top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Układy planetarne i ich planety​

(niedziela, 05 marca 2017​​​​)


 

13-ty-układ planetarny " Nibiru " z 6 planetami oddalony o 39 lat świetlnych.

12-ty układ planetarny z 7 planetami oddalony o 36 lat świetlnych.

 

 

Wyliczone układy planetarne z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa w kolejności od dołu do góry opublikowałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami " na stronie 22 w grudniu 2012 roku.  Piramida Cheopsa stworzona nadludzką ręką dziełem Pana Boga.

 

Słowo Wielka Galeria w piramidzie Cheopsa daje nam do myślenia o czymś wielkim. Nasz Układ Słoneczny jako pierwszy otwiera drogę na Wielką Galerię czyli Drogę Mleczną. Równoległe otwory po obu stronach w tej Galerii to zakodowane układy planetarne od 1 do 27 po obu stronach Galerii plus dwa zbliżone do siebie, dają nam liczbę 56. Przypomnę że wartość liczby 56 należy do Stwórcy Pana Boga. Nie da się ukryć że wszystko co kręci się w koło nas stworzył Pan Bóg. Tak zapisano w Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Zaszczyt odkodowania tajemnicy Bożej w układach planetarnych przypadł tylko jednej osobie Ryszardowi Suskiemu. Osoby trzecie przez tysiąclecia mogły tylko podziwiać budowę Wielkiej Galerii w piramidzie Cheopsa. W 19 układzie planetarnym zapisano życie autora oraz 9 równoległych planet do naszego Układu Słonecznego. Dziewiątka to obecnie szczęśliwa liczba dla Polski.  Opisane wydarzenia z góry zaplanowano jeszcze przed budową piramidy. Numeracja układów planetarnych jest nie zmienna. Nie można przesunąć Gwiazdy w inne miejsce, gdyż każde ciało niebieskie ma swoją miejsce w kosmosie. Na 13 pozycji z prawej strony od dołu do góry z numeracji odczytałem i zapisałem układ planetarny z następującymi liczbami: 13-ty - R.S.38,2721     26  0  13     6. Ponieważ był wyjątkowy, tajemniczy, odpowiadał wydarzeniom ziemskim przypisałem mu tajemniczą liczbę X zwanym później " Nibiru ". Podstawiając jak co roku liczby z temperatur słonecznych pod wzór odczytałem i opublikowałem na blogu w dniu 24 marca 2010 roku identyczny skrót liczbowy dotyczący układu planetarnego " Nibiru ". Pierwotnie przypisałem wyliczone liczby 12-tej planecie układu słonecznego. Po dłuższej analizie doszedłem do wniosku że układ planetarny " Nibiru " zakodowano w 13-tej numeracji Tabeli Galerii. Ciała niebieskie w 12-tym układzie planetarnym zakodowano dla Jezusa. Wykres z 24 marca 2010 roku wykreśliła nasza Gwiazda, ze skrótem liczbowym: - 127 - 10 listopada 2010 roku. Z jednej liczby można odczytać aktywność słoneczną  z trzęsieniami ziemi na Dalekim Wschodzie. Całość numeracji 13-ty - R.S.38,2721      26  0  13     6, " - " przedstawia budowę układu planetarnego " Nibiru ". Poszczególne liczby w tej numeracji przedstawiają: środkowe liczby  >  26  0  13 <  to numeracja tabeli wpisane są lata świetlne.  >  26 + 13 = 39 < . W tym układzie planetarnym krąży sześć planet. Oddalony jest od nas o 39 lat świetlnych. Środkowe liczby 272 informują o dwóch identycznych planetach w tym układzie planetarnym. Dwucyfrowa liczba 27 potwierdza istnienie dwóch równoległych planet zapisanych w jednej liczbie  { 2 x 27 } w dwóch równoległych układach planetarnych pierwszym oraz 13-tym. Nasz układ planetarny zapisano na pierwszym miejscu w tabeli i tego nie zmienimy. Wniosek z tego że mamy tu dwie równoległe planety ziemie o takim samym klimacie. Średnia temperatura na równoległej planecie wynosi + 27 stopni C. Przelot zielonej komety przy pełnym blasku Księżyca 10/11 lutego 2017 roku potwierdził ostatecznie że Księżycowi przypisano liczbę 11 natomiast dla Ziemi 27. Zapisaną odległość w latach świetlnych odczytałem z numeracji Tabela Galerii.  Suma z numeracji daje wynik liczbowy 39 { 26 + 13 = 39 } wyliczony z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Podsumowanie 13-ty układ planetarny " Nibiru " z sześcioma planetami oddalony od nas o 39 lat świetlnych.

 

12-ty układ planetarny >  24 + 12 = 36  <

 

12-ty układ planetarny jest szczególny zapisano życie i śmierć Jezusa. Zakodowaną numerację odczytałem z otworów Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami w książce: 12-ty - R.S.35.2331     24  0  12    7.  Środkowe liczby z numeracji Tabelii przedstawiają lata świetlne. >  24 + 12 = 36  < 12-ty układ planetarny oraz 19-ty jest szczególny liczby przedstawiają życie i śmierć. Suma dwóch liczb > 12 + 19 = 31 < daje Boską liczbę 31 z układu planetarnego " Nibiru ".

 

Wystarczy dodać liczby z numeracji Tabeli a odczytamy różnicę lat świetlnych.

 

1. 13-ty układ planetarny " Nibiru " >  26 + 13 = 39  <

2. 12-ty układ planetarny zaszyfrowano dla Jezusa  >  24 + 12 = 36  <

 

W tym układzie planetarnym znajduje się 7 planet. 12-ty układ planetarny z siedmioma planetami oddalony jest od nas o 36 lat świetlnych. Ostatnia wartość liczby 7 informuje o 7 planetach plus Gwiazda oraz ostatnich 7 godzinach życia Jezusa. Krótkie streszczenie co zapisano w liczbach przy 12-tym układzie planetarnym. Jezus urodził się w 12-tym miesiącu. Nadano mu imię zgodnie z 12-tą literą alfabetu łacińskiego " Lesus ". W polskiej wersji będzie to imię brzmiało Jezus. Urodził się jak podaje numeracja 24 grudnia o godzinie 23,31. Współrzędne 35 x 32 lokalizują miasto Betlejem miejsce narodzenia Jezusa. W dalszej kolejności liczby czytane z prawej do lewej informują został ukrzyżowany w południe 13  marca o godzinie 13:32. Wartość liczby 7 informuje o ostatnich 7 godzinach życia Jezusa na krzyżu od 13:32 do 20:32. Pan Bóg powołał Jezusa do swego Królestwa Niebieskiego o godzinie 20:32, czyli 28 minut przed godziną 21. Ostatni układ planetarny zakodowano w liczbie 56   0  28. Wszystko się zgadza, Jezus był posłańcem Bożym, pochodził z Królestwa Niebieskiego. Mówią o tym dwie wyszczególnione liczby 56  0  28. Wartość liczby 28 którą wyliczyłem krótko przed godziną 21 wpisana jest w 56 układ planetarny. Przypomnę że wartość liczby 56 należy do Stwórcy Pana Boga. Dlaczego przez 7 godzin od południa  Jezusa żywego trzymano na krzyżu. Wyznawcy Allaha czekali aż Jezus się sam uwolni. Obecnie ci sami wyznawcy Allaha zasiedlają tereny Europy. Mają przyzwolenie czynić zło w Europie jakie czynili ponad 2000 lat temu. W tym krótkim temacie wyszczególniam dwa układy planetarne 12-ty, 13-ty. Do wymienionych dwóch układów planetarnych dodam jeszcze jeden 19-ty. Odkodowałem go z otworów Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami:

19-ty - R.S.56,5691    38  0  19    9. { 38 + 19 = 57 }. W obecnych czasach 19-ty układ planetarny jest najważniejszy dotyczy obecnych wydarzeń na Ziemi oraz w Polsce. Suma z dodanych liczb ze środkowej numeracji tabeli > 38 + 19 = 57 < dają wynik 57, przedstawia 57 lat świetlnych od naszej planety Ziemi. Zapisano w nim szczególne wydarzenie podobne jak za czasów Jezusa. Liczby przedstawiają datę urodzenia Ryszarda Suskiego, 6 styczeń 1956 rok oraz dalsze losy jego oraz naszej planety Ziemi. Jedna liczba 56 należy do Stwórcy Pana Boga. Dwie liczby 56 x 56 lokalizują ciało niebieskiego które spadło w okolicy Jekaterynburga - Rosja 15 lutego 2013 roku jak informowałem w mojej książce wydanej w 2012 roku. Dwie parne liczby 56 x 56 informują o dwóch papieżach na stolicy Piotrowej w Rzymie. Dwie parne liczby 56 x 56 informują o dwóch Bogach jednocześnie w Europie. Między innymi o naszym Panu Bogu i Allaha którego przynieśli zaproszeni pielgrzymi z Bliskiego Wschodu do Europy. Ostatnia wartość liczby 9 informuje iż w tym równoległym układzie planetarnym do naszego znajduje się 9 planet plus Gwiazda, łącznie 10. Wartość liczby 9 ma szczególe znaczenie przedstawia początek wydarzeń w Polsce i na świecie od 2013 roku do 2021 rok. Zwrócono szczególną uwagę na 19-ty układ planetarny, zapisano w nim dwa równoległe układy planetarne pierwszy oraz 19-ty. Z liczby 19 odczytałem dwa układy planetarne jedynka to pierwszy nasz układ planetarny na którym żyjemy my. Suma liczb 1 + 9 daje 10. 19-ty układ planetarny wskazuje dodatkowo 19-ty południk w Polsce. Zapisano w nim również czas 65 godzin i 56 minut. Niecałe trzy dni. Sprowadzenie do Europy Allaha było celowym posunięciem Unii Europejskiej prawdopodobnie wyeliminowanie katolików z Europy. Krew na rekach mają ci co wskazali drogę migrantom do Europy. Taką krew na rękach mają obecnie Żydzi.

 

W numeracji piramidy Cheopsa Pan Bóg przedstawił dwie szczególne postaci.

 

1. Jezusa

2. Ryszarda Suskiego.

 

W tej numeracji zapisano życie i śmierć. Aby dostać się do Królestwa Niebieskiego trzeba przejść przez śmierć, innej drogi nie ma. Dodam jeszcze że pierwszą postać którą wymieniałem w książce był Cheops.

 

Na podstawie zebranych dowodów z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa ustaliłem że 12-ty układ planetarny posiada 7 planet plus Gwiazda. Oddalony jest od nas o 36 lat świetlnych. Liczby z 12 układu planetarnego potwierdzają wydarzenia historyczne z czasów Jezusa. Natomiast 13-ty układ planetarny posiada 6 planet plus Gwiazda. Oddalony jest od nas o 39 lat świetlnych. Kto się mylił. Na tej podstawie zebranych dowodów podważam decyzję naukowców amerykańskich wprowadzających opinię publiczną w błąd odległości. Różnica wprawdzie niewielka ale jest i wynosi trzy lata świetlne.

 

13 marzec 2017 rok dokładnie tego dnia przeleci w bezpiecznej odległości od naszej planety ziemi ciało niebieskie za granicą światła i ciemności. Tego dnia jak podają liczby zamordowano Jezusa. Pan Bóg przypomina nam o tym wydarzeniu. Jak podają liczby zatrzęsie Ziemią do 8 stopni w skali R. Wyliczyłem z aktywności słonecznej + 62 południk oraz 26 równoleżnik. Zlokalizowane miejsce to Iran oraz Pakistan. Nasza Gwiazda często kreśli inny scenariusz od mojego.

 

27 luty 2017 rok podawałem że w bliskiej odległości od Ziemi przeleci ciało niebieskie. Wyliczyłem również 42 równoleżnik ze wskazaniem na środkowe Włochy. Tym razem Włosi mieli więcej szczęścia. Czy takie wydarzenie miało miejsce. Nie zatrzęsło ziemią w środkowych Włoszech lecz na Sycylii do 8 stopni w skali R rozłożone na dwa mniejsze z różnicą czasu 1 minuty 33 sekund. Sycylijczycy mieli bardzo dużo szczęścia takie trzęsienie ziemi przeważnie ciągnie za sobą ofiary w ludziach.

 

W tym samym czasie 27 lutego eksplodował wulkan na Sycylii Etna.

 

1. M 4,0 - Sycylia, Włochy - 27/02/2017    06:20:00    UTC

Lokalizacja: 38,38 N;  14.77  E   głębokość 12 km

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=572079

 

2. M 3,6 - Sycylia, Włochy - 27/02/2017   06:21:33    UTC

Lokalizacja: 38,36 N;  14.75  E   głębokość 12 km

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=572080

 

Ciało niebieskie które wyliczyłem przed granicą światła i ciemności na 27 lutego 2017 roku przeleciało w bardzo bliskiej odległości od naszej planety Ziemi dwa dni później. Wyliczone ciała niebieskie zaznaczone na linii Słońca mogą przelecieć w bliskiej odległości od naszej planety przed podawaną datą lub opóźnione o jeden dzień. Tylko niektóre spadną na Ziemię, część spłonie w atmosferze, niektóre przelecą nawet niezauważone.

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page