top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Niewyjaśnione historie - Dubler. Ominąć przeznaczenie.

(środa, 08 kwietnia 2015)

 

Planetoidy oraz inne ciała niebieskie informują o przyszłych wydarzeniach na Ziemi. W trzeciej dekadzie stycznia 2015 roku obok naszej planety przeleciała Planetoida informując o wydarzeniach za + 100 oraz 200 dni - przypada to na  5/6 maj oraz 15 sierpień 2015 roku. Te dni były już niejednokrotnie wyliczone, przedstawione i opisane na blogu w 2014 roku. Do tej daty będę jednak ciągle powracał ponieważ temat nie jest do końca rozwiązany. Rok temu na linii Słońca w dniu 5/6 maj 2014 roku ułożyła się trzykrotna wartość liczb zerowych. Informowała ona o spadku temperatur w Polsce oraz koniunkcji planet. Na tamten czas wyliczyłem wartość liczbową z aktywności słonecznej:

 

5/6 maj 2014 rok: - 101, + 234, + 1, - 10, oraz 0, 0, 0.

 

Wartości liczbowe z aktywności słonecznej + 234 informują o wojnie na Ukrainie od 23 południka do 43 południka. W tych samych dniach w 2015 roku historia się powtarza, tylko w innym ułożeniu planet, ze znacznym wzrostem aktywności słonecznej. Każde ciało niebieskie realizuje swój scenariusz na naszej Ziemi. Po 100 dniach od 26 stycznia 2015 roku mamy ponownie 5/6 maj 2015 rok. Na linii Słońca w koniunkcji planet ponownie zobaczymy trzy planety. Ponownie w tych samych dniach wyliczyłem trzykrotną wartość liczb zerowych, które informują prawdopodobnie o spadku temperatur. Na te dni wyliczyłem znaczny wzrost aktywności słonecznej w porównaniu do maja z 2014 roku. Oto porównanie wartości liczbowych z aktywności słonecznej 5/6 maja 2014 roku oraz 5/6/7/8 maj 2015 rok.

 

 

1. 5/6 maj 2014: + 234, + 1,    - 10,   0, 0, 0.

2. 5/6 maj 2015: + 545,    0,     + 6,   0, 0, 0.

3. 6/7 maj 2015: + 551,    0,               0, 0.

4. 7/8 maj 2015: + 551,    0,     - 21,   0.

 

W obu przypadkach planety lokalizują terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy. Od 6 do 8 maja aktywność słoneczna lokalizuje terytorium Polski na 15-tym południku oraz 51 równoleżniku. Koniunkcja planet informuje o ważnym wydarzeniu w Polsce oraz w naszej strefie czasowej od Polski do Włoch. Ważnym przesłaniem z niebios jest to planeta która realizuje swój scenariusz na terytorium Federacji Rosyjskiej lokalizacja Nizina Wschodnioeuropejska. W liczbie z aktywności słonecznej + 545 zawarta jest planeta oraz podstawa z piramidy Cheopsa 5,4 ha i jej zmienna do wartości księżyca 45. Co tak ważnego mają do przekazania gwiazdy z niebios w pierwszej dekadzie maja 2015 roku? Teoretycznie na tamten czas przyjąłem że chodzi o wojnę na wschodzie Ukrainy 5/6 maj 2014 rok. Pozostała wartość liczb zerowych informowała o spadku temperatur oraz koniunkcji planet. Jest to jedyny przypadek gdzie powtarza się to samo wydarzenie w aktywności słonecznej z 5/6 maj 2014 oraz 5/6 maj 2015 rok. Dubler. W 2014 roku wyliczyłem wartości liczbowe z aktywności słonecznej + 234, które kilkakrotnie powtarzały się w ciągu roku w różnym okresie na przestrzeni kilku miesięcy, od maja do września. Co tak ważnego do przekazania mają gwiazdy mieszkańcom Ziemi 5/6/7/8 maj 2015 rok. Dubler i zawarte liczby z aktywności słonecznej w liczbie + 545 mogą nawiązywać do wydarzeń w Moskwie w dniu 9 maja 2015 roku. Dubler to osoba która zastępuje aktora w scenach w których ten nie może uczestniczyć. Minusowe wartości liczb w tym zestawieniu: - 21 oraz - 10 mogą nawiązywać do wydarzeń na terytorium Niemiec od Lipska po Rostok na północy Niemiec łącznie z 10 południkiem w centrum Niemiec. Minusowe liczby czytamy z prawej do lewej. Poznaj myśli myślącego, "Wielki Brat" od dawna marzy aby odbudować wielkie imperium włącznie z Niemcami i Polską. O tym może informować tylko jeden wymieniony południk w liczbie -21, czytana w prawej do lewej da nam 12-ty południk. Konflikt między Polską a Niemcami byłby dla wielkiego brata na rękę. Wsadź kij w mrowisko a konflikt masz zapewniony. Dla wielkiego brata ze wschodu pojednanie między Polską a Niemcami nie jest na rękę. Z przedstawionych liczb można odczytać różnego rodzaju wydarzenia np: powódź, konflikt, wojnę, strajki itp. W obu przypadkach od 5/6 maj oraz 13/14/15 maj to zdublowane wartości liczbowe z aktywności słonecznej na przełomie dwóch lat przeniesione na Ziemię. Ważnym wydarzeniem była niepowtarzalna koniunkcja planet 3/4/5 luty 2015 rok. Wartość trzech liczb wpisana jest w 23 układ planetarny z naszej Galaktyki oraz 45 planetę z naszego Układu Słonecznego: R.S.68.2345    23  0  45    5. Wartość liczby 45 jest wpisana w aktywność słoneczną z planetą o nr + 545 z wydarzeniami w Moskwie. Są tu zawarte myśli wielkiego brata ze wschodu. W tej numeracji planet zapisano kolejność liczb 2345. Jednak mnie interesuje kolejność planet w 2015 roku: + 345. Ta wartość liczb z aktywności słonecznej powtarza się po raz drugi. W tych liczbach zapisano katastrofy ziemskie jedną z nich była powódź na wschodzie Polski 16 maja 2014 roku. Koniunkcja planet która miała miejsce 3/4/5 luty 2015 rok nie wróży nic dobrego na przyszłość. W wymienionej dacie 3/4/5 luty odczytałem kolejność liczb + 345. W aktywność słoneczną z lutego wpisane są trzykrotne wartości liczbowe: + 414, + 414, + 414. W dalszej kolejności to liczby:  - 13, - 13, - 13 jej zmienna -31, -31, -31 oraz czterokrotna wartość zerowych 0, 0, 0, 0. Zmienną wartość liczby 31 oraz 45 można odczytać w Piramidzie Cheopsa - "sarkofag". Na przełomie od 3 do 5 tego lutego aktywność słoneczna przedstawiła kilkakrotne powtarzane liczby które mają związek z wydarzeniami w maju 2015 rok. Na ten miesiąc zaznaczyłem znaczny wzrost aktywności słonecznej.

 

 

1. + 414, + 414, + 414 + 100 dni = 3/4/5 maj 2015 rok.

2. + 345 + 100 dni = 13/14/15 maj 2015 rok.

3. 0, 0, 0, 0  + 100 dni = 3/4/5 maj 2015 rok.

4. 3/4/5 luty + 100 dni = 13/14/15 maj 2015 rok.

 

Z aktywności słonecznej 3/4/5 luty wyliczyłem czterokrotne zagrożenie w Polsce oraz Europie. Z wyliczonych liczb aktywności słonecznej odczytałem współrzędne geograficzne dla włoskiego Wezuwiusza, Bliskiego Wschodu oraz  Afryki Północnej. Współrzędne przedstawiają wysokość wulkanu 3415 m.n.p.m. Afryka Północna, łączenie płyt afrykańskiej z płytą południowoamerykańska. W przedstawionych miejscach prawdopodobnie dojdzie do realizacji aktywności słonecznej. Skutki zawsze są katastrofalne: wybuchy na Słońcu, trzęsienia ziemi, eksplozje wulkanów. Wiadomo że zerowe wartości liczbowe realizują swój scenariusz w Polsce oraz Włoszech nawet po 100 dniach. Wartość liczby + 414 może być ostrzeżeniem dla Polski do 14 do 41 południka na terytorium Rosji. W tych liczbach może być ostrzeżenie przed konfliktem zbrojnym (choć nie musi) między Rosją a Polską.

 

Zestawienie liczb od 5 do 8 lutego 2015 roku. W tych dniach wyliczyłem następujące wartości liczbowe z aktywności słonecznej:

 

5 luty: + 414, - 13 = + 401.  { + 15   - 1 },  { + 7  - 1 },  { - 23   + 3 },  { - 13    0 }

 

W zestawieniu występują odmienne znaki minusowe oraz plusowe. Plusowych liczb  wyliczyłem + 25. Natomiast wartości minusowych wyliczyłem - 51. Wartość liczby 51 może przestawiać 51 równoleżnik oraz 15 południk w Polsce. Uwaga na wydarzenia majowe w Polsce - Dolny Śląsk, Lubuskie. Często powtarzany jest południk z równoleżnikiem. Zaznaczony jest bardzo dobrze 13 południk w Niemczech. Takie same współrzędne można odczytać na zachód od Greenwich w północnej części Oceanu Atlantyckiego na łączeniach płyt tektonicznych. Zagrożenia ciągle te same, trzęsienia ziemi, huragany, eksplozje wulkanu. Zagrożenie w Europie od wschodu do zachodu.

 

Pilot

 

Poznaj myśli pilota zanim zrealizuje swoje zamiary. Informacja wysłana z naszej Gwiazdy ostrzega o katastrofie do 1 roku przed tragedią na Ziemi. Szczegółowa analiza badań pozwoli zminimalizować błędy ludzkie na Ziemi. Czy można zmienić bieg wydarzeń w którym swój udział ma nasza Gwiazda oraz największa planeta znanego nam Układu Słonecznego - Jowisz. Życie ludzkiego jest bezcenne więc musimy chronić każdego człowieka. Obecnie świat jest tak rozpędzony że trudno go zatrzymać. Gonimy za pieniędzmi choć one w przyszłości nie będą nam potrzebne. Bez nich jednak trudno żyć, i tak koło się zamyka. We wtorek 20 stycznia 2015 roku informowałem o ważnej informacji wysłanej z naszej Gwiazdy. Z aktywności słonecznej wyliczyłem następujące wartości liczbowe na 11/12 marzec 2015 rok które informują o katastrofie oraz ludzkiej tragedii. Minął 11/12 marzec 2015 rok nic się nie stało, pomyślałem błędne wyliczenie, czy słoneczny kaprys. Oto wyliczenie które przedstawiłem 20 stycznia 2015 roku na 11/12 marzec 2015 rok. Bardzo ważną liczbę którą wyliczyłem z aktywności słonecznej to liczba + 469. Informuje ona o ludzkiej tragedii na Ziemi. Pozostałe wartości liczb minusowych oraz plusowych służą do odejmowania oraz dodawania z których można wyliczyć dzień oraz współrzędne geograficzne. Przedstawiam liczby które zamieściłem na blogu na dzień 11/12 marzec 2015 rok nie do końca rozwiązane.

 

 

1. 11/12 marzec 2015 rok: + 469 st. C  - 3 st.  C  =  + 466  oraz  + 16, - 1.

2. 12/13 marzec 2015 rok: + 485 st. C  - 2 st.  C  =  + 483  oraz  + 9,  0.

 

W tym równaniu występują dwie podstawowe wartości liczbowe o oznaczeniu minusowym oraz plusowym. Zadanie matematyczne:

Minusowych liczb w zestawieniu mamy { - 3,  - 1,  - 2 } suma - 6.

 

W podpunkcie pierwszym za równaniem plusową mamy liczbą + 16 oraz - 1: { +16 -1 } = +15. W podpunkcie drugim za równaniem mamy liczbę dziewięć. Suma plusowych liczb wynosi: 15 + 9 = 24. Początkowa wartość dwóch liczb z aktywności słonecznej + 469 teoretycznie wskaże 46 równoleżnik przecinany przez 6-ty południk 24 marca 2015 roku. W tym dniu samolot niemieckich linii lotniczych Airbus A320 rozbił się we Francji. W katastrofie ginie 150 osób. Ze wzoru można wyliczyć lokalizację, dzień katastrofy, południk oraz równoleżnik miejsce Francja. Zlokalizowane miejsce katastrofy zostało podane w poprzednim wydaniu na blogu terytorium Francja. Wartość liczby + 469 informuje o tragedii ludzkiej w Europie. Liczba pasażerów w samolocie liczy 150 osób. Liczby które przedstawiłem zostały wyliczone z temperatur słonecznych podane na blog we wtorek 20 stycznia 2015 roku. W tym tekście przedstawiam dwie wartości liczbowe: 96 i jej zmienna 69 oraz 150. Są to planety z układów słonecznych z naszej Galaktyki oraz Planetoidy lub księżyce naszego Układu Słonecznego. Informują o śmierci na naszej Ziemi.

 

Z tej informacji można wyciągnąć dodatkowy wniosek, wartość liczby 150 może przedstawiać lata lub 150 dni do ważnego wydarzenia Dolny Śląsk. Taką zakładam teorię. Wartość liczby 150 to część terytorium Polski leży na tych współrzędnych geograficznych 51 równoleżnik oraz 15 południk. Wartość liczby zero informuje o miejscu badań Opole. Dokładnie w tej samej liczbie zmarła moja ukochana żona: środa nad ranem godz: 1:50 16 stycznia 2013 roku. Wartość godziny 1:50 przedstawia lokalizację woj: Lubuskie miejsce urodzenia mojej ukochanej żony.

 

Przedstawione daty mogą nawiązywać do ważnych wydarzeń w przyszłości w zlokalizowanym miejscu.

 

 

1. 16 styczeń 2013 rok.

2. 24 marzec 2015 rok.

 

Wartość liczby 69 i jej zmienna 96 wielokrotnie przedstawiana na blogu, natomiast liczba 150 wpisana w życie i śmierć. Każda wartość liczby z aktywności słonecznej doprowadzi nas  do ważnego wydarzenia na Ziemi w danym dniu. Bagatelizowane liczby które zostały wyliczone i przedstawione na blogu mogą zmylić niejednego matematyka. Przyznam że nie był to słoneczny kaprys a błędne wyliczenie. W przyszłości można dokładnej przeanalizować myśli z naszej Gwiazdy. Czy można poznać myśli kapitana statku powietrznego z jego zastępcą zanim którykolwiek zrealizuje swoje zamiary? Myślę że tak. Trzeba jednak zachować czujność i poznać myśli jego tak aby on się nie domyślił że jest inwigilowany. Dotyczy to każdego przywódcy łącznie z załogą samolotu. Znając dzień i miejsce można wyeliminować straty. Takich dni w ciągu roku jak ten z 24 marca będzie dużo więcej. Aktywność słoneczna w porównaniu z 12 marca do 27 lipca 2015 roku znacznie się zwiększyła - porównanie. Zwiększyło się także niebezpieczeństwo.

 

Ważne dni w poniższych podpunktach to: 12 marzec, 28 lipiec, 17 październik, 3 listopad, 15 grudzień 2015 rok.

 

 

1. 11/12 marzec 2015 rok + 469,  - 3,  { + 16, - 1, - 2, + 9, 0 }

2. 27/28 lipiec 2015 rok + 569      0.  { - 7, 0, - 3, 0 } =  -10.

3. 16/17 październik 2015 rok + 569      0.  { - 8, 0, - 1, 0 } =  -9.

4. 2/3 listopad 2015 rok + 596      0.   { - 1, 0, 0, 0, } = - 1.

5. 14/15 grudzień 2015 rok + 690      0.   { - 32, 0, + 26, 0 }.

 

Pomijając marzec, pierwsze dwa podpunkty oraz trzeci i czwarty 2015 roku mają taką samą aktywność słoneczną + 569. Zmieniają się tylko południki. Mogą one informować o katastrofach samolotu lub innej nieznanej mi tragedii powietrznej, ziemskiej lub morskiej. Trzeci listopad 2015 rok jest odmienny, aktywność słoneczna+ 596 zmieniła miejsce katastrofy. Widać wyraźnie wzrost aktywności słonecznej. 15 grudzień 2015 roku jest inny i odbiega od pozostałych, doliczone ma dwie liczby -32 oraz + 26. 5 punkt przedstawia najwyższą aktywność słoneczną + 690. Rok temu w 2014 roku 17 grudnia terroryści w Pakistanie mieście Peszawar zamordowali 141 osób. Inne ułożenie liczb z aktywności słonecznej ma bardzo duże znaczenie określenia miejsca lokalizacji oraz ludzkiej tragedii. Na tamten czas wyliczyłem aktywność słoneczną: + 496 st. - 16 st. - 2 st. 0. Wartość liczby 96 przedstawia 69 południk oraz 16 x 2 = 32 równoleżnik. Lokalizacja przedstawia północne tereny Pakistanu. Wymienione wartości liczbowe od pierwszego do piątego punktu przedstawiają numerację planet które informują o tragedii ludzkiej na Ziemi.

 

 

W punkcie drugim wartość liczby z aktywności słonecznej wynosi:

 

+ 569, 0, -7, 0, -3, 0 = -10.

 

Wartość liczby -10 informować może o 10-tym południku przy 56 lub 65 równoleżniku. Zakładając że pierwsze dwie liczby 56 monitorują równoleżnik w Europie. Natomiast wartość liczby - 10 może wskazywać 10-ty południk. Zlokalizowane miejsce teoretycznie wskaże terytorium Dani ze stolicą Kopenhaga. Do tych współrzędnych można dołączyć 10-ty południk dzielący centralnie Niemcy na dwie połowy. Czy takie wydarzenie może mieć miejsce 28 lipca? A może być to 28 lipiec -10 dni = 18 lipca 2015 rok. Przedstawiłem dwie daty w których to dniach dojdzie ponownie do katastrofy na Ziemi, ofiarami zawsze będą ludzie. Wymienione dni to poniedziałki oraz wtorki 2015 roku. Można przyjąć że w tych dniach dojdzie do katastrofy samolotu. Nad zlokalizowanym miejscem w korytarzu powietrznym latają linie lotnicze Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Zwracam również uwagę na to że do daty 27/28 lipiec można dodać 10 dni = 7/8 sierpień 2015 rok. Dotyczy to także wydarzeń na Dalekim Wschodzie przy 96 południku oraz 10-tym równoleżniku, lokalizacja Tajlandia. Tą datę już prezentowałem i opisałem 27 lipiec zapisałem walkę dobra ze złem na granicy światła i ciemności.

 

 

W punkcie trzecim ponownie występuje wartość liczby z aktywności słonecznej i wynosi:

 

+ 569, 0, - 8, 0, -1, 0.

 

Ponownie wartość liczby 56 może monitorować o 56 lub 65 równoleżnik przy 9 południku. Zlokalizowane miejsce wskaże ponownie okolice Danii ze stolicą Kopenhaga. W obu przypadkach przy 65 równoleżniku oraz 10 i 9 południku lokalizuję terytorium środkowej Norwegii - Morze Norweskie. Do tych współrzędnych ponownie dołączą północne tereny Niemiec oraz Holandii. Można przyjąć że w tych dniach dojdzie do katastrofy lotniczej lub tragedii na Ziemi. Tym razem 16/17 październik to dni weekendowe najwięcej ludzi lata liniami z Irlandii oraz Wielkiej Brytanii do Polski nie pomijając Niemiec. Mamy dwa wydarzenia w jednym miejscu w różnych odstępach czasu 28 lipiec z poprawkami oraz 17 październik 2015 rok. Ten dzień, jak i powyżej przedstawiony 28 lipiec, posiada takie same wartości liczbowe z aktywności słonecznej. Wydarzenia mogą być podobne lub zbieżne w Europie oraz na Dalekim Wschodzie. Czyli 17 październik - 9 = 8 październik, lub 17 październik + 8 = 25 październik 2015 rok. Najbardziej prawdopodobna data katastrofy to 17 października 2015 roku.

 

 

Punkt czwarty 3 listopada 2015 roku, wartość liczby z aktywności słonecznej jest odmienna i przedstawia liczbę:

 

+ 596, 0, - 1, 0, 0, 0.

 

Wartość liczby 59 wskazuje 59 równoleżnik przy pierwszym południku w Europie. Można również z tej liczby odczytać 69 oraz 96 południk przy pierwszym równoleżniku - Indonezja. Teoretycznie wartości liczbowe wskazują miejsce na zachód od Greenwich Kolumbia oraz na wschód od Greenwich wyspy Malediwy, Indonezja na Oceanie Indyjskim. Wartość liczby z aktywności słonecznej + 596 informuje o katastrofie oraz ludzkiej tragedii. Pod uwagę trzeba wziąć zerowe wartości liczbowe, informują one o wydarzeniu na Morzu Północnym.

 

 

Punkt piąty, wartość liczby z aktywności słonecznej wynosi:

 

+ 690, 0, - 32, 0, + 26, 0.

 

Wskazywać ona może wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Przy -32 południku oraz 26 równoleżniku. Zlokalizowane miejsce to terytorium Afryki Północnej. Patrząc na zerowe wartości liczb można wyciągnąć wniosek iż wydarzenia dotyczą terenów Polski oraz Europy. Odczytane i zapisane grudniowe wydarzenie przenoszone są na grudzień przyszłego roku. Jednak trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność, nawet wielki huragan w grudniu 2015 roku. Nie zapominajmy że terroryzm na świecie zasiał już swoje ziarno na ziemi i obecnie zbiera swoje żniwo, a będzie ono wielkie.

 

Eksplozje na Słońcu były są i będą. Zwracam szczególną uwagę na dni:

 

 

a. 13/14 grudzień 2015 rok  + 655 st. C   0, oraz   + 35,  0.

b. 14/15 grudzień 2015 rok  + 690 st. C   0, oraz   - 32,   0. powstała różnica 67 st.

c. 15/16 grudzień 2015 rok  + 658 st. C   0, oraz   + 26,  0. powstała różnica 58 st.

d. 16/17 grudzień 2015 rok  + 684 st. C   0, oraz   - 48,   0. powstała różnica 74 st.

 

Zróżnicowane temperatury informują o wielkiej katastrofie w Polsce. Wpłyną na to wydarzenie eksplozje na Słońcu 10/11 grudzień 2015 roku.   

 

W dobie techniki XX wieku po naszym niebie latają potężne samoloty pasażerskie. Nasza Gwiazda rejestruje wszystkie obiekty latające. Z odczytanych temperatur można odczytać wszystkie zagrożenia na Ziemi. Opisane wydarzenia powyżej mogą dotyczyć całkiem innych okoliczności na Ziemi. Wiemy że Unia Europejska oraz USA z krajami Bliskiego Wschodu zabrały zabawki dziecku, a ten nie mając czym się bawić straszy wojną kraje Europejskie. Od 11/12 kwietnia 2015 roku dominuje tylko jeden biegun plusowy. Na naszym Słońcu powinna być przeciwwaga lecz nie będzie jej aż do końca roku. Od tego dnia możemy spodziewać się ciekawych zjawisk na Słońcu. Wydarzenia z naszej Gwiazdy przeniesione zostaną na naszą Planetę. Wysoka aktywność słoneczna plusowa informuje o wydarzeniach w Rosji na Nizinie Wschodnioeuropejskiej oraz Nizinie Zachodnioeuropejskiej. Nie omieszkam zwrócić uwagi na wydarzenie w okolicy Jekaterynburga. Plusowa aktywność słoneczna informować może o wielkiej wodzie. Nie możemy ignorować zamiarów wielkiego brata i musimy być przygotowani na każdą ewentualność, nawet wojnę. Przedstawione wydarzenia mogą mieć miejsce choć nie muszą. Wszystko zależy od nas samych. Od przeznaczenia nie uciekniemy możemy przeznaczenie ominąć. Nie lataj jeśli nie masz potrzeby. Omiń przeznaczenie.

 

 

Więcej artykułów....

bottom of page