top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

29 październik 2022 rok ostrzega przed trzęsieniem ziemi w Polsce na 20 czerwiec 2023 rok.
(piątek, 31 marca 2023)

 

 

Obiekt kosmiczny 203 z niebios może nam przynieść potop na Ziemi. Więc uzupełni braki wody pitnej na Ziemi. Do tego tematu na 20 czerwiec 2023 rok muszę dopisać jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie. Otórz Jowisz ostrzega przed trzęsieniem ziemi w Polsce do 5 stopni w skali R. Wynika z układu planet. 17 grudzień 2022 roku jest szczególny. Wydarzenia z tego dnia są wpisane na maj 2023 rok. Zacznę od wybuchów słonecznych które informują o niebezpieczeństwie po 265 dniach. Przypadnie to na 12 wrzesień 2023 rok. Możliwe trzęsienie ziemi z tsunami na Oceanie Spokojnym. Indonezja, Galapagos. Po 200 dniach od 17 grudnia 2022 roku odczytam 7 lipiec 2023 rok. Podobnie jak w 1997 roku. Na 15 wrzesień wyliczyłem obiekt kosmiczny w szczególnym miejscu w kosmosie. Informuje o trzęsieniu ziemi do 9 stopni w skali R. Może być zrealizowane 15 wrzesnia lub przesunięte o 307 dni. Przypadnie na 22 lipiec 2024 rok. Lokalizuje mi północne tereny Ameryki Północnej.
23 grudzień 2022 rok obiekt kosmiczny 149 metrów średnicy. Wskazuje Kuryle na 49 równoleżniku z trzęsieniem ziemi do 7,7 st. w Skali R. Po 149 dniach od 23 grudnia 2022 roku odczytam 22 maj 2023 rok oraz 6 sierpien 2023 rok. Na 22 maj wyliczyłem trzęsienie ziemi do 7,4 st w skali R. Informuje o tym także 7 marzec 2023 rok. 

Z kolei na 29 październik 2022 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
1. 29 październik 2022 rok: + 203 st. C     - 60 st. C    { - 9        + 3 }.


Suma minusowych oraz plusowych liczb po dodaniu da mi liczbę 263 { 203 + 60 = 263 }. Lokalizuje to mi dwa miejsca na mapie. Pierwsze Kiribati, Galapagos. W tym rejonie zatrzęsie ziemią nawet do 9 stopni w skali R. Po 263 dniach od 29 października odczytam 20 lipiec 2023 rok.

Na ten dzien wyliczyłem następujące wartości liczbowe: 
2. 20 lipiec 2023 rok: - 318 st. C      + 60 st. C       { + 32     - 28 }.

Liczby w nawiasie mają szczególne znaczenie. Do 20 lipca dodam plusową liczbę 32 o otrzymam 22 sierpień 2023 rok. Z kolei 22 sierpień cofa wydarzenia o 28 dni. Przypadnie to na 24 lipiec 2023 rok. Lokalizuje to mi Polskę. W tych dniach na lini Słońca spotykają się 4 planety. W roli głównej Saturn. Kreśląc trzęsienie ziemi do 6,1 stopnia w skali R. Być może w Polsce?

Na kolejne dni wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
3. 23 lipiec 2023 rok: - 350 st. C     + 33 st. C    { - 1     + 6 }.

Suma plusowych oraz minusowych liczb po dodaniu wskazuje Algerie w Afryce. Na południa Basen Mauretanski. Z trzęsieniem ziemi do 6 stopni w skali R.
Uwaga 24 lipiec 2023 rok przesuwa niespodziewanie wydarzenia o 6 dni na 30 lipiec 2023 rok.

Na 24 lipiec 2023 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
4. 24 lipiec 2023 rok: - 349 st. C    + 39 st. C    { 0    0 }.


Suma dodanych liczb 388 z 24 lipca { 349 + 39 = 388 } lokalizuje Turcję za 388 dni. Przypadnie to na 22 sierpień 2024 rok. Liczby w nawiasie przekazują szczególne informacje. Informują o sile trzęsienia ziemi. Zerowe wartości liczbowe w nawiasie z podpunktu 5 lokalizują miejsce trzęsienia ziemi do lini Słońca, miejsce badań Polska. Siła trzęsienia ziemi to 6,1 stopnia w Skali R. Terytorium Polski. { 9 + 7 = 16 }. To 16 południk Dolny Śląsk. Być może chodzi o przekręty społeczno-polityczne lub jakieś inne wydarzenie powiązane z wybuchem w Lubuskim. To jest krótko przed jesiennymi wyborami. Z kolei 29 październik 2022 rok informuje o wydarzeniu w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Czyli wielka tragedia. Sumując 20 czerwiec jak i 24 lipiec ostrzega przed bardzo silnym trzęsieniem ziemi nie tylko w Polsce. Ja do liczb z aktywności słonecznej napisałem scenariusz. Zawsze na pierwszym miejscu stawiam na trzęsienie ziemi. Czy takie wydarzenie będzie miało miejsce zobaczymy. Pozostał jeszcze jeden dzień starego roku.

Na 25 grudzień 2022 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe:
5. 25 grudzień 2022 rok: + 146 st. C    - 76 st. C    { - 11     + 2 }.


Gdy do liczby z 25 grudnia dodam plusową liczbę 146 dni to odczytam 19 maj 2023 rok. Na 146 południku znajdują się: Kuryle, Japonia oraz Nowa Gwiena. Tu także zapisano trzęsienie ziemi do 8 stopni w skali R. Plus 2 dni.
Gdy zsumuje wymienione liczby to to otrzymam trzy dwójki 222 dni. Lokalizują mi Hawaje na 27 czerwiec 2023 rok.

Jeżeli Hawaje to trzęsienie ziemi do 8,1 stopnia w skali R.
6. 19 maj 2023 rok: - 277 st. C   + 53 st. C     { + 17     - 6 }.
7. 20 maj 2023 rok: - 294 st. C   + 47 st. C     { + 37     - 3 }.


Zsumowane oraz zminusowane liczby wskazały trzesienie ziemi lub wydarzenie w 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10 na 4 lipiec 2023 rok. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe.

Wydarzenia w 10 stopniowej skali informuja o wydarzeniu Boskim lub kościelnym.
8. 4 lipiec 2023 rok: - 343 st. C   + 63 st. C    { + 1     - 10 }.


Z minusowej liczby 343 4 lipca wyliczyłem 11 miesięcy i 13 dni. Po dodaniu do kalendarza to odczytam 17 czerwiec 2024 rok. Suma plusowej oraz minusowej liczby po dodaniu da mi liczbę 406. Po dodaniu do 4 lipca 2023 roku 406 dni to odczytam 15 sierpień 2024 rok. Zlokalizuje to mi ponownie wschodnia Turcję na 35 południku oraz 35 równoleżniku w 2024 roku.


Tu zaznaczono wydarzenie w 10 stopniowej skali od 1 do 10.
9. 6 luty 2023 rok: + 103 st. C    - 193 st. C      { 0     - 1 }.


Ten dzień przejdzie do histori. Bardzo silne trzęsienie ziemi w Turcji odebrało życie 57 tys ludzi. Jezus ich zabiera prosto do swego Królestwa Niebieskiego { 29  0  57 } Obie liczby z nawiasu są wpisane w Królestwo Niebieskie. Zaś szkody oszacowano na około 110 miliardów dolarów. Pieniądze rzecz nabyta a życia ludzkiego nikt nie wróci. Taki dzień jak 6 luty 2023 rok powtórzy się po 300 dniach. Przypadnie to 6 grudzień 2023 rok. Tym razem okolice Ekwadoru, Peru, Kolumbia. Przewidziano dwa trzęsienie ziemi. Pierwsze do 7,9 stopnia w Skali R. Drugie 10 godzin później podobne jak w Turcji. Do tego trzesienia ziemi będę jeszcze wracał. Stykają się tam aż cztery płyty tektoniczne. To trzęsienia ziemi mogą trwać nawet do 4 dni.
Jestem coraz bliżej poznać Boskie dzieło trzęsień Ziemi. Artykuł ze środy 22 lutego 2023 roku. Wskazałem trzęsienie ziemi w Argentynie pod punktem 6. Cytuję: " wartość liczby 203 wpisana jest w południowy szyb z Komory Królowej. Odności się do życia papieża Franciszka. I wydarzeń na południe od równika Argentyna. Niepokój na Słońcu w górnej części tarczy słonecznej przełoży się na wydarzenia ziemskie od 22 do 26 marca 2023 roku ". Przedstawiłem cztery miejsca bardzo silnego trzęsienia ziemi na 22 marzec 2023 rok do 8,4 st. w Skali R. Między innymi Agrentyna.


Źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=1240553


M 6,4 - JUJUY, Argentyna - 22.03.2023, 16:00:33 UTC
Region: Argentyna
Lokalizacja: 23,565; 66,64 W
Głębokość: 220 km
Artykuł z poniedziałku 6 marca 2023 rok.

I jeszcze jedno trzęsienie ziemi które wyliczyłem z liczb aktywności słonecznej. Na 18 marzec 20233 rok. Cyt" ponieważ zbliża się 22 marzec 2023 rok, aktywność słoneczna wskazała północne rejony Ameryki Południowe. Scierają się tam cztery płyty tektoniczne. W tym miejscu dojdzie do bardzo silnego trzęsienia ziemi do 7,1 stopnia w skali R.

Źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=1238848

M 6,7 - W pobliżu wybrzeża Ekwadoru - 2023 -03-18   17:12:55 UTC
W pobliżu wybrzeża Ekwadoru
Lokalizacja: 2,755;   79,78  W
Głębokość: 80 km.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page