top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

18 lat badań - podsumowanie

(sobota, 03 maja 2014)

 

Badania naukowe służą do osiągnięcia wiedzy i postępu w danej dziedzinie.

 

Minęło 18 lat badań nad prognozowaniem pogody i przebiegunowaniami. Można powiedzieć że w tej dziedzinie mam wiele sukcesów. Droga nad badaniami nie była łatwa, zdarzały się potknięcia jak w każdej dziedzinie. Do szczególnych osiągnięć zaliczam: trzęsienia ziemi, eksplozje na Słońcu, eksplozje wulkanów, zmiany biegunów na Słońcu oraz na Ziemi, aktywność słoneczną oraz planety figurujące w układach planetarnych naszej Galaktyki, oraz te znajdujące się za naszym Układem Słonecznym. Głównym celem moich badań było rozwiązanie zagadki piramidy Cheopsa. Wiedza w niej zawarta przybliżyła mi budowę naszej Galaktyki oraz system powiązań pomiędzy wybuchami na Słońcu a trzęsieniami ziemi. Główną uwagę zwróciłem na liczbę 18, która jest wpisana w konstrukcję piramidy Cheopsa oraz 18-ty południk przecinający miasto Opole. Odwrotność tej liczby ma się jak masa Ziemi do Księżyca w liczbie 81. Rysunek 13 z 11 maja 2010 roku obrazuje ten szczegół. W liczbie 18 zapisano największe katastrofy na naszej Ziemi, które zabrały najwięcej istot ludzkich z tego świata. Kurs Wenus po tarczy Słońca zawsze skrywał tajemnice. Rozszyfrowanie zagadki było jednym z największych sukcesów, jak i stworzenie wzoru do odczytania katastrof na Ziemi. Pomógł mi w tym rys. 13 z 11 maja który powstał na bazie temperatur słonecznych.

 

Wzór: Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26

 

Przykłady z liczbą 18 przytoczyłem w książce pt: " Bitwa z Gwiazdami " oraz wiele innych rozwiązań które zapisano w Piramidzie Cheopsa. Powiązania liczby 18, zaznaczono również w źródło: Piramida Cheopsa - Wikipedia, wolna encyklopedia, oto cytat: " Prawdopodobnie porzucenie planu wykorzystania komory jako grobowej nastąpiło w chwili, gdy część nadziemna piramidy zaczynała być właśnie wznoszona. Spowodowało to zmianę planu budowy całej piramidy. Wykorzystano 18 metrową część Korytarza Zstępujacego i zaczęto drążyć w masywie piramidy" koniec cyt: - tak aby powstał Korytarz Wstępujący. Można wyciągnąć wniosek że nasz Księżyc ma bardzo duży pływ na ziemskie katastrofy. Księżyc czy powiązania z liczbą 18 i 81. Odczytane układy planetarne z naszej Galaktyki przybliżyły mi wiedzę na temat jej budowy oraz budowy planety. Zwłaszcza 38 układ planetarny który odczytałem i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56,5691   38  0  19    9. Ten układ planetarny wiele mówi o dzisiejszych czasach w Europie a zwłaszcza w Polsce. W tym układzie planetarnym występują dwie parne liczby 56,56 (dzielone przecinkiem). Informują one o dwóch żyjących papieżach na naszej Ziemi i jednocześnie dwóch nieżyjących a wyświęconych 27 kwietnia 2014 roku. W tych liczbach 56,56 zapisano historyczne wydarzenie oraz wiele innych zdarzeń z dzisiejszych czasów jak również moją datę urodzenia 6 styczeń 1956 rok. Można powiedzieć że przy mojej dacie urodzenia w liczbie 56 zapisano Papieża Polaka. Dlaczego akurat przy mojej dacie urodzenia? Każdy na Ziemi ma misję do spełnienia. Ojciec Święty Jan Paweł II pełnił posługę Bożą w Watykanie. Dla mnie z woli Boga przypadło odczytanie tajemnic zapisanych w piramidzie Cheopsa, oraz uwiecznienie dzieła Bożego na papierze. Korzystając z informacji zapisanej w piramidzie Cheopsa można wyliczyć najgrożniejsze trzęsienia ziemi które zagrażają ludzkości w dzisiejszych czasach. Zgodnie z założeniami miało dojść do jakiejś katastrofy 26 lutego 2013 roku z woli Pana Boga, papież Benedykt XVI zmienił obraz wydarzeń. Z odczytanych liczb wynika że Pan Bóg chce chronić swój lud przed "demonami" Ziemi. Prawdopodobnie nie chce dopuścić do powtórki wydarzeń z drugiej wojny światowej. Jednak zmiany są nieuniknione będą tylko miały innym charakter. Proces początku końca zapisano także w liczbach 56,56 - Jekaterynburg Czelabińsk - Rosja. Rozpoczęcie budowy piramidy zmieniono na samym początku przy 38 układzie planetarnym w 2013 roku przy dwóch jednakowych liczbach 56,56 od pojawienia się dwóch papieży 13 marca 2013 roku. Piramida w tym przypadku to wydarzenia na naszej Ziemi, które z odległych czasów przedpotopowych mogą powtórzyć się w dzisiejszych czasach. Tym razem koniec numeracji zapisanej w naszej Galaktyce zakończy się na terytorium Rosji. Rok 2014 jest szczególny gdyż aktywność słoneczna w połowie każdego miesiąca wpływa na wydarzenia ziemskie po 16 dniu każdego miesiąca, oraz po 25 dniu. Bardzo duża liczba planet figuruje za naszym układem słonecznym w 2014 roku. Wpływ na wydarzenia ma 13-ty układ planetarny " Nibiru " który co 3600 lat zmienia nasz świat. Ktoś mógłby powiedzieć że układy planetarne z naszej Galaktyki które wyliczyłem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa to lipa. Jak jednak wytłumaczyć fakt dwóch papieży na Ziemi w zapisanych liczbach56,56 i błogosławionych 27 kwietnia 2014 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie. Przedstawione liczby potwierdzają fakty oraz dzisiejsze wydarzenia. Tegoroczne wydarzenia na Ziemi są bardzo interesujące. Osiemnastoletnie badania nie są jeszcze ostatecznie zakończone.

 

Wpływ aktywności słonecznej na ziemskie zmiany.

 

Zmiany biegunów na Słońcu oraz na Ziemi w 2014 roku zbiegły się z największą aktywnością słoneczną w dniu 15/16 marca. Wykres nr 40 A i B przedstawia dwa różne rysunki które informują o wydarzeniach za 100 oraz 200 dni.

 

 

1. Na wykresie A zapisałem i odczytałem wydarzenia za Słońca. W tym przypadku historię zmian na Ziemi piszą chmury na niebie. Rysunek A opisany został bezpośrednio ze Słońca.

2. Rysunek B zapisany został w cieniu, jego przesłanie informuje o niecodziennym wydarzeniu.

 

Wykres przedstawia podobną informację to tej która miała miejsce w Polsce 26 stycznia 2008 roku. Opis informuje o wydarzeniu po 100 dniach na 25 czerwiec lub po 200 dni na 5 październik 2014 rok. Ważny szczegół na wykresie to skok temperatury o + 1,5 st. C z 7,5 na 9 st. C, oraz raptowny spadek temperatury w ciągu 15 minut o 5 st. C od godziny 15:10 do około 15:25. Z takim zapisem spotkałem się już 26 stycznia 2008 roku. Po 200 dniach 15 sierpnia 2008 roku przy autostradzie na Opolszczyźnie utworzyło się potężne tornado, które dokonało wielu zniszczeń w Polsce. Przedstawiony na wykresie raptowny spadek temperatury można uważać jako ostrzeżenie przed trąbami powietrznymi po 100 lub 200 dniach od rejestracji lub innym niebezpieczeństwem.

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page