równoleżnik. Lokalizacja Przedborski Park Krajobrazowy. Do tej samej daty dodam 241 dni to kalendarz przedstawi dzień 15 październik. Z jednej liczby wyłoniły się dwie daty 15/16 czerwiec oraz 15 październik 2016 roku. Ciała niebieskie zawsze ostrzegają przed trzęsieniem ziemi oraz eksplozją wulkanów. Jaki scenariusz wydarzeń zapisały gwiazdy z niebios na czerwiec oraz październik zobaczymy.

 

Dodatkowym ważnym wydarzeniem na wykresie jest ciało niebieskie wpisane w dwie czarne ukośne linie 15/16 marca poniżej linii Słońca o oznaczeniu - 1. To samo ciało niebieskie wpisane jest w przekątną podstawę piramidy powyżej linii Słońca o oznaczeniu + 4 tuż nad ukośna czerwoną linią. Być może to ciało niebieskie ostrzega przed kolejnym niebezpieczeństwem na Ziemi. Liczby o oznaczeniu - 1, + 4, - 1 mogą informować o silnym trzęsieniu ziemi w tych dniach. Po 100 kolejnych dniach od 15 marca wykres przedstawi na wykresie od 22 do 25 czerwca 2016 roku. Po 100 dniach oznaczenie się zmieni na 0, - 4, + 1. Musi to mieć ważne przesłanie gdyż liczby wskazują współrzędne geograficzne oraz południki na naszej Planecie. Czerwone ukośne linie mogą informować o trzęsieniu ziemi tego samego dnia, natomiast czarne ukośne linie mogą informować o niebezpieczeństwie w nocy lub po drugiej stronie naszej planety. Opisane ciała niebieskie mogą znajdować się w bliskiej odległości od naszej planety, tylko niektóre spłoną w stratosferze. Szczegóły wydarzeń czerwonych przedstawię w następnych wydaniach.


 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page