top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

* * *

Oczy całego Królestwa Niebieskiego zwrócone na wydarzenia ziemskie 7/8 września 2022 rok.
(środa, 6 lipca 2022)

 

W północnym szybie Komory Królowej Piramidy Cheopsa: 114 x 79 = 193 ukryto dwa wymiary które po dodaniu dają całkowitą długość 193 cm do załamania. Przedstawiam  ukryte tajemnice w Piramidzie Cheopsa które dotyczą Włoch. Jedna w Komorze Królowej druga w Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa. Obie tajemnice mówią o tragedii na włoskim bucie. Watykan oraz Wezuwiusz. 19 numeracja z prawej oraz lewej strony Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa wyszczególnia dwóch papieży. Po prawej oraz lewej stronie świata. Papieża Benedykta XVI oraz Franciszka. Wpisani są w duet papieski w liczbie 112. Jedna strona Tabeli Galerii mówi o ostatnim papieżu z Europy Benedykcie XVI. Druga strona mówi o papieżu Franciszku. Obaj mają wpisaną liczbę 112. Zaznaczono to w mojej dacie urodzenia. W północnym szybie Komory Królowej zaznaczono współrzędne geograficzne Włoskiego Wezuwiusza. Czterej jeźdźcy apokalipsy ostrzegają przed wydarzeniami we Włoszech oraz Niemczech na 7 września 2022 roku. Mówi o tym północny szyb z Komory Królowej o wymiarach 114 x 79. Lokalizuje to mi Watykan, Neapol oraz wulkan Wezewiusz. To rozdzielenie zaznaczono w dwóch liczbach północnego szybu Komory Królowej 114 x 79. Aktywność słoneczna wyróżniła trzech papieży, którzy ostrzegają przed wydarzeniami na 7 września 2022 roku w następujących liczbach:


1. Św. Jan Paweł II. 21 sierpień 2022 rok: + 264/6    - 3 st. C        { + 25     - 7 }.
2. Papież Benedykt XVI. 22 sierpień 2022 rok: + 265/7    - 3 st. C        { + 1       0 }.
3. Papież Franciszek. 23 sierpień 2022 rok: 266/8    - 4 st. C        { + 1       + 1 }.
4. Ryszard Suski. 24 sierpień 2022 rok: 267/9        - 6 st. C        { + 1      + 2 }.


5.Wartość liczby 9 pod punktem 4 wpisano do mojej daty urodzenia przy 19 numeracji tabeli z Galerii Piramidy Cheopsa i dotyczy mojej osoby:

Oto ona: R.S. 56,5691        19:38       9. 


W numeracji tej zapisano moją datę oraz godzinę mojego urodzenia: 6 styczeń 1956,56     19:38    9, gdzie godzina mojego urodzenia 19:38 odpowiada ostatniej zmianie polaryzacji na Słońcu która przypadła na 22 sierpnia 2020 roku. Aktywność słoneczna wyszczególniła mnie pod punktem 4. Ten dzień zbiegł się również z liczbami aktywności słonecznej dla papieża Benedykta XVI. Ostatnia zmiana polaryzacji na słońcu miała miejsce dwa lata temu. Ma obecnie wpływ na wydarzenia ziemskie w 2022 roku. Jest także informatorem ostatnich wydarzeń. Muszę wspomnieć że papież Benedykt XVI oraz papież Franciszek zostali wpisani do mojej daty urodzenia pod dwoma liczbami 56 x 56 które po dodaniu dają duet papieski w liczbie 112. Zaznaczyłem tą numerację pod punktem 5. Zmiana polaryzacji na naszym Słońcu odgrywa tu najważniejszą rolę na przełomie pomiędzy 20 a 22 sierpnia 2020 rok. Wyszczególnia ostatnich papieży. Tabela Galerii podaje koniec naszego świata na przełomie pomiędzy 3 a 6 czerwca 2021 roku. Na 18 czerwiec 2022 rok wpisano przedział czasu pomiędzy wydarzeniami które nastapią. Śmiercią papieża, eksplozją Wezuwiusz, Lacher See oraz Yellowstone. Wymienione postacie w 4 podpunktach zostali wyróżnieni w liczbach aktywności słonecznej przez naszą Gwiazdę. Budowniczy Piramidy Cheopsa zapisał cztery postacie ziemskie w czterech pustych pomieszczeniach przestrzeni. Pan Bóg dał mi możliwości bym wymienione postacie przedstawił opini publicznej. I zapisał według kolejności w pustych pomieszczeniach przestrzeni na Komorą Króla. Czterej jeźdźcy z apokalipsy ostrzegają przed wielkim niebezpieczeństwie na przełomie 7/8 wrzesnia 2022 rok. Przedział ziemskiego czasu pomiędzy Starym a Nowym Światem zaznaczono w szybie Komory Królowej. Przypada to na 18 czerwiec 2022 rok. Licząc od 18 czerwca do 7 września minie 79 dni. Tą datę 7 wrzesień wskazuje rozbłysk słoneczny z 10 maja 2022 roku X.1. 5 o godzinie 14:00. Nasza Gwiazda wyświetliła w rozbłysku słonecznym godzinę " 14 ". Odpowiada ona 14 południkowi oraz 41 równoleżnikowi. Wskazując tym samym centralnie włoskiego Wezuwiusza. Po 100 dniach od 10 maja kalendarz wskaże mi dzień 20 sierpień 2022 rok. Na ten dzień wyliczyłem następiujące wartości liczbowe:


5. 20/21 sierpień + 264 st.  C     - 3 st. C        { + 25      - 7 }.


W tym dniu jest wyszczególniony nasz ojciec Św. Jan Paweł II - poczet papieży 264/6. Ostrzega Polskę przed niebezpieczeństwem. Zaznaczam że 21/22 sierpień przedstawia moją godzinę urodzenia 19:38 która odpowiada 22 sierpniowi. Ten dzień jest wpisany poczet papieży Benedykt XVI pod punktem 2. 20/21 sierpień 2022 rok przesuwa wydarzenia o 25 dni. Przypadnie to na 15 wrzesień 2022 rok. Z kolei ten dzień cofa wydarzenia o 7 dni. Liczba 7 zaznacza Lacher See Niemiecki wulkan niedalego Koblencji oraz papieża Benedykta XVI/7. Już wiem że papież Benedykt XVI skończył 95 lat i jest wpisany w trzecie puste pomieszczenie przestrzeni nad Komorą Króla. Może się to stać po 7 wrzesnia 2022 rok podobnie jak Św. Jan Paweł II. Takie wydarzenie odbije się szerokim echem w świecie. Zmiana pogody która tego dnia  może uruchomić wymienione wulkany. Yellowston podobnie jak Wezuwiusz znajduje się na 114 południku oraz 41 równoleżniku na północ od równika. Tylko po przeciwnych stronach naszej planety. Przelot największej asteroidy w pobliżu naszej Ziemi 1087 m średnicy, 27 maja 2022 roku ostrzega przed największym wydarzeniem w dziejach naszej historii. Przypadnie to za 100 dni na 7/8 wrzesień 2022 rok. Wszystkie wydarzenia które tu przedstawiłem kierują mnie w pierwszą dekadę września 2022 roku. Następnie szyb z Komory Królowej odgrywa tu najważniejsza rolę. Dzieli się na dwa odcinki: 114 cm oraz 79 cm. Co w sumie daje mi całkowiątą długość 193 cm. W tym przypadku cm zamieniam na 193 dni. Przypomnę tylko że Pan Bóg ma swoich ludzi na Ziemi do realizowania Boskiego planu w którym to zapisane są wielkie zmiany. Wojna na Ukrainie 24 lutego 2022 roku rozpoczyna pierwszy etap który trwa 114 dni do 18 czerwca 2022 roku. W tym dniu rozpoczyna się kolejny nowy rozdział naszego czasu. Czyli początek. Po 79 dniach od 18 czerwca w kalendarzu odczytam 7 wrzesień 2022 rok. Więc tego dnia jak podają liczby powinien eksplodować Wezuwiusz lub wymienione wulkany. Taką zakładam teorię. Na dwa dni przed 18 czerwca czyli 16 czerwca do Kijowa zjechali prezydent Francji Macron, premier Włoch, oraz kanclerz Niemiec Olaf Szolc. W pierwszej części szybu zaznaczono trzech fałszywych proroków którzy w liczbie 114 zlokalizowali trzy zagrożone miejsca w Europie. Niemcy Francję oraz Włochy. Wartość liczby 7 odnosi się do Niemieckiego wulkanu. Oraz pochodzenia papieża Benedykta XVI z Niemiec. W 4 południk wpisano Francję oraz wielkie zmiany w tym kraju. Być może polityczne. Dodatkowo Francja może być zagrożona wodą od Oceanu Atlantyckiego. Wiemy że Wezuwiusz zapisano w centralnym punkcie we Włoszech. W Komorze Królowej w północnym szybie zaznaczono włoski wulkan Wezuwiusz. Wedle ostatnich obliczeń Wezuwiusz eksplodował 24 sierpnia 79 roku. W tej liczbie 79 zaznaczono obecnie przedział czasu pomiędzy 18 czerwca a 7 września 2022 roku. Jak podaje nasza Gwiazda Bóg zabieże papieża Benedykta XVI do Królestwa Niebieskiego 7 września 2022 roku. Tą datę przedstawia nasza Gwiazda. Przedstawiam jeszcze jedną datę która dotyczy kolejnego niebezpieczeństwa to 26 listopad 2022 rok. Może mieć jakiś związek z wuklanami w Europie lub na świecie. Podobne ostrzeżenie nasza Gwiazda wydała 17 oraz 20 kwietnia 2022 roku. Gdzie po trzech dniach w polskiej kopalni 20 oraz 23 kwietnia doszło do tragedii w Jastrzębiu Zdróju. Wpływ na wydarzenia wrześniowe zapisano w rozbłysku słonecznym z 10 maja X1,5. Przelocie asteroidy 1087 metrów średnicy, resetem, wojną, planetami naszego Układu Słonecznego Uran- Pluton, czterej jeźdźcy apokalipsy itp. Ostrzegają one nie tylko o eksplozji Wezuwiusza ale także o wydarzeniach w samym Watykanie, który jest siedzibą kościoła katolickiego. To nie wszystko w liczbie 79 zapisano największe trzęsienie ziemi po eksplozji wulkanu od 7,9 do 9,7 stopnia w skali R. Do przedstawionych liczb z aktywności słonecznej napisałem scenariusz. Czy się sprawdzi zobaczymy. Wiem że liczby z aktywności słonecznej oraz nasza Gwiazda wyszczególniła ostatniego papieża z Europy Benedykta XVI ostatnich dniach swojego życia do 7 września 2022 rok. Być może chodzi o inne wydarzenie ziemskie nie związane z przedstawionym opisem.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page