top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Apokalipsa-Objawienie.

(środa, 28 luty 2024)

 

Koniec tego świata przypada na 2025 rok.


Taki obraz przedstawia Tabela Galerii i do niej napisałem scenariusz. Czasy ostateczne. Co 5400 lat kończy się pewna epoka na Ziemi. Właśnie skończył się Czwarty Świat i stoimy u progu Piątego Świata. Potwierdził to w dniu i godzinie swej śmierci papież Benedykt XVI 31 grudnia 2022 roku o godzinie 9:34. Początek Piątego Świata zbiegł się 25 cyklem słonecznym oraz pędzącym obiektem kosmicznym 25 km/s. Potwierdziła to także nasza Gwiazda rozbłyskiem słonecznym 31 grudnia 2023 roku o godzinie 22:05. Obecnie stoimy na rozdrożu pomiędzy Czwartym a Piątym Światem. Szatan Tusk trzyma Czwarty Świat rękoma i zębami. Wtóruje mu cała zepsuta Bruksela oraz Berlin. Jezus za życia obiecał uczniom że przyjdzie ponownie w czasach ostatecznych. W Bibli jest napisane cyt: " nie znacie dnia, ani godziny". I tego się trzymajmy. Początek Piątego Świata potwierdza ciąg liczb z Tabeli Galerii podpunkt 1. W tym ciągu 6 liczb jest zapisana katastrofa w Niemczech. Pierwsze dwie liczby z lewej strony 74 pokazują wydarzenia za 47 prezydenta Stanów Zjednocznych. Te same liczba 74 pokazuje wysokość wulkanu Lacher See 747 m.n.p.m Niemcy. Pod kolejną liczbą 25 jest ukryty duch papieża Benedykta XVI. Ostrzega on Niemcy przed katastrofą w 2025 roku. Ostatnia parna liczba 49 pokazuje 49 równoleżnik przecinany przez 7 południk. Lokalizacja Ndrenia Palatynat. Lokalizuje Niemcy zachodnie w miejscu gdzie mieści się aktywny wulkan. Ciąg wymienionych liczb pokazuje koniec Czwartego oraz początek Piątego Świata. Jeżeli śledzisz mego bloga to w 2019 roku pisałem. Fotograf w Kamieniu Śląskim nie przez przypadek uchwycił nad moją głową dzwon oraz jego eminencję Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaję. Ten dzwon nad moją głową symbolicznie dzwonił przed katastrofą w Niemczech. Często o tym pisałem.

Obecnie zbliża się ten czas na 2025 rok.


1. R.S.74,2549     25  0  49     3.


Ja jestem świadkiem tych wydarzeń i całą moją wiedzę przelewam na papier. W tym przypadku na komputer. Podobnie to czynili apostołowie. Czy jest coś w tym złego? Bóg dał mi narzędzia i rozum bym z nich zrobił użytek. Od tamtego czasu minęło już 28 lat. Temat trudny do zrozumienia, bo poruszam się w tym artykule pomiędzy światami. Budowniczy w czterech pustych pomieszczeniach przestrzeni nad Komorą Króla ukrył cztery najważnejsze postacie na czasy ostateczne oraz piąte nadzwyczajne o stropie namiotowym. Źródło: Piramida Cheopsa. Wikipedia Wolna Encyklopedia cyt: '' Nad nimi znajduje się pięć zamkniętych pomieszczeń. Cztery z nich o sufitach płaskich a piąta, nadzwyczajna, o stropie namiotowym. " To tak dla pewności o czym jest mowa. Budowniczy naświetlił nam Cztery światy z Piątym nadzwyczajnym stropem namiotowym. Tym samym nakreślił kształt Królestwa Niebieskiego. Cztery puste pomieszczenia odnoszą się do czterech światów z piątym nadchodzącym. Czwarty Świat zamyka pewien okres czasu na Ziemi po 21 tys 600 lat { 5400 x 4 = 21 600 }. Temat zacznę od pustych pomieszczeń nad Komorą Króla w Piramidzie Cheopsa. Budowniczy ukrył świadomie w 4 pustych pomieszczeniach 4 postacie. Trzy z nich to wybrani papieże na Ziemi. Ja Ryszard Suski dostałem narzędzia od Boga bym ujawnił to co było zakryte przed publicznością w pustych pomieszczeniach przestrzeni przez tysiące lat. I jestem pierwszą i ostatnią ukrytą postacią w pustym pomieszczeniu przestrzeni. Dlaczego Bóg nie obdarzył wiekich tego świata wiedzą którą mi podarował? Odpowiedź jest prosta. Wykorzystaliby te narzędzia dla własnych korzyści majątkowych. Ostatni papieże wpisują się w czasy ostateczne początkiem piątego świata w 25 cyklu słonecznym. W 2024 oraz 2025 roku papież Benedykt XVI jest kilkakrotnie wymieniany przez aktywność słonczną pod liczbą 25. Spina się on jednocześnie z 25 cyklem słonecznym. Duch papieża Benedykta XVI odegra znaczącą rolę dla człowieka w Piątym Świecie. Aktywność słoneczna z wyprzedzeniem rozpoczęła 5 etap życia na Ziemi od Bożego Ciała 3 czerwca 2021 roku. Natomiast aktywność słoneczna rozpoczęła 25 cykl słoneczny od 19 lipca 2021 rok. Moją wiedzę oparłem na aktywności słonecznej. Po tym okresie czwartego etapu życia na Ziemi rozpoczniemy wszystko od początku. Co 5400 lat nasza planeta Ziemia podczas precesji znajdzuje się w innym położeniu do naszej Gwiazdy. Teoretycznie zakładam że może to mieć wpływ na zmiany klimatyczne. Ostatni etap życia naszej planety przypadnie na 7425 rok, jak podaje Tabela Galerii pod punktem 1. W tym czasie nasza planeta wykona pełny obrót w precesji raz na 27 tys lat w koło naszej Gwizdy. { 2025 + 5400 = 7425 r. }. Tą wiadomość odczytałem z prędkości lecącego obiektu kosmicznego o średnicy 239m na 20 września 2023 roku, który pędził z prędkoscią 25 km/s. I ta prędkość jest przypisana bezpośrednio do papieża  Benedykkta XVI. W Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa budowniczy umieścił  2 x po 27 otworów plus dwa to daje łącznie 56. Wielka Galeria ma długość 46,63 m. Odnosi się do długości życia naszej planety Ziemi 4 miliardów 663 milionów lat. Gdyby nie Komora Króla to można by powiedzieć że życie kończy się na Ziemi. Do niedowiarków lub niewierzących budowniczy nad Komorą Króla umieścił celowo puste pomieszczenia w przestrzeni bym je uzupełnił. Odnoszą się do naszego życia po drugiej stronie. Na chłopski rozum Komora Króla to coś co znajduje się w Niebiosach. Tam rozpoczyna się drugi etap naszego życia w Królestwie Niebieskim. Dlatego budowniczy umieścił dwa razy po 27 otworów plus dwa to daje łącznie 56. Następna numeracja dotyczy Królestwa Niebieskiego i rozpoczyna się od następujących liczb nad Komorą Króla { 29, 30  }. By zachować ciągłość naszego życia oraz tym po drugiej stronie to puste pomieszczenia przestrzeni uzupełniłem kolejnymi liczbami od 57 do 60. Odnoszą się one do życia papieży.

 

Wymienioną numerację zaznaczę gwiazdką by czytenik mógł orientować się o co chodzi:
       Lewa strona                Prawa strona.
       30  0  59*                       60*  0  30
       29  0  57*                       58*  0  29
       28  0  55                          56   0  28


Liczby w stropie namiotowym przedstawiają stworzenie świata przez Boga w 6 dni w 7 dniu odpoczywał { 6 + 1 = 7 }. Wymieniam kolejność liczb co 10 lat. Zaczynając od 75, 85, 95, 60. Ostatnia liczba 60 w tej numeracji jest skrócona o 5 lat. Te same liczby odczytane z lewej do prawej przedstawiają ciąg matematyczny co 10 lat. Zaczynając od 57 i skończywszy na 60. { 57, 58, 59, 60 }. W wymienione liczby wpisano ostatnich trzech papieży. Z wymienionych liczb wyróżnia się tylko jedna 75 - apokalipsa - objawienie. Kolejność liczb od 55 oraz 56 odnoszą się do życia ziemskiego. Natomiast kolejne liczby od 57 do 60 odnoszą do życia po drugiej stronie. Oczywiście po naszej śmierci. Na drugą stronę można się dostać tylko przez rytuał pogrzebowy. Śmierć nie jest końcem lecz początkiem życia po drugiej stronie z Jezusem. Gdybym o tym nie wiedział to bym o tym nie pisał. Jest tylko jedno " ale ". Bóg podzieił świat  na cztery strony. Jest takie przysłowie. Jak sobie pościelisz tak się wyśpisz. Odnosi się to do każdego z nas. Podam tylko jeden przykład z naszego sejmowego podwórka. Posłowie 13 grudnia 2023 roku zawierali w sejmie przymierze z Bogiem podczas przysięgi. Przysięga brzmi " Tak mi dopomóż Bóg ". Zaznaczam to posłowie zawierali przymierze z Bogiem. Nie Bóg z nimi. Mowa o trzeciej drodze. Dzień później to zawarte przymierze z Bogiem wrzucili do kosza ze śmieciami. Dzień później zawarli przymierze z szatanem. Nie można sobie Bogiem butów wycierać. Takich ludzi na Ziemi jest mnóstwo.  Dlatego Bóg podzielił świat na cztery strony. By zło które rządzi na Ziemi nie spotykało się z dobrem w Królestwie Niebieskim. Dobre dusze będą oglądać Jezusa podobnie jak witali św. Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w oknie na Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Temat zacznę od 19 numeracji pod punktem 2. Dotyczy tylko mojej osoby. Wszystkie oczy wszechświata są  zwrócone na moją postać Ryszarda Suskiego. Podobnie jak wszystkie oczy wszechświata były zwrócone na 8/9 września 2022 rok. Tego dnia zmarła Królowa Elżbieta II w wieku 96 lat. O tym wielkim wydarzeniu informowała potężna asteroida 27 maja 2022 roku o średnicy 1078 metra na 100 dni przed śmiercią Królowej. Śmierć królowej nie wpisuje się w trzecie puste pomieszczenie przestrzeni. Jednak jej zasługa została zauważona w Królestwie Niebieskim.

Wymieniona 19 numeracja zaczyna się od następujących liczb
2. R.S. 56.5691      38  0  19     9.


W tym zestawieniu szczególną rolę odgrywają dwie liczby 9 oraz 38. Pierwsza wartość liczby 9 dzielona przez 4 miliardy 663 milionów lat = 518. W tej liczbie 518 mamy zakodowany 9 koniec świata. 4663 : 9 = 518. I od tej liczby 9 zacznę temat. Wartość liczby 9 informuje nas o zbliżającym się 9 końcu naszego świata na Ziemi. W tym że 8 końców świata już było. To mój pogląd że koniec naszego świata może być skrócony o 5400 lat. Jak to zaznaczyłem w wymienionej powyższej numeracji licząc od 75,85,95,60. W tym przypadku mamy skróconą kadencę papieża Franciszka o 5 lat. Po 95 mamy 60. Suma liczb ze współrzędnych geograficznych 30 x 60 daje liczbę 90. W tym jednym przypadku odnosi się bezpośrednio do pochodzenia papieża Franciszka. Buenos Aires, Argentyna. Dlatego nasz świat może być skrócony o 5400 lat. Pod liczbą 518 ukryto współrzędne geograficzne mojego miejsca urodzenia Błażejowice 6 styczeń 1956 r. Dom nr 1 parter. Obecnie mieszkam w bloku nr 6 na 5 kondygnacji 4 piętra. Wpisuję się tym samym w Dom Pański w Królestwie Niebieskim, który jest zbudowany z czterech pięter i piątego stropu namitowego. Wszystkie liczby z mojego ziemskiego życia wpisane są w liczby Królestwa Niebieskiego łącznie ze stropem namiotowym, który składa się z czterech pustych pomieszczeń oraz piątego stropu namiotowego nad Komorą Króla. Moje życie wpisane jest w ciąg liczb matematycznych  zaczynając od 75, 85, 95, 60 lub odwrotnie 57,58,59,60. Obecnie mieszkam na 4 kondygnacji. Tym samym wpisuję się w czwarte puste pomieszczenie przestrzeni które jest przypisane także dla papieża Franciszka. Podobnie jak liczba 60 czwartej kondygnacji Domu Pańskiego Królestwa Niebieskiego. Żyjemy w tych samych czasach. Co ciekawe miejsce mojego urodzenia Błażejowice oraz liczba 6 z daty urodzenia 6 styczeń 1956 spinają się  z obecnym miejscem zamieszkania blok nr 6. Podpunkt 2. Miejsce urodzenia Błażejowice parter wejscie nr 1 { 6 + 1 = 7 }. Dorzucę do tego tematu ciekawostkę z mojego życia. Otóż zajołem 6 miejsce w egzaminie końcowym we Wrocławiu w 1974 roku na 51 startujących najlepszych uczniów z całej Polski. Ja reprezentowałem szkołę WZDZ Opole ul. Małopolska 18. Nawet nr dowodu osobiestego zakończony jest liczbą 193. Odnosi się do pełnego odcinka z szybu Komory Królowej. 28 lat poświęciłem na rozwiązanie zagadki. Tym samym wpisuje się w dane z Piramidy Cheopsa, Wielkiej Galerii oraz 5 pustych pomieszczeń nad Komorą Króla. To dzięki aktywności słonecznej rozwiązałem wiele ukrytych tajemnic dotyczących mojego życia. Szczególne znaczenie ma układu gwiazd w Pasie Oriona. Są odbiciem lustrzanym do trzech piramid w Gizie. Odnoszą się do dwóch wielkich układów planetarnych równoległych do siebie oraz trzeciego mniejszego. Wymienione układy planetarne są kontrolowane przez Jezusa co 3600 lat. 12 planeta planeta Nibiru jest niezależną planetą od gwiazdy Brązowego Karła. Ma ona wieki wielki wpływ na ziemskie zmiany. Liczby które tu przedstawię mają szczególne znaczenie. Między innymi Wielka Galeria. Jej długość wynosi  46,63 metra. W długości galerii 46,63 metra budowniczy zapisał  długość życia naszej planety Ziemi 4 miliardy 663 miliony lat.

 

Podpunkt 3 oraz 4:
3. { 4,663 }. Żywot naszej planety.
4. { 46,63 }. Długość Galerii.


Następnie długość Galerii 27 metrów podzieliłem na 3 części. Tak by każda z nich po pomnożeniu przez 9 dała liczbę 27.{ 3 x 9 = 27 }. Budowniczy dołożył jeszcze dwie zbliżone do siebie liczby 2 x 28 które po przemnożeniu dają Boską liczbę 56 { 2 x 28 = 56 }. Zbliżenie dotyczy zjednoczenia Narodu Polskiego. Obecnie jesteśmy świadkami zjednoczenia Narodu Polskiego z rolnikami. Po to by wspólnie bronić polskiego chleba, którego przeciwnikiem jest Tusk oraz Berlin. Nad czterema pustymi pomieszczeniami przestrzeni znajduje się 5 pomieszczenie o stropie  namiotowym. Odnosi się do Stórcy naszego Boga, który kontroluje z dachu świata cały Wszechświat. Więc nikogo nie muszę przekonywać że chodzi o Boskie dzieło. A moja data urodzenia spina się z Boskim dziełem, które tu opisuję. Piąte pomieszczenie nad Komorą Króla służy do obciążenia samej Komory zabezpieczając komorę grobową przed zawaleniem w wyniku nacisku masy skalnego budulca piramidy. Wynika z tego że Bóg odzielił swoje Królestwo od pozostałych Galaktyk. Budowniczy w Komorze Króla wraz ze stropem umieścił całe Królestwo Niebieskie  Boga oraz Jezusa. Patrzą z dachu świata na swoje dzieło. Budowniczy w Wielkiej Galerii po prawej oraz lewej stronie zostawił po 27 otworów plus dwa zbliżone do siebie, łącznie 56. W 27 liczbach z prawej oraz lewej strony Wielkiej Galerii odczytałem dwie postacie. Pierwszy to Jezus i Jego narodzenie zapisane z prawej strony w 12 numeracji. Z lewej strony około 600 lat później przychodzi na świat Mahomet. Jest przeciwnikiem Jezusa i głosi lewicowe poglądy, którymi jesteśmy obecnie karmieni przez lewicowych polityków Unii Europiejskiej. Już nie wspomnę o politykach z KO-PO Trzecia Droga. Oni także nas karmią lewymi poglądami zielonego ładu. W liczbach drugiej części 12 numeracji od dołu odczytałem narodzenie Jezusa.

 

Jak dla odkrywcy przystało pod każde liczby stawiam skrót dwóch pierwszych liter mojego imienia oraz nazwiska R.S. narodzenie Jezusa zapisano pod następującymi liczbami 12 numeracji:
5. R.S. 35.2331     24  0  12     7.


W tych liczbach zakodowano Narodzenie Jezusa zgodne z Biblią. Jezus urodził się  w Betlejem 24 grudnia 12 miesiąca o godzinie 23:31. Czyli 29 minut przed północą 25 grudnia. Pierwsze cztery liczby z lewej strony 35.23 lokalizują urodzenie Jezusa w Betlejem. Czyli 35 południk przecinany przez 32 równoleżnik lokalizuje miejsce narodzenia Jezusa. Suma oby liczb po dodaniu da mi dwucyfrową liczbę 67. 

{ 35 + 32 = 67 }. Ze współrzędnych Narodzenia Jezusa wyczytałem ciekawą liczbę 67 o której wspomina nawet Nostradamus. Źródło: " Zaginiona Księga Nostradamusa. " Wartość liczby 67 odnosi się 67 akwareli " one male " jeden mężczyzna. Wymieniona dwucyfrowa liczba 67 wpisana jest w pierwszą oraz czwartą postać nad Komorą Króla. Pierwszego a zarazem ostniego. " One male " odnosi się do mężczyzny który wie kiedy i jak zakończy się koniec świata. Bardzo dokładnie opisałem koniec świata w 67 roku mojego życia na blogu. Więc wymieniona liczba 67 odnosi się bezpośrednio do mnie Ryszarda Suskiego. Jezus już w dniu swojego narodzenia skierował swoje oczy na Polskę oraz na mnie Ryszada Suskiego. A wymieniona liczba 67 jest wpisana w poczet ostatniego papieża na Ziemi 267/9. Dzisiaj mogę powiedzięć że nie tylko Nostradamus wyróżnił mnie w 67 akwareli. Podobnie to uczynił Jezus w miejscu narodzenia Betlejem. Jezus podobnie jak Nostradamus zwrócili uwagę na ostatniego z czerech jeźdzców apokalipsy. A szczególnie na liczbę 267/9. W tej ostatnej numeracji z poczetu papieży jest wymieniona liczba 67 i odnosi się bezpośredno do mnie. Tego co wszystko odczytuje z naszej Gwiazdy i przekazuje czytelnikowi. Dlatego jestem wymieniony ostatni spośród trzech papieży pod nr 267/9. Jezus podobnie jak Nostradamus wymienili mnie pierwszego a zarazem ostatniego z pośród trzech ostatnich wyżej wymienionych postaci pod nr 267/9. Gdzie ostatnia liczba 9 informuje o 9 końcu naszego świata. I tylko ja taki scenariusz końca świata przedstawiłem na blogu w wieku 67 lat. Ja wiem że niektórych to bardzo boli że to mi przydzielono to zadanie. Bym podsumował zakończenie czwartego świata. I podsumował matematycznie zakończenie Czwartego Świata. Liczby z prawej strony w 12 numeracji przedstawiają życie i śmierć Jezusa. W narodzinach Jezusa jest szczególna liczba 29. Przedstawia Królestwo Niebieskie w następujących liczbach: 29  0  57. O tym poniżej. Kolejna 13 numeracja przedstawia Jezusa wśród 12 apostołów oraz trzeci układ planetarny wokół którego krąży 12 planeta Nibiru. A Jezus jest częścią tej całej układanki. Narodził się 12 grudnia. Podpunkt 5 powyżej. Pod punktem 6 wyróżniono 13 postać Jezusa wśród 12 apostołów.

 

On zaś występuje pod liczbą 13.
6. R.S. 38.2721    26  0  13    6.


Co ciekawe parna liczba 38 z 13 numeracji z lewej strony kieruje czytelnika na 19 numerację i liczbę 38 podpunkt 2. Tą liczbę  wymieniłem na samym początku i przedstawiam pod punktem 6. Odnosi się do 38 minuty mojego urodzenia { 19:38 }. W następnych liczbach wyróżniono Jezusa wśród 12 apostołów. Z prawej strony liczba 12 pokazuje 12 miesiąc grudzień oraz dwie równoległe planety z numerem 27. Liczby pod punktem 5 ujawniają narodzenie Jezusa na Ziemi. Liczba 26 wskazuje początek na lini Słońca z Konstelacją Oriona w Korytarzu Wstępującym oraz Zstępującym. Czyli początek. Oba korytarze odnoszą się do dwóch księżyców które przynoszą zagładę ludzkości co 518 milionów lat oraz odrodzenie. Obecnie żyjemy przed końcem 9 świata. Pod tymi liczbami kryją się dwa identryczne układy planetarne oraz trzeci mniejszy z gwiazdą Brązowego Karła. Pod liczbą 8 zakodowano 8 końców świata. Źródło: Bitwa z Gwiazdami wykres 12 planeta Nibiru i jej księżyce { 9 listopad zapisano 8 koniec świata} { 10 listopad 8 + 1 = 9 koniec świata }. Aktywność słoneczna pokazuje 8 katastrof na Ziemi co 518 mil lat. Obecnie zbliża się 9 koniec świata. Za około 12,686 lat. Gdyby nasz świat został skrócony o 5400 lat to przypadłby na 7425 rok naszego kalendarza. Ostrzega o tym nas skrócona kadencja papieża Franciszka o 5 lat z 95 na 90. Pod liczbą 127 kryje się planeta Nibiru którą kieruje Jezus. Pod tą liczbą 12,7 kryje się dziewiąty koniec tego świata, który przypadnie na 12,700 lat. O tym wydarzeniu informowała Gwiaza 10 listopada 2010 rok. Niebiosa wiedzą że zbliża się 9 koniec tego świata. Dlatego wytypowano mnie bym ostrzegł ludzkość przed zbliżającą się katastrofą. 12 planeta Nibiru przynosi wielkie zmiany na Ziemi co 3600 lat. I tak jest tym razem. Właśnie jesteśmy świadkami końca tego świata w obecnym czasie. Druga postać trzeciej i ostatniej numeracji Wielkiej Galerii dotyczy Polski oraz mnie Ryszarda Suskiego i mojej rodziny. Moje życie zakodowano w 19 numeracji Tabeli Galerii. Wymienione numeracje odnoszą się do układów planetarnych mniejszych lub większych we Wszechświecie. Jak to zaznaczył budowniczy nad Komorą Króla. Oto 19 i ostatnia numeracja dotycząca Polski.

 

Podpunkt 7, gdzie zostałem wyróżniony.
7. R.S. 56.5691       19  0  38     9.


W 19 numerację Wielkiej Galerii wpisano moją datę urodzenia. Czytam. Urodziłem się 6 stycznia 1956 roku. W święto Trzech Króli

{ 3 + 6 = 9 }. Więc moja data urodzenia wpisana pod kosmiczną zagadkę Wszechświata 369. Podobnie jak papież Franciszek. Co ciekawe do mojej daty urodzenia dołożono dodatkową Boską liczbę 56. Więc odczytam całość 6 styczeń 1956*56*. W tym samym ciągu liczb 38  0  19 zapisano moją godzinę urodzenia: 19:38. Sumując, Tabela Galerii z 13 numeracji skierowana jest na 19 numerację gdzie zapisano moje urodzenia 19:38. W tej samej numeracji pod punktem 7 z prawej strony widnieje samotna liczba 9. Więc długość życia naszej planety Ziemi 4 miliardy 663 milionów lat podzieliłem przez liczbę 9, którą uprzednio wymieniłem { 4,663 : 9 = 518 mil lat } to otrzymam liczbę 518 milionów lat. Odnosi się do 9 końców świata, co 518 milionów lat. Pod liczbą 518 kryje się anielskie przesłanie. Wymieniona liczba 518 dzieli się na dwie liczby 51 oraz 18 oraz 51 oraz 8. Lokalizują miejsce mojego urodzenia Błażejowice.
Tak na marginesie liczba 51 i jej odwrotna 51 wskazuje katastrofę w Polsce zachodniej. O tym miejscu często mi przypomina moją zmarła żona. Urodziła się w Nowym Miasteczku Lubuskie. Być może chodzi o katastrofę w tym rejonie polski zachodniej.
Liczba 18 z 518 wskazuje miejsce zamieszkania 18 km od Opola. Liczba 518 ujawnia Jezusa w miejscu Narodzenia Betlejem { 5 + 18 = 23 } O godzinie 23 :31. Ten 18 km wpisany jest 18 południk przecinany przez 51 równoleżnik. Obecnie mieszkam na 18 południku w Opolu. Pod liczbą 518 kryje się anielskie przesłanie. Natomiast pod liczbą 18 kryją się dwa księżyce. Zaznaczył to budowniczy w Korytarzy Wstępującym oraz Zstępującym: 18 x 81. Służą one do rotacji księżyców przy naszej planecie Ziemi co 518 mil lat. Rotacja ma bardzo duże znaczenie. Wprowadza wiekie zmiany koniec i początek nowego życia.


8. Święte przeznaczenie w liczbie 518.
Boski cel w liczbie 518.
Numerologia 518.
Specjalne moce w liczbie 518.
Anioł nr 518  Symbolika.
Znaczenie duchowe w liczbie 518.


To tyle o liczbie 518. Szczególną uwagę zwróciłem na parne liczby przy mojej dacie urodzenia 56 x 56. Zlokalizowały pierwszy upadek asteroidy 15 lutego 2013 roku w okolicy Czelabińska. Wymienione parne liczby dotyczą duetu papieży w czasach obecnych. Benedtykta XVI oraz papieża Franciszka. Obie liczby po dodaniu dają liczbę 112. I mówią o ostatnim papieżu na Ziemi. Podobne parne liczby o innym zanaczeniu wyliczyłem na 20 styczeń 2024 rok: { - 44    + 33 }. Przedstawiają rewolucję oraz katastrofę w Niemczech. W tym że pod liczbą 112 kryje się dwóch papieży z dwóch stron świata. Na wschód od Greenwich po prawej stronie papież Benedykt XVI. Na zachód od Greenwich po lewej stronie świata papież Franciszek. Na szczególne wyróżnienie zasługuje nasz ojciec św. Jan Paweł II, który całe 27 lat poświęcił Bogu. To tyle co wynosi długość Galerii. On kształował naszą planetę przez 4 miliardy 663 milionów lat. Zamieszkuje Dom Pański w Królestwie Niebieskim na 1 pietrze. Podobnie witał wiernych z okna podczas pielgrzymki do Polski na Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Budowniczy ukrył naszego ojca św. Jana Pawła II nad Komorą Króla w drugim pustym pomieszczeniu od dołu na pierwszym piętrze. To puste pomieszczenia przestrzeni ponumerowałem. Odnoszą się  one do Królestwa Niebierskiego. A numeracja z drugiego pustego pomieszczenia przestrzeni nad parterem odnosi się bezpośrednio do św. Jana Pawła II. Oto ona: 58  0  29     86.13041. Nikt nie odważy się temu zaprzeczyć. Wartość liczby 58 i jej odwrotna 85 odności się do wyboru św. Jana Pawła II na papieża w wieku 58 lat i odejścia do swojego Ojca Niebieskiego w wieku 85 lat. Św. Jan Paweł II jest wpisany w drugie puste pomieszczenie przestrzeni. Parter Królestwa Niebieskiego przeznaczono dla mnie Ryszarda Suskiego. Tak wygląda numeracja dla św. Jana Pawła II.


A. Poczet papieży Jan Paweł drugi: 264/6 - Wadowice Polska 16 październik 1978 -  zmarł 2 kwietnia 21:37 2005 rok. Dodane liczby z prawej oraz lewej strony  wskazują wybór Karola Wojtyły na papieża w wieku 58 lat { 37 + 21 = 58 } oraz śmierć papieża w wieku 85 lat.
{ 73 + 12 = 85 }
Po swej śmierci na oczach całego świata powiew ducha świętego zamknął Ewangeliarz. Wygląda jakby nasz ojciec święty zabrał Ewangeliarz ze sobą. By przekazać go Benedyktowi XVI. Tabela Galerii pokazuje koniec tego świata i początek szaleństwa w Polsce za Tuska zaczynając od 13 grudnia 2023 roku. W następnym pustym pomieszczeniu nad Komorą Króla trzecim od dołu budowniczy ukrył ostatniego papieża z Europy. Benedykta XVI.


B. Poczet papieży Benedykt XVI. 265/7 - Marktl, Bawaria, Rzesza Niemiecka. Wybrany na papieża 19 kwietnia 2005 r. Oficjalnie abdykował 28 luty 2013 rok, zmarł 31 grudnia 2022 r. o godzinie 9:34 w Watykanie. Godzina 9 wskazuje Japonię oraz Koreę Północną w 9 strefie czasowej. A liczba 34 oraz 43 wskazuje dokładnie to samo miejsce Japonia oraz Korea Północna na 34 oraz 43 równoleżniku. Wynika z tego że papież w swej śmierci przestrzega przed niebezpieczenstwem w tamtym rejonie. Przypadnie to na 2025 rok. Być może chodzi o niebezpieczny wulkan Pektu San wysokość 2744 m.n.p.m. lub Japonski wulkan Fudżi Japonia, które mogą eksplodować. Skłaniam się bardziej do wojny atomowej w tamtym rejonie świata. Każdy kardynał po wyborze na papieża spędza ostatnie swoje dni w Watykanie. I tam zostaje pochowany. Podobnie jest z papieżem Benedyktem XVI. Teoretycznie zakładam że to miejsce we Włoszech jest zagrożone katastrofą. Po raz pierwszy liczba 44 została ujawniona 20 stycznia 2024 roku { - 44     + 33 }. Liczby z godziny śmierci papieża Benedykta XVI pokazują prędkoś lecącego obiektu 25km/s. { 34 - 9 = 25 }. Liczba 25 czytana z prawej do lewej wskazuje liczbę 52. Wskazuje dokładnie 2025 rok oraz 25 cykl słoneczny. { 43 + 9 = 52 } oraz 52 urodziny naszego prezydenta Polski Andrzeja Dudę. W liczbę 25 wpisana jest historia Polski za wschodnią granicą oraz zachodnią granicą. Wymienione liczby 25 oraz 52 odnoszą się bezpośrednio do Rosji. Ta sama liczba 25 czytana z prawej do lewej wskazuje Zatoke Perską oraz miasto Ad-Dauha - Doha. W tym miejscu łączą się dwie płyty tektoniczne: Arabska oraz Irańska. Widocznie duch papieża Benedykta XVI  ostrzega przed zniszczeniem tego miasta gdzie łączą się płyty tektoniczne. Wymieniona liczba 25 świadczy o przybyciu ducha papieża Benedykta XVI na wybory w Polsce 15/16 październik 2023 rok. By mógł osobiście ocennić oszustwo wyborcze 16 października 2023 roku w Polsce którego dopuścili się wyborcy KO-PO Trzecia Droga. Dzisiaj mogę powiedzieć że to oszustwo wyborcze mogło być zaplanowane przez Królestwo Niebieskie by społeczeństwo mogło odróżnić dobro Zjednoczonej Prawicy od zła KO-PO Trzecia Droga. Gra jeszcze nie została zakończona. Kara będzie sroga. W ostatnim pustym pomieszczeniu nad Komorą Króla budowniczy ukrył ostatniego papieża Franciszka. Przybył do Watykanu z drugiej strony naszej planety Argentynay. Dlaczego z Argentyny? Dobre pytanie. Druga strona naszej planety przez 2 tysiące lat nie miała swojego przedstawiciela w Watykanie. On będzie reprezentował swój lud po drugiej stonie w Królestwie Niebieskim. Przez 2 tysiące lat wybierani papieże pochodzili z Europy. Tylko jeden papież Franciszek pochodził z Argentyny. Dlatego numeracja się nie spinała.


C. Poczet papieży Franciszek. 266/8 - Jorge Mario Bergoglio, Buenos Aires, Argentyna. Wybrany 18 dni po abdykacji papieża Benedykta XVI  13 marca 2013 roku.
Wydawałoby się że to już koniec. Pozostał jeszcze jeden ten który to wszystko opisuje pod natchnieniem Boga. Liczby pokazują że jestem pierwszym i ostatnim. Z całej czwórki. Jak to zaznaczył budowniczy w pustych pomieszczeniach przestrzeni. Przeżyłem św. Jana Pawła II. Przeżyłem papieża Benedykta XVI. Obecnie żyję w czasch papieża Franciszka. I jestem ostatni z wymienej trójki Ryszard Suski.
D. Zapisano mnie pod ostatnią numerację z poczet papieży: 267/9. Ryszard Suski. Jestem 4 postacią wśród wymienionej trójki. Losy Ziemi już widziałem z drugiej strony. Podobnie jak świat bez ludzi. Wygląda na to że po rotacji księżyców nic na Ziemi nie zostanie tylko ruiny. Najważniejsze pokazano mi na koniec białe okrycie jak śnieg za zamkniętą szklaną szafą. Przez długie lata zastanawiałem się dlaczego na moje nogi do pierwszej komuni św. moja mama nie mogła kupić czarnych pantofli. Dzisiaj już wiem że białe pantofle muszą pasować do białego okrycia w które zostanę ubrany po mojej śmierci w Królestwie Niebieskim. Wracam do tego co mi pokazano po drugiej stronie. Gdy spytałem Braci Józefowych którzy lecieli ze mną do Królestwa Niebieskiego dla kogo jest to białe okrycie jak śnieg za szklaną szafą. Odpowiedzieli mi że to dla mnie. Więć białe pantofle w których szedłem do pierwszej komuni świętej muszą pasować do białego płaszcza, w który będę ubrany po mojej śmierci w Królestwie Niebieskim. I jeszcze jedna ciekawostka z mojego życia. Bym się nie wyróżniał w białych pantoflach na grupowym zdjęciu to proboszcz mnie ustawił z rosłymi chłopakami na samym końcu. Dlatego dzisiaj w kościele zawsze siadam w tylnym rzędzie. Ta historyczna chwila z Pierwszej Komuni Świętej miała miejsce 58 lat temu. Dzisiaj zrozumiałem że realizuje Boskie dzieło końca świata matematycznie. Dlatego zostałem wyróżniony i nie mam wątpliwości że ostatnia numeracja 267/9 z poczet papieży jest przypisana dla mnie. Dlatego to wszystko opisuję za życia. Bóg zostawił dwa schrony dla ludzkości na naszej Ziemi. Na biegunie północnym oraz południowym. Dzisiaj nikt się tym nie przejmuje. Przyjdą takie czasy że ludzkość zacznie szukać rozwiązania. Na kolejne 518 milionów lat. Jak przeżyć na Ziemi przed końcem świata.

Strop nad Komorą Króla zakończono następującymi liczbami:
           { 1  0  6 }            { 1  +  6  = 7 }.
Moja data urodzenia 6 styczeń spina się wraz ze stworzeniem świata przez Boga w 6 dni w 7 odpoczywał { 6 + 1 = 7 }. Dlatego wybrano mnie bym w czasach ostatecznych uświadomił społeczeństwo co przygotował Jezus tym którzy w niego wierzą. I tych co wieżą w szatana. Na koniec co ma wspólnego 27 km Zderzacz Hadronów z końcem Tabeli Galerii na 2027 rok. Czy naukowcy mogli przyśpieszyć koniec naszego świata? Geoinżynieria, baterie litowo-jonowe. To wszystko ma wpływ na koniec naszego świata.

Opracował: Ryszard Suski oraz moja córka Wioleta Suska


 
 

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page