top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Polska Europa świat najbliższe wydarzenia - ciąg dalszy.

(sobota, 06 września 2014)

 

Wyliczona godzina trzęsienia ziemi 3/4 sierpnia 2014 rok.

 

Ważne informacje należy obowiązkowo publikować, zwłaszcza te małe o stuprocentowej sprawdzalności. W tabeli trzęsień ziemi nie znalazłem żadnej informacji o trzęsieniu ziemi w Polsce na dzień 3/4 sierpnia 2014 rok, jak informowałem 29 lipca 2014 roku. Jednak trzęsienie ziemi miało miejsce z 3 na 4 sierpnia tuż przed północą u naszych południowych sąsiadów. Odczytane trzęsienie ziemi z temperatur słonecznych na 3/4 sierpnia opublikowałem 29 lipca 2014 roku z następujących liczb poniżej. Na sześć dni przed mającym nastąpić trzęsieniem ziemi! 2 sierpnia 2014 roku nasza Gwiazda rozpoczyna proces zmian na Słońcu od wartości liczby 0 i kończy 4 sierpnia na wartości liczby 0. Na każdym południku słonecznym oraz strefie czasowej, naszej Gwiazdy zachodzą różne procesy. Między innymi przy niskiej aktywności słonecznej z temperatur słonecznych na Ziemi można odczytać ciekawe zjawiska zachodzące na Słońcu oraz na Ziemi na tym samym południku. W podanych wartościach liczbowych od 2 do 4 sierpnia była wyliczona godzina trzęsienia ziemi o której nic nie wiedziałem.

 

 

Wyliczenie poniżej:

1. 2/3 sierpnia 2014 rok: 0, + 8, - 1

2. 3/4 sierpnia 2014 roku: + 17, 0

zsumowanie  { 0, + 8, - 1, + 17, 0 }.  Z podanych wartości liczb wykreśliłem godzinę trzęsienia ziemi na przełomie 3/4 sierpnia 2014 roku.

 

8 + 17 = 25 - 1 = 24:00. Trzęsienie ziemi miało miejsce 1 minutę 20 sekund przed 24:00. Prowadzone badania są testowane, na dzień dzisiejszy jestem coraz bliżej poznania zagadki naszej Gwiazdy.

 

M 3.8 - CZECH REPUBLIK - 2014-08-03  23:58:40 UTC tuż przed północą, z trzeciego na czwarty sierpnia 2014 roku lokalizacja okolice Karlowych War.

 

 

Earthguake-Magnitude 3.8-CZECH REPUBLIK - 2014 August 03, 23:58:40 UTC

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=393752

 

3 sierpień 2014 rok, na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe z aktywności słonecznej: { + 277, - 43,  = + 234 }, + 277 - 43 = + 234. Wartość liczby+ 234 z aktywności słonecznej informuje o niebezpieczeństwie nie tylko w podanym dniu również za 100 dni. Odnosi się to do wydarzeń nie tylko na wschodzie Ukrainy-Rosja również na zachód od Greenwich wyspa Jan Mayen. Wyspa Jan Mayen leży na 71 równoleżniku. Wyliczona aktywność słoneczna w liczbie 277 informuje o wysokości wulkanu:  2277 m. n. p. m. jak informowałem.

 

 

3 sierpnia 2014 rok: + 17 = 71

4 sierpnia 2014 rok: 0

 

Najważniejsze informacje z naszej Gwiazdy

Nasza Gwiazda w aktywności słonecznej przekazuje ważne informacje dotyczące wszystkich zdarzeń na Ziemi. Tak było tym razem z 3 na 4 sierpnia 2014 roku nasza Gwiazda informuje o zagrożeniach za 100 dni przed niebezpieczeństwem. Kilka dni przed najwyższą aktywnością słoneczną w dniu 17 listopada w liczbie 467. Pytanie dlaczego 17-tego dnia? 3 sierpnia wyliczyłem 17 stopni odpowiada to 17-temu południkowi. Widocznie wszystko w kosmosie jest zsynchronizowane jak w zegarku.

 

Znaleziony klucz

 

W piątek 8 sierpnia 2014 roku na blogu informowałem o zmianie pogody, która przypadnie na 22 sierpień 2014 rok. Taką informację podałem na dwa tygodnie przed 22 sierpnia. Sygnałem do rozpoczęcia zmian na Słońcu oraz na Ziemi, była eksplozja na Słońcu 20/21 sierpnia 2014 roku. Już 22 sierpnia 2014 roku nasza Gwiazda informuje o nowych zagrożeniach na naszej Ziemi. Odczyt na taśmie w słońcu rejestruje dziwne zachowanie naszej Gwiazdy. Z obliczeń na 22 sierpień wyliczyłem wartość liczby 0, + 1 , 0, + 2, 0, + 5, + 1, - 5, 0. Czyli informacja o zagrożeniu na linii Słońca " 0 " linii Galaktycznej, odczytane w miejscu badań Opole. W pierwszej, drugiej oraz piątej strefie czasowej na wschód od Greenwich. Wartość liczby: - 5 informuje o piątej strefie czasowej na zachód od Greenwich, zachodnia Ameryka Południowa. Dokładnie 100 dni później na 3 oraz 4 grudnia 2014 roku odczytałem następującą informację wyliczoną z temperatur słonecznych licząc od 25 listopada. Obecnie każdego 25 dnia miesiąca począwszy od 2014 roku można odczytać ważne informacje z naszej Gwiazdy. Tak było 25 marca 2014 roku 100 dni później 5 lipca 2014 roku miało miejsce silne trzęsienie ziemi w Polsce M 4,6 stopnia w S. R. lokalizacja Polska - okolice Polkowic. 25 listopad 2014 rok nasza Gwiazda rozpoczyna proces zmian od wartości liczby 0 oto szczegóły.

 

 

1. 25 listopad  0

2. 25 listopad + 11

3. 26 listopad + 2

4. 26 listopad + 9

5. 27 listopad + 1

6. 27 listopad - 26

7. 28 listopad + 1

8. 28 listopad - 9

9. 29 listopad + 4

10. 29 listopad - 15. możliwe trzęsienie ziemi Polska

11. 30 listopad - 4

12. 30 listopad + 17

13. 1 grudzień - 3

14. 1 grudzień + 16

15. 2 grudzień - 2

16. 2 grudzień - 10

17. 3 grudzień - 2

18. 3 grudzień + 4

19. 4 grudzień 0

 

Zróżnicowane liczby podane od 25 listopada do 4 grudnia informują o zagrożeniu w różnych częściach świata na naszej Ziemi. Zsumowane wartości liczb plusowych dały mi liczbę + 65 = równoleżnik. Zsumowane wartości liczb minusowych dały mi liczbę -71. Drugą wartość liczbową  -71 czytamy z prawej do lewej = -17-ty południk na północ od równika.

 

Ostatecznie na 4 grudnia wyliczyłem dwie liczby: + 65 oraz -17-ty południk. Z wyliczonych wartości liczb można wykreślić współrzędne geograficzne w kilku miejscach na naszej Ziemi, zakładając że przy + 65 równoleżniku zapiszemy - 71 południk.

 

 

1. + 65 równoleżnik oraz -71 południk na wsch. od Greenwich miasto Salechard-Rosja.

2. + 65 równoleżnik oraz -71 południk na zach. od Greenwich " Ziemia Baffina " - Kanada.

3. + 65 równoleżnik oraz - 17 południk na zachód od Greenwich, dlatego na zachód gdyż wartość liczby -71 zapisano w minusie na północ od równika.

 

Ostatecznie wartość liczby - 71 czytamy z prawej do lewej, otrzymamy - 17 południk. Z punktu trzeciego można wykreślić współrzędne geograficzne na zachód od Greenwich na + 65 równoleżniku oraz - 17-tym południku. Wyliczone miejsce wskazało mi środek Islandii z aktywnymi wulkanami. Odnośnie punktu pierwszego oraz drugiego na wskazanym terytorium przez naszą Gwiazdę nie ma zagrożeń tektonicznych. Może w wyznaczonym miejscu dojść do nieokreślonych zjawisk w dniu 3/4 grudnia 2014 roku.

 

Natomiast odnośnie punktu trzeciego to Islandia leży w strefie sejsmicznej z duża ilością aktywnych wulkanów. Współrzędne geograficzne kreślą dokładnie środek Islandii na 65 równoleżniku oraz 17-tym południku. Z obliczeń wynika że około 3/4 grudnia 2014 roku dojdzie do niecodziennych wydarzeń np. eksplozja wulkanu, połączona z trzęsieniami ziemi. Proces może rozpocząć przy najwyższej aktywności słonecznej począwszy od 16/17 listopada. Nie zapominajmy ze każdego 10/11 dnia miesiąca (dotyczy również listopada) nagromadzona energia na Słońcu zostaje uwolniona, informując o zagrożeniu.

 

Wartość liczby 277 z aktywności słonecznej 3/4 sierpnia 2014 rok może informować o wzmożonej aktywności wulkanicznej na Islandii oraz wulkanie na wyspie Jan Mayen. Wpisana aktywność słoneczna w dni kalendarza informuje o realizacji za 100 dni. Trzeba zwrócić uwagę iż wulkany Islandzkie mogą eksplodować już w listopadzie oraz początkiem grudnia, tak jak przestawiają obliczenia, włącznie z wulkanem Berenberg. Dodam jeszcze ze zsumowane liczby z aktywności słonecznej + 467 dają 17 południk także w Polsce, oraz 17-ty dzień listopada. Może również monitorować godz: np. 17:00 lub 18:00. W wyliczonej aktywności słonecznej wpisane jest trzęsienie ziemi w Polsce na dzień 19 listopada 2014 roku.

 

Już 15 listopada 2014 rok wyliczone wartości liczb z aktywności słonecznej informują o zagrożeniu na Ziemi może to być informacja na 30 południku Ukraina - Kijów. Wartość liczby + 414, - 18, = + 396. w plusie może informować o zagrożeniu włoskiego Wezuwiusza. Wartość liczby 18 to już kolejna informacja o niebezpieczeństwie. Spójność liczb 69 lub jej odwrotność 96 także informuje o niebezpieczeństwie. Spójność liczb informuje o zderzenie dwóch ciał niebieskich w kosmosie lub, np. samolotu z ziemią.

 

16 listopad 2014 rok wartość liczby z aktywności słonecznej + 444, - 18, = + 426  informuje o ruchach wulkanicznych, oraz trzęsieniach ziemi. Wartość liczby 18 to kolejna informacja o niebezpieczeństwie. Na dzień 16 listopada wyliczyłem 23 południk z zerową " 0 " wartością, to terytorium państwa Polskiego, przy wschodniej granicy z Ukrainą. Może to być na razie informacja o zagrożeniu przy wschodniej granicy.

 

Nasza Gwiazda w aktywności słonecznej zapisuje także myśli ważnych ludzi na Ziemi. Tak było na dzień 5/6 maj 2014 rok, rozpoczęcie wojny na Ukrainie przez Putina. O tym wydarzeniu pisałem niejednokrotnie.

 

 

Czy w aktywności słonecznej " + 444 " zawarta jest kolejna wojna?

 

Wartość liczby + 444 odnosi się do współrzędnych geograficznych gór Kaukaz - Rosja - Gruzja, Czeczenia. Bardzo możliwe że w wyznaczonym miejscu dojdzie do silnego trzęsienia ziemi lub nawet wojny. Gruzja obecnie zabiega o wejście do NATO, nieuczestniczenie w sojuszu może wykorzystać Rosja i dzielić Gruzję jak własny tort, tak jak to robi z Ukrainą. A może chodzi o inną wojnę w tym rejonie o współrzędnych geograficznych + 444 { + 44 x + 44 }. W tym rejonie jest jeszcze jedno państwo - Czeczenia, które rosyjski prezydent pozbawił wywalczonej wolności przez naród Czeczeński. Wszystko wskazuje na to że 17 listopada 2014 będziemy mieli nową wojnę na Zakaukaziu. Jest to moja teoria. Wartość liczby + 444 wpisana jest do największej planety naszego układu słonecznego Jowisza.

 

Najwyższą wartość liczby z aktywności słonecznej zapisałem na 17-ty listopad: + 467, - 18, = + 449. Po raz trzeci w obliczeniach występuje wartość liczby 18. Wartość liczby 18 do 81 ma się jak masa Ziemi do Księżyca. W tych wartościach wpisane jest kolejne niebezpieczeństwo. Główną rozgrywającą jest liczba -18 { równoleżnik } na północ od równika - Afryka północna, Morze Czerwone oraz Półwysep Arabski. Z aktywności słonecznej + 46 x 76 oraz 44 x 94 odczytujemy zagrożone miejsca na Ziemi o współrzędnych geograficznych jak podałem powyżej za kolejne 100 dni = 27/28 luty 2015 rok.

 

Jak informowałem moje obliczenia kierowałem na Wyspę Jan Mayen. Już 31 sierpnia dał o sobie znać dwukrotnie wulkan na tej wyspie.

 

 

1. M 4.7 - JAN MAYEN ISLAND REGION - 2014-08-31  00:10:15 UTC

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=397686

 

2. M 4.6 - Jan Mayen Island Region - 31.08.2014  00:54:51  UTC

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=397691

 

 

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page