top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Fałszywi prorocy.
(środa, 6 lipca 2022)

 

Nasza Gwiazda w swej aktywności słonecznej wskazała jedną datę 7 wrzesień 2022 rok. Przedstawiam dwa równoległe zdarzenia z końca II Wojny Światowej oraz obecnej na Ukrainie. Dwa dni przed 18 czerwca 2022 roku zjechali do Kijowa fałszywi prorocy z Unii Europejskiej by ratować godność Putina. O tym wszystkim w tym artykule. Historię Państwa Polskiego powinni znać wszyscy. W ubiegłym wieku wielcy tego świata sprzedali Polskę Rosji w Jałcie 1943 roku. Dzisiaj w XXI powtarza się podobna sytuacja na Ukrainie. Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 roku do 18 czerwca minęło dokładnie 114 dni. Tą wartość 114 dni wpisano w pierwszą część szybu Komory Królowej, która odpowiada wydarzeniom na Ukrainie. Cały szyb z Komory Królowej do załamania ma długość 193 cm. Więc brakującą część do załamania uzupełniam liczbą 79 cm. Tą minusową liczbę 79 wyliczyłem z liczb aktywności słonecznej na 19 pażdziernik 2017 rok { R.S. + 1    - 79 POLSKA 1 }. To obiekt kosmiczny przypominający łódź. By łódź mogła pływać to potrzebna jest woda. Więc uważajmy na obfite opady deszczy w tym lub w przyszłym roku. Długa na 790 metrów szeroka od 79 do 97 metrów. Wartość liczby 79 służy do wyliczenia zagrożeń ziemskich z liczb aktywności słonecznej. Pierwszą wartość liczby 114 którą przedstawiłem informuje o wydarzeniach ziemskich. Natomiast druga wartość 79 mówi o wydarzeniach kosmicznych oraz wysokości włoskiego Wezuwiusza. I przybyciu tej planetoidy z kierunku gwiazdy Vega, konstalacja Liry. Wielka Galeria z Piramidy Cheopsa ukryła tą planetoidę pod układem planetarnym " Nibiru " następującymi liczbami: R.S.38.2721       26  0  13     6. Tą planetoidę o liczbie 79 odkryłem w lipcu 2017 roku w liczbach aktywności słonecznej i zapisałem następującymi liczbami jak dla odkrywcy przystało - przypisując moje inicjały imienia oraz nazwiska { R.S. + 1     - 79 POLSKA 1 }. Wartość liczby 79 to druga część z szybu Komory Królowej. Minusowa wartość w tej liczbie mówi o wydarzeniach na północ od równika. Wskazując jednocześnie w dwóch ostatnich liczbach wysokość włoskiego wulkanu Wezuwiusz 1279 m.n.p.m. Informuje także ile dni lub lat zostało do eksplozji Wezuwiusza licząc od 18 czerwca do 7/8 wrzesnia 2022 roku. Wartość liczby 79 może mówić o walce powietrznej przez 79 do 8 września 2022 roku na Ukrainie. W pierwszą część szybu Komory Królowej w liczbie 114 zakodowano włoski Wezuwiusz. W tej liczby 114 odczytałem 14 południk oraz 41 równoleżnik. Wysokość Wezuwiusza wznosi się na wysokość 1279 m.n.p.m. Pierwsze trzy liczby z wysokości włoskiego wulkanu Wezuwiusza jest wpisana do 13 numeracji Tabeli Galerii " Nibiru ". Czytaj z prawej do lewej 127. Potwierdzają to liczby z tabeli Galerii Piramidy Cheopsa które mówią że planetoida 79 przylecia z układu planetarnego " Nibiru ". Oto one: R.S. 38.2721      26  0  13     6. Wnioskując pływ na wydarzenie z 7/8 września 2022 roku będzie miała planetoida 79 z " Nibiru ". To ona jest zwiastunem ziemskich przemian i katastrof w obecnym czasie. Plusowa wartość liczby 1 z odkrytej planetoidy którą przedstawiłem w nawiasie wskazuje pierwszą strefę czasową na wschód od Greenwich Polska oraz odkrywcę tej planetoidy z Polski Ryszarda Suskiego. Pod liczbą 79 ukryto dwie planety naszego układu Planetarnego: Uran oraz Pluton. Te wpisane nazwy do dwóch pierwiastki które służą do budowy bomby atmowej. Miejmy nadzieję że broń jądrowa nie będzie użyta w obecnej wojnie na Ukrainie lub w innym konflikcie na Ziemi. Tego dnia 7/8 września 2022 roku prawdopodobnie obie planety przetną orbitę wokół naszej Gwiazdy. Spotkanie dwóch planet na jednej orbicie może informować o rozbłysku słonecznym lub eksplozji na Słońcu, która będzie miała wpływ na wydarzenie ziemskie 7 wrzesnia 2022 roku. Musimy się liczyć z awariami telefonów, komputerów, sieci przesyłowej prądu. W liczbie 97 przeciwnej do 79 jest ukryte wydarzenie powiązane z kościołem. Przypadnie to 27 wrzesień 2022 rok. Ten z kolei dzień cofa wydarzenie o 5 dni przypadnie to na 22 wrzesień 2022 rok. Pod wyliczonymi datami kryją się niebezpieczne dni dla naszego życia społecznego. Wliczam pomyłkę +/-1 dzień. Wartość liczby 7 z dnia 7 września wskazuje 7 południk na zachód od Polski. Przecina on największy wulkan Lacher See Nadrenia Palatynat niedaleko Koblencji. To wydarzenie w Niemczech na 7 południku należy wziąć pod uwagę. Wysokość wulkanu wznosi się na 747 m.n.p.m. jest wpisana w kąt załamania 37 stopni do 19 numeracji Tabeli Galerii. O tym wydarzeniu po raz wtóry informują liczby z Tabeli Galerii które przypisano do papieża Benedykta XVI. Wynika z tego ze Lacher See może w każdej chwili wybuchnąć po 7 września 2022 rok. Podobnie jak włoski Wezuwiusz. Wymieniona liczba 7 jest wpisana w 7 południk w Europie. Informuje również o pochodzeniu papieża Benedykta XVI z Niemiec. Wiemy również że wartość liczby 7 wyszczególnia papieża Benedykta XVI w poczecie papieży - 265/7. 22 maja 2022 roku podałem na blogu następującą wiadomość cyt: " 18 czerwca czy 8 września 2022? Czy w dniu objawienia Najświętszej Maryji Panny zakończy się wojna na Ukrainie? ". W długości szybu Komory Królowej Piramidy Cheopsa 114 x 79 = 193 ukryty jest drzemiący włoski wulkan Wezuwiusz.  Dwa dni przed 18 czerwca 2022 roku zjechali do Kijowa fałszywi prorocy z Europy zachodniej. W jakim celu? Wynegocjować porozumienie na korzyść Rosji pomiędzy Ukrainą a Rosją w sprawie zakończenia wojny. Wiemy że prezydent Francji Macron oraz kanclerz Niemiec  to przyjaciele Putina. To historyczne wydarzenie zapisano w Komnacie Królowej. Całkowita długość szybu z Komory Królowej wynosi 193 cm. I dzieli się na dwa odcinki. Wymienione odcinki z szybu Komory Królowej przeniosłem na obecnie wydarzenia wojenne na Ukrainie. Pierwszy odcinek rozpoczyna się od 24 lutego 2022 roku i trwa 114 dni do 18 czerwca 2022 roku. Druga część z szybu Komory Królowej rozpoczyna się od 18 czerwca i trwa 79 dni do 8 września 2022 roku. W szybie Komory Królowej zapisano koniec naszego świata. Tabela Galerii podaje koniec naszego świata dla ludzi wierzących w Boga począwszy od 3 do 6 czerwca 2021 roku. Tym samym rozpoczyna się Nowy rozdział w historii Ziemi. W liczbie 114 z pierwszej części szybu Komory Królowej zakodowano trzech fałszywych proroków z Unii Europejskiej, którzy 16 czerwca 2022 roku na dwa dni przed 18 czerwca zjechali do Kijowa. Nie przypadkowo. Wskazują oni swym pochodzeniem zagrożone miejsca w Europie. Wymieniam kolejno. Wartość liczby 11 z liczby 114 lokalizuje Niemcy na 11 południku { 11 + 7 = 18 } - Suma obu liczb daje nam masę Ziemi do Księżyca w liczbie 18 x 81 = 26. Następny przywódca. Liczba 14 oraz 41 z liczby 114 lokalizuje nam Włochy na 14 południku, oraz Wezuwiusz na 41 równoleżniku. Pozostał trzeci prezydent. Liczba 4 z liczby 114 lokalizuje nam Francję na 4 południku. Niespodziewanie dołączył prezydent Rumuni. W dobie wojny na Ukrainie wymienieni prezydenci stali okoniem do wolnej Ukrainy która obecnie przelewa krew za wolną Europę w walce z Rosją. W niedzielę 22 maja 2022 roku podałem do wiadomości. Jeżeli wojna na Ukrainie nie zakończy się po 114 dniach 18 czerwca to po 193 dniach 8 września 2022 roku. Zaznaczyłem w treści takie zdanie. Pierwszy etap wojny zaczyna się od 24 lutego i trwa 114 dni do 18 czerwca 2022 roku. Na krótko przed 114 dniem 16 czerwca wymienieni prezydenci zjechali do Kijowa z fałszywą ofertą. W pierwszej części szybu Komory Królowej liczbie 114 zaznaczono przekręt Covidowy oraz sprawców przekrętu Covidowego. Wartość liczby 114 zaznacza nam Pekin na 114 południku. Główną siedzibę zła na Ziemi. Ta sama wartość liczby 114 zaznacza zachodnie Stany Zjednoczone oraz Nowy Jork na 41 równoleżniku. Drugi przekręt w tej samej liczbie 114 zaznaczono na Ukrainie. Po około 114 dniach za zamkniętymi drzwiami fałszywi prorocy uknuli spisek. Poprzedni przekręt Covidowy jest powiązany z obecnymi wydarzeniami na Ukrainie. Dla zwykłych zjadaczy chleba słowo pandemia to jak sen z powiek. Tak dręczono polaków urojną pandemią. By wstrzyknęła sobie wodę życia dobrowolnie, niby w imię ratowania swojego życia. " Ekskluzywnie". Szokujace zdjęcia mikroskopowe skrzepów krwi pobrane od tych którzy " nagle umarli " - struktury krystaliczne, nanodruty, cząstki kredowe i struktury włókniste. Do 10 czerwca 2022 roku odeszło już 9 moich znajomych którzy dobrowolnie wstrzyknęli sobie trzy dawki świętej wody która miała ratować ich przed śmiercią. Okazało się inaczej. Wielu z nich to wyksztaceni ludzie. Gęby kłamały, kłamią i będą kłamać o covidzie i cudownym leku, który niby miał ratować Wasze życie. Wracam do zjazdu fałszywych proroków którzy zjechali do Kijowa, którzy prawdopodobnie zaoferowali prezydentowi Zełeńskiemu by poszedł na jakieś ustępstwa wobec Rosji. O tym wydarzeniu kilkakrotnie informowała Telewizja Polska. Jednocześnie po około 114 dniach wojny na Ukrainie Unia zaoferowała Ukrainie status kandydata do Unii Europejskiej. Młyn na wodę który nigdy nie będzie mielił mąki. W ciągu 114 dni żaden z wymienionych europejskich graczy nie miał i nie ma dobrej woli wspomóc Ukrainię bronią. Prawdziwymi sojusznikami w tej wojnie na Ukrainie okazali się Polacy którzy wzięli główny ciężąr wojny na swoje barki oraz Amerykanie z Anglikami. Ci dródzy wyciągnęli wniosek z czasów II Wojny Światowej i obecnie stoją po słusznej stronie. Prezydent Zełeński podczas przemówienia w Bundestagu dostał szczodre klipy. I na tym skończyła się hojność Niemców. Podobnie to czynili Francuzi oraz Włosi. Wiemy po której stronie stali Włosi oraz Francuzi podczas II Wojny Światowej. Podobnie było w Polsce kiedy komuniści wspierali Moskwę.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page