top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Pod liczbą 239 kryje się postać Jezusa który zstąpi na Ziemię na czas Beatyfikacji rodziny Ulmów 16 wrzesnia 2023 roku.
(niedziela, 3 września 2023)

 

 

7 luty Turcja 2024 rok

 


W kierunku Ziemi leci obiekt kosmiczny o średnicy 239 metrów. Punkt kulminacyjny spotkania z naszą planetą nastąpi 16 września 2023 roku. W średnice asteroidy wpisana jest data 23 wrzesień 2023 rok. Obiekt kosmiczny pędzi z prędkosćia 25km/s. Aktywność słoneczna dwukrotnie przesuwa wydarzenia o 6 dni. Pierwszy raz z 16 na 23 września 2023 rok. Drugi raz z 23 na 29 września 2023 rok. Lokalizuje na zachód od Greenwich płytę Nazca na 40 południku miejsce trzęsienia ziemi Ameryka Środkowa oraz Południowa. W punkcie kulminacyjnym na 16 września 2023 roku wpisane jest trzęsienie ziemi do 9  stopni w skali R. W liczbie 84 jest wpisane wejscie do piramidy: 119 + 84 = 203. Liczba 203 niczym się nie różni od 239. Dokładnie w 84 rocznicę napaści Sowietów na Polskę. Na początek wspomnę to wydarzenie już miało miejsce. Żyjemy jak w matriksie. Musimy się tylko dostosować do zaplanowanych wydarzeń. Obiekt kosmiczny pędzi z prędkością 25km/s o średnicy 239 metrów informuje o wydarzeniach w Polsce na 16 września oraz 16 października 2023 roku. W prędkość wpisano ciekawą liczbę z prawej do lewej 52. To 52% bonus dla Zjednoczonej Prawicy { 460 x 52 = 239 }. Tego dnia w szczególnym miejscu w kosmosie pojawi się obiekt kosmiczny informujący o trzęsieniu ziemi do 9 stopni w skali R lub wydarzeniu licząc od 1 do 10. Obiekt kosmiczny jest wpisany w nasze życie społeczno-polityczne i nawiązuje do wydarzeń z przed 84 laty, napaści Rosji na Polskę 17 września 1939 roku. To nie przypadek że obie liczby 84 oraz 239 zbiegły się w tym samym czasie. Wartość liczby 84 nawiązuje do 84 rocznicy napaśni Rosji na Polskę 17 września 1939 roku. Przyszło nam żyć w czasach kiedy zegar cofa czas. I ponownie wracamy do wydarzeń jakie miały miejsce 84 lat temu. Tym razem 17 września 2023 roku. Po drodze musimy naprawić wszelkie zło które popełnili złoczyńcy tego świata. Przykładem jest tu 9 osobowa rodzina Ulmów zamordowana 24 marca 1944 roku na Podkarpaciu. Tam też mieli swój udział złoczyńcy, podobni do tych z Berlina którzy obecnie atakują Polskę. Wydali na śmierć 9 osobową rodzinę, która chroniła inne życie ludzkie.
7 lipca 2023 roku zacząłem budować własną piramidę z temperatur słonecznych. To samo dzieło zaczęli budować nasi przodkowie od poziomu zero. Zaznaczyli to w ilości warstw bloków w Wielkiej Piramidzie: 203 = 7* 29.

W stropie piramidy ukryto następujące wartości liczbowe:
1. Prawa strona: 1  0  6.
2. Lewa strona: 2  0  3.

Pod liczbami w stropie Piramidy kryją się dwie postacie z Królestwa Niebieskiego. Pod punktem pierwszym mamy Stworzenie świata przez naszego Ojca Niebieskiego { 6 + 1 = 7 }. Muszę wspomnieć pod punktem pierwszym wpisana jest moja data urodzenia 6 styczeń 1956 rok { 6 0 1 }. Pod liczbą 2 0 3 pod punktem drugim ukryte są dwa równoległe układy planetarne oraz trzeci mniejszy, którym kieruje Jezus. Budowę piramidy rozpocząłem 7 lipca 2023 roku od ilości warstw bloków - 203 = 7* 29. W liczbę 203 wpisany jest trzeci mniejszy układ planetarny. Szczególną rolę odgrywają tu dwie  pozostałe liczby 7 oraz 29. Nawiązuje do 12 numeracji w której zapisano życie i śmierć Jezusa. Tam także jest wyszczególniona liczba 7 podpunkt 3 oraz wartość liczby 29. Wpisana jest do 29 numeracji Królestwa Niebieskiego. Pomnożone obie liczby 7 oraz 29 dają początkującą liczbę 2 0 3 z budowy piramidy Królestwa Niebieskiego { 7 x 29 = 203 }. Czyli w tych trzech liczbach 203 ukryte jest całe królstwo Niebieskie Stworzeone przez Boga. Natomiast w liczbie 239 Zstąpienie Jezusa na Ziemię na czas Beatyfikacji rodziny Ulmów. Wynienione liczby wpisane są w początek budowy Piramidy Cheopsa od 7 lipca.  Aby rozwinąć całość muszę wrócić do początku wejścia do piramidy 114 x 119. Źródło: Piramida Cheopsa cyt: " od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 cm x 119 cm, opadający w dół pod kątem 26 st. 31'. " Wymienione liczby wpisane są w dwa szyby Komory Królowej. Północny oraz południowy. Północny szyb: 114 + 79 = 193. Południowy: 119 + 84 = 203. Północny szyb odności się do ostatniego papieża z Europy Benedykta XVI, wojny na Ukrainie oraz eksplozji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery w czasach ostatecznych. Natomiast południowy w liczbie 203 odności się do Jezusa.

Pod liczbą 203 ukryto życie i śmierć Jezusa i zapisano to pod 12 numeracją z Tabeli Galerii.
3. R.S.35.2331     24  0  12    7.
Ostatnie dwie liczby z prawej strony pokazują liczbę 12 oraz 7. Przedstawiają całkowitą liczbę 12,7. Odnoszą się do daty 12,700 lat oraz planety Nibiru której wszyscy szukają. W tej liczbie 12,7 zapisano ostateczną datę 12,700 lat. Ostrzega ona o zbliżającym końcu tego świata. Wykres nr 12 ksiażka " Bitwa z Gwiazdami ". Pod liczbą 8 zapisano 8 końców świata. Kolejna liczba to + 1. Suma obu liczb 1 + 8 po dodaniu ujawnia 9 koniec świata. { 8 + 1 = 9 }. Zapisano to pod liczbą 518. 11 listopad 2010 rok wskazuje ostateczną datę 9 etapu naszego życia na Ziemi pod liczbą 12,7. Wymienione liczby poniżej po dodaniu ujawniają kolejną datę 7 luty 2024 rok. Czyli rok po bardzo silnym trzęsienu ziemi jakie nawiedziło Turcę oraz Syrię z 6 na 7 luty 2023 rok. Czy tym razem będzie podobnie? Wracam do 7 lipca 2023 roku początku budowy piramidy. Do wartości liczby 203 dodam + 7 miesięcy, licząc od 7 lipca 2023 rok, to odczytam 7 luty 2024 rok. Aktywność słoneczna lokalizuje Islandię na 7 luty 2024 rok oraz równik Atlantyku z Turcją na czele. Miejsce trzęsień ziemi. Od 7 lipca 2023 roku do 7 lutego 2024 roku mija dokładnie 210 dni. Minus 7 - 203. Przypadnie na 1 luty 2024 rok. Od 7 lipca 2023 roku zaczynam budować moją piramidę. Suma ilości warstw bloków skalnych układanych jeden przy drugim odpowiada średnicy asteroidy 239 m która pędzi w kierunku Ziemi na 16 wrzesień 2023 rok { 203 + 7 + 29 = 239 }. Wymienione liczby przedstawiają postać Jezusa który duchowo zstąpi na Ziemię 16 września 2023 roku. Sumując w liczbie 239 zakodowano całe Królestwo Jezusa ziemskie oraz Niebieskie. Wymieniony obiekt kosmiczny nawiązuje do dwóch ziemskich wydarzeń, katastrofy oraz Beatyfikacji rodziny Ulmów na 10 wrzesień 2023 rok. Wartość liczby 9 ostrzega przed trzęsieniem ziemi do 9 stopni w skali R. Ostrzega przed powodzią we wrześniu w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Wartość liczby 9 wpisana jest w rotację naszego Księżyca. Minusowy biegun który robił tyle zła na Ziemi w Europejskiej części kontynentu przeskoczy przez równik ziemski 21 listopada 2023 roku. Ostatecznie ulokuje się 11 czerwca 2024 roku na Antarktydzie. Tam będzie schładzał 7 kontynent Antarktydę. Dotyczy to także opozycji. Natmiast biegun plusowy który był celowo zatrzymany na czas wyborów poniżej równika powróci na północ do Europejskiej części kontynentu, by zrobić porządek we wspólnocie węgla i stali w Unii Europejskiej.
Rotacja księżyca. Długość życia naszej planety wynosi 4 miliardy 663 milionów lat. Podzielone przez 9 = 518 milionów lat. Koniec tego świata przypada na 12,700 lat. Końców świata było obecnie 8 i zbliża się 9 koniec świata. Za kolejne 518 milionów lat będzie 10 koniec świata. 518 milionów lat x 10 = 5 milardów 180 milionów lat. Wynika z tego że śmierć naszej Gwiazdy zacznie stopniowo pochłoniać naszą Ziemię. Zbiegną się w tym samym czasie dwie daty 518 x 518. Pod pojednyczą liczbą 51 ukryta jest odległość naszej Gwiazdy do Ziemi. Około 150 milionów km. Pod dwoma liczba 51 x 51 ukryte są dwie Gwiazdy tej samej wielkości oddalone od Ziemi. Pod liczbą 18 z 518 ukryto rotację księżyca oraz masę Ziemi do Księżyca. Pod dwoma liczbami 81 x 81 ukryto dwa księżyce. Służą do rotacji księżyca przy Ziemi. Do długości życia naszej planety 4 miliardy 663 miliony lat dodam 518 milionów lat to otrzymam 5 miliardów 180 milionów lat. Jak liczby pokazują może to być początek końca naszej planety. W liczbie 518 wyszczególniono rotacje księżyca przy Ziemi. Wartość liczby 8 która występuje przy liczbie 127 mówi o 8 rotacjach księżyca oraz 8 końcach tego świata. Ostatnia rotacja naszego obecnego Księżyca miała miejsce 4 miliardy 144 miliony lat temu. Wystarczy dodać kolejne 518 milionów lat to otrzymamy 4 miliardy 663 miliony lat. Dzielone przez 9 = 518. Obecnie zbliżamy się do 9 rotacji oraz 9 końca świata. Przypada to za 12,700 lat. W związku ze zbliżającą się asteroidą zaczynam budować własną piramidę. Pierwszy kamień położyłem 7 lipca 2023 roku. Zaznaczył to także budowniczy Piramidy Cheopsa w ilości warstw bloków w Wielkiej Piramidzie: 203 = 7* 29. { 203 + 7 + 29 = 239 }. Zbieżność dat oraz wydarzeń wpisuje się w obecne czasy. Pod liczbe 7* z gwiazdką ukryte są dwa wydarzenia 7 lipiec oraz 12 numeracja która przedstawia narodzenie i śmierć Jezusa { 35.2331    24  0  12    7* }. Od tej daty 7 lipca 2023 roku zaczynam odliczanie. Wartość liczby 203 mówi o trzecim układzie planetarnym oraz 12 planecie Nibiru 12,7 która okrąża nasz Układ Planetarny co 3600 lat. Tą wartość 12,7 aktywność słoneczna wyszczególniła na 11 listopad 2010 rok. 69 dni po 7 lipca budowa piramidy zostanie chwilowo wstrzymana. Ze względu na przypadającą 84 rocznicę napaści Rosji na Polskę 17 września 1939 roku. 16 wrzesień 2023 rok to szczególny dzień. Informuje o powodzi w Polsce. Taki przekaz odczytałem 21 grudnia 2022 roku. Na razie buduję piramidę z liczb aktywności słonecznej, która ostrzega przed tym co ma się wydarzyć. Nasi przodkowie nie przypadkowo zbudowali trzy piramidy: Cheopsa, Chefrena oraz Makintosza. Mają ostrzegać przed początkiem końca tego świata. Gdy nastanie dzień sądu wszystko runie jak domek z kart. Oni także mieli do czynienia z końcem swojego świata. Proces budowy piramid w Gizie rozpoczął się po ostatnim zlodowaceniu, które miało miejsce około 12,500 lat temu. Dokładna data 10,583 lata. Plus 2 tys lat = 12,583 lata. Tą datę odczytałem z danych Piramidy Cheopsa cyt: " Układ piramid zadziwiająco przedstawia układ gwiazd w Pasie Oriona w roku 10 583 lata na lini Słońca. " Rys 13 z 11 maja 2010 rok przedstawia Konstelację Oriona na lini Słońca w dniu 26 lipca około 12,580 lata temu. Zawarte dane w Piramidzie Cheopsa są ostrzeżeniem przed tym co ma nastąpić. Rotacja naszego Księżyca to nie odosobniony przypadek. Takie rotacje planet mają miejsce w Kosmosie. Dlatego cofam czas by ujrzeć początek końca. Moją piramidę zacząłem budować zaczynając od poziomu zero. Wyznaczając początek od 6 do 3 czerwca 2021 roku. Od tej daty zaczynamy budować przyszłość Polski oraz Polską Świątynię pod liczbą 518. Wymieniona liczba 518 przedstawia moje miejsce urodzenia Błażejowice 18 km od Opola. Dom nr 1. 43 lata temu komuniści przenieśli moje miejsce urodzenia do Borkowic. Po prostu zostałem okradziony z mojego miejsca urodzenia. Jednym słowem dokonali rotacji. Wartość liczby 518 wynikła z długości życia Ziemi { 4 miliardy 663 miliony lat : 9 = 518 }. Tu na tej polskiej ziemi wszystko się zaczęło i tu wszystko się skończy. Informuje o tym liczba 9. Wartość liczby 9 wpisano do 19 numeracji Tabeli Galerii. Tą numerację zaznaczył twórca Kryształowej Czaszki. { 12,7 = { 12 + 7 = 19 }. Wartość liczby 9 wpisuje się w moje życie oraz miejsce mojego urodzenia: 6 styczeń 1956*56*. Godzina 19:38 - Błażejowice. To bliźniak dwurodzinny parterowy dom z zadaszeniem stropowym. Urodziłem się na parterze pod nr 1.

Odpowiada to mojej dacie urodzenia 6 0 1. 1956 r.
4. R.S. 56,5691     38  0  19     9*.
Aktywność słoneczna przedstawia koniec oraz początek tego świata z 90 dniowym wyprzedzeniem na 21 marzec 2021 rok 4 miliardy 663 miliony lat. Długość życia naszej planety 4 miliardy 663 miliony lat dzielone przez 9  { 4,663 : 9* = 518 } przedstawia czas zbliżającej rotacji księżyca co 518 milionów lat. Pierwszy obiekt kosmicznym z nr 239 pojawi się 69 dni po 7 lipca 2023 roku w trakcie budowy piramidy przypadnie na 16 wrzesień 2023 rok. Powstała rozbieżność  4 dni pomiędzy aktywnością słoneczną a źródło: Spaceweather.com 2023-Sep-20. Dystans 19,8 LD. 25km/s. 239 m. W średnicę obiektu wpisano datę 23 wrzesień 2023 rok. Z kolei 23 wrzesień przesuwa wydarzenie o 6 dni na 29 wrzesień 2023 rok. Można się spodziewać kolejnej eksplozji na Słońcu. To szczególne wydarzenie przesunięto w sumie o 13 dni licząc od 16 września 2023 roku. Obecnie odległość Ziemi do Księżyca wynosi 384 400 km. W odległość Ziemi do Księżyca jest wpisana 84 rocznica napaści Niemiec jak i Sowietów na Polskę. 1 oraz 17 września 1939 roku. Od tej odległości odejmę 239 tys km = 145 384 - 239 = 145. Wartośc liczby 145 w tym przypadku lokalizuje Daleki Wschód oraz Kuryle na 45 równoleżniku. Ten obiekt kosmiczny ostrzega przed silnym trzęsieniem ziemi do 9 st. w Skali R. Obiekt kosmiczny pojawi się o 145 tys km bliżej niż odległość Ziemi do Księżyca 16 września 2023 rok. 384 - 239 = 145. Przeleci bardzo blisko Ziemi oddalony o 239 tys km. Obiekty kosmiczne pojawiają się w bliskiej odległości do naszej planety równolegle do wydarzeń ziemskich. 16 wrzesień 2023 rok + 145 = 11 luty 2024 rok. Asteroida z nr 78 pojawi się niespodziewanie 11 listopada 2026 roku. Wpisana jest z życie papieża Franciszka. Wartość liczby 9 nawiązuje do obiektu kosmicznego z numerem 239 który pojawi się w szczególnym okienku 16 września 2023 roku. Na czas zmiany pogody, które mają bardzo duży wpływ na katastrofy ziemskie, między innymi trzęsienia ziemi.  Obiekt kosmiczny o średnicy 239 metrów nawiązuje do wydarzeń z przed 84 laty. W obecnych czasach wilki w owczej skórze chcą zmienić kurs obiektu kosmicznego na korzyść Niemców. Nawet kosztem trzeciej wojny światowej. Oby tylko przechylić szalę na korzyść Berlina, a Polskę upodlić. Ten obiekt kosmiczny na 16 wrzesień pojawia się w trakcie Beatyfikacji rodziny Ulmów. Ma związek z zaginięcien samolotu Malezyjskich Lini Lotniczych MH-370 z 239 osobami na pokładzie. Nawiązuje do nierozwiązanej zagadki z 8 marca 2014 roku.  

Aktywność słoneczna w liczbach pod punktem 6 oraz 7 nawiązuje do wydarzeń sprzed 84 laty na okupowanych terenach Polski przez Niemców, które do dziś nie zostały rozliczone przez stronę Niemiecką.
5. 15/16 wrzesień 2023 rok: - 243 st. C   + 64 st. C    { - 4      - 9* }.
6. 16/17 wrzesień 2023 rok: - 239 st. C   + 55 st. C    { 0        - 8 }.
7. 17/18 wrzesień 2023 rok: - 239 st. C   + 47 st. C    { + 3     - 6 }.

Pod punktem 6 oraz 7 aktywność słoneczna dwukrotnie naświetla obraz obiektu kosmicznego o minusowej wartości 239 metrów. Nawiązuje do dwóch równoległych wydarzeń 16 oraz 17 września 2023 roku. Beatyfikacji rodziny Ulmów oraz napaści Sowietów na Polskę 17 września 1939 roku. Druga minusowa liczba 9 z nawiasu pod punktem 5 zaznaczona gwiazdką pokazuje w obiekt kosmiczny szczególnym okienku na wykresie - 9*. Po 239 dniach odczytam w kalendarzu 15 czerwiec 2024 rok. Lokalizuje Azory na Oceanie Atlantyckim oraz Krawędź Mondocino na Oceanie Spokojnym. Wymieniony obiekt kosmiczny leci w prędkością 25km/s. Wartość liczby 25 nawiązuje do 25 cyklu słonecznego. A jej odwrotna do 52 to bonus dla Zjednoczonej Prawicy. A wartość liczby 64 z podpunktu 5 przedstawia naszą światynię w Polsce,  której może być zagrożone życie ludzkie. Podpunkt 6 może przedstawiać godzinę 5:55 rankiem 16 września 2023 roku. Zerowa wartość pokazuje wydarzenia w Polsce w dniu 16/17 września. Kumulacja wszystkich zdarzeń rozpoczyna się 10 i kończy 16 września 2023 roku. Beatyfikacja rodziny Ulmów zbiegła się z obiektem kosmicznym którty pędzi w kierunku Ziemi. Jesteśmy realizatorami kosmicznych wydarzeń. Czy to się nam podoba czy nie. Pod liczbą 239 kryją się następujące tragedie popełnione z ludzkiej ułomności. Pierwsza najgłośniejsza to katastrofa Malezyjskich Lini Lotniczbych MH - 370, który zaginął 8 marca 2014 roku na Oceanie Indyjskim, wktórej zginęło 239 pasażerów w dniu 8 marca 2014 roku. Od temtego czasu minęło 9 lat. Pod liczbą 239 zlokalizowano miejsce katastrofy MH - 370.

Podobną lokalizację przedstawia Tabela Galerii na 2020 rok.
8. R.S. 59.2039     20  0  39     8.
Wartość liczby 39 w tym zestawieniu czytana z prawej do lewej nawiązuje do wzoru oraz dwóch liczb 93 oraz 9. Wzór - { Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26 }. Przecina go 20/23 równoleżnik. Lokalizacja wschodni Ocean Indyjski. Miejsce spoczynku MH-370. Pod liczbą 239 kryła się katastrofa w Czeskiej kopalni Karwina. O tym wydarzeniu informowały następujące wartości liczbowe w dniu 22 grudnia 2018 rok. Punkt 9 poniżej. Wartość liczby 64 przedstawia naszą świątynię oraz tragedię Polskich górników. Podobne zestawienie liczb przedstawia aktywność słoneczna na 16/17 wrzesień 2023 rok. Pod liczbą 239 kryje się data napaści Rosji na Polskę z 16 na 17 września w 1939 roku.

Na 22 grudzień 2018 rok aktywność słoneczna przedstawia liczby które informowały o katastrofie w Czeskiej kopalni.
9. 22 grudzien 2018 rok: - 64 st. C    + 239 st. C    { 0      + 1 }.
Wartość  liczby + 1 z nawiasu informowała o katastrofie w pierwszej strefie czasowej na wschód od Greenwich Karwina. Plusowa liczba 64 z pod punktu 9 nawiązuje do polskiej świątyni oraz wydarzeń w dniu 16/17 wrzesnia 2023 rok oraz 17 października 2023 rok. Pod liczbą 239 kryje się postać Jezusa. Zstąpienie Jezusa na Ziemie zbiega się równolegle Beatyfikacją oraz wyborami w Polsce. Informuje o tym prękość lecącej asteroidy 25km/s. Odwrotna liczba z prędkosci 52 to bonus dla Zjednoczonej Prawicy { 460 miejsc w parlamencie x 52 = 239 mandatów }. Liczbę 239 rozbiłem na trzy części. { 2 + 3 + 9 = 14. Wskazuje 14 południk w zachodniej Polsce miejsce częstych trzęsień ziemi okolice Polkowic.  Być może chodzi o śmierć górników. Liczba 239 przedstawia drugą stronę medalu. Dotyczy prawcowników budowlanych którzy zaoferowali swoją pomoc w budowie piramidy w Polsce. Praca może być przerwana na 69 dni po 7 lipca czyli 16 września 2023 roku. Z ogłoszenia do budowy piramidy zgłosiło się 460 wykfalifikowanych pracowników. Po przejrzeniu CV komisja wybrała 239 najbardziej utalentowanych oraz zdolnych młodych ludzi, którzy zaoferowali się do pracy społecznej dla Jezusa na okres 239 dni. Ostatecznie wybrano + 236 budowlańców. Pozostałą grupę 224 odesłałem do domu. Do budowy piramidy zatrudniłem specjalistów z dziedziny budowlanej. Ułatwią mi w tym dziele dane z Piramidy Cheopsa { 203 = 7* 29} 203 + 7 + 29 = 239 { 239 - 3 + 236 }. Plusowy obiekt kosmiczy udziela wsparcia z 20 września 2023 roku. Źródło: Spaceweather.com. 20 wrzesień 2023 rok. Dystans 19,8 LD. Prędkość 25km/s. Średnica obiektu 239 m. W selekcji pracowników pomógł mi 10 październik 2023 rok.

Na ten dzień wyliczyłem pomocnicze liczby z aktywności słonecznej:
10. 10 październik 2023 rok: - 267 st. C    + 45 st. C    { - 49     + 52 }.
10 październik 2023 rok przedstawia + 52 osobową grupę specjalistów z dziedziny budowy. To specjalny 52% bonus od Jezusa dla Zjednocznoej Prawicy. 52 osobowa grupa będzie koordynowała pracami nad piramidą. Ludzie o odmiennych poglądach są przeciwnikami budowy Boskiej Piramidy. To mniejszość w liczbie 218. { 267 - 49 = 218 }. Obiekt kosmiczny z 3 marca 2023 jest zapowiedzią tego co ma się wydarzyć na Hawajach po 221 dniach. Przypadnie to na 14 październik 2023 rok. Wartość liczby 145 lokalizuje  145 południk na Dalekim Wschodzie. Zapowiada bardzo silne trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R. Odległość Ziemi do Księżyca 384 tys km. Minus 239 = 145 tys. km. 5 marzec 2023 rok wnosi poprawkę i przesuwa wydarzenie na 17 październik 2023 rok. Wydarzenia z 3 oraz 5 marca 2023 roku muszą się pokryć z wydarzeniami na październik 2023 rok plus 2 minus 2 =  224. Sumują 3 marzec wybrał mi 239 pracowników i ostatecznie 5 marzec 2023 rok wyznaczył 52 nadzorujących nad budową Polskiej Światyni. Podobne wydarzenie już miało miejsce po 19 października 2017 rok. Na zakończenie budowa piramidy jest powiązana z obiektem  kosmicznym który przeleci w bliskiej odległości od Ziemi w dniu 16/17 września 2023 rok wskazując tym samym Daleki Wschód: Nowa Gwinea, północna Japonia , Kuryle. To miejsca zagrożone bardzo silnym trzęsieniem ziemi do 9 stopni w skali R. W dniu 16 września lub 14 październik 2023 rok. Uwaga na tsunami. 16 wrzesień 2023 rok może przesunąć wydarzenia o 8 miesięcy lub 239 dni. Przypadnie to na 15 czerwiec 2024 rok. W okolicy zmiany polaryzacji na Słońcu. Obiekty kosmiczne mają wpływ na nasze życie społeczno-polityczne i my nie mamy na to wpływu. Od tego nie uciekniemy. Musimy dostosować się do zaistniałej sytuacji. Wypełniamy wole naszego Ojca Niebieskiego oraz Jezusa. Poloneza już zagrano według woli derygenta, my musimy go tylko odtańczyć. Tak na zakończenie: plusowy biegun który pojawi się w Polsce oraz Europie zwiększy ilość opadów i w końcu przyniesie normalność w życiu społecznym.

 
Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page