top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Tajemnicza planeta 239. Niewyjaśnione zjawiska.

(2 czerwca 2014)

 

Pewnych zjawisk na świecie nie można wyjaśnić, a tym samym trudniej je rozwiązać. Do takich należy zaginiony samolot pasażerski Boeing 777 Malaysian Airlines z 239 osobami na pokładzie, który zaginął 8 marca 2014 roku. Ekipy poszukiwawcze na Oceanie Indyjskim nie natrafiły na żaden ślad samolotu, a jeszcze trudniej zlokalizować czarne skrzynki. Bo czarnych skrzynek oraz samolotu po prostu tam niema. W tym przypadku mamy do czynienia z zaginionym samolotem oraz znajdujących się na jego pokładzie pasażerach. 38-my układ planetarny zapisałem następującymi liczbami z naszej Galaktyki: R.S.O.P.56,5691     38  0  19     9. Przedstawiono w tym układzie planetarnym liczbę osób którzy stracili życie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, zapisano to w liczbie 96. Ma to prawdopodobnie jakieś znaczenie. Dwie liczby 96 oraz 69 przedstawiają spójność. W numeracji naszej Galaktyki są uwzględnione planety różnej wielkości. Wydarzenia ziemskie są odbiciem wydarzeń w kosmosie i odwrotnie, zwłaszcza w układach Planetarnych naszej Galaktyki. Dwie liczby 69 x 96 nawiązują do planet które zderzyły się w naszej Galaktyce od 5 do 56 milionów lat temu. Wielkość planet / księżyców to rozmiar od 690 km do 960 km średnicy. Upadek asteroidy w okolicy Jekaterynburga-Czelabińsk Rosja był potwierdzeniem tamtego zdarzenia. Dokładnie w tej samej liczbie 96 x 69 zapisano śmierć polskich parlamentarzystów pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Rok 2010 był szczególny. Na linii Słońca, linii Galaktycznej zaznaczył obecność 54 gwiazdy z naszej Galaktyki. Od 8 marca 2014 roku minęło sporo czasu, więc samolot Boeing 777 linii Malaysian Airlines uważa się za zaginiony, a jego sprawa jest zaliczana do niewyjaśnionych. Jeżeli nie można wyjaśnić tak skomplikowanej tajemnicy zajrzyjmy do Tabeli Galerii naszej Galaktyki. Zapisane są tam sprawy dotyczące naszych czasów. Np. w 38-mym układzie planetarnym zapisano najważniejsze wydarzenia począwszy od 2013 roku, dotyczące naszych czasów. Wydarzenia z 38 układu planetarnego częściowo zostały wyjaśnione. Więc pora zapoznać się z 39 układem planetarnym który przedstawia wydarzenie z przeszłości oraz z obecnych czasów, 2014 roku. Zapisałem go następującymi liczbami z " lewej " strony naszej Galaktyki: R.S.O.P.59.2039      20  0  39     8.

 

Myśli z naszej Galaktyki rozpoczynam od 10/11 stycznia 2014 roku, czyli około 54 dni przed nieszczęśliwym startem pasażerskiego samolotu Boeing 777 Malaysian Airlines. Nasza Gwiazda jest ściśle powiązana z naszą planetą Ziemią. To ona rejestruje i przekazuje najważniejsze wydarzenia. Natomiast numeracja trzeciej części naszej Galaktyki czytając od dołu do góry przedstawia wydarzenia w dzisiejszych czasach, w dalekim kosmosie oraz na naszej Ziemi. Każdego 10/11-tego dnia miesiąca nasza Gwiazda dostaje dodatkowe doładowanie, po czym nagromadzoną energię wyrzuca w przestrzeń kosmiczną, lub na naszą Ziemię. Z eksplozji słonecznej można odczytać bardzo ciekawe informacje dotyczące wydarzeń na Ziemi. Innymi słowy Słońce przekazuje zakodowane informacje na Ziemię pod postacią temperatur słonecznych.

 

Przykład: O rozpoczęciu konfliktu zbrojnego na Ukrainie nasza Gwiazda informowała w grudniu 2013 roku. Znany dla mnie był nadchodzący konflikt zbrojny z 5/6 maja na Ukrainie już początkiem stycznia 2014 roku. O tym wydarzeniu wspominałem na blogu przed 5/6 maja 2014 roku. Z temperatur słonecznych w dniu 10/11 stycznia 2014 roku odczytałem następujące liczby, które mogą zawierać zakodowane informacje.

 

 

a. 10/11 styczeń 2014 rok  + 92 st. C. - 219 st. C. = - 127 st. C.

b. dodatkowo  + 23 st. C. - 45 st. C.

c. R.S.O.P.59.2039       20  0  39     8

 

Z temperatur słonecznych powstały różne wartości liczb, które posłużą mi do odczytania niewyjaśnionego zjawiska na naszej Ziemi, oraz liczby z 39 układu planetarnego naszej Galaktyki.

 

1. Liczba 45 w tym przypadku jest odwrotnością z podstawy piramidy Cheopsa 5,4 ha i służy do obliczeń lub poszukiwań na naszej planecie. Wpisana jest z lewej strony w 45 równoleżnik, przecinany przez 112 południk w " USA ".

 

Podstawę piramidy zapisano w Komnacie Królowej dotyczy wydarzeń na naszej planecie Ziemi. W dalszej kolejności do " poszukiwanych " należy liczba 127. Przedstawia początek liczb z 13 Układu Planetarnego " Nibiru " w tym 127 południk na Dalekim Wschodzie na wschód od Greenwich. Liczba 39 z pozycji " c " przedstawia 39 równoleżnik na Półwyspie Koreańskim oraz 39-ty układ planetarny. Skrzyżowanie współrzędnych geograficznych ujawniło Półwysep Koreański. Liczba 20 dodatkowo przedstawia 20 równoleżnik zaznaczając Wyspę Tajwan. W przedstawionych miejscach mieszczą się lotniska na których mógł wylądować nieszczęsny samolot. Liczba zero { 0 } w tym przypadku służy do określenia: linii Słońca, linii Galaktycznej, miejsca badań, podziału państw na Półwyspie Koreańskim oraz równika na Ziemi. Ujemna liczba - 45 st. C. w tym przypadku przedstawia wydarzenia na północ od równika w okresie zimowym. Liczba - 127 przedstawia państwo na Półwyspie Koreańskim, oraz 127 południk. Początkowa liczba 203 z 2039 wskazuje szyb z Komnaty Królowej. Zapisałem go w 38 układzie planetarnym zaznacza on 38 równoleżnik na Dalekim Wschodzie, jak również 19-ty południk. 39-ty układ planetarny przedstawia następujące rozwiązanie;

 

 

2. Liczba zero { 0 } przedstawia linię Galaktyczną, linię słońca, równik, miejsce badań oraz niewiadomą.

 

3. Pozostała trzycyfrowa liczba 239 bez zera to liczba ludzi znajdujących się w samolocie Boeing 777 Malaysian Airlines.

 

4. Liczba 39 teoretycznie przedstawia równoleżnik przecinany przez 127 południk, lokalizacja państwo na Półwyspie Koreańskim w 2014 roku. Z przedstawionych liczb można określić miejsce na naszej Ziemi Korea Południowa oraz Wyspa Tajwan.

 

5. Liczbą 239 określiłem zaginiony księżyc. Wymieniona liczba 239 odnosi się do księżyca lub planety zaginionej w naszej Galaktyce. Takie zjawisko miało miejsce miliony lat temu.Tak zostało zapisane w numeracji naszej Galaktyki.

 

6. 8 marzec 2014 rok + 718 dni = 8 marzec 2016 rok. Data 8 marca była niejednokrotnie przedstawiana na blogu. Powiązana jest ze śmiercią Jezusa od 11 do 13 marca oraz wydarzeniami na Ziemi.

 

Wzór służący do rozwiązywania zagadek:

Wenus 93 stała 180 zmienna 45 oraz 54.

 

10/11 styczeń 2014 rok + 54 dni = teoretycznie 5/6 marzec 2014 rok. W tych dniach mogła być podjęta decyzja o uprowadzeniu samolotu który zaginął 8 marca 2014 roku. Liczba 718 służy do rozwiązywania niewyjaśnionych zjawisk na naszej Ziemi. Zapisałem ją następującymi liczbami z naszej Galaktyki:

R.S.O.P.71.8991     48  0  24     4. W tych współrzędnych geograficznych zapisana jest Wyspa Garcia na Oceanie Indyjskim w początkowej liczbie 718, zapisanym w 24 układzie planetarnym naszej Galaktyki.

 

 

7 st. 18' 00,0"  S 72. południe

24' 00,0"  E wschód

 

24 układ planetarny z lewej strony naszej Galaktyki przedstawia zapis układu planet z 2009 roku. Przyszłe lata ujawnią skrytą tajemnicę naszej Galaktyki oraz myśl układów planet.  Sumując wszystkie liczby doszedłem do skomplikowanych rozwiązań. Samolot Boeing 777 linii lotniczych Malaysian Airlines z 239 osobami na pokładzie którego wszyscy szukają mógł być " uprowadzony " na Wyspę Tajwan lub do Korei Południowej. Wyspa Garcia jest tylko przykrywką. Przedstawione liczby nijak nie pasują do współrzędnych geograficznych Wyspy Garcia. 39-ty układ planetarny zapisano na zachód od Greenwich przedstawiając Amerykę. Jak podają źródła masowego przekazu, nieszczęsny samolot miał tylko tyle paliwa aby dolecieć do Chin. Myślę że ta operacja była dużo wcześniej przemyślana i zaplanowana bo już 10/11 stycznia 2014 roku. 54 dni później doszło do realizacji, w dniu 8 marca 2014 roku. Myślę ze przedstawione liczby wyliczone z temperatur słonecznych zawierają ziarno prawdy. Pasażerowie samolotu zostali zapisani w numeracji Tabeli Galerii 20  0  39 naszej Galaktyki, inaczej niż pasażerowie polskiego samolotu który rozbił się pod Smoleńskiem. W drugiej części przedstawię zlokalizowane miejsce zaginionego samolotu.

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page