top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

Jeśli podoba Ci się to co robię i nie jest Ci obojętny los mojej strony to proszę abyś wspomógł mnie poprzez wpłatę dobrowolnej kwoty, która pomoże mi w kontynuacji tworzenia i prowadzenia strony. Z góry dziękuję!


PKO BANK POLSKI  - Oddział
uL. Horoszkiewicza 2b, 45-301 Opole
NR. rachunku: 97 1020 3668 0000 5002 0363 1553
Nazwisko: SUSKI RYSZARD
Tytułem: na utrzymanie strony

* * *

Jezus nakreślił nową wizję Europy na czasy ostateczne za papieży Benedykta XVI oraz Franciszka. 
(niedziela, 4 kwietnia 2022)

Pamiętamy 2 kwiecień 2005 rok


Dzisiaj 2 kwietnia 2022 roku obchodzimy 17 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Godnie reprezentuje on Pana Boga w Królestwie Niebieskim. Zamieszkuje pierwsze piętro w Domu Pańskim  Królestwa Niebieskiego. Podobnie ukazywał się w oknie na pierwszym piętrze przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie gdy pielgrzymował w swojej Ojczyźnie. Odszedł od nas 2 kwietnia o godzinie 21:37. Suma parnych liczb z godziny śmierci po dodaniu daje liczbę 58. { 21 + 37 = 58 } { 5 + 8 = 13 }. Nasz ojciec św. Jan Paweł II został wysłany z Niebios  na Ziemię. Wydarzenie to zostało uwiecznione w 13 numeracji Tabeli Galerii. Jezus podobnie jak św. Jan Paweł II także został wysłany z Niebios na Ziemię, tylko w innym czasie co również zostało zaznaczone w 13 numeracji Tabeli Galerii. Oto ona: R.S.38.2721     26  0  13    6. Liczby te są bardzo ważne gdyż przedstawiają wizję Królestwa Niebieskiego. Z domu ziemskiego odszedł od nas pierwszy św. Jan Paweł II. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. Suma parnych liczb po dodaniu przedstawia wybór papieża w wieku 58 lat. Zaś odwrotna liczba 58 przedstawia śmierć św. Jana Pawła II w wieku 85 lat. Dla papieża Benedykta XVI Pan Bóg przygotował drugie piętro w Domu Pańskim Królestwa Niebieskiego o 10 numeracji więcej z prawej do lewej w wieku 95 lat. Prawidłowa kolejność jest następująca: 1-58. 2-59. 3-60. Ostatnią 60 numerację ziemską zapisaną w tabeli Galerii na 3 piętrze zamyka papież Franciszek. Nową mapę Europy na czasy ostateczne w Piątym Świecie nakreślił Jezus w dniu narodzenia 24 grudnia o godzinie 23:31. Pod datą kryją się ciekawe dwa wydarzenia. Wskazują 23 kwiecień w 2022 roku. Odczytałem to z minut narodzenia Jezusa { 3 + 1 = 4 }. Pan Bóg stworzył świat w 6 dni w 7 odpoczywał. 16 kwietnia 2022 roku papież Benedykt XVI obchodzi swoje 95 urodziny. 6 dni po 95 urodzinach papieża Benedykta XVI mamy 22 kwiecień. Dzień wcześniej aktywność słoneczna przygotowała nam niespodziankę. Musimy się przygotować na huraganowe wiatry, burze opady itp. 7 dnia po 95 urodzinach mamy 23 kwiecień 2022 rok w którym to dniu papież Benedykt XVI będzie odpoczywał. Podobnie jak Bóg tworzył świat w 6 dni a 7 odpoczywał. 59 dniem po 24 lutym 2022 roku od wybuchu wojny na Ukrainie mamy 23 kwiecień 2022 rok. Ostatnim 112 papieżem z Europy jest Benedykt XVI. Mówią o tym liczby z 19 numeracji Tabeli Galerii. Oto one: R.S.56.1937    19  0  37     9. Suma parnych liczb z tej numeracji po dodaniu z lewej do prawej daje mi liczbę 112 oraz ostatniego papieża z Europy w liczbie 112. { 56 + 19 + 37 = 112 }. Papież Franciszek jest także ostatnim papieżem tylko zapisanym w mojej dacie urodzenia. Oto ona: 56,5691     38  0  19   9. Parne liczby po dodaniu wskazują miejsce urodzenia papieża Franciszka w Argentynie. Papież Franciszek wpisany jest w 60 ostatnią numerację Tabeli Galerii lokalizuje to mi miejsce urodzenia Buenos Aires Argentyna 60 X 30. 60 południk przecinany przez 30 równoleżnik lokalizuje Buenos Aires.

Ciekawą datą z narodzenia Jezusa 24 grudzień. Odpowiada dzisiejszym wydarzeniom na Ukrainie wraz z rozpoczęciem wojny 24 lutego 2022 roku. Gdy dodam 59 dni do 24 lutego to kalendarz wskaże mi 23 kwiecień 2022 rok. To jest 7 dni po 95 urodzinach papieża Benedykta XVI, gdzie Pan Bóg zakończył swoje dzieło budowy Wszechświata. Sumując papież Benedykt XVI jest ostanim 112 prawym papieżem z Europy na wschód od Greenwich. Odwrotnie do papieża Franciszka, gdzie jego pochodzenie zapisane w lewo na zachód od Greenwich. W 19 numeracji przy mojej dacie urodzenia zapisano jednoczesnie dwóch ostatnich papieży. Więc mamy duet papieski w jednej liczbie 112. Suma dwóch liczb 112 da mi liczbę 224. Odnosi się to także do papieża Franciszka. 17 gudzień 2022 rok. To urodziny papieża Franciszka plus 7 dni po urodzinach papieża Franciszka mamy 24 grudzień 2022 rok. I koło się zamyka na narodzeniu Jezusa 24 grudnia. Taka jest kolej naszej doli i niedoli jedni się rodzą i umierają w ich miejsce przychodzą następni. Wniosek wymienieni papieże wpisani są w Królestwo Niebieskie Jezusa. W minucie narodzenia Jezusa jest nakreślona nowa mapa Europy. Wartość liczby 31 przedstawia dwa zjednoczone narody Polska oraz Ukraina od 13 do 31 południka na wschód od Greenwich. Lokalizuje to mi teoretycznie jedno państwo które oddziela jedynie 23 południk w Polsce na wschód od Greenwich.

Od zachodniej granicy Polski po Kijów na stolicy Ukrainy. O tym nakreśleniu nowej mapy Europy przez Jezusa już pisałem. Na koniec czy spełnią się marzenia Chmielnickiego 400 lat po jego śmierci. Chciał być z Polską tylko w tamtym czasie Rzeczpospolita Chmielinckiego okradła. I losy Chmielnickiego potoczyły się przeciwko Rzeczpospoolitej. Dzisiaj w obliczu wojny widać ponowne zbliżenie dwóch narodów w sercu Europy, Polski oraz Ukrainy. Dwa w jednym. Żadne państwo nie jest tak przychylnie nastawione do uchodzców z Ukrainy jak Polska. Rzeczpospolita musi naprawić swoje błędy z przeszłosci. Podobnie jak Ukraina. Wygląda na to że życzenie z za grobu Chmielnickiego po 400 latach realizuje się w dzisiejszych czasach po jego śmierci.
 


Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page