top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Jesienne niespodzianki.

(wtorek, 30 września 2014)

 

Po kilkumiesięcznym spokoju na Słońcu doszło do eksplozji 10/11 września, tak jak informowałem dnia 8 sierpnia 2014 roku. Potwierdza to również NOAA/Space Weather Prediction Center.

 

źródło: http://www.swpc.noaa.gov/today.html#xray - wykresy na blogu.

 

Wartość liczby + 234 wpisano w eksplozje słoneczne 10/11 września 2014 rok. Informuje ona nie tylko o trzęsieniu ziemi ale również o planecie oddalonej o 234jednostki astronomiczne od znanego nam Układu Słonecznego. Ma ona wielki wpływ na los człowieka na naszej Ziemi. Nasza Gwiazda zaprogramowała w swoim komputerze zmiany na wschodzie Ukrainy, a ziemskie " roboty " zrealizują ten plan. Odnosi się to także do Bliskiego Wschodu. Również z tej liczby odczytuje się informację o zbliżającej się asteroidzie do naszej Ziemi lub innych ciał niebieskich za 718 dni. Tym razem przy najwyższej aktywności słonecznej zlokalizowałem miejsce na Dalekim Wschodzie w okolicach Filipin oraz Indonezji. Wartość liczby " 0 " w dniu 16/17 września informuje o wydarzeniach w tamtym rejonie. Miało tam miejsce trzęsienie ziemi przy nie najwyższej aktywności słonecznej: + 360 jak na miesiąc wrzesień.

 

 

M 6,7 - GUAM REGION - 2014-09-17  godz: 06:14:46  UTC.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthgake.php?id=400236

 

Powtarzająca się wartość liczby + 234 informuje o spadku temperatur, a to ciągnie za sobą kolejne trzęsienia Ziemi. Tak taż się stało już 8 września temperatura zaczęła spadać z około 30 stopni C w cieniu do około 20 stopni C. W tej dacie zapisano ważne wydarzenie na Ziemi. Eksplozje na Słońcu 10/11 września zostały przesunięte na kolejne 100 dni do 20 grudnia 2014 roku. Od 27 września do 17 listopada 2014 roku pozostało około 50 dni. Współrzędne geograficzne z aktywności słonecznej z listopada + 444 informują o kolejnych wydarzeniach na Zakaukaziu. Do 17 listopada pozostało już niewiele czasu, będzie można wtedy ocenić zamiar trzech czwórek. Warto przypomnieć że już 29 czerwca 2014 roku wspominałem o tym na blogu, to jest 70 dni przed wydarzeniem na Słońcu 10/11 września 2014 roku. Tym razem plazma słoneczna po eksplozji na Słońcu trafi prosto w Ziemię w okolice Filipin. Wartość liczby zero przypadła na 16 wrzesień i informuje o wydarzeniach w tamtym rejonie, przed średnią aktywnością słoneczną + 360 stopni w dniu 17 września 2014 roku. Nasza Gwiazda posiada takie same współrzędne geograficzne co nasza Planeta Ziemia. Eksplozja na Słońcu w dniu 10/11 września 2014 roku miała miejsce w okolicy + 128 południka słonecznego oraz - 18 równoleżnika. Wydarzenia z naszej Gwiazdy przenoszone są na Ziemię w ciągu kilku dni, informując o przyszłych wydarzeniach w wyliczonym miejscu na Dalekim Wschodzie przy 128 południku oraz 18-tym równoleżniku ziemskim. W wyliczonym rejonie doszło do średniego trzęsienia ziemi M 6,7 stopnia w skali R. 17 września 2014 roku o godz: 06:14:46 UTC. Z miesiąca na miesiąc aktywność słoneczna ciągle wzrasta. To ona ma wpływ na trzęsienia ziemi, wzrastająca aktywność słoneczna musi mieć kiedyś koniec. Nagromadzona aktywność słoneczna w końcu musi eksplodować a skutki tego będą katastrofalne. Już 16/17 grudnia aktywność słoneczna wyniesie 496 jednostek. Na dzień dzisiejszy można wymienić dwie daty 16 czerwiec oraz 16 wrzesień 2016 rok jak wspominałem na blogu z których odczytałem zagrożenie z Kosmosu. Do końca roku pozostały jeszcze 3 miesiące, które mają podobną wartość liczby " 0 " przy najwyższej aktywności słonecznej 16/17 dnia miesiąca. Ostatecznie z kalendarza 7 metrów 18 cm można odczytać czy dany obiekt z kosmosu zagraża naszej Ziemi. Wykres przedstawia wydarzenie z 8 września 2014 roku - Nikaragua.

 

 

Sobota 17 maj 2014 rok.

Nasz los zapisany w liczbach

 

Cofnąłem się w czasie aby spróbować rozwiązać niewyjaśnioną zagadkę którą publikowałem 60 dni przed 17 lipca 2014 roku. Tytuł nawiązuje do losu człowieka zapisanego w liczbach. Przy 49 układzie planetarnym w Tabeli Galerii zapisałem datę wyliczoną z naszej Gwiazdy - 14 lipiec 2011 rok. Zaznaczyłem w tamtym czasie, że data 14 lipiec wiąże się z przekazem ważnej wiadomości. W piramidzie Cheopsa: kąty, minuty, stopnie skrywają bardzo ważną zagadkę. 14 kwiecień 2010 rok + 1440 dni = 14 lipiec 2014 rok. Od 14 kwietnia do 17 lipca mija dokładnie 93 dni. 14 kwiecień 2010 rok to data eksplozji wulkanu na Islandii. Wartość liczby 93 wpisano w Korytarz Wstępujący długości 39 metrów i odpowiada planecie Wenus. Planeta  Wenus od początku jej istnienia informowała o katastrofach na Ziemi. Szczegóły w książce pt: " Bitwa z Gwiazdami ". Analizując informacje zapisane 17 maja 2014 roku doszedłem do wniosku że nasza Gwiazda informowała o katastrofie na dzień 17 lipca nad Ukrainą. Nasz los zapisano w liczbach i tej woli nie zmienimy. Opisane wydarzenia ze wskazanym miejscem zostały wyliczone z temperatur słonecznych. Nawiązują do trzęsień ziemi, eksplozji wulkanów, obiektów z kosmosu. Każda wartość liczby zero " 0 " przy najwyższej aktywności słonecznej informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce i nie tylko.

 

Październik

 

Co nas czeka w najbliższych miesiącach. Z temperatur słonecznych odczytałem różne zdarzenia na Ziemi od początku października do końca grudnia. Oto wartości liczbowe z których odczytuję zagrożenia na Ziemi.

 

 

2 październik: 0 2/3 październik: - 5, - 1

3/4 październik: + 14, + 1 4/5 październik: + 18, + 1

5/6 październik: - 2, + 1 6/7 październik: - 10, + 2

7/8 październik: - 59, + 1 8/9 październik: + 44, + 1

9/10 październik: - 19, - 1 10/11 październik: + 74, - 13

11/12 październik: + 44, - 2 12/13 październik: + 6, - 1

13/14 październik: + 1, - 1 14/15 październik: + 38, 0

 

 

Najwyższa aktywność słoneczna 16 października wynosi: + 422, - 19, = + 403.

W aktywność słoneczną wpisane są planety z naszego Układu Słonecznego oraz naszej Galaktyki.

 

Zsumowana wartość liczb plusowych od 2 października do 14/15 października wynosi: + 246.

Zsumowana wartość liczb minusowych wynosi: - 114.

 

Przedstawiają one współrzędne geograficzne naszej Ziemi oraz monitorują o niebezpieczeństwie oraz opadach deszczu. Zsumowane wartości minusowe informują o wydarzeniach na - 114 południku na zachód od Greenwich Ameryka Północna może to być 41 równoleżnik na północ lub na południe. Lokalizacja okolice Parku Narodowego Yellowstone, lub południe Chile. Może w tym rejonie dojść do trzęsień ziemi lub innych wydarzeń w tym rejonie. Powtarzająca się liczba: + 1, oraz - 1 informują o wydarzeniach w środkowej Europie również w Polsce od 2 października do 15 października 2014 roku. Warto zwrócić uwagę na 5 październik 2014 rok w Polsce. 16/17 październik spadek aktywności słonecznej z liczby: + 422  -19 = + 403 informuje o kolejnym niebezpieczeństwie na Ziemi.

 

 

16 październik: 0

16/17 październik: - 9, + 1

17/18 październik: - 44, + 2

18/19 październik: - 32, 0

 

{ - 9 + - 44, + - 32 } = - 85 południk.

{ + 1, + 2 } = + 3 równoleżnik.

 

Zsumowane wartości plusowe oraz minusowe przedstawiają wydarzenia na - 85-tym południku oraz + 3-im równoleżniku. Lokalizacja okolice Ekwadoru w Ameryce Środkowej w zaznaczonym miejscu dojdzie do ważnego wydarzenia. Spadek aktywności słonecznej oraz eksplozja na Słońcu około 20/21 października informuje o kolejnym ważnym wydarzeniu w tamtym rejonie. Na 19 październik wyliczyłem trzęsienie ziemi w Polsce. Eksplozja na Słońcu od 20 do 23 października 2014 rok także wpłynie na trzęsienia ziemi w Polsce.

 

 

19 październik: 0

19/20 październik: - 41 , + 3

20/21 październik: - 2, + 5

21/22 październik: + 6, + 1

22/23 październik: + 6, 0, 0, 0, - 4, 0

 

Zsumowana wartość liczb plusowych wynosi: + 21.

Zsumowana wartość liczb minusowych wynosi: - 43.

 

Przy założeniu jeżeli wartość liczby plusowej + 21 informuje o południku a wartość liczby - 34 o równoleżniku to teoretycznie zlokalizujemy Półwysep Bałkański. Może tam dojść do trzęsień ziemi oraz nieprzewidzianej eksplozji wulkanu na terytorium Grecji. Teoretycznie tak może być. Ten proces może trwać do 30 października. Powtarzające się wartości zerowe informują o ochłodzeniu.

 

 

29 październik: 0

29/30 październik: - 14, + 1

30 październik/1 listopad: + 23, - 2

1/2 listopad: + 18, - 1

2/3 listopad: - 7, - 1

3/4 listopad: + 3, 0

 

Zsumowana wartość liczb plusowych wynosi: + 45.

Zsumowana wartość liczby minusowej wynosi: - 25.

 

Po pierwsze wartość liczby + 45 informuje o wielkim niebezpieczeństwie, czytana z prawej do lewej przedstawia dwie wartości: + 45 oraz + 54. W liczbie 54 zawarta jest tu podstawa piramidy Cheopsa o powierzchni 5,4 ha. Podstawa piramidy to nasza Ziemia. Wartość jednej liczby nawiązuje do dwóch Księżyców z wyliczoną liczbą + 18. + 45 południk przy - 25 oraz 52 równoleżniku wskazują jednocześnie dwa miejsca zapalne na Ziemi. Pierwsze okolice Iraku na południu oraz na północy okolice Kamyszyn nad Wołgogradem w Rosji. Wartość liczby + 45 nawiązuje do planety która ostrzega przed niebezpieczeństwem. Wartość liczby + 18 to południk wpisany w Opole i informuje o ważnym wydarzeniu. Może to być bardzo ciepły dzień 1 listopad 2014 rok z temperaturą + 18 stopni C, noc ze spadkiem temperatur do minus 1 stopień C. Tak pokazują liczby. W poprzednim przypadku planeta oznaczona liczbą + 45 informowała o wydarzeniach z zestrzelonym samolotem 17 lipca 2014 roku. Ta sama wartość liczby 45 informuje o zbliżającym obiekcie z kosmosu. W zlokalizowanym miejscu może dojść do zestrzelenia samolotu na Irakiem. To jest moja teoria. Do wyliczonej wartości można zastosować wzór, który po informuje o następnym wydarzeniu ziemskim.

 

Aktywność słoneczna

 

 

17 wrzesień aktywność słoneczna wynosi + 360 jednostek.

17 październik aktywność słoneczna wynosi + 422 jednostki.

17 listopad aktywność słoneczna znacznie wzrosła i wynosi + 467 jednostek.

17 grudzień aktywność słoneczna ponownie wzrosła i wynosi + 496 jednostek.

 

Różnica od września do grudnia wynosi + 136 jednostek. Skala porównawcza znaczny wzrost aktywności słonecznej od 17 września do 17 grudnia. Wartość liczby + 136 informuje o południku na Dalekim Wschodzie, jak również o opadach.

 

 

9 listopad: 0

9/10 listopad: - 22, - 2

10/11 listopad: + 89, - 13

11/12 listopad: + 8, - 1

12/13 listopad: + 2, - 1

13/14 listopad: + 5, - 1

14/15 listopad: + 35, 0

 

17 listopad w tym dniu występuje najwyższa aktywność słoneczna + 467, - 18, + 449 oraz spadek o -18. Zsumowane liczby z temperatur słonecznych plusowe oraz minusowe dały dwie liczby: w minusie - 40 równoleżnik oraz w plusie + 139 południk. Tym razem zlokalizowane miejsce informuje o Dalekim Wschodzie przy 139 południku oraz 40 równoleżniku. Lokalizacja okolice Japonii, może tam mieć miejsce silne trzęsienie ziemi, lub eksplozja wulkanu przed najwyższą aktywnością słoneczną. Wartość liczby zero przypadła na kilka dni przed najwyższą aktywnością słoneczną można się spodziewać w tej okolicy trzęsień ziemi. Warto zwrócić uwagę na to iż w listopadzie na Słońcu będą zachodziły bardzo wielkie zmiany, które ciągną za sobą zniszczenia na ziemi. Zaburzenia na Słońcu będą o wiele większe niż w poprzednich miesiącach. Plazma słoneczna po eksplozji na Słońcu trafi prosto w wyliczone miejsce, okolice Japonii. Tym razem aktywność słoneczna znacznie wzrosła w porównaniu do września. Przy aktywności słonecznej występuje liczba -18 która powiązana jest z 35 układem planetarnym. W tym przypadku mamy dwa zagrożone miejsca, okolice Japonii oraz okolice Filipin przy 139 południku. Wymienione miejsca informują o trzęsieniu ziemi w tamtym rejonie lub eksplozji wulkanów.

 

 

17 listopad: 0

17/18 listopad: - 41, + 2

18/19 listopad: - 40, 0

 

Tym razem z Dalekiego Wschodu zagrożenie przeniesione jest do Ameryki Środkowej: lokalizacja na - 81 południku oraz + 2 równoleżniku, teoretycznie na równiku. Zagrożone miejsce okolice Ekwadoru. W tym przypadku wartość liczby - 81 ma się tak samo jak masa Ziemi do Księżyca w liczbie 18. W tym przypadku nasz Księżyc ma wpływ na niebezpieczeństwo trzęsienia ziemi. Ta sama historia może powtórzyć w następnych dniach w tym rejonie. 17 listopad monitoruje wydarzenia na 14 południku oraz 41 równoleżniku (Włochy), natomiast 19 listopad informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce.

 

 

25 listopad: 0 25/26 listopad: + 11, + 2

26/27 listopad: + 9, + 1 27/28 listopad: - 26, + 1

28/29 listopad: - 9, + 4 29/30 listopad: - 15, - 4

30 listopad 1 grudzień: + 17, - 3 1/2 grudzień: + 16, - 2

2/3 grudzień: - 10, - 2 3/4 grudzień: + 4, 0

 

Zsumowane wartości minusowe oraz plusowe dały liczby: + 65 południk oraz 71 równoleżnik { + 65 x -17 }. Tym razem zlokalizowane miejsce zostało wyliczone oraz opisane. Islandia - w tamtym rejonie 3/4 grudnia 2014 roku może mieć miejsce trzęsienie ziemi połączone z eksplozją wulkanu. O niebezpieczeństwie w tamtym rejonie już wspominałem na blogu.

 

 

10 grudzień: 0

10/11 grudzień: + 97, - 8

11/12 grudzień: + 48, - 1

12/13 grudzień: + 8, - 1

13/14 grudzień: + 8, - 1

14/15 grudzień: + 10, 0

 

Zsumowane temperatury plusowe: { + 97, + 48, + 8, + 8, + 10 = } + 171

Zsumowane temperatury minusowe: { - 8, + - 1, + -1, + -1 } + - 11

 

Wysokie wartości liczb plusowych informują o zmianie pogody oraz opadach.Tak może być już około 10 grudnia. Małe wartości liczb - 1 informują  o niebezpieczeństwie w Europie również w Polsce. Dodane wartości liczb plusowych informują o + 171 południku na dalekim wschodzie oraz - 11 równoleżniku. Lokalizacja to wyspy po obu stronach równika: Marsala lub Kiribati. Prawdopodobnie dojdzie tam do trzęsienia ziemi. Podobnie jak w poprzednich dwóch miesiącach aktywność słoneczna znacznie wzrosła do 16/17 grudnia i wynosi 496 jednostek. Wartość liczby 96 oraz jej zmienna 69 informują o niebezpieczeństwie. Spójność liczb może informować o ofiarach na Ziemi oraz zderzeniu dwóch obiektów np. czegoś z Ziemią. 16 grudnia podobnie jak 16 listopada występuje potrójna wartość liczby + 444. Prawdopodobnie kolejna informacja na Zakaukaziu. 18 grudzień z wartości liczbowej 441 można odczytać zagrożenie na Morzu Śródziemnym oraz środkowych Włoszech.

 

Na koniec wartość liczb w aktywności słonecznej ma bardzo duże znaczenie. Informuje o przeróżnych zagrożeniach ziemskich. Po raz pierwszy wartość liczby + 234 wystąpiła w obliczeniach z 5/6 maj 2014 roku. W tym dniu doszło do wojny na wschodzie Ukrainy. Po raz ostatni wartość liczby + 234 została wyliczona na 10/11 września i opublikowana na blogu. Informowała prawdopodobnie o zakończeniu wojny na wschodzie Ukrainy, jak dalej będzie zobaczymy. Jedno jest pewne obserwatorzy OBWE mogą pracować na terytorium Ukrainy w miejscu zestrzelonego samolotu 17 lipca 2014 roku.

 

Na 30 grudzień 2014 rok odczytałem piramidę słoneczną, która wyniesie w południe + 27 stopni C w słońcu.

 

 

Wtorek 29 lipiec 2014 rok

Historia pisana przez Słońce

 

Dwa miesiące przed 28 września zaznaczyłem trzęsienie ziemi w Polsce. Zacytuję cały tekst odnośnie trzęsienia ziemi, opisany na tamten czas: " 18 czerwiec dwa dni przed przebiegunowaniem wiosenno - letnim. Nasza Gwiazda rejestruje mające nastąpić bardzo ważne wydarzenie w trzęsieniu ziemi od godz: 10:45 do godz: 13:30 ".

 

18 czerwiec + 100 dni = 28 wrzesień 2014 roku. Na ten dzień wyliczyłem trzęsienie ziemi w Polsce z następujących liczb: { - 10, + 2, - 17, 0 }. Liczba zero lokalizuje trzęsienie ziemi w Polsce.

 

 

a. 26/27 wrzesień: + 4, 0

b. 27/28 wrzesień: - 10, + 2

c. 28/29 wrzesień: - 17, 0

d. 29/30 wrzesień: - 14, + 2

e. 30 wrzesień/1 październik: + 32, 0

 

 

Wartość liczby zero informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce.

 

1. M 3.2 - Polska - 27.09.2014   02:07:24  UTC  lokalizacja okolice Katowic - Babic - Polska

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=401691

 

 

2. M 3.0 - Polska - 29.09.2014  15:41:19   UTC  lokalizacja okolice Lubina.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=402001

 

 

3. M 3.0 - Polska - 29.09.2014  16:19:20  UTC  lokalizacja okolice Polkowic.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=402006

 

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page