top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

Włócznia przeznaczenia - długość 193,7 cm.
(wtorek, 6 września 2022)

 

Klucz do zagadki Wszechświata zapisano w liczbie 369.  


Z danych historycznych długość włóczni { drzewca wraz z grotem } rzymskiego żołnierza który przebił prawy bok Jezusa nie jest precyzyjnie określona. Podane są różnego rodzaju długości drzewca od 1 do 2,5 metra. Wikipedia Wolna encyklopedia mówi iż " hasta " to broń podręczna rzymskiego żołnierza. Wzrokowo można określić długość drzewca wraz z grotem na około 180 cm. Są to dane zbieżne z długością szybu Komory Królowej. Przykład pierwszy, szyb z Komory Królowej ma długość 193 cm do załamania pod kątem w górę o 37 stopni. Budowniczy nieświadomie w długości szybu Komory Królowej zaznaczył wyposażenie w broń rzymskiego żołnierza wraz z grotem który mógł przebić bok Jezusa { 193,7 cm }. Długość włóczni przenaczenia zaznaczono w północnym szybie Komory Królowej 193 cm. To znaczy że materiał na grot do włóczni pochodził z terenów Europejskich. Wykres 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia dwie nierównoległe po 47 cm z kątem załamania 37 oraz 38 stopni. Wartość liczby 37 odnosi się do metalowej długości grotu. Był osadzony na drzewcu którym Longin przebił bok Jezusa pomiędzy drugim a trzecim żebrem.  Co ma wspólnego grot z obecnymi wydarzeniami? Dom Pański w Królestwie Niebieskim uzupełnią cztery postacie ziemskie, które zapisano w czterech pustych pomieszczeniach przestrzeni nad Komorą Króla. Na drugim piętrze zamieszka papież Benedykt XVI. Na trzecim piętrze zamieszka papież Franciszek. W dzisiejszych czasach ktoś wbił klin pomiędzy dwóch papieży. Podobnie wydarzenie miało miejsce gdy przebito bok Jesusa pomiędzy drugim a trzecim żebrem gdy wisiał na krzyżu. Wartość liczby 37 odnosi się do grotu włóczni. Dodatkowo wartość liczby 37 odnosi się do wydłużonej Galaktyki, a może Wszechświta o 37 milionów lat świetlnych. Obecnie wynosi ona 4 miliardy 700 milionów. Za 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co ma wspólnego grot z obecnymi wydarzeniami. Bardzo dużo ktoś wbija ostrze pomiędzy walczące strony. Dodatkowo morduje się społeczeństwo szprycami za życia papieża Benedykta XVI oraz papieża Franciszka niby w imię ratowania ludzkości. Podobny program wprowadzany jest do zabijania nienarodzonych dzieci do 12 tygodnia. Ten program serwuje niemiecki polityk Tusk wysłany z Berlina do Polski, który znalazł posłuch w urojonym Polskim społeczeństwie.  Hańba! Wykres nr 13 z 11 maja przedstawia dwie nierównoległe linie po 47 cm. Jedna odnosi się do wydłużonej Galaktyki o 37 milionów lat świetlnych. Pierwsza nierównoległa długości 47 cm z lewej strony załamuje się pod kątem 37 stopni. Odnosi się do życia papieża Benedykta XVI oraz wydarzeń na 37 południku na Ukrainie. Wartość liczby 193 z szybu Komory Królowej załamuje się pod kątem 37 stopni w górę. Z kolei liczba 37 jest wpisana w grot włóczni przeznaczenia. Jednostką miary jest jeden Cal = 2,54 { 2 cm 54 mm }. Grot włóczni przeznaczenia został wykuty z 1 Cala sześciennego: długość 2,54, szerokość 2,54, wysokość 2,54. Wiemy że wartość liczby 54 z Cala odnosi się do Jezusa. Podobnie jak wartość liczby 9 = 4,5. Połowa z długości Cala wynosi 1,27 cm. W jednym Calu zapisano dwie postacie ziemskie: 2.54 cm. Włócznia przeznaczenia ma długość 193,7 cm. A sam grot 13,7 cm. Wyjaśnię. Grot do włóczni wykuto z meteorytu który przywędrował na Ziemię z 13 układu planetanego " Nibiru ". Podobnie jak Jezus. Zapisano to w 13 numeracji Tabeli Galerii: 38,2721    26  0  13     6.

Czytaj z prawej do lewej 1,27. Zapisano to w pierwszych dwóch liczbach z długości grotu 37. Nie mam wątpliwości że Jezus przybył na Ziemię z 13 układu planetarnego Nibiru. Oczywiście narodzenie Jezusa miało miejsce na Ziemi. Meteoryt 369 tys lat temu rozbił się na 27 południku obecnie na Ukrainie. W obecnym czasie przypomina nam o tym wydarzeniu obiekt kosmiczny który przeleciał bardzo blisko Ziemi 27 maja 2022 roku. Cyt" Tu wszystko się zaczęło " W Calu i połowie Cala zapisano życie Jezusa: 2,54 i pochodzenie. Z jednego Cala sześciennego kostki asteroidy wykuto grot do włóczni przeznaczenia. W Calu tkwi Boska tajemnica. W jednej liczbie zapisano wszystko. Wartość liczby 2,54 odnosi się do liczby Jezusa 5,4. Tyleż samo planet 54 ustawiło się na linii Słońca linii Galaktycznej w 2010 roku od 20 czerwca do 1 września przez 71 dni. { 2,54 x 5,4 = 13,7 }. Drzewiec do włóczni przeznaczenia pozostaje bez zmian i wynosi 180 cm. Po zsumowaniu otrzymam: 180 cm  + 13,7 = 193,7 cm. Z długości grotu 13,7 wyodrębniłem kąt załamania 37 stopni wydłużoną Galaktykę oraz 13 układ planetarny " Nibiru". Podobnie to zaznaczył budowniczy w szybie Komory Królowej długości 193 cm z załamaniem o 37 stopni. Wartość liczby 37 odnosi się obecnie do życia i śmierci Benedykta XVI, ostatniego papieża z Europy. W 37 numerację z Tabeli Galerii wpisano w życie papieża Benedykta XVI ostatniego 112 papieża z Europy:

R.S.56.1937     19  0  37     9. { 56 + 19 + 37 = 112 }. Z liczby 193,7 wyodrębniłem szyb długości 193 oraz 37 południk na Ukrainie, który odnosi się do obecnych wydarzeń na Ukrainie. Począwszy od 24 lutego do 7 września 2022 roku. Agresor w obecnym czasie zadał okrutny cios dla miasta Mariupol na 37 południku.  Sumując - włócznia przeznaczenia, którą przebito bok Jezusa, ma całkowitą długoścć 193,7 cm. Liczba 9 z 37 numeracji dzieli się na dwie części 5 oraz 4, które po dodaniu dają mi liczbę  Jezusa 9. Połowa wartości 54 wskazuje 27 południk na terenie obecnej Ukrainy. Wartość liczby 27 wpisuje się w miasto Chmielnicki na obecnej Ukrainie a dawnej Polsce. Od tego miejsca  wszystko się zaczęło. To historyczne wydarzenie zaznaczył budowniczy w Komorze Królowej. To samo wydarzenie podaje aktywność słoneczna którą wykreśliłem i zapisałem na wykresie 13 z 11 maja 2010 roku. Liczba 369 daje niesamowite możliwości rozwiązania zagadek kosmicznych. Przykładowo: Hitler II Wojnę Światową rozpoczął od Polski 1 września 1939 roku i trwała ona 2073 dni. To jest pełne 5 lat oraz 300 dni. Do pełnych 6 lat brakuje 65 dni. Liczbie 65 ujawniono bandytę który napadł na Polskę. Suma dwóch liczb dała liczbę 11. To 11 południk który zaznacza centralne Niemcy. { 6 + 5 = 11 }. Zagadka tkwi w dacie 1939 rok { 9 + 3 + 9 = 21. Celem Hitlera było zajęcie Warszawy stolicy Polski na 21 południku.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page