top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Do końca świata zostało 12,700 lat licząc od 11 listopad 2010 roku.
(wtorek, 2 sierpnia 2023)

Czas biegnie nieubłaganie do przodu i nie mamy na to wpływu. Musimy też być świadomi tego że czasu nie zatrzymamy. Wartość liczby 12,7 to planeta Nibiru która wysłała nam ostrzeżenie przed nadciągającym prawdziwym końcem tego świata za 12,700 lat licząc od 11 listopada 2010 roku. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe. Minusowa liczba 127 z nawiasu przedstawia czas oraz 12 planetę Nibiru.
11 listopad 2010 rok: - 588 st. C    + 85 st. C   { - 127     + 27 }.
Liczba 27 z nawiasu przedstawia wydarzenia za 27 lat na Ziemi. Licząc od 11 listopada 2010 rok to przypadnie na 2037 rok. Tą datę czyli 2037 rok już przedstawiłem na blogu. Wskazuje trzy dziewiątki { 999 } informując o wielkiej powodzi. Pod plusową liczbą 27 ukryty jest 27 południk na wschód od Greenwich. Lokalizuje teoretycznie stolicę Białorusi na 27 południku oraz depresię w Egipcie minus 133 m.p.p.m. Pod liczbą 27 ukryto koniec Tabeli Galerii na 2027. To znaczy koniec tego z czym dotychczas spotykaliśmy się na codzień w naszym życiu społecznym. Pod liczbą 127 ukryto wysokość Włoskiego Wezuwiusza 1279 m.n.p.m. Minusowa liczba 127 z nawiasu po 127 latach przedstawia kolejną datę 2137 rok. Czyli historia zatoczy ponownie koło po 100 latach licząc od 2037 roku. Druga liczba 79 nawiązuje do Planetoidy: R.S. + 1    - 79 POLSKA 1 I'/Oumuamua i przedstawia 79 rok n.e. Ponownie powtórzy się wydarzenie jakie miało niejsce we Włoszech w 79 roku n.e. Eksplodował wówczas Wezuwiusz. Wartość liczby 79 nawiązuje do drugiego wymiaru z pierwszej części szybu Komory Królowej długości 193 m { 114 + 79 = 193 cm }. Pierwszy wymiar w liczbie 114 wyliczyłem z aktywności słonecznej na 21 czerwca 2017 roku. W liczbie 114 aktywność słoneczna informuje o wejściu planetoidy do naszego Układu Słonecznego. Nasz Układ Słoneczny wygląda jak bańka mydlana. W kosmosie wszystko ma swoje granice. Takie granice ma nasz zewnętrzny układ planetarny. Ma takie same południki jak równoleżniki. Planetoida z numerem 79 przybyła do naszego Układu Planetarnego z kierunku gwiazdy Vega, Konstelacji Liry. Przekroczyła pierwszą granicę naszego Układu Planetarnego na 114 południku. Jak wcześniej zaznaczyłem pierwszą granicę bańki mydlanej. Odpowiada on ziemskiemu południkowi na 114 południku w Indonezji. Drugi wymiar w liczbie 79 to numer Planetoidy. Pojawiła się w naszym Układzie Słonecznym 19 października 2017 roku. To jest 120 dni po 21 czerwca 2017 roku. Pierwszą część z szybu Komory Królowej w liczbie 114 aktywność słoneczna zaczęła realizować 24 lutego 2022 roku, gdy Rosja napadła na Ukrainę. Cały odcinek składa się z 1930 dni. Więc po 1930 dniach będę miał 10 czerwiec 2027 rok. I ostatnia data która jest ukryta pod liczbą 127 nawiązuje do końca tego świata za 12,700 lat. Licząc od 11 listopada 2010 roku. Wedle aktywności słonecznej wracamy do wydarzeń które miały miejsce. W tamtym czasie był to koniec zlodowacenia. Obecnie może być początek zlodowacenia. Emisje gazów cieplarnich nie mają na to wpływu. A zwłaszcza odchody czy gazy krów czy innego robactwa. Celem 12,7 planety Nibiru jest pokazanie popełnionych błędów polityków na przestrzeni tysiącleci. W Kryształowej Czaszce twórca w wymiarach zapisał bardzo ważne informacje dotyczące obecnych wydarzeń. By przedstawić myśli opini publicznej. Od znalezienia Kryształowych Czaszek minęło sporo czasu. Po drodze aktywność słoneczna w 2010 roku ujawnia interesujące liczby. Jak to się stało że aktywność słoneczna podobnie jak dane z Kryształowej Czaszki ujawniają tą samą liczbę 127? Odnosi się to do wydarzeń które będą miały miejsce na Ziemi. Tą liczbę 12,7 zaznaczę gwiazdką dla orientacji czytelnika pod punktem pierwszym oraz drugim.

Porównanie:
1. Aktywność słoneczna
11 listopad 2010 rok: - 588 st. C   + 85 st. C    { - 127*     + 27 }.
2. Kryształowa Czaszka

Właściwości:
a. - waga 5200 g. - ponad 5 kg.
b. - szerokość i wysokość - 12,7*  { 127* }  12 + 7 = 19.
c. - długość - 17,8      17 + 8 = 25     25 cykl słoneczny
d. - stała temperatura duszy 21 st. C. oraz waga duszy 21 gram.


W liczbie 127 zapisano czasy ostateczne. Pierwotna odległość naszego Księżyca od Ziemi wynosiła 360 tys km. Był to tak zwany początek. To równowartość 360 stopni. To początkowa odległość Ziemi do Księzyca. Ta odległość 360 000 tys km od Ziemi do Księżyca na przestrzeni milionów lat była stała. Miało na to wpływ bardzo silne pole magnetyczne Ziemi. Z biegiem setek milionów lat Księżyc stopniowo zaczął się oddalać od naszej planety. Aby doszło do końca tego świata Księżyc musi pokonać długość ziemskiego równika 40 tys km. Ten proces trwa 518 milionów lat. Więc do początkowej odległości Księżyca od Ziemi 360 tys km dodam 40 tys km z ziemskiego równika to otrzymam końcową odległość Ziemi do Księżyca 400 tys km. Gdy Księżyc pokona tą odległość to nastąpi rotacja Księżyca za sprawą 12,7 planety Nibiru. Pisałem o rotacji planet w mojej książce. Więc dla mnie temat jest znany. Między innymi taka rotacja księżyca ma miejsce przy naszej planecie Ziemi co 518 mln lat. Jakie zmiany zachodziły na naszej Ziemi na przestrzeni setek tysięcy lat? Już wyjaśniam. Bardzo ważną informację odczytałem z naszej Gwiazdy w dniu 13 stycznia 18 lutego oraz 17 kwietnia 2022 roku. W tamtym czasie doszło do eksplozji na Słońcu gdzie długość wystrzelonej flary miała długość 400 tys km. Było to potwierdzenie końcowej odległości Ziemi do Księżyca 400 tys km w końcowym etapie podróży Księżyca w koło naszej planety. Gdy dodałem liczbę 400 z wystrzelonej flary do pierwotnej odległości Ziemi do Księżyca 360 km to otrzymałem odległość 360 400 km. Następnie od całkowitej odległości Ziemi do Księżyca 400 tys odejmę 360 400 to otrzymam kosmiczną zagadkę Wszechświata 39 600 lat. { 400 000 - 360 400 = 39 600 }. W tamtym czasie doszło do odwrócenia pola magnetycznego Ziemi.  
Źródło: Dziennik naukowy: https://dzienniknaukowy.pl/planeta/odwrocenie-pola-magnetycznego-42-tys-lat-temu-moglo-spowodowac-masowe-wymieranie
Podobną datę tylko 396 tys lat temu już przedstawiłem na blogu. Był to tak zwany początek. Więc wracamy do początku. 125 tys lat temu Polskę nawiedził lodowiec. Zatrzymał się pod Warszawą na 52 równoleżniku - 21 południku. W tej liczbie 52 oraz 21 jest zapisany początek zlodowacenia 125 tys lat temu. Ten proces zlodowacenia trwał 100 tys lat do około 12,500 lat. Co się w tym czasie działo na terenach Polski. Otóż wartość liczby 125 czytana z prawej do lewej przedstawia kolejna datę 521 tys lat. Od tej daty odejmę 125 tys lat. { 521 000 - 125 000 = 396 000 lat } Tu na Ziemi wszystko się zaczęło 396 tys lat temu. Początkowa odległość Ziemi do Księżyca wynosi 360 tys km. To równowartość 360 stopni. Końcowa odległość wynosi 400 tys km. Różnica pomiędzy końcowa odległością a początkującą wynosi 40 tys km. To równowartość ziemskiego równika 40 tys km. { 400 000 - 360 000 = 40 000 km }. Początkowa odległość Księżyca od naszej Ziemi wyności 360 tys km. Cały proces oddalania Księżyca od Ziemi trwa 518 mln lat. Tą liczbę 518 wyliczyłem na 7 lipiec 2010 rok dzień budowania mojej piramidy z 239 bloków.


7 lipiec 2010 rok: - 518 st. C   + 1 st. C    { + 2   - 1 }.


Nasz Satelita obecnie oddala się od naszej planety o 3,8 cm na rok. W końcowej fazie nastąpi przyspieszenie oddalania naszego Księżyca od Ziemi do 5,6 cm. To będzie znaczna różnica. Na 2021 rok wyliczyłem z liczba aktywności oraz Tabeli Galerii koniec świata w liczbie 4,663 na 20 marzec 2021 rok. Obecnie nasz Księżyc oddalony jest od Ziemi o 384 400 km. Od tej daty odejmę początkową odległość 360 tys lat. To otrzymam 24 400 lat. { 384 400 - 360 000 = 24 400 km } Do 2021 roku Księżyc oddalił się od Ziemi o 24 400 tys km.  Różnica którą ma jeszcze pokonać to 15 600 km. 40 000 - 24 400 = 15 600 km czyli 15 600 lat. Musiałem uwzględnić liczbę z aktywności słonecznej 127 oraz twórcy Kryształowej Czaszki 12,7. Obie liczby przedstawiają jedną datę 12,700 lat. Nasz Księżyc ma do pokonania jeszcze 15 600 lat. Obie daty się nie spinają. Powstała różnica { 15 600 - 12 700 = 2900 lat }. Od końcowej daty 15 600 lat odjąłem 12,700 lat i otrzymałem 2900 lat. Ta data 2900 lat wynikła z przyspieszenia oddalania Księżyca od naszej planety w końcowej fazie do 5,6 cm na rok gdy przyciąganie ziemskie będzie bardzo niestabilne. Więc Księżyc będzie zwiększał swoją odległość do naszej planety do 5,6 cm. 12 700 - 2900 = 9800 lat. Po 9800 latach proces przyspieszania oddalania Księżyca od Ziemi będzie się zwiększał. Zaznaczam cofamy czas nie przyspieszamy. Na przestrzeni jednego pokolenia ten proces oddalania Księżyca od Ziemi nie będzie widoczny, lecz na przestrzeni tysiącleci tak. Z tego wynika że koniec tego świata zostanie przyspieszony o 2900 lat. Z 15 600 lat do 12 700 lat. Od 11 listopada 2010 roku upłynęło 13 lat. Więc do końcowej daty pozostało 12 687 lat. Tabela Galerii kończy się na 2027 roku. Więc pozostało tylko 4 lata. W tej dacie jest zapisana normalizacja na Ziemi lub koniec jakiegoś etapu życia. Taki obraz pokazują liczby z Tabeli Galerii, aktywności słonecznej oraz Kryształowej Czaszki. Twórca czaszki wiedział co się szykuje na Ziemi i ukrył te informacje pod liczbą 12,7. Oszuści z Unii Europejskij potrafią wmówić społeczeństwu, że mamy ocieplenie klimatu. Zmiany jeżeli zachodzą to dzięki bagatym, którzy na zamówienie zmieniają pogodę.

Chcą żyć w dostatku i żerować na biednych. Tak było od początku świata.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page