top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Kto nam zabrał lato?​

(niedziela, 29 stycznia 2017​)

 

 

Nasza Gwiazda zmienia systematycznie swoje bieguny. Proces ten trwa od czasu jej narodzin. Może mieć  to związek ze zmianami naszych pór roku. Gromadzenie plusowej aktywności słonecznej na naszym Słońcu to proces powolny który trwa kilka lat. Spowolnienie powinno być proporcjonalne do wzrostu. Jeżeli jest inaczej to dzieje się coś niedobrego. Podczas wieloletnich badań po raz pierwszy zauważyłem że aktywność słoneczna będzie spadała w bardzo szybkim tempie. Wpływ na ten spadek mogą mieć aktywne wulkany w Europie oraz na świecie. W ciągu 214 dni począwszy od 16 grudnia 2016 roku do 20 lipca 2017 roku aktywność słoneczna spadnie o 614 jednostek. Proces spadania aktywności słonecznej powinien być rozłożony co najmniej na trzy lub cztery lata, jednak jest inaczej. Na dzień 20 lipiec 2017 roku aktywność słoneczna spadnie do + 162 st C. Jest to niebywałe zjawisko na naszym Słońcu. Jak to wpłynie na bieguny ziemskie i nasz klimat  trudno powiedzieć. Obecna plusowa aktywność słoneczna systematycznie rosła przez 4 lata do 16 grudnia 2016 roku zaznaczając gwiazdę " Nibiru ". Przy tej dacie zakończyła swoją aktywność w liczbie + 776 st C powyżej linii Słońca. { + 776 - { +162 } = + 614. W liczbie + 614 jest zapisane ważne wydarzenie, wymieniono sześciokrotnie liczbę + 14 oraz + 16. Odnosi się ona do 16 południka w Polsce zaznaczając miejsce częstych trzęsień ziemi. Celem tej liczby jest informowanie oraz naprowadzanie na przyszłe niebezpieczeństwo wskazując 14 oraz 16 południk w tym 41 równoleżnik. Dodatkowo w tych liczbach zapisano ciała niebieskie w naszym Układzie Słonecznym oraz poza jego granicami. Wartość liczby 14 odnosi się do współrzędnych geograficznych na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. W tej samej liczbie zapisana jest planeta Jowisz: R.S.14.441   10  0  5     5. W liczbie 14, 14-tego listopada 2016 roku odczytałem z aktywności słonecznej ciało niebieskie o oznaczeniu liczby + 721, w tej liczbie zapisano Gwiazdę " Nibiru ". W tym samym dniu miało miejsce bardzo duże trzęsienie ziemi w bliskiej odległości od Nowej Zelandii. Jak wskazują obliczenia obydwa ciała niebieskie będą miały wpływ na przyszłe wydarzenia. Ile czasu potrzeba aby aktywność słoneczna zrealizowała swój plan. Spadająca aktywność słoneczna w tak szybkim tempie uruchomi śpiące wulkany świata. Dwie piramidy na wykresie wpisane końcem lutego oraz 9 marca 2017 roku nad linią Słońca mogą informować o zmianie pogody z której odczytuję trzęsienia ziemi. Historia lubi się powtarzać, od 13 kwietnia 2010 roku do 9 do marca 2017 roku minie prawie 7 lat. Na pierwszą dekadę marca 2017 rok wyliczyłem wartości liczbowe z aktywności słonecznej.

 

One także ostrzegają przed jeszcze większym niebezpieczeństwem na 20 czerwiec 2017 rok w Europie.

 

1. 6/7 marca 2017 rok: + 572 st. C      - 32,   - 9,     - 1.

2. 7/8 marca 2017 rok: + 563 st. C      - 31,   - 9,     + 1.

3. 8/9 marca 2017 rok: + 554 st. C      - 32,   - 14,      0.

4. 9/10 marca 2017 rok: + 540 st. C    - 20,   - 20,     0. + 100 dni = 19 czerwiec 2017 rok.

5. 10/11 marca 2017 rok: + 520 st. C   - 32,   + 27,    + 6.

6. 11/12 marca 2017 rok: + 447 st. C   - 38,   + 29,    - 2.

7. 12/13 marca 2017 rok: + 476 st. C   - 36,   + 8,      - 1.

8. 13/14 marca 2017 rok: + 484 st. C   - 35,   + 16,    0.

 

W wymienionej aktywności słonecznej zapisano: trzęsienia ziemi od 8 do 9 stopni w skali R. Wyliczona liczba - 39 z temperatur na przełomie roku informuje o trzęsieniach ziemi do 9,3 stopnia w skali R. Taka siła trzęsienia ziemi uruchomi śpiące wulkany. Dodatkowo w tych liczbach zaznaczono Polskę. W tym zestawieniu liczb wymieniono 13 numerację z Tabeli Galerii w której zapisałem Gwiazdę " Nibiru " ostrzega ona przed niebezpieczeństwem. Powyżej wymieniłem planetę Jowisz obecnie Gwiazdę " Nibiru " obydwa ciała niebieskie będą miały wpływ na nasza planetę Ziemię. Skutki sami ocenimy. Zerowa wartość liczby wskazuje naszą strefę czasowa od Polski po Włochy. W liczbie 8 oraz 9 zapisano dwie strefy czasowe. Na wschód od Greenwich. W liczbie 6 zapisano strefę czasową na zachód od Greenwich. W wymienionych strefach czasowych dojdzie do bardzo silnych trzęsień ziemi. Liczby + 1 oraz - 1 wskazują strefy czasowe na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich, lokalizacja Europa. W pierwszej dekadzie marca na ukośnych czerwonych liniach stoją aż cztery ciała niebieskie, które przestrzegają przed niebezpieczeństwem. Po drodze czeka nas wiele interesujących wydarzeń. Między innymi koniec stycznia raptowna zmiana pogody wpłynie na trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. Poprzedza te wydarzenia ciało niebieskie z 21 października 2016 roku. Różnica liczb pomiędzy 19 a 20 października wynosi - 34 oraz + 47 suma obu liczb wynosi: - 34 + 47 = 81. { 47 - 34 = 13 }. Tylko z dwóch liczb odczytałem dwa ciała niebieskie 81 oraz 13. Informują o wydarzeniach po 100 dniach końcem stycznia 2017 roku. Wyszczególniono Księżyc w liczbie 81, informuje o wpływie Księżyca na wydarzenia ziemskie. W dalszej kolejności to między innymi 10/11 luty 2017 rok zmiana pogody. Koniec października dokładnie 28 październik na ukośnej czerwonej linii poniżej linii Słońca stoi ciało niebieskie o oznaczeniu liczby - 4. Informuje ono o przyszłym trzęsieniu ziemi po kolejnych 100 dniach na 10/11 luty 2017 rok. Każda zmiana pogody ma wpływ na trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. Średnio co 10 dni w lutym będziemy mieli zmianę pogody. Między innymi po 15 oraz po 26 lutym 2017 roku. Zmiana pogody ciągnie za sobą kolejne trzęsienia ziemi które mają wpływ na śpiące wulkany przy tak szybko spadającej aktywności słonecznej. Na trzecią dekadę lutego mają wpływ ciała niebieskie z 13 listopada 2016 roku, informują o przyszłych wydarzeniach po kolejnych 100 dniach przypadnie to na 23/24 luty 2017 rok. Eksplozja na Słońcu 20 luty 2017 rok dodatkowo informuje o trzęsieniu ziemi na 23 luty 2017 rok. Ważny szczegół w liczbie + 27 informuje społeczność przed niebezpieczeństwem. W liczbie 127 wymieniony jest południk na Dalekim Wschodzie. Lokalizacja Filipiny, Indonezja. Stykają się płyty tektoniczne. Napór płyt tektonicznych z południa na północ uruchomi śpiące wulkany połączone z trzęsieniami ziemi. Wydarzenia z 26 oraz 29 listopada piszą nowy scenariusz na 9 marzec 2017 rok. Na zrealizowanie wydarzeń trzeba czasami czekać od 100 do 200 dni. Czy tym razem wystarczyć 100 dni, jeżeli nie to mamy jeszcze 100 kolejnych dni czasu do 20 czerwca 2017 roku. Zacznę od 29 listopada 2016 roku. Oto pełny obraz wyliczonych liczb z aktywności słonecznej od 26 listopada do 3 grudnia 2016 roku.

 

1. 26/27 listopad 2016 rok: + 718 st. C     0,      - 6,      0.

2. 27/28 listopad 2016 rok: + 712 st. C     0,     - 14,     0.

3. 28/29 listopad 2016 rok: + 698 st. C     0,     - 14,     0.

4. 29/30 listopad 2016 rok: + 684 st. C      0,     - 24,     0.

5. 30 listopad/1 grudzień : + 660 st. C      0,      - 17,    0.

6. 1/2 grudzień 2016 rok: + 643 st. C         0,      + 8,      0.

7. 2/3 grudzień 2016 rok: + 651 st. C         0,        0,       0.

 

Na pierwszym planie wartość liczby " 6 ". Jest to ciało niebieskie które stoi na ukośnej czerwonej linii oddalone od naszej planety o 6 mln km. Następnie 28 listopad niebywałe zjawisko dwa ciała niebieskie o tych samych parametrach - 14, - 14. Dwukrotnie wymieniona wartość liczby 14. Dwie 14-tki przedstawiają współrzędne geograficzne dwóch stron świata na naszej planecie ziemi na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Na wschód od Greenwich centralne Włochy. Tu trzeba na chwilę się zatrzymać?

 

Na zachód od Greenwich 14 oraz 17 południk lokalizuje okolice Islandii oraz wyspy Karaibskie. Z pozycji drugiej odczytałem ciało niebieskie ze skomplikowanym ułożeniem liczb + 712. W tej liczbie zapisano kosmiczną tajemnicę z trzęsieniem ziemi powyżej 7 stopni w skali R. Można z niej odczytać ciało niebieskie " Nibiru " + 127 z + 127 południkiem na Dalekim Wschodzie na 7 marzec 2017 rok. Dwukrotne zerowe wartości liczbowe informują o wydarzeniach w naszej strefie czasowej, między innymi Polska oraz Włochy. Być może w dwóch miejscach dojdzie do trzęsienia ziemi jednocześnie około 9 marca 2017 roku. Często tak bywa że trzęsienia ziemi są przyśpieszone lub opóźnione. Kolejna zagadka zapisana jest w dniu 29 listopada. To drugie ciało niebieskie stoi na przekątnej podstawie piramidy. Tuż za progiem znanego nam Układu Słonecznego. W pozycji pierwszej widnieje wartość liczby 18 która przestrzega przed niebezpieczeństwem. Wyliczyłem na ten dzień wartość liczby - 24 wskazuje on 42 równoleżnik oraz 24 południk. Lokalizuje on ponownie centralne Włochy oraz Grecję. Dwie minusowe 14 zaznaczają kilka miejsc jednocześnie: Włochy, Grecję oraz Islandię oraz Daleki Wschód. Są to miejsca nawiedzane częstymi trzęsieniami ziemi. Tym razem może być jeszcze gorzej napierające płyty tektoniczne z południa na północ będą niszczyły wszystko co napotkają na swojej drodze przy spadającej aktywności słonecznej. W następnej kolejności wartość liczby 8 informuje o sile trzęsienia ziemi do 8 stopni w skali R. Opisane wydarzenia z listopada przenoszone są na początki marca oraz 20 czerwca 2017 roku. Przy tak szybko spadającej aktywności słonecznej można się spodziewać w każdej chwili trzęsień ziemi oraz eksplozji wulkanów. Przy ochładzanym ciepłym powietrzu można się spodziewać częstych trąb powietrznych. Przedstawiam kilka symetrycznych obrazów oraz ciał niebieskich nad linią Słońca które informują o ważnych wydarzeniach między innymi o trzęsieniu ziemi połączonych z eksplozją wulkanów.

 

1. 2, 5 luty 2017 rok - dwa ciała niebieskie zaznaczają - zmianę pogody oraz trzęsienia ziemi.

 

2. 10/11 luty 2017 rok - zmiana pogody - wpłynie na trzęsienia ziemi.

 

3. 15 luty 2017 rok - ciało niebieskie stoi na czarnej przekątnej w podstawie piramidy na linii Słońca 15 lutego, po drugiej stronie naszej planety Ziemi. Zaznacza odległość 2 milionów km od naszej planety. Ma ono także wpływ na trzęsienie ziemi. Współrzędne geograficzne dla tego ciała niebieskiego na ziemi to 68 x 82.

 

4. 22/23 luty 2017 rok - symetryczny obraz na wykresie.

 

5. 26/27 luty 2017 rok - symetryczny obraz na wykresie. Symetryczne obrazy na wykresie informują o zmianie pogody, wahaniu ciśnienia, dodatkowo wskazują na ciała niebieskie które krążą w bliskiej odległości od naszej planety Ziemi.

 

6. 29/30 luty oraz 1 marzec 2017 rok - dwa  ciała niebieskie na czerwonej ukośnej podstawie piramidy oraz jedno 1 marca w przekątnej podstawie piramidy informują o trzęsieniu ziemi. Dokładnie koniec lutego oraz początek marca nad linią Słońca nasza Gwiazda wykreśliła plusową piramidę symetryczną. Nagromadzona energia zostanie uwolniona około 1 marca 2017 roku. Skutki to zawsze trzęsienia ziemi.

 

7. 6, 8,12 marzec 2017 rok to szczególne dni. Mogą informować o wydarzeniach na 9 marca oraz po kolejnych 100 dniach. Eksplozja na Słońcu 27 listopada, którą zarejestrowałem o godz: 12:15, może potwierdzać wydarzenia na 9 marca. Następnego dnia o poranku 28 listopada o godzinie 08:40 ponownie Gwiazda kreśli interesujący wykres. Temperatura spada o 6 stopni w ciągu 05 godziny następnie podnosi się raptownie do góry o kolejne 5 stopni. Niebywałe zjawisko przedstawia wydarzenia za 100 oraz 200 dni. Przypadnie to na 7 marzec oraz 18 czerwiec 2017 rok. Ten niecodzienny przypadek może informować o trąbie powietrznej. Wydarzenia marcowe poprzedza dodatkowo 16 sierpień 2016 rok. Zapisałem bardzo ciekawe liczby: + 18, - 16, - 27 + 1. Ostrzegają około 200 dni przed niebezpieczeństwem. Wyliczoną liczbę - 39 wpisano do daty 9 marca. W dalszej kolejności liczba - 39 informuje o bardzo niskich temperaturach tego lata przez 39 dni. Przedstawia również inne daty 27 luty { 3 x 9 = 27 }. Można z niej odczytać kolejne np 2 lipiec, 27 lipiec.  Od 6 do 12 marca stoją aż cztery ciała niebieskie na ukośnych liniach. Symetrycznyny obraz na wykresie a dokładnie w naszym Układzie Słonecznym utworzą ciała niebieskie od 6 do 8 marca: { + 1, - 9, - 1, - 9, + 1 }.

 

a. liczba + 1,  6 marca.

 

b. liczba - 9,  6 marca - ciało niebieskie na czarnej ukośnej linii poniżej linii Słońca.

 

c. liczba - 1, 7 marca.

 

d. liczba - 9, 7 marca.

 

e. liczba + 1, 8 marca - ciało niebieskie na ukośnej czerwonej linii powyżej linii Słońca oddalone od naszej planety Ziemi o jeden milion km. Bardzo blisko. Przedstawione ciała niebieskie tworzą symetryczny obraz z dużą literą " W ". Podane są tu strefy czasowe oraz trzęsienia ziemi do 9 stopni w skali R. Prawdopodobnie symetryczny obraz wskazuje zagrożenie z kosmosu.

 

f. liczba - 14, 8 marca - ciało niebieskie przecina centralnie podstawę piramidy zaznaczając środek naszej Gwiazdy. Bardzo niebezpieczne zjawisko. Ostrzega przed trzęsieniami ziemi.

 

g. liczba + 8, 12 marca - ciało niebieskie stoi na ukośnej czerwonej linii powyżej linii Słońca. Wartość liczby 8 informuje o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w skali R. Wartość liczby - 14 wskazuje 14 południk oraz 41 równoleżnik. Suma plusowych liczb od 10 do 14 marca wskazała 114 południk na Dalekim Wschodzie zaznaczają Indonezję oraz Malezję. W tym miejscu dojdzie do bardzo silnych trzęsień ziemi. 114 południk na zachód od Greenwich lokalizuje zachodnią część Stanów Zjednoczonych Ameryki łącznie z wulkanem Yellowstone. Tu także trzeba się spodziewać bardzo silnych trzęsień ziemi. 100 dni później na 20 czerwiec 2017 rok ciała niebieskie zaznaczają tylko wydarzenia w Europie. Informują o tym wydarzeniu niskie wartości liczbowe przy samej linii Słońca np +1. Wielki spadek aktywności słonecznej o - 114 jednostek wyliczyłem na 20 czerwca 2017 roku. Wskazuje dokładnie zachodnie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Na niskie temperatury w środku lata, czerwcu oraz lipcu 2017 roku, mogą mieć wpływ aktywne wulkany w Europie, oraz te z drugiej strony naszej planety. Z wyliczonych liczb można odczytać cztery miejsca na naszej planecie Ziemi. W przedstawionych obliczeniach nawiązuję do trzęsień ziemi oraz eksplozji wulkanów. Być może w tych liczbach zapisano inne wydarzenia ziemskie. Ciała niebieskie ostrzegały przed zmianami od 20 czerwca do 1 września 2010 roku przez 71 dni. Czy człowiek, istota myśląca, przygotowała się na scenariusz z Gwiazd? Niestety zachłanność ludzka niszczy ten wspaniały świat. Czy można jeszcze coś zmienić? Niestety zepsuty świat Pan Bóg musi poukładać na nowo.

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page