top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Pod liczbą 239 kryje się obiekt kosmiczny który leci w kierunku Ziemi z prędkością 25 km/s.  
(wtorek, 2 sierpnia 2023)

 

Pod liczbą 239 kryją się ziemskie i nie ziemskie tajemnice. Przykład pierwszy katastrofa samolotu MH 370 Malaysia Airlines który zaginął 8 marca 2014 roku z 239 osobami na pokładzie. W tym samym czasie począwszy od 7 lipca 2023 roku jak podaje budowniczy Piramidy Cheopsa zacząłem budować własną piramidę. Wzór {  203 = 7* 29 } 203 + 7 + 29 = 239. Czas się cofa po to by rozwiązać ziemskie tajemnice. W grę wchodzi liczba 239. Identyczną liczbę 239 aktywnośc słoneczna pokazała na 22 grudzień 2018 rok. Dwa dni wcześniej doszło do katastrofy w Czeskiej kopalni Karwina. Zginęło wówczas 13 polskich górników. Obiekt kosmiczny o średnicy 239 metrów, który leci w kierynku Ziemi, według moich obliczeń powinien uderzyć w Ocean Spokojny za 221 południkiem na wschód od Greenwich. Natomiast parametry obieku kosmicznego o średnicy 239 są skierowane na 200 południk/39 równoleżnik. Lokalizacja Krawędż Mendocino. Jest tu zapisane bardzo silne trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R. Wynika z tego że wymieniony obiekt kosmiczny uderzy w Basen Północnopacyficzny. Skutki każdy może sam obliczyć. Zagrożone są między innymi zachodnie Stany Zjednoczone, Ameryka środkowa, Południowa, Japonia, Tajwan, Chiny, Filipiny i cały archipelag na wschód od Australi. Zaznaczam iż zacząłem budować własną plusową piramidę zaczynając od 10 lipca 2023 roku. Datę 7 lipca budowniczy Piramidy Cheopsa zaznaczył pod liczbą 518. Moja własna piramida rozpoczyna się od 10 lipca 2023 roku. Suma wymienionych liczb 203 = 7 * 29 da mi ilość warstw bloków w dolnej części podstawy piramidy { 203 + 7 + 29 = 239 }. Bardzo ważną plusową informację podała aktywność słoneczna na 19 październik 2017 rok.

 

Na ten dzień wyliczyłem parametry współrzędnych w plusowej liczbie 221.

Lokalizują Hawaje na 221 południku na wschód od Greenwich.


1. 19 październik 2017 rok: - 64 st. C   + 221  st. C    { + 1     - 79 }.


Matematycznie odczytam działania Księżyca na naszą planetę { 239 - 221 = 18 }. Pod liczbą 18 kryje się masa Ziemi do Księżyca. Wartość liczby 18 wskazuje moje miejsce zamieszkania oraz urodzenia. Aktywność słoneczna pokazuje kilkakrotnie miejsce uderzenia asteroiody. Pierwsza informacja jest podana w dniu 19 października 2017 rok. Druga jest podana 3 marca 2023 roku. { - 221 + 52 }. Licząc po równiku to zawsze wyjdzie Ocean Spokojny. To wydarzenie zapisano w 25 cyklu słonecznym. Wartość liczby 25 aktywność słoneczna podała na 19 lipiec 2021 rok. Skończył sie w tamtym czasie, 18 lipca, 24 cykl słoczny i nastał 25 cykl słoneczny 19 lipca 2021 rok. Tą wartość 25 zapisał twórca w danych Kryształowej Czaszki w długości - 17 + 8 = 25. Książka " Bitwa z Gwiazdami " str. 99. Liczbę 25 oraz jej zmienną 52 wyliczyłem na 10 październik 2023 rok. Dzisiaj jest bardzo trudno znaleźć dobrych fachwców. Do budowy mojej piramidy zgłosiło sę 460 pracowników. Wybrałem 239 najlepszych którzy do jej budowy dorzucą swoje 5 groszy. Źródło: Spaceweather.com: Asteroidy w pobliżu Ziemi.


2. 20 wrzesień 2023 rok.
a. dystans 19.8 LD.
b. Prędkość w 25 km/s.
c. Średnica 239 m.


Tą zagadkę rozwiąże liczba 25. Asteroida leci z prędkością 25 km/s. 20 wrzesień 2023 rok plus 25 dni = 15 październik 2023 rok. W moich obliczeniach mam szczególny obiekt kosmiczy w dniu 16 wrzesnia 2023 roku. { - 9 }. Przesuwa on wydarzenia o 30 z 16 września na 16 październik 2023 rok. W tej liczbie 9 zapisano bardzo silne trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R. Wykres pokazuje szczególny obiekt kosmiczny w kosmosie i informuje o szczególnym wydarzeniu. Wartość liczby 9 wskazuje Japonię oraz Indonezję w 9 strefie czasowej na wschód od Greenwich. Wpływ na wydarzenie będzie miał nasz Księżyc. Wymienioną liczbę  239 ujawnia dwukrotnie aktywność słoneczna na 16 oraz 17 wrzesień 2023 rok. Powódź w Polsce.


3. 16 wrzesień 2023 rok: - 239 st. C    + 55 st. C    { 0       - 8 }.
4. 17 wrzesień 2023 rok: - 239 st. C    + 47 st. C    { + 3    - 6 }.


Informatorem jest nasz Księżyc w liczbie 18. Przed niebezpieczeństwem ostrzegają następujące liczby: 11, 18, 27, 52, 79, 239 { 79 - 52 = 27 }. Więc mam tu wszystkie liczby które informują o niebezpieczeństwie. Moje spostrzeżenie to może być bomba atomowa wystrzelona przeciwko Stanom Zjednoczonym. To tylko hipoteza rzeczywistość może być całkiem inna. Liczba 239 odgrywa decydującą rolę. Informuje o wydarzeniach za 14 dni począwszy od 16 września 2023 roku. Wskazuje 1 październik 2023 rok i zjazd Targowicy w Warszawie na 52 równoleżniku. Obiekt kosmiczny w liczbie 239 lokalizuje centralnie Warszawę. Leci więc w kierunku Warszawy z prędkoscia 25 k/s. Pod liczbą 25 i jej zmieną 52  kryją się wydarzenia w Rosji począwszy od 25 do 52 południka na wschód od Greenwich. Pod liczbą 52 kryje się Warszawa na 52 równoleżniku { 52 - 25 = 27 }. Wymieniona liczba 27 wskazuje atak Białorusi na Polskę. Ostrzega przed tym liczba 52. Wskazując Warszawę w dniu 1 października 2023 roku. Dokładnie tego dnia Targowica wspierana przez bojowników Wagnera będzie próbowała przejąć władzę siłą. Pod liczbą 239 kryją się ostrzeżenia: Warszawa, Karwina, MH-370, Asteroida Ocean Spokojny. Daty 16 wrzesień, 20 wrzesień, 1 październik, 17 październik.Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page