top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Kolejna Gwiazda z układem planetarnym podobnym do naszego. 
(poniedziałek, 6 marca 2023)

 

 

To już cztery Gwiazdy wokół których krążą cztery identyczne planety jak nasza planeta Ziemia z wodą.  A jeżeli jest woda to jest życie. Na dzień dzisiejszy odkryłem trzy Gwiazdy przy których krążą trzy identyczne planety jak nasza planeta Ziemią wraz z księżycem oraz nasz czwarty układ planetarny. Tabela Galerii przedstawia nasz Układ Planetarny pod numeracją 1. 11. gdzie każda Gwiazda ma swój układ planetarny. W tych czterech układach planetranych wyróżniają się dwie identyczne planety jak Wenus oraz Ziemia z księżycem. To druga oraz trzecia planeta od Słońca. Jeżeli jest woda na trzeciej planecie to musi mieć swój własny księżyc. W liczbę 203 wpisana jest Gwiazda Południowa przy której krążą identyczne planety jak w naszym Układzie Planetarnym. Patrząc na liczbę 203 można wyciągnąć wniosek że w tej numeracji wyróżniają sie dwie liczby, druga oraz trzecia, tak jak w naszym Układzie Planetarnym. Wielka Galeria w Piramidzie Cheopsa podzielona jest na dwie strony. Prawą oraz lewą. Czyli informuje o równoległych ukladach w naszej Galaktyce. Idąc na wschód od Greenwich po równiku można dojśc lub dopłynąć do Kiribati. Wartość liczby 203 - to zwiastun wydarzeń - Turcja Iran. Kosmiczną zagadkę Wszechświata zapisano w liczbie 203, która reprezentuje Południową Gwiazdę. Wraz z identycznymi planetami do zamieszkania jak nasza planeta Ziemia. W liczbę 203 wpisane są tragedie ludzkie. Z obliczeń na 13 lutego 2024 roku. Musimy pamiętać że co kilka lat w połowie lutego eksplodują największe obiekty kosmiczne nad Ziemią. Zwiastunem takiego wydarzenia jest asateroida która eksplodowała nad Jekaterynburgiem - Czelabińsk 15 lutego 2013 rok. Zanim rozwinę temat wyląduje w Berlinie gdzie buduje się chwiejną 4 Rzeszę, która wkrótce runie jak domek  z kart. Mówi o tym wartość liczby 25 z 25 cyklu słonecznego, który nastał 19/20 lipca 2021 rok. Wymieniona  wartość liczby 25 wpisana jest w północny szyb Komory Królowej na północ od równika na 52 równoleżniku w Niemczech. Jest on informatorem o katastrofach ziemskich. W datę 19 lipiec 2021 rok wpisany jest 25 cykl słoneczny. Zaznaczyłem tą licznę 25 gwiazdką w nawiasie, która informowała o nadejściu 25 cyklu słonecznego 19/20 lipca 2021 roku.


1. 19/20 lipiec 2021 rok: + 391 st. C   - 1 st. C    { - 25*     - 1 }.
Liczby z północnego szybu Komory Królowej wskazały tragedię w Turcji oraz Syrii. Druga część z  szybu Komory Królowej  mówi o upadku Niemieckiej Unii Europejskiej. Tenże drugi szyb wskazuje podobnie jak pierwszy 35 południk który lokalizuje okolice Turcja - Syria, gdzie łączą i napierają na siebie płyty tektoniczne. Wartość liczby 25 czytana z prawej do lewej wskazuje 52 równoleżnik przecinany przez 10 południk. Lokalizacja północne Niemcy. Na 20/21 lipiec 2021 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe.


2. 20/21 lipiec 2021 rok: + 339 st. C     0 st. C    { - 10      0 }.
Tą samą liczbę z aktywności słonecznej wyliczyłem na 30 czerwiec 2022 rok.

Oto ona:
3. 30 czerwiec 2022 rok: + 339 st. C    - 9 st. C    { - 2    - 1 }.
Z tym że 20 lipiec 2021 rok informuje o wydarzeniach w Europie na 10 południku Niemcy. I wydarzeniu w 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10. Natomiast 30 czerwiec 2022 rok informuje o wydarzeniach w 9 strefie czasowej na wschód od Greenwich. Niemcy na 9 południku. Tenże 9 południk lokalizuje mi także Japonię oraz Indonezję Filipiny w 9 strefie czasowej na wschód oraz zachód od Greenwich. Na zachód od Greenwich lokalizuje Hawaje oraz Alaskę. Plusowa wartość liczby 339 czytana z prawej do lewej odczytam liczbę 933. Informuje o wydarzeniach za 933 dni licząc od 20 lipca 2021 roku. Przypadnie to na 13 luty 2024 rok. Podobnie jak licząc od 30 czerwca 2022 roku odczytam datę 23 styczeń 2025 rok. Wejście do piramidy z drugiego szybu 119 - 84 = 35 wskazuje mi także 35 południk Turcja. Podpunkt drugi oraz trzeci przedstawia bardzo wysoką aktywność słoneczną. Czytając z prawej do lewej. Plusową liczbę + 339  z aktywności słonecznej czytając z prawej do lewej odczytam 933 dni. Otrzymam pełne dwa lata { 365 + 365 = 730} oraz 203 dni. Począwszy od 20 lipca 2021 roku do 13 lutego 2024 roku minie dokładnie 933 dni. Dodatkowo wartość liczby 203 z południowego szybu Komory Królowej mówi o uderzeniu obiektu kosmicznego 13 lutego 2024 roku w Wyspę Kiribati. Wartość liczby 203 lokalizuje to miejsce. Czy żeczywiście chodzi o uderzenie asteroidy w Wyspę Kiribati? Być może budowniczy chciał zaznaczyć że bardzo dobrze zna obwód równika. Gdzie po drodze jest zlokalizowana Wyspa Kiribati przy równiku. Minusowa wartość liczby 10 z podpunktu drugiego w nawiasie mówi w wydarzeniu w 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10 oraz Katastrofire w Niemczech na 10 południku przecinanym przez 52 równoleznik w 10 stopniowej skali licząc od 1 do 10. To wydarzenie zapisano pomiędzy oba szybami z Komory Królowej { 203 - 193 = 10 }.  Drugi szyb z Komory Królowej dzieli się podobnie jak pierwszy na dwie części. Pierwsza część odcinka z drugiego szybu ma długość 119 cm. Informuje o wejściu do piramidy w Komorze Królowej. Pozostała jeszcze druga część 84 cm. 203 - 119 = 84. Dotyczy identycznego obiektu kosmicznego jak planetoida z północnego szybu z Komory Królowej. Jej długość oceniam na od 84 do 840 metrów. Szerokość 84 metry zaś wysokość 48 metrów. Identyczny obiekt jak planetoida z północnego szybu. Tylko o zmiennym znaku plusowym. Informuje o wydarzeniach na południe od równika. 84 - 79 = 6. Wyznacza 6 dzień miesiąca oraz lokalizuje 6 południk. Na wschód oraz na zachód od Greenwich. Kiedy się pojawi opiszę to na moim blogu. Pierwszy przykład katastrofy już mieliśmy 6 lutego. Pozostała jeszcze druga katastrofa 6 dnia miesiąca sierpnia. Jeszcze większa od tej z Turcji oraz Syrii 6 lutego 2023 roku. Dlaczego większa ponieważ drugi szyb jest większy o 10 cm. Suma obu szybów dała mi długość równika. 203 + 193 = 39 tys. 600 km. Wynika z tego że budowniczy piramid bardzo dobrze znał długość równika zapisując to w obu szybach Komory Królowej. Kolejna zagadka Wszechświata, o której wspominał Nikola Tesla, rozwiązana. Jak mówił poznasz liczbę 369 poznasz klucz do zagadki Wszechświata.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page