top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Jeśli podoba Ci się to co robię i nie jest Ci obojętny los mojej strony to proszę abyś wspomógł mnie poprzez wpłatę dobrowolnej kwoty, która pomoże mi w kontynuacji tworzenia i prowadzenia strony. Z góry dziękuję!


PKO BANK POLSKI  - Oddział
uL. Horoszkiewicza 2b, 45-301 Opole
NR. rachunku: 97 1020 3668 0000 5002 0363 1553
Nazwisko: SUSKI RYSZARD
Tytułem: na utrzymanie strony

* * *

Największe zagrożenie kosmiczne asteroidy z 27 maja przełoży się na zagrożnie ziemskie po 100 dniach na 7/8 września 2022 r.
(poniedziałek, 30 maja 2022)


 

Przeloty ciał niebieskich w bliskiej odległości od naszej planety są zwiastunem katastrof ziemskich. Tak będzie w tym roku. Przelot największej asteroidy z 27 maja po 100 dniach może zagrozić całej Europie. Będzie to największe zagrożenie ziemskie jakie dotychczas było zapisane w historii. O tym świadczy największa asteroida o średnicy 1078 metrów która przeleciała 27 maja 2022 roku najbliżej naszej planety Ziemi. Suma liczb z tej asteroidy 1078 da mi dwie liczby: 25 oraz 16. Wpisują się one w dwa południki 25 oraz 16. Czytając z prawej do lewej będziemy mieli 52 oraz 61 południk w Rosji. { 10 + 7 + 8 = 25 }. Jeden za Polską granicą na 25 południku w Białorusi. Trzeba się liczyć z największym atakiem ze strony Białorusi oraz Rosji na Polską granicę 8 września 2022 roku. Drugi to 16 południk w zachodniej Polsce { 1 + 7 + 8 = 16 }. Potwierdza to wydarzenie 28 maj 2022 rok. Godzina 13:10 raptowny spadek temperatury w cieniu o 2,5 st. C do godziny 13:30. Przełoży się to na wydarzenia po 100 dniach na 8 wrzesień 2022 rok. Raptowny spadek temperatury informuje o nawałnicy: trąbie powietrznej, huraganoweych wiatrach, burzach, trzęsieniach ziemi, aktywnych wulkanach oraz eksplozji metanu w kopalni. Zastrzegam sobie pomyłkę +/-1 dzień. W artykule z 14 marca 2022 roku przedstawiłem niebezpieczne dni dla naszego życia społeczno - politycznego. Tego dnia na blogu przedstawiłem kolejną niebezpieczną datę na 8 wrzesień 2022 rok. W pierwszej kolejności po 100 dniach od 27 maja będziemy mieli 7/8 wrzesień 2022 rok. Rozbłysk słoneczny z 10 maja przedstawia tą samą datę 8 wrzesień 2022 rok wraz z przelotem asteroidy z 27 maja 2022 roku. Kumulują one jedną datę 8 wrzesień 2022 rok. Uwaga największy rozbłysk słoneczny z 10 maja oraz największa asteroida z 27 maja 2022 roku nawiązuje do największego wydarzenia w historii. Przypadnie to na 8 wrzesień 2022 rok. Ten dzień może pociągnąć za sobą zniszczenia. Co ma wspólnego najwiąksza asteroida z 27 maja z 7 września 2022 rok? Wpisuje się w wydarzenia ziemskie we wrześniu. Od rozpoczęcia wojny na Ukranie 24 lutego 2022 roku do 7/8 wrzesnia 2022 roku minie dokładnie 193 dni. Największa asteroida z 27 maja jest informatorem i może mieć wpływ na wydarzenia z 8 wrzesnia 2022 roku. Z zakończeniem wojny. Na 27 maj 2022 rok aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe od zmiany pogody " 0 " 27 maj po północy do zmiany pogody " 0 " 28 maja przed północą. O tym informują liczby w nawiasie poniżej.
Pomiędzy jednym zerem a drugim zerem jest wyszczególniony tylko jeden dzień. To ciekawe. Być może w tym dniu przetoczy się jak zakładam największa trąba powietrzna jaką odnotowała historia lub eksploduje bomba atomowa. Mamy tu do czynienia z największym wydarzeniem w historii po 100 dniach od 27 maja 2022 roku. Przypadnie to na 7 wrzesień 2022 rok. O tym świadczą dwa największe wydarzenia które przedstawiłem.


1. 26 maj 2022 rok: + 373 st. C     - 12 st. C     { - 3         0 }.
2. 27 maj 2022 rok: + 371 st. C     - 11 st. C     { - 2      - 1 }.
3. 28 maj 2022 rok: + 369 st. C     - 11 st. C     { - 2        0 }.


Szczególne wydarzenie aktywność słoneczna przedstawia pod punktem drugim w dacie 27 maj 2022 rok. Od północy 27 maja 2022 roku do północy 28 maja 2022 roku, czyli jedna doba. Pod liczbą 11 kryje się numer naszego Księżyca. On ma wpływ na nasze życie społeczne. Wskazując tym samym na naszego sąsiada Niemcy na 11 południku. Jednym słowem Niemcy po sąsiedzku zawsze znaleźli polityków w Polsce polityków którzy czyścili im buty. Tak było od zarania dziejów w tysiącletniej historii. Aktywność słoneczna ujaniła że Niemcy zawsze wkładali kij w mrowisko przy konfliktach w Europie. Mają to zapisane w genach liczby 11. Przelot największej asteroidy z 27 maja po 100 dniach pokrywa się z wydarzeniami nie tylko na Ukrainie. Minusowe liczby w nawiasie informują o niebezpieczeństwie na 1,2,3 południku na zachód od Greenwich. Lokalizuje to mi Hiszpanię, Francję, Portugalię. Państwa przylegające do Oceanu Atlantyckiego mogą być zagrożone. Tabela Galerii przedstawia następujące wartości liczbowe na 8 sierpień 2022 rok:


4. Prawa strona: R.S. 65.7581     {  44  0  22 }     6.


W liczbie 44 z 22 numeracji w nawiasie na 2022 rok można odczytać wiek prezydenta Ukrainy Żełeńskiego oraz prawdopodobny zamach na jego życie. Informuje o tym parna liczba 44 na 8 sierpień 2022 rok. Podobne zdarzenie miało miejsce w 44 roku kiedy to zamordowano Juliusza Cezara. Czy z podobnym wydarzeniem spotkamy się w obecnych czasach? Suma plusowych liczb z 27 maja { + 371 } { 3 + 7 + 1 = 11 } da mi liczbę 11. Wskazując tym samym na centralne Niemcy. O tym nikt nie pisze i nie mówi. W Niemczech obecnie umiera najwięcej zaszprycowanych na urojoną pandemię Covid-19. A w Rezolucji Rady Europy było jasno napisane jak pod słońcem że szprycowanie było dobrowolne. Suma plusowych liczb z podpunktu 3 28 maja po zsumowaniu da mi liczbę 16. { 3 + 6 + 9 = 18 - 2 = 16 }. Lokalizuje to mi zachodnią Polskę na 16 południku. Miejsce częstych trzęsień ziemi nieopodal Polkowic. Suma minusowych liczb z nawiasu przedstawia na wykresie literkę " W " pod linią Słońca, wskazując na wybuch pod poziomem zero, przykładowo w kopalni. Wartość liczby 11 informuje o odległości asteroidy od pomiędzy Ziemią a Księżycem.     Źródło: spaceweather.com. podaje wielkość asteroidy, oraz prędkość przelatującej obok naszej planety ziemi.  Średnica tego obiektu wynosi 1078 metrów. Po 100 dniach od 10 maja będę miał 20 sierpień 2022 rok. Po 25 dniach od 20 sierpień 2022 roku będę miał 15/16 wrzesień 2022 rok. Z kolei ten dzień cofa wydarzenioa o 7 dni. Wskaszując na 8 wrzesień 2022 rok. Wartość liczby 7 wskazuje 7 strefę czasową oraz 7 południk w Niemczech gdzie mieści się najgroźniejszy wulkan w Europie, który zagraża całej Europie. Dodatkowo wartość liczby 7 lokalizuje 7 strefę czasową na zachód od Greenwich oraz najgroźniejszy wulkan w Stanach Zjednoczonych Yellowstone. Na wschód w 7 strefie czasowej lokalizuję Indonezję. Na której to wyspie mieszczą się  bardzo groźne wulkany. Wielkość asteroidy wpisuje się największe wydarzenie historyczne być może wulkaniczne.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page